مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کیفیت حسابرسی، کیفیت عایدات و هزینه سرمایه

کیفیت حسابرسی، کیفیت عایدات و هزینه سرمایه

کیفیت حسابرسی، کیفیت عایدات و هزینه سرمایه – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۵۵
کد مقاله
ACC55
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کیفیت حسابرسی، کیفیت عایدات و هزینه سرمایه
نام انگلیسی
Audit Quality, Earnings Quality and the Cost of Equity Capital
تعداد صفحه به فارسی
۴۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۳۲
کلمات کلیدی به فارسی
کیفیت حسابرسی، کیفیت عایدات، هزینه سرمایه
کلمات کلیدی به انگلیسی
Audit Quality, Earnings Quality, Cost of Equity Capital
مرجع به فارسی
کالج حسابداری و امور مالی، دانشگاه موناش
کالج حسابداری، دانشگاه فن آوری، سیدنی
کالج حسابداری، دانشگاه نیوسافولز، استرالیا
مرجع به انگلیسی
School of Accounting, Universities of  Monash, NSW, Thec.
کشور
استرالیا
کیفیت حسابرسی، کیفیت عایدات و هزینه سرمایه
چکیده
این مطالعه نسبت به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین کیفیت عایدات و هزینه سرمایه (سرمایه مالکانه – مجموع منابع مالی یک شرکت همانند سرمایه سهامداران) اقدام می نماید. مطالعاتی که معرف آن هستند که کیفیت کمتر عایدات در ارتباط با هزینه بالاتر سرمایه می باشد، اما در عین حال این موضوع را مد نظر قرار نداده اند که آیا کیفیت حسابرسی می تواند بر روی ادراک سرمایه گذاران در رابطه با ریسک اطلاعات تاثیر گذار باشد یا خیر و متعاقبا آیا قابلیت تاثیرگذاری بر روی قیمت گذاری کیفیت عایدات وجود دارد یا خیر. به علاوه، مطالعاتی که نشان دهنده کیفیت بالاتر حسابرسی هستند در ارتباط با هزینه کمتر سرمایه بوده و خود این سوال را مطرح می نمایند که آیا کیفیت بالاتر حسابرسی را می توان به سادگی به عنوان شاخصی برای کیفیت عایدات به حساب آورد. در این مبحث از مجموع اقلام تعهدی به عنوان برآوردی برای کیفیت عایدات، و تلاش های حسابرسان با  توجه به حق الزحمه آنها بعنوان پارامتری جهت سنجش کیفیت حسابرسی استفاده شده است که نتایج آن مشخص کننده آن است که کیفیت بالاتر حسابرسی در ارتباط با تعدیل معنی دار ارتباط مثبت بین مجموع اقلام تعهدی و هزینه سرمایه می باشد. در این راستا می توان شاهد بروز نتیجه مشابه و به هنگامی بود که نسبت به برآورد کیفیت افزایش یافته حسابرسی به عنوان نمونه ای جهت تغییر خط مشی از یک حسابرس N  کوچک (Non-big N) به یک حسابرس N– بزرگ (big N) اقدام می نماییم، با این حال ما هیچ گونه شواهدی دال بر این موضوع که حسابرسان متخصص صنعتی سطح شهر از چنین تلاش هایی بهره مند بوده اند را نیافته ایم. آزمایشات بیشتر نشان دهنده آن هستند که حضور یک گزینه حسابرسی خبره سبب افزایش میزانی می شود که برمبنای آن اقلام تعهدی با کیفیت پایین تر در ارتباط با هزینه افزایش یافته سرمایه می باشد. براین مبنا ما این نتیجه را حاصل می آوریم که کیفیت حسابرسی به صورت منحصر بفرد و متمایزی از کیفیت حسابداری می باشد، اما در عین حال چنین موردی بر روی ارتباط بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه ، به یک روشی سازگار با داده های انتشار یافته حسابداری، تاثیر گذار بوده که به عنوان یک محصول مشترک شاخص های مدیریت و فرآیند حسابرسی به شمار می آید.

