مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

اطلاعات گرافیکی در گزارشات سالیانه شرکتی

اطلاعات گرافیکی در گزارشات سالیانه شرکتی

اطلاعات گرافیکی در گزارشات سالیانه شرکتی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۳۲
کد مقاله
ACC32
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
اطلاعات گرافیکی در گزارشات سالیانه شرکتی: تحقیق در زمینه ادراکات کاربران و تهیه کنندگان CAR
نام انگلیسی
Graphical Information in Corporate Annual Report: A Survey of Users and Preparer Perceptions 
تعداد صفحه به فارسی
۴۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۱
کلمات کلیدی به فارسی
اطلاعات گرافیکی ، حسابداری، گزارشات سالیانه
کلمات کلیدی به انگلیسی
Graphical Information, Accounting, Annual Reports
مرجع به فارسی
ژورنال گزارشات مالی و حسابداری دانشگاه تکنولوژی مارا، مالزی
مرجع به انگلیسی
Journal of Financial Reporting & Accounting
کشور
مالزی

 

اطلاعات گرافیکی در گزارشات سالیانه شرکتی: تحقیق در زمینه ادراکات کاربران و تهیه کنندگان CAR
مطالعه جاری نسبت به بررسی ادراک های کاربران و تهیه کنندگان گزارشات سالیانه شرکتی (CAR) با توجه به اطلاعات گرافیکی (GI) مطرح شده در CAR اقدام می‌نماید. بر این مبنا، پرسش‌نامه‌هایی مورد استفاده قرار گرفته و به افراد ذیل ارسال شد: (۱) ۱۲۰ کاربر انتخابی، و    (۲) ۴۸۹ نفر از مدیران ارشد مالی شرکت های غیر مالی که در تابلوی اصلی بورس مالزی در سال ۲۰۰۲ لیست شده  بودند. بر مبنای تحلیل‌های عرضه شده مشخص گردید که کاربران رتبه اطلاعات گرافیکی را در درجه دوم اهمیت، پس از صورت حساب های مالی که در رتبه اول قرار گرفته بود، مشخص نمودند. کاربران CAR از اطلاعات گرافیکی جهت ارزیابی عملکرد شرکت خود در بازه زمانی مشخص استفاده نموده و از این داده‌ها جهت مقایسه با دیگر شرکت ها و کمک در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری بهره گرفته‌اند. نمودارهای KFV ترجیحی در این مبحث عبارتند از: فروش، درآمد، EPS، عملکرد قیمت سهام و نمودار گردش نقدی. بیش از ۵۰ در صد از کاربران عقیده دارند که نمودارهای مشخص شده در CAR از کفایت لازم برخوردار می‌باشند. این بررسی همچنین مشخص کرد که ۴/۷۵% از شرکت های مالزی نمودارها را در گزارشات سالیانه شرکتی خود بکار برده‌اند. مواردی که در این نمودارها نمودار گردیده‌اند شامل فروش،  سود هر سهم، سرمایه سهام داران، درآمدها و دارایی های مشهود و عینی خالص. این متغیرها به صورت نمودارهای میله ای، خطی، کلوچه ای و ستونی مورد استفاده قرار گرفتند. با این وجود معروفترین نوع نمودارهای مورد استفاده نمودار میله ای می‌باشد. اغلب کاربران نمودارهای گرافیکی غالباً مشتمل بر تحلیل گران مالی، سرمایه گذاران بالقوه و سرمایه گذاران مالی می‌باشند. این افراد اذعان داشته‌اند که دلایل اصلی که سبب می‌شود تا شرکت ها از افشای اطلاعات ترافیکی در گزارشات سالیانه شرکتی یا CAR پرهیز نمایند، کفایت رویه های عددی و نقلی موجود و همچنین عدم وجود یک رهنمود رسمی‌‌باتوجه به ایجاد نمودارها می‌باشد. این یافته ها مشخص نمودند که کاربران، در مقایسه با افرادی که وظیفه تدارک یا تهیه اطلاعات آماری را دارند، از دانش و آگاهی بیشتری در خصوص اصول کلی ایجاد نمودارها برخوردار می‌باشند. این اطلاعات بر مبنای نمرات میانگین بدست آمده بوسیله هر دو گروه در مبحث معیار ساخت مناسب نمودارها حاصل شده است. به طور کلی، این بررسی مشخص نمود که نمودارها بعنوان یک رویه متناسب بوسیله هر دو گروه و بعنوان روش جایگزینی برقراری ارتباطات اطلاعاتی، مد نظر می‌باشد.

