مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

سوبسیدهای کود کشاورزی

سوبسیدهای کود کشاورزی

سوبسیدهای کود کشاورزی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

شماره      
۱۶۲
کد مقاله
MNG162
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
سوبسید های کود کشاورزی و خریدهای کود تجاری از سوی کشاورزان خرده پا: ازدحام زدایی، نشتی و الزامات سیاسی برای زامبیا
نام انگلیسی
Fertiliser Subsidies and Smallholder Commercial Fertilizer Purchases: Crowding Out, Leakage and Policy Implications for Zambia
تعداد صفحه به فارسی
۵۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۵
کلمات کلیدی به فارسی
سوبسید کود کشاورزی, ازدحام زدایی / کاهش عرضه محصول, نشتی, هدف, زامبیا
کلمات کلیدی به انگلیسی
Fertiliser subsidies, crowding out, leakage, targeting, Zambia, sub-Saharan Africa
مرجع به فارسی
ژورنال اقتصاد کشاورزی
مرجع به انگلیسی
Journal of Agricultural Economics; Michigan State University, Department of Agricultural, Food, and Resource Economics
کشور        
ایالات متحده

 

سوبسید های کود کشاورزی و خریدهای کود تجاری از سوی کشاورزان خرده پا: ازدحام زدایی، نشتی و الزامات سیاسی برای زامبیا

چکیده
کودهای کشاورزی که به عنوان برنامه های سوبسید دولتی در نظر گرفته می شوند در برخی از مواقع از جاهای دیگر سر در آورده و با قیمت های نزدیک به قیمت بازاری  به کشاورزان فروخته می شوند. بر این اساس، شکست در به حساب آوردن این نوع از نشتی ها (سر درآوردن کود سوبسید دار به بازار آزاد) به میزان زیادی سبب سوگیری ارزیابی های اقتصاد سنجی در مبحث تأثیر برنامه های ارائه کود دولتی سوبسیددار بر مصرف کلی کود  می شود. این مقاله چارچوبی را که در مطالعات قبلی در زمینه تاثیر ازدحام پذیری (افزایش عرضه محصول) و ازدحام زدایی (کاهش عرضه محصول) بر خرید تجاری کودهای شیمیایی، با توجه به وجود نشتی، مشخص شده بود را گسترش داده و متعاقباً این مورد را برای زامبیا به کار می گیرد. نتایج مؤکد آن هستند که هر کیلوگرم اضافه کود سوبسید دار تزریق شده به سیستم سبب افزایش مصرف کلی کود به میزان ۵۴/۰ کیلوگرم خواهد شد. بدون کنترل این نشتی، این ارزیابی به میزان ۸۷/۰ خواهد بود، که دربردارنده یک برآورد دست بالای ۶۱% است.

کلمات کلیدی: سوبسید کود کشاورزی، ازدحام زدایی / کاهش عرضه محصول، نشتی، هدف، زامبیا

سوبسیدهای کود کشاورزی

 

