مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ارزیابی کرکی شدگی پارچه آنالیز تصویر

ارزیابی کرکی شدگی پارچه آنالیز تصویر

ارزیابی کرکی شدگی پارچه آنالیز تصویر – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره      
۶۳
کد مقاله
TXT63
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ارزیابی عینی کرکی شدگی پارچه با استفاده از تکنیک های آنالیز تصویر
نام انگلیسی
Objective Evaluation of Fabric Pilling Using Image Analysis Techniques
تعداد صفحه به فارسی
۲۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۹
کلمات کلیدی به فارسی
کرکی شدگی پارچه- تکنیک های آنالیز تصویر
کلمات کلیدی به انگلیسی
Fabric Pilling- Image Analysis Techniques 
مرجع به فارسی
انستیتو منسوجات و البسه- دانشگاه پلیتکنیک هنگ کنگ
مرجع به انگلیسی
Institute of Textile and Clothing. The Hong Kong Polytechnic University- Hong Kong
کشور        
 

ارزیابی عینی کرکی شدگی پارچه با استفاده از تکنیک های آنالیز تصویر

چکیده
برای کنترل کیفی منسوجات، لازم است تا نسبت به توسعه یک روش عینی به منظور ارزیابی حالت کرکی شدگی پارچه ها در مقایسه با اهداف ذهنی اقدام نماییم تا از این طریق بتوان مضامینی همچون اطمینان پذیری و بازیافت پذیری را ارتقا داد. مقاله جاری یک روش جدید را جهت استخراج خصیصه های پدیده کرکی شدگی از تصاویر منسوجات معرفی می‌نماید. در این تحقیق، ما از تئوری تناسب گاوسی دو بعدی جهت آموزش یک قالب کرکی شدگی با استفاده از تصاویر کرکی حقیقی برای انطباق قالبی این وضعیت استفاده نموده و بر این اساس نسبت به تعیین یک آستانه منطقی برای تفکیک تصاویر با استفاده از تکنیک تناسب هیستوگرام اقدام می‌کنیم. پس از آن ۵ پارامتر مربوطه را استخراج نموده تا آنکه بتوان ویژگی های حالت کرکی شدگی و تعداد آنها، میانگین مساحت کرک ها، مجموع مساحت آنها، کنتراست، دانسیته و موارد دیگر را ارزیابی نموده و بر این اساس فرمول هایی را جهت محاسبه رتبه های عینی با استفاده از این پارامترها عرضه ‌نماییم. نتایج بدست آمده معرف یک همبستگی مناسب می‌باشد که می‌توان بین داده‌های عینی و ذهنی به دست آورد.
کرکی شدگی پارچه ها یک پدیده شناخته شده می‌باشد و داشتن وضعیت ظاهری نامطلوب می‌تواند به میزان جدی بر روی مطلوبیت پارچه ها تأثیرگذار باشد. حالت کرکی شدگی در حقیقت تحت تأثیرات فرسایشی و پارگی به وجود می‌آید که به میزان قابل توجهی باعث از بین رفتن ظاهر اصلی یک پارچه خواهد شد. این پدیده باعث می‌شود تا الیاف پارچه به سمت بخش های بیرونی نخ ها مهاجرت نمایند، بگونه ای که شاهد بروز پرزهایی بر روی سطح پارچه خواهیم بود. بواسطه اصطکاک یا فرسایش این پرزها حالت درهم پیچیدگی می‌یابند، و بر این اساس کرک هایی بوجود می‌آید که به صورت تعلیقی یا آویزان از سطح پارچه و به شکل الیاف دراز در خواهند آمد. پدیده کرکی شدگی بر روی سطح پارچه ها و در چهار مرحله توسعه می‌یابد: تشکیل پرز، درهم پیچیدگی، رشد و فرسایش. کرکی شدگی منسوجات به صورت معمول در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از ماشین های خاص جهت تولید این شرایط انجام می‌گردد. …

