مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تقویم فعالیت توزیع مدت پروژه شبکه PERT

تقویم فعالیت توزیع مدت پروژه شبکه PERT

تقویم فعالیت توزیع مدت پروژه شبکه PERT –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۶۹
کد مقاله
IND69
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
تاثیرات کاربرد تقویم های فعالیت بر روی توزیع مدت پروژه در شبکه های PERT
نام انگلیسی
Effects of the application of activity calendars on the distribution of project duration in PERT networks
تعداد صفحه به فارسی
۳۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
PERT,توزیع مدت پروژه, تقویم های فعالیت, شبیه سازی مونت کارلو
کلمات کلیدی به انگلیسی
PERT, Distribution of project duration, Activity calendars ; Monte Carlo simulation
مرجع به فارسی
اتوماسیون در ساخت و ساز
دپارتمان مدیریت ساخت و ساز، کالج معماری و مهندسی ساختمان، دانشگاه Szent István، بوداپست، لهستان
الزویر
مرجع به انگلیسی
Automation in Construction; Department of Construction Management, Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering, Szent István University, Budapest, Hungary; Elsevier
کشور
مجارستان

تاثیرات کاربرد تقویم های فعالیت بر روی توزیع مدت پروژه در شبکه های PERT

چکیده
تکنیک بررسی و ارزیابی برنامه (PERT) برای توزیع فعالیتهای پیشنهادی (بتا) مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، که در بردارنده روش ارزیابی سه نقطه ای، فرض عدم وابستگی کار و توزیع فرضی مدت پروژه از زمان آغاز آن می باشد. راهکارهای توسعه در خلال سالیان متمادی عمدتاً سعی در حل این مسایل داشته اند. با این وجود، سوالات مطرح شده ای وجود دارند، که بفرض آن که کلیات آنها مورد بررسی قرار گرفته باشند، قطعا جزئیات آنها همچنان بدون بررسی باقی مانده است. یکی از این مسائل تاثیر تقویم های فعالیت، توزیع مدت پروژه می باشد. بر این مبنا، ما با استفاده از یک پروژه فرضی ساده اثبات می نماییم که کاربرد تقویم های فعالیت از تاثیر زیادی بر روی توزیع مدت پروژه، در مقایسه با هر نوع از موارد انتقادی فوق الذکر، برخوردار می باشد. در غیاب راه حل های تحلیلی، از یک ابزار قدرتمند، با استفاده از شبیه سازی های مونت کارلو، جهت محاسبات استفاده شده است.

کلمات کلیدی: PERT، توزیع مدت پروژه، تقویم های فعالیت، شبیه سازی مونت کارلو

تقویم فعالیت توزیع مدت پروژه شبکه PERT

 

۱- نگاهی به تکنیک ارزیابی و بررسی برنامه
۱-۱٫ مقدمه
در این مقاله، ما نسبت به بررسی تاثیر تقویم ها یا سالنامه های فعالیت بر روی توزیع مدت پروژه در شبکه های PERT اقدام می کنیم. ما نسبت به اثبات این مورد با استفاده از یک پروژه نمونه ایجاد شده تصنعی اقدام خواهیم نمود- که در آن از روش PERT اصلی، که به عنوان توزیع نرمال برای مدت پروژه به حساب می آید، بواسطه تاثیرات اعوجاجی تقویم های فعالیت، استفاده نشده است.
این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است:
  • بخش ۱ به طور مختصر، برای درک بیشتر اشخاصی که متخصص PERT نیستند، مفهوم ساده PERT را ارائه می نماید.
  • بخش ۲ نگاهی کلی در ارتباط با نقدهای اصلی PERT را مطرح می سازد.
  • بخش ۳ به صورت خلاصه اصول شبیه سازی مونت کارلو را ارائه نموده و احتمالات و محدودیت های این ابزار به کار گرفته شده جهت اثبات ادعای اصلی این مقاله را توصیف می کند، موردی که در فصل ۴ ارائه خواهد شد.
  • بخش ۴ در تعامل با تاثیرات تقویم ها یا سالنامه ها بر روی توزیع احتمال مدت پروژه مطالبی را ارائه می نماید. تا آنجایی که ما اطلاع داریم، هیچ گونه مقاله تحقیقاتی در این ارتباط هنوز ارائه نشده است.
  • بخش ۵ فراهم آورنده نتیجه گیری های تحقیقاتی و توصیه هایی برای تحقیقات آتی می باشد.
 

