مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

شبکه پوششی سرویس نسل بعد

شبکه پوششی سرویس نسل بعد

شبکه پوششی سرویس نسل بعد – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه برق – الکترونیک

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 68000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده آماده گروه برق - الکترونیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh
شماره
۵۹
کد مقاله
ELC59
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
شبکه پوششی سرویس نسل بعد
نام انگلیسی
Next Generation Service Overlay Network
تعداد صفحه به فارسی
۸۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۳۳
کلمات کلیدی به فارسی
شبکه های سرویس محور، آگاه از محتوا، قابلیت انطباق دینامیکی، خود سازمانی، چارچوب
کلمات کلیدی به انگلیسی
NGSON, service-oriented networks, context aware, dynamically adaptive, self organizing, framework 
مرجع به فارسی
کمیته استاندارد انستیتو مهندسین برق و الکترونیک IEEE
مرجع به انگلیسی
IEEE Standards Committee
کشور
ایالات متحده
شبکه پوششی سرویس نسل بعد
چکیده
چارچوب NGSON  (شبکه پوششی سرویس نسل بعد) قابلیتها و مسایلی که تشکیل دهنده ملاحضات اساسی در زمینه نیاز به استاندارد سازی شبکه پوششی سرویس می‌باشد را مورد بحث قرار می‌دهد. چارچوب NGSON  بعنوان یک چارچوب شبکه برای بهره گیری از قابلیتها و برنامه‌های سرویس مشارکتی، شبکه، عملیات و مدیریت مد نظر می‌باشد.
خوانندگان این مقاله قادر خواهند بود تا نسبت به شناسایی مسایل مربوط به حوزه خود اقدام نمایند و قادر خواهند بود تا این مقاله را بعنوان یک مرجع جهت نشان دادن توابع خاص در زمینه استاندارد سازی بکار برند. استانداردهای IEEE NGSON که بتفصیل در مبحث مشخصه‌های استاندارد بحث می‌شود در ارتباط با مقدار اندکی از قابلیتها و مسایل مرتبط با چارچوب NGSON می‌باشد.

کلمات کلیدی : NGSON، شبکه های سرویس محور، آگاه از محتوا، قابلیت انطباق دینامیکی، خود سازمانی، چارچوب

شبکه پوششی سرویس نسل بعد

 

