مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کاربرد تحلیل پوششی داده ارزیابی پیشرفت انگلیسی تایوان

کاربرد تحلیل پوششی داده ارزیابی پیشرفت انگلیسی تایوان

کاربرد تحلیل پوششی داده ارزیابی پیشرفت انگلیسی تایوان –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

 

شماره
۳۹
کد مقاله
EDU39
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کاربرد تحلیل پوششی داده (DEA) جهت ارزیابی پیشرفت نگارش انگلیسی دانشجویان دانشگاهی با استفاده از برنامه «مای اکسس» در تایوان
نام انگلیسی
Applying DEA to Assess English Writing Progress of University Students Using “My Access” in Taiwan
تعداد صفحه به فارسی
۲۲
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۶
کلمات کلیدی به فارسی
سیستم ارزیابی اتوماتیک نگارش زبان انگلیسی, تحلیل پوششی داده ها (DEA), برنامه مای اکسس (My Access), عملکرد فراگیری
کلمات کلیدی به انگلیسی
Automated writing evaluation system, data envelopment analysis (DEA), My Access,
learning performance
مرجع به فارسی
کنفرانس فراگیری زبان آسیا، دانشگاه پراویدنس، دانشگاه آسیا، کنفرانس آسیایی فن آوری در کلاس درس
مرجع به انگلیسی
The Asian Conference on Language Learning 2012
Official Conference Proceedings, Providence University,
Asia University
کشور
تایوان – ژاپن

کاربرد تحلیل پوششی داده ارزیابی پیشرفت انگلیسی تایوان

 
 کاربرد تحلیل پوششی داده (DEA) جهت ارزیابی پیشرفت نگارش انگلیسی دانشجویان دانشگاهی با استفاده از برنامه «مای اکسس» در تایوان
با آگاهی از این حقیقت که مهارت انگلسیی دانشجویان تایوانی کمتر از بسیاری از کشورهای آسیایی بوده است، وزارت آموزش تایوان در یک اقدام بی سابقه، به منظور طراحی و اجرای برنامه های  فشرده انگلیسی (IEP)  اقدام به تامین بودجه سه مرکز تعلیم / فراگیری محلی (یعنی مراکز شمال، مرکز و جنوب)، به سال ۲۰۰۱ نمود. هدف این مراکز ارتقای سطح علمی و سزاواری های دانشجویان از طریق افزایش مهارت انگلیسی آنها از سطح چارچوب مشترک مراجع زبان اروپا (CEFR) B1 به B2، بر مبنای برآورد منطبق با آموزن های مهارت استاندارد انگلیسی، بوده است.
هدف این مطالعه ارزیابی پیشرفت نگارش انگلیسی دانشجویان با استفاده از یک سیستم ارزیابی نگارش اتوماتیک، به نام مای اکسس[۱]، در مرکز منابع آموزشی / تعلیماتی تایوان می باشد. داده های این مطالعه حاصل آمده از مراکز زبان خارجی دو دانشگاه می باشند که در مرکز تایوان مستقر هستند. این تحقیق اقدام به تحلیل پیشرفت نگارش و انگیزه دانشجویان ثبت نام کرده در یک برنامه فشرده انگلیسی به مدت یک ماه در طی دوره تعطیلات تابستان در سال ۲۰۱۱ می نماید. ما از تحلیل پوششی داده ها (DEA)، که بعنوان یک روش قدرتمند و قابل اطمینان بشمار می آید، جهت  محاسبه  کارایی  نسبی فراگیری نگارش انگلیسی دانشجویان استفاده می نماییم. تا آنجاییکه اطلاع داریم، برای اولین بار است که از DEA جهت ارزیابی عملکرد فراگیری دانشجویان با استفاده از برنامه مای اکسس استفاده می شود.

کلمات کلیدی: سیستم ارزیابی اتوماتیک نگارش زبان انگلیسی، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، برنامه مای اکسس (My Accessعملکرد فراگیری

 

کاربرد تحلیل پوششی داده ارزیابی پیشرفت انگلیسی تایوان

 

