مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

الگوی بهینه زراعی مصری با استفاده از برنامه‌ ‌نویسی كسری غیر خطی

الگوی بهینه زراعی مصری با استفاده از برنامه‌ ‌نویسی كسری غیر خطی

الگوی بهینه زراعی مصری با استفاده از برنامه‌ ‌نویسی كسری غیر خطی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
14
کد مقاله
ACC14
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
الگوی بهینه زراعی مصری با استفاده از برنامه‌ ‌نویسی كسری غیر خطی
نام انگلیسی
The Optimal Egyptian Indicative Cropping Pattern Using Nonlinear-Fractional Programming
تعداد صفحه به فارسی
30
تعداد صفحه به انگلیسی
9
کلمات کلیدی به فارسی
الگوی زراعی، منابع آب، برنامه‌نویسی چند منظوره، برنامه‌نویسی كسری، برنامه‌نویسی غیر خطی، روشهای جستجوی اكتشافی، استراتژی سیرتكاملی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Cropping pattern, water resources, multi-objective programming, fractional programming, nonlinear programming, heuristic search methods, evolution strategy
مرجع به فارسی
دپارتمان اقتصاد كشاورزی، ژورنال تحقیقات علوم كاربردی
مرجع به انگلیسی
Department of Agricultural Economics, Journal of Applied Sciences Research
قیمت به تومان
10000
سال
2006
کشور
مصر

 

الگوی بهینه زراعی مصری با استفاده از برنامه‌ ‌نویسی كسری غیر خطی
ژورنال تحقیقات علوم كاربردی، دپارتمان اقتصاد كشاورزی، مركز تحقیقات ملی
2006
چكیده
هدف از این مطالعه یافتن الگوی زراعی بهینه در مصر می‌باشد كه بر اساس آن بتوان نسبت به حداكثر رسانی میزان برگشتی درآمد خالص بر حسب متر مكعب آب اقدام نمود. هدف ما دسترسی به بكارگیری موثر منابع آب نادر می‌باشد. مطالعات قبلی نشان دهنده انحراف الگوی زراعی جاری از بكارگیری موثر منابع می‌باشد. مدل برنامه نویسی كسری در مقوله‌های محتمل آینده در زمینه قیمت‌های محصولات زراعی مصر بكار گرفته شده است. اولین برنامه مرتبط با تداوم قیمت‌های محلی می‌باشد، در حالیكه دومین برنامه مرتبط با شرایط پویای جهانی نظیر بكارگیری قواعد ومقررات موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، می‌باشد كه بر اساس آن انتظار می‌رود باعث شود تا قیمت‌های محصولات زراعی مصر بسطح قیمت‌های بین المللی منطبق با این محصولات برسد.
كلمات كلیدی: الگوی زراعی، منابع آب، برنامه‌نویسی چند منظوره، برنامه‌نویسی كسری، برنامه‌نویسی غیر خطی، روشهای جستجوی اكتشافی، استراتژی سیرتكاملی.
 