کیفیت حسابرسی، کیفیت عایدات و هزینه سرمایه

 

۱- مقدمه
این مطالعه نسبت به بررسی تاثیر کیفت حسابرسی بر روی ارتباط بین کیفیت عایدات و هزینه سرمایه همانند سرمایه بصورت سهام اقدام می نماید. بررسی ما بر مبنای این فرضیه استوار است که ویژگی های قابل مشاهده داده های مالی حسابرسی شده بازتاب دهنده این حقیقت هستند که صورتحساب های مالی به عنوان یک محصول مشترک شاخص های مدیریت و فرآیند حسابرسی به شمار می آیند. از این رو، در عین آنکه کیفیت حسابداری و کیفیت حسابرسی به عنوان ویژگی های گسسته به حساب می آیند، علاوه براین می توان اذعان داشت که قضاوت های مرتبط با کیفیت حسابداری تحت تاثیر سطح برداشت شده ای از کیفیت حسابرسی خواهند بود. مباحث ذیل اقدام به مشخص نمودن ارتباط بین کیفیت اطلاعات با هزینه سرمایه می نمایند (Easley و  O’Hara2004، Leuz و Verrecchia 2005)، براین مبنا ما انتظار داریم که برآوردهای قابل سنجش کیفیت حسابرسی بخودی خود نه تنها مرتبط با هزینه سرمایه باشند، بلکه عقیده داریم که آنها سبب تقلیل (تشدید) تاثیر کیفیت پایین تر (بالاتر) حسابداری در خصوص هزینه سرمایه نیز می شوند. مستندات مرتبط با این تاثیر در تعامل با درک ما در زمینه چگونگی اعطای پاداش یا جریمه از سوی پارامترهای بازاری در خصوص کیفیت حسابداری، با توجه به فرآیندی که به وسیله آن خواص مشهود حسابداری را می توان مشخص نمود، می باشند.

 

Francis و همکاران (FLOS، ۲۰۰۴) ارتباط بین هزینه سرمایه و هفت ویژگی درآمدی را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که شرکت هایی که دارای حداقل ارزش های مطلوب برای هر ویژگی می باشند هزینه بالاتر سرمایه را تجربه خواهند نمود. علی الخصوص، آنها دریافتند که برآورد کیفیت اقلام تعهدی برمبنای ترسیم و نگاشت اقلام تعهدی در گردش وجوه (Dechow و Dichev، ۲۰۰۲) دارای بیشترین تاثیر بر روی هزینه سرمایه پس از کنترل عوامل تاثیر گذار ذاتی کیفیت عایدات می باشد. FLOS (2005) متعاقبا نسبت به بررسی ارتباط بین این برآورد کیفیت تعهدی و هزینه بدهی و سرمایه اقدام نموده و نشان می دهد که کیفیت ضعیف تر عایدات سبب افزایش ریسک اطلاعات شده و منجر به هزینه بالاتر بدهی و سرمایه خواهد شد. با استفاده از نمونه شرکت های استرالیایی در سال های بین ۱۹۹۷ و ۲۰۰۶، Wong (2008) مطالعه ای مشابه با FLOS (2004) را انجام داد. پس از بررسی ده مفهوم مختلف در زمینه کیفیت عایدات وی نتیجه گیری نمود که قدرتمندترین ارتباط با هزینه مربوط به سرمایه را می توان با توجه به یک برآورد ساده مجموع اقلام تعهدی به حساب آورد.

 

کیفیت حسابرسی، کیفیت عایدات و هزینه سرمایه

این مطالعه دو جریان مطالعاتی را جهت بررسی ویژگی های مشترک کیفیت عایدات و کیفیت حسابرسی در خصوص قیمت گذاری سرمایه مشخص می کند. این مطالعه به وسیله طرح این قضیه آغاز می شود که صورتحساب های مالی به عنوان محصول مشترک شاخص های مدیریت و فرآیند حسابرسی به شمار می آید. بنابراین، اقلام تعهدی به کار گرفته شده در مطالعات کیفیت عایدات قبلی در معرض گوناگونی در کیفیت حسابرسی می باشند. به هنگامی که مدیران دارای انگیزه کافی جهت تعدیل عایدات به منظور به حداکثر رسانی ثروت شرکت و یا مدیر می باشند، حسابرسی دارای کیفیت بالا به احتمال قوی تری قابلیت تشخیص رویه های سوال برانگیز حسابداری، مقید سازی عایدات بیش اندازه گیری شده و آشکار سازی گزارشات نادرست را خواهد داشت. حسابرسی صورتحساب های مالی سبب کاهش موارد نامتقارن اطلاعات بین اشخاص داخلی و سهامداران یا طرف های ذینفع خواهد شد. حسابرسی با کیفیت قابلیت ارتقای اعتماد در خصوص جامعیت گزارش دهی مالی و جذب نظر سرمایه گذاران با توجه به ریسک اطلاعات را خواهد داشت، موردی که در غیر این صورت سبب کیفیت ضعیف عایدات می گردید.

