مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

پروسه اطمینان از پرواز

پروسه اطمینان از پرواز

پروسه اطمینان از پرواز –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: ۲۰۰۰۰ تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۵۹
کد مقاله
IND59
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
پروسه اطمینان از پرواز
نام انگلیسی
FLIGHT ASSURANCE PROCEDURE
تعداد صفحه به فارسی
۲۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۲
کلمات کلیدی به فارسی
پرواز, تحلیل مود خرابی و تاثیرات آن
کلمات کلیدی به انگلیسی
FLIGHT, FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
سال
کشور
پروسه اطمینان از پرواز
موضوع: اجرای تحلیل مود خرابی و تأثیرات آن ـ شماره : P-302-720 نگارش: اصلی
  1. هدف
این پروسه راهنمایی برای اجرای آنالیز مود خرابی و تحلیل تأثیرات آن (FMEA) بر روی هواپیماها و ابزارهای  GSFC می باشد.
  1. مرجع
الف. NHB 5300.4 ـ ضروریات برنامه پایایی برای مقاطعه کاران دانش هوایی و سیستم های فضائی
ب. CR 5230.9 ـ مدل بار مفید و خرابی تجربی و آنالیز تأثیرات آن و لیستی از اقلام حیاتی مرتبط
ج. MIL-STD 1629 ـ پروسه هایی برای اجرای یک تحلیل در ارتباط با مود خرابی، تأثیرات آن و آنالیز ویژگی بحرانی
  1. تعاریف
الف. مود خرابی ـ یک راهکار خاص که در آن یک کالا یا قلم خاص مشخصی با خرابی روبرو می شود، مستقل از دلیل خرابی.
ب. آنالیز مود خرابی و تأثیرات آن (FMEA) ـ یک پروسه ای که بر مبنای آن هر مود خرابی معتبر در ارتباط با هر قلم ویژه از یک سطح قراردادی پایین تا بالاترین سطح مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته تا قابلیت تشخیص تأثیرات سیستمی وجود داشته باشد و همچنین بتوان نسبت به دسته بندی هر مود خرابی بالقوه در تطابق با شدت تأثیرات آن اقدام نمود.
ج. سطوح قراردادی ـ سلسله مراتب سطوح سخت افزاری از قطعه خاص تا جزء و به سمت زیرسیستم یک سیستم مرتبط و غیره.
د. افزونگی ـ بیش از یک راهکار انجام یک عملکرد به صورت مستقل. بر این مبنا شاهد وجود انواع مختلف افزونگی به شرح ذیل هستیم:
(۱) عملیاتی ـ اقلام افزونه، که کلیه آنها بر مبنای چرخه عملیاتی مشخص می شوند، شامل شراکت در بارگذاری، که در آن اقلام افزونه به گونه ای به یکدیگر متصل هستند که در پی خرابی یک قلم، قلم دیگر قابلیت انجام عملکرد خود را خواهد داشت. بر این مبنا الزامی جهت بستن یا قطع عملیات قلم خراب یا سوئیچ کردن یا بازنمودن قلم افزونه وجود نخواهد داشت.
 (۲) ایست ـ اقلامی که دارای عملکرد نمی باشند (بدون نیرو) تا آنکه به هنگام خرابی یک قلم اصلی راه اندازی شوند.
(۳) همانند اقلام افزونه ـ اقلام مشابه که دارای عملکرد مشابهی با اقلام دیگر هستند.
(۴) عدم هماهنگی یا مشابهت با اقلام افزونه ـ اقلامی که هیچگونه شباهتی از نظر عملکرد با اقلام دیگر ندارند.
  1. حوزه
قواعد نوعی متعارف زمینی برای یک FMEA با توجه به بررسی تکنیک، اصول، دستورالعملهای مرحله به مرحله، برگه های کاری نمونه، و برگه های اطلاعاتی ارائه می شوند. پروژه های خاص می بایست قابلیت اضافه شدن، حذف نمودن را داشته باشند و می بایست بتوان نسبت به تغییر راهکارها اقدام نمود تا در این راستا قابلیت انجام نیازها، اهداف و ضروریات مقاطعه وجود داشته باشد. این مورد مخصوصاً برای مسایل ایمنی عملیات کار و روش های مرتبط الزامی خواهد بود. با وجود آنکه تحلیل نرم افزاری خارج از حوزه FMEA می باشد، تأثیرات مود خرابی در هر دوی سطوح رابط نرم افزاری و سخت افزاری ـ نرم افزاری شامل شده اند.
