مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مدل محاسباتی ساییدگی فرش پشمی

مدل محاسباتی ساییدگی فرش پشمی

مدل محاسباتی ساییدگی فرش پشمی – www.irantarjomeh.ir

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

مدل محاسباتی ساییدگی فرش پشمی

شماره
۱۲۹
کد مقاله
TXT129
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
مدل محاسباتی ساییدگی فرش پشمی
نام انگلیسی
Computational model of wool carpet wear
تعداد صفحه به فارسی
۲۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
قالی / فرش- محاسبه- خستگی- مدلسازی- ساییدگی- پشم
کلمات کلیدی به انگلیسی
Carpets- computation- fatigue- modelling- wear- wool
مرجع به فارسی
کالج منسوجات و پوشاک- دانشگاه پلی تکنیک تیانجین- چین
شرکت شبکه کینسیس- نیوزیلند
مرجع به انگلیسی
College of Textiles and Clothing- Tianjin Polytechnic University- China Canesis Network Ltd. New Zealand
سال
کشور
نیوزیلند

 

 

 
مدل محاسباتی ساییدگی فرش پشمی
 
کالج منسوجات و پوشاک، دانشگاه پلی تکنیک تیانجین، چین
شرکت شبکه کینسیس، نیوزیلند
 
۲۰۰۴
 
 
چکیده
در این  بررسی یک مدل محاسباتی مرتبط با ساییدگی قالی / فرش پشمی همراه با جزئیات ریاضی آن در هر مرحله ارائه شده است تا آنکه قابلیت مقایسه آن با مدل های تحلیلی و اعمال آزمایشات حساسیت وجود داشته باشد و بتوان طول های هر الیاف را در فرآیند سایش مشخص نمود. این مدل محاسباتی در تطابق مناسبی با مشاهدات تجربی می باشد و به میزان اندکی بهتر از مدل های تحلیلی خود را نشان می دهد. شبیه سازی های محاسباتی معرف آن هستند که تعداد هزار لیف ممکن است جهت ارائه یک مجموعه نامحدود الیاف در خصوص این آزمایشات کفایت داشته باشند، بعلاوه مشخص شد که الیاف تقریبا پس از ده مورد پارگی با ساییدگی روبرو می شوند، که خود به دو پرس و جوی اصلی در مدلسازی محاسباتی پاسخ می دهد. طول های اولیه و جاری ۱۰۰ لیف جهت مشخص ساختن رفتار هر لیف، که نمی توان آن را با استفاده از روش تحلیلی حاصل آورد، ترسیم گردید.

کلمات کلیدی: قالی / فرش، محاسبه، خستگی، مدلسازی، ساییدگی، پشم

 

مدل محاسباتی ساییدگی فرش پشمی

 

 
مقدمه
هدف از مقاله جاری ارائه یک روش محاسباتی مدلسازی ساییدگی فرش می باشد که سبب خواهد شد تا قابلیت تعامل و بهره گیری از متغیرهای ورودی بیشتر و پیچیده تر، از آنچه با استفاده از مدل های تحلیلی که قبلا استفاده شده است، حاصل آید. مدل ساییدگی فرش WRONZ، ارائه شده به وسیله Carnaby (1981، ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵) و Tandon و همکاران (۱۹۹۰) متعاقبا به وسیله Liu و همکاران (۲۰۰۲ الف، ب) در مقالاتی که نشان دهنده تاثیر تغییرات در پارامترهای خستگی       می باشند، توسعه یافت.
مدل های تحلیلی به عنوان یک راهکار اصلی در زمینه توسعه مدل های مکانیکی منسوجات مطرح می باشند و چرا که محدودیت توان محاسباتی به عنوان تنها انتخاب در خلال سالیان اولیه به شمار آمده است. معادلات نهایی مدل تحلیلی می بایست از سادگی کافی برخوردار باشند تا آنکه قابلیت محاسبه دستی یا با استفاده از برنامه های ساده کامپیوتری وجود داشته باشد. با پیشرفت‌های فنی در زمینه محاسباتی و رایانه ای، توسعه مدل محاسباتی که قابلیت پیگیری الیاف به صورت منحصربفرد را داشته باشد هم اکنون میسر شده است. حرکت از سیستم های آنالوگ به دیجیتال خود مشخص کننده میزان قابل توجهی از مزیت ها می باشد. یک برنامه محاسباتی به زیر روتین های بسیاری تقسیم می گردد، بنابراین چنین مدلی را می توان از طریق تغییر ساختار برخی از روتین‌های فرعی به جای بازسازی کل مدل ارتقا داد. یک برنامه محاسباتی برای بررسی تاثیر تغییرات در مقادیر بسیاری از پارامترها کفایت می نماید چرا که سرعت محاسباتی در حد مطلوب حاصل شده است. بر این مبنا می توان یک مدل را به گونه ای کالیبره نمود تا آنکه دقت رضایت بخشی را برای کاربران نهایی مختلف بوجود آورد، البته تا زمانی که این مبحث بر مبنای تئوری یک مشکل اصلی به شمار نیاید. به علاوه، یک برنامه محاسباتی قابلیت تجسم پدیده مکانیکی با جزئیات آن را داشته و اجازه خواهد داد تا نتایج تجارب محاسباتی در مقیاس بزرگ آن را بتوان بر روی صفحه نمایش کامپیوتر نشان داد، آن هم چه به صورت گرافیکی و چه به صورت عددی (Law و Kelton ، ۱۹۹۱).
این مقاله به تفصیل اقدام به تشریح ساییدگی در فرش خاب بریده[۱] می نماید. این برنامه برای فرش کرک/ خاب – حلقه ای بطور اساسی، البته به استثنای محاسبه تعداد الیاف پاره شده، یکسان     می باشد. اصول فیزیکی که در مدل محاسباتی به کار گرفته شده است حاصل آمده از مدل های تحلیلی به وسیله Liu و همکاران (۲۰۰۲- الف، ب) می باشند. این  مدل به طرق مختلفی ساده شده است، اما با این وجود نشان دهنده ویژگی های ضروری عملکرد فرش پشمی می باشد. بر این مبنا چنین مدلی را می توان به گونه ای توضیح داد که در ارتباط نزدیک تری با ساختارهای حقیقی فرش و خواص الیاف باشد.