تقویم فعالیت توزیع مدت پروژه شبکه PERT

 

۱-۲٫ معرفی PERT
مبدا تکنیک ارزیابی و بررسی برنامه (PERT) [1] به عنوان یک شبکه فعالیت برداری (فعالیت بر روی پیکان / فعالیت پیکانی) یک رخداد آغازین و یک رخداد انتهایی می باشد، که معرف زمان شروع و انتهای یک پروژه است. به منظور تکمیل این پروژه، فعالیتهای خاصی را می بایست برمبنای یک ترتیب از قبل تعیین شده انجام داد. این منطق به وسیله یک گراف مستقیم و ناچرخه ای نشان داده می شود که در آن رئوس گراف نشان دهنده رخدادها می باشد، در حالی که پیکانها معرف وظایفی هستند که می بایست آنها را انجام داد. یک رخداد به هنگامی اتفاق می افتد که کلیه فعالیتهای پیشین تکمیل شده باشند. تنها پس از آن است که فعالیتهای بعدی آغاز خواهند شد. بدین روش، چنین رخدادی برای بیان وابستگی های منطقی بین فعالیتها بکار گرفته می شود.
در یک شبکه PERT، مدت فعالیت به وسیله متغیرهای تصادفی مشخص می گردد که به نظر به صورت مستقل از یکدیگر می باشند. این توزیع مدت فعالیت، دنبال کننده چیزی می باشد که اصطلاحاً تحت عنوان توزیع PERT – بتا خوانده می شود. فرمول تابع بتا در معادله (۱) ذیل نشان داده شده است. در این فرمول، α و β به عنوان پارامترهای توزیع بتا و a و b به عنوان نقاط انتهایی محدوده x تلقی می شود. خارج از این بازه، f(x) = 0 قرار خواهد داشت. علاوه بر این یک مورد خاص نیز وجود دارد: در صورتی که α=۱ و β=۱ محقق گردد، بنابراین f(x) نیز در پی یک توزیع یکپارچه بر روی حوزه مشخص شده x اعمال خواهد شد. توابع توزیع بتا که برای آن a=0 و b=1 صادق خواهد بود نیز در شکل ۱ نشان داده شده اند. این توزیع  بعنوان  PERT – بتا   مشخص می شود، آن هم در صورتی که پارامترهای α و β معادله (۱) بزرگتر از ۱  (α>1 و β> 1) باشند. چنین موردی این تضمین را حاصل می آورد که f(x) دارای یک حداکثر بوده، و f(x) نیز در نقاط انتهایی حوزه f(a)=f(b)=0 به سمت صفر تمایل خواهد داشت (شکل ۲).

تقویم فعالیت توزیع مدت پروژه شبکه PERT

 

۲- بررسی ها و پیشرفتهای PERT
PERT از زمان ارئه این سیستم انتقادات زیادی مطرح شده است. این انتقادات را می توان به چهار رده به شرح ذیل طبقه بندی نمود:
  • انتقادات مرتبط با ارزیابی سه نقطه ای
  • انتقادات مرتبط با توزیع فعالیت پیشنهادی
  • انتقادات مرتبط با عدم وابستگی فعالیتها
  • انتقادات مرتبط با نتیجه محاسبه PERT
در بخش های ذیل ما بر روی اولین، دومین و چهارمین مورد تمرکز خواهیم نمود.
۲-۱٫ آنالیز تناسب ارزیابی سه نقطه ای
یکی از انتقادات اولیه PERT، همان گونه که به وسیله Clark [2] و Sasieni [3] مطرح شد میانگین (معادله ۲) و واریانس (معادله ۳) عدم قابلیت حصول مدت فعالیت از معادله (۱) بدون ایجاد فرضیه های دیگر می باشد. مطالعات اولیه یا بر روی توجیه معادلات (۲) و (۳) تمرکز نموده اند و یا آنکه بر روی ایجاد میانگین ها و واریانس های جدیدی برای تابع چگالی احتمال فعالیت متمرکز بوده اند. Keefer و Bodily [4] اقدام به بررسی روشهای موجود نموده و Farnum و Stanton [5] نشان دادند که نوعی سابقه تئوریکی برای کاربرد معادلات (۲) و (۳) در داخل یک محدوده خاص مقادیر مدل (معادله ۵) وجود دارد.
 ۲-۲٫ معرفی توزیع های فعالیت جدید
کاربرد توزیع بتا به وسیله بسیاری از محققین مورد انتقاد قرار گرفته است. دلایل انتخاب بتا به عنوان توزیع فعالیتها چیست؟ آیا توجیهات عملی در این رابطه وجود  دارد  که  چرا  توزیع  بتا  می تواند به عنوان دقیق ترین مورد در زمینه توصیف توزیع مدت فعالیت مد نظر باشد؟ در خلال دهه های اخیر، محققین کاربرد بسیاری از توزیع های مختلف به غیر از بتا را پیشنهاد نموده اند. این موارد شامل بریده مضاعف [۱۰]، توزیع نرمال لگاریتم [۱۱]، توزیع یکپارچه و بتای ترکیبی [۱۲]، توزیع مثلثی [۱۳] و توزیع پارکینسون [۱۴]، و همچنین موارد دیگر هستند. Premachandra و Gonzales نوعی توجیه تجربی توزیع لگاریتم نرمال برای پروژه های ساخت و ساز را ارائه نمودند [۱۵]، اما یک مقایسه پیچیده این توزیع های فعالیت از نقطه نظر عملی همچنان قابل حصول نمی باشد. 
 
