مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تعیین روش تدریس کارآفرینی از طریق فلسفه اصالت عمل (پرگماتیسم)

تعیین روش تدریس کارآفرینی از طریق فلسفه اصالت عمل (پرگماتیسم)

تعیین روش تدریس کارآفرینی از طریق فلسفه اصالت عمل (پرگماتیسم) – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.


ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

تعیین روش تدریس کارآفرینی از طریق فلسفه اصالت عمل (پرگماتیسم) – ایران ترجمه – Irantarjomeh

شماره
۷
کد مقاله
EDU07
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
تعیین روش تدریس کارآفرینی از طریق فلسفه اصالت عمل (پرگماتیسم)
نام انگلیسی
The Determination of the Teaching Methodology of Entrepreneurship as Established by the Underlying Philosophy of Pragmatism
تعداد صفحه به فارسی
۲۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
تدریس کارآفرینی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Teaching Entrepreneurship
مرجع به فارسی
دانشگاه گلاسکو، اسکاتلند
مرجع به انگلیسی
Glasgow Caledonian University
کشور
اسکاتلند
تعیین روش تدریس کارآفرینی از طریق فلسفه اصالت عمل (پرگماتیسم) – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

تعیین روش تدریس کارآفرینی از طریق فلسفه اصالت عمل (پرگماتیسم)
چکیده Abstract
نقطه تمرکز این مقاله بر روی این سوال استوار می‌باشد که، «چگونه می‌توان نسبت به تدریس کارآفرینی» با بهره‌گیری از فلسفه‌ای مرتبط، همراه با شناسایی سیستمهای ارائه مطالب و مشخص نمودن چهار نتیجه فراگیری خاص اقدام نمود. رساله مرتبط با این مطالعه از طریق اسلوب گروه کانونی که متشکل از دانشجویانی از یک برنامه کارآفرینی، با هدف فراگیری نتایج تئوری یاد‌گیری اجتماعی بود، مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. در این خصوص جلسات مباحثه گروه کانونی برپا گردید تا آنکه مشخص شود که آیا دانشجویان نتایجی مشابه با آنچه این تئوری عرضه می‌دارد را تجربه نموده‌اند یا خیر؟ نهایتا این مقاله نتیجه‌گیری می‌نماید که کارآفرینی را می‌توان با کاربرد تئوری فراگیری اجتماعی، همانگونه که ریشه در فلسفه اصالت عمل دارد، تحت تدریس قرار داد.

 

تعیین روش تدریس کارآفرینی از طریق فلسفه اصالت عمل (پرگماتیسم)

 

مقدمه  Introduction
رهبری، نوآوری و فرهنگ مسایلی هستند که مرکز ثقل کارآفرینی را تشکیل می‌دهند.
این موارد مبهم، همراه با تعداد دیگری از موارد مربوطه، از فرصتها، نعمتها و بینشهایی سرچشمه می‌گیرند. از اینرو، سوالی که می‌بایست پاسخ داده شود در حقیقت این سوال نمی‌باشد که آیا باید نسبت به تدریس کارآفرینی اقدام نمود یا خیر، بلکه سوال اساسی در این مبحث چگونگی تدریس کارآفرینی می‌باشد. ابداع و بکارگیری روشی برای تدریس کارآفرینی نیازمند طی مراحل اولیه در جهت شناسایی فلسفه اصلی قرار گرفته در ورای این موضوع می‌باشد. این فلسفه بوجودآورنده مبناها و اصولی می باشد که در پی آن هر یک از تئوریهای آموزش و فراگیری نمودار می‌شوند. تئوری فراگیری انتخاب شده، در ارتباط با پارامترهای فلسفی اصولی آن، دیکته کننده روش ارائه این تئوری بوده و از اینرو بوجود آورنده نتایج آموزشی مطلوب، همانگونه که در شکل ۱ نشان داده شده است، می‌باشد.
سه پارامتر فلسفی اولیه در سراسر مدل فوق بصورت پایدار و ثابت باقی می‌مانند. این پارامترها عبارتند از: نگرش فراگیرنده، نقش معلم و نوع آموزش.
این مقاله به سه بخش عمده تقسیم شده است. اولین بخش به بررسی فلسفه اصالت عمل بعنوان فلسفه زیربنایی کارآفرینی می‌پردازد. بخش دوم تئوری فراگیری اجتماعی، بعنوان تئوری آموزش بر مبنای فلسفه اصالت عمل، را مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش نهایی این مقاله به کنکاش نتایج یکسری از مباحث گروه کانونی پرداخته که در آن این مبحث مطرح می‌شود که آیا دستاوردهای دانشجویان در یک برنامه کارآفرینی فرضیه اصلی این مقاله را تامین نموده است یا خیر؟