  1. دستورالعمل ها
۵ـ۱٫ موارد کلی
۵ـ۱ـ۱٫ هدف FMEA
هدف FMEA مشخص نمودن روش هایی می باشد که بر مبنای آن احتمال بروز خرابی (مودهای خرابی) وجود دارد و مشخص کننده پیامدهای خرابی ها بر روی عملکرد هواپیما (تأثیرات خرابی) و پیامدهای اهداف مرتبط با هدف (تخصیص شدت) می باشد. چنین موردی بر مبنای موارد متعارف است که در آن تأثیرات خرابی که در سطح سیستمی بیان می شوند به واسطه مودهای خرابی حاصل آمده اند که در سطوح پایین سخت افزاری حاصل شده اند. در اینجا فرآیند مربوطه اقدام به مشخص نمودن چند و چون  احتمالات رخداد خرابی نخواهد نمود، در مقابل یک ارزیابی کیفی در ارتباط با تأثیر خرابی بر مبنای تخصیص مود خرابی به یک طبقه بندی شدت اعمال خواهد شد.
نتایج این تحلیل جهت ارتقای عملکرد سیستم از طریق اجرای عملیات اصلاحی اعمال می گردد، که غالباً شامل تغییرات طراحی نیز می باشد. این موارد همچنین در ارتباط با تمرکز بر روی راهکارهای اطمینان از محصول و مشخص سازی محدودیت های عملیاتی نیز مفید خواهند بود. FMEA قابلیت به روزرسانی را خواهد داشت تا بتوان نسبت به شامل نمودن تغییرات طراحی و نگارش های عملیاتی اقدام کرد.
۵ـ۱ـ۲٫ روش شناسی
یک روش پایین به بالا، در FMEA بر حسب انتخاب سخت افزار در پایین ترین سطح مورد نظر اعمال می شود (همانند ماژول جزء، مدار، قطعه). مودهای مختلف خرابی که برای هر قلم ممکن است در سطح مختلف رخ دهند مشخص می گردند. تأثیرات مترادف خرابی، در مقابل، به عنوان یک مود خرابی در سطح کاربردی بالاتر بعدی تفسیر خواهند شد.
تکرارهای پیاپی نهایتاً منجر به مشخص سازی تأثیرات خرابی تا بالاترین سطح سیستمی خواهد شد. چنین موردی را می توان به عنوان راهکار سنتز القایی خواند.
۵ـ۱ـ۳٫ زمانبندی
تأثیر FMEA در فرآیند طراحی منوط به کاربرد اولیه در خصوص شناسایی مشکلات و ارتباطات اطلاعات حاصله با پرسنل پروژه می باشد که قابلیت اعمال تغییرات قبل از تثبیت کامل طراحی را خواهند داشت. بنابراین، FMEA را می بایست به مجرد امکان در سطح اطلاعات طراحی اولیه آغاز نمود و متعاقباً آن را برای سطوح بالاتر به کار گرفت.
۵ـ۱ـ۴٫ تحلیل اولیه زیرسیستم
در طی فاز مفهومی توسعه سیستم، به هنگامی که اطلاعات طراحی محدود به دیاگرام های بلوکی هستند، یک “رویکرد کاربردی” برای شناسائی مشکلات طراحی مناسب می باشد. خرابی ها برای زیرسیستم های اصلی مشخص می شوند (این زیرسیستم ها را می توان به سطوح یا بلوک های سطح پایین تری نیز طبقه بندی کرد). این تأثیرات شامل ارزیابی ها و تغییرات طراحی مفهومی برحسب نیاز اعمال خواهند شد. خرابی های مشخص شده بر مبنای یک طبقه بندی شدت (تعریف شده در ۵ـ۱ـ۸) مورد ارزیابی قرار گرفته و تأکید ویژه ای بر روی خرابی های فاجعه بار و بحرانی خواهد شد که در آن احتمال انجام راهکارهای اصلاحی محتمل نیز وجود خواهد داشت.
