مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

نفوذ سوزن دوخت تاری پودی پنبه الاستان

نفوذ سوزن دوخت تاری پودی پنبه الاستان

نفوذ سوزن دوخت تاری پودی پنبه الاستان – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 32000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

نفوذ سوزن دوخت تاری پودی پنبه الاستان

شماره      
86
کد مقاله
TXT86
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
نیروهای نفوذ سوزن دوخت و تخریب لیف الاستان در حین دوخت پارچه‌های تاری – پودی پنبه / الاستان
نام انگلیسی
Sewing Needle Penetration Forces and Elastane Fiber Damage during the Sewing of Cotton/ Elastane Woven Fabrics
تعداد صفحه به فارسی
22
تعداد صفحه به انگلیسی
7
کلمات کلیدی به فارسی
نفوذ سوزن دوخت- تخریب لیف الاستان- دوخت پارچه‌های تاری – پودی- پنبه / الاستان
کلمات کلیدی به انگلیسی
Sewing Needle Penetration- Elastane Fiber Damage- Cotton/Elastane Woven Fabrics
مرجع به فارسی
دپارتمان مهندسی نساجی- دانشگاه الوداگ- تركیه
مرجع به انگلیسی
Department of Textile Engineering- Uludag University- Bursa- Turkey
سال      
2005
کشور        

نفوذ سوزن دوخت تاری پودی پنبه الاستان

 

نیرویهای نفوذ سوزن دوخت و تخریب لیف الاستان در حین دوخت پارچه‌های تاری – پودی پنبه / الاستان
چكیده
این مقاله نسبت به ارائه یك مطالعه تجربی در زمینه تاثیرات نسبت كشش الاستان، دمای پیش تثبیت و فرآیند تكمیل بر روی نیروهای نفوذ سوزن دوخت و تخریب لیف الاستان در حین دوخت پارچه‌های تاری پودی پنبه/ الاستان اقدام می‌نماید. بر این مبنا، استحكام درز یا بخیه دوخت و استحكام باز شوندگی آن برای ارزیابی كارائی دوخت تعیین می‌شود. در این مقاله از سه نوع پارچه با سه نوع نسبت كشش متفاوت نخ پود الاستان به عنوان نمونه‌های تجربی استفاده شده است. در مرحله اول فرآیند پیش تثبیت برای سه نوع پارچه در دو دمای مختلف انجام شد و در فرآیند تكمیل نیمی از نمونه‌ها با سلیكون تحت فرآوری قرار گرفته و ما بقی تنها تحت شستشو قرار داده شدند. در نهایت 12 نمونه با مشخصات متفاوت تهیه شد. برای این پارچه‌ها نخ نایلون/ الاستان از نوع پوشش- هوایی بعنوان نخ پود و نخ پنبه‌ای به عنوان نخ تار استفاده شد. استحكام دوخت، استحكام باز شدن دوخت، نیروهای نفوذ سوزن و شاخص تخریب سوزن برای این نمونه‌ها تعیین شد. نیروهای نفوذ سوزن بین 100 و cN 140 و شاخص تخریب سوزن بین 20 و 42% بود. بعلاوه، تصاویری نیز با میكروسكوپ نوری و میكروسكوپ الكترونی پیمایش برای نشان دادن تخریب لیف در حین دوخت تهیه شدند.
تخریب دوخت ناشی از نفوذ سوزن در پارچه است كه در زمان دوخت پوشاك می‌تواند مشكلات جدی را ایجاد كند. ریسك تخریب دوخت وابسته به پارامترهای پارچه و دوخت می‌باشد. مهمترین پارامترهایی كه بر روی تخریب دوخت (در طی درزگیری یا بخیه) پارچه‌های تاری پودی الاستیك تاثیر می‌گذارند عبارتند از:
  • ساختمان پارچه (درصد الیاف، ساختمان نخ، سفتی)
  • فرآوری شیمیایی بر روی پارچه (نرم كننده، رنگ‌ها، تكمیل، شستشو)
  • طرح و ضخامت سوزن
  • تنظیم ماشین دوزندگی (طراحی پایه پرسر و فشار، سرعت دوخت) و
  • نخ‌های دوخت
زمانی كه الاستان در پارچه‌های تاری ـ پودی استفاده می‌شود، نسبت كشش الاستان و دمای پیش تثبیت دقیقا باید كنترل شده باشد. بازگشت الاستیك زمانی افزایش می‌یابد كه نسبت كشش الاستان زیاد شود، بویژه برای نسبت كشش 5/3 در نخ مغزی الاستیك.

