مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کاربرد روش تاپسیس / TOPSIS فازی در یک تحلیل SWOT

کاربرد روش تاپسیس / TOPSIS فازی در یک تحلیل SWOT

کاربرد روش تاپسیس / TOPSIS فازی در یک تحلیل SWOT – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۱۶
کد مقاله
IND16
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کاربرد روش تاپسیس / TOPSIS فازی در یک تحلیل SWOT
نام انگلیسی
An application of fuzzy TOPSIS method in an SWOT
Analysis
تعداد صفحه به فارسی
۲۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۸
کلمات کلیدی به فارسی
آنالیز SWOT , MCGDM , متغیرهای زبان شناختی, تئوری مجموعه های فازی, TOPSIS
کلمات کلیدی به انگلیسی
SWOT analysis, MCGDM, Linguistic variables, Fuzzy sets theory, TOPSIS
مرجع به فارسی
علوم ریاضی
دپارتمان مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد تهران – جنوب
دپارتمان ریاضی، دانشگاه آزاد تهران – شمال، تهران، ایران
مرجع به انگلیسی
Mathematical Sciences, Department of Industrial Engineering, Tehran-South Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran; Department of Mathematics, Tehran-North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
کشور
ایران

کاربرد روش TOPSIS فازی در یک تحلیل SWOT

چکیده
تحلیل یا آنالیز قدرت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) به عنوان روشی جهت فرمول بندی استراتژی به شمار می آید. با وجود آنکه آنالیز SWOT به طور موفقیت آمیزی قابلیت فراهم آوردن عوامل کلیدی مشکل را دارد. این مورد در زمینه انتخاب استراتژی مناسب برای ارزیابی و مراحل نهایی تصمیم گیری دارای معایبی نیز است. در طی چندین سال اخیر، چندین تکنیک تصمیم گیری با استفاده از ملاک های چند  گانه (MCDM) نظیر فرایند برنامه ریزی سلسله مراتبی (AHP) و فرایند تحلیل شبکه (ANP) اقدام به حذف برخی از این ناکارآمدی ها نمودند، اما طبیعت یا ذات این تصمیمات غالبا به صورت کاملا پیچیده بوده و استفاده از داده های شکننده مناسب نمی باشد. در این مقاله، متغیر زبان شناختی ارائه گردیده و اعداد فازی نیز جهت ارزیابی رتبه ها و وزن ها به کار گرفته می شوند. پس از آن، یک مدل MCDM برمبنای تئوری مجموعه های فازی جهت مرتفع سازی مشکل انتخاب استراتژی با توجه به داده های غیر دقیق ارائه می گردد. بر حسب مفهوم TOPSIS در مشکل تصمیم گیری گروهی دارای ملاک های متعدد (MCGDM)، یک شاخص ضریب نزدیکی (CC) جهت مشخص نمودن مرتبه رتبه بندی کلیه استراتژی ها از طریق محاسبه فاصله به هردوی راه حل ایده آل فازی و راه حل ضد ایده آل فازی برمبنای دیدگاه مرتب سازی اعضای فازی به صورت همزمان مشخص شد. در نهایت، مثالی نیز ارائه گردیده تا آنکه رویه مرتبط با روش پیشنهادی روشن شود.

کلمات کلیدی: آنالیز SWOT، MCGDM، متغیرهای زبان شناختی، تئوری مجموعه های فازی، TOPSIS.

۱- مقدمه
در محیط رقابتی شدید امروزی که بوسیله حاشیه های سود باریک، انتظارات بالای مشتریان برای محصولات باکیفیت و نیروی کار ماهر توصیف می شود، سازمان ها مجبورند به دنبال حصول مزیت هریک از فرصت های پیش روی به منظور بهینه سازی خود و اجتناب از هرگونه تهدیدهایی که فرایندهای تجاری آنها را با خطر روبرو می سازد باشند.

