مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

آهن تخریب رنگ‌ آلی هاله نور کورونا

آهن تخریب رنگ‌ آلی هاله نور کورونا

آهن تخریب رنگ‌ آلی هاله نور کورونا – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

شماره      
۶۶
کد مقاله
TXT66
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
تاثیر آهن بر روی تخریب رنگ‌های آلی در هاله نور- کورونا
نام انگلیسی
Influence of iron on degradation of organic dyes in corona 
تعداد صفحه به فارسی
۲۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
AOPs – هاله نور (کورونا) – فرآیند فنتون – رنگ‌های آلی- پساب
کلمات کلیدی به انگلیسی
AOPs- Corona- Fenton process- Organic dyes- Wastewater
مرجع به فارسی
دانشکده مهندسی شیمی و تکنولوژی- دانشگاه زاگرب- کرواسی
مرجع به انگلیسی
Faculty of Chemical Engineering and Technology
کشور        

 

تاثیر آهن بر روی تخریب رنگ‌های آلی در هاله نور (کورونا)

چکیده
در این مقاله کاربرد AOP هایی همچون فرآیند فنتون (Fenton)، تخلیه الکتریکی ولتاژ بالای فاز آبی (هاله نور) و ترکیب آنها برای فرآیند تصفیه فاضلاب مواد رنگی مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش‌ها بر روی محلول‌های آبی چهار رنگ آلی مختلف اجرا شد، که این رنگ‌ها عبارتند از: دو رنگ آزوی ۱۰ C.I. Mordant Yellow (10MY)، ۳۹C.I. Direct Orange (39DO) و دو راکتیو نوع آزوی ۴۵C.I. Reactive Red (45RR) و ۱۳۷C.I. Reactive Blue (137RB). راندمان AOP های مطالعه شده بر اساس اسپکتروفوتومتری فرابنفش و سنجش‌های TOC ارزیابی شد. ثابت‌های نسبی در مدل جنبشی تعیین شد. داده‌های تجربی با مدل توسعه یافته ریاضی مقایسه شدند.
 

کلمات کلیدی: AOPs ، هاله نور (کورونا) ، فرآیند فنتون ، رنگ‌های آلی، پساب

 

آهن تخریب رنگ‌ آلی هاله نور کورونا

 
۱- مقدمه
رنگ‌های مصنوعی آلی بصورت گسترده‌ای بعنوان ماده رنگزا در صنایع متفاوتی نظیر نساجی، کاغذ، عکس رنگی، داروسازی، غذایی، آرایشی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند. سالیانه بیش از ۷/۰ میلیون تن رنگ‌های مصنوعی آلی در جهان تولید می‌شود. علاوه بر این ۱۰۰۰۰ رنگ و پیگمنت‌‌های متفاوت در صنایع فوق استفاده می‌شوند. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که نزدیک به ۱۲% از رنگ‌های مصنوعی تولید شده سالیانه در حین  فرآیندهای تولید هدر می‌روند. تنها از منظر صنعت نساجی رنگ‌های مصنوعی آلی با وجود گستردگی زیاد مصرف، پتانسیل بالایی نیز از نظر آلودگی آب دارند. فاضلاب‌ها یا پسابهای حاوی رنگ‌های مصنوعی آلی دارای مشکلات زیست محیطی جدی نیز می‌باشند، چرا که بغیر از سمی بودن شیمیایی و مصنوعی‌ نیز هستند. عمدتا حتی در غلظت‌های پایین رنگی،‌ ماده رنگزا قابل رؤیت است. کاربرد رنگ‌های راکتیو اغلب برای رنگرزی پنبه به دلیل حلالیت بالا و هیدرولیز اینگونه از رنگ‌ها موجب تولید پسابهای رنگی می‌شود. تقریبا ۷۰% از تمام رنگ‌های راکتیو از نوع آزو می‌باشند. علاوه بر این رنگ‌های راکتیو آزو عمدا برای مقاومت در برابر تجزیه زیستی طراحی می‌شوند. به دلیل ویژگی‌‌های پسابهای رنگی حاوی رنگ‌های آزو راکتیو، تصفیه آنها نسبتا مشکل است. بویژه بوسیله روش‌های رایج تصفیه فاضلاب بر اساس جذب و تخریب زیستی. عموما، روش‌های متداول تصفیه فاضلاب بصورت وسیعی به سه دسته فرآیندهای شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی –  مکانیکی دسته‌بندی می‌شوند. فرآیندهای فیزیکی – مکانیکی شامل جذب، انعقاد / تجمع، رسوب ، فیلتراسیون و بسیاری از روش‌های دیگر است. مهمترین عیب این روش‌ها این است که به واکنش شیمیایی اهمیت نداده که همین امر منجر به معدنی سازی کامل شده اما برعکس ضایعات ثانویه‌ای را تولید می‌کنند که مشکلات جدی زیست محیطی را برای محیط زیست تولید می‌کنند. به نظر می‌رسد روش‌های شیمیایی بویژه فرآیندهای پیشرفته اکسیداسیون (AOPها) جالب‌تر و چشمگیرتر باشند.
این مقاله راندمان فرآیند فنتون، واکنشگر کورونا و واکنشگرهای کورونا جریان نوری پالس‌دار با افزودن نمک‌های آهن بر روی تجزیه محلول‌های متعدد مدل شده بر اساس رنگ‌های آزو و راکتیو را مقایسه کرده است. همچنین این مقاله شامل مدل‌های پیشرفته جنبشی برای فرآیندهای تجزیه موفق می‌باشد. کنترل تجزیه رنگ بر دو اصل استوار است: اول رنگ ‌زدایی محلول مدل با استفاده از نیروی ماورای بنفش. دوم معدنی سازی محلول‌های رنگی آلی که بوسیله اندازه‌گیری مقدار کلی کربن آلی (TOC)پشتیبانی شده است.

