مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

پروانه‌ها روز پروازها و شب پروازها

پروانه‌ها روز پروازها و شب پروازها

پروانه‌ها روز پروازها و شب پروازها – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه حشره شناسی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 15000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حشره شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۳
کد مقاله
Entom03
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
پروانه‌ها روز پروازها و شب پروازها
نام انگلیسی
LEPIDOPTERA Butterflies / Moths
تعداد صفحه به فارسی
۱۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
پروانه‌ها، روز پروازها، شب پروازها
کلمات کلیدی به انگلیسی
LEPIDOPTERA Butterflies, Moths
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
کشور
 
پروانه‌ها
LEPIDOPTERA
 روز پروازها و شب پروازها
نام LEPIDOPTERA از کلمات یونانی Lepido به معنای پولک و Ptera به معنای بال مشتق شده است که موهای مسطحی (پولک ) بدن و بالها را در بیشتر بالغین می‌پوشاند.  
 
تاریخچه زندگی و اکولوژی :
پروانه ها ( روز پروازها وشب پره ها ) دومین راسته بزرگ در کلاس حشرات است. تقریباً تمام لاروهای پروانه‌ها کاترپیلار نامیده می‌شوند آنها یک سر کاملاً رشد کرده با قطعات دهانی جونده دارند. علاوه بر ۳ جفت پا در قفسه سینه، آنها ۲ تا ۸ جفت پای کاذب شکمی گوشتالو دارند که از لحاظ ساختمانی از پاهای قفسه سینه متفاوت است.
بیشتر لاروهای پروانه ها گیاهخوارند. بعضی گونه ها برگ و شاخه درختان را می‌خورند و بعضی به داخل ساقه و ریشه می‌روند و بعضی معدنچی برگ (مینوز) هستند. بالغین از طریق بالهای بزرگشان مشخص اند  ( نسبت به اندازه ی بدن ) که با پولک های روی هم افتاده  کوچک پوشیده شده است بیشتر حشره شناسان معتقدند که این پولک ها از نظر ساختمانی با موههایی که بالغین را پوشانده ارتباط دارند پولک های بال های پروانه ها اغلب یک الگوی رنگی مشخص را به وجود می‌آورند که یک نقش اصلی در تشخیص گونه ها دارند. اگر چه شب پره ها در اوایل دوره تریاسیک تقریباً ۲۳۰ میلیون سال پیش از بال موداران جدا شده اند.
بالغین در تعداد کمی‌از خانواده های قدیمی (برای مثال Micropterygidae ) هنوز به عنوان یک شاهد و مدرک برای قطعات دهانی جونده باقی مانده اند. در خانواده های دیگر پروانه ها در قسمتهای دهانی شان یک فرم خرطوم لوله ای شکل دارند که در زیر سر فنری شکل شده است. این خرطوم از بخش هایی از   آرواره ی پایین مشتق شده است. بسیار جالب است که با یک فشار هیدروستاتیکی به عنوان یک لوله ی سیفونی برای چشیدن مواد غذایی مایع مثل شهد گلها و مواد دیگر عمل می‌کند از دیدگاه تاکسونوفی تفاوت بین شب پره ها و روزپروازها مشخص ست بعضی از شب پره ها بیشتر به پروانه ها شبیه هستند تا شب پره های دیگر.
به طور کلی، روزپروازها در روز فعالیت دارند رنگ روشن دارند و قلاب یا چماق در نوک شاخک دارند. هنگام استراحت بالها بطور عمودی در روی بدن قرار می‌گیرد برعکس بیشتر شب پره ها (اما نه همه ی آنها ) در شب فعالیت دارند. آنها بطور تیپیک از لحاظ ظاهری خاکستری هستند وشاخک نخی شکل، دوکی شکل وشانه ای شکل دارند در هنگام استراحت بالها به صورت افقی بر سطح  قرار می گیرد و یا به عقب تاخورده و یا اطراف بدن پیچ می خورد.
 

