مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ارزیابی فن آوری کاندید نوآوری هوشمندی سریع نوآوری

ارزیابی فن آوری کاندید نوآوری هوشمندی سریع نوآوری

ارزیابی فن آوری کاندید نوآوری هوشمندی سریع نوآوری – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۳۱
کد مقاله
IND31
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
یک رویکرد نوین جهت ارزیابی فن آوری های کاندید با توجه به پتانسیل های نوآوری آنها: فرآیند هوشمندی سریع در نوآوری
نام انگلیسی
A novel approach for assessment of candidate technologies with respect to their innovation potentials: Quick innovation intelligence process
تعداد صفحه به فارسی
۴۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۱
کلمات کلیدی به فارسی
ارزیابی فن آوری, هوشمندی در نوآوری, پتانسیل نوآوری, نوآوری با کمک کامپیوتر 
کلمات کلیدی به انگلیسی
Technology assessment, Innovation intelligence, Innovation potential, Computer-aided-innovation
مرجع به فارسی
سیستم ها و برنامه های کاربردی هوشمندانه و خبره
دپارتمان مهندسی صنایع، دانشگاه گازیان طب، ترکیه،
الزویر
مرجع به انگلیسی
Expert Systems with Applications; Department of Industrial Engineering, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey; Elsevier
کشور
ترکیه

 

یک رویکرد نوین جهت ارزیابی فن آوری های کاندید با توجه به پتانسیل های نوآوری آنها: فرآیند هوشمندی سریع در نوآوری

چکیده
فرآیند نوآوری تکنولوژیکی کار خود را با اکتشاف فنی چیزهای جدید یا راهکارهای جدید انجام امور، یعنی نوآوری، آغاز نموده است. با توجه به فرآیند تجاری سازی ابتکارات/ اختراعات، عبارت «اختراع» هم اکنون جای خود را به کلمه «نوآوری» داده است. این فرآیند نهایتا با تقلید (بصورت کپی برداری و / یا کاربرد رویه های خلاقانه) بوسیله رقبا به انتها می رسد. این موضوع مورد انتظار است که قابلیت اکتساب سودهای حداکثری در بازه زمانی از تجاری سازی اختراع تا تقلید آن، بواسطه قدرت انحصاری، وجود دارد. بنابراین، ارزیابی وقوع یک اختراع، در ارتباط با قابلیت تجاری سازی و ایستادگی در برابر تقلید کردن آن، ممکن است سبب ایجاد نوعی هوشمندی در کسب نوآوری شود. بعلاوه، برای حصول پایداری، فن آوری های از هم گسیخته را نیز می بایست در ارزیابی خط مشی فن آوری های کاندید مدنظر قرار داد. این مطالعه ارائه دهنده یک فرآیند ارزیابی نوین می باشد که هدف آن ارزیابی و تعیین اولویت فن آوری های کاندید برحسب پتانسیل های نوآوری آنها از طریق بررسی ویژگی های تجاری سازی، تقلید و خط مشی های کلی آن می باشد. تا آنجایی که نویسندگان از این موضوع اطلاع دارند، فرآیند ارزیابی تکنولوژی ارائه شده در این مطالعه بعنوان اولین تلاش در این مضمون بشمار می آید که در ارتباط با هوشمندی کسب نوآوری مجموعا  از عوامل فوق الذکر استفاده می نماید. منابع اصلی این مطالعه عبارتند از: ثبت اختراع / حق امتیاز، انتشارات علمی و گزارشات تحقیقاتی بازاری. در عین حال خط مشی فن آوری ها با کمک یک سیستم رابط فازی با قابلیت ترکیب داده های مربوط به ثبت اختراع و داده های انتشار یافته، مورد  ارزیابی  قرار گرفته و پتانسیل های تجاری و ویژگیهای تقلیدی نیز با کمک برخی از شاخص های بازاریابی، و عوامل تعیین کننده در فرآیند ارزیابی پیشنهادی، سنجیده می شوند.

