مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کارآفرینی تجارت الکترونیک

کارآفرینی تجارت الکترونیک

کارآفرینی تجارت الکترونیک – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

شماره       
۲۹
کد مقاله
MNG28
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کارآفرینی و موفقیت در تجارت الکترونیک: تغییر معانی شرکتها و اجتماع در کارآفرینی الکترونیک
نام انگلیسی
Entrepreneurship and success in e-business: on changing meanings of expertise and community in e-entrepreneurship
تعداد صفحه به فارسی
۳۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
کارآفرینی ، تجارت الکترونیک
کلمات کلیدی به انگلیسی
e-business, Entrepreneurship
مرجع به فارسی
گروه روانشانسی اجتماعی  ، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی لندن
مرجع به انگلیسی
Department of Social Psychology, The London School of Economics and Political Science
کشور
انگلستان

 

کارآفرینی و موفقیت در تجارت الکترونیک [۱] :

تغییر معانی شرکتها[۲] و اجتماع در کارآفرینی الکترونیک
[۱]  Entrepreneurship and Success in E-Business
[۲] Expertise
چکیده Abstract
ورشکستگی یا سقوط ناگهانی دات‌کام[۱] (منظور شرکتهای که عنصر تجارت الکترونیک در آنها وجود دارد) چالش‌های جدیدی را برای تجارت و تصمیم‌گیری موفق در زمینه کارآفرینی الکترونیک ارائه نموده، استنباط‌هایی که بعدا با بررسی و مطالعه دقیق تغییر مفاهیم دانش تخصصی[۲] و اجتماع تجاری[۳] بهتر درک خواهند شد. این مورد یکی از مهمترین یافته‌های‌ مطالعه بر روی کارآفرینی الکترونیک در ناحیه تجاری لندن می‌باشد. با استفاده از ۴۲ کارآفرین انتخابی (کسانی که مشاغل کوچکی را به دنبال سقوط بازار سهام ‌دات‌کام‌[۴] در فاصله سال‌های‌ ۲۰۰۰-۱۹۹۹ شروع کردند، یا کسانی که توانستند در مشاغل خود به حیات ادامه دهند). هدف این تحقیق تایید بر تغییرات ایجاد شده در معانی اجتماعی کارآفرینی الکترونیک از زمان ورشکستگی و اضمحلال ناگهانی ‌دات‌کام‌ در مقایسه با دوره رونق اقتصادی ‌دات‌کام‌[۵] می‌باشد. بویژه مطالعه (از دیدگاه روانشناسی اجتماعی) چگونگی موفقیت و تصمیم گیریهای درست کارآفرینان را بعد از این واقعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.
بخش مهمی از اطلاعات ارائه شده از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، دیدگاه تعبیر اجتماعی در مورد کاردانی و ایجاد احساس و آگاهی[۶] جامعه در خصوص یک سازمان مدرن می‌باشد. کارآفرینی از این دیدگاه که چگونه کارآفرینان الکترونیکی بطور گروهی در ارتباطات و تعاملات قضاوت درستی داشته و در نتیجه بطور مداوم مجدداً نسبت به مذاکره و بحث‌های مربوطه اقدام نموده و ارزش‌ها، تجارب و شیوه‌های‌ کاری را برقرار کنند، به دقت مورد مورد نظر را تحت بررسی و رسیدگی قرار داده است. این دیدگاه امکان درک روش‌هایی را فراهم می‌نماید که در آن کارآفرینان  با یکدیگر ارتباط داشته و درنتیجه بخش‌های‌ مربوط به این مهم را تعریف می‌نمایند.
اطلاعات حاصل از این تحقیق، تغییرات بوجود آمده در پدیده‌های مرتبط با ایجاد احساسات و آگاهی، که بصورت شهودی و غیرشهودی[۷] هستند، را آشکار می‌سازد : پدیده شهودی در رابطه با فرایندهای تقویت اجتماع[۸] در زمینه‌ای که سازگار با مسایل مرتبط با شکست است و غیرشهودی برحسب معانی مربوط به برقراری دانش تخصصی. بویژه مطالعه‌ای که منجر به درک جدیدی از تخصص می‌گردد و توسط شبکه‌های‌ تجارت الکترونیک برقرار شده است. اجتماع، موجب شد تا کارآفرینان الکترونیک، در مورد چالش‌هایی که ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌ در ارزش‌های‌ مرتبط با تخصص و مهارت کارآفرینی انفرادی[۹] بوجود آورده بود، به بحث نشسته و به توافق نایل آیند.

