مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل ۲۱

گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل ۲۱

گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل ۲۱ – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه بیولوژی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات آماده ترمه شده گروه بیولوژی - ایران ترجمه - Irantarjomeh
شماره
۱۲
کد مقاله
BIO12
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کتاب گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل ۲۱:. اصلاح نژاد مبتنی بر فیزیولوژی و با کمک نشانگر برای مقاومت در برابر گل جالیزان با ریشه های انگلی
نام انگلیسی
Parasitic Orobanchaceae
Parasitic Mechanisms and Control Strategies – Chap 21:
Marker-Assisted and Physiology-Based
Breeding for Resistance to Root Parasitic
Orobanchaceae
تعداد صفحه به فارسی
۳۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۵
کلمات کلیدی به فارسی
گل جالیزان, مکانیسم های انگلی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Orobanchaceae, Parasitic Mechanisms
مرجع به فارسی
دانیل ام. جوئل – جاناتان گریسل، دپارتمان بیولوژی، دانشگاه اولددومینیون، ایالات متحده؛ اسپرینگردپارتمان بیولوژی، انستیتو تکنولوژی ماساچوست، کمبریج، ماساچوست، ایالات متحده آمریکا
دپارتمان مهندسی بیولوژی، انستیتو فناوری ماساچوست، کمبریج، ماساچوست، ایالات متحده آمریکا
مرجع به انگلیسی
Duncan D. Cameron and Gareth K. Phoenix; Daniel M. Joel • Jonathan Gressel •
Lytton J. Musselman; Department of Biological Sciences
Old Dominion University
Norfolk, Virginia
USA; Springer
کشور
ایالات متحده
  
کتاب گل جالیزان انگلی
                  مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل
فصل ۲۱ . اصلاح نژاد مبتنی بر فیزیولوژی و با کمک نشانگر برای مقاومت در برابر گل جالیزان با ریشه های انگلی
 
۲۱٫۱ مقدمه
۲۱٫۱٫۱٫ مقاومت گیاه میزبان و تحمل آن در جوانه های علف هرز
تحت هجوم شدید، آسیب قابل توجه ای در گیاهان میزبان قبل از ظهور انگل های ریشه ای روی می دهد. این مورد بطور خاص برای Striga spp درست است که اثر منفی روی فتوسنتز میزبان علاوه بر اعمال شدن به عنوان گودال های رقابتی برای آب و مواد غذایی دارد. مقاومت گیاه میزبان در صورتی در عملکرد حفاظتی بیشترین بازده را دارد که ابتدا برای مقابله با ارتباط انگلی عمل کند. فشار ناشی از تاثیر اقتصادی ایجاد شده توسط علف های هرز در نواحی کشت شده توسط کشاورزان فقیر ایجاد می شود. بطور کلی، گل جالیزها و witchweeds یک مسئله برای کشاورزان فقیر است. برای مثال مزرعه داران کوچک افریقا که گرفتار Striga شده اند، تمایل دارند در پذیرش فن آوری های کشاورزی کند عمل می کنند. موفقیت های بالقوه در کنترل علف های هرز در کشاورزی خود معیشتی از طریق مقاومت گیاه میزبان زیاد است، به این شرط که انواع بهبود یافته فن آوری بطور محلی پذیرفته شده و قابل قبول باشند، و با شیوه های کشاورزی متغیر تناسب داشته باشند که در آن این علف های هرز رشد می کنند. تلاش های اولیه در بهبود عملکرد محصول در نواحی گرفتار انگل های ریشه ای منبع ارزشمند شناسایی هستند که قادر به تولید بازده های قابل قبول در خاک های آلوده با تخم های علف های هرز انگلی می باشند. این انتخاب های اولیه قابل تحمل یا مقاوم ( از طریق آلودگی پایدار یا کاهش عفونت ) در برابر انگل های ریشه چوبی می باشند. هر دو نوع گونه در اصلاح موجودات ذره بینی استفاده شده اند اگرچه غالبا تلفیق نشده اند. در بیشتر محصولات این ویژگی ها ضعیف به نظر می رسند. با این حال، تلاش های اخیر منابع مقاومت قوی را با گسترش تحقیق برای صفات مقاوم در گونه های وحشی ایجاد می کند.