اطلاعات گرافیکی در گزارشات سالیانه شرکتی

 

مقدمه
گزارش سالیانه شرکتی (CAR) بعنوان خروجی اصلی یک سیستم گزارش‌گیری مالی شرکتی تلقی می‌شود. هدف اصلی این گزارش برقراری ارتباطات اطلاعاتی با سهامداران شرکتی و دیگر طرفین ذینفع می‌باشد. یکی از روشهای برقراری ارتباطات اطلاعاتی به صورت مؤثر استفاده از شاخص‌های گرافیکی اختیاری می‌باشد. نمودارها قابلیت بالقوه ارتقای میزان تاثیرپذیری اطلاعات عرضه شده را خواهند داشت، چرا که آنها به جای تکیه صرف بر پارامترهای زبانی و مدلل می‌توانند به شاخص های فضایی و بعددار نیز تکیه خواهند داشت (بیتی و جونز،۲۰۰۰). علاوه بر این، نمودارهایی که اطلاعات مالی را خلاصه نموده‌اند قابلیت افزایش سطح درک کاربران در یک زمان کوتاه مدت و منطقی را نیز خواهند داشت (بیتی و جونز ،۱۹۹۴). این کاربران به طور کلی مشتمل بر سرمایه گذاران، بستانکاران، مستخدمین، وام دهندگان، دولت و شرکت های دولتی بشمار خواهند آمد.

 

نمودارها به صورت بصری یا دیداری سبب برقراری ارتباطات آماری و ارتباط دهنده بین شاخص‌ها، اعداد و کلمات می‌شوند. نمودارها دارای مزیت های متعددی در مقایسه با جداول الفبایی سنتی، همراه با مضامین نقلی متوالی می‌باشند (بیتی و جونز،۱۹۹۷). این مزیت ها بدین ترتیب خواهند بود که آنها قابلیت جذب توجه خوانندگان را دارا می‌باشند و سبب درک متناسب اطلاعات آماری می‌شوند و همچنین باعث صرفه جویی زمانی  در آنالیز اطلاعات گردیده و قابلیت مشخص کردن خط مشی ها بصورت برجسته و شفاف نمودن ارتباطات را نیز خواهند داشت و علاوه بر این موانع زمانی را نیز پشت سر می‌گذارند. به همین دلایل، نمایش گرافیکی باعث می‌شود تا فرایند ارتباطات به صورت مستقیم تر و فوری تری اعمال گردد، چرا که این سیستم به خوانندگان اجازه می‌دهد تا بتوانند به خوبی داده ها را بعینه مشاهده کنند (بیتی و جونز،۲۰۰۰). نمودارها حتی به هنگامی‌که بین نفرات زیادی (۴۰ درصد) توزیع شوند قابلیت زیادی را یافته و بر این مبنا تنها چندین دقیقه لازم خواهد بود تا یک گزارش سالیانه قرائت شود (اسکوئرز،۱۹۸۹).
با توجه به مسائل فوق، هدف اصلی مطالعه کنونی فراهم آوردن شواهد تشریحی مربوط به ادراک‌های کاربران و تهیه کنندگان گزارشات با توجه به ویژگی های مختلف ارائه اطلاعات گرافیکی در CAR می‌باشد. علی الخصوص، این مطالعه سعی خواهد نمود تا به سئولات ذیل پاسخ گوید :
الف. ادراکهای کاربران با توجه به موارد ذیل چه می‌باشند:
 1. سطح اهمیتی که آنها در ارتباط با برخی از اقلام ارائه شده در CAR مشخص ساخته‌اند؟
 2. دلایل مراجعه به اطلاعات گرافیکی در CAR ؟
 3. سودمندی اطلاعات گرافیکی در CAR ؟
 4. سطح اهمیتی که آنها به KFV انتخابی در CAR نسبت می‌دهند؟
 5. سطح کفایت اطلاعات گرافیکی نشان داده شده در CAR ؟
 6. کیفیت / تعهد شاخص ها یا رویه های نمایش گرافیکی در CAR ؟
 7. معیار ساخت متناسب نمودارها؟
 