کلمات کلیدی: ارزیابی فن آوری، هوشمندی در نوآوری، پتانسیل نوآوری، نوآوری با کمک کامپیوتر 

 

ارزیابی فن آوری کاندید نوآوری هوشمندی سریع نوآوری

 

۱- مقدمه
مطالعات بسیاری در ارتباط با نوآوری انجام شده اند که کار خود را با این جمله کلیشه ای شروع نموده اند که نوآوری برای ادامه حیات ضرروی دارد. به هنگام جستجوی این جمله در موتورهای جستجو، هزاران نتیجه را می توان یافت. در این رابطه غالبا با این جمله موافقت داریم که نوآوری بعنوان یک مولفه مهم بشمار می آید. با این وجود، یک حقیقت در این رابطه وجود دارد که غالب محصولات جدید قابلیت ارائه اهداف خود را نخواهند داشت (Christensen، ۱۹۹۷). حاصل آوردن موفقیت در امر نوآوری به هنگامی که در فرآیند نوآوری ویژگی های کارایی و کارامدی را مدنظر قرار دهیم امکان پذیر خواهد بود. در غیر این صورت ارائه نقش بعنوان یک تقلید کننده (اولیه) می تواند یک استراتژی مناسب باشد. با این وجود، می توان این مورد را در اینجا خاطر نشان کرد که به منظور ایجاد و هدایت جریان های نوآوری در این زمینه لازم است تا از بخش بزرگی از بازار و امکانات آن بهره جست.

 

به منظور بدست آوری کارایی و کارامدی در فرآیند نوآوری، ایجاد و فراهم آوردن زیر ساخت های مناسب، سیستم های پشتیبان و رویکردهای هوشمندانه ضروری می باشد. در این ارتباط، توسعه دسته جدیدی از ابزارها تحت عنوان نوآوری به کمک کامپیوتر (CAI) بعنوان یک پدیده نوظهور مطرح می باشد. مدیریت فرآیند نوآوری آسان تر شده و راه حل های بهتری از طریق بکارگیری برنامه های مبتنی بر کامپیوتر قابل حصول خواهد بود، که البته در این زمینه باید قدردان مطالعات تئوریکی و پیشرفت های حاصل آمده در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بود. هدف CAI پشتیبانی از کاربران در طی فرآیند نوآوری می باشد. بر این اساس، این امر انتظار می رود که تغییر در الگوی نوآوری از طریق بکارگیری روش ها و ابزارهای  CAIرخ خواهد داد (Leon، ۲۰۰۹).

ادامه مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است: بخش ۲ ارائه دهنده پروفایل تحقیقاتی حوزه CAI به منظور حاصل آوردن ویژگی های کلیدی، بازیگران اصلی و مشخص نمودن حوزه مطالعات جاری می باشد. در بخش ۳، فرآیند هوشمندانه  نوآوری  سریع  پیشنهادی را ارائه می دهد. یک برنامه توصیفی در این ارتباط نیز در بخش ۴ عرضه می گردد. نتیجه گیری مطالعات متعاقب نیز در بخش آخر ارائه خواهد شد.

ارزیابی فن آوری کاندید نوآوری هوشمندی سریع نوآوری

 

۲- نمایه تحقیقاتی
CAI یک حوزه نوظهور در زمینه فن آوری ها با کمک کامپیوتر می باشد (Leon، ۲۰۰۹). این فرآیند جهت کمک به شرکتها در زمینه فرآیند کلی نوآوری خود مد نظر است (Leon، ۲۰۰۹). با این وجود، تعریف عبارت CAI همچنان بعنوان یک مبحث فازی و نامعلوم مدنظر است (Hüsig و Kohn، ۲۰۰۹). با درک این ساختار، متغیرهای مهم، وابستگی به روش ها و نیازهای کلیدی هر موضوع با توجه به مطالعات نمایه تحقیقاتی در این رابطه دارند(Porter، Kongthon و Lu، ۲۰۰۲). بنابراین، یک نمایه تحقیقاتی و مطالعه مرتبط جهت درک حوزه آن و چگونگی ادراک محققین در این رابطه انجام شده است.