۵ـ۱ـ۵٫ آنالیز سخت افزاری با جزئیات آن
آنالیز سخت افزاری با توجه به جزئیات آن به هنگامی انجام خواهد شد که اقلام سخت افزاری، خطوط سیگنال و خطوط برق مدنظر قرار داشته باشند. با استفاده از ترسیم شماتیکی و ترکیبی، مودهای خرابی مشخص شده و تأثیرات آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند. مودهای خرابی در سطح اجزا بر مبنای اطلاعات طراحی داخلی و تأثیرات آن مورد ارزیابی قرار گرفته و این ویژگی بر مبنای سطوح پایین تا بالاترین سطح آن مشخص خواهد شد. سخت افزار، سطحی که در آن آنالیز شروع می شود شامل ویژگی های پروژه می باشد، که غالباً نیازمند تحلیل سطح جزء نیز خواهد بود. این آنالیز غالباً به سمت سطح قطعه نیز گسترش خواهد یافت، این بدان معنا می باشد که چنین موردی مخصوصاً برای ملاحظات ایمنی صحت خواهد داشت. در سطح قطعه، مودهای خرابی برای قطعات داخل هر جزء مشخص شده و تأثیر آن در سطح رابط جزء ارزیابی خواهد شد.
 
۵ـ۱ـ۶٫ مودهای خرابی
کلیه روشهایی که یک خرابی ممکن است بر مبنای آن رخ دهد آن هم در سطح سخت افزاری مستقل مشخص می شوند. کلیه احتمالات یا مودهای ویژه خرابی ترسیم خواهند شد. آنها شامل مکانیسم های خرابی هستند که از نقطه نظر تاریخی مشخص شده و مکانیسم هایی که بر مبنای دلایل منطقی مهندسی مشخص گردیده اند.
شناسائی مودهای خرابی بر مبنای اطلاعات مرتبط با اجزا، مشخصه های کاربردی، ضروریت های سطح رابط، شماتیک یا مودهای خرابی قطعات در ارتباط با این موارد هستند. مودهای خرابی در سطح میانجی عمدتاً شامل اجزای الکتریکی می باشند. خرابی ها در داخل یک دستگاه غالباً برحسب اتصال کوتاه به زمین، اتصال کوتاه یک ولتاژ یا مشکلات مربوط به سیگنال یا خطوط برق می باشند. آنالیز مربوطه برای تشخیص خطاهای سطح رابط بالقوه یا مشخص سازی مشکلات سیستم ها اعمال می شوند. مودهای خرابی داخلی در ارتباط با اتصالات در این مبحث مدنظر قرار نمی گیرند.
با وجود آنکه الزامی جهت شناسائی مدارات مجاور با اتصالات به منظور مشخص سازی مجموعه کلی مودهای خرابی وجود ندارد، چنین مشکلاتی به ما در خصوص مشخص سازی خطاهای خاص و کاهش میزان تحقیقات تحلیلی که می بایست اعمال شوند کمک خواهد نمود.
۵ـ۱ـ۶ـ۱٫ مودهای خرابی که در داخل یک دستگاه رخ می دهند چه به صورت الکتریکی یا مکانیکی، در سطح رابط یا میانجی به وسیله یکی از شرایط خرابی ذیل نمود خواهند یافت:
الف. عملیات ناقص یا زودهنگام
ب. عدم توانائی عمل نمودن در یک زمان از قبل تعیین شده
ج. عدم قابلیت متوقف سازی عملیات در زمان مشخص
د. خرابی در طی عملیات.
۵ـ۱ـ۷٫ رابط سخت افزار ـ نرم افزار
با وجود آنکه آنالیز نرم افزار خارج از حیطه مباحث FMEA می باشد، سطوح رابط سخت افزاری ـ نرم افزاری از دو وجه قابل بررسی می باشند:
الف. خرابی سخت افزار که منجر به واکنش نامناسب یا عدم پاسخ دهی به نرم افزار می گردد.
ب. خرابی در نرم افزار که بر روی عملیات سخت افزار تأثیرگذار خواهد بود.
این نتایج می بایست توجه طراحان نرم افزار و تحلیل گران در ارتباط با ملاحظات مربوطه و انجام رویه های اصلاحی محتمل را جلب نماید. مثال های خرابی در نرم افزار که سبب تأثیرگذاری بر روی عملیات سخت افزار می شود به شرح ذیل می باشند:
الف. دستورات زود هنگام هستند.
ب. دستورات دیر هنگام هستند.
ج. عدم توانائی دستوردهی.
د. دستورات مشکل دار یا خراب.
۵ـ۱ـ۸٫ دسته بندی های شدت تأثیر خرابی
جهت فراهم آوردن یک برآورد کیفی مرتبط با تأثیر خرابی، هر مود خرابی به یک دسته بندی شدت تخصیص می یابد. مسایل ایمنی و تأثیر در برابر سیستم های دیگر یا ویژگی های مرتبط در انتخاب دسته بندی شدت بازتاب خواهند یافت.
