مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مقاومت بتن انجماد و ذوب شدگی سریع

مقاومت بتن انجماد و ذوب شدگی سریع

مقاومت بتن انجماد و ذوب شدگی سریع  – ایران ترجمه – irantarjomeh.ir

مقالات ترجمه شده آماده گروه راه – ساختمان، معماری، عمران
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده راه و ساختمان، معماری، عمران، ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره
۱۲۱
کد مقاله
CVL121
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
روش آزمون استاندارد برای مقاومت بتن در برابر انجماد و ذوب شدگی سریع
نام انگلیسی
Standard Test Method for
Resistance of Concrete to Rapid Freezing and Thawing
تعداد صفحه به فارسی
۳۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
آزمون استاندارد، مقاومت بتن، انجماد، ذوب شدگی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Standard Test, Resistance of Concrete, Freezing,Thawing
مرجع به فارسی
کمیته اس اس تی ام، استاندارد وزارت دفاع، ایالات متحده
مرجع به انگلیسی
ASTM International; standard U.S. Department of Defense;  United States
کشور
ایالات متحده

 

روش آزمون استاندارد برای مقاومت بتن در برابر انجماد و ذوب شدگی سریع

۱- چشم انداز

۱-۱٫ این روش آزمایشی مشخص کننده مقاومت نمونه های بتنی در برابر چرخه های تکراری سریع یخبندان و ذوب تحت شرایط آزمایشگاهی بر مبنای دو راهکار مختلف می باشد. راهکار الف، انجماد و ذوب سریع در آب و رویه ب، انجماد سریع در هوا و ذوب شدن در آب. هر دوی این راهکارها برای به کار گیری در زمینه مشخص سازی تاثیرات مختلف در خواص بتن با توجه به مقاومت بتن در برابر چرخه های انجماد و ذوب، مشخص شده در رویه خاص، می باشد. هیچ کدام از این راهکارها قابلیت برآورد کمی طول مدت به کار گیری موارد، که ممکن است با توجه به نوع خاصی از بتن مد نظر باشد، را نخواهند داشت.
۱-۲٫ مقادیر بیان شده بر مبنای سنجه های اینچ-پوند یا SI به صورت مجزا به عنوان یک مولفه مجزا مد نظر قرار خواهند گرفت. سنجه ها یا واحدهای SI در قالب براکت نشان داده شده اند. مقادیر بیان شده ممکن است به صورت هم تراز دقیق موارد نباشد. بنابراین هر سیستم را می بایست مستقل از دیگر مورد استفاده قرار داد. ترکیب مقادیر از این دو سیستم سنجه ای ممکن است سبب عدم انطباق گردد.
۱-۳٫ کلیه مواد در این روش آزمایشی که به طور خاص برای راهکارهای ارائه شده الف و ب مد نظر نمی باشند برای راهکارهای دیگر به کار گرفته می شوند.
۱-۴٫ این استاندارد قابلیت مخاطب قرار دهی کلیه موارد ایمنی، در صورت وجود، که در ارتباط با کاربرد آن می باشد را نخواهد داشت. بنابراین این ویژگی به عنوان مسئولیت کاربران در ارتباط با استاندارد مرتبط و با توجه به ایجاد راهکارهای متناسب ایمنی و سلامت قلمداد شده و معرف به کار گیری محدودیت های قانونمند قبل از استفاده می باشد.