۱- مقدمه
این مقاله نسبت به بررسی چارچوب شبکه پوششی سرویس نسل بعد (NGSON) اقدام می‌کند. هدف مقاله جاری تشریح قابلیت‌ها و مسائلی است که بدین چارچوب اجازه می‌دهد تا بتوان آن را در ملاحظات اصلی مربوط به استاندارد سازی سرویس شبکه پوششی بکار گرفت. خوانندگان این مقاله قادر خواهند بود تا مسائل مرتبط با حوزه خود را مشخص نموده و این مبحث را بعنوان یک مرجع جهت مشخص نمودن توابع خاص استانداردسازی مدنظر قرار دهند. این موضوع مدنظر خواهد بود که گروه کاری IEEE NGSON بطور مستقیم نسبت به دنبال نمودن تنها برخی از قابلیت‌های عنوان شده در این مقاله اقدام نمایند و بر این مبنا انتظار می‌رود تا در مباحث دیگر بتوان مشخص‌های استانداردهای دیگر شرکتهای در حال توسعه را بکار گرفت.
بطور سنتی شبکه‌های مختلف نظیر NGN یا IT/Web سرویس‌هایی را عرضه می‌دارند که از طریق کاربرد تکنولوژی‌های کاملا خاص به مشتریان ارائه می‌گردند. به هنگامی‌که کاربران نسبت به دریافت و مصرف سرویس‌های ارائه شده از طریق شبکه‌های مختلف اقدام می‌کنند، سبک زندگی آنها با تحول روبرو شده و بر این مبنا کاربران ترغیب می‌شوند تا سرویس‌های عرضه شده بوسیله این شبکه‌های مختلف را با هم ترکیب نموده تا آنکه تجربه غنی‌تری را حاصل آورند. تغییر سبک زندگی و ضروریات مربوط به تجارب غنی در این عرصه هم اکنون بوسیله ارائه دهندگان خدمات مختلف این شبکه‌ها پشتیبانی می‌شود. اپراتورهای Telco/Network غالبا بعنوان فراهم آورندگان برنامه‌های کاربردی و سرویس‌های NGN مدنظر می‌باشند و همچنین فراهم آورندگان سرویس اینترنت، ارائه دهندگان سیستم‌های محتوایی، نیز سرویس‌های خود را از طریق وب یا معماری‌های IT مشابه عرضه می‌دارند. ما نمی‌توانیم این حقیقت را نادیده بگیریم که ممکن است شبکه‌های جدید نیز وجود داشته باشند که اقدام به ارائه سرویس و خدمات به کاربران نهایی نمایند.
با توجه به پیش‌بینی موارد در حال توسعه، این نکته مهم خواهد بود تا بتوان نسبت به دسته‌بندی و نظم دهی سرویس‌ها و برنامه‌های کاربردی عرضه شده بوسیله شبکه‌های مختلف بر روی یک شبکه تحت پوشش اقدام نمود و بر این مبنا قابلیت دسترسی به کاربران نهایی یا دیگر ارائه دهندگان خدمات را فراهم ساخت. این شبکه پوششی به نام NGSON خوانده می‌شود و به فراهم آورندگان خدمات کمک می‌کند تا نسبت به دسته‌بندی و ارتقای مسائل تجاری خود از طریق عرضه سرویس‌های غنی به کاربران نه تنها از طریق ادغام سرویس‌ها بصورت دینامیکی از شبکه‌های خود بلکه از طریق مشارکت با دیگر ارائه دهندگان سرویس‌ها و فراهم کردن یک سرویس کاملا غنی‌تر برای کاربران نهایی که قابلیت پشتیبانی از سبک زندگی در حال رشد کاربران را داشته باشد، اقدام نمایند. کاربران نهایی نیز قادر خواهند بود تا از NGSON جهت ساخت سرویس‌ها و موارد مورد تقاضای خود اقدام نمایند.
۱-۱٫ حوزه مطالعاتی و اهداف آن
این مقاله مباحث ذیل را تشریح می‌کند: چارچوب شبکه‌های پوششی سرویس مبتنی بر پروتکل اینترنت (IP) و سرویس‌های آگاه از محتوای خاص (نظیر سطح مورد نیاز کیفیت سرویس (QoS)، نوع سرویس نظیر زمان حقیقی در برابر داده، طبیعت جریان داده نظیر I-frame در مقابل B-frame و نوع ترمینال نظیر مانیتور TV در برابر دستیارهای دیجیتال شخصی)، انطباق دینامیکی (نظیر استفاده از اطلاعات محلی جهت کشف، دسته‌بندی و حفظ جریان ترافیک در شبکه در چارچوب یک شبکه محلی) و قابلیت‌های شبکه‌بندی خود سازمانی (نظیر توسعه ساختارهای شبکه بر مبنای نیازهای مشتریان و قابلیت‌های ساختارهای شبکه موجود)، شامل روتین سطح سرویس پیشرفته و برنامه‌های ارسال و مواردی که مستقل از شبکه‌های انتقال بنیادین عمل می‌نمایند.
۲- مراجع

شبکه پوششی سرویس نسل بعد

 

۳- مخفف‌ها یا سرنام‌های کاربردی
در این مبحث عبارات و واژگان ذیل بکار برده می‌شوند که می‌توان از لغت‌نامه استانداردهای IEEE تحت عنوان The Authoritative Dictionary of IEEE Standards نگارش هفتم بعنوان مرجع کلمات یا عباراتی که در اینجا تعریف نشده است استفاده نمود.
CSF = تابع کنترل نشست تلفنی
CT = تکنولوژی کامپیوتر
IEEE = انستیتو مهندسین برق و الکترونیک
IP = پروتکل اینترنت
IT = تکنولوژی اطلاعات
NGN= شبکه نسل بعد
OPEX = هزینه‌های عملیاتی
QoS = کیفیت سرویس
SIP = پروتکل راه اندازی نشست / جلسه
SOA = معماری سرویس محور
TMF = گروه مدیریت از راه دور
XML = زبان علامتی قابل توسعه

شبکه پوششی سرویس نسل بعد

 

۴- انگیزه‌ها
انگیزه‌های وابسته به درک IEEE NGSON غالبا ناشی از نیازهای تجاری فراهم آورندگان/ اپراتورها و همچنین ناشی از محدودیت حالت بهینه در ارسال نیازهای تجاری استانداردهای موجود می‌باشد.
  