 

کارآفرینی تجارت الکترونیک

 

۱ . مقدمه INTRODUCTION
در مراکز و مجموعه‌های تجارت الکترونیک در بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی[۱۰]، به ناحیه تجاری مرکزی لندن به عنوان ناحیه‌ای با تراکم بالا در زمینه فعالیتهای تجارتی اشتغال‌زا، در بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، اهمیت ویژه ای داده شده است[۱]. سقوط بازار بورس سهام بین المللی شرکت‌های‌ پیشرفته[۱۱] در سال ۲۰۰۰-۱۹۹۹ (که از آن به عنوان ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌ نیز یاد شد) به معنی ورشکستگی صدها شرکت کارآفرین بویژه در ناحیه تجاری لندن بود.
از نیمه ۱۹۹۰ این حوزه تجاری در ارجعیت لیست مداخله‌های سیاسی[۱۲]  قرار داشت که توسط اداره بازرگانی و صنعت کشور[۱۳] مطرح شده بسیار ارتقاء یافته بود[۲]. البته این مورد بصورتی شگفت انگیز نمی‌بود، چرا که تلاش‌ها برای مقابله با ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌ در این ناحیه افزایش یافته است. به منظور حمایت از تصمیم گیری در زمینه کارآفرینی الکترونیکی و کمک به موفقیت دوباره در این بخش، گستره وسیعی از اقدامات حمایتی توسط دولت در این محل صورت گرفته است، این اقدامات شامل رهنمودهای قانونی جهت یافتن شغل، حمایت مالی و مشاوره[۱۴] می‌باشد.
گرچه غالباً در قضیه مداخله‌ها و حمایتهای سیاسی از چشم انداز مطالعه نیازهای اقتصادی بازار[۱۵] پشتیبانی شده است، با این حال دیدگاه‌های‌ کارآفرینان در مورد تغییرات تخصصی، فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی همچنان مورد مطالعه قرار دارد[۳]. تحقیق جدید نشان دهنده افزایش تردید و نارضایتی[۱۶] در میان بازرگانان در زمینه جلب توجه عمومی است. نویسندگان تاکید دارند که بویژه پس از عدم موفقیت ‌دات‌کام‌ نوعی بی توجهی به احساسات، اهداف و لزومات کارآفرینی جهت کمک به موفقیت آنها به وجود آمده است. به نظر می‌رسید که وضعیت کارآفرینان به خوبی در بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی درک نشده بود [۴ p.39]. از دیدگاه محققان و صاحب نظران در این حوزه دو فاکتور دخالت داشت. اولی حمایت دولتی ضعیف از مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌های‌ پایه[۱۷] و دومی تجربه‌های‌ ناکافی کارآفرینان در زمینه تجارت بود.
این نتیجه گیری‌ها، ایجاد احساس و آگاهی در جامعه، توسط کارآفرینان الکترونیکی در تمام جنبه‌های‌ بعد از ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌ را مورد بررسی قرار نمی‌هد. کارآفرینان الکترونیکی یا آنها که تمایل به ایجاد اشتغال دارند، صرفاً به عنوان استفاده کنندگان فردی از آژانس‌های‌ حمایت دولتی یا بطور کلی تر به عنوان کاربران سیستم آموزشی و اقتصادی به حساب می‌آیند. هر دو مساله، یعنی کمبود دانش اقتصادی و همچنین راه حل‌های‌ مربوط به آن و ارتقاء یک زیرساخت حمایتی، در حقیقت برای آنها طراحی شده است و نه توسط آنها.
این مقاله نتایج حاصل از یک پژوهش تحقیقاتی که هدفش تشریح اهمیت درک دیدگاه کارآفرینان از طریق جستجو معانی موفقیت و تصمیم گیری در میان کارآفرینان در مرکز تجاری لندن بود را نمایش می دهد. بویژه، این مقاله  قصد دارد تا کارآفرینان الکترونیکی را از طریق شیوه‌هایی مشخص نماید که از طریق بازرگانان، بطور گروهی  با توجه به معانی جدید بعد از ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌، مورد بحث و مذاکره قرار گرفته است.
 یکی از بخش‌های‌ دانش که اغلب هنگام بررسی ایجاد احساس و آگاهی و تفکر بشری نادیده گرفته شده دانش اجتماعی می‌باشد. دانش اجتماعی با بررسی نمادهای اجتماعی[۱۸] و برقراری آنها در زندگی روزمره مورد مطالعه قرار گرفته شده است. نمادهای اجتماعی به عنوان تشکیلاتی با دانش حسی متعارف[۱۹] مرتبط با وقایع اجتماعی ویژه که در مکالمات عمومی[۲۰] وجود دارند توصیف شده‌اند[۵]. در این پژوهش ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌ از نقطه نظر تاثیرات آن بر روی تصورات اجتماعی در خصوص بخشهای تجاری، بعنوان نمونه‌ای از دگرگونی اجتماعی[۲۱] که شدیداً در گفتگوهای کارآفرینان در زمان تحقیق مورد تاکید قرار داشت،  مورد بررسی قرار گرفته است.
