ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

بوردهی لیزری آلیاژهای تیتانیم

بوردهی لیزری آلیاژهای تیتانیم

بوردهی لیزری آلیاژهای تیتانیم – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه متالورژی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: ۵۰۰۰ تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ترجمه شده متالورژی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره       
۵۶
کد مقاله
MTL056
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
بوردهی لیزری آلیاژهای تیتانیم
نام انگلیسی
LASER BORIDING OF TITANIUM ALLOYS
تعداد صفحه به فارسی
۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۳
کلمات کلیدی به فارسی
بوردهی لیزری، آلیاژ تیتانیم
کلمات کلیدی به انگلیسی
LASER BORIDING, TITANIUM ALLOYS
مرجع به فارسی
علوم مواد، فرآوری گرمایی
دانشگاه فنی پرم
مرجع به انگلیسی
Metal Science  and Heat Treatment; Perm  State  Technical  University
سال
۱۹۹۴
کشور
روسیه

بوردهی لیزری آلیاژهای تیتانیم

  
بوردهی لیزری آلیاژهای تیتانیم
مقاومت سایشی پایین تیتانیم و آلیاژهای آن کاربرد آنها را در ساخت ماشین آلات محدود می کند. از این لحاظ روشهای سخت کاری سطحی تیتانیم و آلیاژهای آن، که تمایل به افزایش خواص ضد اصطکاکی آنها دارند، از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. آلیاژسازی لیزری یکی از برجسته ترین روشهای اصلاح مقاومت سطحی می باشد. در این تحقیق، ما خصوصیات ویژه تشکیل ساختاری لایه های سطحی آلیاژ تیتانیم VT3-1  در طی آلیاژسازی لیزری از پوششهای پس مانده محتوی مخلوطی از کاربید بورB۴C  و کروم را بررسی کردیم.
فرآوری لیزری در یک واحد لیزر ضربانی(پالسی) ” “Kvant-15انجام شد. ترکیب فاز در یک پراش سنجDRON-2.0  با تابش Kα تک فام سازی شده تعیین گردید. ساختار در زیر میکروسکوپ نوری   MIM-8 بررسی شد و ریزسختی بر روی دستگاه  PMT-3 اندازه گیری شد. آزمایش ضد اصطکاک نمونه های آلیاژیVT3-1  در یک واحد آزمایشگاهی SMTS-2 تحت اصطکاک لغزشی در روغن صنعتی۱۲۰-A جفت شده با نمونه های فولاد سخت شدهShKh15(HRC 65)  انجام شد.
پس از آلیاژسازی لیزری، تیتانیم فاز α،TiO۲  (روتیل) و بوریدهای تیتانیم TiB، Ti۳B۴، Ti۲B ۵ در لایه سطحی نمونه ها بوسیله آنالیز ساختاری پرتوX  شناسایی گردید. علاوه بر این، مقدار ناچیزی کاربید بورB۴C در ساختار وجود دارد. لایه سطحی شامل یک ناحیه گذاری(ذوب) که ساختار شاخه ای(دندریتی) دارد و ضخامت آن تقریبا ۲۷۰ µm  است و یک ناحیه تاثیر گرمایی که یک لایه کم رنگ پهن است، می باشد. ریز سختی ناحیه گذاری(ذوب)۱۰۰۰ H ۹۵۰ است. در ناحیه تاثیرگرمایی، ریز سختی بطور یکنواخت کاهش می یابد و با مقدار اولیه۳۲۰ H  در فاصله ۶۰۰ µm۵۰۰  از سطح مطابقت دارد. افزایش ریز سختی در لایه های سطحی در اثر تشکیل بوریدهای تیتانیم در نتیجه تجزیه گرمایی کاربید بور در حمام ذوب حاصل می شود.
شکنندگی(تردی) لایه های سطحی مانعی برای بوردهی سطحی می باشد. ما برای پایین تر آوردن تمایل به تشکیل ترک(شکاف)،آلیاژسازی لیزری ترکیبی سطح آلیاژ باکاربید بور و کروم را آزمایش کردیم. نسبت بهینه کروم به کاربید بور از نتایج آزمایش به ترکیب آلیاژی:  Cr  +  ۷۵%  B۴C ۲۵% ؛  ۵۰%  Cr  +  ۵۰%  B۴C؛ ۷۵%  Cr  +  ۲۵%  B۴C و  انتخاب گردید.