۲- مستندات مرجع

۲-۱٫ استاندارد های ASTM:
C157/C157M  – روش آزمون برای تغییر طول ملات و سیمان بتنی – هیدرولیکی سخت شده
C192/C192M  راهکار انجام و فراوری آزمون نمونه های بتن تحت شرایط آزمایشگاهی
C215 – روش آزمایشی برای فرکانس های تشدید پیچشی طولی و عرضی اصلی نمونه های بتن
C233 – روش آزمایشی برای ترکیبات هوازا در بتن
C295 – راهنمای بررسی پتروگرافی مصالح برای بتن
 C341/C341M – آماده سازی و بهینه سازی روش آزمون تعیین تغییر طول نمونه های قالب گیری شده، مغزه گیری شده یا بریده شده ملات و بتن با سیمان هیدرولیکی
C490 – روش کاربرد وسایل برای تعیین تغییر طول خمیر بتن، ملات و بتن سخت شده
C494/C494M – مشخصه های ترکیبات شیمیایی بتن
C670 – روش مهیا سازی مشخصه های دقیق و سودار مرتبط با آزمایش مصالح ساختمانی
C823 – راهکار بررسی و نمونه برداری بتن سخت شده در صنعت ساخت و ساز
۲-۲٫ ASTM STP:2  
ASTM STP 169C and D[1, 2]  اهمیت آزمایش و خواص بتن و مواد تشکیل دهنده آن
 

 

۳– اهمیت و کاربرد

۳-۱٫ همان گونه که در بخش چشم انداز تشریح شد، دو راهکار مشخص شده در این روش آزمایشی سعی در تعیین تاثیرات گوناگونی ها در خواص و شرایط بهینه سازی بتن تحت مقاومت در برابر فرایند انجماد و متعاقبا ذوب، مشخص شده بر مبنای رویه خاص، می نمایند. شاخص های کاربردی خاصی شامل مشخصه های استفاده شده در استاندارد C494/C494M ، روش آزمایش C233  و رتبه بندی مصالح درشت دانه با توجه به تاثیرات آن ها بر روی دوام انجماد- ذوب در بتن، مخصوصا به هنگامی که تناسب و مطلوبیت ریزدانه ها به عنوان یک مبحث قابل بحث به شمار می آید در چنین مقوله ای مد نظر قرار گرفته شده است.

۴– سیستم ها و ادوات مرتبط

۴-۱٫ ادوات انجماد و ذوب
۴-۱-۱٫ ادوات انجماد و ذوب شامل یک محفظه یا چندین محفظه مناسب می باشند که در آن نمونه ها را می توان در معرض چرخه های مشخص شده انجماد و ذوب قرار داد و با استفاده از سیستم های سرمایشی و گرمایشی مد نظر آن ها را مورد آزمایش قرار داده و ویژگی های مشخص شده مورد نظر را به صورت پیوسته و اتوماتیک کنترل نمود و نهایتا قابلیت مشخص سازی چرخه ها با توجه به ضروریات دمایی خاص به وجود خواهد آمد. تحت شرایطی که تجهیزات مربوطه به صورت اتوماتیک عمل ننمایند، راهکارهایی برای اعمال دستی پیوسته عملیات در یک بازه ۲۴ ساعتی یا برای ذخیره سازی کلیه نمونه ها تحت شرایط یخ زدگی به هنگامی که تجهیزات قابلیت استفاده را ندارند، در نظر گرفته می شود.