۲-۳٫ نقد مقادیر مرتبط با توزیع مدت پروژه
اشخاصی که اقدام به کاربرد PERT نمودند به زودی دریافتند که مقداری که PERT برای مدت مورد انتظار پروژه حاصل می آورد بسیار خوش بینانه است. دلیل این رویه آن است که فرض PERT برای مدت پروژه دقیق می باشد- به واسطه قضیه حد مرکزی- یعنی تنها در مواردی که درآن دقیقاً یک مسیر بحرانی / حیاتی را می توان در شبکه مد نظر قرار داد. با این حال، چنین موردی به ندرت اتفاق می افتد. غالباً مسیرهای بحرانی  / حیاتی موازی بسیاری در شبکه وجود دارند. در چنین مواردی، توزیع مدت پروژه به وسیله توزیع حداکثر مسیرهای حیاتی مختلف تعیین می شود [۱۷]. این موقعیت حتی به هنگامی پیچیده تر می گردد که مسیرهای محتمل حیاتی در هم پیچیده یا به صورت متقاطع شده باشند.
این نقد در دو شکل ذیل ارائه شده است. شکل ۳ نشان دهنده یک شبکه PERT حاوی یک مسیر می باشد. کلیه فعالیتها دارای داده های مدت یکسانی هستند، a=50 روز، m= 100 روز و b=150 روز، و همچنین آنها یک توزیع یکنواخت را دنبال می نمایند. تابع چگالی، میانگین و واریانس برای توزیع یکنواخت در معادلات (۶)، (۷) و (۸) ارائه شده اند.

تقویم فعالیت توزیع مدت پروژه شبکه PERT

 

۳- ابزارهای استفاده شده برای تحلیل مونت کارلو
در بخش ذیل، ما به این حقیقت اشاره می نمائیم که مشکلات دیگری در ارتباط با PERT نیز وجود دارند که در طی دهه های گذشته مورد بررسی قرار نگرفته اند، با این حال تاثیر آنها بر روی نتایج PERT می تواند بیشتر از بزرگی مقایسه شده با تاثیرات نقدهای فوق الذکر باشد. این مسئله به هنگامی بروز می نماید که تقویم های فعالیت در PERT بکار گرفته شوند. جهت اثبات این ادعا، ما یک ابزار خاص را مورد استفاده قرار می دهیم که قابلیت انجام زمان بندی PERT برمبنای آنالیز مونت کارلو را خواهد داشت، چرا که  یک راه حل تحلیلی در این زمان در دسترس نمی باشد. در ابتدا این ابزار و محدودیت های آن ارائه میگردد.

تقویم فعالیت توزیع مدت پروژه شبکه PERT

 

