مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

جنگل های دست کاشت درختکاری

جنگل های دست کاشت درختکاری

جنگل های دست کاشت درختکاری – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 68000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره
۷۳
کد مقاله
WOD73
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
تاریخچه درختکاری و جنگل های دست کاشت
نام انگلیسی
The History of Tree Planting
and Planted Forests
تعداد صفحه به فارسی
۵۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۸
کلمات کلیدی به فارسی
درختان، جنگل ها، تاریخ، کاشت
کلمات کلیدی به انگلیسی
History, Trees, Planting,
Forests
مرجع به فارسی
سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد
مرجع به انگلیسی
FAO
کشور

 

جنگل های دست کاشت  تاریخچه درختکاری

 
مقدمه
دسته بندی جنگل ها با توجه به موارد کاشته شده بطور معنی داری غیر دقیق می باشد. یکی از موارد عدم قطعیت در این زمینه جنگل های بسیاری است که در زمان های قدیم کاشته شده و شباهت چندانی با کاشت امروزه ندارد. یادآوری تاریخچه درختکاری می تواند به ما در زمینه تمرکز بر روی این مسئله زمانی کمک نماید. به علاوه، چنین موردی به عنوان یادآور این مسئله تلقی می شود که مسایل مرتبط امروزی صرفا ناشی از پیامدهای گذشته و بالعکس نمی باشند، که خود متعاقباً می تواند به ما در زمینه مشخص سازی مؤلفه های مرتبط کمک نماید.
مؤلفه های کلی تاریخی این مبحث به صورت نسبی از دو متن مرتبط با جنگل های دست کاشت ـ البته با اجازه و ایجاد برخی از اصلاحات ـ حاصل آمده است (Savill و همکاران، ۱۹۹۷، Evans و Turnbull، ۲۰۰۴). به علاوه این مبحث مؤلفه های مختلفی را مدنظر قرار می دهد، مخصوصاً موردی که در بردارنده سئوال در خصوص تعریف و انواع جنگل های دست کاشت می باشد. این مبحث سعی در ارائه ویژگی های کلی خواهد نمود. بدین منظور فصل جاری بر حسب ویژگی های ذیل ارائه می شود.
منشأ درخت کاری
انسان برای هزاران سال به منظور حاصل آوردن غذا و دیگر محصولات جنگلی غیرغذایی، نظیر پناهگاه، وسایل زینتی، و به جای آوردن مراسم یا آیین های مذهبی اقدام به کشت درختان نموده است. اولین نمونه های درختان انتخاب شده و کشت شده در حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد احتمالاً درخت زیتون (Olea europaea) بوده است (شکل ۲ـ۱)، که حداقل از عصر مفرغ (۳۰۰۰ BC) کشت شده است.
 جنگل های دست کاشت قبل از ۱۹۰۰
با توجه به این دوره بهتر است تا اقدام به متمایز سازی نواحی اروپایی و دیگر نواحی معتدل و مدیترانه ای و همچنین نواحی استوایی و نیمه استوایی نماییم. با وجود آنکه در عمل مشابهت های زیادی وجود دارند، آنچه در اروپا رخ داده است بر روی عوامل مرتبط با رشد جنگل ها فراتر از مرزهای آن، و با توجه به تاریخچه استعماری آن تأثیرگذار بوده است و بر مولفه های یافت شده می توان شواهد زیادی را دال بر تأثیرات گسترده در این مبحث برشمرد.
اروپا و کشورهای مرتبط
در اروپا راهکاری جهت توسعه و احیای جنگل ارائه شد که خود سبب تغییر ترکیب جنگل ها، نظیر جنگل های متشکل از درختان راش (Fagus sylvatica) و صنوبر (Abies alba) به درختان کاج میلاد (Picea abies) شده و نهایتاً منجر به افزایش قابل توجه پوشش جنگل های تهی شده گردید (Koch و Skovsgaard، ۱۹۹۹). این فرآیند تدریجاً در قرون وسطی شروع شد.
کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری
توسعه کشت در ناحیه گرمسیری را می توان به قرن های شانزدهم و هفدهم نسبت داد که خود ناشی از تأثیر قدرت استعماری اروپا می باشد. بر این مبنا، استعمارگران اقدام به تجارت گسترده صادرات الوار نموده و غالباً سبب بروز صدمات جدی به جنگل های طبیعی گردیدند. اما در عین حال تا اواخر دهه ۱۸۰۰ مقادیر زیادی از الوار همچنان موجود بود و نیاز کمی برای کاشت درختان در مناطق گرمسیری در ارتباط با تولید صنعتی چوب احساس می شد.
۱۹۰۰ ـ ۱۹۴۵
در نیمه اول قرن بیستم شاهد اولین کاشت گسترده درختان صنعتی، غالباً در کشورهای با جنگل های قابل کاربرد اندک طبیعی، یا در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری، و هجوم اولیه مهاجران اروپایی می باشیم. انگلستان، در آن زمان به عنوان بزرگترین کشور وارد کننده الوار و تنها با پنج درصد پوشش جنگلی در سال ۱۹۰۰ به شمار می آمد، که با توجه به این موضوع سعی در اجرای برنامه ای جهت دو برابر سازی نواحی تحت پوشش جنگلی نمود، و به علاوه کشور دانمارک نیز یک برنامه کاشت درختان را به عنوان یک ابزار اصلی پرورش جنگل دنبال نموده، و کشور استرالیا و نیوزیلند نیز اقدام به ارائه برنامه های کاشت گسترده و توأم با موفقیت گونه P. radiata نمودند.
۱۹۴۵ ـ ۱۹۸۰
سه خط مشی پسا-جنگ را می توان برای این دوره در نظر گرفت که خود بر روی توسعه، شامل گسترش جنگل های دست کاشت، تأثیر گذار می باشند.
 