۵- چرخه انجماد و ذوب

۵-۱٫ تطابق پایه ای با ضروریات مرتبط در زمینه چرخه انجماد و ذوب با در نظرگیری برآوردهای دمایی نمونه های کنترلی بتن مشابه با نمونه های تحت تست مد نظر می باشد که در آن ها ابزاره های برآورد دمایی به صورت سیستم های جاسازی شده قرار گرفته. تغییر موقعیت این نمونه های سیستمی به صورت مکرر بدین روش به منظور مشخص سازی حد نهایی گوناگونی دمایی موقعیت های مختلف در کابینت یا محفظه نمونه مد نظر است.
۵-۲٫ چرخه اسمی انجماد و ذوب برای هر دو مورد راهکارهای عرضه شده در این روش آزمایشی شامل کاهش تدریجی دمای نمونه ها از ۴۰ تا ۰ درجه فارنهایت ( ۴ الی ۱۸- درجه سلسیوس) و افزایش آن از ۰ تا ۴۰ درجه فارنهایت (۱۸- الی ۴ درجه سلسیوس) می باشد که نباید در کمتر از ۲ ساعت و نه بیشتر از ۵ ساعت آن را اعمال داشت. برای راهکار الف، نباید کمتر از ۲۵ درصد زمان را برای فرایند انجماد در نظر گرفت و برای فرایند ب این میزان نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد (تذکر ۴). در انتهای دوره خنک سازی دما در مراکز نمونه ها می بایست در حد ۰ ± ۳ °F [-18 ± ۲ °C] باشد، و در انتهای دوره حرارتی دما می بایست ۴۰ ± ۳ °F [4 ± ۲ °C] باشد، و با توجه به آن هیچ نمونه ای در هر زمان نباید به دمایی کمتر از منهای سه درجه فارنهایت [۱۹- درجه سلسیوس] و نه فراتر از ۴۳ درجه فارنهایت [۶ درجه سلسیوس] گردد.

 

۶- نمونه برداری

۶-۱٫ مواد تشکیل دهنده برای نمونه های بتنی که در آزمایشگاه ساخته شده اند را نباید با استفاده از روش های استاندارد مرتبط نمونه گیری کرد.
۶-۲٫ نمونه های بریده شده از بتن سخت شده را می بایست بر مبنای رویه C823 حاصل آورد.

 

۷- نمونه های آزمایشی

۷-۱٫ نمونه های مرتبط برای استفاده در روش آزمایشی می بایست به صورت هرمی یا استوانه ای باشند و بر مبنای ضروریات مشخصه C192/C192M و همچنین C490 تحت فراوری قرار گیرند.
۷-۲٫ نمونه های استفاده شده نباید کمتر از ۳ اینچ [۷۵ میلیمتر] و نه بیشتر از ۵ اینچ [۱۲۵ میلیمتر] از نقطه نظر پهنا، عمق یا قطر، و نباید کمتر از ۱۱ اینچ [۲۷۵ میلیمتر] و نه فراتر از ۱۶ اینچ [۴۰۵ میلیمتر] از نقطه نظر طول باشند.

 

۸- راهکار

۸-۱٫ نمونه های قالب گیری شده را می بایست به مدت ۱۴ روز قبل از انجام آزمایش مورد فراوری مرتبط قرار داد، البته ممکن است ویژگی های متفاوت خاصی در این زمینه ذکر شده باشد. نمونه های میله ای که از بتن سخت شده حاصل می شوند می بایست دارای شرایط رطوبت مناسب از طریق غوطه وری آن ها در یک آب آهک اشباع شده در دمای ۷۳٫۴ ± ۳ °F [23.0 ± ۲٫۰ °C] برای مدت ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمایش قرار گیرند، البته ممکن است موارد دیگری در این زمینه قید شده باشد.
۸-۲٫ دقیقا پس از انجام فراوری یا بازپخت خاص و انجام دوره بهینه سازی، لازم است تا نمونه ها به دمای ۲- درجه فارنهایت و +۴ °F [-1 °C و +۲ °C] با توجه به دمای ذوب هدف برسند که متعاقبا می توان از این ویژگی در چرخه انجماد – ذوب استفاده نموده و از آن جهت تست فرکانس عرضی اصلی بهره گرفت که مشخص کننده جرم و میانگین طولی و ابعاد سطح مقطع نمونه بتن با توجه به محدوده تلرانس مشخص شده در روش تست C215 می باشد، و به علاوه مشخص کننده اطلاعات طول اولیه سیستم کامپراتور یا مقایسه کننده (به صورت اختیاری) برای نمونه ها با توجه به تغییر طول آن می باشد.

