مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

جنگل و آب

جنگل و آب

جنگل و آب – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره
۷۸
کد مقاله
WOD78
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
جنگل و آب
نام انگلیسی
Forest and Water
تعداد صفحه به فارسی
۱۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۹
کلمات کلیدی به فارسی
جنگل، آب
کلمات کلیدی به انگلیسی
Forest, Water
مرجع به فارسی
سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد
مرجع به انگلیسی
FAO
کشور

 

جنگل و آب

آب به عنوان یک عامل ضروری در SFM به حساب آمده و جنگل ها در ارتباط با تعدیل چرخه آب کاملاً مهم تلقی می شوند. یکی از چالش های مدیران جنگلی به حداکثررسانی مزیت های مرتبط و در عین حال حفظ منابع آبی است.

نیازهای آبی جنگل ها

جنگل ها به عنوان مصرف کنندگان مهم آب به شمار می آیند. درخت به هنگامی که به بلندی نهایی خود دست یافت بالاترین میزان آب را مصرف می نماید (این بلندی به معنای حداکثر ارتفاع یک درخت می باشد که در طی چرخه حیات خود به آن دست می یابد).

جنگل ها و قابلیت فراهم آوری و تعدیل آب

بخش بزرگی از آب آشامیدنی جهان از نواحی جنگلی حاصل می شود و میلیون ها نفر وابسته به کیفیت بالای آب شرب بدست آمده از جنگل ها هستند. به طور مثال، جنگل الوگورمانتینز قابلیت تأمین آب شرب ۵/۲ میلیون سکنه پایتخت تانزانیا، دارالسلام، را دارد. به طور مشابه، ۳/۱ میلیون نفر در کوئیتو و ۲۰ میلیون نفر در مکزیکوسیتی آب شرب خود را از جنگل های کوهستانی به دست می آورند.

جنگل و قابلیت جلوگیری از شرایط آب و هوایی

جنگل ها بعنوان حایلی در ارتباط با یکسری از فرآیند های خاص نظیر تأثیرات سرمایشی، بارش، نفوذ و حفظ و ابقای آب عمل می نمایند که تحت عنوان بافرینگ مدنظر می باشد. بر این مبنا جنگل ها قابلیت کاهش شرایط حاد آب و هوایی و تقلیل تأثیرات تغییرات مرتبط در زمینه منابع آب را خواهند داشت.

مدیریت آب جنگل ها

اولویت های مدیریت آب در جنگل ها به طور عمده ای منوط به جغرافیای فیزیکی آن جنگل می باشد و این اولویت ها احتمالاً در سرزمین های پست (که در آنها میزان بارش کمتر می باشد و میزان نفوذ آب نیز به واسطه شیب های ملایم بیشتر است) و همچنین در اراضی مرتفع (با بارش های متوالی سنگین، خاک های کم عمقتر و گرادیان ها یا شیب های تندتر با توجه به جویبارهای سطحی بیشتر) متفاوت تلقی می شوند.

اهداف کلی مدیریت آب جنگلی

SFM ملاحظات خاصی را در خصوص اهمیت آب در زمینه کاربردهای مختلف جنگلی در نظر گرفته است. اهداف مهم مدیریت آب در جنگل ها شامل موارد ذیل هستند:
  • حفظ ارتفاع مطلوب آب های زیرزمینی (یعنی آب در خاک های اشباع شده، که بخش فوقانی آن تحت عنوان سفره آب خوانده می شود) که قابلیت ایجاد شرایط پایدار (رشد) برای درختان را به وجود می آورد.

مشخص سازی منابع و نیازهای آبی جنگل

فعالیت هایی که هدف از آنها ارتقاء یا حفظ منابع آب در یک جنگل خاص می باشد می بایست بر مبنای ضروریات از قبل مشخص شده مرتبط با منابع آب در خصوص اهداف مدیریت خاص جنگلی باشد (در این رابطه لازم است تا نیازهای آبی در خصوص کلیه ویژگی ها و عملکردهای جنگلی را در نظر داشت).

تعدیلات مربوط به جریان رودخانه ای

به طور کلی، جنگل ها در مقایسه با مراتع یا زمین های کشت شده آب کمتری را به زمین باز می گردانند، که علت آن را می توان تعامل بالاتر آنها در زمینه میزان رطوبت اتمسفری از طریق فرآیند تبخیر و تعرق دانست.

کیفیت آب

جهت ارتقای یا حفظ کیفیت مناسب آب در نواحی جنگلی به حداقل رسانی فرسایش خاک و کاهش رسوبات در بسترهای آبی از طریق فیلتر نمودن آلاینده های آبی در زیر رست ها یا دیگر مناطق مشکل آفرین به عنوان یک ویژگی مهم تلقی می شود.