تأثیر خرابی در ابتدا در شروع تحلیل در سطح سخت افزاری مورد بررسی قرار می گیرد و متعاقباً در سطح بالاتر، سطح زیر سیستم و تا آخر سطوح سیستمی و اهداف مربوطه مورد بررسی قرار می گیرند. در انتخاب دسته بندی شدت، بدترین حالت، با توجه به کلیه سطوح، برای مود خرابی مدنظر قرار گرفته و تأثیر آن تحلیل می شود.
دسته بندی های شدت به شرح ذیل تعریف می گردند. پروژه های خاص ممکن است نیازمند گسترش تعاریف مرتبط باشند به طور مثال میزان تنزل مجاز بر مبنای داده های علمی.
الف. دسته بندی یک، فاجعه آمیز ـ مودهای خرابی که ممکن است منجر به صدمه دیدگی جدی یا بروز تلفات جانی یا صدمه دیدگی به دستگاه های مرتبط شوند.
ب. دسته بندی ۱R ، فاجعه آمیز ـ مودهای خرابی سخت افزار برابر یا هم ارز که در صورت بروز خرابی کلی ممکن است منجر به تأثیرات رده بندی یا دسته بندی شماره ۱ شود.
ج. دسته بندی ۲، حیاتی ـ مودهای خرابی که ممکن است منجر به از دست رفتن یک یا چند هدف مرتبط همانگونه که به وسیله دفتر پروژه GSFC مشخص شده است گردند.
د. دسته بندی ۲R، حیاتی ـ مودهای خرابی اقلام سخت افزاری هم ارز یا برابر که ممکن است منجر به تأثیرات شماره ۲ در صورت بروز خرابی کلی شوند.
هـ. دسته بندی ۳، مهم ـ مودهای خرابی که ممکن است سبب تنزل اهداف مربوطه شوند.
و. دسته بندی ۴، کم اهمیت ـ مودهای خرابی که ممکن است منجر به بروز مشکلات کم ارزش یا عدم بروز مشکل یا اتلافی در اهداف شوند.
۵ـ۱ـ۹٫ قواعد زمینی و فرضیه ها
قواعد زمینی در ارتباط با FMEA شامل مجموعه ای از راهکارهای انتخابی پروژه می باشند. فرضیه هایی که بر مبنای آن تحلیل انجام می شود، سخت افزاری که می توان آن را شامل نمود یا آن را شامل نکرد، البته در تحلیل های مرتبط، و منطق رویه های مرتبط با این پدیده از جمله موارد مدنظر هستند. قواعد زمینی همچنین تشریح کننده سطح خاص تحلیل می باشند که شامل ویژگی های سخت افزاری اصلی و معیارهای سیستمی و موفقیت هدف می باشند. هر تلاش می بایست قابلیت تعریف کلیه این قواعد قبل از شروع FMEA را داشته باشد. با این وجود، اینگونه قواعد را می توان گسترش داد یا آنها را با توجه به انجام تحلیل مشخص و تعریف نمود.
یک مجموعه متعارف این نوع از قواعد (فرضیه ها) به شرح ذیل هستند:
الف. تنها یک مود خرابی در هر زمان وجود دارد.
ب. کلیه ورودی ها (شامل دستورات نرم افزاری) که می بایست آنها را برای هر یک از اقلام مرتبط مورد ارزیابی قرار داد با توجه به ارزش اسمی آنها موجود هستند.
ج. کلیه مواد مصرفی به مقدار کافی موجود می باشند.
د. توان اسمی نیز موجود است.
هـ. کلیه فازهای هدف در تحلیل مدنظر خواهند بود. فازهای هدف که قابلیت اجرا نداشته باشند را می توان حذف کرد.
و. مودهای خرابی کانکتور نیز محدود می شوند: عدم اتصال کانکتور.
ز. تأکید خاصی بر روی ویژگی های شناسائی مستقیم خرابی های واحد خواهد بود که ممکن است سبب از دست رفتن یک یا چند مسیر افزونه شوند.
