مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مشخص سازی موقعیت و محدود سازی محلی خطر برف بهمن

مشخص سازی موقعیت و محدود سازی محلی خطر برف بهمن

مشخص سازی موقعیت و محدود سازی محلی خطر برف بهمن – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه زمین شناسی – منابع طبیعی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده زمین شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۱۰
کد مقاله
GEO10
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
مشاهدات میدانی برای مشخص سازی موقعیت و محدود سازی محلی خطر برف بهمن
نام انگلیسی
IELD OBSERVATIONS FOR LOCALIZING SNOW AVALANCHE DANGER
تعداد صفحه به فارسی
۳۲
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
مشاهدات میدانی،  مشخص سازی موقعیت، خطر، برف بهمن
کلمات کلیدی به انگلیسی
FIELD OBSERVATIONS,  LOCALIZING, SNOW AVALANCHE, DANGER
مرجع به فارسی
دپارتمان مهندسی راه و ساختمان، دپارتمان علوم زمین شناسی، دانشگاه کلگری، کانادا، کنفرانس خطرات زمین کانا
مرجع به انگلیسی
Dept. of Civil Engineering, Dept. of Geoscience, University of Calgary, Calgary, AB, Canada, Dept. of Civil Engineering, University of Calgary, Calgary, AB, Canada. University, Burnaby, BC, Canada and Avisualanche Consulting, Vancouver, BC, Canada
کشور
کانادا

 

مشاهدات میدانی برای مشخص سازی موقعیت و محدود سازی محلی خطر برف بهمن

چکیده
خطر برف بهمن از تنوع زیادی در نواحی پیش بینی شده بزرگ غربی کانادا برخوردار است. با توجه به این خطر متخصصین تفریحات زمستانی قابلیت ارزیابی خطر محلی بهمن با استفاده از رتبه بندی محلی خطر بهمن در ترکیب با مشاهدات محلی را خواهند داشت. در طی زمستان ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷، خطر محلی بهمن در سطح خط مرزی رویش درختان و زیر این سطح، با استفاده از ۲۴ پیش بینی کننده بالقوه میدانی خطر محلی بهمن، مورد ارزیابی قرار گرفت. این پیش بینی کننده های بالقوه محدوده ای از رویه ها را مورد ارزیابی قرار می دهند که شامل از مشاهدات فعالیت بهمن یا وضعیت آب و هوایی تا آزمایشات ساده دستی ثبات برف پشته می باشد. بکارگیری پانزده مورد از این سیستم های پیش بینی کننده بالقوه خود معرف وجود همبستگی های معنی داری در زمینه رتبه بندی، با توجه به خطر محلی بهمن، می باشد. یک درخت طبقه بندی، با استفاده از رتبه بندی محلی، بعلاوه سه مورد از مشاهدات محلی، خود مؤکد یک توافق بهتر با رتبه بندی خطر موضعی در مقایسه با رتبه بندی محلی صرف می باشد. قبل از آنکه بتوان نسبت به ایجاد یک ابزار پشتیبان برای مشخص سازی و محدود نمودن موضعی خطر بهمن در ارتباط با فعالیت های تفریحی زمستانه در کانادا اقدام نمود، لازم است تا داده های بیشتری را در این خصوص جمع آوری کرد.

مشخص سازی موقعیت و محدود سازی محلی خطر برف بهمن

 