۱- مقدمه

با آگاه بودن از این حقیقت که سطح مهارت انگلیسی دانشجویان تایوان کمتر از بسیاری از دیگر کشورهای آسیایی می باشد، وزارت آموزش تایوان در یک فرآیند بی سابقه اقدام به تجهیز مالی سه مرکز تعلیم / فراگیری (یعنی مراکز شمالی، مرکزی و جنوبی) در سال ۲۰۱۱ نمود تا از این طریق قابلیت برنامه ریزی و ارائه برنامه های فشرده انگلیسی (IEP) با هدف ارتقای سطح سواد فارغ التحصیلان دانشگاهی و ارتقای سزاوری های آنها در رابطه با خط مشی شغلی آینده از طریق ارتقای مهارت انگلیسی از سطح CERF B1 به B2، بر مبنای ارزیابی مهارت استاندارد انگلیسی، وجود داشته باشد. هر مرکز منطقه ای بر مبنای مزیت های انباشته منابع آموزشی، قابلیت تصمیم گیری در زمینه خط مشی های آموزشی با توجه به اهداف علمی یا اهداف مرتبط با خط مشی شغلی را خواهد داشت. هدف فراگیری IEP مرکز تعلیم / فراگیری تایوان (که از این به بعد CTIEP خوانده می شود) با توجه به جهت گیری حرفه ای، کمک به دانشجویان جهت دستیابی به سطح CERF B2 مهارت های انگلیسی در محل کار می باشد. این آموزش بوسیله سرویس آزمون انگلیسی تجاری دانشگاه کمبریج (ESOL) (که از این به بعد Bulats خوانده می شود) مورد ارزیابی قرار گرفته و سبب خواهد شد تا آنها قابلیت تحصیل ضروریات زبانی در مشاغل آتی خود را داشته باشند. پارامترهایی چون مبلغ شهریه، محل اقامت و غذا بطور کامل بوسیله MOE برای یک برنامه یک ماهه تامین بودجه شد. کلاس ها از ساعت ۸ صبح الی ۵ بعد از ظهر همراه با یک وقت نهار ۲ ساعته مقرر شده و زمان تشکیل آنها از دوشنبه تا جمعه برای چهار هفته پیاپی برنامه ریزی شد تا مجموع زمان آموزشی به ۱۴۰ ساعت برسد. از بین هفت ساعت کلاسی این دوره، پنج ساعت مختص توسعه مهارت های انگلیسی در محل کار، بر مبنای دستورالعمل مدرسین محلی انگلیسی زبان، و دو ساعت برای آماده سازی Bulats تخصیص داده شد. برای تمرین های نگارش با استفاده از سیستم ارزیابی اتوماتیک نمره، مای اکسس، چهار جلسه مطالعه آزاد پس از یک دوره فوق العاده تدریس رهنمودها و ویژگیهای مشاوره ای و کمکی مرتبط، تخصیص داده شد.
دو مولفه هدف مرتبط با نگارش این مطالعه را تشکیل می دهند. در ابتدا، استدلال اصلی در ارتباط با جلسات خود  مدیریت شده  نگارش  بر مبنای  ایده  «نگارش بعنوان یک پروسه»  می باشد که فرآیند نگارش را بعنوان «تولید مجدد ساختارهای نحوی و کلامی از قبل فراگرفته شده» و «یک فرآیند توسعه تشکیلات با معنی» مشخص ساخته است (Matsuda، ۲۰۰۳، صفحه ۲۱). با توجه به رویکرد فرآیند – مبنا استراتژی های نوآوری، نوشتارها یا مقاله های متعدد و بازخورد سازنده را می توان بعنوان مولفه های مهم در زمینه توسعه فرآیند نگارش قلمداد نمود. دوما، مولفه نگارشی CIEP طرح خود را برمبنای رویکرد هایی نوشتاری متعدد در زمینه آموزش نگارش بنا نهاده است، که بر روی تاثیر بازخوردی مدرسین و همتایان در ارتباط با ویژگی نگارشی دانشجویان، قبل از سوال از آنها برای ویرایش کارهای خود، اثر گذار است. محققین اتفاق نظر دارند که «باز خورد معلمین، به هنگامی که در مراحل میانی فرآیند نگارش ارائه گردد، بعنوان کارامدترین مورد بشمار می آید، چرا که در این زمان دانشجویان قابلیت پاسخگویی به این بازخورد در نگارش های ویرایش شده متعاقب خود را داشته و از این طریق ممکن است آنها انگیزه بیشتری برای توجه نشان دادن به پیشنهادات معلمین داشته باشند» (Ferris، ۲۰۰۳، صفحه ۱۲۳). بعلاوه، تحقیق قبلی گزارش می نماید که دانشجویان قابلیت توجه و بکارگیری بازخوردهای مدرسین، علی الخصوص بازخورد در ارتباط با مسائل گرامری،  به هنگام بررسی مجدد یا ویراستاری نگارش های خود را خواهند داشت (Hedgcock و Lefkowitz، ۲۰۰۴).