۱-۴٫ نیازهای تجاری
اپراتورها/ ارائه دهندگان خدمات شبکه دارای انگیزه آشکار در این مسئله می‌باشند که بتوانند تنها بیش از یک فراهم آورنده ساده خط لوله یا اطلاعات صرف عمل نمایند. افت شدید میانگین درآمد  برحسب کاربر (ARPU) در خلال سالیانی که خدمات اتصال به شبکه عرضه می‌شد باعث تقویت انگیزه حرکت به سمت سرویس‌ها و فضاهای کاربردی شده است. بر این مبنا ارائه دهندگان ارشد خدمات نسبت به اکتشاف مضامین مربوط به دسترسی و زیرساختهای شبکه اقدام نموده و چارچوبی را بوجود آوردند که بر اساس آن خدمات غیر صوتی را نباید به کاربرانی که از مقیاس بالا برخوردار می‌باشند فروخت. بعلاوه، سرویس‌های پشته، با استفاده از معماری کنونی، همچنین خطر کاهش ارزش همگرایی IP از طریق ایجاد لایه‌های کاربردی مستقل چندگانه بر روی بخش فوقانی زیرساختار IP واحد را خواهد داشت.
۲-۴٫ وضعیت تخصصی
۱-۲-۴٫ پلتفرم ارسال سرویس
مفهوم پلتفرم ارسال سرویس (SDP) به معنای ارائه راه حلهای نرم‌افزاری جامع، با کیفیت و قدرتمند برای مشاغل می‌باشد. دایره‌المعارف ویکی‌پدیا (Wikipedia) واژه SDP را بدین صورت تعریف می‌کند: «عبارت پلتفرم ارسال سرویس غالبا به یکسری از اجزایی اشاره دارد که فراهم آورنده معماری ارسال سرویس (نظیر ایجاد سرویس، کنترل و پروتکل‌های نشست) برای کلیه انواع سرویس‌ها می‌باشد». SDP قصد دارد تا روال توسعه و پیاده سازی سریع خدمات چند رسانه‌ای همگرای جدید را برای کاربران مهیا سازد. محدوده چنین خدماتی از سرویس‌های تلفنی POTS ابتدایی تا کنفرانس‌ها و بازیهای چند نفره (MPGs) صوتی و تصویری پیچیده می‌باشد. SDPها معمولا محیط کنترل سرویس، محیط ایجاد سرویس، محیط پیاده سازی و اجرای سرویس و مضامین تجریدی برای کنترل رسانه، حضور/ موقعیت، جامعیت و دیگر قابلیت‌های ارتباطات سطح پایین را ایجاد می‌نماید. غالبا، آنها در بردارنده یک دیرکتوری یا لیست واحد از مشتریان می‌باشند که  برای کلیه بانکهای اطلاعاتی موجود مشتریان، شامل پارامترهای تجاری، مشتری، پهنای باند یا موبایل مدل فرا داده قابل قبولی را فراهم می‌آورند. SDPها برای برنامه‌های کاربردی مشتریان و امور تجاری مدنظر می‌باشند و مضمون آخری غالبا بر روی جامعیت ارتباطات از راه دور و قابلیت‌های IT تمرکز دارد.
۲-۲-۴٫ زیر سیستم چند رسانه IP
زیر سیستم چند رسانه IP (IMS) یک چارچوب وابسته به معماری جهت ارائه خدمات چند رسانه‌ای به کاربران می‌باشد. نواحی مدنظر IMS بوسیله GPPIETF، OMA و TISPAN استاندارد شده است. GPP3 و ۲ GPP3 تعریف کننده ساختار کلی و ضروریات وابسته بدان می‌باشند. اتحاد موبایل باز (OMA) بطور عمده بر روی تعریف سرویس‌ها و کاربردهای سطح فوقانی زیرساختار IMS متمرکز می‌باشد که بطور معمول تحت عنوان فعال کننده‌های سرویس مشخص می‌شوند. نیروی کاری مهندسی اینترنت (IETF) نیز بر روی پروتکلهای سطح شبکه متمرکز می‌باشد. TISPAN نیز از IMS برای شبکه‌های خط – سیمی‌پشتیبانی می‌نماید و از اینرو در مسائل همگرایی موبایل ثابت (FMC) متخصص است. IMS از SIP (پروتکل راه‌اندازی نشست) و CSCF (تابع کنترل جلسه/ نشست تلفنی) استفاده می‌کند که از طریق آن قادر است کاربران و سرویس‌ها را در یک زیرساختار اینترنتی به هم پیوند دهد.
