مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

پروژه های انرژی تجدیدپذیر رهنمودهای اکولوژیکی

پروژه های انرژی تجدیدپذیر رهنمودهای اکولوژیکی

پروژه های انرژی تجدیدپذیر رهنمودهای اکولوژیکی –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۶۳
کد مقاله
IND63
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
رهنمودهای اکولوژیکی در ارتباط با پروژه های انرژی تجدیدپذیر
نام انگلیسی
ECOLOGICAL GUIDANCE FOR RENEWABLE
ENERGY PROJECTS
تعداد صفحه به فارسی
۵۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۳۴
کلمات کلیدی به فارسی
رهنمود های اکولوژیکی, انرژی تجدیدپذیر
کلمات کلیدی به انگلیسی
ECOLOGICAL GUIDANCE, RENEWABLE ENERGY
مرجع به فارسی
بولتن فنی تحقیقات عمومی
دپارتمان مهندسی ارتش، ایالات متحده
مرجع به انگلیسی
PUBLIC WORKS TECHNICAL BULLETIN; Corps of Engineers
کشور
ایالات متحده

 

رهنمودهای اکولوژیکی در ارتباط با پروژه های انرژی تجدیدپذیر

۱- هدف
الف. هدف از این بولتن فنی تحقیقات عمومی / دولتی (PWTB) ارائه اطلاعاتی در ارتباط با عوامل تأثیرگذار در زمینه بکارگیری پروژه های مرتبط با انرژی تجدیدپذیر، جهت جایگزینی آنها، یا استفاده بعنوان یک فرآیند مکمل، با رویه های کنونی انرژی غیرتجدیدپذیر می باشد. بنابراین هدف این مبحث کمک به مدیران تاسیسات نظامی ارتش در ارتباط با تصمیم گیری در زمینه مصرف انرژی، قابلیت دسترسی به انرژی، و تولید انرژی در تأسیسات خود می باشد. عوامل تأثیرگذار در این عرصه عبارتند از: ویژگیهای کاربردی مرتبط با اهداف کنونی و همچنین اهداف بالقوه آتی و ضروریات مربوطه، ویژگی های مالی و هزینه های دیگر در زمینه زیرساخت های انرژی و فناوری های موجود.
ب. کلیه این بولتن (PWTBها) به صورت فایل الکترونیک (با فرمت PDF) در وب جهانی (WWW) در صفحه وبی «رهنمایی طراحی کلی ساختمان انستیتو علوم سازه (WBDG) قابل رؤیت می باشد، که از طریق لینک ذیل قابل دسترسی است:
http://www.wbdg.org/ccb/browse_cat.php?o=31&c=215

 

پروژه های انرژی تجدیدپذیر رهنمودهای اکولوژیکی

 

 ۲- کاربردپذیری
PWTB برای کلیه فعالیت های مهندسی تأسیسات نظامی ارتش آمریکا کاربرد دارد.

 

۳- مراجع
الف. مقررات ارتشی (AR) 200 ـ ۱، “محافظت و ارتقای محیط زیست”، ۲۸ آگوست ۲۰۰۷٫
ب. قانون خط مشی انرژی سال ۲۰۰۵، حقوق عمومی (PL) 109 ـ ۵۸، مورخ ۸ آگوست ۲۰۰۵٫
ج. قانون استقلال و امنیت انرژی سال ۲۰۰۷، PL 110 ـ ۱۴۰، ۱۹ دسامبر ۲۰۰۷٫
د. دستور اجرایی (EO) 13123، “کمک به دولت از طریق مدیریت کارآمد انرژی”، ۳ ژوئن ۱۹۹۹٫
هـ. EO  ۱۳۴۲۳، “تقویت ویژگی های محیطی فدرال، مدیریت انرژی و مدیریت حمل و نقل”، ۲۴ ژانویه ۲۰۰۷٫
و. وزارت نیروی مسلح (DA)، “استراتژی ارتش ایالات متحده برای تأسیسات” ۸ ژولای ۲۰۰۵٫
ز. DA، برنامه انرژی و آب ارتش ایالات متحده برای تأسیسات مرتبط. برنامه ۲۵ ساله ارتش با پشتیبانی از POM FY 2010 ـ ۲۰۱۵، ۱ دسامبر ۲۰۰۷٫
 

پروژه های انرژی تجدیدپذیر رهنمودهای اکولوژیکی

 

