مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

پارامتر جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی كشباف ساده

پارامتر جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی كشباف ساده

پارامتر جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی كشباف ساده – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

پارامتر جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی كشباف ساده

شماره      
43
کد مقاله
TXT43
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
بررسی پارامتر جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی كشباف ساده
نام انگلیسی
An Analysis of the Felting Shrinkage of Plain Knitted Wool Fabrics 
تعداد صفحه به فارسی
22
تعداد صفحه به انگلیسی
7
کلمات کلیدی به فارسی
پارامتر جمع شدگی نمدی- پارچه‌های پشمی- كشباف ساده
کلمات کلیدی به انگلیسی
Felting Shrinkage- Plain Knitted -Wool Fabrics 
مرجع به فارسی
انستیتو منسوجات و پوشاك- دانشگاه پلی تكنیك هنگ‌كنگ
مرجع به انگلیسی
Institute of Textiles and Clothing- The Hong Kong Polytechnic University
سال      
2004
کشور        

 

بررسی پارامتر جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی كشباف ساده
چكیده
در این مطالعه تاثیر طول حلقه‌، چگالی خطی نخ، ضریب پوشش‌، تاب نخ، قطر الیاف و سطح فرآوری عملیات ضد نمدی بر روی میزان چروكیدگی یا جمع شدگی نمدی پارچه‌های  پشمی كشباف با فرآوری رزین 109 DC و بدون این فرآوری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سیكل استاندارد شستشو، سیكل (woolmark) TM 31-5A، به منظور تست جمع شدگی نمدی بكار گرفته شد. ارتباط بین جمع شدگی نمدی و همه پارمترهای انتخابی توسط آنالیز رگرسیون چندگانه ارائه می‌شود. نتایج نشان می‌دهند كه استفاده از رزین DC109 4% خواص ضد نمدی بهتری را ایجاد می‌كند. نتایج آنالیز رگرسیون چندگانه معرف این نكته می‌باشند كه عامل عمده تاثیر‌گذار بر روی خصیصه‌های نمدی ضریب پوشش‌ و طول لوپ یا حلقه می‌باشد. علاوه بر این، قطر الیاف و تاب نخ نیز تاثیر مهمی بر خواص نمدی شدگی دارند.
مقاله‌های قبلی كه پدیده نمدی شدگی بر روی پارچه‌های پشمی را مورد آنالیز قرار داده‌اند اغلب بر تاثیر خواص نخ و پارچه، عملیات مكانیكی‌ ماشین شستشو، زمان شستشو و علی‌الخصوص تاثیر روال ضد نمدی متمركز بوده‌اند. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهند ضریب پوشش‌ مهمترین عامل تاثیرگذار در خصوص جمع شدگی نمدی، هر دو مورد كشبافهای پشمی فرآوری شده و نشده، می‌باشد. سایر عوامل نظیر كیفیت الیاف، تاب نخ و طول لوپ نیز بر روی این پدیده تاثیر خواهند داشت.
جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی اغلب تحت تاثیر درجه شستشو و مواد شوینده می‌باشد. در بررسی‌های قبلی محققان مختلف شرایط كاهش تنش و شستشوی متفاوت را در خصوص مطالعه خواص نمدی پارچه‌های پشمی مورد استفاده قرار دادند. طبق نتایج حالتهای متفاوت و ضد و نقیصی را می‌توان از این گزارشات مشخص نمود و علاوه بر این، مشكل آشفتگی و درك مطالب مرتبط با خواص نمدی پارچه پشمی كشباف ساده نیز در این مقوله‌ها بچشم می‌خورد. لذا ضروری است تا سیكل شستشوی استاندارد تجاری را مورد استفاده قرار دهیم تا از این طریق بتوانیم رابطه كمی و تجاری قابل توجهی را بین پارامترهای جمع شدگی نمدی و روالهای مرتبط با بافندگی كشباف را حاصل نمائیم. در این تحقیق ما از  TM 31 Woolmark برای بررسی جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی كشباف ساده فرآوری شده ضد نمدی و بدون این فرآوری استفاده نمودیم.

 

در این تحقیق فرآیند ضد نمدی با رزین DC109 برای كشباف پشمی ساده بكار گرفته شده است. در این فرآوری، رزین DC109 بر روی سطح الیاف پشمی تثبیت می‌شود تا از طریق تشكیل یك لایه صاف پلیمری گوشه‌های الیاف را به شكلی نرم و مقیاس پذیر درآورد كه خود سبب خواهد شد تا الیاف پشمی پیوند متناسبی را از طریق تشكیل پلهای پلیمری بسیار نازكی بین خود داشته باشند. از این طریق و بواسطه پیوند الیاف و بوجود آوردن مقیاس مشخص می‌توان با بهره‌گیری از این لایه‌های پلیمری و پلها یا پیوندهای ایجادی از بروز پدیده نمدی شدگی الیاف جلوگیری نمود.
 