۱- مقدمه  
در طی یک روز معمولی در مناطق کوهستانی پوشیده از برف جاییکه از ماشین های برف رو، تخته برف و تورهای اسکی زمستانی بهره گرفته می شود، متخصصین مناطق کوهستانی و تفریحات زمستانی می بایست محدوده ای شامل بر تقریبا ۱۰ کیلومتر مربع، که شامل مسیرهای فروپاشی بهمن می باشد، را مورد بررسی قرار دهند. به منظور ارزیابی خطر محلی بهمن در طی یک تور منطقه ای، این متخصصین غالبا باید از سه منبع بالقوه اطلاعاتی استفاده نمایند:
  1. بولتن منطقه ای بهمن (البته در صورت موجود بودن یا دسترسی)
  2. مشاهدات مختلف در خصوص وضعیت آب و هوای محلی، برف پشته و بهمن، بدون نیاز به حفر حفره
  3. مشاهدات برف پشته، مخصوصا آزمایشات ثبات، که نیازمند کندن  یک  یا  چند  حفره  می باشد.
بولتن های بهمن محلی غالبا یک ارزیابی تخصصی را در خصوص خطر بهمن در نواحی پیش بینی شده مشخص فراهم آورده و بر این مبنا منطقی می باشد تا متخصصین امور تفریحی که هنوز کار حرفه ای خود را آغاز ننموده یا آماتور هستند از این ارزیابی ها به عنوان برآوردهای اولیه خطر بهمن در ناحیه مدنظر خود استفاده نمایند. با این وجود، بسیاری از نواحی قابل پیش بینی در کانادا کاملا وسیع بوده و خطر بهمن محلی می تواند با توجه به گسترش این نواحی متنوع و مختلف باشد. از آنجایی که این بولتن ها غالبا تنها سه بار در هفته منتشر می شوند (Jamieson و همکاران، ۲۰۰۷) پتانسیل بروز ناهمخوانی هایی بین خطر منطقه ای و محلی بهمن، بواسطه تاخیر زمانی بین انتشار بولتن بهمن و روز سفر به مناطق کوهستانی وجود دارد. علاوه براین، بسیاری از این متخصصین در  کانادا در بخش هایی سیر می نمایند که تحت پوشش بولتن های منطقه ای بهمن قرار ندارند.
به واسطه تنوع بزرگ مکانی و زمانی در خصوص خطر بهمن، لازم است تا رهنمودهای کافی در این خصوص در اختیار متخصصین قرار گرفته تا قابلیت کنترل و تصدیق موضعی و حتی در برخی از مواقع تعدیل ارزیابی های خطر بهمن انتشار یافته در بولتن های منطقه ای را داشته باشند. با توجه به مطالعه  Jamiesonو همکاران (۲۰۰۶) که بر روی ارزش آزمایشات ثبات که نیازمند کندن زمین می باشد تمرکز داشته، این مطالعه اقدام به بررسی میزان مفید بودن مشاهدات مختلف مربوط به وضعیت آب و هوایی، برف پشته و مشاهدات بهمن برای محدود سازی موضعی رویه ارزیابی خطر محلی بهمن می نماید.

مشخص سازی موقعیت و محدود سازی محلی خطر برف بهمن

 

