ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

درک پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کیفی

درک پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کیفی

درک پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کیفی –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

شماره
۴۶
کد مقاله
EDU46
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
درک پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کیفی
نام انگلیسی
Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research
تعداد صفحه به فارسی
۳۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
پایایی, روایی, مثلث بندی, ساخت, تحقیقات کیفی, تحقیقات کمی
کلمات کلیدی به انگلیسی
,Reliability, Validity, Triangulation, Construct
Qualitative, Quantitative
مرجع به فارسی
دانشگاه تورنتو، اونتاریو، کانادا
مرجع به انگلیسی
The Qualitative Report; University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada, Nahid Golafshani
قیمت به تومان
۱۰۰۰۰
سال
۲۰۰۳
کشور
کانادا

 

درک پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کیفی
دانشگاه تورنتو، اونتاریو، کانادا
۲۰۰۳
چکیده
کاربرد پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کمی پدیده ای شایع تلقی شده و هم اکنون چنین موردی در الگوی تحقیقاتی کیفی نیز به خوبی شناخته شده است. از آن جایی که پایایی و روایی ریشه در رویکرد اثبات گرایی دارد، لازم است تا چنین موردی را مجدداً برای کاربرد در رویکرد طبیعت گرایی نیز مورد تعریف مجدد قرار داد. همانند پایایی و روایی بکار گرفته شده در تحقیقات کمی، و کاربرد آنها به منظور فراهم آوردن نوعی راهکار مناسب به منظور بررسی معنای این دو عبارات در پارادایم / الگوی تحقیقات کیفی، فرآیند مثلث بندی با کاربرد در تحقیقات کمی به منظور آزمایش پایایی و روایی، قابلیت مشخص سازی برخی از روش ها جهت آزمایش یا بحداکثر رسانی روایی و پایایی یک مطالعه کیفی را خواهد داشت. بنابراین، ویژگیهای پایایی، روایی و مثلث بندی، در صورتی که آنها به صورت مرتبط در مفاهیم تحقیقاتی، مخصوصاً از نقطه نظر کیفی، مدنظر قرار گیرند را می بایست مجدداً مورد تعریف و پالایش قرار داد تا آنکه قابلیت بازتاب و مشخص سازی راهکارهای متعدد اثبات حقیقت بوجود آید.
کلمات کلیدی: پایایی، روایی، مثلث بندی، ساخت، تحقیقات کیفی، تحقیقات کمی
مقدمه
این مقاله کاربرد پارامترهای پایایی و روایی در الگو یا پارادایم تحقیقات کیفی را مورد بررسی قرار می دهد. در ابتدا، معانی تحقیقات کمی و کیفی مورد بررسی قرار می گیرند. متعاقباً، پایایی و روایی در تحقیقات کمی به عنوان روشی جهت فراهم آوردن نوعی تخته پرش به منظور بررسی معانی این دو عبارت و چگونگی آزمایش آنها در پارادایم یا الگوی تحقیقاتی کیفی، مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله از طریق نشان دادن کاربرد فرآیند مثلث بندی در این دو پارادایم (کمی و کیفی) به علت جهت گیری پرداخته و نشان می دهد که چگونه تغییرات بر روی درک ما در زمینه پارامترهای پایایی، روایی و مثلث بندی در مطالعات کیفی تاثیر داشته است.
تحقیقات کمی چیست؟
محققینی که از ویژگیهای اثبات گرایی منطقی استفاده نموده اند یا آنکه از تحقیقات کمی بهره گرفته اند اقدام به بکارگیری روشهای تجربی و برآوردهای کمی جهت تست کلیات فرضی نموده (Hoepfl، ۱۹۹۷)، و بر این مبنا بر روی اندازه گیری و تحلیل ارتباطات علی یا سببی بین متغیرها تاکید داشته اند (Denzin و Lincoln، ۱۹۹۸). به منظور نشان دادن معنای تحقیقات کمی برای کاربرد آن در خصوص تشریح مشکلات اجتماعی، Bogdan و Biklen (۱۹۹۸) خاطر نشان نموده اند که:
نمودارها و گراف ها نشان دهنده نتایج تحقیقات هستند، و مفسران از کلماتی نظیر “متغیرها”، “جمعیت ها” و “نتیجه” به عنوان بخشی از لغات روزمره خود استفاده می نمایند … حتی در صورتی که ما غالباً از این موضوع آگاهی نداشته باشیم که معانی دقیق این عبارات چیستند … [اما] از این موضوع آگاهی می باشیم که چنین موردی به عنوان بخشی از فرآیند انجام تحقیقات مدنظر است. تحقیقات، با توجه به موردی که به صورت عمومی شناخته می شود، به عنوان مترادفی برای تحقیقات کمی به شمار می آید (صفحه ۴).