۱- مقدمه
دول کل منطقه ساب صحرای آفریقا[۱] از سوبسید کود شیمیایی جهت دنبال کردن تعدادی از اهداف خود استفاده می نمایند، که در بین آنها می توان از ارتقای دسترسی به نهاده های کشاورزی، افزایش بهره وری کشاورزی، افزایش درآمدهای مزارع، ارتقای امنیت غذایی خانوارها و امنیت غدایی در سطح ملی  و افزایش مشارکت بخش خصوصی در بازاریابی نهاده های کشاورزی نام برد. بسیاری از این کشورها سهم زیادی از بودجه های عمومی خود را صرف برنامه ارائه سوبسیدهای کشاورزی می نمایند. به طور مثال، مالاوی[۲] ۵ الی ۱۵ درصد بودجه ملی خود را بین سالیان  ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ به برنامه های سوبسید کود و بذر کشاورزی تخصیص داده است (Ricker-Gilbert و همکاران، ۲۰۱۱). در زامبیا[۳] در خلال سالهای ۲۰۰۴-۲۰۱۱ دولت میانگین ۴۰% از بودجه بخش کشاورزی خود را به برنامه های سوبسید کود، برنامه پشتیبانی از نهاده های کشاورزی (FISP) اختصاص داد. منابع دولتی که برای این سوبسیدها در نظر گرفته شده اند را می توان جهت موارد دیگری چون کاهش فقر، امنیت غذایی و توسعه کشاورزی به کار گرفت. هزینه های بالقوه بالا در این زمینه ارائه فرصت لازم با توجه به پتانسیل های مربوطه شامل انگیزه بخشیدن به زارعین جهت درک بیشتر جزئیات و مشخص سازی دقیقتر هزینه ها و مزیت های برنامه های ارائه سوبسید به نهاده های کشاورزی می باشد.
برخلاف سوبسیدهای جهانی کود که به عنوان یک مورد شایع قبل از اصلاحات بازار کشاورزی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مطرح بود، سوبسیدهای کود کشاورزی هم اکنون به دنبال به دست آوردن اهداف خاصی هستند. برنامه های سوبسید مالاوی الزاماً آن دسته از کشاورزان خرده پای تمام وقتی را هدف قرار می دهد که توانایی خرید حتی یک الی دو کیسه کود شیمیایی با بهای تجاری را ندارند (SOAS و همکاران، ۲۰۰۸). در زامبیا، FISP به طور رسمی کشاورزان خرده پایی را در این برنامه شامل نموده است که عضو شرکت های تعاونی کشاورزی هستند و قابلیت کشت یک الی پنج هکتار ذرت را داشته و می توانند سهم خود از هزینه های این نهاده ها را تأمین نموده (در محدوده ای از ۲۴ الی ۵۰ %) و از دیگر برنامه های ارائه سوبسید دولتی بهره ای نبرده اند (MACO، سالهای مختلف، Tembo، ۲۰۰۷).
یکی از برآوردهای کلیدی در زمینه تأثیر برنامه سوبسید کود کشاورزی هدفمند، میزانی است که برمبنای آن قابلیت مصرف کلی کود کشاورزی وجود دارد (Ricker-Gilbert و همکاران، ۲۰۱۱). در صورتی که کود سوبسید دار برای آن دسته از کشاورزان خرده پایی تخصیص یابد که در غیراینصورت مجبور به خرید کود به بهای تجاری هستند، تأثیر این برنامه بر روی مجموع مصرف کود شیمیایی در حداقل میزان باقی خواهد ماند.
[۱] sub-Saharan
[۲] Malawi
[۳] Zambia

ادامه این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است. بخش ۲ تشریح کننده داده­های استفاده شده در این مطالعه است . بخش ۳ فراهم آورنده بررسی اجمالی برنامه های سوبسید دار کود کشاورزی در زامبیا و بررسی ویژگی های اجتماعی اقتصادی کشاورزان برحسب این موضوع است که آیا آنها از طریق برنامه­های دولتی به کود دسترسی داشته­اند، و یا کود را از بازار خریداری نموده، یا آنکه هر دو مورد را انجام داده و یا حتی در نهایت هیچکدام را انجام نداده­اند. بخش ۴ تشریح کننده روش تحقیقاتی می­باشد. یافته های اصلی این مطالعه در بخش ۵ ارائه می­گردد. نتیجه­ گیری­ها و الزامات سیاسی / خط مشی نیز در بخش ۶ مورد بحث قرار می­گیرند.

سوبسیدهای کود کشاورزی

 

۲- داده ­ها
تحلیل مشخص شده در زمینه سه موج مذکور که بررسی تحقیقات پانل ملی در ارتباط با خانوارهای خرده­پای کشاورز در زامبیا است خود یک مورد قابل توجه بشمار می آید. اوّلین موج تحقیقاتی فصول زراعتی بین ۱۹۹۹ الی ۲۰۰۰ را تحت پوشش قرار می­دهد و شامل ۲ تحقیق مرتبط است: تحقیقات بعد از برداشت محصول بسال ۱۹۹۹ الی ۲۰۰۰ (PHS9900)، که بوسیله دفتر آمار مرکزی (CSO) و وزارت کشاورزی و تعاونی ها (MACO) در آگوست/ سپتامبر ۲۰۰۰ انجام شد، و تحقیقات مکمل سال ۲۰۰۱ (SS01) که بوسیله CSO، MACO و پروژه تحقیقاتی امنیت غذایی (FSRP) در می ۲۰۰۱ انجام گردید. موج دوم و سوم تحقیقات تکمیلی CSO/MACO/FSRP (SS) در می ۲۰۰۴ جهت تحت پوشش قرار دادن فصل زراعتی ۲۰۰۲-۲۰۰۳ انجام شد (SS04) و همچنین تحقیقات ژوئن/ جولای ۲۰۰۸ نیز جهت تحت پوشش قرار دادن فصل زراعی ۲۰۰۶ الی ۲۰۰۷ اعمال گردید (SS08).

