مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

درآمد حسابداری، ارزش دفتری و گردش وجوه در برآورد سرمایه

درآمد حسابداری، ارزش دفتری و گردش وجوه در برآورد سرمایه

درآمد حسابداری، ارزش دفتری و گردش وجوه در برآورد سرمایه – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
26
کد مقاله
ACC26
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
درآمد حسابداری، ارزش دفتری و گردش وجوه در برآورد سرمایه
نام انگلیسی
Accounting Earning, Book Value and Cash Flow in Equity Valuation: An Empirical Study on CNX NIFTY Companies
تعداد صفحه به فارسی
30
تعداد صفحه به انگلیسی
15
کلمات کلیدی به فارسی
درآمد غیر عادی، ارزش دفتری، گردش نقدی عملیاتی، ارزش سرمایه
کلمات کلیدی به انگلیسی
Abnormal Earning, Book Value, Operating Cash Flow, Equity Value
مرجع به فارسی
كالج تجاری IFIM – بنگلور، هندوستان
مرجع به انگلیسی
IFIM Business School, Bangalore, India
قیمت به تومان
15000
سال
2008
کشور
هندوستان
درآمد حسابداری، ارزش دفتری و گردش وجوه در برآورد سرمایه
یك مطالعه تجربی در خصوص شركتهای CNX NIFTY
 كالج تجاری IFIM
2008
چكیده
با برگشت به سال 1934، Graham و Dodd اهمیت قدرت كسب درآمد در تئوری سرمایه‌گذاری را مشاهده نمودند. بر حسب نظر آنها، تاریخچه درآمد عینی، همراه با انتظارات منطقی، را باید در آینده بصورت تقریب مد نظر قرار داد. مطالعه تجربی Ball و Brown (1968) این مضمون را در بر دارد كه – از بین كلیه منابع اطلاعاتی با توجه به روال كاری یك شركت در سال، میزان درآمدی كه در صورتحساب درآمد سالیانه گزارش می‌شود، در حقیقت مشتمل بر نیمی از مقادیر و یا حتی بیشتر خواهد بود.
در ورای پرده ارتباط ارقام حسابداری با قیمت گذاری سرمایه، Ohlson (1995) و Feltham و Ohlson (1995) یك مدل ارزش‌گذاری عینی را بر مبنای درآمد غیرعادی فراهم آوردند. بر حسب این مدلها، اصول ارزش گذاری متكی بر درآمد غیرعادی (NI) می‌باشد – یك فرآیند اتورگرسیو یا خودبرگشتی مرتبه اول (AR (1)) – كه در ارتباط با درآمد غیرعادی دوره قبل می‌شود. همراه با درآمد غیرعادی، متغیرهای دیگری همچون ارزش دفتری سرمایه، گردش وجوه عملیاتی، اطلاعات تعهدی و داده‌های دیگر (كه همگی بصورت اتورگرسیو می‌باشند – فرآیند AR(1)) را می‌توان بصورت منفك یا مشترك برای پیش‌بینی ارزش سرمایه یا حق مالكیت در دارایی مورد استفاده قرار داد.
در مقاله جاری ما تلاش خواهیم نمود تا قابلیت پیش‌بینی ارزش سهم سرمایه شركتهای CNXNIFTY در بازار بورس ملی هند را حاصل نمائیم كه برای این كار از تحقیقات تجربی كه بمدت 10 سال (1999 الی 2008) از طریق جمع‌آوری داده‌های سطح مقطع در زمینه درآمد غیرعادی، ارزش دفتری و گردش وجوه عملیاتی همراه با پیش‌بینی و ارزش گذاری مدلهای معادله Ohlson (1995) و Feltham و Ohlson (1995) صورت گرفته است، بهره گرفتیم. یافته‌های ما موكد آن است كه درآمد غیرعادی، ارزش دفتری و مولفه گردش وجوه عملیاتی درآمد بترتیب یك فرآیند اتورگرسیو را دنبال می‌نمایند.  اطلاعات مرتبط با درآمد غیر عادی  و ارزش دفتری به ما كمك خواهد نمود تا نسبت به پیش بینی ارزش سرمایه اقدام نماییم. این یافته‌ها سازگار با مدل Ohlson می‌باشند.