تحقیقات کمی به محققین اجازه می دهد تا قابلیت آشنایی با مشکل یا مفهومی که می بایست مطالعه شود را داشته باشند، و احتمالاً بتوانند نسبت به ایجاد فرضیه هایی جهت تست مشکلات اقدام نمایند. در این پارادایم: (۱) تاکید بر روی حقایق و علل رفتار می باشد (Bogdan و Biklen، ۱۹۹۸)، (۲) اطلاعات در قالب اعدادی است که قابلیت مشخص سازی و خلاصه سازی آنها وجود دارد، (۳) فرآیند ریاضی به عنوان هنجاری برای تحلیل داده های عددی به حساب می آید و (۴) نتیجه نهایی در واژگان آماری بیان می شود (Charles، ۱۹۹۵).
به طور کلی، تحقیقات کمی “… پشتیبانی شده به وسیله  اثبات گرایان  یا  الگوی علمی،  سبب  می شود تا ما به جهان به عنوان پدیده ای نگاه کنیم که متشکل از حقایق قابل مشاهده و قابل اندازه گیری می باشد” (Glesne و Peshkin، ۱۹۹۲، صفحه ۶)، با این وجود فرضیه آنها که “حقایق اجتماعی دارای یک واقعیت عینی می باشند” و ” متغیرها می توانند … مورد شناسایی قرار گرفته و ارتباطات اندازه گیری شوند” (صفحه ۷) همگی مشکل آفرین تلقی میشوند. ایده “اندازه گیری” به معنای درک آنچه می توانیم آن را تحت عنوان مسایل آموزشی از طریق انجام عملیاتی تحت عنوان “برآورد” در دنیای فیزیکی تلقی نماییم به شمار می آید (Crocker و Algina، ۱۹۸۶). Stevens (۱۹۴۶) اقدام به تعریف فرآیند اندازه گیری یا برآورد به عنوان ویژگی تخصیصی رقومی برای اهداف یا رخدادها برمبنای قواعد نموده است. از چنین تعاریفی، می توان فرآیند اندازه گیری یا برآورد را به عنوان موردی ضروری، و دارای ارتباط کمی و آماری برشمرد. در صورتی که خواسته باشیم چنین موردی را به صورت ساده بیان  داریم،  اندازه گیری  یا  برآورد  را می توان در خصوص اعداد، و همچنین داده های سخت عینی مد نظر قرار داد.
یک محقق علوم کمی سعی در بخش نمودن و تعیین حدود پدیده ها به دسته بندی های شایع و قابل اندازه گیری می نماید بگونه ای که قابلیت به کارگیری آنها برای کلیه موضوعات وجود داشته باشد و بتوان از آنها در موقعیت های گسترده تر و مشابه استفاده نمود (Winter، ۲۰۰۰). در تلاش های خود، روشهای محققین شامل “کاربرد برآوردهای استاندارد شده می باشد به گونه ای که رویکردهای مختلف و تجارب گوناگون اشخاص را بتوان در یک عدد محدود یا دسته بندی پاسخ از قبل مشخص شده که بر مبنای آن چنین عددی تخصیص یافته است جای داد” (Patton، ۲۰۰۱، صفحه ۱۴). به طور مثال، یک محقق کمی ممکن است اقدام به تهیه لیستی از رفتارهایی نماید که قابلیت کنترل یا رتبه بندی به وسیله یک ناظر با استفاده از برنامه از قبل زمان بندی شده یا اعداد مشخص (مقیاس ها) به عنوان ابزاری برای تحقیقات وی را داشته باشد. بنابراین، یک محقق کمی می بایست اقدام به ایجاد ابزاری به منظور مدیریت ویژگی های استاندارد شده برحسب راهکارهای از قبل تعیین شده نماید. اما سوال مطرح شده آن است که آیا ابزار اندازه گیری قابلیت برآورد آنچه می بایست اندازه گیری نماید را خواهد داشت. در یک مفهوم گسترده تر، فرآیند ایجاد یا ارائه یک آزمایش (Crocker و Algina، ۱۹۸۶) یا  مشخص نمودن روایی یک ابزار به عنوان موردی تلقی  می شود که نکته تمرکز ما  است.  اهمیت  چنین  تستی  اطمینان از قابلیت تکرار پذیری نتیجه می باشد.  