مدل محاسباتی ساییدگی فرش پشمی

 

چارچوب مدل و پیاده سازی برنامه
در شبیه سازی محاسباتی، به طول اولیه طول الیاف با آی دی ها (IDs) یا مشخصات  ۱,۲,…,Iاز یک توزیع انتخابی یا برآوردهایی حاصل می گردند که می توان به منظور اعتبار سنجی مدل از آنها استفاده برد و یا آنکه از نوع خاصی از رویه های سنجشی می باشند که می بایست آنها را  مورد ارزیابی قرار داد.
مرحله ۱- مشخص نمودن ترکیب الیاف
قالی تحت تاثیر ترکیبی از الیاف یکنواخت قرار دارد که با شروع از ابتدا مسیری را دنبال  می نمایند که در نهایت بلندی خابی کمتر از طول الیاف را همراه خواهد داشت.
 
کالیبراسیون مدل
خط پر در شکل ۲ نشان دهنده اتلاف پیش بینی شده جرم خاب برای محاسبه با الیاف ۱۰۷´۷  در برابر تعداد گام‌ ها / مراحل تحت شرایط توزیع منطقه خستگی از مورد ۲ می باشد، شکل ۱ ((E=0.8) و مقادیر ورودی عددی ارائه شده اند. این پیش بینی‌ها به طور نزدیکی در توافق با پیش بینی‌های موارد تحلیلی ارائه شده به وسیله Liu و همکاران (۲۰۰۲الف، ب) می باشند. این شبیه سازی مرتبط با سایش قالی خاب بریده است که به وسیله Tandon و همکاران (۱۹۹۰) گزارش شده است و شکل ۱ مرتبط با گزارش Liu و همکاران (۲۰۰۲ الف) نیز نشان دهنده آن است که توافق نزدیکی بین این آزمایش و تئوری مربوطه وجود دارد. ضریب همبستگی  بین پیش بینی و آزمایش برای مدل محاسباتی نسبتا بیشتر از مدل تحلیلی می باشد.
خلاصه و مباحث
نگارش‌های قبلی مدل فرسایش فرش WRONZ (Carnaby، ۱۹۸۱، ۱۹۸۴،۱۹۸۵، Tandon و همکاران، ۱۹۹۰) مشخص کننده یک توزیع سودار مکان‌های پارگی الیاف که به صورت آزمایشی نشان داده شده است (به وسیله Harvey و همکاران، ۱۹۹۹، Cassidy و همکاران، ۲۰۰۱)       نمی باشد. به علاوه یک افزایش غیر عادی در جرم خاب نا محدود در چرخه‌های صفر در معادله نهایی این مدل موجود می باشد، که حاصل آمده از نتیجه فرضیه متغیرهای پیوسته  است. این مشکلات در مدل‌های تحلیلی بعدی (Liu و همکاران، ۲۰۰۲ الف،ب) حذف شده اند. با این وجود، یک مدل تحلیلی هنوز دارای محدودیت‌هایی در حوزه ورودی های محتمل می باشد.
هر دو  مدل‌ ساییدگی تحلیلی و محاسباتی فرش در تعامل با پیشرفت‌های جاری در درک مکانیزم ‌های سایشی قالی ارائه شده اند. هدف بعدی مدلسازی سایش فرش، اطمینان از راهکارهای فیزیکی پارامترهای مدل و رفتار مکانیکی در ترکیب با ساییدگی قالی، نظیر مسطح شدگی، جذب انرژی و تنش / بار در ارتباط با بافت قالی و خواص مکانیکی آن می باشد تا آنکه قادر باشیم اطلاعات مفیدی را برای تولید کنندگان فرش / قالی با دوام پشمی فراهم سازیم.

مدل محاسباتی ساییدگی فرش پشمی

 

[۱] cut pile carpet

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.