 
كلمات كلیدی: درآمد غیر عادی، ارزش دفتری، گردش نقدی عملیاتی، ارزش سرمایه
 
مقدمه
در تحقیقات كلاسیك، Graham و Dodd (1934) مشاهده نمودند كه كه مفهوم درآمد دارای یك تاریخچه غنی در مبحث تجزیه و تحلیل صورت حسابهای مالی می‌باشد. چنین مضمونی تركیبی از سوابق درآمد عینی، كه در خلال سالیان نشان داده شده است، بعلاوه یك انتظار منطقی را به همراه دارد كه در بردارنده امكان حاصل آوردن تقریب‌های نزدیك در آینده می‌باشد، البته به شرط آنكه شرایط فوق‌العاده‌ای رخ ندهد.
بعنوان یك منبع اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری‌های مالی، ارقام صورت حسابهای مالی و تفاسیر مربوط بدانها مهمترین نقش را در تجزیه و تحلیل‌های اساسی بازی می‌كنند.
نقش ارقام حسابداری در مضمون ارزش گذاری امور فوق‌الذكر بطور تجربی در مطالعه انجام شده بوسیله  Ball و Brown (1968) نشان داده شده است. در این مطالعه مفید بودن ارقام حسابداری از طریق محتوای اطلاعاتی و مسئله دقت و تناسب آن مورد بررسی قرار گرفته است. بر حسب این مطالعه، از بین كلیه منابع اطلاعاتی، با توجه به امور كاری یك شركت در طی یك سال، میزان یا ارقام درآمدی گزارش شده در صورت حساب مالی سالیانه خود در بردارنده نیمی از امور انجام شده یا حتی بیشتر می‌باشد. بر این اساس، محتوای صورت حساب مالی سالیانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. اما چنین مضمونی بعنوان ابزار زمانی برآورد عملكرد از ویژگی اجرایی ضعیفی برخوردار بوده است، چرا كه 80 یا 90% از این موارد، دقیقا قبل از آنكه درآمد سالیانه بعنوان یك منبع اطلاعاتی مدنظر قرار گیرد، حاصل می‌شوند. چنین گزارشی احتمالا شامل عددی خواهد بود كه در گزارشات موقتی، ناظرین این مطالعه، بدان اشاره شده است. البته این موضوع غیر قابل انتظار نیست. برحسب فرضیه بازار كارآمد (EMH)، بازار به سادگی نسبت به تصاحب كلیه اطلاعات موجود شامل اطلاعات «درآمد پروفورما» یا داده‌های ممیزی نشده درآمد، در گزارشات موقتی كه بصورت اختیاری یا الزامی (بطور مثال در هندوستان تحت توافقنامه حال شده كلیه شركتهای لیست شده هم اكنون ملزم به انتشار فصلی اطلاعات درآمد خود می‌باشند) بوسیله شركتها انتشار می‌یابند، اقدام می‌كند.
یافته‌های این مطالعه منجر شده است تا تعدادی از بررسی‌های مرتبط نسبت به برجسته ساختن ارزش مرتبط با نه تنها مواردی چون «درآمد خالص “خط تحتانی”»، یعنی اطلاعات سود گزارش شده در صورت حساب مالی، اقدام نمایند بلكه آنها اقلامی همچون ارزش دفتری دارایی‌‌ها، مقادیر تعهدی، گردش وجوه عملیاتی و موارد دیگر را نیز مدنظر قرار دهند.