 
پایایی و روایی در تحقیقات کمی
“ابزارهای پایایی و روایی به عنوان ابزارهای فلسفه اثبات گرایی به شمار می آیند”
(والتینگ (Watling) ، همانگونه که در وینتر (Winter)، ۲۰۰، صفحه ۷ ذکر شده است)
پایایی
جُپ ( Joppe) (۲۰۰۰) پایایی را به شرح ذیل تعریف نموده است:
… میزانی که بر مبنای آن نتایج سازگار با زمان می باشند و یک شاخص دقیق جمعیت کلی تحت مطالعه که به عنوان پایایی خوانده می شود و در صورتی که نتایج یک مطالعه را بتوان تحت یک روش مشابه مجدداً حاصل آورد، بنابراین ابزار تحقیقاتی تحت عنوان موردی خوانده می شود که دارای روایی می باشد (صفحه۱).
در این مضمون چنین امری نهفته شده است که ایده قابلیت تکرارپذیری نتایج یا مشاهدات وجود خواهد داشت.
Kirk و Miller (۱۹۸۶) سه نوع از پایایی را خاطر نشان نمودند که به تحقیقات کمی اشاره داشته و در ارتباط با: (۱) میزانی می باشد که بر مبنای آن یک اندازه گیری، به صورت تکراری، قابلیت تحصیل ویژگی های یکسانی را خواهد داشت (۲) ثبات یک اندازه گیری در خلال زمان، و (۳) مشابهت اندازه گیری در خلال یک دوره مشخص شده زمانی (صفحات ۴۱ الی ۴۲).
Charles (۱۹۹۵) به این ایده ها پایبند است که سازگاری که بر مبنای آن اقلام پرسشنامه ای (تست) پاسخ داده می شود یا نمرات هر یک از اشخاص مشخص می گردند و به صورت نسبتاً یکسانی در نظر هستند، را می توان از طریق روش تست و باز تست در دو زمان مختلف مشخص ساخت. این ویژگی مرتبط با چنین ابزاری به طور حقیقی تحت عنوان ثبات خوانده می شود. در صورتی که ما اقدام به انجام نوعی برآورد باثبات نموده ایم، بنابراین نتایج می بایست یکسان باشند. میزان زیادی از ثبات معرف مقادیر بالای پایایی خواهد بود، که به معنای آن است که نتایج قابل تکرار هستند. Joppe (۲۰۰۰) مشکلی را با توجه به روش تست و باز تست تشخیص داد که ممکن است سبب شود که چنین ابزاری تا اندازه خاصی غیرپایا گردد. وی این موضوع را تشریح نمود که روش تست ـ باز تست ممکن است پاسخ دهنده را به موضوع مورد بررسی حساس ساخته و بنابراین بر روی پاسخ ها تأثیر گذار باشد. ما نمی توانیم از این موضوع اطمینان داشته باشیم که هیچگونه تغییری در تأثیرات فرعی وجود نداشته باشد، نظیر تغییر در وضعیتی که رخ داده است. چنین موردی ممکن است منجر به یک تفاوت در پاسخ های فراهم آمده گردد. به طور مشابه، Crocker و Algina (۱۹۸۶) مشخص ساختند که به هنگامی که یک پاسخ دهنده اقدام به پاسخ مجموعه ای از اقلام مورد آزمایش می نماید، نمره حاصله معرف تنها نمونه محدودی از رفتار خواهد بود. در نتیجه، نمرات ممکن است به واسطه برخی از ویژگی های پاسخ دهندگان تغییر یابند، که در نهایت منجر به خطای اندازه گیری خواهد شد. این نوع از خطاها سبب کاهش دقت و سازگاری چنین ابزاری گردیده و به علاوه موجب کاهش دقت نمرات تست نیز خواهد شد. بنابراین، چنین موردی به عنوان مسئولیت محققین به شمار می آیند تا اطمینان حاصل نمایند که سازگاری و دقت بالای آزمایشات و نمرات آنها قابل حصول هستند. بنابراین، Crocker و Algina (۱۹۸۶) اذعان داشته اند که، “افرادی که مسئول توسعه این نوع از آزمایشات هستند از نوعی مسئولیت پذیری در خصوص نشان دادن پایایی نمرات از آزمایشات خود برخوردار می باشند” (صفحه ۱۰۶)
با وجود آنکه محققین ممکن است قابلیت اثبات تکرارپذیری ابزار تحقیقاتی خود و پایداری داخلی آن را داشته باشند، و بنابراین این مورد برای پایایی نیز امکان پذیر است، خود ابزار ممکن است معتبر نباشد.