 ۴- مباحث
الف. AR  قابلیت اجرای “قوانین فدرال، ایالتی و محلی محیط زیستی و خط مشی های وزارت دفاع برای محافظت، حفظ و نگهداری و همچنین احیای کیفیت محیط زیست” را مورد بررسی قرار می دهد.
ب. در تطابق با قانون خط مشی انرژی سال ۲۰۰۵، قانون استقلال و امنیت انرژی سال ۲۰۰۷، و EOs 13123 و ۱۳۴۲۳ (به بخش ۳ فوق رجوع شود)، دولت فدرال می بایست به طور قابل توجهی اقدام به ارتقای مدیریت انرژی خود به منظور کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای نموده و از این طریق قابلیت ارتقای مصرف انرژی تجدیدپذیر را حاصل آورده و با استفاده از آن بتواند نسبت به صرفه جویی در منابع مالی اقدام نماید.
ج. به عنوان بخشی از تعهدات تحت قوانین مختلف، EOs، و مقررات نظامی، ارتش به طور همزمان رویکردی را جهت اعمال موارد ذیل توسعه داده است: (۱) مدیریت کارآمدتر نیازهای انرژی و (۲) حفظ قدرت و تعهد جهت دفاع و اطمینان از امنیت ملی. استراتژی انرژی ارتش و برنامه های مرتبط سعی در حاصل آوردن یک حالت “انرژی خالص صفر” داشته، که الزاماً دربردارنده افزایش قابلیت تولید نیرو و انرژی میباشد. جهت حاصل آوردن این اهداف، ارتش می بایست اقدام به افزایش مدیریت انرژی و تلاش های حفاظتی خود نموده و همچنین به طور قابل توجهی به دنبال توسعه انرژی های تجدیدپذیر در یک مقیاس بزرگ باشد.
د. ضمیمه الف شامل اطلاعاتی برای مدیران تأسیساتی و دیگر تصمیم گیرندگان، به منظور کاربرد در ارتباط با گزینه های انرژی تجدیدپذیر برای تأسیسات آنها، می باشد.
ه ـ. ضمیمه B شامل مراجع استفاده شده در PWTB و دیگر منابع می باشد.
وـ . ضمیمه C مشخص کننده سرنام ها و اختصارات ارائه شده است.

پروژه های انرژی تجدیدپذیر رهنمودهای اکولوژیکی

 
ضمیمه A
راهنمایی اکولوژیکی برای پروژه های انرژی تجدیدپذیر
بررسی انرژی
کشورهای توسعه یافته و به سرعت در حال توسعه جهان از وابستگی زیادی به منابع انرژی سوخت  فسیلی  غیر قابل  تجدید پذیر  (همانند زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی)  برخوردار  می باشند. با این وجود، در ارتباط با مباحث محیط زیستی این سوخت های فسیلی کاملاً شناخته شده می باشند، مخصوصا، تأثیرات آنها شامل انتشار دی اکسید کربن (CO2) در ارتباط با مباحث تغییرات دمایی و آب و هوایی، همراه با تغییرات حاصله در الگوهای پیش بینی، تغییرات حاد در ارتباط با بروز خشکسالی ها و سیلاب های شدید، کاهش توده های عظیم یخ، و افزایش سطح دریا کاملا شناخته شده هستند (IPCC، ۲۰۰۷).
در این ارتباط، لیستی از عوامل و واقعیت های مرتبط با انرژی تجدیدپذیر (همانند منابع خورشیدی،  باد،  زمین گرمایی)  ارائه شده است که  در بردارنده  ویژگیهای ذیل  است:   (الف) افزایش نیاز به انرژی و تقاضای آن به وسیله جوامع ملی و جهانی محرز است، (ب) منابع انرژی غالبا در اختیار دول خارجی و غالباً متخاصم می باشند، (ج) آلودگی محیطی و تغییر وضعیت جوی در ارتباط با مصرف منابع انرژی سنتی (همانند سوخت های فسیلی) وجود دارد، (د) هزینه استخراج منابع انرژی افزایش یافته است، و (هـ) قابلیت تأمین این منابع محدود کاهش یافته است.

پروژه های انرژی تجدیدپذیر رهنمودهای اکولوژیکی

 

انرژی تجدیدپذیر
صرفنظر از مبدأ انرژی، دسترسی به انرژی و امنیت آن تحت تأثیر چهار بخش اصلی در زنجیره انرژی می باشد ـ منابع، تولید، انتقال و توزیع.
انرژی تجدیدپذیر از منابع طبیعی نظیر نور خورشید، باد، گرمای زمین حرارتی، فرآیند تبدیل زیست توده از منابع مختلف، و (با نگاه به آینده)  جریان های اقیانوسی و جذر  و  مد مد نظر می باشند. جریان ها و جزر و مدهای اقیانوسی را می توان مشابه با مهار حرکت آب در رودخانه ها به عنوان منبع انرژی تجدیدپذیر (نظیر سدهای هیدروالکتریکی یا برق آبی) دانست.
در کاربرد متعارف، انرژی در شکل انرژی الکتریکی یا برق تولید می شود. در برخی از موارد، گرمای حاصله از انرژی زمین حرارتی یا منابع زیست توده را می توان به عنوان یک نقطه انتهایی یا در مقابل به عنوان یک مؤلفه قابل تبدیل به برق در نظر داشت. جدول A ـ ۱ نشان دهنده منابع انرژی تجدیدپذیر و کاربردهای آنها می باشد.

