مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تاب گریز مرکز نخهای تابیده چند لا

تاب گریز مرکز نخهای تابیده چند لا

تاب گریز مرکز نخهای تابیده چند لا –  www.irantarjomeh.ir

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

شماره
۱۱۴
کد مقاله
TXT114
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh.ir
نام فارسی
اندازه گیری تاب و گریز از مرکز نخهای تابیده شده و چند لا
نام انگلیسی
Measurement of eccentricity and twist in spun and plied yarns
تعداد صفحه به فارسی
۱۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
سطح مقطع بیضی شکل- گریز از مرکز- تاب- نخ چند لای بدون تاب
کلمات کلیدی به انگلیسی
Elliptic cross-section- eccentricity- twist- plied yarn
مرجع به فارسی
ژورنال انستیتو منسوجات
کالج منسوجات- دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی- ایالات متحده
مرجع به انگلیسی
Journal of the Textile Institute- College of Textiles- North Carolina State University- Raleigh- North Carolina
کشور
ایالات متحده

اندازه گیری تاب و گریز از مرکز نخهای تابیده شده و چند لا

چکیده
شکل سطح مقطع نخ در بهترین حالت شبیه به شکل بیضی است. این شباهت، نیازمند برآوردی از محورهای اصلی و فرعی و جهت­گیری محورهای اصلی می­باشد. قطر چندین نخ هم در جهت محیطی و هم در جهت طول نخ اندازه گیری شدند؛ مشخص شد که خروج از مرکز نخ بصورت یکنواخت و نرمال توزیع شده بود. به علاوه، جهت محور اصلی نخ نیز بصورت پریودیک و هماهنگ با پیچ و تاب نخ چرخیده شد. این ویژگی کمک می­کند تا فرد بتواند به کمک اندازه گیری نوری قطر نخ، تاب نخ را بصورت غیر مستقیم تخمین بزند.

 

کلمات کلیدی: سطح مقطع بیضی شکل، گریز از مرکز، تاب، نخ چند لای بدون تاب

تاب گریز مرکز نخهای تابیده چند لا

 

مقدمه
یکی از معمولترین و رایج ترین فرضیات برای ژئومتری (هندسه سطح مقطع) سطح مقطع نخهای ریسیده شده (از الیاف کوتاه) آن است که برش سطح مقطع این نخها دایره­ای شکل است. در واقع، سطح مقطح نخ، به دلیل تغییر در تنش، تاب و نمره نخ  تمایل دارد که بصورت بسته فشرده­ای با شکل هندسی نامنظم چند گوشه درآید (Hearle,1969, Barella 1952). با پیشرفتهایی که اخیراً در علم پردازش تصویر ایجاد شده است، محققان(Cybulska, 1999; Tsai and Chu,1996; Xu., 1993)  با دقت بیشتری توانسته­اند ساختار نخ را توصیف نمایند. Tsai and Chu (1996) نشان دادند که سطح مقطع نخهای حاصل از ریسندگی رینگ (ring-spun) و ریسندگی اپن اند تقریباً بیضی شکل می­باشد، اگرچه شکل طرح کلی سطح مقطع ممکن است نامنظم باشد.
تجربیات
دو سیستم برای آنالیز کردن سطح مقطع نخ وجود دارد. سیستم اولیه سطح مقطع نخ را در مقابل سرعت و مناطق  اعمال تنش  اندازه­گیری می­کند. این سیستم تشکیل شده است از یک دوربین اسکن کننده خطی Thompson CCD line-scan camera و ماشین  (انتقال تنش ثابت)  DIPIX Video Board and a Lawson-Hemphill CTT). یک کد کننده پالس از CTT در هر میلیمتر استفاده شده تا قابلیت عکس برداری بوسیله دوربین اسکن خطی بوجود آید. تنظیمات دوربین اجازه می­دهد که عکسهای اسکن شده خطی تا حداکثر  فرکانس (۲۴ m/min)400 Hz و دقت ۱۰۲۴ pixels/scan را داشته باشند. جهت انجام پردازشهای بعدی بر روی تصویر برنامه نرم افزاری بگونه‌ای طراحی شد تا عکس گرفته شده جهت انجام پردازشهای بعدی بر روی آن به  برنامه اجرایی کامپیوتر Linux/RT-Linux انتقال یابد. برای گرفتن تصاویر دو بعدی پیوسته، سیستم تصویر برداری ثانویه نیز افزوده شد.