 
روایی
معیارهای سنتی برای روایی ریشه خود را در سنت اثبات گرایی یافته اند، و تا اندازه ای نیز، مکتب اثبات گرایی به وسیله یک تئوری سیستماتیک روایی تعریف شده است. با توجه به لغت شناسی اثبات گرایان، روایی در بین چنین پدیده ای وجود داشته و به عنوان نتیجه تجمع مفاهیم دیگر تجربی مدنظر است: قوانین جهانی، شواهد، عینیت، حقیقت، واقعیت، استنتاج، استدلال، حقیقت و داده های ریاضیاتی که این موارد صرفاً تعداد اندکی از مشخصه های ارائه شده به شمار می آیند (Winter، ۲۰۰۰).
Joppe (۲۰۰۰) توضیح ذیل در ارتباط با آنچه راهکار روایی در تحقیقات کمی مدنظر می باشد را ارائه داده است:
روایی مشخص کننده آن است که آیا تحقیق به درستی اقدام به برآورد چیزی نموده است که نیت از چنین تحقیقی اندازه گیری آن بوده است، و همچنین مشخص نمودن میزان واقعی بودن نتایج تحقیقات نیز از جمله این موارد به شمار می آید. به عبارت دیگر، آیا ابزار تحقیقاتی به شما اجازه می دهد تا قابلیت به دست آوردن اهداف تحقیقاتی خود را داشته باشید؟ محققین به طور کلی اقدام به مشخص سازی روایی از طریق طرح یکسری از سوالات نموده و عمدتاً در تحقیقات دیگران اقدام به یافتن پاسخ های مربوطه می نمایند (شکل ۱).
تحقیق کیفی چیست؟ 
تحقیق کیفی از رویکرد طبیعت نگرانه استفاده می نماید که سعی در درک پدیده ها در یک مجموعه خاص محتوی مبنا، نظیر “جهان واقعی” می نماید [که در آن] محققین سعی در دستکاری پدیده مورد نظر خود نخواهند داشت (Patton، ۲۰۰۱، صفحه ۳۹). تحقیق کیفی، بطور گسترده ای تعریف کننده راهکارها می باشد، «یعنی هر نوع از تحقیقی که قابلیت ارائه یافته هایی را داشته باشد که این یافته ها را نتوان با استفاده از رویه های آماری یا دیگر راهکارهای کمی مشخص ساخت (Strauss و Corbin، ۱۹۹۰، صفحه ۱۷) و در مقابل، نوع تحقیقی که قابلیت ایجاد یافته ها حاصله از یک مجموعه مشخص از دنیای واقعی را خواهد داشت، که در آن “پدیده مورد نظر بصورت طبیعی آشکار می باشد” (Patton، ۲۰۰۱، صفحه ۳۹). برخلاف محققین کمی، که سعی در یافتن مشخصه های سببی یا علی می نمایند، و اقدام به پیش بینی و عمومیت دادن یافته های خود می کنند، محققین کیفی در مقابل به دنبال روشن سازی، و برآورد برونی موقعیت های مشابه خواهند نمود (Hoepfl، ۱۹۹۷).
پایایی و روایی در تحقیقات کیفی
جهت درک معنی پایایی و روایی، لازم است تا تعاریف مختلف پایایی و روایی که به وسیله محققین بیشمار کمی ارائه شده است را از نظر ویژگیهای مختلف مورد بررسی قرار دهیم.
پایایی
با وجود آنکه کلمه “پایایی” به عنوان مفهومی مدنظر است که برای آزمایش یا ارزیابی تحقیق کمی مورد استفاده قرار می گیرد، این ایده عمدتاً در کلیه تحقیقات استفاده می شود. در صورتی که ایده آزمایشی را به عنوان راهکاری جهت استخراج اطلاعات در نظر بگیریم، بنابراین مهمترین آزمایش هر مطالعه کیفی می تواند شامل کیفیت باشد. یک مطالعه کیفی مناسب می تواند به ما در زمینه “درک یک موقعیت کمک نماید که در غیر اینصورت سبب بروز سردرگمی و ابهام خواهد شد” (Eisner، ۱۹۹۱، صفحه ۵۸). چنین موردی در ارتباط با مفهوم یک تحقیق دارای کیفیت خوب می باشد آن هم به هنگامی که پایایی به عنوان مفهومی جهت ارزیابی کیفیت در مطالعه کمی با توجه به “هدف موارد توصیفی” به شمار می آید، در حالی که مفهوم کیفیت در مطالعه کیفی شامل “موارد حاصله می باشد” (Stenbacka، ۲۰۰۱، صفحه ۵۵۱). تفاوت اهداف ارزیابی کیفیت مطالعات در تحقیقات کمی و کیفی یکی از دلایلی به شمار می آید که مفهوم پایایی به صورت غیرمرتبط در تحقیق کیفی مدنظر خواهد بود. بر مبنای نظر Stenbacka (۲۰۰۱)، “مفهوم پایایی حتی در تحقیق کیفی نیز ممکن است ما را دچار گمراهی نماید. در صورتی که یک مطالعه کیفی با استفاده از پایایی به عنوان یک معیار مورد بحث قرار گیرد، نتیجه آن خواهد بود که چنین مطالعه ای چندان مناسب نمی باشد” (صفحه ۵۵۲).