ادامه این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است. بخش ۲ این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد که چگونه انتظار می رود تا هر بعد کیفیت حسابرسی قابلیت تاثیرگذاری بر ادراک های آن دسته از سرمایه گذارانی را داشته باشد که در شرکت هایی حضور دارند که عایدات آن از طریق اقلام تعهداتی بزرگتر (با توجه به شاخص آن برای کیفیت پایین عایدات) حاصل آمده است. بخش ۳ تشریح کننده طراحی تحقیقاتی می باشد. نتایج در بخش ۴ ارائه شده و بخش ۵ نتیجه گیری را عرضه می نماید.

کیفیت حسابرسی، کیفیت عایدات و هزینه سرمایه

 

۲- تاثیر فردی و مشترک کیفیت حسابرسی
۱-۲٫ مستندات قبلی در خصوص کیفیت حسابرسی
Khurana و Raman (2004) ارتباط بین کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه حاصل آمده از تحقیقات قبلی را مورد بحث قرار داده و این موضوع را پیشنهاد می نمایند که عدم تقارن اطلاعات بین شرکت و سرمایه گذاران آن در ارتباط با افزایش هزینه های تراکنش ها می باشد (همانند Amihud و Mendelson 1986)، و براین اساس یک حسابرس با کیفیت قابلیت اصلاح مشکل ارزش گذاری و کاهش عدم قطعیت و تردید سرمایه گذاران و کاهش ریسک ادراک شده را خواهد داشت و نهایتا می تواند در کاهش جزء نامتقارن اطلاعات هزینه شرکت در ارتباط با سرمایه نیز تاثیر گذار باشد. با توجه به یک بررسی برون مرزی ۱۰ ساله (از سال ۱۹۸۹ الی ۱۹۹۹) که شامل مشاهداتی از کشورهای ایالت متحده، استرالیا، کانادا و انگلستان نیز می باشد، آنها مشخص ساختند که هزینه سرمایه به صورت منفی در ارتباط با حسابرسان Big N در ایالت متحده می باشد، اما این مورد برای دیگر کشورهای انگلیسی صحت نخواهد داشت. آنها این بحث را مطرح می سازند که چنین موردی را میتوان به عنوان بزرگترین مواجه قانونی در ایالت متحده به حساب آورد، که خود حاصل از قیمت گذاری بازار- سرمایه و سرمایه مربوط به سهام می باشد. با این وجود، این موضوع همچنین آشکار است که استفاده از یک حسابرس غیر Big N در بین نمونه شرکت های آمریکایی در خلال این سالیان شایع نبوده و بنابراین توضیحات دیگر در ارتباط با تفاوت ها در ساختارهای بازار حسابرسی ملی نیز احتمالا مشهود و آشکار خواهند شد.
۲-۲٫ تاثیر مشترک کیفیت حسابداری و حسابرسی
حسابرسان با کیفیت تر از قابلیت بیشتری جهت تشخیص و مدیریت های عایدات و خطاهای غیر عمدی در حسابها (شایستگی بیشتر) و تامین شهرت بالاتر (استقلال بیشتر) برخوردار هستند. هر نوع اقلام تعهدی گزارش شده که در معرض دقت و موشکافی حسابرسان باکیفیت تر باشند را احتمالا می توان به عنوان شاخص های قانونی عملکرد شرکتی و قابلیت شرکت ها جهت ایجاد گردش وجوه آتی، به جای فرصت طلبی مدیریت، تلقی نمود. در صورتی که سرمایه گذاران متکی به کیفیت شرکت های حسابرسی به عنوان تضمینی برای اطلاعات گزارش شده باشند، تاثیر اقلام تعهدی بالاتر بر روی هزینه سرمایه ممکن است منوط به انتخاب یک حسابرس با کیفیت باشد. همان گونه که به وسیله  Liو Stokes (2008) بحث و به صورت تجربی نشان داده شده است، انتخاب یک حسابرس متخصص صنعتی که تحت عنوان یک پیشرو شهری خوانده می شود، سبب کاهش هزینه سرمایه در بازار استرالیا شده و این انتخاب همچنین ممکن است سبب کاهش ادراک سرمایه گذار در خصوص ریسک اطلاعات مرتبط با اقلام تعهدی بالاتر برمبنای درآمد گردد.

