مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تبلیغات

تبلیغات با امکان لینک به سایت شما و تخصیص یک صفحه جهت معرفی محصولات

شرایط استفاده از:

الف-  بخش پیوندها (جهت درج لینک سایت شما) همراه با

ب- درج تصویر و لینک به سایت (در بخش تبلیغات)

در بازه های ماهیانه و سالیانه با امکان پیشنهاد قیمت برحسب نظر شما

تبلیغات در سایت ایران ترجمه

تبلیغات شما در سایت ایران ترجمه – irantarjomeh

لطفا با ایمیل ذیل مکاتبه نموده و پیشنهاد دهید.

irantarjomeh@gmail.com

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.