پروژه های انرژی تجدیدپذیر رهنمودهای اکولوژیکی

 

انرژی خورشیدی

دو ویژگی مهم و مزیت نیروی خورشیدی آن است که این انرژی بخودی خود هیچ گونه هزینه ای را در بر ندارد و پانل های خورشیدی استفاده شده جهت تبدیل انرژی خورشیدی به حرارت یا برق هیچ گونه آلودگی را ایجاد نمی نمایند. انرژی خورشیدی را همچنین می توان برای نمک زدایی از آب بکار گرفت، یک ویژگی که در ارتباط با مباحث مربوط به تأمین آب و افزایش کیفیت می تواند مهم تلقی شود. با این وجود، هزینه اولیه بالای نصب سیستم های کلکتور خورشیدی را می بایست با توجه به صرفه جویی های هزینه ای در خلال بازه بکارگیری مؤثر یا چرخه حیات این تجهیزات مورد بررسی قرار داد. بنابراین، برق حاصله از منابع خورشیدی را صرفاً می توان در طی روز تولید نمود و بنابراین لازم است تا قابلیت ذخیره سازی الکتریسیته و بکارگیری از دیگر سیستم های تولید برق نیز مدنظر قرار گیرد. به علاوه، آلودگی های شایع هوایی یا شرایط ابری در برخی از نواحی ممکن است سبب محدود شدن تعداد روزهای آفتابی گردیده و از این طریق موجب کاهش کارآمدی تابش خورشید گردد.

انرژی باد

اولین کاربرد نیروی باد به وسیله مصریان در حدود ۵۰۰۰ سال قبل می باشد، آن هم به هنگامی که آنها از این انرژی جهت کشتی رانی در رود نیل استفاده نمودند (البته این احتمال نیز وجود  دارد که نیروی باد حتی در زمان های دورتری نیز بکار گرفته شده باشد، اما مستنداتی در این زمینه وجود ندارد). در حدود BC2000 اولین آسیاب بادی در منطقه بابل (عراق امروزی) ساخته شد. در جایی که هم اکنون کشور افغانستان واقع است، آسیاب های بادی بزرگ (به بلندی ۳۰ فوت و به درازای ۱۶ فوت از نقطه نظر تیغه ها) در قرن دهم بعد از میلاد بکار گرفته شده بودند. در سال ۲۰۰۵، ایالات متحده به عنوان بزرگترین تولید کننده سیستم های انرژی بادی در جهان تلقی گردید و این ویژگی هم اکنون متعلق به کشور چین می باشد (MRBI، ۲۰۱۰).
تبدیل زیست توده
در عین آنکه چنین فرایندی ظاهراً از پتانسیل کمتری در مقایسه با منابع انرژی تجدیدپذیر دیگری نظیر انرژی خورشیدی، باد یا حتی انرژی برق آبی برخوردار می باشد، انرژی حاصل آمده از زیست توده را می توان به عنوان بخشی از معادله کاهش وابستگی به نفت خارجی در نظر گرفت. زیست توده در اصل به عنوان نیروی خورشیدی به شمار می آید چرا که سیارات از فرایند فتوسنتز جهت تبدیل انرژی خورشیدی به مواد گیاهی و دی اکسید کربن (CO2) استفاده می نمایند. گیاهان یا مواد حاصل آمده از آنها (همانند چوب، کاغذ، کود، فاضلاب و ضایعات، و محصولات کشاورزی) را متعاقباً می توان مورد بهره برداری قرار داد تا قابلیت تولید شکل های مفیدی از انرژی حاصل شود.
انرژی زیست توده را می توان به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده قرار داد. سوزاندن به عنوان یک مثال معمولی مصرف مستقیم از طریق فرایند احتراق می باشد. فرایندهای حرارتی یا بیولوژیکی حاصل آمده از گاز را می توان به طور مستقیم ـ به عنوان منبع گرمایی به طور مثال ـ یا جهت چرخاندن توربین ها به منظور تولید برق مورد استفاده قرار داد. انرژی زیست توده را همچنین می توان به دیگر شکل های سوخت نیز تبدیل نمود. اتانول که از محصولات کشاورزی تولید شده است، نظیر چغندر قند و متان که از فاضلاب یا زباله دانی ها حاصل می شود به عنوان مثال هایی از کاربرد غیرمستقیم این مورد به شمار می آیند.