ب. برای تهیه کنندگان گزارشات:
 1. به چه میزان شرکت های مالزیایی اقدام به آشکار ساختن اطلاعات نموداری در گزارشات سالیانه شرکتی خود می‌نمایند؟
 2. کاربران مشخص اطلاعات گرافیکی در CAR چه کسانی می‌باشند؟
 3. دلایل اصلی شرکت ها برای نشان دادن اطلاعات گرافیکی در CAR چیست؟
 4. میزان بازده ادراک شده اطلاعات گرافیکی نشان داده شده در CAR چیست ؟
 5. موانع ادراک شده مرتبط با اطلاعات گرافیکی نشان داده شده در CAR چیست؟
 6. نکته نظرات آنها با توجه به معیارهای گرافیک های ایجادی متناسب چیست؟
 

اطلاعات گرافیکی در گزارشات سالیانه شرکتی

 

بررسی مقاله
مزیت های استفاده از نمودارها در اطلاعات مالی به خوبی در مباحث مطرح شده بوسیله برخی از نگارنده ها مشخص گردیده است (تافت، ۱۹۸۳، هولمز، ۱۹۸۴، اسمیت و بین، ۱۹۸۷، گیبسون و اسکرودر، ۱۹۹۰ و CICA، ۱۹۹۳). به طور کلی، نمودارها قابلیت تمرکز بر روی یک نکته خاص در هر زمان را داشته و بر این مبنا به خوانندگان کمک خواهند نمود تا آنکه قابلیت درک جامع  ویژگی های برجسته شرکتی را داشته باشند.
موسسه حسابداران خبره و قسم خورده کانادا (۱۹۹۳) این امر را پیشنهاد نمود که نمودارها مخصوصا برای برقراری ارتباطات درآمدی شامل اعداد و ضرایب عملکردی متفاوتی ‌باشند. این موضوع استفاده از نمودار ها به عنوان روشی جهت کمک به سرمایه گذاران در زمینه درک داده‌های پیچیده مالی را ترغیب می‌کند. بر حسب نکته نظرات بیتی و جونز (۲۰۰۱) نمودارها در زمینه برقراری ارتباطات مالی بسیار مؤثر می‌باشند، چرا که آنها قابلیت خلاصه نمودن اطلاعات و مشخص نمودن ارتباطات عددی  را به خوبی خواهند داشت.
روش تحقیقاتی
 جهت فراهم آوردن شواهد تجربی در زمینه سوالات تحقیقاتی فوق، داده هایی از طریق دو مجموعه از پرسشنامه های تحقیقاتی جمع آوری شد. یکی از این مجموعه های پرسشنامه ای به گروههای کاربران انتخابی CAR ارسال شده و مجموعه دیگر به افرادی فرستاده شد که اقدام به تهیه شرکت های لیست شده غیر مالی عمومی‌یا دولتی بر روی تابلوی بورس مالزی نموده بودند.
پیش نویس اولیه این پرسشنامه از طریق تعدادی از دانشجویان و مدرسین تحت یک برنامه پایلوت مشخص تهیه شد. بر مبنای بازخورد حاصل آمده از این پاسخ دهندگان، رویه های اصلاحی متعددی در زمینه به کار گیری عبارات برخی از این پرسش ها اعمال شد و علاوه بر این برخی از سوالات مهم نیز حذف گردیدند تا آنکه طول پرسشنامه کاهش یابد.
یافته های تحقیقاتی
ذیلاً یافته های دو تحقیقات انجام شده از کاربران و تهیه کنندگان گزارشات آماری با توجه به اطلاعات گرافیکی در CAR تشریح می‌شود. این مضمون به ۴ بخش تقسیم گردیده است. بخش الف شامل نرخ پاسخ و سابقه پاسخ دهندگان برای هر دو گروه می‌باشد. بخش ب و ج شامل یافته‌های کاربران و فراهم آورندگان گزارشات مالی در مبحث نوع نگرش و ادراک های آنها در ارتباط با اطلاعات گرافیکی می‌باشد. بخش د نیز نکته نظرات هر دو گروه در ارتباط با اصول کلی ساخت نمودار را تحت پوشش قرار می‌دهد.
دلایل رجوع به اطلاعات گرافیکی
در این بررسی، این موضوع مشخص گردید که اکثریت ( بیش از۷۵ درصد) از پاسخ دهندگان نظر موافق و کاملاً موافق خود را با کلیه ۵ دلیل عرضه شده بازگو نموده‌اند. بر مبنای نمرات میانگین (بیش از۴)، مواردی که آنها نظر موافقی در باره آن دارند عبارتند از: وضعیت عملکرد شرکتی در خلال زمان بصورت ساده و مؤثر، همراه با خلاصه نمودن داده ها و کاهش سربار اطلاعات، تسهیل درک کاربران و جذب توجه خوانندگان. در عین حال، پاسخ دهندگان این جمله ” آشکار ساختن الگوها و خط مشی های اساسی” را در ردیف پنجم رتبه بندی نمودند. کلیه اظهارات فوق جزء مزیت های اصلی شاخص گراف ها برای داده های کمی ‌به شمار می‌آید. بنابر این، یافته های این مطالعه معرف آن می‌باشد که اطلاعات گرافیکی قابلیت برقراری ارتباط به صورت مؤثرتری، از طریق ارائه اطلاعات، را خواهد داشت و کاربران می‌توانند آن را به آسانی و با سرعت بیشتری درک نمایند.