پارامتر جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی كشباف ساده

 

مضامین تجربی
نخ پشمی و جزئیات مرتبط با منسوج
ما از نخ پشمی مرینو ریسندگی شده با كیفیت الیاف متفاوت و دانسیته خطی اسمی از 56/2، 48/2، 32/2، 28/2 و 20/2 Nm برای این آزمایش استفاده كردیم. ما تاب نخ را با استاندارد ASTM روش D1432-98 مورد آزمایش قرار دادیم. كلیه جزئیات مربوط به نخ در جدول 1 آمده است.

پارامتر جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی كشباف ساده

 

آزمایش جمع شدگی نمدی
همه نمونه‌ها توسط فرآیند رها سازی حالت استراحت می‌یابند، بدان معنی كه فرآیندهایی نظیر رها شدگی خشك ¬ رها شدن مشابه حالت صنعتی ¬ شستشوی نمونه TM31-7A Woolmark همراه با خشك سازی مسطح در مورد آنها انجام می‌گردد. روال صنعتی چنین فرآیندی شامل شستشو در یك حمام آب محتوی محلول شستشو دهنده (دترجنت) 1/0%  برای 3 دقیقه در دمای C°35 در ماشین شستشوی درام چرخشی Tbis ، دو بار شستشو در آب سرد با حالت هم زنی بمدت 3 دقیقه، جداسازی هیدروژن بمدت 5/1 دقیقه، خشك‌كنی به مدت یك ساعت در C°65 و آماده سازی در C°2 ± 20 و RH   2% ± 65 به مدت 24 ساعت می‌باشد.

پارامتر جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی كشباف ساده

 

نتایج و مباحث
جمع شدگی نمدی منسوج پشمی كشباف ساده فرآوری نشده
كلیه نمونه‌های فرآوری نشده كشبافهای پشمی در این پروژه در حد قابلیت پذیرش تجاری برای ماشینهای شستشو نبودند، چرا كه در این نمونه‌ها یك حالت جمع شدگی اضافی 8% پس از سیكل شستشوی A5 * 2 گزارش شد. استفاده از آنالیز گرافیكی جهت مطالعه همه نمونه‌ها معمولا منجر به بروز آشفتگی و سر درگمی می‌شود. بنابراین ما از یك دیدگاه آنالیز آماری در این تحقیق كمك گرفتیم.
تحقیقات پیشین موكد این نكته بودند كه ضریب پوشش‌، دانسیته نخ، طول لوپ، تاب نخ و قطر الیاف تاثیر مهمی بر جمع شدگی خواهند داشت. از اینرو، ما از روش همبستگی جزئی جهت آنالیز رابطه بین جمع شدگی نمدی و این پارامترها بهره گرفتیم. نتایج ایم مقوله در جدول (2) نشان داده شده است.

پارامتر جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی كشباف ساده

 

منسوج پشمی كشباف ساده فرآوری شده توسط رزین DC109
فرآوری توسط محلول 5/5% – DC109
بعد از فرآوری ضد نمدی با رزین DC109، جمع شدگی نمدی كاهش خواهد یافت. شكل 1 نشان دهنده آن است كه پس از شستشو A5 * 2، كلیه نمونه‌های فرآوری شده با رزین 5/5% – DC109 تنها میزان جمع شدگی نمدی اندكی، یعنی كمتر از 4%، را از خود نشان می‌دهند. این موضوع نشان می‌دهد كه همه نمونه‌های فرآوری شده با محلول 5/5% – DC109 جوابگوی این آزمایش در ماشین شستشو Woolmarkمی‌باشند، چرا كه حداكثر میزان مجاز جمع شدگی نمدی در این مقوله  پس از سیكل شستشوی  A5 * 2 و خشك شدگی 8% بیان شده است.

پارامتر جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی كشباف ساده

 

فرآوری با رزین DC109 ، 4%
برای نمونه‌های فرآوری شده رزینی DC109– 4%، صافی و یكنواختی این روال بدتر از فرآوری رزینی DC109 – 5/5% می‌باشد. شكل 2 نشان دهنده جمع شدگی نمدی منسوجات كشبافی می‌باشد كه از نخ‌های ظریفتر (دانسیته خطی كمتر از 250 tex) تولید شده‌اند و قابلیت سازگاری با كیفیت مد نظر در ماشین شستشو Woolmark را دارا می‌باشد. با این حال، منسوجات كشباف تولید شده از نخ‌های كلفت‌تر، غالبا معرف جمع شدگی نمدی بیشتراز 8% می‌باشند. چنین پراكندگی گسترده اطلاعاتی موكد این نكته است كه نخهای ضخیم‌تر به آسانی باعث بروز روالهای ضد نمدی غیریكنواخت و ناكافی می‌شوند.