پروژه های انرژی تجدیدپذیر رهنمودهای اکولوژیکی

 

انرژی زمین حرارتی
انرژی زمین حرارتی به عنوان حرارتی تعریف می گردد که از زمین حاصل آمده است و به عنوان یک منبع انرژی قدرتمند به شمار می آید. گرما که تاریخ آن را می توان از مبدأ تشکیل سیاره زمین خواند به صورت متوالی و تابشی از مرکز زمین به سمت ناحیه های میانی حرکت می نماید. از این سطح پوششی میانی، که تقریباً نزدیک به پوسته سطح زمین می باشد، انرژی زمین حرارتی را می توان در قالب آتش فشان ها، فوران های آب گرم و استخرهای آب داغ ملاحظه نمود. با وجود آنکه نواحی دارای چشمه های آب گرم به عنوان مشهودترین ناحیه هایی به شمار می آید که در ابتدا به صورت منابع زمین حرارتی تلقی شده اند، گرمای زمین در هر کجای دیگر نیز وجود داشته و بر این مبنا ما اقدام به فراگیری چگونگی کاربرد آن در محدوده وسیع تری از سیستم های کاربردی نموده ایم. حرارت به صورت پیوسته از بخش های داخلی زمین جریان دارد و میزان آن تقریباً برابر با ۴۲ میلیون مگاوات نیرو برآورد شده است. این انرژی برای بیلیون ها سال به صورت ثابت باقی مانده است که خود موجب تضمین وجود منبعی خالی نشدنی از انرژی شده است (GEA، ۲۰۱۰).
ملاحظات اکوسیستمی
با توجه به ویژگی های DOD و همچنین ویژگیهای کاربران یا ترکیبی از دو عامل مرتبط با توسعه و پیاده سازی فرصت های انرژی بازیافتی، تلاش ها و پروژه های انجام شده در این زمینه می توانند سبب بروز چالش های اساسی در ارتباط با مدیریت اکوسیستم و روابط متقابل بین آنها شوند. این چالش ها شامل اندازه فیزیکی بزرگ برخی از سیستم های انرژی تجدیدپذیر، جایگزینی گسترده یا از راه دور آنها، و همچنین حساسیت محیطی کاربردی آنها می باشند. زیرساختار مرتبط جهت پشتیبانی از این فرایند (همانند انتقال، حمل و نقل و جاده ها) می تواند منجر به بروز تغییراتی نه تنها در ارتباط با ویژگی های جمعیت محیطی شود بلکه ممکن است سبب ایجاد تغییراتی در توزیع انسانی و نفوذ شناسی آمار جمعیتی نیز گردد.

 