مفید بودن نمودارها برای کاربران
اکثریت پاسخ دهندگان ( بیش از۸۰ درصد) با این سه جمله بیان شده موافق و یا کاملا موافق بوده‌اند. تکنیک ارائه قدرتمند نمودارها دلیل عمده این پاسخ ها بشمار می‌آید. در این زمینه، خوانندگان، در مقایسه با دیگر رویه های ارائه داده های مرتبط با اطلاعات مالی، قابلیت رویت تحرک و یا خط مشی های ذاتی داده ها بصورت آسانتری را خواهند داشت. با توجه به آنکه نمودارها متکی به وضعیت فضایی یا مکانی، به جای پارامترهای زبانی و مدلل می‌باشند (بیتی و جونز،۲۰۰۰) آنها می‌توانند به کاربران کمک نمایند تا ارتباط موجود بین داده ها را بخوبی درک نموده و قابلیت مقایسه ، پیش بینی موارد مورد انتظار و درآمدهای آینده را داشته باشند. حال این نمودارها می‌توانند به کاربران کمک کنند تا اقدام به اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب نمایند.
شاخص وفاداری نمودارها در CAR
کلیه جملات میانگین نمرات در محدوده ۲۳/۳ الی ۹۰/۳ می‌باشند. بر این مبنا پاسخ دهندگان عقیده دارند که نمودارها باید به صورت متناسبی ایجاد شده تا آنکه رویه های مهم و ارتباطات آنها را برجسته نمایند و تصویری مطلوبی از داده ها را به نمایش کشیده و غالباً برای متقاعد کردن کاربران طراحی می‌شوند. نمایش تصویر مطلوبی از داده ها و متقاعد نمودن کاربران در ارتباط بین مدیران و سهام داران یکی از عناصر مدیریت امپرسیون بشمار می‌آید. این مدیریت دارای انگیزه در زمینه نمایش دادن عملکرد شرکتی به بهترین وجه خود می‌باشد که در نتیجه ممکن است گزارشات دارای سو گیری های مشخصی نیز باشند. با این وجود ، آنها در توافق کمتری با این جمله خواهند بود «نمودارها در CAR ممیزی نشده و مدیریت به میزان زیادی آنها را تحت کنترل دارد». چنین موضوعی معرف آن می‌باشد که پاسخ دهندگان آن دسته از نمودارهایی که اطلاعات مقتضی را در CAR نشان می‌دهند، را تا میزان مشخصی مطمئن و با قابلیت کار و بهره‌برداری دانسته و مدیریت احتمالاً خواستار سوء استفاده از این نمودارها، جهت گمراه نمودن کاربران، نخواهد داشت.
فراوانی نمودارها
بر حسب فراوانی نمودارهای افشا شده در CAR، ۶۳/۸۱ درصد از شرکت ها در این نمونه از ۸ مورد یا تعداد نمودارهای کمتری استفاده قرار نموده‌اند. ۹ مورد از این شرکت ها در نمونه تحقیقاتی (۳۷/۱۸ درصد) نیز بیش از ۸ نمودار را در این مبحث به کار گرفته اند. اکثریت شرکت‌ها در مشاغل تجاری/ خدماتی، مستغلات، محصولات مصرفی و ساخت و سازهای صنعتی نیز از ۴ نمودار یا تعداد کمتری در CAR استفاده نموده اند. آنها تشکیل دهنده۱/۵۵ درصد از کل پاسخ دهندگان می‌باشند. گروه بزرگ دومی(۵۳/۲۶ درصد) جزء آن دسته از شرکت هایی بشمار می‌آیند که بین ۵ الی۸ نمودار را در CAR خود استفاده کرده اند. این شرکت ها از دو صنعت محصولات صنعتی و مستقلات می‌باشند.
گراف ها از نقطه نظر عناوین
فروش، EPS، سرمایه سهام داران و درآمدها جزء ۴ مورد از شایعترین موارد KFV می‌باشند که به وسیله شرکت‌ها استفاده شده اند. کمترین مورد از ۳ نمودار استفاده شده نیز عبارتند از: مجموع مستخدمین، گردش وجوه و نمودار پیش بینی. نمودار مجموع مستخدمین یکی از نمودارهای غیر مالی به شمار می‌آید. این نمودار از شاخص اندکی در زمینه برنامه های آتی وعملکرد شرکتی برخوردار است با این وجود، نمودارهای گردش وجوه و پیش بینی جزء نمودارهایی به شمار می‌آیند که از ارزش بیشتری برای خوانندگان CAR برخوردار می‌باشند، چرا که این نمودارها می‌توانند بدانها کمک نمایند تا اقدام به تصمیم گیری های اقتصادی متناسبی نمایند.