پارامتر جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی كشباف ساده

 

نتیجه‌گیری
نتایج تجربی ما نشان دهنده آن هستند بدون آنكه تفاوتی در نوع نخ‌ها و پارامترهای كشباف استفاده شده در بین باشد، منسوجات پشمی كشباف ساده فراوری نشده از نكته نظر تجاری نمی‌توانند برای روال ماشین شستشوWoolmark پذیرفته شده تلقی شوند، چرا كه بیش از 8% مساحت مرتبط جمع شدگی پس از سیكل شستشوی A5 * 2 بدست خواهد آمد. نتایج آنالیزهای رگرسیون چندگانه نشان می‌دهند كه جمع شدگی نمدی در نمونه كشباف پشمی فرآوری نشده منوط به طول لوپ، ضریب پوشش‌، قطر الیاف و تاب نخ می‌باشد. در مجموع، افزایش طول لوپ، ضریب پوشش‌ و تاب باعث كاهش جمع شدگی نمدی نمونه فرآوری نشده پس از شستشوی A5 * 2 می‌شود. فاكتورهای عمده تاثیرگذار در خواص نمدی این منسوجات عبارتند از ضریب پوشش‌ و طول لوپ و علاوه بر این عواملی چون قطر الیاف و تاب نیز جزء فاكتورهای ثانویه بشمار می‌آیند.
پس از آنكه پارچه‌های پشمی فرآوری نشده در معرض روال ضد نمدی با رزین DC 109 قرار گرفتند، جمع شدگی نمدی به میزان زیادی كاهش می‌یابد. با توجه بدین حقیقت كه فرآیند DC 109 یك فرآیند پلیمر- رسوبی بر روی پشم می‌باشد، یكنواختی و تاثیر این فرآیند تحت تاثیر عوامل بسیاری نظیر روال فرآوری، غلظت رزین و قابلیت نفوذ رزین، ساختار پارچه و غیره می‌باشد. نتایج تجربی ما نشان می‌دهند كه غلظت DC 109 5/5% دارای یكنواختی بهتری می‌باشد، چرا كه مساحت جمع شدگی نمدی كلیه نمونه‌ها پس از شستشوی A5 * 2 كمتر از 8% خواهد بود. لذا، فرآوری با رزین DC 109 5/5% بیشترین تاثیرپذیری ضد نمدی را بر جای خواهد گذاشت. با این وجود، بواسطه شرایط سخت، ما انجام این رویه را توصیه نمی‌كنیم.
فرآوری با استفاده از غلظت DC 109 4% این رزین نیز نتایج ضد نمدی خوبی را نشان می‌دهد. نتایج تجربی ما معرف این نكته است كه نخ‌های ظریفتر (كمتر از tex 250) روال ضد نمكی خوبی را ببار آورده و مساحت جمع‌شدگی نمدی این منسوجات پس از شستشوی A5 * 2 كمتر از 8% است. بكارگیری منسوجات فرآوری شده DC 109 4% بهتر از نوع DC 109 5/5% است. بنابراین ما این سطح فرآوری را برای تولید كشباف از نخ‌های ظریف‌تر توصیه می‌كنیم. در عین حال، روال فرآوری، مخصوصا برای منسوجات تولید شده از نخ‌های ضخیم و پارچه‌های سخت‌تر، ممكن است بصورت غیریكنواخت باشد. بعلاوه،  سطح فرآوری DC 109 5/2% برای حاصل آوردن تاثیر ضد نمدی كافی نخواهد بود
نتایج آنالیز رگرسیون چندگانه نشان می‌دهند كه خواص نمدی شدگی نمونه كشباف ساده فرآوری شده پس از سیكل شستشوی A5 * 2 در مقایسه با نمونه‌های غیرفرآوری متفاوت هستند. برای نمونه‌های فرآوری شده سطح بالا، یعنی DC 109 5/5%، میزان جمع شدگی نمدی تاثیر اندكی از طول لوپ‌، قطر الیاف و تاب خواهد داشت. در بین تمامی پارمترهای مقایسه شده، تنها ضریب پوشش‌ نقش عمده‌ای در میزان جمع شدگی نمدی داشته است. برای منسوجات فرآوری شده با رزین DC 109 5/2% یا 4% میزان جمع شدگی نمدی عمدتا به همه پارمترهای انتخاب شده مثل طول لوپ، ضریب پوشش‌، قطر الیاف و تاب بستگی دارد. بطور كلی، هر چه طول لوپ بلندتر یا نخ پشمی ضخیم‌تر باشد، استحكام بیشتر پارچه و چندلا بودن نخ تابیده شده باعث خواهد شد تا مساحت جمع شدگی نمدی نیز بیشتر شود. این نتایج در تناقض با نتایجی هستند كه برای نمونه‌های كشباف پشمی ساده فرآوری نشده بدست آمده‌اند و معرف وجود فرآوری‌های ضد نمدی نامناسب و غیریكنواخت می‌باشند. هر چه الیاف ضخیم‌تر باشند مساحت جمع شدگی نمدی كمتر خواهد بود، كه مشابه با نتایج حاصل شده از نمونه‌های كشباف ساده فرآوری نشده است.

پارامتر جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی كشباف ساده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.