 

مدیریت استراتژیک می بایست قابلیت جمع آوری اطلاعات و تصمیمات و عملکردهای اتخاذ شده بوسیله مدیریت تجاری، با مشاوره کلیه سطوح در داخل سازمان را داشته باشد تا آنکه بتواند نسبت به تعیین فعالیت های دراز مدت سازمانی اقدام نماید [۹]. مدیریت استراتژیک به طور گسترده ای به وسیله کلیه سازمان ها جهت مقاومت در برابر بازار رقابتی شدید امروزی به کار گرفته شده است. فرایند مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله می باشد: فرمول بندی استراتژی، پیاده سازی استراتژی و ارزیابی استراتژی [۵].
در بازار جهانی شدیدا رقابتی امروزی، تصمیم گیری مبتنی بر ملاک های مختلف (MCDM) در زمینه علوم مدیریتی مطلوب و مورد پذیرش قرار گرفته است. این رشته روش های بسیاری را ایجاد نموده است. مخصوصا در خلال چندین سال گذشته، کاربردهای روش های MCDM گسترش یافته است که علت آن بکارگیری کامپیوتر به صورت فزاینده می باشد. تصمیم گیری بعنوان راهکاری جهت یافتن بهترین جایگزین و یا پاسخ برای مجموعه ای از جایگزین های محتمل می باشد. یک مشکل MCDM با m جایگزین و n معیار را می توان در غالب ماتریس به شرح ذیل بیان داشت:‌

کاربرد روش تاپسیس / TOPSIS فازی در یک تحلیل SWOT

 

۲- روش TOPSIS فازی پیشنهادی برای آنالیز SWOT
در موقعیت دنیای حقیقی، به واسطه اطلاعات ناکامل و حاصل نشده، ویژگی ها یا صفات (معیارهای SWOT) غالبا دقیق نمی باشند، بنابراین آنها غالبا به صورت فازی / غیر دقیق هستند، بنابراین، ما اقدام به ارائه یک TOPSIS فازی برای آنالیز SWOT در این مقاله نمودیم. در این مقاله، رتبه بندی ها و وزن های عملکرد با توجه به عبارات زبان شناختی مورد ارزیابی قرارمی گیرند [۳]. این رتبه بندی های زبان شناختی، که به وسیله متخصصین جهت مشخص نمودن عملکردهای فازی تحت معیارهای خاص به کار گرفته می شوند، به صورت بسیار خوب(VG) ، خوب (G)، نسبتا خوب (MG)، متوسط (F)، نسبتا ضعیف (MP)، ضعیف (P) و بسیار ضعیف (VP) مشخص می گردند. وزن های زبان شناختی جهت مشخص نمودن اهمیت این معیارها به صورت بسیار زیاد (VH)، زیاد (H)، نسبتا زیاد (MH)، متوسط (M)، نسبتا اندک (ML)، اندک ((L) و بسیار اندک (VL) می باشند. در نظر گرفته شود که کلیه عبارات زبان شناختی را بتوان با استفاده از اعداد فازی مثلثی شکل مشخص نمود و همچنین اعداد فازی در بین بازه [۱، ۰] محدود می باشند. بنابراین این رتبه های عملکرد نرمال شده به حساب نخواهند آمد. این مورد پیشنهاد می شود که تصمیم گیریندگان از متغیرهای زبان شناختی نشان داده شده در شکل های ۱ و ۲ جهت تعیین وزن های مهم معیارها و رتبه عملکردها تحت معیارهای مختلف استفاده نمایند. در حقیقت، رتبه بندی و انتخاب استراتژی های حاصله بوسیله آنالیز SWOT به صورت یک مشکل تصمیم گیری گروهی چند معیاره در نظر گرفته می شود.
در نظر بگیرید که یک تیم متخصص دارای K تصمیم گیرنده مجهز به عملیات و اهداف سازمانی بوده و می توان آن را به وسیله Ek مشخص ساخت. حال اجازه دهید Cj به عنوان مجموعه ای از n معیار به شمار آید،  که تحت عنوان عامل های فرعی SWOT خوانده می شوند، و بر روی میزان موفقیت سازمان تاثیرگذار هستند، اما این موارد قابلیت مدیریت به وسیله سازمان می باشند. در نهایت، در نظر بگیرید که Ai به عنوان مجموعه ای از m استراتژی جایگزین تلقی شود که برحسب اهداف سازمانی و عوامل فرعی SWOT حاصل آمده اند.