 برقراری دانش اجتماعی در زندگی روزمره در حقیقت بسان ایجاد احساس و آگاهی بوسیله اعمال روزمره می‌باشد. این به معنی تبادل و تایید مجدد روزمره ایده‌ها و باورهای مشترک با دیگران است[۶]. اغلب احساس پس از انجام عملی ایجاد می‌شود. بویژه، بررسی این نوع از ایجاد احساس و آگاهی در زندگی اقتصادی دارای اهمیت می‌باشد[۷]. به علت توضیحات جامعه پسند، پدیده‌های‌ اقتصادی مانند ملاک‌های‌ قانونمندکردن موفقیت‌ها و تصمیمات، اغلب بوسیله وضع و بازنگری قوانین توسط کارآفرینان الکترونیک ایجاد شده‌اند. یک مثال آن قانون جدید ارزش سهام سهامداران[۲۲] در سرتاسر فاز موفقیت چشمگیر اقتصادی ‌دات‌کام‌ در تجارت الکترونیک است. رونق اقتصادی ‌دات‌کام‌ از طریق اصلاح رفتار سرمایه گذاران، سرمایه داران جسور[۲۳] و شرکت‌های‌ کوچک، همراه با مفهوم عملکرد یک شرکت در بازار بورس، بصورت تدریجی به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌ها برای موفقیت توسعه یافته و یک ویژگی غیر محسوس یا فرضی[۲۴] را بدست می‌دهد. مورد فوق، بطور چشمگیری نحوه ادراک نمادهای سنتی و طرز تلقی ما از موفقیت را تغییر داده است.
دانش هرگز یک خروجی خام و مستقل از بررسی اطلاعات نبوده، بلکه همیشه با قضاوت، آزمایش و جمع بندی معانی همراه است. این امر مخصوصاً برای محیط اجتماعی تجارت[۲۵] بعنوان اصلی صحیح مد نظر است. هرچند از لحاظ تاریخی بواسطه مداخله برجسته معانی[۲۶] از طریق یک سیستم علمی محاسباتی و منطقی[۲۷][۸]  که زندگی روزمره در این محیط اجتماعی تا امروز داشته، بطور عمده احساس و آگاهی را از طریق نمادهای محاسباتی و اقتصادی ناشی از موفقیت و تصمیم گیری ایجاد کرده است. همچنان که لاروچ[۲۸] [۹] نشان داده است، گرچه مدل‌های‌ منطقی برای تصمیم گیری از حقایق سازمانی دور هستند، نمادهای اجتماعی مهمی هستند که بازرگانان و تجار از طریق آن ها می‌توانند برای فعالیتهای خود نوعی احساس و آگاهی مد نظر را فراهم آورند. تجار بواسطه نمادهای تصمیمات،[۲۹] قرار گرفتن در موقعیت تصمیم‌گیری دشوار،[۳۰] جلسات داوری، انتخاب‌ها، تصمیم گیرنده‌ها و … موارد مربوطه را تفکر نموده و احساس می‌کنند. بنابراین به حساب آوردن این مفاهیم اقتصادی هنگام تلاش برای فهم تغییر اجتماعی در تجارت هنوز نیز بعنوان یک ضرورت مطرح می‌باشد. برخلاف بررسی تعاریف اقتصادی، این مفاهیم را در محتوای اجتماعی نمایش داده شده آن مورد رسیدگی قرار می دهیم.
با دقت به تغییرات در نمادهای اجتماعی و ایجاد احساس و آگاهی برقرار شده،[۳۱] در اصل تغییرات در تصور اجتماعی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. یعنی آنکه از طریق جستجو در روابط و تعاملات روزمره می‌توانیم به درک این مسئله نایل شویم که مردم چگونه پدیده‌های‌ اجتماعی را تفسیر و دوباره با یکدیگر ترکیب می‌کنند، چگونه آنها معانی را تغییر داده و معانی جدیدی را ایجاد می‌کنند. بنابر این، از آنجا که تصور اجتماعی نمی‌توانسته توسط یک فرد خاص ایجاد یا اعمال شده باشد، این مقوله به عنوان دانش بین مردم شناخته شده است[۱۰].
ایده‌ها، احساس و آگاهی ما از حقایق اجتماعی، بویژه هنگامی که یک بحران یا تغییر ناشی از تحولات سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی وجود دارد، روشن می‌گردد[۱۱]. در پژوهش جاری این موضوع بوسیله مطالعه اینکه چگونه مردم در مورد موفق بودن در یک بخش به توافق می‌رسند مطالبی را عرضه می‌دارد، خصوصاً از زمانی که به علت ضعف اقتصادی، ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌ بطور گسترده نمودار گردید.
[۱] Dotcom Crash
[۲] Expert Knowledge
[۳] Business Community
[۴] Dotcom Stockmarket Collapse
[۵] Dotcom Boom
[۶] Sense Making
[۷] Intuitive and Counter-Intuitive
[۸] Processes of Community Empowerment
[۹] Individual Entrepreneurial Expertise
[۱۰] UK
[۱۱] The International Stockmarket Collapse of High-Tech Firms
[۱۲] Priority Policy Intervention
[۱۳] Country’s Department for Trade and Industry (DTI)
[۱۴] Financial Support and Consultancy
[۱۵] Economic Market Research Perspective
[۱۶] Skepticism and Dissatisfaction
[۱۷] Poor Governmental Support Infrastructure Management
[۱۸] Social Representations
[۱۹] Common Sense Knowledge
[۲۰] Public Discourse
[۲۱] Social Upheaval
[۲۲] Shareholder Value
[۲۳] Venture Capitalists
[۲۴] Taken For Granted Characteristic
[۲۵] Social Milieu of Business
[۲۶] Predominant Mediation of Meanings
[۲۷] Mathematical-Rational Knowledge System
[۲۸] Laroche
[۲۹] Representations of Decisions
[۳۰] Decision-Trees
[۳۱] Enacted Sense-Making

