ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ارسال فایل جهت ترجمه

روش های ارسال فایل جهت ترجمه (برآورد قیمت و زمان)

 

الف- ارسال فایل به ایمیل ذیل:

irantarjomeh@gmail.com

ب- یا تکمیل فرم برآورد ترجمه ذیل:

 

برآورد ترجمه - ایران ترجمه

لطفا فرم ذیل را تکمیل کنید.

با تکمیل این فرم ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت (بغیر از روزهای تعطیل) برآورد قمیت و زمان مورد نیاز جهت ترجمه انجام و نتیجه آن به ایمیل مشخص شده از طرف شما در این فرم ارسال خواهد شد.

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.