مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

آموزش مدیتاسیون کاهش مصرف سیگار

آموزش مدیتاسیون کاهش مصرف سیگار

آموزش مدیتاسیون کاهش مصرف سیگار – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه علوم اجتماعی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۲
کد مقاله
SOC22
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
آموزش های مختصر مدیتاسیون و القای کاهش مصرف سیگار
نام انگلیسی
Brief meditation training induces smoking reduction
تعداد صفحه به فارسی
۲۲
تعداد صفحه به انگلیسی
۵
کلمات کلیدی به فارسی
اعتیاد, غشای حلقوی قدامی, حالت مغز, آموزش جامع بدن – ذهن, آگاهی
کلمات کلیدی به انگلیسی
addiction, anterior cingulate cortex, brain state,
integrative body–mind training, mindfulness
مرجع به فارسی
دپارتمان روانشناسی و انستیتو فن آوری تصویربرداری سلول های عصبی تگزاس، ایالات متحده
دپارتمان روانشناسی، دانشگاه اورگون، ایالات متحده
مرجع به انگلیسی
Department of Psychology and Texas Tech Neuroimaging Institute, Texas Tech University; Department of Psychology, The University of Texas at
Austin, Austin, TX  and Department of Psychology, University of Oregon
کشور
ایالات متحده

 آموزش های مختصر مدیتاسیون و القای کاهش مصرف سیگار

چکیده
بیشتر از ۵ میلیون مرگ در سال مربوط به کشیدن تنباکو می باشد، اما در عین حال تلاش در جهت کمک به افراد برای کاهش یا ترک کردن عادت سیگار کشیدن در آنها اغلب با شکست مواجه می شود. احتمالا بخشی از این موضوع بدین دلیل است که اراده ترک سیگار باعث فعال سازی شبکه های مغزی مرتبط با امیال می شود. ما از شرکت کننده های  علاقه مند به کاهش کلی استرس استفاده کردیم و به صورت تصادفی آنها را برای آموزش های فکری (مدیتاسیون) یا کنترل آموزشی آرام سازی(رلکسیشن)  تعیین کردیم . در بین سیگاری ها، دو هفته آموزش فکری ( با مجموع ۵ ساعت) باعث کاهش چشمگیر مصرف سیگار در آنها به مقدار ۶۰ درصد شد. در آموزش کنترل آرام سازی هیچ گونه کاهشی رخ نداد. اسکن از مغز در حال استراحت بیانگر فعالیت افزایش یافته برای گروه مدیتاسیون در قشر حلقوی قدامی و قشر پیش قدامی بود که جز مناطق مرتبط باکنترل در مغز به حساب می ایند. این نتایج نشان می دهند که آموزش های مختصر مدیتاسیون باعث افزایش کنترل خود و کاهش سیگار کشیدن می شود.
 

کلمات کلیدی: اعتیاد، غشای حلقوی قدامی، حالت مغز، آموزش جامع بدن ذهن، آگاهی

 

مقدمه
سیگار کشیدن تقریبا به همه ارگان های بدن صدمه زده و  به بسیاری از بیماریها می انجامد و سلامت مصرف کننده را به خطر می اندازد (۱). با وجود پیامدهای منفی ، اغلب سیگاری ها در ترک و حتی کاهش مصرف تنباکو مشکل دارند(۲). به علاوه اغلب نوجوانان هر ساله به جمعیت سیگاری ها افزوده می شوند و ممکن است در معرض خطر سوء استعمال سایر مواد هم قرار بگیرند(۲). از انجایی که مصرف تنباکو اغلب به عنوان یک دروازه به سمت مصرف مواد  در نظر گرفته می شود کاهش مصرف سیگار می تواند داوطلب شدن جوانان را برای مصرف کوکائین و سایر مواد کاهش دهد(۳). با وجود اینکه شرکت های بهداشت عمومی توانسته اند از تعداد مصرف کنندگان بکاهند اما روش های فعلی برای کمک کردن به افراد درگیر در مصرف سیگار با موفقیت های کمی همراه بوده است(۴،۵). احتمالا علت این شکست ها ناتوانی در کاهش  علامت های عقب نشینی، استرس و کاهش میل شدید افراد به سمت ان است، که اغلب باعث حرکت به سمت مواد و مصرف ان می شود( ۱۰-۶). این نیاز فوری نیازمند دخالت کوتاه مدت و موثر برای کاهش روند مصرف سیگار و میل به سمت ان است(۲).

آموزش مدیتاسیون کاهش مصرف سیگار

 
نتایج
ما از معیار اندازه گیری ابزاری مصرف سیگار استفاده کردیم ( مونوکسید کربن) و ANOVA برای هر گروه انجام شد( شامل IBMT و RT) و عامل آموزشی ( در دو مرحله قبل و بعد) را به کار گرفتیم. جقبل از آموزش هیچ تفاوتی در مقدار سیگار در بین سیگاری ها در هر دو گروه مشاهده نشد.(Pبیشتر از ۰٫۰۵). بعد از آموزش تاثیر جلسات آموزشی بسیار مورد توجه بود[F(1,24)=16.635;P=0.006] . ازمون بعدی t نشان داد که میزان سیگار کشیدن در بین گروه IBMT کاهش یافته است(Pکمتر از۰٫۰۰۱ (  اما کاهش چشمگیری در گروه RT دیده نشد ( Pبیشتر از۰٫۰۵). تصویر ۱ بیانگر کاهش میزان مصرف بعد از دو هفته از جلسات RT و IBMT برای هر یک از مصرف کنندگان می باشد.
بعد از آموزش مهم ترین تاثیر جلسه آموزش ، تاثیر بر روی گزارش های مربوط به میل افراد می باشد[F(1,23)=14.710;P=0.001]  و تعاملات جلسه ای گروه از اهمیت حاشیه ای برخوردار بود[F(1,23)=3.935;P=0.059]. ازمون های t با مقایسه آموزش های قبلی و بعدی بیانگر کاهش زیاد در میل به مصرف در گروهIBMT می باشد (P از ۰٫۰۰۱ کمتر است). اما این کاهش را در RT نشان نمی دهد (P از ۰٫۰۰۵ بیشتر است). این نتایج ثابت می کند که آموزش های کوتاه مدت IBMT می تواند میل به مصرف را کاهش دهد.