کاربرد روش تاپسیس / TOPSIS فازی در یک تحلیل SWOT

 

۳- مثال عددی آنالیز SWOT
در این بخش، دیدگاه پیشنهادی بهره گیری از آنالیز SWOT برحسب یک سازمان تولید کننده و صادر کنننده مواد آرایشی که قابلیت انتخاب استراتژی مناسب جهت رقابت با رقابای خود را دارد مدنظر می باشد. تیم متشکل از سه متخصص (DM1، DM2، DM3) 9 عامل فرعی SWOT (شامل C1، C2، …، C9) که بر روی موفقیت سازمان با استفاده از مهمترین تحلیل محیطی خارجی و داخلی تاثیر گذارند را مشخص نموده اند.
ماتریس SWOT که در جدول ۱ نشان داده شده است برمبنای این عامل های فرعی می باشند. با استفاده از ماتریس SWOT، تیم خبره چهار استراتژی جایگزین (CS، IS، JA، MS) را انتخاب نمود که به شرح ذیل هستند:‌
استراتژی CS: مشارکت با تامین کنندگان مناسب
استراتژی IS: سرمایه گذاری با کشورهای جنوب شرق
استراتژی JA: سرمایه گذاری مشترک با کشورهای آمریکایی
استراتژی MS: استفاده از مقاطعه کاران فرعی

کاربرد روش تاپسیس / TOPSIS فازی در یک تحلیل SWOT

 

۴- نتیجه گیری
آنالیز SWOT فرصت ها و تهدیدهای خارجی و همچنین نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت ها به منظور تعیین استراتژی و توسعه آن مهم می باشند. با این وجود، آنالیز SWOT قابلیت توصیف وزن ها و تاثیرات عوامل استراتژیک این موارد را نخواهد داشت. با وجود آنکه چندین مطالعه اقدام به بررسی روش های کمی نموده اند، این مطالعات از داده های دقیق بهره گرفته بودند. به طور کلی فرض آنکه داده ها دارای شکنندگی و عدم تناسب برای موقعیت های حقیقی هستند چندان قابل توجه و مکفی نخواهند بود. از این رو مشکل انتخاب استراتژی غالبا در ارتباط با داده های مبم و غیر دقیق در یک محیط کاملا رقابتی می باشد. در این مقاله، استراتژی های جایگزین آنالیز SWOT تحت محیط فازی مورد بررسی قرار گرفته اند. به عبارت دیگر، ارزیابی استراتژی های محتمل با توجه به معیارها و وزن های مهم و با استفاده از متغیر زبان شناختی به جای برآوردهای عددی قابل توجه و مهم می باشد. بنابراین ، SWOT برای داده های فازی ایجاد شده و یک الگوریتم نیز جهت تعیین مناسبترین استراتژی در بین استراتژی های محتمل، به هنگامی که داده ها به صورت فازی باشند، ارائه شده است. ماتریس تصمیم گیری نرمال شده وزن دار فازی نیز ایجاد شد. در این راهکار، مقادیر فاصله هر جایگزین از راه حل های ایده آل و غیر ایده آل با استفاده از مفهوم رتبه بندی اعداد فازی محاسبه شدند. در نهایت، ضریب نزدیکی جهت حصول رتبه بندی کلیه استراتژی های جایگزین تعریف شد. در حقیقت، این روش بسیار ساده و انعطاف پذیر می باشد. بنابراین انتظار می رود که روش پیشنهادی در این مطالعه دارای پتانسیل کارایی مدیریت بیشتری در تحقیقات آینده باشد.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.