مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

نمونه ترجمه های ایران ترجمه

نمونه ترجمه های ایران ترجمه

نمونه ترجمه های ایران ترجمه – Irantarjomeh.ir

 

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

انتشار مقالات ترجمه شده شما بامشارکت ۵۰%

ارسال فایل جهت ترجمه

 

نمونه ترجمه های وب سایت ایران ترجمه
نمونه ۱ ترجمه های ایران ترجمه
نمونه ۲ ترجمه های ایران ترجمه

 

 

بررسی ترجمه ها

در این بخش سعی شده است قسمت هایی از ترجمه مقالات علمی – دانشگاهی بصورت رندم یا تصادفی در مقالات مختلف عرضه شود.

این بخش ها شامل متن انگلیسی و ترجمه آنها به فارسی می باشد.

کاربران گرامی می توانند با مطالعه هر یک از این قسمت ها نسبت به مقایسه ترجمه ها اقدام نموده و خود ایده مطلوبی در خصوص کیفیت هر یک از مطالب به دست آورند.

 

 

ارسال فایل جهت ترجمه

دانشگاهیان و دانشحویان عزیز می نوانند فایل های علمی خود را برای ترجمه بر حسب مفاد مندرج در بخش “ارسال فایل جهت ترجمه” به ایمیل سایت ارسال دارند.

در صورت پدیرش مقالات، روند ترجمه حرفه ای، همراه با تایپ، کنترل و ویراستاری انجام شده و در نهایت ترجمه ای مطلوب و با کیفیت با توجه به زمان برآورد شده تحویل خواهد شد.

 

ارسال فایل جهت ترجمه

 

انتشار مقالات ترجمه شده شما

ضمنا مترجمینی که خود دارای مقالات ترجمه شده علمی و دانشگاهی در رشته های مختلف هستند با توجه به شرایط اعلامی در بخش “انتشار مقالات ترجمه شده” می توانند مقالات خود را در این وب سایت با سود مشارکت ۵۰% عرضه نمایند.

 

انتشار مقالات ترجمه شده حرفه ای شما با مشارکت ۵۰%

 

در بخش مترجمین، لیست مترجمین همراه با جدول مقالات ترجمه شده توسط آنها ارائه شده است. هر یک از مترجمینی که مقالات آنها در این سایت عرضه شده است می توانند با مراجعه به این بخش اطلاعات مقالات خود را در جدول مرتبط مشاهده نمایند. در انتهای جدول لینکی بنام “ورود به صفحه آمار فروش – مخصوص مترجم” وجود دارد که هر یک از مترجمین با کلیک بر این لینک می توانند وارد صفحه آمار فروش خود شده و اطلاعات و سهم فروش خود از مقالات را با توجه به رمزی که در اختیار دارند مشاهده نمایند.

 

مترجمین

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.