۲- مجموعه داده ها
۱-۲٫ رتبه بندی خطر منطقه ای
بولتن های منطقه ای بهمن در غرب کانادا شامل رتبه بندی های خطر و چندین پاراگراف مشتمل بر متن های کوتاه در این زمینه می باشند. این موارد غالبا تشریح کننده چگونگی وضعیت آب و هوا و شرایط برف و ارتباط آنها با خطر بهمن می باشند و علاوه براین اقدام به بحث در خصوص خطر بهمن بر حسب عوارض زمین می نمایند. میزان پیش بینی محلی (بر مبنای بولتن های انتشار یافته) در خصوص خطر بهمن در چندین رتبه مشتمل بر خطر اندک، خطر متوسط، خطر قابل توجه، خطر شدید مشخص و دسته بندی می شود (انجمن بهمن کانادا، ۲۰۰۷).
در غرب کانادا نواحی پیش بینی از ۱۰۰ کیلومتر مربع الی تقریبا ۳۰ هزار کیلومتر مربع متغیر    می باشند (Jamieson و همکاران، ۲۰۰۷). بزرگترین نواحی تقریبا ۲۵۰ برابر بزرگتر از کوچکترین نواحی هستند و ۲۵۰۰ برابر مقیاس یک منطقه مسابقه اسکی به شمار می آیند (تقریبا ۱۰ کیلومتر مربع). در این مطالعه، ما مشاهدات محلی، در خصوص نواحی پیش بینی شده برای کوه های شمال کلمبیا، پارک ملی یخچال و کوه های جنوب کلمبیا، همانگونه که در شکل ۱ مشخص شده است، را مدنظر قرار می دهیم. برای این آنالیز ما از اخیر ترین رتبه بندی های خطر منطقه ای که در دسترس متخصصین در صبح روز انتشار اطلاعات هستند استفاده می نماییم (Jamieson و همکاران، ۲۰۰۷). این اطلاعات غالبا ۱ الی ۲ روز و در برخی از مواقع ۳ روز قبل از بررسی های میدانی انتشار می یابند و مشخص کننده درجه بندی خطر بهمن محلی می باشند.
 ۲-۲٫ مشاهدات ساده در خصوص وضعیت آب و هوایی، برف پشته و بهمن
گزارشات ساده بسیاری در خصوص وضعیت آب و هوایی، برف پشته ها و مشاهدات بهمن وجود دارند که به صورت بالقوه مرتبط با ارزیابی خطر محلی بهمن می باشند. برای این بررسی، ما تمرکز خود را بر روی متغیرها (جداول ۱ و۲) بر مبنای شمولیت آنها در کتاب های بهمن قرار می دهیم (همانند Tremper، ۲۰۰۱، ۱۷۰-۸۸، McClung و Schaerer، ۲۰۰۶، ۲۰۶/۱۹۷) و علاوه براین آسانی مشاهدات را نیز مدنظر قرار می دهیم. این مقادیر بر اساس مشاهدات مکرر به وسیله اشخاص مختلف کنترل کننده، و در موارد اندکی بر مبنای رهنمودهای مشاهدات، تخصیص یافته اند (Greene و همکاران، ۲۰۰۴، انجمن بهمن کانادا، ۲۰۰۷). برای کلیه موارد، به جز  متغیرهای مربوط به دسته بندی در زمینه شرایط سطح برف، ما مقادیر یا سطوح مربوطه، مبتنی بر همبستگی قابل انتظار آنها با توجه به خطر بهمن، را در یک ترتیب خاص منظم نمودیم. به طور مثال، به هنگام بررسی ۵۰ سانتی متر بالای سطح برف با استفاده از یک چوب اسکی، مشخص شد که مقاومت افزایشی بصورت تدریجی در ارتباط با بهمن قالبی نمی باشد؛ در مقابل افزایش ناگهانی در مقاومت، به واسطه پوسته مدفون شده، را می توان در برخی از مواقع در ارتباط با بهمن قالبی یا تخته ای دانست (Jamieson، ۲۰۰۶) و بعلاوه احساس کاهش مقاومت خود نشانه وجود لایه های سخت بر روی لایه های نرم تر هستند که غالبا در ارتباط با بهمن قالبی می باشند.
۳-۲٫ رتبه بندی خطر محلی
در هر یک از روزهای مشاهداتی در زمستان ۲۰۰۶- ۲۰۰۷، تیم های میدانی متشکل از دو یا سه مشاهده گر متخصص منطقه تحت بررسی را سیر نموده تا آنکه به محل پناهگاه واقع در زیر یا سطح خط مرز پوششی درختان رسیده و در آنجا اقدام به انجام بررسی های ساده در خصوص وضعیت شرایط آب و هوایی، برف پشته و بهمن نمودند. در این منطقه، آنها آزمایشات مربوط به پروفیل های برف و آزمایشات ثبات برف، همان گونه که به وسیله Jamieson و همکاران تشریح شده است، را انجام دادند (۲۰۰۶). به علاوه، آنها اقدام به ارزیابی داده های حاصله از برنامه های ایمنی بهمن که قبلا اعمال شده بود نموده و پارامترهای شرایط آب و هوایی، برف پشته و بهمن مندرج در آنها را بررسی کردند. علاوه براین، اشخاص بررسی کننده در خلال ماه زمستان در این ناحیه به کار مشغول بوده و سعی در بیشتر نمودن دانش خود در خصوص خطر بهمن نمودند.
با استفاده از کلیه اطلاعات موجود، یک برنامه رتبه بندی خطر ناحیه محلی و خطر روز جاری تحت عنوان «گزارشات پیش بینی آب و هوایی کوتاه مدت محلی» وجود دارد که بوسیله اجماع و توافق حاصل و اعمال می شود. رتبه بندی محلی خطر بهمن نیز از مقیاس ۵ سطحی مشابه و تعاریف آن برای رتبه بندی خطر موضعی بهره می جوید (انجمن بهمن کانادا، ۲۰۰۷). این رتبه بندی های خطر محلی با توجه به سطح مرزی پوشش درختان و زیر این سطح مشخص و اعمال شده تا اطلاعات مطمئنی از این طریق فراهم شود. بر مبنای یک بررسی ۴۶ روزه،  این رتبه ها برای هر دو منطقه سطح  مرزی پوشش درختان و زیر این سطح ثبت شده و خود تشکیل دهنده دو مرحله برای هر روز مطالعاتی می باشد. البته با توجه به یک بررسی ۱۷ روزه خطر محلی تنها در سطح مرزی درختان و زیر این سطح رتبه بندی و مشخص می گردد. 