ارزیابی کرکی شدگی پارچه آنالیز تصویر

آزمایشات
ما از یک منسوج پشمی‌کشباف ساده، ۱۵۰ گرم در متر مربع، با ۱۶ رج در اینچ و ۲۲ ردیف در اینچ که از نخ های تاخورده و خاکستری تشکیل شده بود استفاده نمودیم. نمونه های منسوج به بخش هایی در حدود ۱۰۵ میلی متر (۳/۴-۱۶ اینچ) مربع بریده شده و در معرض روال فرسایش آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه تستر کرک شدگی تصادفی برای مدت زمان خاص بر حسب روش تست ASTM -D3512 قرار گرفت. به منظور فراهم آوردن رتبه های کرکی شدگی مختلف برای ارزیابی، ما ۴۵ نمونه پارچه را تحت شرایط فرسایشی مختلف از نظر زمان از ۰ الی ۶۰ دقیقه قرار دادیم.
در این مطالعه، ما نسبت به توسعه یک جعبه نوری خاص اقدام نمودیم که وظیفه نورپردازی به صورت یکنواخت را برای نمونه های منسوجات به عهده داشت و قابلیت شبیه سازی شرایط نورپردازی در روز را دارا بود. هریک از نمونه های منسوج به دسته‌های حدوداً ۱۰۵ میلیمتر مربعی برش داده شد و اندازه تصاویر آنها نیز در محدوده ۵۱۲*۵۱۲ پیکسل مشخص گردید. هر پیکسل دارای سطح خاکستری ۲۵۶ می‌باشد، که ارزش صفر معرف رنگ سیاه و ۲۵۵ معرف رنگ سفید خواهد بود.
 

ارزیابی کرکی شدگی پارچه آنالیز تصویر

 

ارزیابی کرکی شدگی
پس از آنکه تصویری به وسیله یک سخت افزار فراهم آمد، معمولاً دو وظیفه به وسیله نرم افزار انجام می‌گردد که مرتبط با تشخیص موضوعات مد نظر وتشریح آنها می‌باشند. شکل ۱- یک رویه آنالیز تصویری می‌باشد که آن را دنبال نموده و در آن مراحل مختلف به صورت گروه بندی های مشخصی در بلوک ها قرار گرفته اند. به منظور تکمیل رویه آنالیز تصویر زمانی بوسیله نرم‌افزار در حدود ۱۰ ثانیه لازم خواهد بود.
روال فراگیری قالب کرک
ساختار متنوع قابل توجه الیاف باعث می‌شود تا پدیده تشخیص کرکها به عنوان یک چالش پیش روی ما مطرح باشد با این وجود، کرک ها به صورت نسبتاً فاصله داری از هم قرار گرفته و در مقایسه با نخ های داخل الیاف قابلیت ارزیابی را دارا می‌باشند. از طریق نمایش الیاف در زاویه مورب، کرک ها از درخشندگی بیشتری در مقایسه با زمینه الیاف برخوردار هستند. با توجه به آنالیز تصویر یک کرک را می‌توان به عنوان یک موضوع بیضی شکل یا استوانه ای شکل در نظر گرفت که حاوی یک دایره سفید می‌باشد که به وسیله پیکسل های سیاه رنگ احاطه گردیده است. در این حالت، یک تابع گاوسی دو بعدی را می‌توان به عنوان مناسبترین مقوله برای قالب مربوط به تشخیص کرک بکار گرفت.

ارزیابی کرکی شدگی پارچه آنالیز تصویر

آموزش قالب
ما از ۶ تصویر کرک (۶-۱) از تصاویر الیاف جهت ارزیابی پارامتر تابع گاوسی استفاده نمودیم. جدول ۱ معرف پارامترهایی می‌باشد که از این تناسب مشخص گردیده است، جایی که  و  به عنوان مهمترین پارامترها برای تولید قالب کرک هستند. به عنوان یک معیار مرتبط با مطلوبیت، ما از خطای میانگین مجذورات یا متوسط مجذور خطا (MSE) جهت تشریح اطمینان پذیری ارزیابی استفاده نمودیم. براین اساس:
 به عنوان تابع ارزیابی شده و  نیز به عنوان داده های اصلی مدنظر خواهند بود. متوسط مجذور خطا در حدود ۶% دامنه پیک می‌باشد، بنابر این ما می‌توانیم به طور منطقی کرک ها را با استفاده از تابع گاوسی تشریح نماییم. به هنگامی‌که  مساوی با  ‌باشد، شکل قالب کرک به صورت مدور یا گرد خواهد بود: در غیر این صورت این شکل به صورت بیضوی می‌باشد. ما علاوه بر این دریافتیم که مقدار  و  بر روی کنتراست قالب کرک تأثیر می‌گذارد: هرچه که این میزان کمتر باشد میزان کنتراست بیشتر خواهد بود. به طور مثال شکل ۲ یک تصویر کرک واقعی را نشان می‌دهد که از تصویر الیاف بریده شده تشکیل یافته است و شکل ۳ نیز معرف قالب گاوسی متناسب شده می‌باشد که از این تصویر خام تعیین شده است.

