مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

بازسازی و احیای جنگل

بازسازی و احیای جنگل

بازسازی و احیای جنگل – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۷۶
کد مقاله
WOD76
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
بازسازی و احیای جنگل
نام انگلیسی
Forest restoration and forest rehabilitation
تعداد صفحه به فارسی
۳۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۶
کلمات کلیدی به فارسی
بازسازی، احیا، جنگل
کلمات کلیدی به انگلیسی
Forest, restoration, rehabilitation
مرجع به فارسی
دوره های فرگیری آنلاین کورس هیرو
مرجع به انگلیسی
Course Hero – online learning platform
کشور

 

بازسازی و احیای جنگل

بازسازی و احیای جنگل به عنوان یکی از تلاش های چالش برانگیز درازمدتی به شمار می آید که نیازمند یک برنامه ریزی کامل همراه با رویه های پیاده سازی و کنترل می باشد. در عین آنکه این دو مؤلفه دارای ارتباط نزدیکی با یکدیگر هستند، تمایز مفهومی را می توان بین آنها در نظر گرفت. هدف فرآیند بازسازی / بازگردانی جنگل بازسازی یک جنگل تخریب شده به وضعیت اولیه آن می باشد ـ این به معنای ارائه یک ساختار مشخص شده با در نظرگیری بهره وری از آن و تنوع گونه های اولیه جنگلی در آن منطقه می باشد. هدف فرآیند احیای جنگل بازسازی ظرفیت زمین تخریب شده به منظور ارائه محصولات و خدمات جنگلی می باشد. احیای جنگل سبب ایجاد بهره وری اولیه جنگل برای برخی از گونه های گیاهی و حیوانی، و البته نه ضروراً تمامی آنها، می گردد، یعنی گونه هایی که به طور ابتدا به ساکن در آن منطقه وجود داشته اند.
مفهومی نوظهور در این زمینه فرآیند بازسازی و ترمیم یا چشم اندازهای جنگلی (FLR) می باشد که به عنوان یک رویکرد در ارتباط با ترمیم جنگل به شمار می آید که در بردارنده افراد ذینفع در کلیه بخش های کاربرد اراضی تحت تأثیر همراه با فرآیندهای تصمیم گیری مشارکتی می باشد. FLR را می توان به عنوان یک رویکرد در ارتباط با مدیریت دینامیکی و غالباً پیچیده برهکنش های بین افراد، منابع طبیعی و کاربردهای اراضی در نظر گرفت که شامل چشم اندازها نیز می گردد.
۱۰ ویژگی راهنمای کلیدی و اصلی
  1. انتخاب یک منطقه یا زمین مناسب، شامل تحلیل ارزیابی کاربرد اراضی جاری و تصدی گری / مالکیت اراضی و مشخص سازی طرف های ذینفع شامل شده در این عرصه
  2. تحلیل و ارزیابی عامل های جنگل زدایی یا تخریب جنگل
تعامل با طرف های ذینفع، بحث پیرامون اهداف درازمدت بازسازی جنگل با توجه به علایق کلیه گروه های ذینفع و عرضه یک برنامه بازسازی / احیای اولیه.

۱- انتخاب منطقه و اراضی مناسب

مناطق و اراضی مناسب برای احیا و بازسازی جنگل ممکن است از نقطه نظر اندازه، از چندین هکتار تا چندین هزار هکتار، متفاوت باشند. فرآیند انتخاب نیازمند ملاحظه دقیق محدودیت های اجتماعی و قانونی می باشد ـ نظیر تصدی گری اراضی، نیاز جهت مشخص سازی زمین های حاصلخیز کشاورزی و قابلیت دسترسی به آنها. بر این مبنا فرآیند مشخص سازی مالکیت و تصدی گری در شروع کار به عنوان یک ویژگی حیاتی به شمار می آید چرا که می بایست از مشکلات و اختلافات ارضی جلوگیری نمود.

 

۲- عوامل جنگل زدایی یا تخریب جنگل

اکتشافات و بهره برداری های گسترده جنگل ها و اختلالات مرتبط سبب ایجاد نواحی گسترده ای بصورت جنگل های تخریب شده گردیده اند.

 

۳- مشارکت طرف های ذینفع

تلاش های مربوط به بازسازی و احیای جنگل صرفاً در صورتی به حد پایدار ارائه خواهند شد که از پذیرش اجتماعی برخوردار باشند. طرف های ذینفع اصلی (همانند مالکین جنگل، جوامع محلی، صاحبان امتیاز و مقامات و مسئولان دیگر که در ارتباط با کاربرد اراضی در نظر گرفته شده اند) می بایست از زمان شروع این فرآیند در آن مشارکت داشته باشند، به طور مثال، توافق کلی در ارتباط با اهداف درازمدت یا نقش و مسئولیت آنها در ارتباط با مؤلفه های مختلف و با در نظرگیری توزیع بالسویه انگیزه ها، هزینه ها و مزیت ها مشارکت از جمله مقوله های مطرح شده در این مبحث بشمار می آیند…

 