مشخص سازی موقعیت و محدود سازی محلی خطر برف بهمن

 

۳- آنالیز و نتایج
 ۱-۳٫ توزیع های رتبه بندی های خطر بهمن محلی و منطقه ای
توزیع های مرتبط با رتبه بندی خطر منطقه ای و محلی بهمن برای ۱۰۹ مورد مشاهداتی در این بررسی در شکل ۵  نشان داده شده است.
به هنگامی که خطر محلی دارای رتبه پایین یا متوسطی، در مقایسه با رتبه بندی منطقه ای باشد، رتبه منطقه ای غالبا به میزان بالا مشخص می شود. ما شک داریم که رتبه بندی های بالاتر کلی در پیش بینی منطقه ای به واسطه وضعیت آب و هوای نامشخص در روزهای منتهی به انتشار داده های پیش بینی منطقه ای باشد.
۲-۳٫ آنالیز تک متغیره
خطر بهمن و غالب پیش بینی کننده های بالقوه آن به عنوان متغیرهای ترتیبی، به استثنای متغیر قطعی، SurfCond، برای شرایط سطح برف مورد آنالیز قرار گرفت. به منظور ارزیابی ارتباطات بین متغیرهای پیش بینی کننده ترتیبی و رتبه های منطقی و محلی خطر، ما از ضریب همبستگی رتبه اسپیرمن rs استفاده نمودیم (همانند Walpole و همکاران، ۲۰۰۷، صفحه ۶۹۱-۶۹۰). نتایج این تحلیل در جدول ۳ خلاصه شده است.
۳٫۳- یک مدل پیش بینی کننده چند گانه برای خطر محلی بهمن
هدف اصلی مطالعه کنونی نشان دادن این موضوع می باشد که چگونه برخی از مشاهدات آسان میدانی را می توان در ترکیب با رتبه بندی محلی خطر به کار گرفت تا آنکه قابلیت ارزیابی خطر محلی وجود داشته باشد. برای این آنالیز، ما روش های مجموع آستانه و درخت های طبقه بندی را مد نظر قرار می دهیم.

مشخص سازی موقعیت و محدود سازی محلی خطر برف بهمن

 

۴- مسایل بالقوه و محدودیت ها
پتانسیل بالایی وجود دارد که برخی از مشاهدات نظیر SlabAvRec  یا صدای بم ممکن است دارای تاثیر قدرتمندی بر روی ارزیابی رتبه خطر محلی باشند و از این رو آن را نباید به عنوان پیش بینی کننده های مستقل خطر محلی بهمن به کار گرفته شوند. با وجود آنکه مشاهداتی نظیر بهمن های اخیر و یا پارامترهای مربوط به صدای بم مهم تلقی می گردند، تاثیر مشاهده فردی یا صرفا یک متغیر بر روی رتبه بندی خطر محلی احتمالا ضعیف تلقی می گردد که علت آن را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:
– ناظرین به صورت پیوسته در ناحیه مشغول به کار بوده و به ندرت بواسطه یک مورد مشاهداتی دچار حیرت و غافلگیری می شوند.
–  رتبه بندی های خطر محلی بر مبنای متغیرهای همبستگی متنوعی می باشند.
– در مطالعه مشابه در خصوص آزمایشات ثبات برف پشته، Jamieson و همکاران (۲۰۰۶) اقدام به رتبه بندی خطر محلی قبل و بعد از انجام آزمایشات ثبات نموده و دریافتند که آنها تنها رتبه خطر محلی خود را بعلت نتایج آزمایشات ثبات در ۵ الی ۸ درصد موارد تغییر داده اند.
در عین آنکه نتایج این مطالعه اولیه دلگرم کننده می باشند، ۱۰۹ مجموعه مشاهداتی جمع آوری شده، در طی تنها یک فصل زمستان و تحت یک شرایط آب و هوایی برفی، برای توسعه یا اعتبار سنجی یک ابزار پشتیبان ناکارآمد و ناکافی می باشد. چنین موردی مخصوصا برای درختان طبقه بندی صحت خواهد داشت، که ممکن است برای مجموعه های اطلاعاتی اندک از ثبات چندانی برخوردار نباشند. با این وجود، نتایج ارائه شده در این مطالعه ممکن است فراهم آورنده یک قالب خاص برای توسعه و گسترش متعاقب ادوات پشتیبانی تصمیم گیری موجود باشند. (به بررسی های McCammon و Haegeli (2007) جهت حصول یک نتیجه گیری موجز در خصوص وجود ادوات پشتیبانی از تصمیم گیری در مبحث ایمنی بهمن رجوع شود).