 

نمودارها از نظر نوع
معروفترین نوع نمودار استفاده شده بوسیله اکثریت شرکت ها نمودار میله ای می‌باشد. نمودار خطی و کلوچه ای نیز به ترتیب جزء نمودارهای رتبه دوم و سوم به شمار می‌آیند. در مرحله آخر نمودار ستونی قرار خواهد گرفت که جزئیات آن در جدول ذیل مشخص شده است.
نمودار از نظر انواع
بر حسب نظر آندرسن(۱۹۸۶)، نمودار میله ای نشان دهنده مقادیری در یک نقطه زمانی می‌باشد و مقایسه کننده اقلام مختلف بر حسب یک زمان خاص (ونه در خلال زمان) خواهد بود. این نمودار از مساحت و طول میله استفاده نموده تا آنکه مقادیر عددی را به نمایش گذارد. نمودار خطی  از طرف دیگر، قابلیت نمایش حرکت، خط مشی ها یا گوناگونی در یک متغیر در خلال زمان را دارا می‌باشد. این نمودار از طریق اتصال نقاط منفرد به یکدیگر در فضای مختصات شکل می‌گیرد. به طور معمول، نمودار کلوچه ای برای نشان دادن بخش هایی از کل مطلوب می‌باشد، یعنی نمایش داده های تفکیکی؛ همچنین این نمودار برای نمایش ارتباط در خلال زمان نیز مفید خواهد بود. این نمودار بصورت یک دایره با مساحت زاویه ای و طول قوسی بخش های کلوچه ای ترسیم می‌شود و در بردارنده مقادیر عددی خواهد بود.