کیفیت حسابرسی، کیفیت عایدات و هزینه سرمایه

 

۳- طرح تحقیقاتی
 ۱-۳٫ مدل هزینه سرمایه
در پی دیدگاه FLOS (2005) و Wong (2008)، این مطالعه اقدام به بهره گیری از یک نسبت سود به قیمت (EP) به عنوان هزینه برآورد سرمایه نموده است. این دیدگاه بدین علت اتخاذ شده است که نسبت EP به عنوان یک ابزار معروف نرخ ارزیابی بازده در بازار سرمایه به و یک برآورد کاملا گسترده حساب می آید (Easton، ۲۰۰۴). یک نسبت EP جهت مخاطب قرار دادن مسایل مرتبط با ارزش های کمتر عایدات در مخرج به کار گرفته می شود (FLOS، ۲۰۰۵). به علاوه، همان گونه که به وسیله FLOS (2005) ذکر شده است، این نسبت به صورت تعدیل شده – صنعتی است چرا که Alford (1992) در می یابد که عضویت صنعتی در خصوص انتخاب آن دسته از شرکت هایی بر حسب ریسک و رشد قابل قیاس هستند به خوبی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. سازگار با FLOS (2005)، بواسطه تفاوت ها در تفسیر یک نسبت EP  منفی بر حسب هزینه سرمایه ، تنها شرکت های با عایدات مثبت در این مبحث شامل شده اند. FLOS (2005) اقدام به محاسبه نسبت سود- قیمت تعدیل شده – صنعتی (IndEP) با استفاده از یک سطح متوسط EP نمود که در ابتدا برای کلیه شرکت ها با درآمدهای مثبت در یک سال مشخص در صنعت GICS محاسبه شده بود. در این رابطه حداقل به پنج مورد عایدات مثبت (به استثنای شرکت j) در یک صنعت مورد نیاز خواهد بود. IndEPj,t براین مبنا به عنوان تفاوت بین EP شرکت j  و EP صنعت در سطح متوسط آن در سال t محاسبه شد.
تاثیرات تعاملات بعد کیفت حسابرسی با کیفیت عایدات با استفاده از ارزیابی چندین مورد مدل های رگرسیون سطح مقطع مورد آزمایش قرار گرفت که اجازه تعامل ابعاد کیفیت حسابرسی (AQIR) و اقلام تعهدی برمبنای ابعاد کیفیت عایدات (EQ) را می دهد. مدل اصلی به شرح ذیل مشخص شده است:
۲-۳٫ برآورد کیفیت عایدات
کیفیت عایدات به عنوان مجموع اقلام تعهدی مورد سنجش قرار می گیرد. مطالعات تجربی قبلی (Dechow و همکاران ۱۹۹۹،Bailey  وTaylor  ۲۰۰۸) مشخص کننده آن است که مجموع اقلام تعهدی، در مقایسه با اقلام تعهدی غیر منتظره، در خصوص تشخیص مدیریت عایدات برای آن دسته از شرکت هایی داشته که ملزم به تبعیت از قواعد SEC می باشند عملکرد بهتری دارند (یعنی آنکه اقلام تعهدی غیر منتظره از توانایی چندانی برخوردار نیستند). اقلام تعهدی همچنین نتیجه نهایی اصلاحات گزارش گیری گردش نقدی / گردش وجوه می باشند، که به عنوان نقطه مرکزی آن چیزی تلقی می