تعیین روش تدریس کارآفرینی از طریق فلسفه اصالت عمل (پرگماتیسم)

 

فلسفه  The Philosophy
بر حسب نظر بیگریو (۱۹۸۹)، کارآفرینی اسلوب یا متدولوژی خود را از علوم فیزیک و ریاضی و همچنین از دیگر رشته‌های علوم دانشگاهی به عاریت گرفته است. این امر به منزله آن است که کارآفرینی بخودی خود دارای هویت فلسفی خاص خود برای تعیین روشها و پارامترهای مرتبط با تحقیقات و فراگیری نمی‌باشد.
بیگریو (۱۹۸۹) رشته کارآفرینی را بدین صورت تشریح می‌نماید، «… فرآیندی برای روی آوردن و دگرگونی بسمت مراحلی بدیع و تازه و نه حالتی برای ابقای وضعیت موجود». بر حسب نظرات موریس و پای (۱۹۷۶)، مفهوم دگرگونی بعنوان نقطه عطف یا سنگ زیربنای فلسفه اصالت عمل مطرح می‌باشد. دگرگونی پرگماتیک بعنوان یک فرآیند تکاملی پیوسته در زمینه بازنگری و بازسازی تجارب مد نظر می‌باشد (موریس و پای ۱۹۷۶). علاوه بر این، شومپتر (۱۹۴۳) پشتیبانی بیشتری را از این رویه اعمال داشته و اینگونه بیان می‌دارد، «این نوع فعالیت (کارآفرینی) به تنهایی مسئول بازگشت “رونق و شکوفایی اقتصادی” آن هم بگونه‌ای می‌باشد که موجب ایجاد تغییرات اساسی و انقلابی در سازمانهای اقتصادی خواهد شد و در طرف مقابل، همچنین ممکن است بواسطه عدم توازن محصولات و روشهای جدید و تاثیرات مربوط بدان سبب “رکود اقتصادی” گردد. عبارات «بازگشت» و «عدم توازن» نه تنها بر طبیعت پویا و بنیادین کارآفرینی دلالت دارد، بلکه موکد این نکته نیز می‌باشد که کارآفرین و جامعه مربوط بدان به منظور مبارزه با کیفیات مخففه بوجود آمده بواسطه ذات پویای محیط اقتصادی، فرآیند متوالی و پیوسته بازنگری و بازسازی تجارب را مد نظر قرار می‌دهند. همانگونه که بوسیله بیگریو (۱۹۸۹) و شومپتر (۱۹۴۳) پیشنهاد شده است، رشته کارآفرینی بصورت متوالی و پیوسته نسبت به بازنگری و بازسازی تجارب کارآفرینان اقدام می‌نماید. از اینرو، شایسته است تا مکتب پرگماتیک را بعنوان مبنای فلسفی مرتبط برای کارآفرینی در نظر بگیریم.
نتایج اولیه   Preliminary Results
با وجود مطالعات اولیه، توجیهات کافی به منظور اخذ نتایج اولیه و مقدماتی، اکثرا بصورت فلسفه اصالت عمل، بکار گرفته شده که بصورت عملی بر مبنای مفهوم دگرگونی استوار بوده و موکد استفاده از تئوری فراگیری اجتماعی و چهار مورد از نتایج فرآیند فراگیری می‌باشد. علاوه بر شناسایی فلسفی تئوری فراگیری اجتماعی، اطلاعات اولیه گروه کانونی بکار گرفته شده موکد این موضوع باشد که نتایج فراگیری، همانگونه که از تئوری فراگیری اجتماعی نشات گرفته است، بعنوان نتایج فراگیری شرکت کنندگان در این مطالعه نیز مد نظر می‌باشد. بنابر این، تئوری فراگیری اجتماعی را می‌توان بعنوان تئوری یادگیری برای تدریس کارآفرینی بشمار آورد.
واژه نامه  Vocabulary
Determination
تعیین
Teaching
تدریس
Methodology
روش
Entrepreneurship
کارآفرینی
Philosophy
فلسفه
Pragmatism
پراگماتیسم
Social Learning Theory
تئوری یادگیری اجتماعی
Summary
خلاصه
Outcome
نتیجه
Program
برنامه
Experience
تجربه
Basic
پایه
Research
تحقیقات
Identify
مشخص کردن
Behavior
رفتار
Evolution
تکامل
Feedback
بازخورد
Performance
عملکرد
Discussion
مبحث
Analysis
آنالیز
Program
برنامه

 

تعیین روش تدریس کارآفرینی از طریق فلسفه اصالت عمل (پرگماتیسم)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.