۵ـ۲٫ فرآیند  FMEA
پاراگراف های ذیل معرف یک راهکار نوعی برای انجام FMEA می باشند. سری های نمونه وظایف را می توان در تعامل با ضروریات عملیاتی پروژه های فضائی و ویژگی های هدف تصحیح نمود. این راهکار در شکل ۱ و به شرح ذیل خلاصه شده است:
۵ـ۲ـ۱٫ تعریف سیستمی که می بایست آنالیز شود. یک تعریف کامل سیستم شامل شناسائی توابع داخلی و میانجی ها، عملکرد مورد انتظار در کلیه سطوح مشخص شده، محدودیت های سیستمی و تعاریف مربوط به خرابی. کلیه سیستم های حالت و فازهای هدف که مورد آنالیز قرار نمی گیرند می بایست از دلیل منطقی در خصوص حذف برخوردار باشند.
۵ـ۲ـ۲٫ مشخص نمودن عمق تحلیل از طریق شناسائی سطح خاصی که در آن آنالیز انجام می شود.
۵ـ۲ـ۳٫ مشخص سازی ضروریات خاص طراحی که می بایست به وسیله FMEA تصدیق شود.
۵ـ۲ـ۴٫ تعریف قواعد زمینی و فرضیه هایی که بر مبنای آن تحلیل را می بایست انجام داد. مشخص سازی فازهای هدف در خصوص آنالیز آنها و وضعیت تجهیزات در طی فاز هدف.
۵ـ۲ـ۵٫ ایجاد یا ساخت دیاگرام های بلوک کاربردی و پایایی که معرف ارتباطات بینابینی گروه های کاربردی، عملیات سیستمی، کانال های مستقل اطلاعاتی، و پشتیبانی یا ویژگی های کاری سیستم باشد.
۵ـ۲ـ۶٫ مشخص سازی مودهای خرابی، تأثیرات، تشخیص خرابی و ویژگی های کاری و دیگر اطلاعات مرتبط بر روی دفترچه یا کتابچه کاری.
۵ـ۲ـ۷٫ ارزیابی شدت هر یک از تأثیرات خرابی در تعامل با دسته بندی های شدت توصیف شده.
۵ـ۲ـ۸٫ مشخص سازی طرح های سخت افزاری (یا عملیاتی) که به عنوان کاندیدهایی برای انجام رویه های اصلاحی مدنظر هستند و توصیه برآوردهای اصلاحی خاص.
۵ـ۲ـ۹٫ مستندسازی تحلیل و خلاصه سازی نتایج.
۵ـ۳٫ تحلیل هر مود خرابی
وظایف FMEA لیست شده در ۵ـ۲ برای یکبار در هر آنالیز اعمال می شوند. وظایف ۵ـ۲ـ۶ و ۵ـ۲ـ۷ نیز برای یک بار در هر مود خرابی اعمال خواهند شد. راهکار نمونه برای آنالیز هر مود خرابی به شرح ذیل می باشد:
۵ـ۳ـ۱٫ انتخاب قطعه یا مدار رابط برای تحلیل.
۵ـ۳ـ۲٫ مشخص سازی اقلام R1, C1, C2 یا پین ۱ J05 و غیره.
۵ـ۳ـ۳٫ مشخص سازی خرابی واحد، شامل مود خرابی.
۵ـ۳ـ۴٫ از اطلاعات مرتبط با قطعات یا مدارات، مشخص سازی علل محتمل خرابی.
۵ـ۳ـ۵٫ از اطلاعات عملکرد مدار در حضور ویژگی های خرابی مشخص شده، ارزیابی تأثیرات محلی.
۵ـ۳ـ۶٫ ارزیابی تأثیر خرابی در سطح بالاتر بعدی و به سمت بالاترین سطح سیستمی مدنظر، همانند موارد مرتبط با هدف.
۵ـ۳ـ۷٫ تخصیص یک دسته بندی شدت در تطابق با تعاریف پاراگراف ۳ـ۵٫
۵ـ۳ـ۸٫ فراهم آوردن نقطه نظراتی در این خصوص که چگونه خرابی را می توان تشخیص داد و چه اقداماتی را می بایست جهت مرتفع سازی و بازگشت به عملیات را انجام داد. در صورتی که خرابی قابل تشخیص نباشد لازم است تا آن را ذکر نمود.
۵ـ۳ـ۹٫ فراهم آوردن نقطه نظراتی در خصوص کاربرد پیکربندی مجدد افزونگی در ارتباط با خرابی کار یا هر گونه اطلاعات مرتبط دیگر.