شوند که عمده فرآیندهای حسابرسی برمبنای آن طراحی شده است. در مقابل، برآوردهای کیفیت حسابداری نظیر Dechow و Dichev (2002) که به وسیله FLOS (2005) استفاده شده اند، نتیجه فرآیندهای ارزیابی هستند که به صورت بالقوه ای سبب کاهش پیوند بین کیفیت حسابرسی و حسابداری می شوند. به طور مثال، برآورد Dechow-Dichev الزاما به عنوان برآوردی در خصوص میزان برازندگی موارد تاخیری اقلام تعهدی در نظر بوده که منجر به گردش وجوه همزمان میشود. ارتباط با گردش وجود آتی در زمان ارزیابی یک نسبت EP مناسب ناشناخته می باشد. به علاوه، Li و Wysocki (2008) پیشنهاد نمودند که استفاده از برآورد Dechow-Dichev به وسیله FLOS منجر به حصول این نتیجه گیری می گردد که آنها بسیار حساس به کنترل های بیشتر در زمینه ریسک عملیاتی هستند.
۳-۳٫ برآورد کیفیت حسابرسی
برآوردهای ابعاد بررسی شده کیفیت حسابرسی عبارتند از: انتخاب حسابرس متخصص صنعتی سطح – شهری (CL)، تغییر خط مشی بسمت حسابرس با کیفیت (Aswitch-NBtoB)، برآوردهای تلاش های حسابرسی (UnexpAF/LrgUnexpAF)، و نظر حسابرسان خبره (Opin/UnexpQalOPin). رهبری صنعتی (Industry leadership)  به عنوان شاخص کیفیت بالاتر حسابرسی مشخص شده است (Craswell و همکاران، ۱۹۹۵) و اخیرا رهبری صنعتی در سطح شهر به عنوان مورد متمایز از سطح ملی به عنوان شاخص کلیدی تخصص صنعتی مشخص شده است (Francis و همکاران، ۱۹۹۹، Reynolds و Francis 2001، Ferguson و همکاران، ۲۰۰۳). یک متغیر شاخص CL مساوی با ۱ نیز در صورتی ایجاد می شود که شرکتی که به عنوان یک شرکت حسابرسی تعریف می شوند از حسابرسان صنعتی سطح شهری برخوردار باشد و از بزرگترین سهم بازار (برمبنای حق العمل های حسابرسی) در یک گستره شهری صنعتیCICS  نیز برخوردار باشد، در صورتی که شرایط فوق محقق نگردد این متغیر شاخص مساوی با صفر خواهد بود.
۴-۳٫ انتخاب نمونه و آمار توصیفی
نمونه اولیه شامل کلیه شرکت هایی می باشد که در بازار ASX استرالیا در دوره ۱۹۹۹ الی ۲۰۰۴ (مشاهدات شرکت- سال به تعداد ۱۰۲۷۵ مورد) لیست شده اند. نسبت های عایدات/ سود به قیمت سبب شد تا این تعداد به ۳۲۴۰ کاهش یابد. شرکت های مالی (GICS 4000 الی ۴۹۹۹) همچنین به واسطه سیستم اهرمی مالی خاص آنها از این مورد مستثنی شدند. این فیلتر متعاقبا سبب شد تا نمونه به ۱۵۰۲ مورد کاهش یابد. در نهایت، به منظور حصول ضروریات مقادیر نامفقود برای هر متغیر کنترل (همانند رشد، بتا، اهرم، اندازه)، اندازه نمونه به ۱۰۸۰ مورد رسید.