انترناسیونالیسم و توسعه
پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از شرکت های بین المللی شامل UN FAO ظهور نمودند، که از تأثیر مهمی بر روی خط مشی جنگل و توسعه آن برخوردار می باشند. اما، علاوه بر محرک های کلی در زمینه فراهم آوردن بودجه کافی، کمک های مربوط به توسعه و تخصص فنی، شاهد سرمایه گذاری مستقیمی در زمینه کشت صنعتی جنگل ها در این دوره می باشیم.
آگاهی از پتانسیل جنگل کاری
با بلوغ این برنامه ها، رویه های آزمایشی اولیه و کاشت قدیمی تر درختان مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شد که آیا اینگونه از رویه ها باارزش تلقی می شوند یا خیر. مشاهدات کلی رشد قابل توجه درختان در مقایسه با گونه های محلی برای بسیاری از گونه ها در مناطق مختلف به صورت مثبت حاصل آمد، با این حال، به صورت همیشگی قابلیت حاصل آوردن بهترین تطابق گونه ها یا تطبیق کامل با خاستگاه و یا مناطق مشخص شده وجود نخواهد داشت.
مسایل فردی، بودجه ای و مؤلفه های محیطی
غالب برنامه های گسترش جنگل کاری با توجه به اهداف صنعتی، یعنی تولید خمیر چوب، الوار مخصوص اره کشی و تا اندازه ای کمتر روکش های چند لایه چوب، حاصل شد. اما در عین حال فرآیند کاشت درختان به منظور مرتفع سازی نیازهای مستقیم انسان ها (نظیر تهیه هیزم، سرپناه، تیرهای چوبی ساختمانی، علوفه و چرای حیوانات) و یا استفاده به منظور محافظت از محیط زیست نیز در دستور کار قرار گرفت.
از ۱۹۸۰ تاکنون
با توجه به گذشته نزدیک، خلاصه تاریخچه جنگل های دست کاشت را می توان بطور مختصر بیان داشت چرا که این بخش به صورت بهتری شناخته شده است و اطلاعات به صورت آسانتری از مباحث گوناگون، وب سایت ها و جوامع مرتبط حاصل می شود. بر این مبنا صرفاً شش ناحیه مورد بررسی قرار می گیرند:
منابع کاشت صنعتی
داده ها نشان دهنده آن هستند که گسترش پیوسته کشت جنگلی در گوشه و کنار جهان همچنان ادامه داشته است. به طور فزاینده ای چنین نگرشی مشخص کننده این موضوع می باشد که جنگل های دست کاشت به عنوان “سبد الیاف” و یا ذخیره ای قابل توجه به شمار می آیند. در بسیاری از کشورها برنامه های اولیه بدون درنگ تداوم یافته اند، همانند شیلی، هندوستان، و ایالات متحده (Prestemon و Abt، ۲۰۰۲، Alig و Butler، ۲۰۰۴)، و تا اندازه ای نیز در کشور چین که شاهد گسترش انبوه این مولفه می باشیم (Zhang و Song، ۲۰۰۶).
کشت غیرصنعتی درختان