 

گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل ۲۱

 

شناخت عملی کنترل ژنتیکی صفحات مقاومت و تحمل برای علف های هرزانگلی از بیشتر محصولات بخاط سری های ارتباطات محیطی و بیولوژیکی پیچیده (ترشحات میزبان، علف هرز و تراکم بذر، دما، نوع خاک، بارش، تغذیه خاک، زراعت، و غیره ) ناشی می شود که بر درجه آلودگی اثر می گذارند. مقاومت در برابر علف های هرز انگلی را می توان به صورت عمودی ( معمولا یک ویژگی اعمال شده قوی کنترل شهد توسط یک یا دو ژن ، که غالبا از طریق آلل های غالب کار می کنند ) یا افقی ( معمولا مقاومت نسبی بدست آمده از یک سری آلل ها در چندین هسته ) شرح داد. انتقال این صفات به انواع محصول بهبود یافته از طریق روشهای مرسوم بخاطر فنتوتیپ خام و اثرات محیطی برجسته محدود شده اند. روش های گزینش میدانی نظیر آلودگی مصنوعی و فنوتیپینگ با ارزیابی نمرات آسیب و تعداد ظهور برای برخی از محصولات زراعی بهبود یافته است به طوری که تفکیک کننده ها با صفات حفاظتی می توانند بطور کارآمدتر انتخاب شوند، اما رشد این صفات یک چالش محسوب می شود. حتی زمانی که نژاد مقاوم بدست آمده است، گونه های مقاوم در برابر علف هرز غالبا فاقد صفات ضروری زراعی ( بیماری، مقاومت، کیفیت دانه، غذا و کیفیت تغذیه ای و ویژگی های دیگر گیاهی ) هستند. چون ویژگی های محافظت کننده در برابر علف های هرز را نمی توان بطور انتخابی از طریق تلافی عقب گرد نشان داد. زمانی که چنین شرایطی روی می دهند، به عنوان یک مانع جدی برای پذیرش فن آوری توسط کشاورزان خودمعیشتی عمل می کنند.
 

گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل ۲۱

 
۲۱٫۱٫۲٫ بهبود محصول برای تحمل و مقاومت در برابر علف های هرز
بخشی از مشکل ذاتی در پرورش محصولات مقاوم در برابر گل جالیز انگلی ریشه این است که واکنش های اولیه به انگلی شدن در ریشه هایی ذکر شده است که نمی توانند به آسانی کنترل شوند. معیارهای گزینش میدانی، حداقل شیوه های معمول و تجربی، معمولا در ویژگی های گیاه پس زمینه نظیر حالت سبزی برگ گیاه میزبان، عملکرد، و تعداد و قدرت ریشه های انگل ظهور یافته مشخص شده اند. این معیارها غالبا نتیجه چند هفته ارتباط انگل و میزبان و تلفیق چندین ژن میزبان و انگل اثرگذار بر استقرار و موفقیت است. علاوه بر این، ممکن است بطور واقعی کمبود مقاومت میزبان در برابر گیاهان انگلی بخاطر تکامل اخیر انگلی شدن گیاهی و شباهت با دشمن باشد. گیاهان زمان بیشتری را برای تکامل دفاعی در برابر ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها، حشرات و گیاهخواران نیاز دارند که به اندازه کافی در آنها معیارهای حفاظتی کمتر احتمال دارد در برابر مواد سمی قرار بگیرند تا دشمنان هدف گیاهان . با وجود این که دفاع در برابر چالش های زیستی غیرگیاهی ممکن است در برابر علف های هرز انگلی نیز موثر باشد، دستگاه سنجنده برای تشخیص گیاهان دیگر به عنوان مزاحم ممکن است برای اعمال واکنش های دفاعی بکار نرفته باشد.
به همین دلیل است که گونه های مهم می توانند با رویکرد پرورشی آگاهانه با افزایش شناخت فیزیولوژی ارتباط گیاه انگلی بدست آیند. این رویکرد فیزیولوژیکی اولین بار برای ذرت خوشه ای  پارازیته شده توسط SPP ها استرایگا شرح داده شد و سپس برای محصولات انگلی توسط Orobanche و Phelipanche spp گسترش یافت. در این روش، رویدادهای جداگانه ارتباطات انگلی به طور جداگانه با استفاده از سنجش در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت که اولین بار فرایندهای خاص درگیر در ایجاد یک ارتباط انگلی موفق را مشخص می کنند و سپس گونه های میزبان را مشخص می کنند که رشد و توسعه انگلی را محدود می کند. با استفاده از این رویکرد، صفات پیچیده مقاومت را می توان از طریق وراثت ساده تر صفات فردی کنترل کرد. مکانیزم های مقاوم فردی را می توان شناسایی کرد و در گونه های دارای مکانیزم های چندگانه، با کشت های واحد برای مقاومت بیشتر در برابر گل جالیز انگلی ریشه ای ترکیب کرد. این انتقال به صورت رقم های اصلاح شده در زمان ارتباط نشانگرهای مولکولی یا در تمامی الل های کدنویسی شده از واکنش های مقاوم شناسایی شده اند. در نهایت مکانیزم های مقاومت فردی برای سطح توالی DNA مشخص شده اند، و همچنین استفاده از این نشانگرها برای بهبود محصول نه تنها برای گونه های هدف پرورش یافته، بلکه برای گونه های مرتبط افزایش می یابد که در آن همولوگ ها ممکن است از طریق جهش یا دگرگونی ایجاد شوند.

گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل ۲۱

 

۲۱٫۱٫۳٫ ژنتیک مقاومت و تحمل
در چندین ژن میزبان مرتبط با هم مشخص شد که سیگنال با ژن های موجود در انگل سازگار می باشد. از دیدگاه ژنتیک محصول، می توانیم به آلل های این هسته ها به صورت سازگار ( پشتیبانی از ارتباط انگلی ) یا ناسازگار ( انسداد ارتباط ) نگاه کنیم. برخی ممکن است ژن های دفاعی باشند که بطور اختصاصی در برابر فرایندهای انگلی حیاتی مثل یک واکنش فراحساسیت یا تولید فیتوتوکسین ها کار می کنند. برخی دیگر، شاید بطور عمده ژن های نگه داری، برای بکارگیری توانایی محصول برای پشتیبانی از رشد و توسعه آن ، مثل تراوش strigolactones برای جذب میکوریز آربوسکولار می باشند که در آن  انگل به عنوان یک نشانه جوانه زنی بهره برداری می شود.
ژن های دفاعی شاید در بهبود مقاومت محصول برای این علف های هرز بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.آنها تمایل دارند ژن های مقاومت عمودی باشند که بطور قابل توجه ای از محصول حفاظت می کند. همان طور که آنها مفید هستند، غالبا با میراث ساده مسلط می باشند و در نتیجه انتقال آنها نسبتا آسان بوده و اثرات آنها فشار را روی ژنوم انگلی اعمال می کنند که به عنوان پرورش دهندگان کنترل جزیی روی آنها داریم. نمی توانیم ژن های حفظ کننده میزبان رانادیده بگیریم و موانع جزیی را برای ارتباط انگلی ارائه می کنند یا یک گیاه انگلی را برای نگه داری به عنوان یک محصول پذیرفته شده دارد. این موارد مقاومت افقی دارند و ژن های تحمل آن شاید کمتر قابل توجه باشد اما حفاظت بلندمدت را ارائه می کند. چالش دشوار برای پرورش دهندگان شناسایی آلل ها در این هسته ها است که با میزان تداخل دارد یا از میزبان در برابر اثرات ارتباط با انگل حفاظت کرده و با آنها ترکیب می شود که در برابر علف های هرز حمایت می کند و در عین حال به واکنش محصول به دیگر عوامل محیطی بی شمار واکنش نشان می دهد که در بهره وری نقش دارد. معرفی ژن های مقاوم عمودی برای جمعیت های دارای مقاومت افقی ساختاری جامع است، چون حیات ژن های عمده را می توان فراتر از انتظارات گسترش داد ژن های عمده میزبان به طور جزیی به چالش کشیده شده اند و با طیفی از آلل ها در جمعیت حفاظت شده اند.

گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل ۲۱

 

۲۱٫۱٫۴٫ پرورش آگاهانه با بیولوژی
در پرداختن به چالش ارائه شده توسط ریشه های انگلی گل جالیزان، رویکرد تحقیقات میان رشته ای ضروری است. پرورش دهندگان محصول به بوم شناسان، دانشمندان خاک، فیزیولوژیست ها، کارشناسان بیوشیمی، ژنتیک، و زیست شناسان مولکولی نیاز دارند، چون این علوم همگی ابزارهای اساسی برای کشف صفت و انتقال آن هستند. فرصت های مقاومت یا تحمل از طریق یک شناخت مفصل از کیفیت هایی که یک محصول خاص را برای میزبان مناسب می سازد بدست آمده اند. صفاتی که در این کیفیت ها نقش دارند می توانند شناسایی شوند. پس موضوع فنوتیپ مواد پرورشی برای این صفات فردی در نظر گرفته شده است. این مورد بدون وظیفه کوچک بوده و در زمانی که صفات برای حفاظت با دوام در برابر این گونه ها و آفات دیگر ترکیب شده اند می تواند ناممکن باشد. برای مثال، چگونه می توان تست ورودی را برای یک واکنش ناسازگار انجام داد که مکش را از طریق دسترسی به استوانه مرکزی کاهش دهد یا متوقف کند یعنی زمانی که ورودی آن نیز یک واکنش فوق العاده را دارد ؟ ترکیبی از یک صفت افقی پیچیده (ناسازگاری) با صفت مقاومت عمودی ساده مطلوب است چون به عنوان یک پشتیبان در مورد یک انگل فردی بکار می روند که واکنش فراحساس را در پی دارد. یک مورد را برای این فنوتیپ نمی توان انتخاب کرد مگر این که یک ساختار بافت یا متابولیت را برای آرایه بداند که وجود عامل ناسازگار را نشان می دهد. چالش مشابه زمان تلاش برای انتخاب میزن مقاومت در ورودی های خیلی مقاوم برطرف خواهد شد. این مورد نیاز به مشخص کردن مفصل مقاومت افقی و واکنش های تحمل را نشان می دهد. از نظر دفاعی، به شناخت آنچه در ریشه میزبان پشتیبانی نفوذ اندوفیت برای آنچه اساسا یک واحد سازگار می باشد نیاز داریم. همچنین یک درک بهتر از اثرات سمی عفونت Striga لازم است .
۲۱٫۱٫۵٫ عفونت زایی انگل
موفقیت ادامه دار پرورش مقاوم برای پیش بینی و کنترل عفونت زایی در اجتماعات انگلی لازم است. در هر نقطه ای در ارتباطات میزبان و انگل که در آن ویژگی های پایداری ممکن است اعمال شوند، ویژگی های درجه بیماری زایی در انگل سبب واکنش مقاوم می شوند . اگرچه، به عنوان پرورش دهندگان، تنها بطور مستقیم ترکیبات ژنتیکی را در گیاه میزبان دستکاری می کنیم، مادامی که ندانیم فشار انتخابی غیرمستقیم را ممکن است روی علف هرز اعمال کنیم ،. نمی توانیم بطور کامل محصولات را حتی با یک گروه از ویژگی های مقاوم در برابر گونه انگلی گل جالیزان محافظت کنیم .