پروانه‌ها روز پروازها و شب پروازها

 

توزیع و پراکنش :
تعداد خانواده ها در شمال امریکا ۷۵ و در سرتاسر جهان ۱۳۵ و تعداد گونه ها در شمال امریکا ۱۱۲۸۶ ودر سرتاسر جهان بیشتر از ۱۱۲۰۰۰ است.
 
طبقه بندی : دگردیسی کامل، رشد و نمو کامل ( تخم، لارو، شفیره و حشره ی   بالغ ) بعضی از سیستمهای طبقه بندی  راسته پروانه ها را به زیرراسته هایی تقسیم کرده اند.برخلاف سیستم استفاده شده، تمام خانواده هایی که از لحاظ اقتصادی اهمیت دارند جزء یک زیر راسته ی مجزا هستند ( Ditrysia یاe Frenata ).
ویژگی های ظاهری : نابالغین ۱ـ اروسیفرم ۲ـ کپسول سررشد کرده با قطعات دهانی جونده ۳ـ شکم با ۵ جفت پای شکمی‌کاذب.
 
بالغین :
۱ـ قطعات دهانی تشکیل یک لوله فنری (خرطوم) در زیر سرداده ۲ـ شکل شاخک در روزپروازها چماق یا قلاب در انتها، در شب پره ها نخی شکل، دوکی شکل یا پر مانند است ۳ـ بالهای جلویی بزرگ و مثلثی و بالهای عقبی بزرگ و بادبزنی شکل است و بدن و بالها با پولکهای کوچکی که روی هم قرار گرفته پوشیده شده است .
اهمیت اقتصادی : اگر چه بیشتر پروانه ها برای زیباییشان ارزش دارند و یک تعداد کمی‌از نظر تجاری مفیدند. برای مثال ( کرم ابریشم و زنبور عسل ). لارو این حشرات احتمالاً برای محصولات کشاورزی ودرختان جنگل نسبت به گونه های دیگر حشرات مخرب هستند .
 

پروانه‌ها روز پروازها و شب پروازها

 

خانواده های مهم روزپروازها :
Nymphalidae ( پروانه های پاپری ) پاههای جلویی از لحاظ اندازه کوچک شده اینها بزرگترین خانواده ی پروانه ها هستند آنها شامل fritillaries، admirals، emperors و tortoisesh.
Danaidae : بالغین نارنجی مایل به قرمز با علامت سیاه و سفید هستند لاروها از گونه های متنوع از شیره گیاه تغذیه می‌کنند شامل ( Danaus plexippus )
Pieridae : بالغین اغلب سفید یا زرد با علامات سیاه است سفیده کوچک کلم        (Pieris rapa ) یک آفتی در سراسر دنیاست.
Papillionidae : ( دم چلچله ای ) بال عقب یک دنباله ی دم مانند دارد دم   چلچله‌ای ببری(Papilio glaueus) یک گونه همه جازی است.
Lycaenidae : (رگه های مودار  آبی ـ مسی‌) پروانه های کوچک با بال عقبی راه راه، بعضی  گونه ها از بین رفته اند یا نزدیک انقراض هستند بعضی دیگر معمول هستند.
Hesperiidae : ( جهنده ) شاخک در انتها چماق یا قلابی هستند جهنده ی نقطه نقره‌ای (Eparygreus
Clarus) گونه ای معمول است.

پروانه‌ها روز پروازها و شب پروازها

 