کارآفرینی تجارت الکترونیک

 

۲- پژوهش و مطالعه  THE STUDY   
پژوهش گزارش شده در این جا بخشی از یک پروژه تحقیقاتی در مورد نمادهای اجتماعی در خصوص موفقیت و تصمیم گیری در میان کارآفرینان الکترونیکی در بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی می‌باشد. داده‌های‌ مربوط به موضوعات و مسائل مرتبط بر مبنای مصاحبه‌های‌ نیمه سازماندهی شده،[۱] مشاهدات شرکت کنندگان، یک گروه پشتیبانی،[۲] پرسشنامه‌های‌ پست الکترونیکی[۳] همراه با تجزیه و تحلیل اسناد جمع آوری شده می‌باشند. این روش‌های‌ کیفی همراه با یک روش تکراری ادغام گشته و به بر این اساس، خروجیهای مختلف روش ها اجازه داشتند تا یکدیگر را ایجاد نموده و از این طریق مثلثی انعطاف پذیر از روشها[۴] جهت جستجو به بهترین نحو و بصورت سازگار بوجود آمد.
 اهداف کیفی و سه جانبه طرح تحقیقاتی، فراهم نمودن امکان تحقیق اکتشافی و تولید درکی جزئی و عمیق از محتوای دانش است (که مواردی زیر را در بر دارد: باورها، ارزشها و انگیزه‌های‌ مرتبط با رفتار مردم در زمینه‌های‌ اجتماعی ویژه [۱۳]).
در نتیجه، هدف برداشت تصویری فوری از دیدگاه اجتماعی رایج در میان بازرگانانی بود که بعد از ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌ با مشاغل کارآفرینی شغل جدیدی را آغاز کرده بودند و یا آنهایی که شغل خود را در طول دوره ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌ مدیریت کرده و از این طریق توانسته بودند آنها را حفظ کنند. در ارتباط با گروه دوم هدف تعیین محیط اجتماعی کارآفرینی الکترونیکی می‌بود که دارای مشخصه‌های مرتبط می‌باشند، بعنوان یک گروه اجتماعی، بجای گردآوری یک گروه مصنوعی[۵] از افرادی صرفا آماری. بنابراین ویژگی‌های‌ جمعیتی[۶] به جای اینکه از پیش تنظیم شده باشند مورد رسیدگی قرار گرفتند. همچنان که در قسمت نتایج نشان داده شده، ویژگی‌های‌ مربوط به اجتماع تجاری لندن می تواند به شناسایی بیشتر ساختار یک محیط تجاری کمک کند.
بر این اساس، پنج عنوان وجود داشت که همه ابزارهای تحقیقاتی[۷] بر روی آنها تمرکز شده بودند، هریک از عناوین مرتبط با تعدادی از جنبه‌های‌ ایجاد احساس و آگاهی از موفقیت و تصمیم گیری بودند. موضوعات و مسائل ویژه موفقیت و تصمیم گیری (در زمان پرس و جو) بطور گسترده در روزنامه‌ها، اینترنت و رسانه‌های‌ تجاری مخصوص[۸] مورد بحث قرارگرفته شد. با انتخاب این دو عنوان ویژه مشخص شد که بازرگانان چگونه دیدگاهایشان را در ارتباط با دیدگاه‌های‌ عمومی رایج[۹] تعیین می‌نمایند.
پرس و جو برای دوره ای چهار ماهه (از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۰۲) سازماندهی شده بود. مصاحبه‌ها در مکانی به انتخاب شرکت کنندگان صورت پذیرفت. گروه پشتیبانی از طریق سایتهای دانشکده اقتصاد لندن[۱۰] مدیریت و راهنمایی شده بود. گروه پشتیبانی (در پایان دوره چهار ماهه) بطور عمده جهت عمق بخشیدن به بحث و اظهار نظر نسبت به موضوعات مهمی که از درون ابزارهای دیگر پدیدار شده بودند، بعنوان گروهی مفید مد نظر بود. همه مصاحبه ها همچون مصاحبه‌های‌ گروه پشتیبانی بعد از کسب اجازه بوسیله نوار ضبط شده بود. این مصاحبه‌ها جهت تجزیه و تحلیل بصورت کلمه به کلمه رونویسی شده بودند.