 

تجربیات
پارچه‌های استرچ پودی پنبه/ الاستان با نخ 40/70 دنیر نایلون/ الاستان و نخ تار پنبه‌ای Ne 16 رینگ بافته شدند. نسبت‌های كشش الاستان به ترتیب 704/2، 204/3 و 4/3 بودند. نسبت الاستان 3-2% و طرح بافت سرژه 1/2 بود. در مرحله اول فرآیند پیش تثبیت بر روی نمونه‌ها در دمای 185 و 195 درجه سانتیگراد انجام شد و سپس فرآیندهای رنگرزی و تكمیل اعمال گردیدند. در فرآیند تثبیت نیمی از نمونه‌ها با سیلیكون و ما بقی تنها شسته شدند. بنابراین 12 نمونه با شرایط و خصوصیات متفاوت تهیه شد. جدول 1 نشان دهنده خصوصیات پارچه‌های مصرفی است.

 

 بحث و نتایج
تمام نتایج به صورت جداگانه مطابق با توضیحات قسمت‌های بعدی ارزیابی شدند.
نتایج استحكام دوخت و استحكام باز شدگی دوخت
نتایج SNK نشان می‌دهند كه تاثیر معنی‌داری از تكمیل، دمای پیش تثبیت و نسبت كشش الاستان در استحكام جهت تار دوخت‌ها مشاهده نشد. از سوی دیگر فرآیند تكمیل بر روی استحكام جهت پودی تاثیرگذار بود. تكمیل سیلیكون تاثیر مثبتی در استحكام پودی دوخت‌ها داشت. بطور كلی، سیلیكون باعث كاهش اصطكاك میان پارچه و سوزن می‌شود. شكل 1 بیانگر نتایج استحكام دوخت در جهت پود پارچه‌ها است و تكمیل سیلیكون استحكام دوخت را افزایش داد.
نتایج نیروی نفوذ سوزن
شكل a3 و b نشان دهنده تغییرات نیروهای نفوذ سوزن درجهات تار و پود پارچه است. نتایج نشان می‌دهند كه تاثیر معنی‌داری برای فرآیند تكمیل در جهت تار و پود نیروهای نفوذ سوزن وجود دارد. از اشكال می‌توان فهمید كه عملیات سیلیكون، نیروهای نفوذ را كاهش می‌دهد. شكل‌ها نشان می‌دهند كه تاثیر معنی‌داری برای دماهای پیش تثبیت و نسبت كشش در جهات تار و پود نیروهای نفوذ سوزن وجود ندارد.
نتایج شاخص تخریب سوزن
همانگونه كه از شكل 4 مشاهده می‌شود، مقادیر شاخص تخریب سوزن در جهت پود نمونه‌هایی كه با سیلیكون در دمای پیش تثبیت 185 درجه سانتیگراد عمل داده شدند بین 20 و 25% بود و برای نمونه‌هایی كه فقط شسته شده و در دمای پیش تثبیت فرآوری شدند بین 32 و 42% بود. بین 20 الی 42 نخ برای هر 100 سوراخ ناشی از سوزن‌ آسیب دیدند.
نتایج میكروسكوپی SEM و نوری
مطالعه میكروسكوپ نوری پارچه‌ها نشان می‌دهد كه تخریب عمدتا در محل نفوذ سوزن درون كوك رخ می‌دهد. شكل 5 تصویر میكروسكوپ نوری كوك را بر روی یك نمونه پارچه نشان می‌دهد. شكل 6 نشان دهنده نقطه نفوذ سوزن بر روی پارچه است. همانگونه كه از اشكال 5 و 6 مشخص است، نخ‌هایی كه دو نقطه نفوذ سوزن با سوزن در ارتباط می‌باشند پاره شده یا آسیب دیده‌اند.

 

نتایج
در این مقاله نشان داده شده است كه هر دو فاكتور دمای پیش تثبیت و فرآیند تكمیل تاثیر معنی‌داری بر روی كارایی دوخت نیروی نفوذ سوزن و تخریب لیف الاستان در حین دوخت پارچه‌های تاری _ پودی پنبه/ الاستان خواهند داشت. اختلافات نسبت كنش الاستان بر روی كارایی دوخت، نیروی نفوذ سوزن یا شاخص تخریب سوزن بی‌تاثیر بوده است.
اگر سوزن تمایل بالایی برای گرم شدن و در نتیجه ذوب پارچه در حال دوخت را داشته باشد، پارچه از نظر حرارتی آسیب می‌بیند. بر این مبنا، می‌توان این موضوع را از تصاویر SEM  مشاهده كرد كه به دلیل تخریب حرارتی در مناطق پاره شده، فیلامنت‌های نایلون و الاستان ذوب شده‌اند.

نفوذ سوزن دوخت تاری پودی پنبه الاستان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.