اطلاعات گرافیکی در گزارشات سالیانه شرکتی

 

دسته بندی صنعتی و نمودارها از نظر نوع
۴۳ شرکتی که از نمودارهای میله ای استفاده می‌کنند از ۸ صنعت مختلف سرچشمه می‌گیرند. برخی از این شرکت ها بیش از یک نوع از نمودارها را درگزارشات سالیانه شرکتی خود استفاده می‌کنند. این ترکیب مرتبط با انواع نمودارها، چه در بردارنده مقایسه دسته بندی ها باشد و چه اطلاعات سری های زمانی را به نمایش بگذارد، می‌تواند با تناسب با رویه های انتشار اطلاعات در نظر گرفته شود.
کاربران مشخص شده اطلاعات گرافیکی
بر مبنای نمره میانگین، افرادی که در امر تهیه اطلاعات دخیل می‌باشند این موضوع را مشخص نمودند که ۴ گروه محتمل کاربران اطلاعات گرافیکی می‌توانند شامل این موارد باشند: تحلیلگران مالی، سرمایه گذاران بالقوه، مؤسسات مالی و دولت. این گروه ها بعنوان کاربران فعال عادی و اصلی گزارشات سالیانه شرکتی به شمار می‌آیند. آنهابه طور معمول دارای اطلاعات و تجربه مکفی جهت استفاده از این اطلاعات در CAR برای تصمیم گیری های خود می‌باشند. گروه هایی از مشتریان و تامین کنندگان نیز جزء دسته‌های حداقلی به شمار می‌آیند که انتظار می‌رود از اطلاعات گرافیکی در CAR استفاده نمایند.
دلایل افشای اطلاعات گرافیکی
این یافته ها مؤکد آن می‌باشند که شرکت ها، در مبحث طراحی رویه های نمایش اطلاعات در CAR، در تطابق با مقررات، کاربران و خوانندگان گزارشات سالیانه شرکتی را در مرکز توجه خود قرار می‌دهند. چنین امری با مستنداتی پشتیبانی می‌شود که بر مبنای آن شرکت ها علاقه کمتری را از خود نشان می‌دهند تا با افزایش فرصت های پیش روی بتوانند به دریافت جایزه ارائه شده بوسیله NACRA نایل آیند. پندهای مشاورین نیز به نظر از اهمیت کافی برای این شرکت ها در زمینه شامل نمودن نمودارها در CAR برخوردار نبوده است.
بازده بالقوه افشای اطلاعات گرافیکی
۵ مورد از موارد مرتبط با بازده احتمالی افشای اطلاعات گرافیکی برای شرکت کنندگان بیان شد. بر این مبنا از آنها درخواست گردید تا نسبت به مشخص نمودن میزان توافق خود با این عبارات اقدام نمایند. بر مبنای نمره میانگین، پاسخ دهندگان با دو جمله موافقت داشتند، یعنی افشای اطلاعات گرافیکی قابلیت افزایش اعتبار شرکت و ارتقای ارتباطات با سهام داران را خواهد داشت. شرکت هایی که اقدام به افشای اطلاعات گرافیکی در CAR خود نموده اند این احساس را بوجود خواهند آورد که آنها از آگاهی کافی و حساسیت در زمینه