 

کارآفرینی تجارت الکترونیک

 

۱-۲٫  پرسش‌های‌ تجربی  Empirical questions
در این پژوهش، از سوالات تحقیقاتی زیر به منظور جهت دادن به کاوش مد نظر این مقاله استفاده شده است. این سوالات بر محتویات اجتماعی، فرآیندها و توابع تفکر اجتماعی[۱۱] در رابطه با عمل متمرکز بودند.
در وهله اول معانی مشترک و یا چالش‌برانگیز[۱۲] در مورد ایجاد احساس و آگاهی از موفقیت و تصمیم گیری موفق کارآفرینان الکترونیکی چه چیزهایی هستند؟ بویژه در کدام نوع از دانش مردم ایده‌های خود را بر اساس موفقیت و تصمیم گیری پایه گذاری می‌نمایند؟ در وهله دوم چگونه تجربه روزمره از محیط اجتماعی کارآفرینی الکترونیکی می‌تواند درک شود؟ مخصوصاً از طریق کدامیک از تجارب و اعمال اجتماعی، کارآفرینان الکترونیکی دارای موفقیت و همچنین تصمیم گیریهای موفق آنها درک شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟ در وهله سوم کدامیک از زمینه‌های‌ عملی زمینه ایجاد احساس و آگاهی کارآفرینان الکترونیکی بوده و اهداف نهایی در روش‌های‌ تجاری کارآفرینان الکترونیکی چه چیزهایی هستند؟

 

۲ . ۲ انتخاب پاسخ دهندگان  Selection of respondents
شرکت کنندگان از طریق یک فرایند رو به رشد[۱۳] استخدام شده بودند که در آن ویژگی‌های‌ جمعیتی شرکت کنندگان سمت چپ[۱۴] در آغاز نامعین بود. همه شرکت کنندگان از طریق فرایند رجوع به شرکت کنندگان پذیرفته شده بودند. این امر بر اساس هدف نمونه گیری از نوعی گروه طبیعی بود که بواسطه معانی مشترکشان به جای تشابهات در ویژگی‌های‌ جمعیتی در کنار هم قرار گرفته بودند. بطور کلی یک فرآیند انتخاب رو به رشد، بعنوان پشتیبان خوبی برای تحقیقات و مطالعات اکتشافی، که قصد دارند تا در برگیرنده محدوده وسیعی از اختلافات در میان شرکت کنندگان باشند، مد نظر است. در پژوهش حاضر، این فرایند امکان جستجو گستره وسیعی از موضوعات اجتماعی مشترک[۱۵] و معانی سمبلیک مرتبط را فراهم نموده است.
در این مبحث بطور ویژه جهت انتخاب از سه ملاک استفاده شده است. ۱- شرکت کنندگان می‌بایست دارای مشاغل تخصصی(اطلاعاتی)[۱۶] باشند[۱۴]. ۲- براساس دیدگاه وینستون و همکارانش[۱۷] [۱۵] طبقه بندی برای بخش‌های‌ زیرین تجارت اینترنتی،[۱۸] این پژوهش بر روی آن دسته از تجارت‌های‌ الکترونیکی کوچک یا بسیار کوچکی[۱۹] که در برگیرنده تجارت در زیرساختار[۲۰]، سیستم‌ها و خدمات ارائه دهنده راه‌حلها[۲۱] و واسطه‌های‌ اینترنتی و خدمات اطلاعاتی[۲۲] هستند، متمرکز می‌باشد. بخش فروش محصولات تجاری از طریق اینترنت[۲۳] خارج از این حوزه بود. علاوه بر این، اعضای تازه باید بین شرکت‌های‌ کوچک یا بسیار کوچک (از یک تا نهایتاً ۱۰۰ کارمند) بوده و با ملاک ورود اختیاری[۲۴] به جمع کارآفرینان الکترونیکی پیوسته باشند.