۲۱٫۲٫ پرورش مبتنی بر فیزیولوژی
۲۱٫۲٫۱٫ مقاومت در برابر Striga spp
تجزیه فعل و انفعالات اولیه پیچیده ریشه های انگلی گل جالیزان در مراحل قابل مشاهده فردی ،از طریق روش های آزمایشگاهی انجام می شود که مشاهده فرایندهای مخفی زیرزمینی را میسر ساخته و به شناسایی ویژگی های فردی مقاومت در بسیاری از محصولات کمک کرده است. این روش ها همچنین می توانند برای آشکارکردن جزئیات فیزیولوژیکی مکانیزم های مقاومت خاص بکار روند. این رویکرد با موفقیت در سورگوم برای شناسایی منابع عالی مقاومت و مشخص کردن مکانیزم های مختلف محافظت در برابر گیاه انگلی Striga spp بکار رفتند .
مشخص ترین مکانیزم مقاومت در سورگوم فعالیت جوانه زنی کم است. گونه های سورگوم که ترشحات ریشه ای را تولید می کنند جوانه زنی دانه های Striga که طی ۵۰ سال قبل شرح داده شدند را تحریک نمی کنند. شناسایی سورگوم های کم تحرک و انتخاب این صفت در خطوط پرورش با ارزیابی زیستی همانند تکنیک نقطه دوبل و آرایه ژل آگار بهبود یافت.  ماهیت شیمیایی اولیه ها Striga محرک جوانه زنی در سورگوم و دیگر میزبان های گل جالیزان ریشه ای به صورت strigolactones شناسایی شد. ویژگی نهفته تک ژنی فعالیت کم جوانه زنی Striga  در سورگوم و دسترسی به یک روش معتبر برای فنوتیپینگ استفاده از آنرا در بهبود مقاومت Striga بهبود می بخشد. چندین گونه سورگوم Striga با مقاومت بهبودیافته حاوی این ویژگی است. یک منبع کمک کننده این صفت با نام SRN39 بطور گسترده استفاده شده و مشتقات آن مقاومت گسترده Striga در طی زمان و در مکان های مختلف نشان داده an. این فرایند احتمالا بخاطر وجود صفات مقاومت اضافی در این خط فراتر از واکنش محرک جوانه زنی است. SRN39 وانکنش ناسازگار به Striga را علاوه بر فعالیت محرک جوانه زنی کم نشان می دهد. مقاومت بر اساس فعالیت محرک جوانه زنی ممکن است بخاطر تولید کم کل strigolactones نباشد، بلکه بخاطر انواع strigolactones تراوش شده توسط ریشه ها می باشد. SRN39 مقادیر کمتری از ۵-deoxystrigol را ترشح می کند اما مقادیر معادل یا بیشتری از trigolactones دیگری خاص را نسبت به موجودات ذره بینی حساس دارد. مقاومت برمبنای فعالیت محرکه پائین ممکن است به تنهایی در معرض تهدید انگل واقع در اجتماعات Striga باشد که قادر به جوانه زدن در واکنش به strigolactones دیگر می باشند.

گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل ۲۱

 

۲۱٫۲٫۲٫ مقاومت در برابر گل جالیز . Phelipanche spp
اصلاح نژاد برای افزایش مقاومت در برابر broomrapes  (گل جالیز و Phelipanche spp) با مشخص کردن مبناهای فیزیولوژیکی مکانیزم های مقاوم بنیادی ذرت خوشه ای در برابر Striga رابطه ی نزدیکی نداشت. انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در محصول میزبان یا اجداد وحشی آن بطور گسترده برمبنای آزمایش های گلدان و میدان می باشد که تحت تلقیح خاک با انگل است. در این آزمایش ها، وجود یا عدم وجود و در مورد بعدی شدت علائم انگلی طبقه بندی ژنوتیپ های میزبان را به صورت مقاوم یا حساس مشخص می کنند. مشخص کردن مکانیزم های مقاومت معمولا از شناسایی ژنوتیپ های مقاوم پیروی می کند.
استراتژی اصلاح برای مقاومت در برابر گل جالیز تا حد زیادی به درجه مقاومت میزبان و کنترل ژنتیکی آن بستگی دارد. در بسیاری از گونه های میزبان، تنها مقادیر متوسط تا کم مقاومت در برابر گل جالیز با مقاومت تحت پلی ژنیک، کنترل ژنتیک خاص غیرنژادی مشخص شده است. این فرایند برای برخی حبوبات مانند باقلا، ماشک و نخود و محصولات دیگر مانند گوجه فرنگی ،تبناکو، کلزا، جعفری مسئله ساز است. بطور فوق العاده، ژننوتیب های نشان دهنده ی درجه بالای مقاومت در هویج و گوجه فرنگی مشخص شده اند. در مورد بعدی، مقاومت توسط آلل ها در یک هسته واحد تعیین کننده نقص strigolactone کنترل شده است.
۲۱٫۳٫ پرورش با کمک نشانگر
عنصر کلیدی یک سیستم کارآمد برای پرورش مولکولی برای مقاومت در برابر گل جالیز علف هرز ریشه ای برقراری ارتباطات مهم بین نشانگرهای ژنتیکی و ژن های تعیین کننده مقاومت در برابر انگل است. برخی از ژن های مهم بنیادی بطور ساده مقاومت ارثی دارند که ترسیم شده است و نشانگرهای مولکولی متصل به آنها شرح داده شده اند. ژن ها یا مناطق کروموزومی که صفات کمی را کنترل می کنند هسته صفت کمی (QTL) نامیده می شوند که با مقاومت در برابر گل جالیز انگلی مرتبط بوده  وشناسایی شده اند. اطلاعات در مورد توسعه نشانگرهای مولکولی و انتخاب با کمک نشانگر (MAS) برای سیستم های مختلف میزبان انگل مشخص شده است.
۲۱٫۳٫۱٫ مقاومت در برابر Striga asiatica  و  Striga hermonthica در غلات
چندین جمعیت مشخص در ذرت خوشه ای شامل خانواده های با مقاومت مشابه در برابر Striga asiatica  و  Striga hermonthica  شکل گرفتند. یکی از این جمعیت ها بین یک گونه چینی مستعد و SRN39 شکل گرفت که یک الحاق بسیار مقاوم بود. SRN39 حداقل دارای دو کاراکتر مقاوم است، Strigaپائین با فعالیت محرکه جوانه زنی، یک صفت مغلوب به ارث برده شده و عدم سازگاری . جمعیت نوترکیب خط خالص (RIL) به دست آمده از این مطالعه توصیفی در زمینه دارای S. hermonthica و S. asiatica مشخص بود. شش QTLs مقاوم با چهار گونه مقاوم حفاظت گسترده در برابر انگل ها را نشان می دهند. صفت جوانه زنی محرک کم در یکی از QTL ها مشترک ترسیم شد. دو جمعیت RIL های دیگر شامل ها Striga مقاوم در برابر خانواده های مستعل است که بطور گسترده تحت جوانه زنی S. hermonthica تست شد. ۵ Striga مقاوم QTL در جمعیت RILسوم از یک ذرت خوشه ای حساس و N13 مشخص شد. یک خط محرکه حاوی مکانیزم مقاومت پس الحاق شامل مقاومت بافت داخلی پوست است که مانع از نفوذ Striga بداخل استوانه مرکزی می شود. نشانگرهای SSR مرتبط با مقاومت شناسایی شده QTL در حال حاضر برای بررسی مقاومت Striga در گونه های ذرت خوشه ای در چندین کشور افریقایی استفاده شد.

گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل ۲۱

 