بررسی مبحث مرتبط با مدلهای درآمد، ارزش دفتری و ارزش‌گذاری سرمایه
Penman (2001) تجزیه و تحلیل اساسی مرتبط با ارزش‌گذاری پایه‌ای در صورت حسابهای مالی را مدنظر قرار داد. یكی از مواردی كه بوجود آورنده یك لنگر یا پایه قابل توجه در این زمینه می‌شود ارزش دفتری می‌باشد. بر این مبنا، سرمایه‌گذار مضامین ارزش‌گذاری خود را بعنوان یك نقطه شروع بر مبنای ارزش دفتری (BV) كه در ترازنامه یا بیلان شناسایی شده است بنیان گذاشته و سپس نسبت به ارزیابی ارزش شناخته نشده اقدام می‌نماید كه می‌توان آن را تحت عنوان اضافه ارزش یا تفاوت ارزش واقعی در برابر ارزش دفتری بیان داشت. بر این مبنا سعی می‌شود تا ارزش شناخته نشده برای یك دوره را از طریق پیش‌بینی درآمدهای اضافی (RE) به دست آورد. این مضمون را همچنین به نام درآمد غیر عادی یا سود اضافه می‌خوانند كه خود بعنوان برآوردی بشمار می‌آید كه باعث حاصل آوردن ارزش افزوده به ارزش دفتری می‌شود. بطور خاص‌تر درآمد اضافی در زمان t به شرح ذیل محاسبه می‌شود:
جاییكه  سرمایه‌گذاری در زمان خاتمه (t-1) یا زمان شروع t می‌باشد.
این مدل مشخص كننده آن است كه ـ یك درآمد اضافی وجود دارد (یعنی، درآمد در برابر نرخ بازده مطلوب) یا درآمد غیر معمول كه بوجود آورنده اضافه ارزش یا تفاوت ارزش واقعی در برابر ارزش اسمی می‌باشد. در صورتی كه درآمد اضافی صفر باشد هیچگونه اضافه ارزشی حاصل نخواهد شد.
Ohlson (1995) در زمینه تدبیر یك تئوری به هم پیوسته ارزش شركتی كه وابسته به نسبت «شمول تمامی درآمدها» جهت مشخص نمودن نقش منحصر بفرد برای هر یك از سه متغیر درآمد، ارزش دفتری و سود سهام می‌باشد، صحبت نمود. بر حسب نظر وی، تغییر در ارزش دفتری (BV) مساوی درآمد منهای سود سهام (خالص آورده یا سهم سرمایه) می‌باشد. چنین نسبتی به نام نسبت شمول تمامی درآمدها خوانده شده كه در بر دارنده این نكته است كه كلیه تغییرات در دارایی‌ها/ دیون غیر مرتبط با سود سهام را باید در صورت حساب مالی گنجاند.
هدف مطالعه جاری
هدف از مطالعه جاری تلاس جهت یافتن قابلیت پیش‌بینی اصول پایه حسابداری بصورت تجربی می‌باشد كه عمدتا عبارتند از: ارزش دفتری، درآمد و گردش وجوه در امر ارزش گذاری سرمایه كه غالبا در پس مدلهای توسعه یافته بوسیله Ohlson (1995) و Feltham-Ohlson (1995) با توجه به شركتهای CNXNIFTY بورس ملی هند قرار گرفته‌اند. در مجموع جامعه CNXNIFTY متشكل از 50 نمونه از بالاترین سهام‌های مشخص شده برحسب ارزش نقد سرمایه در بازار می‌باشد. بر مبنای لیست شركتهای CNXNIFTY، می‌توان این مضمون را درك نمود كه چنین لیستی در حقیقت یك لیست استاتیك بشمار نمی‌آید. بر مبنای ارزش نقد سرمایه در بازار این لیست بصورت مقطعی به روز رسانی می‌شود. شركتهای جدیدی كه وارد این لیست می‌شوند جایگزین شركتهای قدیمی می‌گردند. مطالعه ما بر مبنای لیست شركتهایی می‌باشد كه در تاریخ 15 سپتامبر 2008 وجود داشته‌ و به فعالیت خود ادامه داده‌اند.
