ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مقالات آماده گروه امنیت

مقالات آماده گروه امنیت

در این بخش مقالات آماده گروه امنیت عرضه شده است.

 • ترجمه های عرضه شده در این بخش “مقالات آماده گروه امنیت” با قیمتی بسیار اندک در مقایسه با قیمت ترجمه آنها در دسترسی کاربران گرامی می باشد.

  • غالب مقالات از ترجمه روان برخوردار بوده و بخش هایی از آنها بصورت رایگان در اختیار کاربران گرامی است.
   • کاربران گرامی با مطالعه این بخش ها می توانند خود قضاوتی مناسب در خصوص کیفیت مقالات داشته باشند.
 • ضمنا کاربران عزیز می توانند مقالات خود در این رشته را به ایمیل سایت ارسال تا نسبت به برآورد قیمت و زمان ترجمه آن اقدام شود.

  • با ارسال از این طریق از تخفیف مناسب در ترجمه برخوردار خواهید شد.
   • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
مقالات آماده گروه امنیت

 

مقالات آماده گروه امنیت
نام فارسی 
مقالات آماده گروه امنیت
نام انگلیسی
مقالات آماده گروه امنیت
تعداد ص
به فارسی
تعداد ص
به انگلیسی
قیمت به تومان
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۹: ریسک امنیت خبررسانی و اطلاعات در کمیسیون تنظیم مقررات هسته ای ایالات متحده
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter 9: Risk Informing Security at the US Nuclear
Regulatory Commission
۱۸
۷
۵,۰۰۰
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۰: فعالیت های SCK•CEN در زمینه تعدیل ریسک شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته ای (CBRN): تعاملات عملی جهت ارتقای حاکمیت امنیت هسته ای
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 10: SCK•CEN’S Activities in the Field of CBRN Risk Mitigation: Practical Contributions
to Improving Nuclear Security Governance
۲۳
۱۰
۱۰,۰۰۰
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۱: تلاش های اتحادیه اروپا جهت پیشگیری حملات تروریستی مرتبط با مواد شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته ای (CBRN)
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 11: EU Efforts in Managing CBRN Terror Attacks
۲۴
۱۱
۱۰,۰۰۰
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۲: رویکرد ابتکاری در خصوص مبارزه با تروریسم رادیولوژیکی
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 12: A Holistic Approach to Radiological Terrorism
۳۰
۱۲
۱۰,۰۰۰
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۳: تأثیر استراتژیک قابلیت سلاح های هسته ای ایران بر اسرائیل
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 13: The Strategic Impact of an Iranian Nuclear Weapons Capability on Israel
۳۲
۱۲
۱۰,۰۰۰
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۴: مقررات ایمنی هسته ای در ایالات متحده: بررسی عملکرد و فعالیت های کمیسیون تنظیم مقررات هسته ای (NRC) ایالات متحده
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 14: Nuclear Security Regulation in the United States: An Overview of U.S. NRC Functions
and Activities
۲۶
۱۱
۱۰,۰۰۰
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۵: فعالیت های جاری اتحادیه اروپا در مبارزه جهانی با تروریسم CBRN
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 15: Current Activities of the European Union
in Fighting CBRN Terrorism Worldwide
۲۷
۱۲
۱۰,۰۰۰
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۶: چگونگی تأثیرگذاری روند پیاده سازی راکتورهای پیمانه ای کوچک بر روی پروتکل های واکنشی در برابر تهدیدهای هسته ای و رادیولوژیکی
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 16: Will the Implementation of Small Modular
Reactors Affect Our Response Protocols
to Nuclear and Radiological Threats
۲۲
۸
۱۰,۰۰۰
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۷: مفاهیم پیشرفته در خصوص تشخیص چند بعدی تشعشع و تصویربرداری
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 17: Advanced Concepts in Multi-dimensional Radiation Detection and Imaging
۳۷
۱۵
۱۵,۰۰۰
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۸: پویایی ایمنی هسته ای بین المللی: پیشرفت های پسا ـ فوکوشیما در ارتباط با نظارت بر قوانین و فناوری تهویه فیلتر شده در شش کشور هسته ای
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 18: Dynamics of International Nuclear Safety: Post-Fukushima Developments in Regulatory Oversight and Filtered Vent Technology in Six Nuclear Countries
۳۶
۱۵
۱۵,۰۰۰
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۹: ارزش استانداردهای تشخیص مواد رادیو اکتیو
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 19: The Value of Standards for Detection
of Radioactive Materials
۲۷
۱۰
۱۰,۰۰۰
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۰: فناوری های اندازه گیری نوین هسته ای در ارتباط با ایمنی و امنیت
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 20: Novel Nuclear Measurements Technologies for Safety and Security
۲۷
۱۳
۱۰,۰۰۰
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۱: ذرات باردار حاصله از پرتوی کیهانی و قابلیت بررسی محموله های بار
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 21: Cosmic Ray Generated Charged Particles for Cargo Inspection
۳۴
۱۶
۱۵,۰۰۰
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۲: لابراتوار ملی لارنس لیورمور و آمادگی ایالات متحده در برابر خطرات هسته ای و رادیولوژیکی
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 22: Lawrence Livermore National Laboratory’s
Contribution to U.S. Preparedness for Nuclear
and Radiological Threats
۲۲
۱۰
۱۰,۰۰۰
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۳: محیط های خطرساز نوظهور و تأثیر آن بر روی آمادگی هسته ای
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 23: The Emerging Threat Environment
and the Impact on Nuclear Preparedness
۱۹
۸
۵,۰۰۰
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۴: همکاری های مرزی: کلیدی به سمت آمادگی بهتر برای برخورد با تهدیدات هسته ای و رادیولوژیکی
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 24: Cross-Border Cooperation: A Key Towards
Better Preparedness for Nuclear
and Radiological Threats
۲۶
۱۲
۱۰,۰۰۰
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۵: چالش ها در زمینه کاهش تهدید هسته ای ملی ـ معمای منطقه ای
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 25: Challenges in National Nuclear Threat
Reduction Field-Regional Puzzle
۲۲
۱۰
۱۰,۰۰۰
مقالات آماده گروه امنیت