مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۳: محیط خطرساز و آمادگی هسته ای

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۳: محیط خطرساز و آمادگی هسته ای

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۳: محیط خطرساز و آمادگی هسته ای – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده گروه امنیت - ایران ترجمه - Irantarjomeh

شماره
۱۵
کد مقاله
SEC015
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۳: محیط های خطرساز نوظهور و تأثیر آن بر روی آمادگی هسته ای
نام انگلیسی
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 23: The Emerging Threat Environment and the Impact on Nuclear Preparedness
تعداد صفحه به فارسی
۱۹
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
تهدید هسته ای, چالش امنیتی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Nuclear Threat, Security Challenge
مرجع به فارسی
کمیسیون تنظیم مقررات هسته ای، واشنگتن، ایالات متحده، سری کتاب های علوم ناتو برای صلح و امنیت، اسپرینگر
مرجع به انگلیسی
Samuel Apikyan, David Diamond; NATO Science for Peace and Security Series; Series B: Physics and Biophysics; Springer
کشور
ایالات متحده

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۳: محیط خطرساز و آمادگی هسته ای

 

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی
 
فصل ۲۳
محیط های خطرساز نوظهور و تأثیر آن بر روی آمادگی هسته ای
چکیده
محیط های خطرساز نوظهور بر حسب عوامل متعدد حیاتی که دارای پیامدهای جدی بر روی امنیت جهانی و تأثیرات هسته ای می باشند توصیف می گردند. ترکیب عوامل مختلفی در سطح کشورهای جهان از نقطه نظر ویژگی های فرهنگی و قومیتی، همراه با تأثیرات مختلف در ارتباط با کاهش حضور نظامی در خاورمیانه که خود برآیند تخلیه قوا از عراق و افغانستان می باشد در ترکیب با مولفه های دیگر نظیر مسئله هسته ای ایران و تهاجم روسیه به کریمه و اکراین همگی سبب وجود چالش های ژئوپلیتیکی شده است که پیش بینی آنها در خلال تاریخ معاصر مشکل بوده است. این مقاله اقدام به تشریح عوامل و مشخصه های تأثیرگذار بر روی امنیت و پیامدها و چالش های مربوط به امنیت هسته ای و آمادگی در این زمینه می نماید. در نهایت پیشنهاداتی برای ایالات متحده و کشورهای اروپایی عضو ناتو، به عنوان راهکاری جهت ایجاد یک دیالوگ یا گفتگوی سازنده به منظور محافظت در برابر تهدیدات و تعدیل و تسکین تأثیرات ایجادی بر حسب مؤلفه های جهانی، ارائه می شوند.
۲۳ـ۱٫ مقدمه
آمادگی در ارتباط با بروز یک رخداد با ضریب احتمال بروز اندک ولی در عین حال با پیامدهای جدی و زیاد خود به عنوان یک مؤلفه پیچیده مخصوصاً با در نظرگیری احتمال کاربرد سلاح های هسته ای بشمار می آید. با توجه به این موضوع می توان به یاد آورد که آمریکاییان و دیگر سکنه جهان تحت تأثیر حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ قرار داشته و با توجه به این خطرات و احتمال ایجاد رخدادهای مشابه و تهدیدهای تروریستی لازم است تا هوشیاری خود را به دست آورده تا با مرور چنین صحنه هایی سعی در ممانعت از حملات آتی شود. امروزه رویارویی با حوادث بواسطه فراموشی آنها و جایگزینی یک احساس خشنودی از شرایط موجود، با توجه به گذشت شرایط مربوط به حملات یازدهم سپتامبر، می تواند از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشد. به علاوه، تعداد فزاینده جمعیت جهان و جوانی آن و فراموشی حملات انجام شده مخصوصاً برای متولدین قبل از ۲۰۰۱ سبب شده است تا بروز چنین حملاتی کمتر چشمگیر باشد. به علاوه، پدیده بیزاری و خستگی از جنگ نیز که خود حاصل آمده از جنگ های عراق و افغانستان می باشد به طور طبیعی منجر به ایجاد واکنشی در برابر ایده خطرناک بودن جهان به عنوان یک محل زندگی شده است و بر این مبنا لازم است تا هوشیاری کافی در برابر تهاجمات آتی داشته باشیم. بنابراین حفظ اشتیاق و شور به وجود آمده پس از یازدهم سپتامبر و تداوم آن بسیار مشکل می باشد.
با این وجود، ما نمی توانیم شواهدی که با آنها روبرو هستیم را نادیده انگاریم که بر مبنای آنها نه تنها جهان یک محل خطرناک به شمار می آید بلکه کلیه علایم خود اشاره به محیط های ژئوپولیتیکی می نمایند که از پیچیدگی و خطرناکی بیشتری برخوردار بوده که خود همگی دال بر این موضوع می باشند که جهان با چالش های زیادی، در مقایسه با حوادث قبلی خود، روبرو است. در عین آنکه تاریخ ما نشان دهنده این موضوع می باشد که ما قابلیت مواجهه و پاسخگویی خطرات را داریم، این تاریخ خود گواه بر این موضوع نیز است که واکنش ما غالباً در پاسخ به یک حمله، به جای پیش بینی یک تهاجم و ممانعت از یک حمله می باشد. به واسطه پیامدهای فاجعه بار و غیرقابل پیش بینی حملات هسته ای، ما نمی توانیم به انتظار وقوع آنها جهت پاسخگویی بنشینیم، بلکه لازم است تا اقدامات مقتضی را انجام داده و به صورت آگاهانه در زمینه جلوگیری از این حملات اقدام کنیم.
 چهار عامل اصلی وجود دارند که به یک خطر نوظهور محیطی اشاره دارند که قبلاً با آن روبرو نشده ایم. این مقاله سعی در مشخص سازی این چهار مؤلفه می نماید و در این راستا ویژگی آنها در ارتباط با امنیت ملی و جهانی را بررسی نموده و نسبت به مشخص سازی برخی از مراحلی که می بایست در جهت آمادگی در نظر داشت اقدام می نماید. این چهار عامل عبارتند از:
  1. از بین رفتن کنترل دولتی و تغییر شرایط در خاورمیانه و شمال افریقا (MENA)
  2. پیامدهای خارج نمودن نیرو از افغانستان و عراق
  3. تأثیر برنامه هسته ای ایران و وضعیت آتی آن به عنوان یک دولت دارای سلاح هسته ای و
  4. نکات کلیدی در خصوص تهاجم روسیه به کریمه و اکراین و ارتباط آن با امنیت جهان
در این مورد، عوامل مربوطه سبب ایجاد چالش های متعددی برای آمریکا و دیگر کشورها در ارتباط با ویژگی های قدرت ملی (نظیر دیپلماسی، گزینه های نظامی، جمع آوری اطلاعات) می شود، و در این راستا مقاله جاری صرفاً اقدام به تشریح برخی از موارد مقتضی نموده و مقوله خاصی را به صورت عمیق مدنظر قرار نمی دهد.

