مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

رنگ نیل الیاف پلی استر جذب سطحی

رنگ نیل الیاف پلی استر جذب سطحی

رنگ نیل الیاف پلی استر جذب سطحی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره      
۱۵
کد مقاله
TXT15
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
خواص جذب سطحی رنگ نیل در الیاف پلیاستر با سطوح نازکی متفاوت
نام انگلیسی
Indigo adsorption properties to polyester fibers of different levels of fineness
تعداد صفحه به فارسی
۲۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
رنگ نیل- پلی استر- میکروفیبر- پایداری در برابر شستشو- اسید لوکو- اوره- رنگ‌های پاشیده
کلمات کلیدی به انگلیسی
Indigo; Polyester; Microfiber; Wash fastness; Acid leuco; Urea; Disperse dyes
مرجع به فارسی
دپارتمان مهندسی نساجی
الزویر
مرجع به انگلیسی
Department of Textile Engineering
Elsevier
کشور        

 

خواص جذب سطحی رنگ نیل در الیاف پلی‌استر با سطوح نازکی متفاوت

چکیده
رفتارهای رنگرزی با استفاده از رنگ نیل خمره‌ای در پلی‌استر میکروفیبر و متداول و خواص پایداری آن در مقابل شستشو مورد بررسی قرار گرفته است. تکنیک رنگرزی اسید لوکو با اسیدهای استیک، فرمیک و سیتریک مورد توجه قرار گرفته است. اثر افزودن اوره بر بهبود تدریجی رنگ نیز بررسی شده است. علاوه بر این، شستشوهای چندگانه تکراری رنگرزی رنگ نیل که با نتایج رنگرزی پاشیده مقایسه می‌شود، برای تعیین خواص پایداری، انجام شده است. از نتایج بدست آمده، معلوم می‌شود که فرم اسید لوکو، جذب رنگ موفقیت‌آمیزی را در محدوده‌های pH مختلف فراهم می‌کند و با افزودن اوره، بهبود تدریجی خواص رنگ حاصل می‌شود که این بهبود به علت افزایش انحلال‌پذیری رنگ و نفوذ آن در داخل سوبسترا می‌باشد. پایداری رنگرزی‌های رنگ نیل در برابر شستشو نسبت به عمق قابل مقایسه رنگرزی‌های پخش، موثرتر می‌باشد.

 

واژه‌های کلیدی: رنگ نیل، پلی‌استر، میکروفیبر، پایداری در برابر شستشو، اسید لوکو، اوره رنگ‌های پاشیده

رنگ نیل الیاف پلی استر جذب سطحی

 

۱- مقدمه
در تحقیق قبلی [۱]، رفتارهای اصلی رنگرزی رنگ نیل در الیاف پلی‌استر بررسی شد. از آنجا که اغلب کاربردهای رنگرزی با استفاده از رنگهای خمره‌ای به الیاف سلولزی محدود می‌شود، به کاربرد رنگهای خمره‌ای در الیاف سنتزی، توجه کمی شده است[۷-۲]. به کار بردن ترکیب آزویی آبی در پلی‌استر، چندان موفقیت‌آمیز نیست، اما رنگ جاذب رنگهای نیل خمره‌ای، سایه مطلوبی را ایجاد می‌کنند که سبب می‌شود مواد رنگی خواص پایداری بسیار خوبی را بویژه در برابر شستشوی تکراری داشته باشند.
معلوم شده که گرچه رنگرزی حلقه‌ای سطح الیاف از به کار بردن رنگ خمره‌ای انتظار می‌رود، نتیجه رنگرزی رنگ نیل در سوبستراهای پلی‌استر در °C 120 نفوذ کامل مولکولهای رنگ نیل در ناحیه داخلی سوبستراها بصورت کامل را به وضوح نشان می‌دهد[۱]. عکس برش عرضی الیاف رنگ شده نیز، مصرف کامل رنگ را تایید می‌کند. بعلاوه، مشخص شده هنگامی که رنگرزی رنگ نیل انجام می‌شود، دو جزء جدید، از مولکولهای رنگ نیل اصلی حاصل می‌شود و تغییرات ساختاری متناظر به کاهش استحکام رنگ نمونه‌های رنگ شده نسبت داده می‌شود. در مورد روشهای رنگرزی، معلوم شده که روش پخش ساده رنگ نیل تایید کمی بر روی افزایش مصرف رنگ دارد در صورتی که روش فرم لوکو می‌تواند بازده رنگ موفقیت‌آمیزی در الیاف پلی‌استر داشته باشد.
برای بررسی خواص جذب سطحی رنگ نیل در الیاف پلی‌استر سطوح نازکی متفاوت، در این تحقیق، یک بررسی از رفتارهای رنگرزی بر روی پلی‌استر میکروفیبر و متداول و خواص پایداری آن در برابر شستشو،‌ انجام می‌شود. برای بهبود تدریجی خصوصیات رنگ نیل در سوبستراهای متداول و میکروفیبری، تکنیک اسید لوکو که با استفاده از اسیدهای استیک، فرمیک و سیتریک تهیه شده، مورد توجه قرار گرفته است. اثر افزودن اوره در بالابردن مصرف رنگ نیز بررسی شده است. علاوه بر این، شستشوهای چندگانه تکراری رنگرزی رنگ نیل در الیاف پلی‌استر با نازکی میکرو و متداول، برای تعیین خواص پایداری، انجام شده است.
 

