مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات نجوم بخش ۳

در این قسمت  لغات نجوم بخش ۳ عرضه شده است.

لغات نجوم صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات نجوم / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات نجوم - ایران ترجمه

لغات نجوم بخش ۳
آمینو اسید
Amino Acids
خرگوش، ستاره ارنب
Arneb
ابیراهی ، انحراف نوری
Aberration (1)
آپولونیوس
Apollonius of perga (200-100 ق. م
ارسطو
Aristotle (384-322 ق.م)
الناطق
Alnitak
منطقه شمالگان
Arctic Circle
صورت فلکی هندی
indian
ستاره الاولی جنوبی
Alula Australis
خوشه های آبل
abell clusters
آکرومات، عدسی آکرومات
achromatic lens
ایری، جورج بیدل
Airy sir George Biddell (1801-1892)
ابوریحان بیرونی (۹۷۳-۱۰۴۸)
Al- Biruni, Abu Raihan (973-1048)
القاید، رهبر
Alkaid
فرآیند آلومینیوم اندود کردن
Aluminizing
سیارکهای آمور
Amor Asteroids
اندازه حرکت زاویه‌ای
Angular Momentom
دهانه- دهانه ورودی
Aperture
سیارکهای گروه آپولو
Apollo Asteroid
مقارنه
Appulse
کشتی آرگو
Argo Navis
آریل
Ariel
آرایه
Array
ام ۴۴، خوشه کندوی عسل
Beehive Cluster
صورت فلکی مرغ بهشتی (پرنده بهشتی)، پرنده بهشتی
bird of paradise
صورت فلکی مگس
fly
صورت فلکی کوره
furnace
صورت فلکی سگ بزرگ (کلب اکبر)، kalb-e-akbar
greater dog
صورت فلکی گاوران (عوا)، avva
herdsman
نقاط لاگرانژی
Lagrangian points
صورت فلکی شیر(اسد)، اسد
lion
فهرست بارشهای شهابی
Meteor Showers list
بارش شهابی کشتیدمی
Puppids meteor shower
صورت فلکی نهر (رودخانه(
river
صورت فلکی خط کش (تراز)، گونیا، تراز
ruler
صورت فلکی بادبان، شراع
sail
رصدخانه جنوبی اروپا
Southern European Observatory(ESO)
صورت فلکی مثلث جنوبی، سه گوش جنوبی
southern triangle
قانون تیتوس -بود
Titus -Bode law
صورت فلکی مثلث (سه گوش)، سه گوش
triangle
صورت فلکی گرگ (سبع)، سبع
wolf
الفرد
Alphard
ام ۱۰۵
۱۰۵
۴۷  توکانا
۴۷ tucanae
ستارگان رده A
A stars
مارک آرونسون (۱۹۸۷-۱۹۵۰(
Aaronson . marc (1950-1987)
انجمن آمریکایی رصدکنندگان ستارگان متغییر
AAVSO(American Association of variable star observers )
عبدالرحمن الصوفی
Abad-Ar Rahman Al sufi ( 903- 986)
رصدخانه اخترفیزیکی آباستومانی
Abastumani Astro physical observayory ( AbAo )
چارلز گریلی آبورت (۱۹۶۱-۱۸۷۲(
Abbort , charles Greely (1872-1961)
آبل ۳۹
Abell 39
ابیراهی، کجنمایی، انحراف
Aberration
جیورجیو آبتتی
Abetti , Giorgio ( 1882-1982)
ابلیشن، فرسایش
Ablation
آبل
Able
رصدخانه
Abservatory
صفرمطلق
Absolut Zero
قدرمطلق
Absolute magnitude
جذب
Absorbtion
خط جذبی
Absorbtion line
باند جذبی
Absorbtion Band
طیف جذبی
Absorption spectra
ابوالفدا
Abulfeda
ابوالوفا محمدالبوزجانی
Abulwafa-mohammad Al- buzjani
آکامار(ستاره تتا نهری)
Acamar
برافزایش
Accretion
قرص برافزایشی
Accretion disk
ماهواره تحقیقاتی دقیق ترکیب سنجی
ACE
آخرالنهر
Achernar
آشیل
Achilles
آکندریت
Achondrite
آکرومات، عدسی آکرومات
Achromat