۴- برنامه مدیریت بازسازی

آماده سازی نقشه توپوگرافی کاربرد اراضی. مشخصه های مختلف بیوفیزیکی و پارامترهای مربوط به پرورش جنگل ها را می بایست تعیین نموده و اطلاعات و نقشه های مرتبطی از آنها را فراهم ساخت تا قابلیت کمک در زمینه تعیین امکان پذیری و تناسب ارائه رویکردهای مختلف احیا و بازسازی جنگل ها فراهم شود. مشخصه هایی که می بایست آنها را در این رابطه در نظر گرفت عبارتند از:

 

۵- انتخاب بذر و تولید نهال

در پروژه های بازسازی و احیای جنگل که در آنها هدف بازگردانی یا ارائه مجدد ویژگی های مرتبط با جنگل طبیعی می باشد، تلاش ها را می بایست در ارتباط با جمع آوری نهال ها و دیگر مواد مرتبط در یک محدوده متنوعی از گیاهان محلی در نواحی بومی بکار گرفت. در برخی از موارد، چنین موردی می تواند به معنای آن باشد که ویژگی هایی نظیر نرخ بالای رشد یا شکل گیری مناسب ریشه به عنوان ملاحظات ثانویه تلقی می شوند.

 

۶- کشت درختان

برای آنکه فرآیند کشت به صورت موفقی اعمال شود نکات ذیل را می بایست در نظر گرفت:
  • تراکم ترکیبی نهال های کشت شده به علاوه نهال های احیا شده طبیعی یا درختان در محدوده ای متشکل از ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ ساقه در هر هکتار که غالباً جهت بازسازی یا احیای مجدد جنگل کفایت می نماید.
بلندی بهینه نهال ها برای کشت غالباً در محدوده ۲۵ الی ۵۰ سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

۷- ظرفیت سازی و آموزش

توسعه روزافزون ظرفیت ها از طریق فراهم آوردن مؤلفه های حرفه ای آموزش و تعلیم، همراه با ارائه خدمات گسترده پشتیبانی و تقویت ظرفیت های تحقیقاتی ملی را می توان به عنوان فرآیندهای الزامی برای ارتقای ویژگی های کشت، مدیریت و تصمیم گیری فنی در ارتباط با احیا و بازسازی جنگل ها در نظر گرفت تا از این طریق قابلیت درک مناسب و واکنش سازمان ها در ارتباط با نیازهای دارای اولویت و آرمان های طرف های ذینفع در این عرصه به وجود آید.

 

۸- ارائه برنامه های زمانی واقعی برای ضروریات مالی

بازسازی و احیای جنگل به عنوان یک رویه سرمایه گذاری طولانی مدت به شمار می آید که راه را برای ایجاد جنگل های پایدار و مدیریت اراضی فراهم می سازد. بر این مبنا لازم است تا در سیاست های خود از آگاهی و پشت کار کافی برخوردار باشیم و قابلیت برنامه ریزی مناسب جهت تسکین ریسک های اکولوژیکی و اجتماعی اقتصادی مرتبط با این پدیده را داشته باشیم.

 

۹- کنترل و حفظ و نگهداری

نهال های درختان ـ چه به صورت دست کاشت و چه طبیعی ـ را می بایست تا پنج سال پس از رشد اولیه در برابر موارد ذیل تحت محافظت قرار داد: رقابت ناشی از وجود علف های هرز برای دسترسی به نور، رطوبت و مواد مغذی، آتش سوزی های گسترده، و چرا به وسیله حیوانات وحشی و اهلی. رشد نهال ها را می توان از طریق کاربرد کودهای شیمیایی با قابلیت تسریع رشد درختان و شتابدهی پوشش گسترده ای از تاج های درختان ارتقاء داد.

 

۱۰- تغییرات آب و هوایی

تغییرات آب و هوایی نیز می تواند سبب بروز چالش های جدید برای پروژه های بازسازی و احیای جنگل شود. تداخلات خاص به منظور ایجاد ویژگی های مناسب اکولوژیکی اجتماعی اقتصادی در راهنمای تغییرات آب و هوایی برای مدیران جنگل و راهنمای جهانی بازگردانی یا بازسازی چشم اندازهای جنگلی در سرزمین های خشک که به وسیله FAO عرضه شده است را می توان استفاده نمود.

 

شرایط و عملکردهای مدیریتی برای تولید مجدد موفق گونه های طبیعی

رویکرد مربوط به تولید یا احیای مجدد گونه های طبیعی را می توان با توجه به استفاده از شرایط ذیل دنبال نمود:
  1. حفظ بخش فوقانی خاک در منطقه یا ایجاد پوشش های مکمل.
  2. وجود بخش های پراکنده جنگلی، ترجیحاً بخش های بزرگ و کاملاً محافظت شده، در مجاورت منطقه هدف.
در صورتی که این ده شرط را نتوان برآورده ساخت، لازم است تا جهت فایق آمدن بر موانع احیای طبیعی قابلیت کسب رهنمودها و کمک های لازم را داشته باشیم. گزینه های مدیریتی که قابلیت کاتالیز مناطق تحت احیای طبیعی را دارند شامل موارد ذیل هستند:
  • متوقف سازی رشد فعال علف های هرز و یا دیگر پوشش های گیاهی همانند چمنزارها
  • حذف گونه های خارجی یا بیگانه
  • محافظت از روبشگاهها از آتش سوزی و برداشت بیش از حد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.