فازهای زیر در لایه سطحی نمونه ها پس از آلیاژی لیزری پیچیده(کمپلکس) مشاهده شد: a-Ti، TiB، Ti۳B۴، Ti۲B۵، TiC، B۴C و Cr۲Ti. گر چه کروم یک پایدار کننده b نسبتا قوی است، فاز b بوسیله روش آنالیز ساختاری پرتوX  در مجاورت لایه سطحی نمی باشد. تشکیل Cr۲Ti بین فلزی ما را به این فرض رهنمون می شود که تجزیه اوتکتوئید فاز b در دماهای بالا روی میدهد. این امر به احتمال زیاد با این واقعیت همراه است که تیتانیم و آلیاژهای آن رسانایی گرمایی نسبتا پایینی دارد و سرعت خنک سازی ناحیه تابش یافته با لیزر در فاصله دمایی ۷۰۰۰C ۴۰۰ برای تثبیت مقدار مناسبی از فاز دمای بالا بسیار پایین است. علاوه بر این، هر بخش از ناحیه آلیاژسازی لیزری تحت فعالیت گرمایی تکراری حوزه های دمایی از نواحی مجاور(همسایه) قرار می گیرد.
سختی لایه سطحی پس از آلیاژسازی لیزری با مخلوط کروم و کاربید بور نسبت به پس از آلیاژسازی با کاربید بور خالص کمی بالاتر است (شکل ۱). این امر می تواند بوسیله وجود مقدار زیادی بورید، کاربید و بین فلزهای تیتانیم در لایه سطحی توضیح داده شود. در این مورد، هیچ شکافی در ریز ساختار وجود ندارد. این امر کاهش شکنندگی لایه لیزری را نشان میدهد. هنگامی که مقدار کروم در ترکیب آلیاژی از ۲۵% به ۷۵% افزایش می یابد، ریز سختی از ۱۱۶۰ به ۱۰۴۰ H  کاهش پیدا می کند.
بنابراین، حتی مقدار کمی کاربید بور در پوششهای آلیاژی منجربه تشکیل ترکیبات تیتانیم با بوروکربن میشود. این امر، به نوبه خود، سختی لایه های سطحی را بطور محسوسی افزایش میدهد. ترکیب دارای ۲۵ درصدB۴C  به عنوان ترکیب بهینه در نظر گرفته میشود زیرا از نظر سختی لایه سطحی از سایر پوششها عالی تر است و از نظر مقدار کاربید بور برتری دارد چون شکنندگی لایه آلیاژ شده در این مورد کاهش می یابد.
آزمایش ضد اصطکاک در نمونه های اولیه (بدون سخت سازی سطحی) و پس از آلیاژسازی لیزری از پوششهای محتوی ۲۵ درصد B۴C انجام شد. به منظور تشکیل یک فیلم جداگانه بر روی سطوح در تماس اصطکاک برای جلوگیری از گیرپاژ (گیر افتادگی)، کلسیم فلوئورید وارد ترکیب پوشش شد. نتایج آزمایش های ضد اصطکاک در جدول ۱ ارائه شده است.
گیر افتادگی سطوح اصطکاک در طی آزمایش نمونه های اولیه مشاهده شد. این امر دلیلی بر سایش شدید و ضریب اصطکاک بالای آن بود. ضریب اصطکاک و سرعت سایش نمونه ها در نتیجه آلیاژسازی لیزری بطور محسوسی کاهش می یابد. این نکته باید خاطرنشان شود که در مرحله شکست داخلی، هیچ نشانه ای از اثر کلسیم فلوئورید بر خصوصیات ضد اصطکاک سطوح اصطکاکی وجود ندارد و ضریب اصطکاک نمونه ها بعد از پایان یافتن فرآیند شکست داخلی بطور قابل توجهی افزایش می یابد (شکل ۲).
بنابراین، آلیاژسازی لیزری آلیاژهای تیتانیم از پوششهای پس مانده، استفاده از آنها در جفت های اصطکاک لغزشی را امکانپذیر می سازد.
 
نتیجه گیری
  1. آلیاژسازی لیزری آلیاژهای تیتانیم با مخلوطی از کاربید بور و کروم منجر به ایجاد لایه های بوردهی شده بسیار سخت بر روی سطح میشود (حتی با مقادیر B۴C پایین).
  2. ورود کلسیم فلوئورید به ترکیب آلیاژی در اصلاح قابل توجه خواص ضد اصطکاک ِآلیاژها مشارکت می کند.
 

 

بوردهی لیزری آلیاژهای تیتانیم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.