نیاز های ارتباطاتی کاربران، جهت حاصل آوردن مضامین اطلاعاتی بروشی آشکار، مستقیم و فوری، از طریق ارائه اطلاعات، برخوردار می‌باشند. بر این مبنا، چنین موردی سبب ارتقای علاقه سهامداران به خواندن CAR شده و می‌تواند باعث ارسال پیامی ‌متناسب در این زمینه گردد. در نتیجه، این خصیصه به طور کلی سبب ارتقای ارتباطات با سهامداران خواهد شد.
عوامل بازدارنده افشای اطلاعات گرافیکی
بر مبنای نمره میانگین، افرادی که در امر تهیه اطلاعات دخیل می‌باشند این موضوع را مشخص نموده‌اند که عوامل بازدارنده افشای اطلاعات گرافیکی در CAR بواسطه دلایل عمده ذیل می‌باشند: (۱) مکفی بودن رویه های نقلی و عددی ارائه اطلاعات و (۲) عدم وجود رهنمود های رسمی ‌در زمینه ایجاد و به کارگیری نمودارها از سوی عوامل مرتبط. عامل هزینه دلیل اصلی بازدارنده شرکت‌ها در مبحث به کارگیری اطلاعات گرافیکی در CAR ها نمی‌باشد.
شامل نمودن نمودارها در CAR به صورت اختیاری می‌باشد، چرا که هیچگونه قانون و مقررات خاصی در مبحث گزارش گیری مالی و در ارتباط با استفاده از نمودارها یا چارت ها در مالزی وجود ندارد. شامل نمودن نمودارها در CAR تنها یک بعنوان یک راهکار انتخابی در مدیریت‌ شرکت ها بشمار می‌آید. برخی از شرکت ها ممکن است دارای این نکته نظر باشند که رویه های جاری اطلاعات عددی و نقلی می‌توانند کافی باشند. به علاوه، موسسات یا افرادی که مسئول ارائه نمودارها در محدوده CAR هستند، همانند حسابداران حرفه‌ای و یا دیگر هویت های قانونمند در مبحث ایجاد رویه های گرافیکی متناسب، هیچگونه دستورالعمل مشخصی را ارائه نداده‌اند.
نگرش مرتبط با ساخت مناسب نمودارها
نمره میانگین کاربران بسیار بالاتر از نمره میانگین حاصل آمده از سوی تهیه کنندگان گزارشات سالیانه شرکتی بوده است. رتبه ارائه شده بوسیله هر دو گروه دارای تفاوت چندانی نمی‌باشد. با این وجود، به هنگامی که از آزمون- t برای گروه مستقل استفاده شد، این موضوع مشخص گردید که تفاوت معنای داری برای جملات شماره ۳، ۴ و ۶ بین این گروهها وجود دارد. کاربران بیش از تهیه کنندگان گزارشات در توافق با این جملات می‌باشند (مقیاسهای شکسته، عدم حضور خطوط شبکه و نمایش های سه بعدی (بر مبنای نمرات میانگین). تهیه کنندگان گزارشات عقیده ای بر این مبحث ندارند که نمایشهای سه بعدی ممکن است سبب انحراف نگاه خوانندگان از اصل نمودارها شوند، که خود بوسیله نمره میانگین کمتر از ۳ مشخص شده است.