 

۹- محاسبه

۹-۱٫ مدول دینامیکی نسبی الاستیسیته- محاسبه مقادیر عددی مدول دینامیکی نسبی الاستیسیته به شرح ذیل خواهد بود:
که در آن:
Pc = مدول دینامیکی نسبی الاستیسیته پس از c چرخه انجماد و ذوب شدگی، با توجه به درصد
n = فرکانس عرضی پایه در چرخه های صفر فرایند انجماد و ذوب شدگی، و
n1  = فرکانس عرضی پایه پس از c چرخه انجماد و ذوب شدگی.
تذکر ۹- محاسبه مدول دینامیکی نسبی الاستیسیته بر مبنای این فرض می باشد که جرم ابعاد نمونه به صورت ثابت در طی آزمایش باقی ماند. این فرض در بسیاری از موارد صحت نخواهد داشت که علت آن عدم جامعیت نمونه می باشد. با این حال، در صورتی که آزمایش را می بایست به صورت مقایسه ای بین مدول دینامیکی نسبی نمونه های مختلف یا فرمول های بتنی مختلف انجام داد، Pc همان گونه که تعریف شده است برای این هدف مکفی تلقی خواهد شد.

۱۰- گزارشات

۱۰-۱٫ گزارش دهی داده های ذیل به گونه ای که در تطابق با متغیرها یا ترکیبی از متغیرهای بررسی شده در این آزمایشات باشند:
۱۰-۲٫ خواص ترکیب بتن:
۱۰-۲-۱٫ نوع و نسبت های بتن، مصالح ریز دانه و مصالح درشت دانه، شامل اندازه حداکثری و رتبه بندی آن ها ( یا شاخص های مربوطه) و نسبت محتوای آب خالص به سیمان
۱۰-۲-۲٫ نوع نسبت هر نوع ترکیب اضافه شده و استفاده شده
۱۰-۲-۳٫ محتوای هوای بتن تازه
۱۰-۲-۴٫ چگالی بتن تازه
۱۰-۲-۵٫ سازگاری بتن تازه
۱۰-۲-۶٫ محتوای هوای بتن سخت شده، به هنگام دسترسی
۱۰-۲-۷٫ مشخص نمودن آن که آیا نمونه های آزمایشی از بتن سخت شده حاصل آمده اند یا خیر، و در صورت مثبت بودن آن، مشخص سازی اندازه، شکل، جهت نمونه ها در سازه و هرگونه دیگر اطلاعات مرتبط موجود.

 

۱۱- دقت و سو گیری

۱۱-۱٫ داده های استفاده شده جهت ایجاد ویژگی های مربوط به مشخصه های اصلاح با استفاده از سیستم ها و برآوردهای مرتبط و بر مبنای واحد های اینچ – پوند حاصل آمده اند.
۱۱-۲٫ مدول دینامیکی
۱۱-۲-۱٫ دقت داخل آزمایشگاهی ( تیرهای تکی)
معیارهای قضاوت پذیرش ضریب پایایی و نتایج آن بر مبنای دو راهکار در یک آزمایشگاه با توجه به نمونه های بتنی ساخته شده از یک بتن خاص، یا حاصل آمده از دو بتن تولید شده مجزا با استفاده از مقادیر یکسان، بر مبنای مشخصات جدول ۱، حاصل آمده اند. داده های مربوط به دقت در ارتباط با تغییر طول (اختیاری) در این زمان در دسترس نیستند.

۱۲- کلمات کلیدی

۱۲-۱٫ آزمون تسریع شده، آزمون های تاثیرات بتن بر مبنای شرایط آب و هوایی، بهینه سازی، انجماد و ذوب، مقاومت در برابر یخ زدگی

 

خلاصه تغییرات

کمیته C09 اقدام به مشخص سازی تغییرات انتخابی برای این استاندارد، از زمان آخرین مولفه ارائه شده، C666/C666M-03 (مجددا پذیرفته شده در سال ۲۰۰۸) نموده است، که می تواند بر روی کاربرد این استاندارد تاثیرگذار باشد (پذیرفته شده اول فوریه ۲۰۱۵).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.