مشخص سازی موقعیت و محدود سازی محلی خطر برف بهمن

 

۵- نتیجه گیری
در یک دوره ۶۳ روزه مطالعاتی در زمستان ۲۰۰۶ الی ۲۰۰۷، مجموعه ای از ۲۵ مورد مشاهداتی آسان مرتبط با شرایط آب و هوایی، برف پشته و بهمن (متغیرهای پیش بینی کننده بالقوه) حاصل آمد که در ارتباط با رتبه بندی های محلی خطر بهمن در زیر مرز کشت درختان در کوه های کلمبیا می باشند که خود مشتمل بر بیش از ۱۰۰ رکورد یا وقایع رخ داده هستند. از بین ۲۳ متغیر پیش بینی کننده ترتیبی یا نسبی، ۱۵ مورد معرف همبستگی های رتبه معنی دار (p < 0.05) با خطر بهمن محلی می باشند. یک پیش بینی کننده طبقه بندی، شرایط سطح برف، همچنین خود معرف پتانسیل این پارامترها خواهد بود. بر این مبنا، یک درخت طبقه بندی با توجه به رتبه بندی خطر منطقه ای و سه مورد از مشاهدات محلی که از همبستگی بالایی برخوردار بوده اند نیز ایجاد شد. با توجه به این مبحث، رتبه بندی خطر محلی از نوعی توافق بهتری با خروجی از درخت طبقه بندی (rs= 0.65, HK = 0.34) در مقایسه با رتبه بندی خطر منطقه ای (rs= 0.56, HK = 0.12) برخوردار می باشد که خود مؤکد آن خواهد بود که رتبه بندی خطر منطقه ای را می توان در ترکیب با مشاهدات محلی به کار گرفت تا قابلیت ارزیابی موثر خطر محلی بهمن وجود داشته باشد. با این وجود، داده های بی معنی در خصوص ارزیابی مستقلانه این مدل نیز وجود داشتند. مطالعات آتی را می بایست جهت گسترش مجموعه اطلاعاتی و توسعه یک ابزار پشتیبان به منظور مقید سازی و محدودیت محلی خطر بهمن، در مبحث امور تفریحی زمستانی در کوه های کانادا، مد نظر قرار داد.
مشاهدات برف پشته در این مطالعه بر روی سطح و لایه های نزدیک به سطح تمرکز داشته اند. با این وجود، لایه های عمیق تر همچنین نقش مهمی در تشکیل بهمن دارند. Jamieson و همکاران (۲۰۰۶) نسبت به مشخص سازی آنالیزی با جزئیات بیشتر، در خصوص مفید بودن ویژگی های پیش بینی شده آزمایشات برف پشته  در لایه های عمیق تر اقدام نمودند. این آزمایشات نیازمند حفر یک حفره می باشد که البته باید با تامل بیشتر آنها را انجام داد و بنابراین از جذابیت کمتری در مقایسه با مشاهدات به دست آمده آسان برخوردار می باشد که در این مقاله مدنظر قرار داشته اند. با این وجود، بهره گیری از یک ابزار پشتیبانی آتی جهت شامل نمودن هر دوی انواع مشاهدات و بکارگیری کارایی آنها تحت یک سری از شرایط گسترده از ویژگی های برف پشته می تواند مطلوب و مورد نیاز باشد.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.