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۳: محیط خطرساز و آمادگی هسته ای

 

۲۳ـ۲٫ از بین رفتن کنترل دولتی و تغییر شرایط در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در حال گذار به محیطی می باشد که در آن وابستگی به ارزش های قومیتی و فرهنگی مهم تر از وفاداری به یک دولت ملی و کنترل آن به حساب می آید. ناآرامی ها در مصر، سوریه، لیبی و عراق را می توان به عنوان نکته شروع مهاجرت بزرگتر قومیت ها بر حسب منافع فرهنگی در نظر گرفت و می توان بر این مبنا ناآرامی های مشابهی را در نقاط دیگری نظیر اردن، لبنان، بحرین و مناطق دیگر انتظار داشت که ممکن است برای سالیان متمادی به طول انجامد. خشونت های قومیتی معرف نزاع کسب قدرت می باشند که خود می تواند تأثیرات زیادی را بر روی ویژگی های بالقوه محیطی نظیر ترسیم مجدد مرزهای ملی بر مبنای خطوط تاریخی و فرهنگی داشته باشد. موفقیت چشمگیر گروه داعش در کنترل بخش های زیادی از مناطق مختلف، همراه با ویژگی های دیگر نظیر توانایی جذب نیرو و کسب  توان مالی  از  جمله  مواردی تلقی می شوند که می توانند به منافع کشورهای غربی صدمه زده و بنابر این بعنوان یک خطر آشکار و جاری که نمی توان آن را نادیده انگاشت تلقی می گردند. بر این مبنا سازمان های تروریستی دیگر نظیر القاعده نیز به جنب و جوش درآمده و با درگیری بیشتر بر سر قدرت با گروه داعش حملات تروریستی بیشتری را انجام می دهند. در عین حال درگیری گروه های تروریستی و مبارزین آزادی برای تحصیل قدرت بیشتر نیز قابل توجه است. با توجه به این خطر احتمال وارد شدن این جنگجویان به کشورهای دیگر نظیر ایالت متحده، اروپا یا دیگر بخش های جهان به عنوان خطر جدی که امنیت جهانی را تهدید می کند نیز مدنظر قرار گرفته است. به علاوه، در این زمینه شاهد هجوم به جبهه جنوبی اروپا می باشیم که می تواند منجر به افزایش حملات داعش و القاعده گردد.