۵ـ۴٫ پرکردن اطلاعات در دفترچه
شکل ۲ معرف یک دفترچه نمونه می باشد که جهت پرکردن نتایج FMEA به کار گرفته می شود. ورودی های نمونه نیز شامل می شوند. کلمات می بایست به صورت خلاصه و شفاف باشند. از اختصارات و کلمات خلاصه نیز می توان استفاده نمود به شرط آنکه آنها در لیست کلمات خلاصه شده پروژه فضائی موجود باشند. اقلام سرایند نیز به وسیله شکل ۲ مشخص شده اند، اما توضیحی در ذیل برای هر ورودی ستون ارائه می گردد. مورد ذیل اطلاعات حداقلی است که می بایست آنها را درج نمود.
۵ـ۴ـ۱٫ اطلاعات قلم مشخص شده در هر یک از خطوط دفترچه
عدد مود خرابی ـ یک عدد منحصربفرد برای هر یک از مودهای خرابی ارزیابی شده. ثبت در یک حالت ترتیبی عددی.
مشخص سازی قلم / تابع ـ برای تحلیل کاربردی، ثبت یک توصیف مشخص در ارتباط با عملکرد اعمال شده. برای تحلیل سخت افزاری، ثبت یک شناسه منحصربفرد، همانند فهرست علایم و اختصارات، ثبت شاخص های مرجع موارد ترسیم شده یا شماتیک آنها، یا شناسه دیاگرام بلوکی. در صورت امکان، استفاده از شناسه هایی که در تعامل با کاربرد برنامه باشند.
الف. مود خرابی، ب. علت خرابی ـ مشخص سازی مود خاص خرابی پس از ملاحظه چهار شرایط خرابی اصلی ذیل:
  1. عملیات برنامه ریزی نشده.
  2. عدم کارکرد به هنگام ضرورت.
  3. عدم توقف عملیات به هنگام نیاز.
  4. عدم کارکرد در طی عملیات.
برای هر مود خرابی سخت افزاری مشخص شده، لازم است اقدام به ثبت علل اصلی نماییم، همانند یک اتصال جداشده، اتصال کوتاه خازن، باز شدن خازن، اتصال کوتاه مقاومت، اتصال کوتاه مقاومت به ولتاژ.
تأثیرات خرابی ـ ثبت تأثیرات خرابی برای هر کدام از سطوح سخت افزاری. پرکردن ستون به وسیله a, b, c به شرح ذیل:
الف. سطح محلی ـ درج توصیف خلاصه تأثیر خرابی در سطح فرعی تحلیل شده.
ب. سطح بالای بعدی ـ ثبت تأثیر خرابی در سطح سخت افزاری فراتر از سطح تحلیل.
ج. سطح سیستمی یا هدف ـ درج تأثیر مود خرابی مرتبط با هدف (در صورتی که خرابی دارای هیچ تأثیری نمی باشد عدم درج).
دسته بندی شدت ـ تخصیص یک عدد دسته بندی شدت (به پاراگراف ۵ـ۱ـ۸ برای تعریف رجوع شود).
ملاحظات ـ درج اطلاعات مرتبط، یا مراجع و نظرات مشخص. مخصوصاً ثبت موارد ذیل:
الف. چگونگی تشخیص خرابی در داده ها.
ب. ویژگی های کاری یا افزونه های مرتبط با طراحی.
۵ـ۵٫ گزارش FMEA
گزارشات اولیه یا موقتی عمدتاً برای هر طراحی ارائه می شوند. آنالیز سیستمی در سطح کاربردی نیز می بایست برای بررسی طراحی اولیه ارائه گردد. گزارشات موقت می بایست حاوی کلیه مودهای خرابی و نواحی دارای مشکل مشخص شده همراه با رویه های اصلاحی پیشنهادی باشند.
ذیلاً موارد عمده مرتبط با گزارش نهایی ارائه می شود:
الف. توصیف کامل سیستم با دیاگرام های بلوکی مرتبط با پایایی
ب. سطوح خاص مورد بررسی قرار گرفته شده به صورت درختچه ای.
ج. خلاصه نتایج
د. خلاصه قواعد زمینی و فرضیه های مرتبط
هـ. شناسایی و بحث مودهای خرابی که به عنوان نواحی بالقوه مشکل مطرح می باشند.
و. لیست اقلام مستثنی شده از FMEA و منطق مرتبط با مستثنی شدگی آنها.
ز. اطلاعات گردآمده از سطح سیستمی تا پایین ترین سطح سیستمی مورد تحلیل.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.