ارزیابی فن آوری کاندید نوآوری هوشمندی سریع نوآوری

۳- فرآیند ارزیابی پیشنهادی
همانگونه که در بخش اول بحث شد، برای کسب هوشمندی نوآوری، در ابتدا، پتانسیل تجاری و پتانسیل تقلید را می بایست مورد ارزیابی قرار داد. پس از آن، خروجی های فرآیندهای ارزیابی را می بایست ترکیب نمود.
با این وجود لازم به ذکر است که ایده های مختلف بیشمار امروزه به مخیله افراد راه می یابند اما بسیاری از آنها ارزش ارزیابی بعنوان یک کاندید را نخواهند داشت. به همین دلیل، قبل از ارزیابی پتانسیل تجاری و پتانسیل تقلید فن آوری های کاندید یک پیش ارزیابی (از طریق ارزیابی خط مشی ها) در زمینه تصمیم گیری به ما کمک خواهد نمود. این مورد همچنین در خصوص داشتن واکنش سریع در برابر صاحبان فن آوری های کاندید، که به انتظار سرمایه گذاری در خصوص تصمیمات قابل توجه هستند، کمک کننده خواهد بود حتی در صورتی که فن آوری های آنها قابل توجه نباشد.
۳-۱٫ ارزیابی خط مشی فن آوری های کاندید
تکنولوژی بعنوان یک عامل تعیین کننده کلیدی برای نوآوری بشمار می آید. امروزه، بانک های اطلاعاتی علوم و فن آوری داده های قابل توجهی را ارائه می نمایند. بطور کلی، یافته های علمی و تکنولوژیکی در نهایت خود را در قالب انتشارات، ثبت ها، و کاربردهای صنعتی نشان می دهند. فرآیند تبدیل به منظور ارائه،  محافظت و تجاری سازی این یافته ها کاملا الزامی  می باشد. بنابراین، حقوق ثبت انتشار سبب بازتاب دادن وضعیت علم و تکنولوژی می شوند. بنابراین، فرآیندهای انتشار و ثبت اختراعات – بعنوان محصولات جانبی اکتشاف و بهره برداری از علوم و فن آوری – فراهم آورنده بینش بسیاری در زمینه راهکارهای حقیقی می باشند که نهایتا منجر به نوآوری تکنولوژیکی می گردند (Porter و Cunningham، ۲۰۰۵). به هنگامی که یک نیروی تکنولوژیکی خاص مشخص شد، روش های کتاب شناختی را می توان جهت تعیین موقعیت آن در چرخه عمر بکار گرفت (Martino، ۲۰۰۳). بنابراین، محققین بطور فزاینده ای از داده های مربوط به انتشارات و حقوق ثبت به منظور تعیین این موضوع استفاده می نمایند که آیا یک تکنولوژی در حال رشد و ظهور می باشد یا خیر (Arman، Hodgson و Gindy، ۲۰۰۹).
۳-۲٫ ارزیابی پتانسیل تجاری
با توجه به پیشرفت سریع فن آوری، چرخه عمر آن به نظر سریع تر کاهش یافته و اهمیت تجاری سازی موفق فن آوری توسعه یافته نیز بیشتر می شود (Sohn، Moon و Kim، ۲۰۰۵). برای تصمیم گیری در ارتباط با سرمایه گذاری در بخش های دولتی و خصوصی، پتانسیل تجاری فن آوری های کاندید را می بایست مورد ارزیابی قرار داد. در این مبحث، روش های ارزیابی مختلف توسعه یافته اند. بررسی های انجام شده بر روی روش های ارزیابی را می توان در مراجع (Bandarian، ۲۰۰۷؛ Sohn و همکاران، ۲۰۰۵) یافت.
۳-۳٫ ارزیابی پتانسیل تقلید
با تقلید نوآوری بوسیله رقبا، شرکت های نوآور حق انحصاری خود را از دست داده و سهام بازاری آنها نیز به تدریج کوچکتر می شود. به همین دلیل، تقلید نقش مهمی را برای شرکت ها ایفا می نماید. بطور منطبق، در این مبحث، محافظت از نوآوری به میزان گسترده ای بوسیله محققین مورد بررسی قرار گرفته است(Lemer، ۲۰۰۹؛ Park، ۲۰۰۸؛ Qian، ۲۰۰۷). با این وجود، تا آنجایی که اطلاع داریم، ارزیابی پتانسیل تقلید فن آوری ها در مراحل اولیه به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۴٫ گروه بندی و اولویت بندی فن آوری های کاندید
 با اجرای مراحل ارزیابی فرآیند هوشمندی نوآوری تجاری، هر ارزیابی مشخص کننده رتبه بندی برای فن آوری های کاندید می باشد. با این وجود، ما می بایست یک رتبه منحصر بفرد را در انتهای این فرآیند حاصل نماییم. بنابراین، لازم است تا قابلیت ادغام یا ترکیب داده های حاصله از این ارزیابی ها را داشته باشیم. مشکل روبرو شده در این مرحله آن است که هیچگونه همبستگی صریحی بین نتایج سه ارزیابی وجود ندارند. بنابراین فرآیند ترکیب داده ها جهت حاصل آوردن یک لیست ربته بندی منحصر بفرد از فن آوری های کاندید می تواند سوال برانگیز باشد.

