مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

جمع شدگی نمدی پارچه‌ پشمی

جمع شدگی نمدی پارچه‌ پشمی

جمع شدگی نمدی پارچه‌ پشمی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

شماره      
۴۳
کد مقاله
TXT43
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
بررسی پارامتر جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی کشباف ساده
نام انگلیسی
An Analysis of the Felting Shrinkage of Plain Knitted Wool Fabrics 
تعداد صفحه به فارسی
۲۲
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
پارامتر جمع شدگی نمدی- پارچه‌های پشمی- کشباف ساده
کلمات کلیدی به انگلیسی
Felting Shrinkage- Plain Knitted -Wool Fabrics 
مرجع به فارسی
انستیتو منسوجات و پوشاک- دانشگاه پلی تکنیک هنگ‌کنگ
مرجع به انگلیسی
Institute of Textiles and Clothing- The Hong Kong Polytechnic University
کشور        

 

بررسی پارامتر جمع شدگی نمدی پارچه‌های پشمی کشباف ساده

چکیده
در این مطالعه تاثیر طول حلقه‌، چگالی خطی نخ، ضریب پوشش‌، تاب نخ، قطر الیاف و سطح فرآوری عملیات ضد نمدی بر روی میزان چروکیدگی یا جمع شدگی نمدی پارچه‌های  پشمی کشباف با فرآوری رزین ۱۰۹ DC و بدون این فرآوری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سیکل استاندارد شستشو، سیکل (woolmark) TM 31-5A، به منظور تست جمع شدگی نمدی بکار گرفته شد. ارتباط بین جمع شدگی نمدی و همه پارمترهای انتخابی توسط آنالیز رگرسیون چندگانه ارائه می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که استفاده از رزین DC109 4% خواص ضد نمدی بهتری را ایجاد می‌کند. نتایج آنالیز رگرسیون چندگانه معرف این نکته می‌باشند که عامل عمده تاثیر‌گذار بر روی خصیصه‌های نمدی ضریب پوشش‌ و طول لوپ یا حلقه می‌باشد. علاوه بر این، قطر الیاف و تاب نخ نیز تاثیر مهمی بر خواص نمدی شدگی دارند.
در این تحقیق فرآیند ضد نمدی با رزین DC109 برای کشباف پشمی ساده بکار گرفته شده است. در این فرآوری، رزین DC109 بر روی سطح الیاف پشمی تثبیت می‌شود تا از طریق تشکیل یک لایه صاف پلیمری گوشه‌های الیاف را به شکلی نرم و مقیاس پذیر درآورد که خود سبب خواهد شد تا الیاف پشمی پیوند متناسبی را از طریق تشکیل پلهای پلیمری بسیار نازکی بین خود داشته باشند. از این طریق و بواسطه پیوند الیاف و بوجود آوردن مقیاس مشخص می‌توان با بهره‌گیری از این لایه‌های پلیمری و پلها یا پیوندهای ایجادی از بروز پدیده نمدی شدگی الیاف جلوگیری نمود.
 

جمع شدگی نمدی پارچه‌ پشمی

 

مضامین تجربی
نخ پشمی و جزئیات مرتبط با منسوج
ما از نخ پشمی مرینو ریسندگی شده با کیفیت الیاف متفاوت و دانسیته خطی اسمی از ۵۶/۲، ۴۸/۲، ۳۲/۲، ۲۸/۲ و ۲۰/۲ Nm برای این آزمایش استفاده کردیم. ما تاب نخ را با استاندارد ASTM روش D1432-98 مورد آزمایش قرار دادیم. کلیه جزئیات مربوط به نخ در جدول ۱ آمده است.

جمع شدگی نمدی پارچه‌ پشمی

 

آزمایش جمع شدگی نمدی
همه نمونه‌ها توسط فرآیند رها سازی حالت استراحت می‌یابند، بدان معنی که فرآیندهایی نظیر رها شدگی خشک ¬ رها شدن مشابه حالت صنعتی ¬ شستشوی نمونه TM31-7A Woolmark همراه با خشک سازی مسطح در مورد آنها انجام می‌گردد. روال صنعتی چنین فرآیندی شامل شستشو در یک حمام آب محتوی محلول شستشو دهنده (دترجنت) ۱/۰%  برای ۳ دقیقه در دمای C°۳۵ در ماشین شستشوی درام چرخشی Tbis ، دو بار شستشو در آب سرد با حالت هم زنی بمدت ۳ دقیقه، جداسازی هیدروژن بمدت ۵/۱ دقیقه، خشک‌کنی به مدت یک ساعت در C°۶۵ و آماده سازی در C°۲ ± ۲۰ و RH   ۲% ± ۶۵ به مدت ۲۴ ساعت می‌باشد.

جمع شدگی نمدی پارچه‌ پشمی

 

نتایج و مباحث
جمع شدگی نمدی منسوج پشمی کشباف ساده فرآوری نشده
کلیه نمونه‌های فرآوری نشده کشبافهای پشمی در این پروژه در حد قابلیت پذیرش تجاری برای ماشینهای شستشو نبودند، چرا که در این نمونه‌ها یک حالت جمع شدگی اضافی ۸% پس از سیکل شستشوی A5 * 2 گزارش شد. استفاده از آنالیز گرافیکی جهت مطالعه همه نمونه‌ها معمولا منجر به بروز آشفتگی و سر درگمی می‌شود. بنابراین ما از یک دیدگاه آنالیز آماری در این تحقیق کمک گرفتیم.
تحقیقات پیشین موکد این نکته بودند که ضریب پوشش‌، دانسیته نخ، طول لوپ، تاب نخ و قطر الیاف تاثیر مهمی بر جمع شدگی خواهند داشت. از اینرو، ما از روش همبستگی جزئی جهت آنالیز رابطه بین جمع شدگی نمدی و این پارامترها بهره گرفتیم. نتایج ایم مقوله در جدول (۲) نشان داده شده است.