۳-۲-۴٫ شبکه‌های نسل بعد
شبکه نسل بعد (NGN) یک شبکه بسته محور می‌باشد که قابلیت فراهم آوردن سرویس‌ها شامل سرویس‌های انتقال و ارتباطات راه دور چند رسانه‌ای از طریق استفاده از پهن باند چندگانه را خواهد داشت و همچنین از قابلیت تکنولوژی‌های انتقال QoS– فعال شده که در آن توابع وابسته به سرویس مستقل از تکنولوژی‌های وابسته به انتقال اصلی می‌باشند نیز برخوردار می‌باشد. NGN عرضه کننده دسترسی بدون محدودیت کاربران به سرویس‌های مختلف ارائه شده می‌باشد و همچنین از حالت تحرک عمومی‌که اجازه تدارک سرویس‌های فراگیر و سازگار به کاربران را نیز می‌دهد، برخوردار است. شکل ذیل نشان دهنده نمای سطح بالای معماری NGN می‌باشد.
۴-۲-۴٫ معماری سرویس محور
معماری مبتنی بر سرویس (SOA) چارچوب کاربردی را فراهم می‌سازد که مشخص کننده مفهوم معماری در زمینه مشارکت سرویس اتصال آزاد می‌باشد. OASIS (سازمان پیشبرد استانداردهای اطلاعات ساختاری) مضمون  SOA را به شرح ذیل تعریف می‌کند: «نمونه‌ای برای سازماندهی و بهره‌برداری از قابلیت‌های توزیعی که ممکن است تحت کنترل حوزه‌های مالکیتی مختلف باشد». SOA فراهم آورنده ادوات یکنواخت در زمینه ارائه، اکتشاف، تعامل و استفاده از قابلیت‌ها در زمینه تولید تاثیرات مطلوب سازگار با پیش شرط‌ها و انتظارات قابل سنجش می‌باشد. شکل ذیل معرف معماری ساده شده SOA است.
۵-۲-۴٫ شبکه‌های همتا (نظیر به نظیر)
یک شبکه کامپیوتر همتا (P2P) از اتصال معکوس بین حاضرین در یک شبکه و پهنای باند انباشته حاضرین در شبکه بجای منابع متمرکز متعارف، جایی که تعداد نسبتا اندکی از سرورها ارزش کانونی را برای یک سرویس یا برنامه کاربردی فراهم می‌کنند، بهره‌می‌جوید. شبکه‌های همتا غالبا برای اتصال گره‌ها در بین اتصالات بزرگ شبکه‌های اقتضایی یا ad hoc مورد استفاده قرار می‌گیرند. مشارکت فایلهای محتوایی، شامل فایل‌های صوتی، ویدیویی، اطلاعاتی یا هر فایل دیگر با فرمت دیجیتال بسیار شایع گردیده است. داده‌های زمان حقیقی، نظیر ترافیک تلفنی، نیز همچنین با استفاده از تکنولوژی همتا انتقال می‌یابند. شکل ذیل معرف یک ساختار شبکه همتا (P2P) می‌باشد.
۱-۵-۲-۴٫ پوشش شبکه همتا بصورت ساختاری
شبکه‌های پوششی دارای یک توپولوژی مجازی ساختاری بر فراز سطح پروتکل انتقال پایه می‌باشند که باعث تسهیل در جستجوی قطعی شده و همگرایی را تضمین می‌نمایند. این ساختار بر مبنای یک یا چند تابع ریاضی می‌باشد که مشخص کننده چگونگی اتصال گره‌ها است. ساختار شبکه در تعامل با اقلام جستجوی مقید پوششی می‌باشد. به هنگامی‌گره‌ای با شکست روبرو می‌شود، الگوریتم‌های حفظ و نگهداری شبکه پوششی مکانیزم‌هایی را فراهم می‌آورند که به شبکه اجازه خواهند داد تا نسبت به بازیافت و ساخت مجدد یا نگهداری یک ساختار متناسب