کاربرد تحلیل پوششی داده ارزیابی پیشرفت انگلیسی تایوان

 

۲- بررسی مقاله

۱-۲٫ مبحث مرتبط با نگارش انگلیسی و برنامه «مای اکسس»
برحسب نظر Stern و Solomon (2006)، مهارت موثر نگارش بعنوان یک هدف اساسی برای غالب دانشگاه ها به حساب می آید، اما تصحیح ورقه ها می تواند تنش آفرین و زمانبر باشد. آنها در ارتباط با نظرات دانشگاهی از ۵۹۸ ورقه رتبه بندی شده که برای صدها دوره از ۳۰ دپارتمان مختلف در یک دانشگاه آمریکایی گردآوری شده بود تحلیلی را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که غالب نظرات شامل اصلاحات تکنیکی می باشند (همانند اصلاحات املایی، گرامری، انتخاب کلمه و کلمات خالی) می باشند. نکته نظراتی که سازماندهی ورقه ها و کیفیت ایده ها و مضامین مرتبط با آن را مورد بررسی قرار می دهند در این مبحث منظور نشده است (همانند نکات پشتیبانی / شواهد مورد بحث، سازماندهی ساختاری ورقه، ویژگی بیانی / صوتی و خلاقیت). Connors و Lunsford (1988) نیز قبلا دریافتند که خطاهای املایی بعنوان شایع ترین موارد مشخص شده در ورقه می باشند. آنها همچنین نشان دادند که مدرسین تنها بین ۳۰ تا ۵۰% از خطاهای ورقه ها را مشخص / مارک دار می سازند. با این وجود، مارک دار نمودن کلیه خطاها ممکن است سبب نارضایتی و سلب انگیزه های دانشجویان شود. علاوه بر این موارد، مدرسین می بایست تحسین خود را ابراز داشته و نظرات مثبت خود را نیز ارائه نمایند.
سیستم های نمره دهی اتوماتیک می تواند به معلمین جهت تصحیح و رتبه دهی مقاله ها کمک نماید. برنامه «مای اکسس» نسبتا در تایوان معروفیت دارد. با این حال هیچگونه نگارش چینی این برنامه تاکنون ارائه نشده است. با استفاده از این برنامه مدرسین می توانند انگیزه خود جهت تدریس دوره های نگارش را ارتقاء دهند و دیگر احساس زمانبر بودن و خستگی در این دوره ها نخواهند داشت. کلاس های نگارش با توجه به وسعت آن قابلیت ارتقای مهارت های نوشتاری دانشجویان و اصلاح مقالاتی متعدد آنها را خواهد داشت (Hyland، ۲۰۰۳؛ Kroll، ۲۰۰۳). ماشین های تصحیح ورقه ها حداقل قابلیت اصلاح برخی از اشتباهات دانشجویان را داشته و همچنین می توانند بار کاری مدرسین را کاهش دهند. در نتیجه، معلمین از زمان بیشتری جهت تمرکز بر ویژگی های منطقی و سازمانی، بجای وقت گذاشتن صرف بر روی مشکلات مربوط به لغات و گرامر، برخوردار خواهند بود. مطالعات گوناگون همچنین معرف آن هستند که برنامه «مای اکسس» بطور قابل توجهی سبب ارتقای دستاورد دانشگاهی دانشجویان شده است (Yang، ۲۰۰۴؛ Yeh، ۲۰۰۴؛ Wang، ۲۰۰۵؛ Huang، ۲۰۰۶). Huang و Mikulas (2004) نشان دادند که برنامه «مای اکسس» می تواند به دانشجویان جهت ارائه نگارش های بهتر کمک نماید. انگیزه دانشجویان نیز تحت تاثیر مهارت معلمین این فن خواهد بود. به هنگامی که یک مربی به نظر توانایی کار چندان مطلوبی با ماشین تصحیح نمرات نداشته باشد، این مورد بر روی ویژگی های یادگیری دانشجویان نیز تاثیر گذار خواهد بود (Caroll و همکاران، ۲۰۰۱). نقش مدرس راهنمای دانشجویان جهت فراهم آوردن ویژگی های مشاوره ای بعد از رتبه بندی یا تصحیح مقالات برای دانشجویان مهم می باشد (Cheng، ۲۰۰۶). در حقیقت Yang (2004) نشان داده است که به هنگامی که یک مدرس قابلیت فراهم آوردن راهنمایی لازم برای دانشجویان را داشته باشد، انگیزه آنها بطور معنی داری بیشتر خواهد شد.