تلسکوپ شکستی آکروماتیک
Achromatic telescope
اسیدالیا پلانیتیا
Acidalia planitia
سیارک رده A
A-class asteroid
طیف سنج آکوستو اپتیک
Acousto – optic spectrographs(Aos)
آکرونیکال
Acronical
فهرست ستاره ای ACT
ACT catalog
اکتینومتر
Actinometer
اپتیک فعال
Active optics
منطقه فعال
ACTIVE Region
کهکشان فعال
Active galaxy
هسته کهکشان فعال
Active galaxy nucleus (AGN)
خورشید فعال
Active sun
آدامز والتر سیدنی
Adams walter Sidney ( 1876-1956)
اپتیک تطابقی
Adaptive optics
العذاری
adara
العذاری
Adhara
آدونیس
Adonis
آدونیس
Adonis
آدراس ته ا
Adrastea
چرخش محوری
Advance of Perihelion
ماهواره تحقیقاتی دقیق ترکیب سنجی
Advanced Composition Explorer (ACE)
ستاره رده Ae(ستاره هربیگ Ae/Be)
Ae Star
آئروبی
Aerobee
ترمز هوایی
Aerobraking
آئروژل
Aerogel
آئرونومی
Aeronomy
آئروپاوز
Aeropause
تابش ثانویه
After glow
آگاممنون
Agamemnon
سن زمین
Age of the earth
اجنا
Agena
ستاره بتا قنطورسی
Agena
آگلااونیک
Aglaonike
کهکشان فعال
agn
احمد دالکی
Ahmad dalaki
صورت فلکی تلمبه(پمپ هوا)، پمپ هوا
air pump
فروزه، تابش آسمان
Airglow
قرص ایری
Airy disk
رابرت گرانت آیتکن
Aittken Robert Grant (1864-1951)
آژاکس
Ajax
آکیاما توکوهیرو
Akiyama Tokohiro
قاعده
Al Giedi
ابو علی الحسن ابن الهیثم
Al hazen ( 965- 1040)
خواجه نصیرالدین طوسی
Al- Tusi Nasir al Din (Nasirddin) (1201-74)
ستاره های متغییر ALبادبانی، ستاره های متغییر قیفاووسی کوتوله
Al velarum Stars
شهاب سنگ الیس
Alais Meteorite
آلبا پاترا
Alba patera
البطانی، ابوعبدا… محمد بن جابر
Albategnius
البطجنیوس
Albategnius
البطانی، ابوعبدا… محمد بن جابر
albattani(858-929)
ضریب بازتاب
Albedo
آلبرت
Albert
آلبیرو، ستاره منقار دجاجه، ستاره بتا دجاجه
Albireo
سها(soha)
Alcor
السیون، ستاره اتای ثوری
Alcyone
الدبران
Aldebaran
الدرامین، ستاره آلفای قیفاووس
Alderamin
آلدرین ادوین
Aldrin Edwin (1930- )
خانواده سیارکی الکساندرا
Alexandra Family
الفرق، ستاره بتا قیفاووس
Alfirk
آلفونسو
Alfonso x of Castile (1221- 1284)
قاعده
Algedi
الجیبا، ستاره گاما اسدی
Algeiba
الجانب، جنب فرس
Algenib
الجیبا، ستاره گاما اسدی
Algiba
الجیبها(ستاره اتای جباری)، ستاره اتای جباری
Algiebba
الغول
Algol
پارادوکس الغول
Algol Paradox
ستاره رده الغول
Algol Star
القمیصاء(ستاره بتا سگ بزرگ)، ستاره بتا سگ بزرگ
Algomeysa (gomeisa)
رصد خانه رادیویی آلگون کویین
Algonquin Radio Observatory
ستاره الحنا(ستاره گاما جوزا)
Alhena
آلیندا
Alinda
خانواده سیارکی آلیندا
Alinda Family
الیوت، ستاره اپسیلون دب اکبر
Alioth
خوارزمی-ابوعبدالله محمد بن موسی الخوارزمی
Alkhwarizmi – [Al- khawarizmi]
دوربین تمام آسمان
All sky camera
شهاب سنگ آلنده
Allende meteorite
شهاب سنگ آلن‌هیل
ALM 84001
الماز(ستاره اپسیلون عیوقی )
Almaaz
المجسط
Almagest
آلماناک ستاره ای
Almanac (astronomical)
المانون
Almanon
الماز، الماس
Almaz
النییر
alnair
الناز (ستاره بتا ثوری)، ستاره بتا ثوری
Alnath