۴- انتقادات متعاقب در ارتباط با PERT
تاثیرات کاربرد تقویم های فعالیت به وسیله محققین نادیده انگاشته شده است، بنابراین نویسندگان قابلیت یافتن نوعی تحقیقات مرتبط یا آزمایش نتایج این مولفه را نداشته اند. در این بخش، از طریق پروژه های آزمایشی مختلف، این مورد نشان داده خواهد شد که حذف تقویم های فعالیت احتمالاً به عنوان نوعی رویه ساده سازی بیش از حد تلقی می گردد که سبب وجه المصالحه قرار دادن کاربرد PERT برای پروژه های عملی خواهد شد.
تقویم ها به صورت کاربردهای برنامه ریزی شده و زمان بندی شده قطعی برای دهه ها مدنظر بوده اند. اولویت یک محقق در ارتباط با این مسئله قابل تحقیق نمی باشد. در عمل، مخصوصاً در مورد صنعت ساخت و ساز، وظایف مشخصی را نمی توان در برخی از وقت های سال انجام داد. بتن یا آسفالت را نمی توان در زمستان بکار گرفت، در عین حال توصیه شده است که کارهایی همانند چمن کاری یا محوطه سازی در وسط تابستان انجام نشوند. طراحان اقدام به حل این مشکلات از طریق تخصیص تقویم های مختلفی برای فعالیت های گوناگون نموده اند (نظیر موردی که قابلیت تخصیص به یک تقویم برای انجام کارهایی نظیر بتن کاری را دارد که از انجام این گونه رویه ها در فصل زمستان ممانعت می نماید). با این وجود، تاثیرات کاربرد تقویم های مختلف بر روی توزیع مدت پروژه مورد بررسی قرار نگرفته است. جهت اثبات این ادعا که تقویم ها دارای تاثیرات جدی بر روی توزیع مدت پروژه می باشند، ما پروژه ساده ذیل را ارائه می نمائیم (شکل ۸).
مدت های خوش بینانه، به احتمال قوی و بدبینانه به ترتیب دربردارنده ۵، ۱۰ و ۱۵ روز می باشند، آن هم برای کلیه فعالیت ها. کلیه فعالیت ها دارای نوعی توزیع یکنواخت می باشند. این بدان معنا می باشد که احتمال مشخص سازی هر ارزش در محدوده بسته ۵ و ۱۵ روز برابر با ۱۱/۱ است. ذیلاً،  ما در نظر می گیریم که دوره های خاصی  برای هر  فعالیت  به هنگامی  که کار  پیچیده  می گردد مدنظر خواهد بود، یعنی دوره های عدم کار. صرف نظر از این مورد، کار برای ۷ روز در هفته مدنظر می باشد. چنین موردی به روشی ارائه شده است که تفاوت بین دوره اتمام و دوره غیرکاری یک فعالیت و شروع دوره عدم فعالیت های پیاپی در حدود ۱۰ روز مشخص شده است، در حالی که طول دوره های غیرکاری به طور قابل توجهی بیشتر می باشد (جدول ۱). پروژه ها در روز اول سال آغاز می شوند.

تقویم فعالیت توزیع مدت پروژه شبکه PERT

 

۵- نتیجه گیری و پیشنهادات
این مقاله نگاه خود را معطوف به این حقیقت نموده است که یکی از مولفه های کلیدی، در ارتباط با دوره توسعه چند جهته PERT، مدنظر قرار نگرفته است. این مولفه در حقیقت تاثیر تخصیص تقویم های فعالیت مختلف بر روی مدت پروژه می باشد. این موضوع از نتایج مشخص می گردد که تاثیرات تقویم های فعالیت بر روی پروژه های خاص قطعی هستند، موردی که به صورت تصنعی برای این مطالعه به صورت محرز مشخص گردیده است و بنابر این آن قدر معنی دار می باشد که آنها را نمی توان در طی این تحلیل نادیده انگاشت. نتایج نشان دهنده آن هستند که نادیده گرفتن تقویم های فعالیت به نظر منجر به ساده سازی بیش از حد مسئله خواهد شد که در نهایت سبب بروز مشکل و اعوجاج نتایج شبکه های PERT خواهد گردید و میزان آن به اندازه ای است که حتی بیشتر از اعوجاج های به وجود آمده به وسیله آن دسته از راهکارهای ساده سازی می باشد که بر بواسطه آن سبب بروز انتقادهای زیادی بر PERT شده است. بر این مبنا محققین زیادی سعی در مرتفع سازی چنین معضلاتی نموده اند.
با در نظر گیری تاثیرات تقویم های فعالیت می توان مسیرهای جدیدی را پیش روی محققین در ارتباط با PERT قرار داد. نویسنده این مقاله عقیده دارد که نتایج تحلیلی در آینده نزدیکی در دسترس نخواهند بود و یافتن راه حل های تقریبی نیز به نظر مشکل می رسد. در این زمان، تقویم ها را صرفاً می توان با استفاده از شبیه سازی های مونت کارلو مورد بررسی قرار داد.
پروژه های نمونه استفاده شده در این مقاله شامل موارد مصنوعی یا تصنعی می باشند. بنابراین، در صورت کاربرد برای پروژه های مرتبط با زندگی حقیقی، لازم است تا این نتایج را مورد ارزیابی قرار داد.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.