مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

راست بالان، ملخ‌ها، سیرسیرک‌ها

راست بالان، ملخ‌ها، سیرسیرک‌ها

راست بالان، ملخ‌ها، سیرسیرک‌ها – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه حشره شناسی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 15000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حشره شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۱
کد مقاله
Entom01
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
راست بالان، ملخ‌ها، سیرسیرک‌ها
نام انگلیسی
ORTHOPTERA Grasshoppers / Locusts / Crickets / Katydids
تعداد صفحه به فارسی
۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۵
کلمات کلیدی به فارسی
راست بالان، ملخ‌ها، سیرسیرک‌ها
کلمات کلیدی به انگلیسی
ORTHOPTERA Grasshoppers, Locusts, Crickets, Katydids
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
کشور

 

 
راست بالان
ملخ‌ها
ملخ‌ها / سیرسیرک‌ها
نام Orthoptera  ، از کلمه یونانی «ortho» به معنای مستقیم و «ptera» به معنای بال مشتق شده که به ساختمان‌های لبه های موازی بال جلو اشاره می کند(tegmina).
 
تاریخچه زندگی و اکولوژی :
ملخ‌ها احتمالاً در طول دوره زمانی اواسط کاربونیفروز به وجود آمدند. بیشتر اعضای این راسته گیاهخوارهای خشکزی با پاهای عقبی جهنده سازگار شدند. بالهای جلویی باریک و ضخیم پشت شکم تا می‌خورند تا بالهای عقبی بادبزنی شکل و غشایی را محافظت کنند. بسیاری از گونه‌ها توانایی ایجاد صدا دارند و صداها را شناسایی می‌کنند. ملخ‌ها برگترین و مهم‌ترین گروه در میان حشرات تغذیه کننده گیاهان هستند.
 
توزیع و پراکنش:
این موجودات به صورت فراوان و معمول در سراسر دنیا وجود دارند. در شمال آمریکا تعداد ۱۱ خانواده و در سراسر دنیا ۲۸ خانواده. تعداد گونه‌ها در شمال آمریکا ۱۰۸۰ و در سراسر دنیا بیشتر از ۲۰۰۰۰ گونه است.

راست بالان، ملخ‌ها، سیرسیرک‌ها

 

طبقه بندی :
مراحل رشد و نمو (تخم، نمف، بالغ) و به سوسری و گوشخیزک‌ها ارتباط نزدیک دارند.
 
ویژگی های فیزیکی :
بالغین : ۱٫ شاخک نخی شکل۲٫ قطعات دهانی جونده و هیپوگناتوس ۳٫ پرونوتوم بیشتر قفسه سینه را می‌پوشاند ۴٫ بالهای جلویی باریک چرمی و بالهای عقبی بادبزنی شکل ۵٫ پاهای عقبی معمولا جهنده هستند (ران پاهای عقبی بزرگ شده است) ۶٫ پنجه سه یا چهار بندی است ۷٫ سرسی کوتاه و بدون بند است.
نابالغین
  • از لحاظ ساختمانی به بالغین شبیه هستند .
  • جوانه های بال رشد کرده بر روی قفسه سینه دیده می شود.

راست بالان، ملخ‌ها، سیرسیرک‌ها

 

اهمیت اقتصادی :
ملخ‌هامعمولا به عنوان یک گروه غالب در میان بیشترین ساکنان خشکزی در نظر گرفته شدند. این حشرات از انواع گیاهان تغذیه می‌کنند و اغلب خسارت اقتصادی جدی می‌زنند. ملخ دریایی یا صحرایی معمولا در بخشهایی از آفریقا، آسیا و شمال آمریکا ظاهر می‌شوند و محصولات منطق وسیع زمین را خراب می‌کنند. بیشتر سیرسیرکها آفات مهمی در چمن و زمینهای بازی در ایاالت متحده آمریکای جنوبی هستند. چندین گونه از سیرسیرکهای مزرعه‌ای به طور تجاری به عنوان طعمه ماهی پرورش داده شدند.

راست بالان، ملخ‌ها، سیرسیرک‌ها

 

خانواده‌های مهم :
 
ملخ‌های شاخک کوتاه و شاخک بلند :
  • Acrididae ملخ‌های شاخک کوتاه گیاهخوار در زمینهای چمن معمولی هستند. این خانواده شامل چندین گونه آفت به عنوان ملخ دونواری (Melanoplus bivittatus)و ملخ‌های مختلف (M. differentialis)و ملخ مهاجر آفریقایی (Locusta migratoria)و ملخ دریایی یا صحرایی(Schistocerca gregaria).
  • Tetrigidae ملخ‌های گوژ پشت گیاهخوار بیشتر به ملخهای شاخک کوتاه شبیه هستند اما پرونوتوم به پشت شکم کشیده شده است.
Tettigoniidae ( ملخ‌های شاخک بلند) گیاهخوار هستند. خانواده‌ها یک تخم ریز بلند و خنجری شکل دارند. تعدادی گونه‌ها آفات درختان و درختچه‌ها هستند.
 

راست بالان، ملخ‌ها، سیرسیرک‌ها

 

سیرسیرک‌ها :
  • Gryllidae (سیرسیرک واقعی) گیاهخوار و پوسیده خوار ماده‌ها تخمریز سوزنی یا استوانه‌ای دارند.
  • Gryllacrididae پوسیده خوار. بیشتر گونه‌ها یک ظاهر گوزپشتی دارند و یک تعدادی کمی ساکن غار هستند.
  • Gryllotalpidae (آبدزدک) پاهای جلویی برای کندن سازش یافتند. بیشتر گونه‌ها از ریشه گیاهان تغذیه می‌کنند و بعضی شکارچی هستند.
در بسیاری از گونه‌های ملخ‌ها نرها به منظور جذب کردن جفت از علامات صدا استفاده می‌کنند. صداها به وسیله اندام تولید صدا انعکاس می‌یابد. مالش بر سطح بالایی سطحی از یک بال به سطح پایینی بال دیگر یا سطح داخلی پاهای عقبی بر سطح بیرونی بال جلویی صورت می گیرد.
 هر گونه‌ای که صدا تولید می‌کند یک زنگ جفت یابی منحصر به فرد دارد. در حقیقت بعضی گونه‌ها ممکن است به یکدیگر شبیه باشند که تنها آنها را می‌توانند به وسیله این زنگهای جفت یابی تشخیص داد. بسیاری از ملخ‌ها تولید زنگهای جفت یابی مافوق صوت می‌کنند (بالاتر از رنج شنوایی انسان). دربعضی از گونه‌ها صداها ممکن است بیشتر از ۱۰۰ کیلو هرتز باشد (شنوایی انسان تقریباً به ۲۰ کیلوهرتز می‌رسد). گونه‌هایی هستند که صدا تولید می‌کنند و همچنین اندام صدا دارند( تیمپانم) .در سیرسیرک این گوشها در ساق پای جلویی است. در ملخ‌ها در نواحی بندهای اول شکم است.
در سیرسیرک برفی درخت Oecanthus    fultoniکه اغلب سیرسیرک درجه حرارت نامیده می‌شوند. اضافه کردن عدد  ۴۰ در تعداد  جیرجیرهای آنها در ۱۵ثانیه درجه حرارت محیط بر حسب  فارنهایت به دست می آید.
ملخ‌های پاقرمزfemurubrum) (Melanoplus تنها یک آفت محصول نیست بلکه همچنین میزبان حد واسط یک کرم نواری (Choanotaenia infundibulum)که ماکیان را آلوده می‌کند می باشد.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.