از اوایل دهه ۱۹۸۰، محصولات چوبی خانگی نظیر هیزم و ذغال چوب، محصولات ساختمانی و مصالح حصارکشی و محصولات غیرچوبی نظیر غذا و دارو به طور فزاینده ای به عنوان اهداف مربوط به کشت درختان تلقی شدند. در عین آن که کاربرد چوب یک امر جدید تلقی نمی گردید، بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ سبب ایجاد تمرکر بیشتر بر روی کلیه سوخت های ممکن گردیده و با توجه به آن مشخص شد که غالب کشورهای در حال توسعه عمدتاً متکی به چوب در ارتباط با انرژی خود هستند.
احیای جنگل، حفظ و نگهداری و الزامات محیطی
هر نوع جنگلی، شامل جنگل های دست کاشت، دارای نوع خاصی شرایط ریز آب و هوایی یا محیط زیستی در مقایسه با غالب زمین های کشاورزی و زمین های توسعه یافته در مناطق شهری می باشد. این نوع از تأثیر شناخته شده طویل المدت جنگل را می توان به منظور کمک به احیا و بازیابی سرزمین های جنگلی قدیمی که در خلال سال های گذشته از بین رفته اند مورد استفاده قرار داد.
ذخیره کربن و مسایل تغییرات آب و هوایی
درختان در طی دوره حیات خود اقدام به انباشته سازی کربن نموده و عمدتاً قابلیت غنی سازی سطح خاک به واسطه این کربن ذخیره شده را خواهند داشت. بنابراین فرآیند جنگل کاری مناسب به عنوان یک سلاح جهت کاهش افزایش میزان دی اکسید کربن جو به شمار آمده و در مقابل می تواند سبب تسکین مشکل گرم شدگی جهانی شود. مطرح سازی کشت درختان در پروتکل کیوتو به واسطه شناسایی این نقش درختان می باشد…
سرگرمی، تفریح و چشم اندازهای گسترده تر
جنگل های دست کاشت دارای تأثیرات قابل توجهی بر روی چشم اندازها یا مناظر طبیعی به واسطه قدمت و یکنواختی خود می باشند. مناظر داخلی با ویژگی خاص و با توجه به وجود گونه های یکنواخت ممکن است از جذابیت چندانی برخوردار نباشند، حتی با وجود آنکه از نقطه نظر اقتصادی ممکن است کارآمد در نظر گرفته شوند.
جوامع گسترده تر افراد ذینفع و تعارضات مربوطه
نکات فوق معرف گستردگی نقطه نظرات عموم مردم در خصوص کاشت درختان، مخصوصاً تأثیر درختکاری در مقیاس بزرگ می باشند. این نگرانی ها محدوده گسترده و گاها متضادی را شامل می شوند، نظیر آنکه کاشت درختان همانند «سرطان سبز» برای یک منظره یا چشم انداز می باشد تا اصرار به دسترسی عموم مردم به مناطقی که با بودجه های عمومی (مالیات) اداره می شوند.
نتیجه گیری
  • این مبحث تاریخچه جنگل های دست کاشت و مسایل مطرح شده که مشخص کننده نقاط مفید قابل توجه برای مؤلفه های آتی می باشد را در بر دارد.
  • درختکاری دارای تاریخچه طولانی است: این فرآیند قدمتی طولانی دارد.
  • دلایل جنگل کاری بر حسب ویژگی های مختلف محلی و منطقه ای نظیر کمبود غذا، سوخت و الوار می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.