رنگ نیل الیاف پلی استر جذب سطحی

 

۲- بخش تجربی
۱-۲٫  مواد
پارچه‌های پلی‌استری متداول (۳۶f75 ، ۲ دنیر/ فیلامان) و پلی‌استر میکروفیبر (۴۰ f24 f75 ، ۰۸/۰% دنیر/ فیلامان) در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند. رنگ نیل بکار رفته در این تحقیق از شرکت شیمیایی آلدریچ خریداری شد. تیواوره دی‌اکسید بعنوان یک عامل کاهنده از شرکت شیمیایی آلدریچ خریداری شد. برای شفاف‌سازی کاهشی، یک نمونه تجاری از مایع فعال در سطح غیر یونی ساندوپور MCL که عموما بوسیله کلاریانت تهیه می‌شود، بکار برده شد. تمام مواد شیمیایی بکار رفته دیگر واکنشگرهایی با پایه آزمایشگاهی بودند.

 

۲-۲- رنگرزی
هم پلی‌استر متداول و هم پلی‌استر میکروفیبر در دیگ‌های فولاد ضد زنگ مسدود شده به گنجایش cm3 120 در یک ماشین رنگرزی در مقیاس آزمایشگاهی (ACE-6000T) تحت فرآیند رنگرزی قرار گرفتند. نمونه‌ها در یک حمام رنگ °C 40 با نسبت ۱: ۲۰ قرار داده شدند. پس از ۱ دقیقه، دما تا °C 70 افزایش یافت. در این دما، رنگ نیل بمدت ۳۰ دقیقه در خمره احیا شد. در پایان این روال، نمونه‌های پلی‌استر به حمام انتقال داده شدند و سپس دما تا محدوده °C130- °C90 افزایش یافت. در پایان رنگرزی، نمونه‌های رنگ شده، خارج شدند، زیرا شیر آب کاملا شسته شدند و به آنها فرصت داده شد تا در هوای باز اکسید شوند.

 

۳-۲٫ شفاف‌سازی کاهشی
نمونه‌ها پس از اکسیداسیون، تحت شفاف‌سازی کاهشی قرار گرفتند تا رنگ آزاد قرار گرفته بر روی سطح الیاف رنگ شده، حذف شود. نمونه‌های رنگ شده با استفاده از Na2CO3 g/l  ۱، Na2CO3 g/l 2 و g/l 2 عامل فعال در سطوح غیر یونی بمدت ۲۰ دقیقه شسته شدند و سپس زیر شیر آب جاری، آب کشیده شدند.

 

۴-۲٫ بخش اسید لوکو
در خمره رنگ نیل در دمای °C40 با افزودن Na2CO3 g/l 2 و g/l 5 تیواوره دی‌اکسید نمایان گردید. پس از افزایش دما تا °C70 ، در خمره امر احیا بمدت ۳۰ دقیقه ادامه یافت. با تکمیل احیا در خمره که بوسیله تغییر رنگ محلول حمام(لیمویی- زرد) تایید شد، عامل پخش کننده غیر یونی با بهم زدن ثابت به محلول اضافه شد و سپس اسید استیک، فرمیک اسید و سیتریک اسید اضافه شد تا محدوده pH اسیدی مناسب حاصل شود. این فرآیند بخش اسید لوکوی رنگ نیل را در هر وضعیت pH تولید کرد و پخش پایداری بخش اسید لوکو را فراهم ساخت.

 

۵-۲٫  افزودن اوره
برای افزایش انحلال‌پذیری رنگ و متورم شدن فیبر، افزودن اوره جهت بهبود تدریجی خصوصیات، مورد توجه قرار می‌گیرد. اوره (g/l 10)، در هر دمای رنگرزی، به حمام اضافه می‌‌شود.