 
مقدمه
الگوی زراعی مصر بصورت عمده برای مدت طولانی تحت كنترل دولت مصر بوده است (1986-1961). مطالعات زیادی كه به منظور آنالیز الگوی زراعی در طی این دوره انجام شده است نشان دهنده انحراف الگوی زراعی غالب از یك الگوی بهینه‌ای می‌باشد كه قابلیت تحصیل كارآیی اقتصادی در تخصیص منابع و افزایش تولید كشاورزی را دارا می‌باشد.
یك برنامه آزاد سازی كشاورزی از سال 1987 در مصر آغاز گردید. تحت این سیاست آزاد سازی، دولت آزادی انتخاب كشت محصولات كشاورزی را به كشاورزان اعطا نموده و بر این اساس بدانها اجازه داد مساحت زیر كشت محصولات مختلف كشاورزی توسط آنها تعیین گردد. بطور طبیعی، كشاورزان نسبت به كشت محصولی كه بیشترین سود اقتصادی را حاصل می‌نماید اقدام می‌كند. آنها  همچنین دست به كشت محصولات الزامی می‌زنند كه ارضا كننده نیازهای مصرفی داخلی آنها نظیر گندم، ذرت،‌ برنج، باقلا و شبدر می‌باشد. برخی از مطالعات نشان دهنده تنها پیشرفت اندكی به سمت تحصیل كارآیی اقتصادی در نتیجه تغییراتی می‌باشد كه در الگوی زراعی پس از اعمال سیاست‌های آزادسازی بوقوع پیوسته است.
بخش كشاورزی درحدود 81% از منابع آب سالیانه را در مصر مصرف می‌كند. اهمیت مسئله آب در مصر اخیراً بواسطه دلایل متعددی افزایش یافته است. یكی از دلایل اصلی این مسئله رشد پیوسته جمعیت می‌باشد كه باعث شده است تا مصر از خط فقر مرتبط با آب كه بوسیله سازمان ملل « سرانه 1000 متر معكب بصورت سالیانه» مشخص شده است عبور نماید. مصر در حدود 50% از مصرف داخلی گندم خود را وارد می‌كند. دانشمندان واردات گندم را در حقیقت بعنوان واردات آب بصورت مجازی تصور می‌كنند. علاوه براین، از زمان استقلال، كشورهای شرق و مركز آفریقا بواسطه پیمان سال 1929 رودخانه نیل رنجیده می‌باشند. اخیراً، اعضای پارلمان كنیا نگرانی خود را در زمینه اعتبار قانونی این پیمان اعلام نموده‌اند چرا كه این پیمان این كشورها را از استفاده آب دریاچه ویكتوریا به منظور آبیاری منع نموده است. باتوجه به اینكه  خشك‌سالی بعنوان یك پدیده آشنا در شرق آفریقا مطرح می‌باشد، آب دریاچه ویكتوریا بعنوان راه محتمل برای حل نیازهای غذایی منطقه مد نظر می‌باشد.
در این مطالعه ما دو برنامه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اولین برنامه، قیمت‌های محلی محصولات كشاورزی می‌باشد و دومین برنامه قیمت‌های جهانی این محصولات است. با توجه به اجرای موافقت‌نامه كلی برای تجارت و تعرفه و موافقت‌های تجاری آزاد دیگر، قیمت‌های محلی كالاهای كشاورزی بنظر به سطح قیمت‌های منطبق بین ‌المللی آن سوق می‌یابد.
 