 

۲۳ـ۳٫ پیامد بیرون کشیدن نیرو از افغانستان و عراق
همزمان با محیط متغیر دینامیکی در کشورهای MENA شاهد تأثیر خروج نیرو از افغانستان و عراق می باشیم. چنین موردی دارای تأثیرات ملموسی می باشد. در حقیقت، شواهدی وجود دارند که نشان دهنده آن هستند که خروج نیروها منجر به کاهش تأثیر ایالت متحده و نیروهای ائتلاف در این ناحیه می شود. به عنوان مثال، عراق به طور کامل به ایران اجازه پشتیبانی از رژیم اسد از طریق استفاده از فضای هوایی آن کشور را داده است.
۲۳ـ۴٫ تأثیر برنامه های هسته ای ایران و آینده آن به عنوان یک دولت با سلاح هسته ای
برنامه سلاح هسته ای ایران خود یک چالش مجزایی را در ارتباط با استراتژی امنیت ملی ایالات متحده و امنیت جهانی به طور کلی به وجود آورده و در عین آنکه مذاکرات در حال پیشرفت می باشد برحسب استنباط کشورهای غربی از رفتار گذشته ایران احتمالاً پیشرفت چندانی حاصل نخواهد شد. به علاوه، ایران اقدام به بررسی پروسه تحریم کشور کره شمالی نموده و درس هایی از آن فرا گرفته است. اخیراً مدیر مؤسسه اطلاعات ملی گزارش داده است که «ایران قابلیت تولید یک بمب هسته ای ظرف چند ماه و نه چند سال را دارد، البته در صورتی که تصمیمی برای تولید این بمب داشته باشد». سئوال حیاتی در این زمینه بدین صورت مطرح می شود که آیا ایران اقدام به اتخاذ چنین تصمیمی در آینده نزدیک می نماید یا خیر. در هر کدام از این موارد، چنین مسئله ای مؤکد وجود چالش های جدی در ارتباط با بالانس استراتژیک قدرت در جهان می باشد. این موقعیت حتی با توجه به سیاست های ایالات متحده جهت کاهش میزان تسلیحات و دنبال نمودن سیاست به صفر رساندن سلاح های هسته ای در کل جهان پیچیده تر می گردد. در عین حال، شاهد وجود مشکلاتی در این زمینه با توجه به تعهد ایالات متحده می باشیم. این مشکلات و واکنش ها سبب شده است تا دیگران اقدام به ارزیابی امنیت ملی خود نموده و اشتیاق اتمی خود را مجدداً مورد ارزیابی قرار دهند. در حقیقت سرشماری عمومی سال ۲۰۱۳ در کره جنوبی مشخص کننده این موضوع می باشد که ۷۰ درصد از سکنه کره جنوبی خواستار بازگشت سلاح های هسته ای آمریکا به شبه جزیره کره بوده و یا آنکه خواستار توسعه این سلاح ها توسط کشور کره جنوبی می باشند.

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۳: محیط خطرساز و آمادگی هسته ای

 

۲۳ـ۵٫ پیامدهای تهاجم روسیه به کریمه و اکراین در زمینه امنیت جهانی
الحاق کریمه به روسیه و تهاجم آن به اکراین سبب ایجاد سئوالات قابل توجهی در ارتباط با پایداری هسته ای شده است. در عین آنکه چنین سئوالی را می توان به عنوان یک مبحث مقدماتی به شمار آورد تأثیرات آن بر روی گسترش سلاح های هسته ای خود موجب جلب توجه جدی به آن شده است. آیا روسیه جرأت حمله به اکراین را داشت در صورتی که اکراین همچنان مقادیر زیادی از تسلیحات هسته ای خود که بازمانده از اتحاد جماهیر شوروی می بود را برای خود نگه می داشت؟ این موضوع چه پیامی را برای دیگر دول دارای سلاح هسته ای و یا کشورهایی همانند ایران احیانا به دنبال چنین فرآیندی هستند ارائه می نماید؟ پیام ارائه شده برای دیگر کشورها که در حال حاضر تمایلاتی جهت دنبال نمودن چنین ظرفیتی دارند چیست؟ آیا چنین موردی سبب ایجاد مباحث در داخل ایالات متحده به منظور تغییر موجودی کنونی و تقلیل آن و استراتژی های مرتبط و به صفر رساندن سلاح هسته ای در جهان می شود یا خیر؟ بر این مبنا سئوالات متعددی وجود دارند که می بایست توجه جدی به آنها معطوف شود.
۲۳ـ۶٫ مراحل متعاقب پیشنهادی
برخی از مراحل حیاتی که ایالات متحده می بایست آنها را به عنوان راهکارهای مرتبط به منظور تعدیل پیامدهای محتمل ظهور خطرات هسته ای و ژئوپلوتیکی در نظر داشته باشد به شرح ذیل مشخص شده اند:

 

۲۳ـ۷٫ نتیجه گیری
به طور خلاصه، جهان از پیچیدگی و خطرات بیشتری برخوردار گردیده و تهدید هسته ای نیز به چنین محیطی اضافه شده است و بنابراین دیگر زمان خشنودی از شرایط جاری به پایان رسیده است. بر این مبنا لازم است تا قابلیت انجام فرآیندهای مقتضی با توجه به رهبری ملی و بین المللی پایدار به عمل آید تا از بروز یک حمله اتمی فاجعه بار دیگر در بخش های دیگر جهان جلوگیری شود.

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۳: محیط خطرساز و آمادگی هسته ای

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.