ارزیابی کرکی شدگی پارچه آنالیز تصویر

انطباق قالب
انطباق قالب به عنوان فرآیند جابجایی قالب بر فراز مجموعه تصویر و محاسبه مشابهت بین آن و پنجره تحت پوشش بر روی تصویر می‌باشد. انطباق قالب از طریق حالت پیچ خوردگی دو بعدی اجرا می‌شود، جاییکه مقدار پیکسل خروجی به وسیله ضرب اجزای دو ماتریس و جمع نمودن نتایج به دست می‌آید. یکی از این ماتریس ها معرف تصویر بوده و ماتریس دیگر به عنوان قالب خواهد بود، که تحت عنوان کرنل پیچ خوردگی نیز شناخته می‌شود.

 

جداسازی تصویر
پس از انطباق قالب، یک تصویر الیاف انتقال یافته به واسطه ارزیابی کرک به دست آمد. نواحی روشن در تصویر فیلتر شده معرف موقعیت های کرک و محل آنها می‌باشد و اغلب پیکسل ها در تصویر فیلتر شده دارای سطح خاکستری پایینی بوده و متعلق به زمینه می‌باشند. در این مرحله، ما سعی نمودیم تا این کرک ها را از زمینه جدا نماییم تا آنکه بتوانیم یک تصویر باینری دارای پیکسل های سفید بر روی زمینه سیاه را به وجود آوریم. انتخاب یک آستانه مناسب به عنوان مشکل کلیدی برای جداسازی تصاویر مطرح می‌باشد.
در صورتی که نسبت به بررسی هیستوگرام تصویر فیلتر شده پس از انطباق قالب اقدام نماییم، همانگونه که در شکل ۵ نشان داده شده است، یک پیک واحد منطبق با زمینه را می‌توان در مرکز هیستوگرام (خط توپر) مشاهده نمود. ما منحنی هیستوگرام را با یک توزیع گاوسی یک بعدی (خط بریده) مدلسازی کردیم.  موقعیت مرکز پیک و  انحراف معیار تابع گاوسی می‌باشد. ما آستانه  را براساس فرمول ذیل محاسبه نمودیم:

ارزیابی کرکی شدگی پارچه آنالیز تصویر

استخراج خصیصه
در ارزیابی عینی، ارزیابان سعی دارند تا نسبت به مشخص نمودن وضعیت ظاهری کرک‌های منسوج از طریق مقایسه خصیصه‌های کرک نظیر تعداد، مساحت (اندازه)، کنتراست و تراکم اقدام نمایند. کلیه این خصیصه ها را می‌توان به صورت عینی مورد ارزیابی قرار داد، که بر این اساس از تصاویر باینری و با استفاده از تکنیک های آنالیز تصویری استفاده می‌شود.

ارزیابی کرکی شدگی پارچه آنالیز تصویر

 

نتیجه گیری
در این مبحث ما نسبت به معرفی یک روش ارزیابی عینی در زمینه حالت کرکی شدگی در منسوجات کشباف از طریق تکنیک های آنالیز تصویر برداری اقدام نمودیم. قبل از انجام تحقیقات، هیچگونه روال تحقیقاتی مفصلی در زمینه رویه آموزش قالب کرکی شدگی وجود نداشته و از اینرو  هیچگونه قالب انطباقی نیز جهت مشخص نمودن کرک های منسوج با بافت های متفاوت موجود نبوده است. تحقیقات به دست آمده در این مبحث یک الگوریتم عملی را پیشنهاد نموده است که به نام روال فراگیری قالب کرکی برای انطباق قالب کرک می‌باشد و یک قالب کرک از یک تصویر کرک واقعی آموزشهای مکفی را با استفاده از تئوری تناسب گاوسی دو بعدی دیده است. این قالب با آنالیز تصویر برداری عملی در انطباق می‌باشد. علاوه بر این، قبل از آنکه خصیصه های کرک ها از تصاویر استخراج شوند، ما از تکنیک تناسب هیستوگرام به منظور به دست آوردن یک آستانه منطقی برای جداسازی تصاویر اقدام نمودیم و نتایج حاصله به صورت کلی متناسب و قابل قبول می‌باشند و بر این مبنا ۵ پارامتر استخراجی مشخص گردید: تعداد کرک، مساحت میانگین، مساحت کلی کرکها، کنتراست و تراکم. …

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.