شب پره ها
Tineidae ( بید لباس) بعضی از لاروها از فیبرهای طبیعی تغذیه     می‌کنند شامل :  Tineola bisselliellaوTinea pellionella .  
Gelechiidae : یکی از بزرگترین خانواده در پروانه های کوچک هستند این لارو از گیاهان و تولیدات گیاهی تغذیه می‌کنند آفاتی شامل بید غلات    Sitotroga Cerealella و کرم سرخ پنبه Pectinophora gossypidla.                         
Sesiidae ( شب پره هایی با بال روشن (پروانه های زنبور مانند) ) : بالغین فعال که از زنبورها  تقلید می‌کنند بسیاری از آفات میوه و سبزی شامل ساقه خوار هلو Synanthedon exitiosa وساقه خوار مو Melittia Cucurbitae.
Tortricidae : چهارمین خانواده برزگ از پروانه هاست لاروها داخل ساقه ها، برگ و میوه تغذیه می‌کنند بسیاری از گونه ی آفات شامل کرم سیب   Cydia Pomonella و شب پره ی شرقی Grapholita molesta..                                            
Pyralidae (پروانه پوزه دار) : دومین خانواده ی بزرگ پروانه آفاتی شامل کرم ساقه خوار اروپایی Ostrinia nubilalis  وشب پره هندی  Plodia interpunctella  وشب پره ی مومی‌بزرگ Gallerie mellonella.
Geometridae : سومین خانواده بزرگ پروانه ها، لاروها اغلب کرمهای وجبی نامیده می‌شوند. شامل شب پره ی زمستانیOperophtera brumata  و Alsophila pometaria
Lasiocampidae لاروها از برگ درختان وتارهای بافته ی بزرگ یا شاخ وبرگ درختان تغذیه می‌کنند آفاتی شامل کرم شرقی Malacosoma americana ولارو جنگلی M. disstria.             
Saturniidae (پروانه ابریشم غول پیکر) : شب پره ی بزرگ ورنگی، لارو رنج وسیعی ار درختان و درختچه ها تغذیه می‌کنند. گونه های معروف شامل Hyalophora cecropia  وActias luna .
Sphingidae: بالغین متوسط تا بزرگ با خرطوم بلند برای  جمع کردن شهد. لاروها اغلب کرم شاخی نامیده می‌شوند آفاتی شامل کرم شاخدار تنباکوManduca sexta  و کرم شاخدار توتون M. quinque maculata
Arctiidae ( شب پره ببری ): بالغین مشخص ممعمولاً با علامات نارنجی ـ زرد ـ قرمز – سفید و سیاه. بسیاری از لاروها با موهای بلند پوشیده شده اند ( پشمی‌) شامل    Hyphantria cunea .
 Lymantriidae: لاروها با دسته موهای بلند در بدن مشخص شده اند بالغین  تغدیه نمی‌کنند آفاتی شامل Lymantria dispar وشب پره ی دم قهوه ای Euproctis chrysorrhoea .
Noctuidae : بزرگترین خانواده ی پروانه هاست لاروها تغذیه کننده ی برگ و ساقه خوار هستند بسیاری از گونه ها آفت هستند شامل Spodoptera frugiperda و کرم طوقه بر سیاه Agrotis epsilon وTrichoplusia ni  .
بعضی پروانه ها ( خانواده ی Lycaenidae ) به عنوان گونه های در معرض خطر در نظر گرفته شده اند.گونه Glaucopsyche xerces آخرین بار در ۱۹۴۳ از تپه های شنی نزدیک  سان فرانسیسکو CA جمع آوری شده اند نام این پروانه از جامعه یXerces  گرفته شده است. سازمانی در نگهداری گونه های در معرض خطر اختصاص یافته است.
 در پرواز، بال جلویی وعقبی با فرنولوم به هم متصل شده یا از طریق ژوگم (Jugam) که هردو بالها همزمان به بالا وپایین حرکت می‌کنند.
 بر طبق عقاید باستانی لارو Pyrrharectia Isabella می‌تواند سختی های هوای زمستان را پیش گویی کند یک دسته قهوه ای وسیع زمستان شدیدی را در طی دارد ویک دسته قهوه ای کمی زمستان ملایمی‌در پیش خواهد بود .
 بالغین در بیشتر Noctuidae وArctiidae  در قفسه ی سینه گوش هایی دارند که به آنها کمک می‌کند که محل طعمه را کشف کنند بعضی گونه های Arctiida حتی حقه های زیادی در گیج کردن طعمه به وجود می‌آورند.

پروانه‌ها روز پروازها و شب پروازها

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.