اطلاعات گرافیکی در گزارشات سالیانه شرکتی

 

خلاصه و نتیجه گیری
کاربران اطلاعات گرافیکی را به عنوان اطلاعاتی ذکر کرده اند که در رده دوم اهمیت، پس از صورت حسابهای مالی، قرار می‌گیرند. بنابراین اطلاعات گرافیکی از جمله اقلام مهمی ‌بشمار می‌آید که باید در آنها را در گزارشات سالیانه شرکتی (CAR) شامل نمود. کاربران عقیده دارند که اطلاعات گرافیکی قابلیت به تصویر کشاندن عملکرد شرکتی، در خلال زمان، به صورتی ساده و مؤثر را داشته و می‌توانند داده ها را خلاصه نموده و امر درک اطلاعات را نیز تسهیل بخشند. بنابراین، آنها قابلیت استفاده از داده های گرافیکی جهت ارزیابی عملکرد شرکتی در خلال زمان وجود داشته و می‌توان از این داده‌ها جهت اعمال مقایسه هایی با شرکت های دیگر استفاده نمود و علاوه بر این آنها در زمینه تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری نیز کارگشا خواهند بود. با توجه بدین موضوع کاربران تمایل دارند تا از این نوع از داده‌های گرافیکی با ارزش در گزارشات سالیانه شرکتی در مبحث فروش، درآمد، EPS آی
، عملکرد قیمت سهام وگردش وجود استفاده نمایند. نمودارهایی که می‌بایست آنها را در CAR نشان داد ترجیحاً‌ بصورت سریهای زمانی ۵ ساله یا حتی بیشتر مطرح بوده، بگونه ای که می‌توان از یک تحلیل و خط مشی ساده برای کاربران استفاده نمود. بر حسب میزان کفایت نمودارهای نشان داده شده در CAR، بیش از ۵۰ درصد از پاسخ دهندگان در بین کاربران مشخص نمودند که این نمودار ها از کفایت کافی برخودار می‌باشند. این کاربران برداشتهای مدیریتی را در چنین قضیه ای دخیل می‌دانند، اما آنها در عین حال تا میزانی عقیده دارند که چنین نمودارهایی در CAR قابل اطمینان خواهند بود، حتی چنانچه تحت ممیزی قرار نداشته باشند.
این مطالعه همچنین نشان داد که ۴/۷۵ از شرکتهای دولتی مالزی از نمودارها در گزارشات سالیانه شرکتی خود استفاده می‌نمایند. این ویژگی ها معرف افزایش بدست آمده در مقایسه با تحقیقات قبلی می‌باشد که میزان ۶۱ درصد را در سال ۱۹۷۷ نشان داده است (اظهر، ماهد ‌دایا، ۲۰۰۱). اکثریت شرکت ها از کمتر از ۹ نمودار در هر CAR استفاده می‌نمایند. ۵ مورد از معروفترین نمودارهای استفاده شده عبارتند از حجم مبادلات، EPS، سرمایه سهام داران، درآمد و NTA. بنابراین، دو مورد از این نمودارها که از نقطه نظر کاربران مطلوب می‌باشند در این مبحث اعمال نشده اند، یعنی عملکرد قیمت سهام و نمودار گردش وجوه. دلایل متعددی برای افشای نمودار ها در CAR وجود دارند که عبارتند از: درک آسان نمودارها، ارتقای میزان کارایی CAR، پیگیری خط‌مشی‌های جاری در زمینه افشای اطلاعات بیشتر از طریق نمودارها و افزایش تقاضا از سوی کاربران. نمودارهای متغیر در انواع میله ای، خطی، کلوچه ای یا ستونی ارائه گردیده اند. با این وجود، شایعترین نوع ترجیحی آنها نمودار میله ای می‌باشد.
کاربران اصلی مشخص شده اطلاعات گرافیکی به وسیله تهیه کنندگان گزارشات سالیانه  شرکتی عمدتا تحلیلگران مالی، سرمایه گذاران بالقوه و موسسات مالی بوده اند. از طریق افشای نمودارها در CAR، تهیه کنندگان عقیده دارند که چنین موردی سبب افزایش میزان اعتبار و ارتقای ارتباط با سهام داران بصورت کلی ازطریق ارائه نمادهای گرافیکی ساده، شفاف و مستقیم خواهد شد. هزینه بعنوان عامل اصلی مشخص شده برای شرکت ها در نظر گرفته نشده است و بر این مبنا در اطلاعات نمودارها در CAR درج نگردیده است. دلایل اصلی این امر آن می‌باشد که آنها عقیده دارند که رویه های کنونی افشای اطلاعات عددی و نقلی از کفایت کافی برخوردار می‌باشد و علاوه براین هیچگونه رهنمود رسمی از نهادهای ذینفع ‌با توجه بدین موضوع ابلاغ نشده است.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.