النیلم
Alnilam
النییت
Alniyat
النییت
Alniyat
آلپ
alpes
بارش شهابی آلفا جدی
alpha capricornids
ستاره آلفا قنطورس
Alpha Centauri (Rigil kentaurus, Toliman)
بارش شهابی آلفا تک شاخ
Alpha Momocerotids
ذره آلفا
Alpha Particle
منطقه آلفا رجیو
Alpha Regio
ستاره های متغییر آلفا دو سگان شکاری
Alpha(2) canum venaticorum variables
الفکه، ستاره آلفا تاج
Alphecca
الفکه، ستاره آلفا تاج
Alphekka
آلفر رالف اشر
Alpher Ralph Asher (1921- )
صرﺓ الفرس(ستاره آلفای آندرومدا)، sarra tol faras
Alpheratz
الفونسو
Alphonsus
صورت فلکی آتش دان، مجمره
altar
استقرار سمت ارتفاعی
Altazimuth mounting
ارتفاع
Altitude
نسر طایر ، کرکس پرنده
Altrair
العذرا
Aludra
آلیا
Alya
آ ام تازی ها
AM Canum Vanaticorum
ستاره های متغییر AMجاثی
Am Herculis stars (AM Her)
آمالته ا
Amalthea
جامعه فضانوردی آمریکا
American Astronautical Society
جامعه ستاره شناسی آمریکا
American Astronmical society (AAS)
آمیرانی
Amiriani
آمونیاک
Ammonia
سیارک امپلا ۱۹۸
Ampella asteroid
سیارک آمفیتریت
Amphitrite
دامنه
Amplitude
آنالما
Analemma
آنانک
Ananke
آنانکه
ananke
آن آستیگمات
Anastigmat
آناکساگوراس
Anaxagoras
آناکسیماندر
Anaximander of Miletus (611-547ق.م)
صورت فلکی زن به زنجیر کشیده شده(امراﺓالمسلسله)، آندرومدا، شاهزاده، امراﺓالمسلسله
And
بارش شهابی آندرومدایی
Anderomedid Meteors
صورت فلکی زن به زنجیر کشیده شده(امراﺓالمسلسله)، آندرومدا، شاهزاده، امراﺓالمسلسله
Andromeda
کهکشان آندرومدا(m31)، سحابی آندرومدا(امراﺓالمسلسله)
Andromeda Galaxy
کهکشان مارپیچی آنمیک
Anemic Spiral Galaxy
سیارک آنجلی نا
Angelina
رصدخانه مشترک انگلیس استرالیا
Anglo –Ausralion Observatory (AAO)
انگریت
Angrite
آنگستروم-آندرز
Angstrom Anders Janas (1814- 1874)
قطرزاویه ای
Angular Diameter
قدرت تفکیک زاویه ای
Angular Resolution
آنی هیلیشن
Anihilation
آنیزوتروپی
Anisotropy
ستاره آنکا
Ankaa
رصدخانه آن آربور
Ann Arbor Observatory
معادله سالانه
Annual equation
اختلاف منظر سالیانه
Annual Parallax
تغییرات سالیانه
Annual Variation
گرفتگی حلقوی
Annular Eclipse
ماه آنومالی
Anomalistic Month
سال آنومالی(بی هنجار)
Anomalistic year
پرتوهای کیهانی آنومالی
Anomalus Cosmic Rays
تپنده اشعه ایکس آنومالی
Anomalus X Ray Pulasar (AXP)
آنومالی
Anomaly
انوشه انصاری
Anooshe ansari
آنورتوزیت
Anorthosite
آنزا
Ansa
پروژه آنس مت
Ansmet
صورت فلکی تلمبه(پمپ هوا)، پمپ هوا
Ant
سحابی مورچه
Ant Nebula
آنت اپکس
Antapex
ستاره قلب‌العقرب
Antares
آنتنا
Antennae
ضد جاذبه
Antigravity
آنتیکی ترا
Antikythera
کهکشان کوتوله پمپ هوا
Antilia Dwarf Galaxy
ضدماده
Antimatter
کیهان شناسی ضدماده
Antimatter Cosmology
ضد گره
Antinode
آنتی نوس
Antionous
سیارک آنتی اوپ
Antiope asteroid
نقطه ضدخورشید
Antisolar point
ضد دم
Antitail
صورت فلکی تلمبه(پمپ هوا)، پمپ هوا
antlia
کهکشان کوچک تلمبه
Antlia Galaxy
آنتونیادی
Antoniadi Eugene Michael (1870-1944)
