مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

شبکه های ترابری اقتضایی (VANET) فن آوری بیسیم

شبکه های ترابری اقتضایی (VANET) فن آوری بیسیم

شبکه های ترابری اقتضایی (VANET) فن آوری بیسیم – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۱۴
کد مقاله
IND14
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
شبکه های ترابری اقتضایی (VANET): فن آوری های بیسیم برای شبکه های ترابری اقتضایی (VANETs)
نام انگلیسی
Vehicular Ad hoc Networks (VANET): Wireless Technologies for VANETs
تعداد صفحه به فارسی
۱۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۵
کلمات کلیدی به فارسی
شبکه های ترابری اقتضایی, VANET, فن آوری بیسیم, شبکه های ترابری اقتضایی, VANETs
کلمات کلیدی به انگلیسی
Vehicular Ad hoc Networks, VANET, Wireless Technology, VANETs
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
کشور

 

شبکه های ترابری اقتضایی (VANET)
مقدمه
فناوری های بی سیم مناسب VANET ها عبارتند از : شبکه های ناحیه شهری بی سیم (WMANs)، شبکه های محلی بی سیم (LANs / Wi-Fi بی سیم)، شبکه های شخصی بی سیم (WPANs)، ارتباطات کوتاه برد اختصاصی (DSRC) / WAVE (دسترسی بیسیم در محیط های ترابری) همراه با مد اقتضایی عملیات آنها.
WMANs
۱WMAN (شبکه ناحیه شهری بی سیم) قابلیت اتصال موقعیت های دور دست را به یکدیگر دارا می باشد. دو نوع از WMAN ها وجود دارند: نوع back haul و last mile.  نوع  اولی برای شبکه های شرکتی، ارتباطات سلولی ایستگاه اصلی / مبنا و نقاط داغ Wi-Fi مد نظر است. در مقابل، نوع دومی قابلیت ایجاد شبکه بی سیم به عنوان یک جایگزین  برای  مودم های  پهن  باند  مسکونی را  خواهد داشت. اتصالات  WMAN  می توانند به صورت PTP (نقطه – به- نقطه) یا  PMP ( نقطه– به – چند نقطه) باشند.
یکی از جالب توجه ترین پیشرفت های اخیر در این مورد،  امر استاندارد سازی WMAN ها در قالب Wi-MAX 802.16 می باشد. در نهایت، رده بندی WMAN شامل GSM/GPRS (سیستم جهانی برای ارتباطات موبایل / سرویس رادیویی پاکت عمومی) شبکه های زیرساختار سلولی می باشد. نوع WMAN این فناوری را می توان تنها در زیرساختارهایی که مبتنی بر شبکه های ترابری هستند به کار گرفت، یا آنکه در تعامل با LAN های بی سیم یا PAN های بی سیم (و انواع چند جهشه اقتضایی آنها) به عنوان جهش های – آخر مورد استفاده قرار داد. این سیستم فراهم آورنده یک راه حل با پتانسیل بالا برای شبکه های ترابری می باشد، و این راه حل حتی برای محیط راه دور در بزرگ راهها نیز صادق است. احتمال دیگر حفظ لینک های مستقیم و دائمی از سوی وسایل نقلیه به ایستگاه های سلولی مبنا / اصلی، بدون ارتباطات مستقیم در بین وسایل نقلیه، می باشد. با این وجود، از نقطه نظر شبکه سلولی، چنین موردی احتمالا منجر به حصول دستاورد یا بازده نسبتا اندکی می شود.
 

شبکه های ترابری اقتضایی (VANET) فن آوری بیسیم

 