شبکه اقدام نمایند. داده‌های جستجو یا مراجعه بر مبنای شناسه‌هایی می‌باشند که از محتوا نشات گرفته و بنابراین بطور مستقیم از جستجوی مبتنی بر عبارت کلیدی پشتیبانی نمی‌کنند. روش بکار گرفته شده جهشهای جستجوی کافی و کارا (با استفاده از O(Log N)) را عرضه داشته و از خصیصه‌های متناسبی برخوردار می‌باشد. نمونه‌های مربوطه عبارتند از Chord، Plaxton، Pastry، Tapestry، CAN، Kademlia، Bamboo، Koorde، Tourist و Z-Ring.
۲-۵-۲-۴٫ درک شبکه پوششی همتا (P2P)
گره‌های پوششی بر مبنای برآوردهای غیر مرتبط با محتوا به شبکه متصل می‌شوند نظیر مرتبه ـ اتصال، سرعت اتصال و حتی مجاورت فیزیکی که باعث ایجاد یک توپولوژی اتصال تصادفی می‌شود. حفظ و نگهداری اتصالات ساده‌تر از ساخته‌های P2P است. عدم گارانتی در زمینه همگرایی و توپولوژی بصورت غیر قطعی خواهد بود. اسلوب‌های P2P غیر ساختاری مدیریت همبندی مناسبی را عرضه داشته و از  مدیریت اعضای، تراز بار، حفظ مسیریابی و ترمیم اتوماتیک برخودار است. مثالهای مربوطه عبارتند از : BitTorrent، eDonkey، Scamp، Kelips و BISON.
۵-۳-۲-۴٫ شبکه پوششی P2P سلسه مراتبی
در یک ساختار P2P سلسله مراتبی، همتایان در گروه‌های مشخصی دسته‌بندی می‌گردند و هر گروه دارای سرویس جستجو و شبکه پوششی میان‌گروهی اتوماتیک می‌باشد. این گروه‌ها خود در یک شبکه پوششی سطح بالا دسته‌بندی می‌گردند. جهت یافتن یک همتا که مسئول یک کلید می‌باشد، شبکه پوششی سطح بالا در ابتدا باید گروهی که مسئول آن کلید است را بیابد. پس از آن گروه کلید از شبکه پوششی میان‌گروهی جهت تعیین همتای خاص که مسئول آن کلید است استفاده می‌کند. چنین ساختاری باعث تسهیل در زمینه پیاده‌سازی یک سرویس جستجوی P2P در مقیاس زیاد از طریق فراهم آوردن استقلال مدیریتی برای سازمانهای مشارکت کننده خواهد شد. روشهای P2P از خصیصه‌های ایزولاسیون خطای مناسب، امنیت، استفاده از حافظه پنهان، بهره‌برداری موثر از پهنای باند و انطباق با شبکه فیزیکی اصلی برخوردار می‌باشند. مثالهای مربوطه عبارتند از: HiScamp، Canon و Cyclone.
۴-۵-۲-۴٫ شبکه پوششی P2P معنایی
آن دسته از پوششهای شبکه‌ای که بر مبنای استدلال شهودی (هستی‌شناسی) یا ذهنی می‌باشند معمولا تحت عنوان شبکه‌های پوششی P2P معنایی خوانده می‌شوند. در چارچوب این مورد، انتشار کلیه پرس و جوها در زمینه کلیه منابع اطلاعاتی بطور مشهود دارای مقیاس موثر و کارا نمی‌باشد. مقیاس پرس و جوی درهم، نیز راه حل موثری را برای پرس و جوهای پیچیده نظیر پرس و جوهای تقریبی، پرس و جوها در محدوده خاص و پرس و جوهای متنی را فراهم نمی‌آورد. بنابر این بهتر است تا این پرس و جوها بگونه‌ای مسیر داده شوند تا به سمت جفت‌ها یا همتایانی رهنمون شوند که به احتمال بیشتری دارای پاسخ‌های مربوطه می‌باشند. محتوای به اشتراک گذاشته شده غالبا دارای ساختار هستی‌شناسانه‌ای می‌باشد (نظیر موسیقی، فیلم یا مقاله‌های علمی). مثالهای مربوطه عبارتند از: EZSearch، pSearch و Google SON.
 