سوبسیدهای کود کشاورزی

 

۳- برنامه­های سوبسید کود کشاورزی در زامبیا
برنامه­های سوبسید کود کشاورزی تقریباً به صورت سالیانه در زامبیا از زمان استقلال این کشور انجام شده است. دولت جمهوری زامبیا (GRZ) اقدام به اجرای سه برنامه اصلی عرضه کود در طی دوره­های تحلیلی (۱۹۹۹/۲۰۰۰ الی ۲۰۰۶/۲۰۰۷٫) نموده است: (۱) برنامه ارائه اعتبار جهت دریافت کود کشاورزی بوسیله آژانس ذخیره مواد غذایی، (۲) برنامه پشتیبانی از ارائه کود کشاورزی و (۳) برنامه بسته امنیت غذایی. ما هرکدام از این برنامه­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم.
۳-۱٫ برنامه اعتباری عرضه کود آژانس ذخیره مواد غذایی
این برنامه جایگزین برنامه­های قبلی در زمینه ارائه سوبسید بین سالیان ۱۹۹۷ الی ۱۹۹۸ شده است. تحت این برنامه، کود شیمیایی به مزرعه ­داران یا کشاورزان کوچک مقیاس به صورت اعتباری با یک بهای مشخص شده در حوزه منطقه­ای ارائه می­شود (MACO و همکاران، ۲۰۰۲). در سال ۱۹۹۹/۲۰۰۰ (اولین موج داده­های تحقیقاتی پانلی)، تقریباً به میزان ۳۵۰۰۰ میلیون تن کود بر مبنای برنامه اعتباری در کشور توزیع شد. از کشاورزان درخواست شد که در نوامبر ۱۹۹۹ در این برنامه شرکت جسته و اقدام به پرداخت هزینه آن به میزان ۱۱% کمتر با توجه به هزینه­های کامل بسته­بندی کود نمایند. آنها می­بایست بقیه ۸۹% را به صورت نقد یا تحویل ذرت به هنگام برداشت تسویه کنند (MACO و همکاران، ۲۰۰۲).
۳-۲٫ برنامه پشتیبانی از عرضه کود
دولت جمهوری زامبیا (GRZ) با جایگزینی برنامه اعتباری با برنامه پشتیبانی (FISP) در سال ۲۰۰۳/۲۰۰۲ ( موج دوم تحقیقات پانلی) پرداخت نقدی ۵۰% (بدون اعتبار) را در نظرگرفت. دو مورد از اهداف اصلی FISP شامل ارتقای امنیت غذایی خانوارها و امنیت غذایی سطح ملی، درآمدها و دسترسی به نهاده­های کشاورزی بوسیله کشاورزان کوچک مقیاس از طریق عرضه سوبسید و ظرفیت سازی بخش خصوصی جهت مشارکت در زمینه تأمین نهاده­های کشاورزی بوده است (MACO، ۲۰۰۸، صفحه ۳) .
۳-۳٫ برنامه بسته امنیت غذایی
برخلاف برنامه اعتباری عرضه کود و FISP، برنامه بسته امنیت غذایی یک برنامه اعطای کمک­های بلاعوض صددرصدی می­باشد. این برنامه که در سال ۲۰۰۱ آغاز گردید، خانواده­های کشاورزی را هدف قرار می­دهد که کمتر از یک هکتار زمین را تحت کشت قرار داده و به عنوان قشر آسیب­پذیر اما با قابلیت تداوم زیست به شمار می­آیند، غالب این خانوارها تحت سرپرستی زنان یا کودکان و یا اعضای معلول یا ناتوان، جوانان غیر شاغل بوده یا جزء افراد یتیم به حساب می­آیند(Tembo، ۲۰۰۷). محتویات بسته امنیت غذایی بر مبنای شرایط کشاورزی بوم شناسی متغیر می­باشد. در آن دسته از نواحی که برای کشت ذرت مناسب هستند، این بسته غذایی متشکل از ۵ کیلو بذر اصلاح شده ذرت و یک کیسه ۵۰ کیلویی از انواع کودهای سرک­دهی اصلی می­باشد (Tembo، ۲۰۰۷).
۳-۴٫ ویژگی­های اجتماعی اقتصادی خانوارها بر مبنای منبع کود
جدول ۲ نشان­دهنده الگوی برنامه­های عرضه کود و ویژگی­های اجتماعی اقتصادی خانوارهای خرده­پا با توجه به منبع کود برای هر سال مشخص شده در تحقیق پانلی می­باشد. بیش از ۷۰% از خانوارهای خرده­پا در زامبیا هیچگونه کودی را از کانالهای مربوطه دریافت نمی­دارند، با این­ حال، این درصد از ۷۹% در سال ۱۹۹۹/۲۰۰۰ به ۷۱% به سال ۲۰۰۲/۲۰۰۳ و ۲۰۰۶/۲۰۰۷ کاهش یافته است. تقریباً ۱۸-۱۵% خانواده­های خرده­پا اقدام به خرید کود کشاورزی از خرده­فروشان تجاری نموده در حالی که ۱۳-۷% آن را از طریق برنامه های دولتی حاصل نمودند. کمتر از ۲% از خانوارها این کود را از کانال دولتی و هم کانال تجاری تأمین نمودند.