زمین شناسی، خاک، فعالیت لرزه ای
همانند هرگونه سازه و تأسیسات ساخته شده، زیر ساختار به عنوان یک پلان بسیار مهم تلقی شده و در زمینه انرژی بازیافتی و محل آن نیز چنین مؤلفه ای می تواند صحت داشته باشد. احتمال و تأثیر ویژگی های فرسایشی آب و باد را می بایست مورد بررسی قرار داده و رویه های تسکینی مناسبی را در این زمینه برای برپایی منطقه مورد نظر بکار گرفت. به طور مشابه، در موقعیت های شمالی، وجود و تأثیر لایه های یخ بسته دائمی را باید مورد بررسی قرار داد. به دلایل آشکار، که احتمالاً می توان آنها را به غیر از دلایل کاربردی انرژی زمین حرارتی دانست، تأسیسات مربوطه نباید بر روی گسل و خطوط گسل زمین لرزه بنا نهاده شوند چرا که آنها در معرض خطر زیادی با توجه به احتمال صدمه دیدگی ناشی از زلزله قرار خواهند گرفت.
شرایط آب و هوایی
شرایط آب و هوایی می تواند نقش مهمی را در ملاحظات مربوط به توسعه انرژی تجدیدپذیر ایفا نماید. همانگونه که قبلاً مشخص شد، تفاوت های منطقه ای در ارتباط با پتانسیل تولید انرژی تجدیدپذیر وجود دارد. ایجاد تأسیسات انرژی خورشیدی با مقیاس بزرگ در مناطق شمال غربی پاسیفیک، جایی که غالباً ابرها وجود دارند، دارای پتانسیل کافی در مقایسه با جنوب غرب، جایی که روزهای بدون ابری بیشتر حاکم است، از قابلیت کمتری برخوردار می باشد. یک موقعیت مشابه با توجه به پتانسیل انرژی باد نیز وجود دارد. نواحی باز، که غالباً در ارتباط با مالکیت خصوصی زمین ها می باشد، به طور الزامی در مجاورت با تأسیسات ارتش یا DOD نمی باشند. بنابراین، خرده فروشان این چنینی خود بر روی موقعیت انرژی تجدیدپذیر تأثیرگذار بوده و بنابراین ملاحظاتی در ارتباط با تأسیسات و انتقال انرژی حاصله به موقعیت های نظامی در این زمینه مدنظر خواهد بود.
منابع بیولوژیکی
در ملاحظه و بررسی بیولوژی اکوسیستم، این موضوع مشخص می گردد که فرایند توسعه انرژی تجدیدپذیر از نقطه نظر محیط زیستی به عنوان یک ویژگی بدون دردسر تلقی نمی شود. تأثیرات مستقیم حاصله از تأسیسات و تجهیزات ایجادی، و همچنین مسایل مرتبط با استقرار آنها، شامل اصلاح مولفه ها و ویژگی های مختلف نظیر توجه به احتمال مرگ و میر حیوانات و توجه به سکونت گاه های آنها یا مقتضیات تقریبی، و همچنین توجه به تأثیرات غیرمستقیم نظیر تفکیک بندی سکونت گاهها و اجتناب از مجاورت تأسیسات انرژی تجدیدپذیر در کنار این نوع از سکونت گاهها جزء موارد مورد بحث در این زمینه به شمار می آیند. در عین آنکه تأثیرات مربوط به پرندگان و خفاش ها می توانند بسیار مؤثر باشند، تأثیرات حیوانات بزرگتر (همانند آهو) و تأثیرات پستانداران کوچک و دیگر شکل های حیات (همانند حیوانات جهنده نظیر انواع لاک پشت های صحرایی) به میزان کمتری مورد بررسی قرار گرفته است. این تأثیرات ممکن است به صورت محلی یا منطقه ای باشند.
کیفیت هوا
تولید GHGs با کاهش کیفیت هوا و ویژگی های متغیر آب و هوایی، به صورت حداقلی و در یک روش مستقیم، به عنوان یک مؤلفه مهم در ارتباط با کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی تلقی می شود. به عنوان یک گروه، GHGs و مولفه های انتشاری نه تنها شامل CO2 ، بلکه شامل انتشارات گازهایی نظیر کربن مونوکسید (CO)، متان (CH4)، نیترواکسید (N2O)، تراف ـ لرومتان (CF4)، هگزافلورواتان (C2F6)، سولفور هگزافلورید (SF6) و هیدروفلوروکربن (HFCs) نیز می باشند.
مولفه فضای هوایی
با وجود آنکه تأمین فضای هوایی به نظر نامحدود می باشد، همانند کلیه منابع محیط زیستی، این مورد نیز محدود است (AR 95-2) .
توسعه مقیاس بزرگ (از نقطه نظر جغرافیایی یا فیزیکی) منابع انرژی تجدیدپذیر و زیرساخت های مرتبط ممکن است سبب بروز مسایلی در خصوص فضای هوایی شود، که در نزدیکی تأسیسات نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. این احتمال همچنین سبب نیاز برای هماهنگی ها و برنامه ریزی های گسترده می شود، که این برنامه ریزی ها نه تنها در محدوده DOD، بلکه بین مؤسسات خصوصی، محلی، ایالتی و گروه های فدرال نیز مدنظر خواهد بود. این بدان معنا می باشد که فضای هوایی به خودی خود ممکن است بعنوان یک مؤلفه اصلی محسوب نشود.

پروژه های انرژی تجدیدپذیر رهنمودهای اکولوژیکی

 