 

۶-۲٫  اندازه‌گیری رنگ
اطلاعات رنگ سنجی رنگرزی نیل با استفاده از اسپکتروفتومتر plus 600 SF  Datacolor که به یک کامپیوتر شخصی (PC) متصل شده است، اندازه‌گیری می‌شود. اندازه‌گیریها جزء خاصی از نور را در بر نمی‌گیرد و شامل جزء UV است و از D65 درخشان و مشاهده‌گر استاندارد °۱۰  استفاه می‌کند. هر پارچه‌ بگونه‌ای تازده می‌شود که دو ضخامت را ارائه بدهد و میانگین ۵ قرائت در هر نوبت در نظر گرفته می‌شود.
۷-۲٫  آمادگی رنگرزی دیسپرس قابل مقایسه
رنگرزی دیسپرس‌ پلی‌استر متداول و میکروفیبر که استحکام رنگی مشابه با رنگرزی نیل دارد، با استفاده از سیستم متناسب رنگ (plus 600 SF  Datacolor) تهیه می‌شود تا بر این اساس خواص پایداری در شستشو مورد مقایسه قرار گیرد. این رنگرزی دیسپرس‌ با رنگهای انتخابی زیر تهیه می‌شود: زرد پخشی ۵۴ C.I. ، قرمز پخشی ۱۶۷ C.I.و آبی پخشی ۷۹ C.I..
۸-۲٫  آزمون پایداری شستشو
پایداری شستشوی این رنگرزی با استفاده از روش ISO 105 C06 A1S [8] سنجیده می‌شود. پارجه نواری چند فیبری SDC بعنوان یک ماده مجاور مورد استفاده قرار گرفت. نمونه‌ها بطور متوالی ۵ بار، شسته شدند.

 

رنگ نیل الیاف پلی استر جذب سطحی

 

۳- نتایج و بحث
۱-۳٫ خواص رنگرزی
بمنظور بررسی خواص جذب سطحی، هم پلی‌استر متداول و هم پلی‌استر میکروفیبر در دماهای متفاوت (°C130-90) با رنگ نیل، تحت روال رنگرزی قرار گرفت. تیواوره دی‌اکسید (g/l 2) بعنوان یک عامل کاهنده، Na2CO3 g/l 5 و owf 6% رنگ نیل بکار برده شد. جدول ۱ و شکل ۱، اطلاعات رنگ سنجی و استحکام رنگ رنگرزی نیل را هم در سوبستراهای متداول و هم در سوبستراهای میکروفیبر نشان می‌دهد.
۲-۳٫  اثر افزودن اوره
معلوم شده که رنگرزی با رنگ نیل هم در پلی‌استر متداول و هم در پلی‌استر میکروفیبر بطور موفقیت‌آمیزی حاصل شده است. مجموعه آزمایشهای بیشتری برای افزایش بهبود تدریجی رنگ برحسب تاثیر افزودن اوره، انجام شده است. انتظار می‌رود که با افزودن اوره به حمام، مقدار رنگ بهتر، نفوذ بهتر و پایداری بهبود یافته حاصل شود. این افزودن اوره می‌تواند اثر پایدار کنندگی بهتری را برای مولکولهای رنگ نیل و اثر متورم کنندگی بالاتری را برای سوبستراها به همراه داشته باشد (شکل ۶).
۳-۳ پایداری در برابر شستشو
تست پایداری در برابر شستشو در رنگرزی‌های هر دو نوع متداول و میکروفیبر با رنگ نیل و رنگ پخشی که عمق رنگ سایه‌ای مشابهی نشان می‌دهد، انجام شده است. رنگرزی دیسپرس‌ که استحکام رنگ یکسانی با رنگ نیل دارد، با استفاده از سیستم متناسب رنگ، تهیه می‌شود.

رنگ نیل الیاف پلی استر جذب سطحی

 

۴- نتیجه‌گیری‌
در این تحقیق، رفتارهای رنگرزی و خواص پایداری شستشو با استفاده از رنگ نیل خمره‌ای مورد بررسی قرار گرفت. هر دو نوع پلی‌استر‌های متداول، با نازکی میکرو، در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. استحکام رنگ در رنگرزی نیل بر روی هر دو نوع سوبسترای پلی‌استری با افزایش دماهای کاربردی، عموما افزایش یافت. این رفتار جذب سطحی در دماهای بالاتر می‌تواند به قدرت نفوذ بیشتر مولکولهای رنگ نیل در سوبستراها و اثر متورم‌شدگی بیشتر فیبر، نسبت داده شود. همانگونه که انتظار می‌رود، پخش قسمت اسید لوکوی رنگ نیل بصورت رنگ پخشی عمل می‌کند و هر دو نوع سوبسترای پلی‌استری را به روش موفقیت‌آمیزی رنگ می‌کند. بویژه، قسمت اسید لوکو با استفاده از فرمیک اسید، مقادیر استحکام رنگ بالاتری نشان می‌دهد. افزایش تدریجی بهبود رنگ با افزودن اوره حاصل می‌شود که این امر، به علت انحلال‌پذیری بیشتر رنگ و سهولت بیشتر دسترسی مولکولهای رنگ نیل به تمام بخشهای سوبستراهای پلی‌استری متورم شده، می‌باشد. خواص پایداری شستشو در رنگرزی نیل نسبت به رنگرزی دیسپرس‌ با عمق قابل مقایسه، در هر دو نوع پلی‌استر متداول و میکروفیبر موثرتر می‌باشد.  

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.