 

۳-۲٫  تجزیه و تحلیل داده  Data analysis
کدگذاری و تجزیه و تحلیل موضوعی[۲۵] در یک فرایند پنج مرحله‌ای سازماندهی (جدول ۱)، و طراحی شده تا درکی از سیستم‌های‌ مشترک معنی که داده استدلالی را تقویت می کردند بدست آید.
تجزیه و تحلیل از مراحل منظم و اصولی موجود در جدول (۱) برای شناسایی و امتحان موضوعات کلیدی استفاده نمود و سپس نتایج را در سرتاسر منابع داده (برای مثال متن مصاحبه یا گروه پشتیبانی) به منظور بنا نهادن الگوها مقایسه نمود. این امر اعتبار و ثبات اطلاعات بدست آمده[۲۶] را فراهم نموده است. روش اصولی برای آنالیز موضوعی [۱۳] پایه‌ای را برای این که نتایج بازتاب صحیحی از دیدگاه‌های‌ شرکت کنندگان باشند ایجاد نمود.

کارآفرینی تجارت الکترونیک

 

[۱] Semi Structured Interviews
[۲] A Focus Group
[۳] E-Mail questionnaires
[۴] Flexible Triangulation of Methods
[۵] Artificial Group
[۶] Demographic Characteristics
[۷] Research Instruments
[۸] Specific Business Media
[۹] Publicly Circulating Views
[۱۰] The Premises of The London School of Economics
[۱۱] Processes and Functions of Social Thought
[۱۲] Shared and/or Contested Meanings
[۱۳] Snowball Process
[۱۴] Left Participants’Demographic Characteristics
[۱۵] Socially Shared Themes
[۱۶] Knowledge Jobs
[۱۷] Whinston’s et al
[۱۸] Taxonomy for Sub-Sectors of Internet Enabled Businesses
[۱۹] Small or Micro E-Businesses
[۲۰] Infrastructure
[۲۱] Systems and Solution Services
[۲۲] Internet Intermediaries & Knowledge Services
[۲۳] E-Tailing Sector
[۲۴] Self-Inclusion Criteria
[۲۵] Thematic Analysis
[۲۶] Validity and Consistency of The Findings

کارآفرینی تجارت الکترونیک

 

۳- یافته‌ها   FINDINGS
آنچه از این مطالعه حاصل شده این است که بازرگانان بطور مشترک (در زمان پرس و جو) از طریق شبکه‌های‌ تجارت الکترونیک درگیر در فرآیند توسعه، درک جدیدی از آنچه موفقیت و تصمیم گیری معنی‌دار می‌بود را بدست آوردند. این موضوع مرتبط با آگاهی جدیدی در میان کارآفرینان الکترونیکی به سمت ضرورت یک احساس اجتماعی جهت برقراری تخصص خاص خود بوده است. این موضوع بر تغییری شدید در دیدگاه اجتماعی، بویژه باوری که اغلب بطور سنتی تخصص را مرتبط با مهارت‌های‌ انفرادی در زمینه کارآفرینی می دانست، تاکید دارد.  
در مجموع، یافته‌ها دارای ساختار و کاراکتری سه لایه[۱] بودند. اولاً فرایندهای تقویت و شناسایی اجتماع در زمینه‌ای که سازگار با شکست بود یافت شده بود. فرایندها در اثر تمرکز شدید بر شبکه‌های‌ تجارت الکترونیک آنلاین و رو در رو[۲] حاصل شدند. ثانیاً چالش واقعی مطرح شده در اثر ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌ از رقابتی ارزشی، که بطور سنتی مرتبط با باور تخصص در کارآفرینی بود، ناشی می‌گردید. ثالثاً کارآفرینان الکترونیکی این چالش را از طریق مذاکره مجدد در مورد شیوه‌هایی که دانش تخصصی می‌توانست حاکم شود مورد بحث قرار دادند. این روش‌ها اغلب به گونه برجسته‌ای مرتبط با احساس جدیدی از اجتماع تجاری می‌گردید. بواسطه تغییر در روش‌هایی که بعنوان داشتن تخصص[۳] و اجتماع تجاری ادراک می‌شد، کارآفرینان الکترونیکی در جریان برقراری و تحصیل سازشی در مورد چالشهای تجارت الکترونیک، بعد از ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌،  مشغول به فعالیت شدند.

کارآفرینی تجارت الکترونیک: تغییر کارآفرینی الکترونیک

 

۱-۳٫ ایجاد احساس و آگاهی از طریق شبکه‌های‌ تجارت الکترونیک
Sense-making via e-business networks
فرآیند رو به رشد منجر به انتخاب ۴۲ شرکت کننده شد. ۲۹ نفر در شرکت‌های‌ بسیار کوچک (۱ تا ۵ نفره) و ۱۳ نفر در شرکت‌های‌ کوچک (۶ تا ۵۰ نفره) بودند. ۳۸ نفر از شرکت کنندگان مدیر عامل و یا موسس این شرکت‌ها بودند. بیش از نیمی از همه شرکت‌ها (۲۷) بعد از ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌ در سال ۱۹۹۹ تاسیس شده بودند، بقیه شرکت‌ها قبل از (۱۹۹۹-۵/۱۹۹۴) تاسیس شده بودند و در هنگام ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌ توانستند به حیات خود ادامه دهند. دو نفر از شرکت کنندگان حتی قبل از سال ۱۹۹۴ شرکت خود را دایر نموده و با رشد تجارت الکترونیک به تدریج شرکت‌های‌ خود را به شرکت تجارت الکترونیکی تبدیل کرده بودند.
[۱] Threefold Character
[۲] Online and Face-To-Face E-Business Networks
[۳] Having Expertise