محافظت در برابر سیل

خاک های جنگلی همانند اسفنج عمل نموده و قابلیت حفظ آب را به مدت زمانی طولانی تر در مقایسه با خاک های دیگر اراضی خواهند داشت. بنابراین حذف درختان و جنگل ها سبب افزایش میزان تخلیه آب و ریسک بروز سیلاب در فصل های بارانی و همچنین ریسک خشکسالی در فصل های خشک خواهد شد.

محافظت از خاک

جنگل ها به دلایل متعدد به عنوان عوامل مؤثر در کاهش فرسایش سطحی به شمار می آیند. به طور مثال، بخش های مختلفی نظیر سایبان ها، زیر رست ها، لاشبرگ ها و دیگر پوشال های جنگلی سبب کاهش تأثیر قطرات باران بر روی زمین لخت شده و خاک های متخلخل را نیز می توان بعنوان عامل کارگشا در خصوص نفوذ آب تلقی نمود و بنابراین چنین مواردی سبب کاهش جریان آب های سطحی می شوند.

جنگل های کوهستانی پوشیده از ابر

جنگل های کوهستانی دارای ارتباط نزدیکی با حصول آب آشامیدنی و شیرین می باشند. آنها نه تنها قابلیت جمع آوری آب از طریق بارش های عمودی معمولی (یعنی باران و برف) را دارند بلکه از طریق “آبزدایی” مه ها و ابرهایی که به صورت افقی در امتداد آنها حرکت می نمایند نیز قابلیت گردآوری و انباشت آب را خواهند داشت.

جنگل های باتلاقی

جنگل های باتلاقی به عنوان نواحی محیط زیستی به شمار می آیند که در آنها حفظ و نگهداری یکپارچگی هیدرولوژیکی را می بایست به عنوان اولویت مدیریتی در نظر داشت. جنگل های باتلاقی به عنوان منابع آبی غذایی، الوار و چوب سوخت به شمار آمده و آنها نقش قابل توجهی در حفظ مقدار و کیفیت آب دارند.

جنگل های واقع بر روی خاک های مستعد به شوری

قابلیت ممانعت از پدیده جنگل زدایی در نواحی جنگلی با خاک های شور یا آب های زیرزمینی شور وجود دارد. با توجه به آب باران و آب های زیرزمینی، جنگل ها و درختان را می توان بعنوان یک عامل راهگشا و کارساز در خصوص افزایش بیش از حد میزان بستر آب، از طریق ایجاد نوعی تعادل در فرایند پر شدن مجدد سفره ها (حرکت آب به سمت پروفایل خاک در یک سفره یا بستر آبی)، و همچنین تخلیه آب ها (هدر رفت آب از سفره مرتبط) در نظر گرفت.

نواحی بافر کنار رود یا ساحلی

درختان در کنار سواحل دریاچه ها و در امتداد بسترهای رودخانه ای از عملکرد قابل توجهی در خصوص محافظت از آب بهره مند می باشند. سیستم های ریشه ای عمیق این درختان سبب تثبیت بسترهای رودخانه ای و دریاچه ها شده و بنابراین بعنوان مانعی در برابر فرسایش و جریان یافتگی رسوبات و مواد آلاینده تلقی شده و در عین حال زیستگاه های قابل توجه آبی و زمینی را برای حیات وحش بوجود می آورند.

حوضچه های بهاری

حوضچه های بهاری جنگل ها به عنوان تالاب های کوچک موقتی به شمار می آیند که تحت چرخه های تغذیه و خشک شدگی سالیانه قرار می گیرند. آنها نقش مهمی را در حفظ تنوع زیستی دوزیستان به عهده داشته و بنابراین می بایست از تخریب و بروز مشکل برای آنها ممانعت نمود.

جنگل های محافظه شده در برابر بهمن

جنگل می تواند به طور قابل توجهی بر روی شکل گیری بهمن ها نیز تأثیرگذار باشد. درختانی که حداقل به بزرگی دو برابر عمق برف باشند قابلیت ممانعت از بروز بهمن را خواهند داشت، اما درختچه های کوتاهتر که به طور کامل به وسیله برف پوشانده می شوند ممکن است سبب وقوع این پدیده / بهمن گردند (آن هم از طریق حرکت الاستیکی شاخه های آنها).

فی خدمات آب

مالکین جنگل ها ممکن است خواستار دریافت مبلغی خاص یا فی مشخص شده برای سکنه پایین دستی و صنایع مرتبط با توجه به خدمات ارائه شده از سوی آنها در زمینه محافظت از حوضچه های آب شوند. چنین موردی به عنوان یک ویژگی بالقوه برای خدمات محیط زیستی با توجه به قابلیت پرداخت وجه (PES) خوانده می شود که خود در حقیقت مفهومی می باشد که توجه بین المللی زیادی به سمت آن معطوف شده است و در برخی از کشورها و مناطق کاربرد دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.