آهن تخریب رنگ‌ آلی هاله نور کورونا

 

۲- تجربیات
در این پروژه، آزمایش‌ها با عامل فنتون درون حمام راکتیو (واکنش دهنده) و با حجم مخلوط واکنش ۱۱ انجام شد. نسبت Fe2+/H2O2 مصرفی ۱:۵ بود و غلظت آهن mM5/0 مشخص گردید. مدت آزمایش‌ها یک ساعت بود و نمونه‌ها هر ده دقیقه یکبار برداشت می‌شدند (۶۰٫٫٫۲۰، ۱۰، ۰). آزمایش‌ها بدون تنظیم مقدار pH اولیه انجام شدند.
 
فرمولاسیون مدل
مدل ریاضی که شامل ۱۸ گونه شیمیایی (آهن‌ها، اتم‌ها و ملکول‌ها) و ۵۴ واکنش شیمیایی بود با استفاده از واکنش‌های شیمیایی و ثابت‌های نسبی از تحقیقات [۲۲-۱۹] ایجاد شد. تعادل جرمی عمومی برای حجم ثابت کاملا ترکیب شده و راکتور ناپیوسته دمای ثابت بشرح ذیل مشخص شد:

آهن تخریب رنگ‌ آلی هاله نور کورونا

 

نتایج و مباحث
برای رنگ‌زدایی و تجزیه MY10، DO39، RR45 و RB137 با فرآیند فنتون ، mM5/0 از FeSo4.7H2o و mM5/2 از H2O2 استفاده شد. از شکل ۲ می‌توان مشاهده کرد که مقادیر رنگ‌زدایی شده حاصله پس از یک ساعت از ۴۳ تا ۹۳% متفاوت می‌باشد. کمترین نتیجه برای رنگ‌زدایی MY10 با عامل فنتون حاصل شد. بعنوان مثال همانگونه که قبلا بیان شد MY10 سنتز و با کریستالی شدن در آزمایشگاه تصیفیه شد و تصفیه نمونه ماده رنگی MY10 به تنهایی تقریبا ۱۰۰% بود، در حالیکه سایر رنگ‌های مطالعه شده، ماده رنگزا تجاری با خلوص پایین‌تر بودند. برای DO39  و RB137 بیش از ۹۰% از مواد زائد رنگی حاصل شد در حالیکه در شرایط مشابه ۷۰% از RR45 رنگ زدایی شد. مقادیر معدنی سازی رنگ‌های مطالعه شده بصورت درصد مواد زائد (فاضلاب) TOC حاصل شده که در فرآیند فنتون در شکل ۳ نشان داده شده است. این نتایج در دامنه بین ۲۹ و ۳۷% می‌باشند. بیشترین میزان معدنی سازی برای DO39 (37%) بدست آمد.

آهن تخریب رنگ‌ آلی هاله نور کورونا

 

۴- نتایج
برای رنگ‌زدایی و تجزیه MY10 ، DO39 ، RR45 ، RB137 از فرآیندهای تخلیه کورونا و فنتون و ترکیب آنها استفاده شد. رنگ‌های مطالعه شده تا ۹۳% و بسته به ساختار ملکول رنگ تحت فرآیند رنگ‌زدایی قرار گرفت، در حالیکه مقادیر معدنی سازی تا ۳۷% رسید. فرآیند فنتون تقریبا برای رنگ‌زدایی و تجزیه DO39 به ترتیب تا ۹۳ و ۳۷% موفقیت‌آمیز بود. رنگ‌زدایی رنگ‌های مطالعه شده با فرآیند تخلیه کورونا تا ۲۶% حاصل شد. بیشترین میزان دفع رنگ برای DO39 حاصل شد (۲۶%). رنگ‌زدایی و تخریب رنگ‌های مطالعه شده با ترکیب فرآیندهای فنتون و تخلیه کورونا به ترتیب تا ۱۰۰ و ۹۸% رسید. مجددا بیشترین مقدار معدنی سازی برای DO39 حاصل شد. رنگ‌زدایی رنگ‌های مطالعه شده با سنتیک واکنش از درجه “pseudo-first” قابل توضیح است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.