ارتباطات (شامل رادار و سونار)
به عنوان یک دسته بندی، توسعه منابع تجدیدپذیر انرژی و توزیع آنها، به هنگامی که منجر به تأمین نیروی الکتریسیته بیشتری شود، را می توان در ارتباط با تأثیر آن بر روی فرایندهای ارتباطاتی به صورت بی اثر یا خنثی در نظر گرفت. با این وجود، همانند غالب چیزهایی که مرتبط با محیط زیست می باشد، موارد استثنایی نیز وجود دارند. به طور مثال، توربین های بادی به نظر دارای تداخلاتی با ارتباطات رادار و ارتباطات رادیویی هستند که این تداخلات به واسطه ایجاد موانع، انکسارها، بازتاب ها و سیگنال های الکترومغناطیسی به وجود می آیند. از جمله دیگر مشکلات بالقوه ارتباطاتی می توان برج های تلفن سیار یا تلفن های سلولی را در نظر گرفت، همراه با ایستگاه های تکرار کننده امواج میکروویو، تأسیسات ارتباطاتی نظامی، سایت های اینترنت بی سیم، ایستگاه های تکرارکننده رادیویی، ایستگاه های کنترلی دورسنجی، ایستگاه های ارتباطاتی از راه دور، و برج های تلویزیون و رادیو. در کاربردهای ساحلی، سونار دریایی نیز ممکن است سبب بروز مشکلاتی در این زمینه شود.
صدا
کلیه فرایندهای صنعتی موجب ایجاد صدا یا نویز می شوند، و کاربرد و ایجاد انرژی تجدیدپذیر نیز یک استثنا به شمار نمی آید. در سطح ملی، آلایندگی ناشی از نویز یا صدا و ویژگی های مربوط به قانون کاهش آلایندگی های صوتی مصوب سال ۱۹۷۲ (۴۲ USC 4901-42) مشخصه های لازم جهت محافظت از سلامت انسانی را در سطح دولت های فدرال تعیین نموده و همچنین شهرداری های محلی و بخشداری ها را موظف به ملاحظه ویژگی های مربوط به آلایندگی های صوتی در برنامه ریزی ها و طرح های کلی خود نموده است. از یک نقطه نظر گسترده محیط زیستی، نویز ایجادی به وسیله راهکارهای توسعه و توزیع انرژی تجدیدپذیر را می بایست مدنظر قرار داده و آنها را مخاطب ساخت.
ویژگی های دیداری
تأثیرات ویژوال یا ویژگی های دیداری یا بصری بر روی توسعه انرژی تجدیدپذیر را نباید نادیده انگاشت. چشم انداز توربین های بادی متعدد در یک منطقه خاص ممکن است چندان دلچسب نباشد. به طور مثال، با وجود آنکه توربینهای بادی نصب شده ساحلی در امتداد ناحیه نان تاکت ماساچست ظاهراً کارکرد مناسبی دارند، چنین موردی برای کلیه بخش های عمومی قابل توجه نبوده و منجر به ارائه شکوایه ای در خصوص بر هم زدن چشم انداز محیطی گردیده  است که تا ۷ سال نیز تداوم داشته است (Boston Globe، ۲۰۰۹).
کاربرد و مالکیت زمین
تقریباً کلیه منابع تجدیدپذیر انرژی نیازمند نواحی بزرگی برای انجام فرایندهای جمع آوری و تولید انرژی می باشند. آرایه های پانلی خورشیدی، به طور مثال، ممکن است در بردارنده چندین هکتار باشند. غالب راهکارهای توسعه و پیاده سازی انرژی تجدیدپذیر در ایالات متحده بدون درگیری معنی دار دولت در این پروژه ها انجام می شوند. در بسیاری از نمونه ها، این راهکار بر روی زمین های خصوصی اعمال می گردد (GAO، ۲۰۰۵). به علاوه قابلیت انجام چنین فرایندی به منظور تسهیل کاربرد انرژی تولید شده نیز با توجه به ارائه حقوق شخصی یا تملک زمین های شخصی نیز وجود دارد.
رشد شهری