 
طرح تحقیقاتی
ما نسبت به فرموله نمودن دو مدل اطلاعات خطی به شرح ذیل اقدام نمودیم كه عمدتا بعنوان LIM 1 و LIM 2 بر مبنای مدلهای بوسیله Ohlson (1995) و Feltham-Ohlson (1995) می‌باشند.
منبع اطلاعات
ما داده‌های مرتبط با درآمد خالص كه در خصوص سهامدارن سرمایه‌ای، ارزش دفتری سرمایه، گردش وجوه عملیاتی و ارزش بازاری بر مبنای قیمت سهم دارای حق مالی در انتهای- سال شركتهای CNXNIFTY كه در 15 سپتامبر 2008 در لیست NIFTY بانك اطلاعات Prowess (2008- 1999) وجود داشته‌اند را بدست آوردیم. لازم بذكر است كه داده‌های تعدادی از شركتها برای سالهای اولیه موجود نبوده است، چرا كه این شركتها، بر مبنای ارزش نقد سرمایه در بازار خود، در سالهای اخیر وارد لیست NIFTY گردیده‌اند.
تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج
الف) آمارهای تشریحی:  آمارهای تشریحی بر مبنای مشاهدات 362 شركت در سال (پس از كنترل بخش‌های مجزای مربوط به سالیان 2000 – 1999 در پی بروز تقلب‌های در بازار سهام) در جدول 1 ارائه شده است.
ب) تجزیه و تحلیل رگرسیون
ضریب‌های رگرسیون معادله‌های LIM 1 منشعب شده از ادغام داده‌های سطح مقطع از سال 2008- 1999) در جداول ذیل ذكر شده‌اند. این ارزیابی با استفاده از داده‌های غیر مقیاسی در پی Barth و Kallapur (1999) مشخص شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری
مطالعه جاری به منظور آزمایش اعتبار تجربی مدلهای Ohlson (1995) و Feltham و Ohlson (1995) انجام شد تا بدین وسیله نشان داده شود كه چگونه متغیرهای حسابداری، یعنی درآمد غیر عادی، ارزش دفتری و گردش وجود عملیاتی در ارتباط با یك دوره مشخص شده و نقش خاص آنها در ارزش گذاری سرمایه در مضمون مرتبط با شركتهای CNXNIFTY هندوستان برای یك دوره 10 ساله (2008 – 1999) می‌باشند. این یافته‌ها در بر دارنده آن می‌باشند كه درآمد غیر عادی در ارتباط با درآمد غیر عادی تاخیری و ارزش دفتری سرمایه در طی یك سال می‌باشد. این ارتباط از نظر آماری معنی‌دار است. درآمد غیر عادی متعاقب با فرآیند اتورگرسیو، با توجه به دوره بلادرنگ قبلی درآمد غیر عادی و ارزش دفتری سرمایه، می‌باشد. بنابراین، این مورد پس از فرآیند AR(1) خواهد آمد كه به معنای آن خواهد بود كه دوره حسابداری بعدی درآمد غیر عادی را می‌توان بر مبنای اطلاعات جاری درآمد غیر عادی و ارزش دفتری سرمایه پیش‌بینی كرد. از نظر آماری، 86% گوناگونی درآمد غیر عادی  را می‌توان بوسیله درآمد غیر عادی دوره قبل  و ارزش دفتری سرمایه  تشریح نمود. بطور مشابه، گردش وجود عملیاتی همچنین به دنبال فرآیند AR(1) خواهد آمد و در ارتباط با گردش وجود عملیاتی و ارزش دفتری دوره قبلی می‌باشد. اما اضافه نمودن گردش وجود عملیاتی تاخیری یك ساله بعنوان یك پارامتر باعث ارتقای قدرت پیش‌بینی درآمد غیر عادی دوره جاری نخواهد شد. ارزش دفتری سرمایه وابسته به ارزش پیش‌بینی شده درآمد