مواد و روش‌ها
منابع اولیه اطلاعات برای این تحقیق داده‌های منتشر شده و منتشر نشده موجود در اداره آمار و بخش مقوله‌های اقتصادی وزارت كشاورزی و احیای اراضی می‌باشد. همچنین داده‌های دیگری ازمنابع مرتبط نظیر وزارت آبیاری، موسسه مركزی بسیج عمومی و آمارها بهنگام نیاز مورد استفاده قرار گرفت.
جهت دسترسی به اهداف این تحقیق، چندین روش تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفت (كه بعداً تشریح خواهند شد). این روش‌ها عبارتند از: برنامه نویسی غیر خطی، برنامه‌نویسی كسری،‌ برنامه نویسی چند منظوره، استراتژی سیر تكاملی (روش تحقیقات اكتشافی پیشرفته)، قضیه كوهن- تاكر (Kuhn-Tuker)، آنالیز مابعد بهینگی.
تحقیقات انجام شده در این مقاله بشرح ذیل طبقه‌بندی شده است: بخش 1 نسبت به معرفی اساس تئوریكی اقدام می‌نماید، كه شامل دو الگوریتم پیشنهادی می‌باشد. بخش 4 فرمولاسیون مسئله را عرضه داشته و بخش 5 حالت كاربرد را بررسی می‌كند. بخش 6 نسبت به انجام آنالیز مابعد بهینگی اقدام می‌ورزد. در نهایت، نتیجه‌گیری و تحقیقات آتی در بخش 7 عرضه می‌شود.
اساس تئوریكی
یافتن الگوی زراعی بهینه در مصر كه باعث به حداكثر رسانی میزان بازگشت درآمد خالص بر حسب سرانه متر مكعب آب می‌شود را می‌توان بعنوان یك مشكل برنامه نویسی كسری FPP مطرح نمود. FPP در سالیان اخیر توجه زیادی را بخود جلب نموده است و و بر این اساس بهینه سازی نسبت‌های معیارهای مرتبط مشخص كننده بینش بیشتر در خصوص این مشكل در مقایسه با بهینه سازی هر یك از معیارها بصورت مجزا می‌باشد. در یك موقعیت حقیقی، یك فرد تصمیم ساز (DM) در برخی از مواقع بمنظور ارزیابی میزان خروجی/ سرمایه یا سود/ كاركنان و غیره با توجه به برخی از قید‌ها در نواحی مختلف مورد نیاز می‌باشد. مشكل الگوی زراعی را می‌توان بصورت FPP ذیل مطرح ساخت:
فرمولاسیون مشكل
جهت یافتن راه‌حل بهینه برای مشكل الگوی زراعی، ما می‌بایست نسبت به توسعه یك مدل ریاضی برای این مشكل اقدام نماییم. بصورت الزامی سه مولفه اصلی مدل ریاضی عبارتند از: متغیرهای تصمیم، توابع هدف و قیدها. در زیر، ما نسبت به تشریح هر یك از این مولفه‌ها با جزئیات مربوطه اقدام می‌كنیم.
اول: متغیرهای تصمیم: متغیرهای تصمیم،   نواحی هدف می‌باشند، كه بوسیله هر یك از محصولات غالب كشت می‌شوند (واحدها: فدان (fedan).
دوم: اهداف: مرحله دوم در فرمولاسیون مدل تعریف توابع هدف می‌باشد، كه بشرح ذیل هستند:
كاربرد موردی
بازنگری: در این حالت، ما نسبت به انتخاب 27 مورد از مهمترین محصولات مصر اقدام نمودیم كه عبارتند از: گندم، جو، باقلا، نخود، شنبلیله، باقلا مصری، عدس، چغندر قند، شبدر زمستانی، بذرك، پیاز زمستونی، سیر، گوجه زمستانی، سیب زمینی زمستانی، ذرت، ذرت خوشه‌ای، برنج، بادام زمینی، كنجد، سویا، پیاز، گل آفتاب گردان، سیب‌زمینی تابستانی، گوجه تابستانی، پنبه، نیشكر، شبدر تابستانی.
مجموعه قیدهای  معرف حدهای حداقل مرتبط با محصولات مختلف می‌باشد. توجه داشته باشید كه یك كشاورز مصری می‌بایست نسبت به تولید حداقل مقدار محصولات مشخص همانند گندم، ذرت، ذرت‌خوشه‌ای، شبدر، اقدام می‌نماید كه مورد نیاز مصرف داخلی خود می‌باشد. علاوه بر این دولت مصرر دارای برنامه خاص خود در خصوص تحصیل حداقل مقدار محصولات مشخص می‌باشد و دلیل آن نیز یا بدین واسطه است كه این محصولات بعنوان محصولات استراتژیك مد نظر می‌باشند مانند گندم و ذرت، یا آنكه این محصولات بعنوان محصولات مشهور صادرات مصر مد نظر می‌باشند نظیر پنبه، پیاز و سیب‌زمینی.
نتایج و مباحث
با بكار گیری الگوریتم‌های پیشنهادی بر حسب مدل فوق و با توجه به دو برنامه «سیستم قیمت‌های محلی» و «سیستم قیمت‌های بین‌المللی» نتایج ذیل بدست می‌آید:
اول: جدول قیود مرزی: هر یك از جداول 1 و 2 مشخص كننده دو نكته در محدوده‌های هر مرز مرتبط با هر یك از برنامه‌ها می‌باشد. این دو نقطه بعنوان محدوده‌های «مرزی» مورد نظر می‌باشند كه شامل مجموع كامل نقاط كارا خواهند بود. در سیستم قیمت‌های داخلی، نقطه ایده‌آل 4/25 بیلیون متر مكعب آب و 3/15 بیلیون پوند برای درآمد خالص می‌باشد. در حالی كه در سیستم‌ قیمت‌های بین المللی نقطه ایده‌آل 4/25 بیلیون متر مكعب برای آب و 3/55 بیلیون پوند برای درآمد خالص می‌باشد. با این وجود، نقطه ایده‌آل بواسطه آنكه اهداف بصورت ضد و نقیص می‌باشند غیر عملی خواهد بود.
آنالیز مابعد بهینگی: جهت ارتقای قابلیت كاربرد این مدل در عمل، ما نیازمند اضافه ساختن چشم انداز پویایی می‌باشیم كه نسبت به بررسی تاثیر تغییرات احتمالی در پارامترهای مدل در خصوص راه‌حل بهینه اقدام نماید.
نتیجه‌گیری و تحقیقات آتی
این مطالعه نیاز به تغییر الگوی زراعی كنونی در مصر بمنظور تحصیل سودمندی موثر و استفاده كارآ از منابع آب موجود را مورد بررسی قرار داده است. دو برنامه برای الگوی زراعی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته‌اند. اولین برنامه مرتبط با تداوم قیمت‌های محلی محصولات می‌باشد، در حالیكه برنامه دوم مرتبط با شرایط جهانی پویا، همانند بكارگیری قواعد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، می‌باشد، كه انتظار می‌رود تا بر این اساس قیمت‌های محصولات مصر منطبق با قیمت‌های بین‌المللی گردد. مقایسه نتیجه این دو برناه آشكار ساخته است كه برنامه دوم بازده بهتری را برای بخش كشاورزی مصر خواهد داشت. این امر موكد آن است كه قیمت‌گذاری محصولات مصری با توجه به قیمت‌های بین المللی براستی منطبق و مساعد بخش كشاورزی مصر می‌باشد.
در این مطالعه، ما نسبت به ارائه DM با نگرش جامع مرزی در هر دو برنامه و از طریق مفهوم «هزینه فرصت» كه نشان دهنده رابطه جایگزین بین اهداف مرتبط با آب و درآمدخالص و همچنین مرتبط با پیمایش مرزی در حول و حوش نقطه بهینه می‌باشد اقدام نمودیم.
با توجه به ویژگی‌های اجرایی، در جهت كسب سودمندی در این تحقیق، سه نقطه ضروری ذیل به وسیله مسئولین مورد توجه قرار گرفته‌ است:
1- پذیرش یك سیاست قیمت‌گذاری كه كشاورزان را جهت اعمال الگوی زراعی پیشنهاد شده تشویق و ترغیب می‌نماید. بر این اساس پیشنهاد شده است كه قیمت‌های محصولات زراعی بسمت قیمت‌های مرزی، كه نشأت گرفته از قیمت‌های بین‌المللی می‌باشند، تعمیم و گسترش داده شوند.
2- ساخت یك سیستم بیمه محصولات كشاورزی جهت مقابله با خطرات مختلفی كه رویاروی تولید كشاورزی قرار دارند. چنین شبكه‌ ایمنی باعث تسهیل اعمال الگوی زراعی پیشنهادی می‌گردد.
3- توسعه یك برنامه ملی استراتژیك جهت سرمایه‌گذاری بر روی روال ذخیره آبهای كشاورزی بر اساس اجرای الگوی زراعی پیشنهادی و كشت در سرزمین‌های احیا شده جدید. در مقابل این موضوع می‌تواند باعث افزایش درآمد خالص كشاورزی گردیده و فرصت‌های شغلی جدیدی را ایجاد نموده و همچنین باعث افزایش تولید محصولات غذایی ضروری نظیر گندم و ذرت شود. همانگونه كه توسط این مطالعه مشخص شده است، آبی كه از طریق اعمال این برنامه محلی ذخیره گردیده است می‌تواند نقصان تراز تجاری مصر را بیش از 635 میلیون دلار تحت پوشش قرار دهد. در نهایت، بر مبنای جوهره این مطالعه، ما پیشنهاد می‌كنیم كه مقامات مسئول نسبت به تخصیص بودجه بیشتر به دو سیاست حیاتی ذیل اقدام نمایند:
1- برقراری سوبسید در جهت پیاده سازی سیستم‌های آبیاری مدرن در حوزه دلتا و رود نیل.
2- تخصیص بودجه لازم جهت انجام تحقیقات علمی در زمینه مهندسی ژنتیك بمنظور تولید محصولات كشاورزی جدید كه دارای خصیصه‌های ارتقا یافته‌ای همانند بازدهی بالا، نیاز كمتر به آب، مدت كمتر زمان محصول دهی و غیره می‌باشد.
چنین سیاست‌هایی می‌تواند بصورت اساسی پارامترهای این مدل را تغییر داده و در نتیجه مرزهای جدیدی را به سمت محدوده‌های نوید دهنده آینده فراروی ما بگشاید. این مقوله بعنوان تحقیقات آتی مد نظر می‌باشد.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.