ارزیابی فن آوری کاندید نوآوری هوشمندی سریع نوآوری

 

۴- کاربرد توصیفی
در این بخش از مقاله، کاربرد فرآیند هوشمندی سریع  نوآوری ارائه می شود. در این فرآیند، با نه فن آوری کاندید سر و کار داریم که منتظر تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری هستند. جزئیات آن در جدول ۱ نشان داده شده است.
برای ویژگی های قبل از ارزیابی و ارزیابی خط مشی فن آوری های کاندید، بطور ابتدا به ساکن، داده های حق ثبت از بانک اطلاعات EPO حاصل می شود. مقادیر داغی نیز با استفاده از داده های مرتبط (جدول ۲) محاسبه می گردند. سه نوع از این مقادیر جهت ایجاد مجموعه های فازی نوع – ۲ بکار گرفته می شوند. برای داغی ۱،  ۲ سال آخر بر ۱۰ سال آخر تقسیم می شود. برای داغی ۲،  ۳ سال آخر بر ۱۰ سال آخر تقسیم می گردد. برای مقادیر داغی ۳،  ۴  سال آخر بر داده های ۱۰ سال آخر تقسیم می شود.

ارزیابی فن آوری کاندید نوآوری هوشمندی سریع نوآوری

 

۵- نتیجه گیری
علاوه بر ویژگی های مهم و حیاتی نوآوری در زمینه حفظ قابلیت رقابتی و تداوم زیست در دنیای تجاری امروزه، این مولفه را می توان بعنوان یک راهکاری پر ریسک و هزینه بر نیز تلقی نمود که حتی نتایج آن ممکن است سبب حصول نرخ های پایین موفقیت گردد. به همین دلیل، داشتن کارایی و کارامدی در فرآیند نوآوری یک مولفه بسیار مهم جهت حصول موفقیت در این عرصه تلقی می شود. متقابلا، یک فرآیند ارزیابی نوین فن آوری که سعی در کسب هوشمندی نوآوری می نماید در این مقاله ارائه گردیده است تا قابلیت ارتقای کارامدی فرآیند نوآوری وجود داشته باشد. هدف این فرآیند ارزیابی فن آوری ها برحسب پتانسیل نوآوری آنها از طریق ملاحظه فاکتورهای تجاری سازی، تقلید و خط مشی بطور توام با هم می باشد. داده های مربوط به ثبت اختراع ها و داده های انتشار یافته همراه با گزارشات تحقیقات بازاری بعنوان منابع ورودی اصلی فرآیند پیشنهادی بشمار می آیند. برخی از مزیت های فرآیند ارزیابی تکنولوژی پیشنهادی را می توان به شرح ذیل مدنظر قرار داد:    
  • در این مبحث، با وجود آنکه فاکتورهای تجاری سازی و خط مشی هر کدام غالبا بصورت مجزا مدنظر هستند، تقلید بوسیله محققین در زمینه ارزیابی فن آوری در مرحله قبل مورد توجه نبوده است. فرآیند ارزیابی تکنولوژی پیشنهادی این سه مولفه را با هم مدنظر قرار می دهد. بنابراین، نتایج ارزیابی های حاصله دارای قابلیت و سودمندی بیشتری در زمینه کسب موفقت پایدار شرکت ها و اقتصادهای ملی به هنگام اجرای این فرآیند می باشند.
  • فرآیند پیشنهادی از عوامل تعیین کننده و شاخص های پتانسیل نوآوری بجای نظرات متخصصین استفاده می نماید. این چارچوب اقدام به کاهش مدت کلی ارزیابی ها نموده است. بعلاوه، این مورد بصورت مستقل از نظر متخصصین ارائه دهنده فرصتی جهت توسعه ادوات با کمک کامپیوتر می باشد. بنابراین، فرآیند هوشمندی سریع نوآوری که در این مطالعه توسعه یافته است را می توان در چارچوب روش های CAI مدنظر قرار داد.
  • در مرحله ارزیابی خط مشی پذیری، داده های ثبت و انتشار در تطابق با یک سیستم استنتاج فازی مورد بررسی قرار گرفتند. این انطباق سبب ملاحظه مستقیم در زمینه کاربرد (Stokes، ۱۹۹۷) با تمرکز بر روی تحقیقات پایه شده است که در آن می توان نسبت به ارتقای ویژگی های تکنولوژیکی که از ارزش افزوده بیشتری برخوردار هستند و برای موفقیت پایدار نیز ضروری می باشند اقدام نمود.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.