۶-۲-۴٫ سرویس وب
سرویس وب بعنوان یک الگوی سرویس مهم برای اینترنت مورد شناسایی قرار گرفته است که همچنان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. این سرویس ارائه دهنده خدمات جدید مفید بسیاری بوده است و شامل Web 2.0 می‌باشد که برای ارائه قابلیت‌های سرویس بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳-۴٫ نیاز برای NGSON
با توجه به تکثیر سرویس‌ها و نیاز برای فراهم آوردن تجربه غنی‌تر برای کاربران که از سوی سرویس‌های ترکیبی از شبکه‌ها و تکنولوژی‌های مختلف عرضه می‌گردند، پیچیدگی یک معماری واحد به میزان گسترده‌ای افزایش یافته است. اپراتورها/ فراهم آورندگان سرویس نمی‌توانند پاسخ مناسبی را از نقطه نظر چشم‌انداز تجاری به هنگام بررسی استفاده بالقوه چارچوب‌های تکنولوژیکی جاری در این زمینه فراهم آورند.

شبکه پوششی سرویس نسل بعد

 

۵- چارچوب NGSON
انگیزه‌های مرتبط با بخش ۴ ما را به سمت بررسی چارچوب NGSON هدایت می‌کند که در آن کاربران در یک محیط مشارکتی همانگونه که در شکل ذیل نشان داده شده است با یکدیگر در تعامل می‌باشند.
چارچوب NGSON در مضمون عناصر ذیل، که در زمینه انتقال اطلاعات از ارائه دهنده خدمات به مشتری و محاسبات مالی کاربرد منابع می‌باشند، تشریح می‌گردد.

شبکه پوششی سرویس نسل بعد

 

۶- توابع سرویس شبکه پوششی
سرویس شبکه پوششی فراهم آورنده مضامینی، در لایه سرویس، و توابعی است که کنترل کننده روال های بهینه سازی در لایه شبکه می‌باشد.
۱-۶٫ توابع وابسته به سرویس
توابع وابسته به سرویس مواردی از لایه سرویس به شمار می‌آیند که به طور اولیه با دیگر توابع سرویس – مدار در تعامل هستند.
۱-۱-۶٫ آدرس دهی سرویس
مکانیزم های شناسایی سرویس جهت آدرس دهی سرویسهایی بت مقیاس بزرگ در شبکه های و حوزه های ناهمگن به کار گرفته می‌شود. چنین مکانیزم هایی در ارتباط با آدرس دهی در طول اینترنت می‌باشد و از اینرو طرح آدرس دهی آنها بر مبنای IP خواهد بود.
 