آموزش مدیتاسیون کاهش مصرف سیگار

 

مباحث
تفکر ذهنی شامل آموزش متقارن توجه و کنترل خود با نگرش به پذیرش و قرار گرفتن در معرض تجربه های بیرونی و درونی می باشد(۲۵-۲۲) . با در نظر گرفتن علامت های اصلی پزشکی اعتیاد به مواد ] نئشگی( خود اگاهی صدمه دیده)، زیاده روی در مصرف ( فقدان کنترل)، عقب نشینی( تسلیم شدن) و میل به مصرف[ (۱۲) ، می توان گفت که تفکر ذهنی یا همان مدیتاسیون ذهنی برای برخورد با این علامت ها اعتیاد به مواد که با عاطفه منفی و واکنش استرسی همراه می باشند مفید است. بررسی های قبلی بیانگر اثر بخشی ابتدایی تفکر ذهنی در درمان شکل های مختلف است. مانند: اعتیاد به الکل، سیگار، کوکائین، امفتامین ها، ماریجوانا و افیون (۲۸-۲۶). البته همچنان که مرور های جدید نشان می دهد کمبود گروه فعال کنترل و انتخاب به روش تصادفی نشان می دهد که باید این بررسی ها را با دقت مطالعه کرد(۲۶،۲۷). بررسی فعلی ما از طرح کنترلی تصادفی با گروه کنترل فعال آرام سازی (RT) استفاده کرده است. این روند را در بررسی های قبلی هم می توان نشان داد (۳۲-۳۰ ،۲۰) و شاهد کاهش عمده در مصرف سیگار و میل به ان بعد از دو هفته در روش IBMT بودیم.

آموزش مدیتاسیون کاهش مصرف سیگار

مواد و روشها
شرکت کنندگان. در این تحقیق از دانشجویان دانشکده بهداشت از طریق تبلیغات دانشگاهی در مورد یادگیری آرام سازی و مدیتاسیون برای کاهش استرس و بهبود عملکرد شناختی استفاده شد.از شرکت کنندگان با هدف ترک سیگار در این بررسی دعوت به عمل نیامد .
 از بین پاسخ دهندگان ۲۷ نفر سیگاری و ۳۳ نفر غیر سیگاری بودند( با میانگین سنیy 3.08± ۲۱٫۴۶ ). ما به صورت تصادفی از سیگاری ها و غیر سیگاری ها در دو گروه IBMT و RT استفاده کردیم.

 

 ۱۵سیگاری ( ۱۱ مرد ) در گروه  IBMT و ۱۲ سیگاری (۸مرد) در گروه RT و ۱۸ غیر سیگاری در گروه IBMT و ۱۵ غیر سیگاری در گروه RT  قرار گرفتند. این شرکت کنندگان تنها از تنباکو بدون مواد دیگر استفاده می کردند و میانگین مصرف سیگار آنها۱۰ نخ در روز بود. ۳ نفر از سیگاری های افراطی به طور تصادفی در گروه IBMT قرار گرفتند اما تفاوت چندانی در دو گروه IBMT و RT قبل از آموزش دیده نمی شد. یک سیگاری در گروهRT قادر به ادامه بررسی نبود و از ان کنار رفت و یک سیگاری هم در گروهIBMT داده های میلی مفیدی را ارائه نداد و از تحلیل های مربوط به میل افراد کنار زده شد. هیچ کدام از شرکت کنندگان تجربه قبلی در RT و مدیتاسیون نداشتند. این ازمایش به وسیله هیئت مرور موسسه ای بومی دانشگاه فنی تگزاس مجوز دریافت کرد و فرم رضایت کتبی از تمام شرکت کنندگان به عمل امد.

 

اندازه گیری گزارش شخصی. ما از بین پاسخ دهندگان به انتخاب سیگاری ها و غیر سیگاری ها با استفاده از روش FTND پرداختیم که دارای یک مقیاس معتبر ۶ گزینه ای بود. پاسخ دهندگان همچنین شدت میل خود را به کشیدن با استفاده از مقیاس ۵ نقطه ای لیکرت و FTND رده بندی کردند.

 

اندازه گیری های مربوط به این گزارش شخصی ۲ هفته قبل و بعد از آموزش صورت گرفت. اندازه گیری نیت را با استفاده از مقیاس ۱۰ نقطه ای لیکرت انجام دادیم (گزینه های نمونه عبارتند از: ” شماره ای را که احساس شما به ترک را نشان می دهد علامت گذاری کنید”، ” در سال گذشته، چند بار تلاش جدی برای ترک سیگار کرده اید؟” ، ” ایا تصمیم جدی به ترک سیگار در ۳۰ روز اینده گرفته اید؟”، ” نمره ها از ۰ = عدم نیت به ترک تا ۱۰ = امادگی فعلی برای ترک ادامه دارد). این اندازه گیری گزارش شخصی درتحقیقات درباره سیگار کشیدن به طور عمومی به کار می روند.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.