غیر عادی و ارزش دفتری حاصل شده از فرآیند AR(1) خواهد بود. این ارتباط از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد. اما به هنگامی كه متغیر گردش وجوه عملیاتی به درآمد غیر عادی و ارزش دفتری اضافه شد، هیچگونه پیشرفتی در نتایج حاصل نخواهد آمد. بنابراین، درآمد غیر عادی و ارزش دفتری در پیش‌بینی ارزش دفتری و گردش وجوه عملیاتی باعث افزودن به ارزش مربوط به یافته‌های مطالعه ما نخواهد شد. نتیجه آخر (عدم تناسب ارزش گردش وجوه) در مغایرت با یافته‌های Barth، Beaver، Hand و Landsman (1999) می‌باشد. یافته‌های تجربی ما سازگار با مدلهای Ohlson (1995) و Feltham و Ohlson (1995) می‌باشند. علاوه بر این، ما دریافتیم كه در مقایسه با بازارهای توسعه یافته، بازار سهام  CNXNITY اضافه ارزش بازاری بیشتری را در برابر ارزش دفتری در طی دوره مطالعه در نظر داشته است كه بواسطه حالت محافظه‌كاری حسابداری مخصوصا با توجه به طبیعت شركتهای شامل شده در آن و رفتار ذهنی بازار در طی دوره بعد از مطالعه می‌باشد.
محدودیت مطالعه جاری و چشم‌انداز تحقیقات آتی
مطالعه تجربی كنونی با توجه به رفتار برخی از موارد و ارقام حسابداری و تاثیر آنها بر روی ارزش گذاری شركتهای CNXNIFTY، موجود در 15 سپتامبر 2008، از طریق ادغام داده‌های سطح مقطع برای مدت 10 سال (2008 – 1999) انجام شده است. این شركتها برحسب ارزش نقد سرمایه در بازار جزء بزرگترین شركتها از نظر اندازه بشمار آمده و تحت نظارت بسیار نزدیكی بوسیله تحلیل‌گران و اتحادیه سرمایه‌گذاری قرار داشته‌اند. در نتیجه، هر یك از اطلاعات شامل شده ارقام حسابداری بصورت اجزا و عوامل مرتبط بشمار آمده و در فرآیند ارزش گذاری با كارآمدترین حالت قیمت گذاری شده‌اند. این ویژگی ممكن است برای شركتهای دارای سرمایه متوسط یا اندك چندان جالب نباشد و بنابراین نقش ارقام حسابداری در فرآیند ارزش گذاری ممكن است مشكل جلوه نماید. دوباره، ذكر این نكته لازم است كه CNXNIFTY معرف كلیه بخشهای اصلی اقتصادی بشمار می‌آیند. بر این مبنا می‌توان این موضوع را یك شاخص پیچیده در نظر گرفت. نقش ارقام حسابداری برای بخشهای مختلف در فرآیند ارزش گذاری متفاوت می‌باشد.
تحقیقات تجربی اولیه، بر روی بخشهای مختلف نتیجه‌های متفاوتی را حاصل آورده است.
تا این زمان به سختی می‌توان گفت كه مطالعات انجام شده مدل Ohlson (1995) را در مضمون هند بكار گرفته باشند. چشم‌انداز گسترده‌ای در زمینه انجام مطالعات تجربی، همانند تحقیقات در گستره صنعت، انجام شده است تا اعتبار این مدل برای صنایع اصلی، شركتهای دارای سرمایه اندك و متوسط و غیره مشخص شود. همراه با درآمد غیر عادی (كه بعنوان یك الزام برای این مدل بشمار می‌آید)، ارزش دفتری سرمایه و گردش وجوه و همچنین رفتار متغیرهای دیگر شامل متغیرهای كیفی را می‌توان در تحقیقات آتی مدنظر قرار داد.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.