WLAN / WiFi
WiFi به عنوان یک احتمال دیگر برای شبکه های ترابری مطرح است. یک فرستنده IEEE 802.11 دارای پوشش چند مسیری ۲۵۰ mts می باشد، که از پتانسیل مکفی جهت تامین یک سطح اتصال چند جهشی هم در بزرگ راه ها و هم در نواحی شهری برخوردار است. علاوه براین، آنتن ها با قابلیت پوشش وسیع نواحی مجاور (چتر ها) را میتوان در ایستگاه های مبنا مورد استفاده قرار داد تا آنکه قابلیت تحت پوشش قرار دادن فواصل طولانی تر وجود داشته باشد. تحقیقات متعددی برای پروتکل معروف بی سیم IEEE 802.11 انجام شده است، که غالبا در مورد MAC (CSMA/CA) و لایه های شبکه بوده است.
WPAN
شبکه های شخصی بی سیم برای ارتباطات بی سیم کوتاه برد به کار گرفته می شوند (IEEE802.15 یا Bluetooth). با وجود آنکه میزان داده ای که به وسیله WPAN عرضه می شود قابل توجه است، محدوده ارسال کوتاه (حداکثر ۱۰-۲۰متر) سبب محدود سازی کاربرد این تکنولوژی تنها برای شبکه های ترابری در یک حوزه متراکم شهری می شود.
DSRC / WAVE
ارتباطات کوتاه برد اختصاصی (DSRC) به نظر برای فراهم آوردن معماری لازم برای گره ها در داخل یک شبکه ترابری به منظور برقراری ارتباط با یکدیگر و با زیر ساختار اصلی متناسب می باشد. در DSRC، که متعاقبا تحت عنوان WAVE (دسترسی بی سیم در محیط های ترابری، همچنین تحت عنوان IEEE 802.11p نیز معروف است) خوانده شده است، وسایل نقلیه با قابلیت  GPS– فعال شده، مجهز به یک سیستم داخل ماشینی شده اند که قابلیت برقراری ارتباطات با یکدیگر به منظور انتشار اطلاعات در سیستم ماشین – به – ماشین را فراهم می آورد.
DSRC/WAVE در باند ۹/۵ گیگا هرتز (ایالات متحده) یا ۸/۵ گیگا هرتز (ژاپن، اروپا) عمل نموده و دارای پهنای باند ۷۵ مگا هرتز می باشد که به ارتباطات وسایل نقلیه اختصاص داده شده است. این سیستم بر مبنای خط دید با محدوده تا یک کیلومتر و سرعت ماشین تا ۱۴۰کیلومتر در ساعت می باشد.
 

شبکه های ترابری اقتضایی (VANET) فن آوری بیسیم

 

معماری شبکه های ترابری اقتضایی
MANETs به طور کلی متکی به یک زیرساختار ثابت برای برقراری ارتباطات و انتشار اطلاعات نمی باشد. VANETs  نیز از اصل مشابهی پیروی نموده و میتوان آن را در یک محیط کاملا دینامیک حمل و نقل سطحی به کار گرفت. همانگونه که در شکل ۱نشان داده شده است، معماری VANETs  به سه دسته  طبقه بندی می شود: WLAN / سلولی خالص، سیستم اقتضایی خالص، و سیستم هیبرید / ترکیبی.
VANETs ممکن است از گیت وی های سلولی ثابت و نقاط دسترسی WLAN در تقاطع های ترافیکی جهت اتصال به اینترنت، جمع آوری اطلاعات ترافیکی و یا به منظور مسیر یابی استفاده نماید. معماری شبکه تحت این سناریو، بعنوان یک ساختار سلولی خالص یا WLAN، همانگونه که در شکل ۱(الف ) نشان داده شده است، مطرح می باشد.
VANET ها قابلیت ترکیب هر دو شبکه های سلولی و WLAN جهت تشکیل شبکه های مشخص را خواهند داشت، به گونه ای که یک WLAN در جایی که یک نقطه دسترسی  موجود می باشد، و یا در غیر این صورت یک اتصال ۳G وجود داشته باشد، به کار گرفته می شود. گیت وی های ایستگاهی یا ثابت در اطراف کناره های جاده قابلیت فراهم آوردن اتصال مورد نیاز برای گره های سیار (ماشین ها) را خواهند داشت ، اما در نهایت با توجه به هزینه های بالا، این زیرساختار عملا ناممکن می باشد. در چنین سناریویی کلیه وسایل نقلیه و ادوات بی سیم کنار جاده ای قابلیت تشکیل یک شبکه اقتضایی سیار (شکل ۱(ب)) جهت برقراری ارتباطات ماشین- به – ماشین و حصول اهداف مشخص، نظیر عبور کور (عبور بدون کنترل چراغ راهنمایی).
معماری هیبرید (شکل ۱(ج) ) ترکیب سلولی، WLAN و شبکه های اقتضایی تواما به عنوان یک راه حل محتمل برای VANETs مد نظر میباشند. Namboodiri و همکاران (۵) نوعی معماری هیبرید را پیشنهاد نمودند که از وسایل نقلیه همراه با WLAN و قابلیت های سلولی به عنوان گیت وی و مسیر یاب های شبکه سیار استفاده می نماید، به گونه ای که وسایل ترابری که تنها دارای قابلیت WLAN می باشند بتوانند نسبت به برقراری ارتباطات با آنها از طریق لینک های چند جهشی استفاده نموده و از این طریق با جهان در ارتباط باشند.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.