کارآفرینی تجارت الکترونیک: تغییر کارآفرینی الکترونیک

 

۲-۳٫ چالش ارزش‌های‌ مرتبط با تخصص در کارآفرینی
Challenge of values related to expertise in entrepreneurship
اختلاف مهم ثانویه‌ای در ایجاد احساس و آگاهی پاسخ دهندگان وجود داشت. پاسخ دهندگان تاکید کردند که از یک سو ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌ نقطه چرخش مثبتی[۱] را جهت فراهم نمودن مجال و امکانی برای بخش تجاری در تولید جدیدی از کارآفرینی ایجاد کرده بود و از سوی دیگر هرچند ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌ به گونه‌ای که در پشت سر یک خلا قانونی[۲] را باقی گذاشته بود توضیح داده شد، این ورشکستگی تنها معانی قبلی از موفقیت، همچون ناچیز بودن ارزش سهام[۳] را منتقل نکرده بود، بلکه همچنین شرایط و موقعیت مشکلی، را برحسب آگاهی از این که چگونه انتخابها حاصل شده و چگونه باید گام‌های‌ صحیح را در شروع یک شرکت تجارت الکترونیکی برداشت، ایجاد کرده بود.
گفتگوهای گسترده‌ای درباره پیچیدگی به کارگیری آگاهی شخصی، به نحوی که اجازه ایجاد ارزش واقعی برای مشتریان را بدهد، وجود داشتند. شرکت کنندگان پی بردند که با وجود این واقعیت که بازرگانان با درجه بالایی تعیین صلاحیت شده بودند و در حوزه‌های تخصصی خود خبره بودند، هم اکنون انتخاب روش صحیحی که ارزش مطلوبی را ایجاد نماید دشوارتر می‌باشد. شرکت کنندگان بطور مداوم مسائلی همچون چگونه یک نفر به دنبال شرکاء تجاری مناسب بگردد، چگونه یک نفر بفهمد که چه سرویس‌ها و خدماتی مورد نیاز مشتریان موجود هستند، چه علومی غیر از تخصص خود فرد، جهت ارائه راه حلی ارزشمند ضروری هستند، را مورد بحث قرار دادند. پاسخ دهندگان در مرحله سازش و توافق در مورد این حقیقت بودند که قوانین و سیستم‌های مرجع قابل قبولی برای پاسخگویی به این سوالات وجود ندارد. بر این اساس لازم است تا اقدامات مقتضی در جهت برطرف نمودن مشکل عدم وجود قوانین یا مراجع معمول که هر دو بعنوان چالش مهمی مد نظر می‌باشند، انجام پذیرفته و همچنین فرصتهای لازم برای پیشبرد برنامه‌های تجارت الکترونیکی کارآفرینی نیز ارائه گردد.
[۱] Positive Turning Point
[۲] Rule-Vaccum
[۳] Shareholder Value Meaningless
۳ . ۳ برقراری تخصص از طریق اجتماع Expertise enactment via community
در این احساس جدید از کارآفرینی، موفقیت به عنوان قابلیت خلاقانه ترکیب مهارت‌ها و تخصص‌های‌ مختلف جهت فراهم نمودن یک راه حل یا خدمت مورد نیاز تعیین شده و در عین حال دانش تخصصی، از آنجا که بوسیله افراد در فعالیت‌های‌ تخصصی در دسترس قرار گرفته بود، هنوز بعنوان یک عنصر مرتبط حضور دارد. دلیل اعتبار دانش تخصصی نیز بواسطه طبیعت تجارت الکترونیکی و ضرورت آن می‌باشد. بواسطه توسعه سریع در حوزه اطلاعات جدید و تکنولوژی‌های‌ ارتباطی، تجارت الکترونیک به عنوان موضوعی شدیداً غیرقابل شناسایی و دائماً در حال تکمیل و تغییر زمینه[۱] مورد توجه قرار گرفت. بنابراین از آنجا که کاربری این ایده‌ها به سرعت در حال تغییر بود، کار فقط بر روی یک ایده یا راه حل تجاری ممکن نبود. راه حل‌های‌ تجاری نوعاً از مجموعه‌ای از ایده‌های‌ وابسته به هم تشکیل شده بودند و باید در زمینه وسیعی از کاربری ها مورد توجه قرار می گرفتند.
تجارت الکترونیک به کارآفرینان الکترونیکی نیاز داشت (در حوزه وسیعتری از قبل) تا با نظم درونی خاصی با مشاغل و شرکت‌های‌ کوچک دیگر ارتباط داشته و بر این اساس امکان تبادل و ترکیب مجموعه متنوعی از ایده‌ها و آگاهی‌های‌ تجاری را بوجود آورد. این موضوع به نوبه خود نیاز به آگاهی از چگونگی برقراری تخصص شخصی از طریق یک مجموعه را داشت. این مجموعه دقیقاً همان مجموعه شبکه‌ها بود. پاسخ دهندگان توضیح دادند که بواسطه مبادلات روزمره در شبکه‌ها امکان تصمیم‌گیری به شیوه‌ای که وابستگی بیشتری به موقعیت داشته باشد فراهم شده است، آن هم بگونه‌ای که برای پاسخ به نیاز ویژه یک مشتری، ترکیب مناسبی از اطلاعات را می‌توان فراهم آورد.
[۱] Constantly Evolving and Changing Context