روایی
مفهوم روایی به وسیله محدوده گسترده ای از عبارات در مطالعات کیفی تشریح شده است. این مفهوم به عنوان یک مفهوم واحد، ثابت یا کلی به حساب نمی آید، بلکه “در مقابل دارای یک ساختار احتمالی می باشد، که به صورت ضروری ریشه در فرآیندها و تمایلات مرتبط با روش های تحقیقاتی خاص و پروژه های خاص است” (Winter، ۲۰۰۱، صفحه ۱). با این وجود برخی از تحقیقات کیفی این بحث را مطرح می نمایند که عبارت روایی برای تحقیقات کیفی قابلیت کاربرد ندارد، اما در عین حال، آنها نیاز برای برخی از کنترل کیفی یا برآورد کیفی برای تحقیقات خود را خاطرنشان ساخته اند. به طور مثال، Creswell و Miller (۲۰۰۰) مشخص می سازد که روایی تحت تأثیر ادراک محققین در ارتباط با روایی مطالعاتی یا انتخاب خود در زمینه فرضیه پارادایم یا الگو خواهد بود. در نتیجه، بسیاری از محققین اقدام به ایجاد مفاهیم خاص خود در ارتباط با روایی نموده و عمدتاً دست به ایجاد یا پذیرش آنچه زده اند که آنها به عنوان عباراتی مناسب تر قلمداد نموده اند، نظیر کیفیت، دقت زیاد و همچنین قابلیت اعتماد (Davies  و Dodd، ۲۰۰۲؛ Lincoln و Guba، ۱۹۸۵؛ Mishler، ۲۰۰۰؛ Seale، ۱۹۹۹؛ Stenbacka، ۲۰۰۱).
آزمایش پایایی و روایی
تاکنون، مفاهیم پایایی و روایی با توجه به پالایش آنها جهت استفاده در تحقیقات کیفی ارائه شده است. هم اکنون، سئوالاتی که همچنان بدون پاسخ مانده اند عبارتند از: ” چگونه می بایست نسبت به آزمایش یا به حداکثررسانی روایی در نتیجه پایایی یک مطالعه کیفی اقدام نمود؟”
درک ما
از مباحث در حال جریان، ارتباط پارادایم یا الگوی کمی با تحقیقات کیفی از طریق پایایی و روایی سبب تغییر درک ما در ارتباط با معنی سنتی پایایی و روایی از نقطه نظر محققین کیفی شده است. پایایی و روایی تحت عنوان قابلیت اطمینان، دقت و کیفیت در الگوی کیفی تعبیر می شوند. علاوه بر این از طریق این ارتباط به عنوان راهکاری جهت حاصل آوردن پایایی و روایی یک تحقیق دیدگاه های محققین کیفی تحت تأثیر قرار گرفته اند که بر مبنای آن قابلیت حذف سوگیری و افزایش دقت و صحت تحقیق وجود خواهد داشت که به عنوان تناسبی از برخی از پدیده های اجتماعی با استفاده از فرآیند مثلث بندی به شمار می آید (Denzin، ۱۹۷۸). این فرآیند به عنوان “یک راهکار روایی که در آن محققین اقدام به جستجوی همگرایی در بین منابع متعدد و مختلف اطلاعات نموده تا آنکه تم ها یا دسته بندی های یک مطالعه را تشکیل دهند” (Creswell و Miller، ۲۰۰۰، صفحه ۱۲۶). بنابراین پایایی، روایی  و مثلث بندی، در صورتی که آنها را بتوان به عنوان مفاهیم مرتبط تحقیقاتی خواند، مخصوصاً از نقطه نظر ویژگی های کیفی، را می بایست مورد پالایش و تعریف مجدد قرار داد به گونه ای که آنها با نظم قابل مشاهده قابلیت بازتاب دادن راهکارهای متعدد ایجاد صحت و درستی را داشته باشند.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.