رشد مراکز جمعیت شهری و حومه برای دهه ها تداوم داشته و این رشد هم اکنون درحال شتاب می باشد. بر این مبنا برای تأسیسات نظامی و دیگر تأسیسات DOD لازم است تا این موضوع را کاملاً در نظر داشته باشند که چگونه چنین ویژگی هایی می تواند بر روی اهداف آموزشی نظامی تأثیرگذار باشند. نیروهای نظامی و مخصوصاً ارتش به طور خاص، به طور ابتدا به ساکن اقدام به برپایی مقرهای نظامی خود در نواحی روستایی خارج از مراکز جمعیتی می نمایند. با توجه به رشد جمعیت ایالت متحده، پراکندگی جمعیتی هم اکنون بسیار مجاور با این تأسیسات گردیده است. بر این مبنا نویز، گرد و غبار و دود ناشی از سلاح ها، وسایل نظامی و هواپیماها در طی تمرین و دیگر عملیات نظامی ممکن است در تعارض با کاربری شهرهای مجاور تلقی شود. در این مضمون، فرایند توسعه انرژی تجدیدپذیر نیز از پتانسیل مرتبط با چنین تعارضاتی نیز برخوردار می باشد.
عوامل اجتماعی اقتصادی
فعالیت های نظامی به طور کلی و پروژه های مرتبط با انرژی تجدیدپذیر به طور اخص ممکن است دارای تأثیرات متغیر و متضاد اجتماعی و اقتصادی باشند. این تأثیرات به طور کلی مورد اندازه گیری و سنجش قرار گرفته و در ارتباط با تأثیرات جمعیت های انسانی مورد بررسی قرار می گیرند. آشکارترین عامل اجتماعی اقتصادی که ممکن است بر توسعه انرژی تجدیدپذیر تأثیرگذار باشد جابجایی انسان ها به واسطه ایجاد مشاغل است. در این راستا شاهد سیر حرکت گسترده اشخاص جهت کار در زمینه تولید انرژی غیرتجدیدپذیر می باشیم که مخصوصاً چنین فرایندهایی در آلاسکا و وایومینگ به طور گسترده وجود دارند. این سیر مهاجرت جمعیتی خود منجر به وجود تقاضاها و نیازهایی برای دیگر تأسیسات اجتماعی (نظیر خانه سازی، و تسهیلات آموزشی)، خدمات (نظیر آتش نشانی) و دیگر ویژگی های مطلوب محیطی (همانند تفریح یا سرگرمی) شده است. این نوع از سیر جمعیتی ممکن است سبب بروز نگرانی هایی در ارتباط با مخاطرات مربوط به عدالت محیطی نیز شود. بنابراین غیر منطقی نخواهد بود تا این پیش بینی را داشته باشیم که توسعه انرژی تجدیدپذیر سبب ایجاد مشخصه های یکسانی در ارتباط با نیازها و ضروریات تأسیساتی خواهد شد.
حمل و نقل و تاسیسات مرتبط
با وجود آنکه فناوری ها در حال توسعه می باشند و بر این مبنا قابلیت افزایش کارآمد تولید انرژی تجدیدپذیر نیز به وجود می آید، تعداد اندکی از تأسیسات نظامی قابلیت پشتیبانی از سیستم های بزرگ انرژی تجدیدپذیر (با اندازه مفید) را خواهند داشت (DoD، ۲۰۰۵). بنابراین اکتساب (یا خریداری) انرژی تجدیدپذیر قابل حمل را می توان به عنوان یکی از گزینه های عملی در نظر داشت.
عدالت محیطی
EO 12898، “قواعد فدرال جهت مخاطب قرار دادن عدالت محیطی در ارتباط با جمعیت های اقلیتی و جمعیت های کم درآمد” خود مشخص کننده این موضوع می باشد که در زمینه محتوای عملیاتی، آژانس های فدرال می بایست قابلیت پاسخگویی به ضروریات محیطی و دیگر شرایط مربوط به گروه های اقلیتی و گروه های کم درآمد را داشته باشند. توسعه منابع تجدیدپذیر انرژی در برخی از نواحی کشور، مخصوصاً در صورتی که در مجاورت مرزهای بین المللی قرار داشته باشد، ممکن است بر روی این دسته از جمعیت ها تأثیرگذار باشد. ملاحظه این مورد و دیگر ضروریات تحلیل محیطی را می بایست به عنوان بخشی از سناریوی توسعه انرژی تجدیدپذیر مدنظر قرار داد.