۲۱٫۳٫۲٫ مقاومت در برابر S. gesnerioides, Striga در لوبیای چشم بلبلی
اگرچه MAS تابحال در پرورش لوبیای چشم بلبلی بخاطر مقاومت در برابر گونه S. gesnerioides, تجربه نشده است، نشانگرهای مولکولی نزدکی به یک AFLPs و دو SCARs وجود دارد که مرتبط با مقاومت در برابر تیره های خاصی از انگل می باشند. برخی از این تیره ها در نقشه ژنتیک لوبیای چشم بلبلی جای می گیرند. یک نشانگر SSR نیز با مقاومت عمودی برای تبار SG3 مشخص شده است. مقاومت شامل یک واکنش فوق حساس است که انگلی شدن Striga را پس از پیوست متوقف کرد. این نشانگر در درون ژن ایجاد کننده واکنش به SG3 تعیین شده است که در آن جمع و مشخص شده است ژنی به نام RSG3-301، کدهای یک فاکتور رونویسی است که توسط یک عامل بیماری زا در SG3 در یک مقاومت کلاسیک ژن به ژن مشخص شده است.
۲۱٫۳٫۳٫ مقاومت در برابر  گل جالیز  Cumana در گل آفتابگردان
بررسی های اولیه در مورد Cumana / گل آفتابگردان نشان داد که با مدل ژن به ژن سازگار است. با استفاده از مجموعه ای از خطوط مختلف، آنها دریافتند که مقاومت در برابر نژادهای broomrape گل آفتابگردان از طریق E توسط آلل های مسلط در ژن های واحد با نام های Or1 تا Or5 تعیین شد. این مورد بعدا توسط محققان دیگر تایید شد. با این حال، ماهیت ژن های Or5 تا Or1 درگیر در این ارتباط مشخص نشده است. بررسی های ترسیم مولکولی نشان داد که ژن Or5 مقاوم به نژاد E است که در یک منطقه تلومری از گروه ارتباط (LG) 3 از آفتاب گردان نقشه ژنتیکی واقع شده است. نشانگرهای مولکولی مرتبط با Or5در یک طرف ژن شناسایی شده بودند. فرض شد که Or5 ممکن است یک خوشه از پروتیئن های کدنویسی ژن مقاوم وابسته به بازشناسایی باشد که با وجود موتیف های تکرار سرشار از لوسین (LRR) و یک سایت ترکیب نوکلئوتید (NBS) N-terminal برای حوزه LRR مشخص شده است و همانند خوشه های NBS-LRR غالب برای تبارهای مختلف در آفتاب گردان می باشد. این مورد با ترسیم سه هسته NBS-LRR برای بخش بالایی LG3 مشخص شده است که ارتباط نزدیک با Or5 دارد و دو مورد از آنها از Helianthus tuberosus مشتق شده اند که بطور گسترده به عنوان یک منبع ژن های مقاوم گل جالیز استفاده شده اند. شناخت کنونی ما از ساز و کار پِیوند خوشه های ژن های مقاوم در ژنوم آفتابگردان ضعیف است. آنها غالبا در مناطق نوترکیب قوی نظیر مناطق تلومریک واقع شده اند، همان طور که در مورد Or5 یا در ژن ها در نقشه ژنتیکی، شناسایی نشانگرهای اطراف مشکل ساز خواهد بود. برای یک برنامه پرورش با کمک نشانگر، داشتن نشانگرهای اطراف ژن نزدیک به هر دو سمت مطلوب خواهدبود، چون انتخاب برمبنای یک نشانگر واحد در بیشتر موارد مطلوب نیست. مالوز و همکاران از نشانگرهای دگردیسی تقویت منطقه هدف (TRAP) ابداع شده از توالی های تلومریک آرابیدوپسیس استفاده کردند که برای انتهای گروهی نقشه پیوند آفتاب گردان برای اشباع منطقه Or5 و یافتن نشانگرهای اطراف ژن استفاده شد. آنها دریافتند که Or5 احتمالا در حد فاصل نشانگر TRC27133  تا  ZVG406/CRT392c واقع شده اند که یک نشانگر TRAP مرتبط با تلومر می باشد که انتهای بالایی LG3 را تعریف می کند و CRT392c بالاترین نشانگر SSR روی LG3 می باشد که تا به امروز شرح داده شد.

گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل ۲۱

 

۲۱٫۳٫۴٫ مقاومت در برابر گل جالیز یا Phelipanche spp در لگوم ها 
برخلاف آفتابگردان، مقاومت عمودی یا کیفی در برابر  گل جالیزها با کاهش تعداد ژن های اصلی مشخص شده است که در گونه های لگوم مشخص نشده اند. مقامت گل جالیز در لگوم ها بطور کلی چند ژنی است و مربوط به نژاد خاصی نیست . چندین مطالعه ژنتیکی در مورد مقاومت در برابر O. crenata در باقلا و ماشک مشخص کرد که کنترل سیستم ژنتیکی این صفت کمی با یک عنصر افزاینده خیلی قوی است. در صورت وجود تسلط بطور کلی جزیی است و در جهت حساسیت می باشد، اگرچه مقاومت کاملا مسلط در برخی ژرمپلاسماهای باقلا و در ماشک گزارش شده اند. این گزارش با بررسی های تنوع بیماری زایی در O. crenata هم خوانی دارد، که در آن هیچ شواهد مشخصی برای حمایت از وجود نژادها مشخص شده و با بررسی های مولکولی انجام شده در جمعیت های O. crenata از اسپانیا، مصر وجود ندارد که باقلا یا نخود مورد تهاجم قرار گرفتند و تفاوت جزیی در میان جمعیت های انگلی و یک تغییر قابل توجه در سطح جمعیتی درون مشخص شده است.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.