مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مترجمین – سادات رفیع زاده فاطمه

مترجمین – سادات رفیع زاده فاطمه

مترجمین – سادات رفیع زاده فاطمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مترجمین - ایران ترجمه - irantarjomeh

مترجمین – سادات رفیع زاده فاطمه

 

کد مقالهمقالات ترجمه شده: سادات رفیع زاده فاطمهTranslated Texts
MNG207کتاب مدلسازی محاسباتی رفتار در سازمان ها - فصل 2: سازمان های مجازیComputational modeling of behavior in organization - Chapter 2: Virtual organizations
AGR41CREDOS: ارزیابی مناطق حفاظت شده و سیستم بهینه سازی طراحیCREDOS: A Conservation Reserve Evaluation And Design Optimisation System
Com222رویکردی موثر برای تکرار داده ها در گرید دادهAn Efficient Approach for Data Replication in Data Grid
Com136مدل پردازش تصویر لگاریتمی متقارنThe symmetric logarithmic image processing model
Com138حذف نویز فلفل نمکی تصویر خراب با استفاده از فیلتر میانه وزنی جهت دار اصلاح شدهDenoising of salt-and-pepper noise corrupted image using modified directional-weighted-median filter
Com140مهندسی وب یک رویکرد حرفه ای - فصل 2: مهندسی وبWeb Engineering-Chap2
PHY31روش فاکتور نامتقارن برای تبدیل مغناطیسی به قطب در عرض های جغرافیایی پایینThe antisymmetric factor method for magnetic reduction to the pole at low latitudes
IND114روشی نوین برای بهینه سازی و طرح ریزی و چیدمان واحدهای صنعتیA novel facility layout planning and optimization methodology
IND115کفیر: ترکیب لبنیات پروبیوتیک، جنبه های درمانی و غذاییKefir: A Probiotic Dairy-Composition, Nutritional and Therapeutic Aspects
MDSN50سازگاری روانی مادر در دوران پس از زایمان و کولیک شیرخوارانMothers postpartum psychological adjustment and infantile colic
MDSN51نیوزوم: سیستم نوین دارو رسانیNiosome: a Novel Drug Delivery
MDSN52جنبه های مدرن فساد میکروبی فرآورده های داروییMODERN ASPECTS REGARDING THE MICROBIAL SPOILAGE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS
MDSN76نتایج رشد هفت ماهه نوزادان با وزن تولد بسیار پایین در یک آزمایش کنترل شده تصادفی از گره زدن فوری یا با تاخیر بند نافSeven Month Developmental Outcomes of Very Low Birth Weight Infants Enrolled in a Randomized Controlled Trial of Delayed versus Immediate Cord Clamping
MDSN77نقش حاکمیت بالینی به عنوان استراژیِ بهبودِ کیفیتِ مراقبت های اولیه بهداشتیThe role of clinical governance as a strategy for quality improvement in primary care
ELC183کتاب تحلیل مدار 2 با برنامه های کاربردی متلب - فصل 6: تحلیل مدار با تبدیل لاپلاسCircuit Analysis II with MATLAB Applications - Chapter 6: Circuit Analysis with Laplace Transforms

 

ورود به صفحه آمار فروش – مخصوص مترجم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.