پروژه های انرژی تجدیدپذیر رهنمودهای اکولوژیکی

 

مدیریت ضایعات و مواد خطرناک
مواد خطرناک به عنوان آن دسته از موادی تعریف می شوند که از نقطه نظر خواص ممکن است دچار اشتعال، خوردگی، واکنش پذیری یا سمیت شوند. ضایعات خطرناک نیز به عنوان مواد جامد، مایع یا گاز و یا نیمه جامد تلقی می شوند که سبب بروز خطرات اساسی یا احتمال بروز خطر در آینده برای بهداشت انسان یا محیط زیست خواهند شد. به طور فی نفسه، انرژی تجدیدپذیر نوعاً پاک محسوب شده و آلایندگی مستقیم چندانی را ایجاد نمی نماید.
فرآیند احیا
انرژی قابل تجدیدپذیر همراه با احیای مناطق آبی یا سرزمینی را می توان به خودی خود و در ارتباط با یکدیگر مشخص و سازگار با هم دانست. با این وجود، ممکن است برخی از بخش های عمومی چنین موردی را تعارض برانگیز فرض نمایند. به طور مثال، این مولفه ممکن است صرفاً برای آن دسته از زمین های فدرالی در نظر گرفته شوند که از فرایندهای تولید انرژی خورشیدی یا انرژی های تجدیدپذیر برخوردار می باشند. این موقعیت ها نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی دقیقی بین مؤسسات فدرال و ایالتی وگروه های ذینفع می باشند.
تأثیرات غیرمستقیم و انباشته
تأثیرات غیرمستقیم و یا انباشته راهکارهای توسعه انرژی تجدیدپذیر را نباید نادیده انگاشت. به طور مثال، گزارشاتی در ارتباط با کشته شدن تعداد زیادی از پرندگان و خفاش ها در نتیجه عملیات توربین های بادی سبب بروز نگرانی در خصوص تأثیرات سطح جمعیتی انباشته این پدیده خواهد شد. به طور مشابه، استقرار و توسعه منابع تجدیدپذیر انرژی و تأسیسات مرتبط همچنین ممکن است منجر به بروز تغییراتی در آمار جمعیت انسانی شود که خود ناشی از دسترسی به انرژی های جدید می باشد و به علاوه احتمال بروز تغییرات در نیازهای حاصله با توجه به ویژگی های دیگر اکوسیستمی نظیر آب نیز وجود دارد.
ملاحظات قانونی / اختیارات
اختیارات و ملاحظات قانونی مختلفی که ممکن است در این زمینه نقش داشته باشند به عنوان ویژگی های مهم پروژه های انرژی تجدیدپذیر به شمار می آیند، مخصوصاً برای پروژه های دارای مقیاس بزرگ. مقدار قابل توجه از ویژگی های توسعه انرژی تجدیدپذیر بر روی زمین های خصوصی انجام می گردند (GAO، ۲۰۰۵). دولت فدرال نقش حداقلی در ارتباط با تصویب یا ارائه تأسیسات نیروگاهی انرژی تجدیدپذیر را ایفا می نماید. دولت صرفاً نقش قانونگذاری بر روی آن دسته از تأسیساتی را ایفا می نماید که شامل زمین ها یا آب های دولتی بوده یا نوعی مالکیت یا شمولیت فدرال بر آنها حاکم است (همانند موقعی که بودجه فدرال صرف شود، و یا آنکه مجوز فدرال مورد نیاز باشد، یا آنکه ارتباطی با نیروگاه های شبکه برق فدرال وجود داشته باشد، نظیر مدیریت نیروگاه های نواحی غربی یا نیروگاه های بخش وانویل).
ملاحظاتی در خصوص نصب
مطالعات اولیه
پروژه های انرژی تجدیدپذیر که شامل تأثیری بر روی زمین های ارتقا نیافته می باشند و در نزدیکی پایگاه های نظامی قرار گرفته اند غالباً در این زمینه پیشنهاد می شوند. پیامدهای ناخواسته را نیز می بایست قبل از تصویب این پروژه ها در نظر گرفت. در  غیر این صورت، بسیاری از پروژه ها ممکن است با تأخیرهای قابل توجهی روبرو شوند یا با بروز مشکل در ادامه کار، یا هزینه های بیش از حد و صدمه دیدگی  اکولوژیکی  مواجه گردند.  مطالعات ابتدایی  می بایست قابلیت شناسایی آن دسته از پیامدها و مسایل خاص را داشته باشند و در این زمینه بتوانند اطلاعاتی را فراهم آورند که قابلیت استفاده از آنها در تحلیل جایگزین ها برای کلیه پروژه های پیشنهادی وجود داشته باشد.
رهنمودهایی برای برنامه ریزی
تأسیسات انرژی تجدید پذیر برای  DOD  و برای دیگر سازمان های مرتبط عمومی یا دولتی می بایست دارای ویژگی های خاصی در ارتباط با درک مسایل و روابط بده بستان بین پروژه ها در زمینه بکارگیری آنها بر روی زمین های ارتقا نیافته باشند. رهنمودهایی همچنین می بایست به منظور کمک به تمرکز بر روی ویژگی های پروژه در نظر گرفته شود به گونه ای که قابلیت به حداکثر رسانی پیامدهای ناخواسته و نامطلوب وجود داشته باشد. این رهنمودها را می بایست بر مبنای حساسیت به اهداف، اکوسیستم، بهداشت و سلامت انسانی، و دیگر مباحث بالقوه مدنظر قرار داد.

پروژه های انرژی تجدیدپذیر رهنمودهای اکولوژیکی

 

مطالعات دراز مدت
غالب تحقیقات و مطالعات انجام شده در ارتباط با توسعه انرژی تجدیدپذیر یا اکتساب آن ظاهراً از ویژگی های کوتاه مدت و پیگیری های اندکی، در صورت وجود آن، برخوردار می باشند. بر این مبنا لازم است تا قابلیت انجام مطالعات درازمدت و مخاطب قرار دادن سئوالات بسیار در ارتباط با تأثیرات توسعه انرژی تجدیدپذیر یا اکتساب آن بر روی مؤلفه های اکوسیستمی، سلامت انسانی و قابلیت های مربوط به هدف ارائه شده باشد. برخی از این تأثیرات ممکن است در مطالعات کوتاه مدت مشخص نگردند و نوع تأثیرات نیز ممکن است در خلال زمان به هنگام گسترش کاربرد زمین در نواحی تحت ساخت مؤلفه های مختلف همانند زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر به وجود آید، یا جایی که اقدام به تولید زیست توده برای محصولات سوخت زیستی یا بیوسوخت می نماییم.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.