کارآفرینی تجارت الکترونیک: تغییر کارآفرینی الکترونیک

 

۴- نتیجه گیری  CONCLUSIONS
این پژوهش در مورد این که چگونه کارآفرینی الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته و بوسیله متخصصان[۱] از زمان ورشکستگی ناگهانی دات‌کام به حیات خود ادامه داده است، بینش جدیدی را فراهم نموده است: یافته‌های جدید احساس تازه‌ای از موارد اجتماعی را در میان کارآفرینان الکترونیکی آشکار می‌نمود. این چنین احساسی می‌تواند بصورت عملی و مفید مطرح باشد، چرا که مبنایی را برای افراد مختلف،  جهت مدیریت استراتژیهای تجاری در زمینه تجارت الکترونیک، مخصوصاً از زمان ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌، بنیان نهاد. این احساس، نه تنها نیاز به بازسازی و احیای مذاکرات و مباحث مجدد در خصوص یک سیستم مرجع جدید، که قضاوت در مورد صحت و دلایل روش‌های‌ تجاری را ممکن می‌ساخت، برآورده نمود، بلکه امکان برقراری الگوهای جدیدی از تخصص را نیز فراهم ساخت.
مخصوصاً با ظاهر شدن اختلاف بین باورهای کارآفرینی جدید و سنتی در خصوص موضوع داشتن تخصص، توضیح مقبولیت عامه شبکه‌های‌ تجاری، در کنار توضیحی ادراکی که از نیاز به پیوند کارآفرینان جهت انجام وظایف خود در دوره پس از ورشکستگی ناگهانی ‌دات‌کام‌ نشات می‌گرفت، بعنوان مبحثی قابل اطمینان در این عرصه پدیدار گشت.
این باور واقعی، که از طریق تمرکز بر روی دانش اجتماعی همراه با مشاهده چشم اندازهای فرایندهای اجتماعی و همچنین توام با ایجاد احساس و آگاهی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، در زندگی اقتصادی روزمره آشکار گردیده است. با تسطیح معانی و ارزش‌های‌ مشترک در یک سیستم نمادین، درک بهتر فاکتورهای روانشناسی اجتماعی پشتیبان[۲] که تعیین می‌کنند مردم چگونه احساس و آگاهی لازم را بوجود آورده و موضوعات جدید و تغییرات در تجارت را مورد بحث و توافق قرار می‌هند،  را امکان پذیر می‌نماید.
تحقیقات بیشتری جهت تعقیب موارد مرتبط با تغییرات در ایجاد احساس و آگاهی در زمینه کارآفرینی الکترونیک مورد نیاز است. بر این اساس، ایجاد فضایی جدید در این حوزه،[۳] علاوه بر شناسایی فرم‌های‌ جدید سازماندهی از طریق شبکه‌ها، مورد انتظار می‌باشد تا بدینوسیله موارد عمیقتری از بایدها و نبایدها مورد کنکاش قرار گرفته و روتینها و نقش‌های‌ مربوطه همراه با موارد مرتبط با قانونگذاری و دانش و عملکردهای این مقوله مورد بررسی قرار گیرند.
کارآفرینی الکترونیک باید با توجه به جزئیات و مشخصات مربوطه به عنوان محیطی اجتماعی از مجموعه افکار تجاری شدیداً متغیر[۴] مورد مطالعه قرارگیرد. بویژه نیاز است تا کارآفرینی الکترونیک به عنوان یک بخش تجاری مدرن، که تاثیر مهمی روی معانی مشترک اجتماعی موفقیت و تصمیم گیری دارد، پذیرفته شود.
[۱] Practitioners
[۲] The Underpinning Social Psychological Factors
[۳] The New ‘Opening Up’ of The Field
[۴] Radically Changing Business Mind-Set

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.