سوبسیدهای کود کشاورزی

 

۴- روش شناسی
۴-۱٫ چارچوب مفهومی: سوبسیدهای کود کشاورزی، نشتی و تأثیرات تقاضای کود
هدف اصلی این مطالعه برآورد میزانی می­باشد که برحسب آن افزایش در مقدار سوبسیدهای دولتی، کود کشاورزی و توزیع آن بر روی توان خرید کشاورزان خرده­پا تأثیر گذار بوده و مجموعاً بر کل مصرف کود نیز تأثیر گذار است. همانگونه که در مقدمه قید شد، کود کشاورزی سوبسیددار ممکن است از کانال دولتی نشت نموده و در بازارهای مصرف توسط خرده­فروشان خصوصی به فروش رسد. معادلات (۱) و (۲) همچنان صحت دارند، اما تجزیه مجموع کل کود توزیع شده دولتی (govt) به آنچه در نهایت به دست کاربران نهایی می­رسد از طریق کانال دولتی (nonleaked) و آنچه از این کانال نشت نموده و بوسیله خرده­فروشان تجاری به دست مصرف کنندگان نهایی می­رسد (leaked) قابل توجه خواهد بود:
۴-۲٫ چارچوب مفهومی و مدل تجربی: معادله تقاضای عوامل
نقطه آغازین ما یک تابع تقاضای عوامل، برای کود تجاری و برای یک مورد ریسک خنثی، که تولیدکننده محصولات کشاورزی با حداکثر سوددهی است را مدنظر قرار می­دهد:
۴-۳٫ استراتژی ارزیابی
معادله (۷) با استفاده از تأثیرات تصادفی همبسته (CRE) توبیت (Tobit) و مدل نرمال کوتاه شده هاردل  (CRE TNH)  که همچنین  تحت عنوان مدل دابل هاردل نیز خوانده می­شود محاسبه می­گردد. علت کاربرد توبیت و TNH طبیعت راه حل گوشه­ای متغیر وابسته allcomm به صورت بزرگتر از صفر برای تنها ۱۶% از مشاهدات می باشد، بنابراین تأثیر نسبی govt بر روی allcomm ممکن است در محدوده متغیرهای کمکی مشاهده شده در معادله (۷) (که همچنین تحت عنوان Xi,t خوانده می­شود) احتمالاً ثابت نخواهد بود.

سوبسیدهای کود کشاورزی

 

۵- نتایج
نتایج اقتصاد سنجی ارائه شده در خصوص میزانی که بر مبنای آن کوهای سوبسید­دار دولتی سبب کاهش خرید کود تجاری بوسیله کشاورزان خرده­پای زامبیایی می­شوند تا چه اندازه است؟ برآوردهای جایگزین برای نواحی دارای PSA سطح بالا در برابر نواحی سطح پایین بر مبنای برآوردهای CRE Tobit و CRE TNH در جدول ۳ خلاصه شده­اند. جداول S3 و S4 در بخش اطلاعات پشتیبان آنلاین حاوی نتایج رگرسیون کامل می­باشند. برآوردهای CRE TNH بیشتر محافظه­کارانه بوده و مدل CRE Tobit رد شده و بجای آن مدل CRE TNH در هر دو نواحی سطح بالا و پایین PSA برمبنای آزمایشات نسبت احتمالی (p < 0.01) جایگزین می شوند.
اطلاعات پشتیبانی
اطلاعات اضافه پشتیبانی را می­توان در نگارش آنلاین این مقاله یافت.
جدول S1. خلاصه آمارها (میانگین مرتبط با ۳ سال تحقیق).
جدول S2.  برآوردهای فرم تعدیلی CRE Tobit در زمینه عوامل تأثیر­گذار بر روی میزان کیلوگرم کود سوبسیددار دولتی ارائه شده به خانوارها-­ با توجه به فعالیت ها و نواحی سطح بالا و پایین بخش خصوصی (PSA).
جدول S3. عوامل تأثیر گذار بر روی مقدار (کیلوگرم) کود تجاری خریداری شده بوسیله خانوارها- نواحی دارای رتبه بالای PSA.
جدول S4. عوامل تأثیر گذار بر مقدار (کیلوگرم) کود تجاری خریداری شده بوسیله خانوارها – نواحی دارای رتبه پایین PSA.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.