مقیاس آنتونیادی
Antoniadi Scale
ستاره AO ذات الکرسی
AO Cassipeia
ستارگان رده Ap
Ap Stars
رصدخانه آپاچی پوینت
Apache point Observatory (APO)
آپاریشن
Aparition
اوج ستاره ای
Apastron
تحلیل دهانه
Aperture Synthesis
اپکس
Apex
اوج ، اوج خورشیدی
Aphelion
آفرودیت ترا
Aphrodite Terra
حضیض، آپوآپسیس
Apoapsis
عدسی آپوکرومات
Apochromat
تلسکوپ آپوکروماتیک
Apochromatic telescope
اوج زمینی
Apogee
پروژه آپولو
Apollo Programme
سیارک آپوفیس
Apophis asteroid
قدر ظاهری
Apparent Magnitude
روز خورشیدی ظاهری
Apparent Solar Day
زمان خورشیدی ظاهری
Apparent Solar Time
ادوارد ویکتور اپلتون
Appleton, Edward Victor (1892-1965)
صورت فلکی مرغ بهشتی(پرنده بهشتی)، پرنده بهشتی
Aps
چرخش محوری
Apsidal
اپساید
Apside (Apsis)
صورت فلکی مرغ بهشتی(پرنده بهشتی)، پرنده بهشتی
apus
صورت فلکی عقاب
Aql
صورت فلکی دلو(آب ریز)، آب ریز
AQR
صورت فلکی دلو(آب ریز)، آب ریز
aquarius
کهکشان کوتوله‌ دلو
Aquarius Dwarf galaxy
صورت فلکی عقاب
aquila
صورت فلکی آتش دان، مجمره
Ara
دومینیک آراگو
Arago, Dominiqu- Francois (1786-1853)
ثانیه قوسی
Arc Second (second of Arc)
رصدخانه اخترفیزیکی آرستری
Arcetri Astrophysical Observatory
صورت فلکی قوس(کمان)، رامی، نیم اسب، کمان
archer
خوشه آرچز
Arches cluster
سماک رامح(semake rameh)
Arcturus (Haris- el- sema)
رصدخانه آرسیبو
Arecibo Observatory
دره آرسیبو
Arecibo valley
دنباله دار آرند-رولاند
Arend- Roland Comet
آرئوبیولوژی
Areobiology
آرئودزی، مریخ شناسی
Areodesy
آرئوگرافی
Areography
آرس
Ares (Areo)
دره آرس
Ares valley
سیارک آر تووسا
Arethusa asteroid
فردریچ ویلهلم اگوست آرگلاندر
Argelander, Friedrich Wilhelm August (1799- 1875)
آرگومان عرض
Argument of latitude
آرگومان حضیض
Argument of perihelion (Argument of periapsis)(W)
آرگوس
Argus
پروژه آرگوس
Argus Project
آرگیر پلانتیا
Argyre Planitia
صورت فلکی حمل(بز)، hamal، بز
Ari
آریادئوس ریل
Ariadaeus Rille
آریان
Ariane
ماهواره آریل
Ariel satellite
صورت فلکی حمل(بز)، hamal، بز
aries
بارش شهابی حملی
Arietids
سیارک آریستارخوس
Aristarchus
آریستارخوس
Aristarchus of Samos (320-250 ق.م )
آریستی لوس
Aristillus (200ق.م)
مرکز مطالعه سیاره ای آریزونا
Arizona Search For Planets (ASP)
سیارکهای آرجونا
Arjuna asteroid
رصدخانه آرماق
Armagh Observatory
شهاب سنگ آرمانتی
Armanty Meteorite
ذات الحلق، ZATOLHALQ
Armillary Sphere
نیل آرمسترانگ
Armstrong .Neil Alden (1930- )
هالتون کریستین آرپ
Arp Halton Christian (1927- )
آرایه تلسکوپی آنیستروپی مایکروویو زمینه
Array for Microwave Background Anistoropy (AMIBA)
هانریش لودویگ ارست
Arrest, Heinrich Ludwiwig (1822- 187)
سوانته آرحنیوس
Arrhenius, Svante August (1859- 1927)
صورت فلکی سهم(تیر)، sahm، کمان، تیر
arrow
کوه ارسیا
Arsia Mons
ماهواره مصنوعی
Artificial satellite
ماهواره آریاباتا
Aryabhata Satellite
حفره الزرقالی
Arzachel
لغات نجوم بخش ۳