 

کاربرد تحلیل پوششی داده ارزیابی پیشرفت انگلیسی تایوان

 

۳- روش شناسی
۳-۱٫ DEA و مدل CCR
این مطالعه سعی در بکارگیری تحلیل پوششی داده ها (DEA) جهت محاسبه کارامدی نسبی فراگیری دانشجویان در دوره نگارش انگلیسی می نماید. DEA، که بعنوان یک رویکرد ارزیابی غیر پارامتری به حساب می آید، در رشته های مختلف جهت مشخص نمودن عملکرد معیار سنجی ها و برآوردهای نسبی کارامدی در بین واحدها ارزیابی شده، که غالبا تحت عنوان واحدها تصمیم گیری (DMU ها) خوانده می شوند، بکار گرفته می شود. این رویکرد همچنین قابلیت فراهم آوردن تحلیل مرتبط با تعامل ورودی ها / خروجی ها در محاسبه کارامدی را خواهد داشت. DEA در ابتدا بوسیله Farrell (1957) ارائه شده و متعاقبا چندین ویژگی اصلاحی بوسیله Charnes، Cooper و Rhodes (1978) و Banker، Charnes و Cooper (1974) به آن اضافه شد. Charnes، Cooper و Rhodes (1978) اقدام به تبدیل مفهوم اندازه گیری کارایی Farrell در زمینه ورودی های متعدد و خروجی واحد به ورودی های متعدد و خروجی های متعدد نمودند. آنها فرض کردند که تغییر در ورودی ها  بطور مساوی و مثبتی می بایست در تغییر در خروجی ها نیز بازتاب یابد. این مدل تحت عنوان بازده های ثابت نسبت به مقیاس (CRS) خوانده می شود. نگارش اصلاح شده هم اکنون تحت عنوان «مدل Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) یا مدل CCR» خوانده می شود. رویکرد برنامه نویسی خطی جهت یافتن منحنی های مرزی یک گروه از واحدهای ارزیابی شده بکار گرفته می شود. DMU ها در داخل این منحنی های مرزی ناکارامد هستند. مقدار کارامدی نسبی آنها بوسیله نسبت فاصله DMU ها به منحنی های مرزی برآورد می شود. در نتیجه، آن دسته از DMU هایی که در منحنی های مرزی قرار گرفته اند کارامد تلقی شده و بعنوان مدلهای الگو برای موارد ناکارامد شناخته می شوند.

 

کاربرد تحلیل پوششی داده ارزیابی پیشرفت انگلیسی تایوان

 

۵- نتیجه گیری
این مقاله از DEA جهت بررسی کارایی نسبی فراگیری نگارش انگلیسی دانشجویان با استفاده از برنامه «مای اکسس» در دانشگاه های مستقر در مرکز تایوان استفاده نموده است. میانگین کارایی کلیه ۵۴ DMU برابر با ۷۴۰/۰ می باشد. ۱۱ DMU به هیچ نوع ارتقاء در اقلام ورودی یا در اقلام خروجی خود نیاز ندارند. چرا که یک حالت کارامدی نسبی را حاصل آورده اند. ۴۳ DMU با کارامدی کمتر از ۱ نیازمند ارتقاء یا تعدیل متعاقب در اقلام ورودی یا خروجی خود می باشند. رضایت کاربران بعنوان عامل کلیدی جهت  مشخص نمودن  این  موضوع  بشمار  می آید که آیا بکارگیری نرم افزار «مای اکسس» در زمینه نگارش موفقیت آمیز بوده است یا خیر. مثال D35 نشان دهنده آن است که در صورتی که دانشجویان اقدام به نوشتن تعداد نسبتا زیادی از مقالات نمایند، این مورد الزاما منجر به کارامدی بهتر در امر فراگیری نخواهد شد. بنابراین قابل توجه است تا از تعداد میانگین مقالات، که سبب ارتقای غالب انگیزه های دانشجویان و پیشرفت در نگارش می شود، اطلاع داشته باشیم. بطور مثال، پس از نوشتن ۳ مقاله در خصوص یک موضوع خاص، آیا دانشجویان از یک انگیزه افزایش  یافته در این زمینه بهره مند خواهند شد و از یک ارتقای قابل سنجش در امر نگارش سود خواهند برد؟ آیا مقاله به نگارش درآمده سوم آنها بسیار بهتر از دو مورد قبلی می باشد؟ در صورتی که دانشجویان اقدام به نوشتن مقاله نگارشی چهارم خود نمایند، آیا هیچگونه ارتقای معنی داری رخ خواهد داد؟ مطالعات متعاقب قابلیت پاسخ دادن به این سوالات را خواهد داشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.