جمع شدگی نمدی پارچه‌ پشمی

 

منسوج پشمی کشباف ساده فرآوری شده توسط رزین DC109
فرآوری توسط محلول ۵/۵% – DC109
بعد از فرآوری ضد نمدی با رزین DC109، جمع شدگی نمدی کاهش خواهد یافت. شکل ۱ نشان دهنده آن است که پس از شستشو A5 * 2، کلیه نمونه‌های فرآوری شده با رزین ۵/۵% – DC109 تنها میزان جمع شدگی نمدی اندکی، یعنی کمتر از ۴%، را از خود نشان می‌دهند. این موضوع نشان می‌دهد که همه نمونه‌های فرآوری شده با محلول ۵/۵% – DC109 جوابگوی این آزمایش در ماشین شستشو Woolmarkمی‌باشند، چرا که حداکثر میزان مجاز جمع شدگی نمدی در این مقوله  پس از سیکل شستشوی  A5 * 2 و خشک شدگی ۸% بیان شده است.

جمع شدگی نمدی پارچه‌ پشمی

 

فرآوری با رزین DC109 ، ۴%
برای نمونه‌های فرآوری شده رزینی DC109– 4%، صافی و یکنواختی این روال بدتر از فرآوری رزینی DC109 – 5/5% می‌باشد. شکل ۲ نشان دهنده جمع شدگی نمدی منسوجات کشبافی می‌باشد که از نخ‌های ظریفتر (دانسیته خطی کمتر از ۲۵۰ tex) تولید شده‌اند و قابلیت سازگاری با کیفیت مد نظر در ماشین شستشو Woolmark را دارا می‌باشد. با این حال، منسوجات کشباف تولید شده از نخ‌های کلفت‌تر، غالبا معرف جمع شدگی نمدی بیشتراز ۸% می‌باشند. چنین پراکندگی گسترده اطلاعاتی موکد این نکته است که نخهای ضخیم‌تر به آسانی باعث بروز روالهای ضد نمدی غیریکنواخت و ناکافی می‌شوند.

جمع شدگی نمدی پارچه‌ پشمی

 

نتیجه‌گیری
نتایج تجربی ما نشان دهنده آن هستند بدون آنکه تفاوتی در نوع نخ‌ها و پارامترهای کشباف استفاده شده در بین باشد، منسوجات پشمی کشباف ساده فراوری نشده از نکته نظر تجاری نمی‌توانند برای روال ماشین شستشوWoolmark پذیرفته شده تلقی شوند، چرا که بیش از ۸% مساحت مرتبط جمع شدگی پس از سیکل شستشوی A5 * 2 بدست خواهد آمد. نتایج آنالیزهای رگرسیون چندگانه نشان می‌دهند که جمع شدگی نمدی در نمونه کشباف پشمی فرآوری نشده منوط به طول لوپ، ضریب پوشش‌، قطر الیاف و تاب نخ می‌باشد. در مجموع، افزایش طول لوپ، ضریب پوشش‌ و تاب باعث کاهش جمع شدگی نمدی نمونه فرآوری نشده پس از شستشوی A5 * 2 می‌شود. فاکتورهای عمده تاثیرگذار در خواص نمدی این منسوجات عبارتند از ضریب پوشش‌ و طول لوپ و علاوه بر این عواملی چون قطر الیاف و تاب نیز جزء فاکتورهای ثانویه بشمار می‌آیند.
نتایج آنالیز رگرسیون چندگانه نشان می‌دهند که خواص نمدی شدگی نمونه کشباف ساده فرآوری شده پس از سیکل شستشوی A5 * 2 در مقایسه با نمونه‌های غیرفرآوری متفاوت هستند. برای نمونه‌های فرآوری شده سطح بالا، یعنی DC 109 5/5%، میزان جمع شدگی نمدی تاثیر اندکی از طول لوپ‌، قطر الیاف و تاب خواهد داشت. در بین تمامی پارمترهای مقایسه شده، تنها ضریب پوشش‌ نقش عمده‌ای در میزان جمع شدگی نمدی داشته است. برای منسوجات فرآوری شده با رزین DC 109 5/2% یا ۴% میزان جمع شدگی نمدی عمدتا به همه پارمترهای انتخاب شده مثل طول لوپ، ضریب پوشش‌، قطر الیاف و تاب بستگی دارد. بطور کلی، هر چه طول لوپ بلندتر یا نخ پشمی ضخیم‌تر باشد، استحکام بیشتر پارچه و چندلا بودن نخ تابیده شده باعث خواهد شد تا مساحت جمع شدگی نمدی نیز بیشتر شود. این نتایج در تناقض با نتایجی هستند که برای نمونه‌های کشباف پشمی ساده فرآوری نشده بدست آمده‌اند و معرف وجود فرآوری‌های ضد نمدی نامناسب و غیریکنواخت می‌باشند. هر چه الیاف ضخیم‌تر باشند مساحت جمع شدگی نمدی کمتر خواهد بود، که مشابه با نتایج حاصل شده از نمونه‌های کشباف ساده فرآوری نشده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.