کیفیت حسابرسی، کیفیت عایدات و هزینه سرمایه

 

۴- نتایج
جدول ۳ نشان دهنده نتایج ارزیابی رگرسیون برای معادله های ۱ الی ۴ در زمینه بعد انتخاب حسابرسی در کیفیت حسابرسی با استفاده از برآورد رهبرشهری / سیتی لیدر  – City Leader   (CL)    می باشد. کلیه رگرسیون ها دارای توان توصیفی با نتایج آزمون F معنی دار به صورت آماری می باشند. تاثیرات متغیرهای کنترل معنی دار در تعامل و سازگار با انتظارات و مشابه با موارد گزارش شده به وسیله Li و Stokes (2008) می باشند.

کیفیت حسابرسی، کیفیت عایدات و هزینه سرمایه

 

۵- نتیجه گیری
این مطالعه اقدام به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین کیفیت عایدات / سود و هزینه سرمایه می نماید. با وجود آنکه شواهد قبلی موکد آن هستند که کیفیت پایین تر حسابداری در ارتباط با بروز افزایشی در هزینه سرمایه می باشد، چنین شواهدی نقش بالقوه تسکینی کیفیت حسابرسی را نادیده انگاشته اند. به علاوه، آن دسته از مطالعات قبلی که اقدام به مشخص نمودن پیوندی بین کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه نموده بودند، نتوانستند این موضوع را مشخص سازند که کیفیت حسابرسی نه تنها به عنوان یک سیگنال بالقوه مفید به شمار می آید، بلکه این مورد بر روی کیفیت داده های حسابداری حسابرسی شده نیز تاثیر گذار خواهد بود. به طور ساده تر، تحقیقات قبلی در خصوص  تاثیرات هزینه سرمایه قابلیت تشخیص خواص صورتحساب های مالی حسابرسی شده، (نظیر کیفیت حسابداری) به عنوان یک محصول مشترک شاخص های مدیریتی (شامل قابلیت اطمینان به سیستم حسابداری، کنترل های داخلی و غیره) همراه با فرآیند حسابرسی، را نداشته اند. بنابراین این مورد به نظر منطقی جلوه می نماید تا اقدام به بررسی این موضوع شود که آیا کیفیت حسابرسی در ارتباط با عایدات / سود ممکن است بر روی ادراک سرمایه گذاران در زمینه ریسک اطلاعات تاثیر گذار باشد یا خیر و آیا چنین موردی متعاقبا بر روی قیمت گذاری کیفیت عایدات نیز موثر است یا خیر.

 

با بکارگیری مجموع اقلام تعهدی به عنوان ابزاری جهت برآورد کیفیت عایدات و با استفاده از یک نمونه متشکل از ۱۰۶۷ مورد از مشاهدات سالیانه شرکتی در خلال مدت بین سالیان ۱۹۹۹ الی ۲۰۰۴، نتایج اصلی این مطالعه معرف آن هستند که حرکت به سمت حصول حسابرسی دارای کیفیت بالاتر سبب تعدیل ارتباط مثبت بین مجموع اقلام تعهدی و هزینه سرمایه خواهد شد. وزن بیشتر برای این نگرش همچنین حاصله از این  یافته  می باشد که میزان بسیار زیادی از تلاش های حسابرسی خارجی سبب تعدیل تاثیر قیمت گذاری مجموع بزرگتری از اقلام تعهدی خواهد شد. نتایج در خصوص دستاوردهای مربوط به نظرات حسابرسان موکد آن است که یک نظر حسابرسی خبره یا کاملا خبره سبب افزایش خطر ادراک شده در ارتباط با عایدات گزارش شده و به هنگامی خواهد شد که با اقلام تعهدی بزرگی بر مبنای عایدات روبرو باشیم، که خود متعاقبا سبب افزایش هزینه سرمایه می شود. این نتایج همراه با تاثیر اصلی کیفیت حسابرسی در زمینه هزینه سرمایه در مطالعات قبلی به بحث گذاشته شده اند.

 

این نتایج موکد آن هستند که با اطمینان از داشتن سیستم حسابرسی با کیفیت تر، عایدات حاصل آمده از اقلام تعهدی بزرگتر به نظر از نوعی ریسک کمتر در ارتباط با این عایدات برخوردار بوده که خود سبب ایجاد گردش وجوه بیشتر آتی شده و در نهایت موجب کاهش هزینه سرمایه خواهد شد. خواص اقلام تعهدی، که جهت مشخص نمودن آنها به عنوان شاخصی برای کیفیت عایدات در این مطالعات به کار گرفته شده اند، احتمالا بازتاب دهنده هردوی فرصت طلبی مدیریت و برآورد عملکرد و رشد و همچنین  افزایش  ظرفیت  تجاری  می باشند (FLOS، ۲۰۰۵). این فرصت طلبی سبب و تشدید ریسک اطلاعات می شود، در حالیکه برآورد عملکرد سبب تقلیل ریسک اطلاعات خواهد شد. حسابرسی دارای کیفیت بالاتر به نظر قابلیت کمک جهت رهایی از این تاثیرات را خواهد داشت و علاوه براین از تاثیر قابل توجهی در خصوص کاهش هزینه سرمایه ، با توجه به ویژگی خاص خود، نیز برخوردار می باشد.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.