تاب گریز مرکز نخهای تابیده چند لا

 

بحث و نتیجه گیری
قابلیت گریز از مرکز نخ
یک نخ دولای ۱۰۵ تکسی به کمک هر دو سیستم تصویر برداری اندازه گیری شد. با چرخش نخ حول محور آن، قطر پیش بینی شده در ۶ نقطه مکانی به کمک دوربین اسکن کننده اندازه گیری شد. علت وجودی این ۶ نقطه بواسطه تقارن می‌باشد که ایجاد کننده ۱۲ نقطه داده برای هر سطح مقطع است. با استفاده از هر یک از این نقاط بهترین بیضی قابل انطباق، با حداقل مجذور مربعات، تعیین شد.
دو تکنیک، تناسب ریاضی و هندسی جهت انطباق یک  بیضی با سطح مقطع، به کمک برنامه Matlab اجرا شدند. این نکته مشخص شد تا زمانیکه نقاط بصورت مساوی و یکنواخت توزیع شده باشند،  Mathworks Inc., 1997) ) هر دو روش نتایج یکسانی را در بر دارند. در شکل ۵  گریز از مرکز نخ برای  هر یک از نقاط  موجود در طول یک نخ محاسبه شد. متوسط گریز از مرکز در حدود ۰٫۵۵ و انحراف استاندارد آن ۱٫۱۲۱  می­باشد.
چرخش محورهای اصلی و فرعی با تاب نخ
در نتیجه پیچش نخ، جریان مستقیم و موازی الیاف در طی پروسه تولید نخ  بر روی سطح در امتداد یک مارپیچ قرار می گیرند (Denton and Tavanai, 1996; Cybulska, 1999). بر اساس مشاهدات، این موضوع بررسی شد که آیا سطح مقطع بیضی شکل نخ واقعاً با تاب نخ می چرخد؟ آنالیز دقیق  نخ نشان می‌دهد که محورهای شبه  اصلی و فرعی بصورت پریودیکی با تاب نخ می چرخند. مقطع w مرتبط با این چرخش بصورت (چرخش بر حسب طول واحد/۱w=) می باشد.
اثر چرخش محورهای اصلی و فرعی
شکل ۸ قطر پیش بینی شده نخ را نشان می دهد. دو خط، قطر پیش بینی شده نخ را در دو نقطه با اختلاف زاویه ۳۰ درجه نشان  می­دهند. ارتباط متقابل دو خط نشان می دهد که ماکزیمم همبستگی دو خط به میزان ۱۶ پیکسل می باشد. خطوط نقطه چین نتیجه اندازه گیری در زاویه ۳۰ درجه  با توجه به تغییر معکوس به میزان ۱۶ پیکسل می باشد. میزان CV تئوریکی برای این نخ با فرض در نظر گرفتن تاب، گریز از مرکزنخ، و متوسط قطر ثابت ۷٫۲% محاسبه شد که نتیجه چرخش  نیمه محور اصلی و نیمه محور فرعی می باشد. از طرف دیگر، CV که بصورت تجربی اندازه گیری شد با استفاده از دوربین اسکن / پویش خطی  ۹٫۰% مشخص شده و اندازه گیری قطر نخ نیز در فواصل ۱ میلی‌متر محقق شد. این موضوع معرف آن است که چرخش سطح مقطعی بیضی همراه با تاب ممکن است بعنوان منبع اصلی گوناگونی قطر باشد که به هنگامی تجربه خواهد شد که پروفایل آن تنها از یک زاویه مشاهده شود.

تاب گریز مرکز نخهای تابیده چند لا

 

تخمین تاب نخ
تاب بصورت نایکنواخت در نخ توزیع می شود و بیشتر در نقاط ظریفتر و باریکتر نخ متمرکز می‌شود (Barella, 1952). بنابراین تخمین عددی که بتواند مشخصه تاب نخ در همه نقاط طول نخ باشد مشکل است.  شکل ۱۰ با کمک  یافتن بهترین دوره تناسب، بوسیله انتخاب میانگین گریز از مرکز که قبلا مشخص شده است، به دست می‌آید.
نتیجه گیری
در این مطالعه سطح مقطع  تعدادی نخ مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بهترین سطح مقطع  را می‌توان با یک بیضی تخمین زد، در حالیکه محورهای شبه اصلی و شبه فرعی این بیضی با تاب نخ بگردش در می‌آیند. بعلاوه مشخص شد که اکثر تغییرات نوری مرتبط با یکنواختی نخ، برای نخهایی که نیروی گریز از مرکز آنها بیشتر از ۰٫۵ می­باشد، وابسته به چرخش بیضی با تاب نخ می‌باشد. بعلاوه، مشخص شد که، با دانستن نیروی گریز از مرکز نخ، می­توان با حل معکوس مسئله با استفاده از معادله (۸) تاب نخ را تخمین زد و در عین حال اقدام به بحداقل رسانی تابع هزینه مشخص شده بوسیله معادله (۱۰) نمود.
همچنین باید بدین حقیقت توجه نمود که قطر مشخص شده نخ نمی‌تواند بسادگی سبب بوجود آمدن یک موج سینوسی شود، در مقابل چنین امری با بهره‌گیری از یک تابع متناوب پیچیده حاصل می‌شود که می‌توان آن را بوسیله معادله (۸) مدلسازی نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.