۲-۱-۶٫ تعامل سرویس
NGSON فراهم آوردنده یک پروتکل مشترک جهت استاندارد سازی روشی است که بر مبنای آن تعامل سرویس با استانداردهای صنعتی برقرار می‌شود. چنین موضوعی بطور موثر باعث ارتقای بهره گیری مجدد از سرویس و مخصوصا به هنگامی‌خواهد شد که اپراتورها خواسته باشند نسبت به ترکیب یا بوجود آوردن سرویس های جدید بر مبنای سرویس های موجود اقدام نمایند.
۳-۱-۶٫ مسیریابی سرویس
مسیریابی سرویس بر مبنای خط مشی اپراتور و محتویات آن مشخص خواهد شد (نظیر سطح QoS مورد نیاز، نوع سرویس نظیر زمان حقیقی در برابر داده ها، طبیعت جریان یا استریم داده‌ها نظیر I-frame در برابر B-frame و نوع ترمینال نظیر مونیتور TV در برابر PDA). برای تعداد زیادی از سرویس ها و منابع، مخصوصاً مواردی که تحت مالکیت کاربران می‌باشند، مسیریابی سرویس توزیع شده بدون سرورهای دیرکتوری/LOOKUP متمرکز باعث خواهند شد تا مقیاس پذیری ارتقاء یافته ای برای NGSON فراهم شود و علاوه بر این استقلال و خودمختاری قابل توجهی نیز در برخی از مضامین شبکه های  ادهوک یا شبکه های اقتضایی (ad-hoc) فراهم گردد.
۴-۱-۶٫ رجیستر نمودن / دیسکاوری سرویس
جهت بکارگیری یک الگوی تعامل SOA، سیستم NGSON توابع رجیستر دینامیکی سرویس و دیسکاوری را فراهم ساخته است. تابع رجیستر / دیسکاوری سرویس نه تنها بر روی تعامل سرویس ها تمرکز دارد بلکه شامل QoS، SLA و سیاست های حاکم بر سرویس های عرضه شده نیز خواهد بود.
۵-۱-۶٫ برقرای و توافق سرویس
به منظور استقرار شبکه بندی بین سرویس ها، NGSON یک پلتفرم برقراری و توافق را فراهم آورده است که بر مبنای آن می‌توان نسبت به مشخص نمودن چارچوب های SLA و خط مشی های مربوطه اقدام نموده و موارد مرتبط با آن را به صورت اتوماتیک انجام داد. SLA ها را می‌توان به صورت دینامیکی در شبکه پوششی به کار گرفت و این پوشش قابلیت خود سازمانی از طریق چنین مفهومی در محدوده محیط های مدیریت شده را خواهد داشت. نیت این اصول دینامیکی مشخص شده کاهش OPEX برای ارائه دهندگان سرویس می‌باشد.
۶-۱-۶٫ منابع رجیستر / دیسکاوری متادیتا
همراه با بهره‌گیری از روال رجیسترینگ/ دیسکاوری، پروتکل دسترسی به منابع مختلف (ویدئو، مستندات، موسیقی و صفحات وبی و غیره) جهت سرویس های مشخص شده به منظور فراهم آوردن و اعمال منابع ناهمگن یکی از موارد مهم در این عرصه می‌باشد. هیچ گونه پروتکل دسترسی استاندارد مشترکی برای سرویس ها به منظور دسترسی به منابع، بصورت یک روش استاندارد شده، وجود ندارد. NGSON پروتکل مشترکی را جهت دسترسی به چنین داده هایی فراهم خواهد آورد. از طرف دیگر، به منظور ارتقای به اشتراک گذاری منابع در بین سرویسها، داده‌های غیر ساختاری به وسیله زیرساختهای NGSON سازماندهی خواهد شد. چنین تابعی باعث مجزا نمودن ارتباطات در بین سرویس ها و منابع از طریق دیسکاوری دینامیک منبع خواهد شد.
۷-۱-۶٫ QoS سرویس
QoS انتها به انتها یک مفهوم مرکزی را برای NGSON تشکیل می‌دهد. NGSON به عنوان یک پل ارتباطی بین سرویسها و شبکه‌های حامل عمل می‌نماید آن هم به هنگامی‌که تعاملات بین سرویس درخواست داشته باشد تا شبکه حامل نسبت به پشتیبانی ضروریات QoS اقدام نماید. مفهوم QoS شبکه سرویس به صورت مضمون شبکه‌ای سنتی آن نخواهد بود بلکه شامل کیفیت لایه سرویس خدمات (SLA) می‌باشد. شبکه سرویس QoS نیز در این مبحث شامل می‌شود، اما این مورد محدود به پهنای باند، زمان پاسخ سرویس و رزولوشن و اندازه رسانه و هزینه نخواهد بود.
۸-۱-۶٫ اطمینان و امنیت
NGSON این اطمینان را حاصل خواهد آورد که تعاملات در محدوده شبکه پوششی NGSON به صورت مطمئن و ایمن انجام خواهد شد. زیرساختار شبکه سرویس از روال تصدیق ابتدایی و محافظت جامعیت پیام پشتیبانی می‌نماید و در عین حال روالهای رمزنگاری نیز این اطمینان را حاصل خواهند نمود که اشخاص ثالث قابلیت کشف رمز مفاهیم یک پیام را نخواهند داشت. NGSON از امنیت توزیع شده و خصیصه ورود به سیستم که سبب خواهد شد تا کاربران بتوانند به سرویسها در داخل NGSON دسترسی داشته باشند پشتیبانی می‌نماید.
۹-۱-۶٫ قابلیت های اتوماتیکی یا خودسازمان دهی
NGSON به عناصر فیزیکی خود امکان می‌دهد تا قابلیت خود سازماندهی را داشته باشند. یک سیستم خود سازماندهی شده نه تنها می‌تواند رفتار خود را منطبق سازد، بلکه ‌قابلیت بوجود آوردن سازماندهی خاص خود را نیز خواهد داشت. چنین سازمانی تحت عنوان ساختار دارای تابع تعریف می‌شود. ساختار به معنای آن می‌باشد که مولفه ها یا اجزای یک سیستم با یک نظم خاص مرتب و سازماندهی شده اند و در بردارنده ارتباطاتی هستند که باعث جامعیت اجزا به عنوان یک مجموعه کلی می‌شوند و علاوه بر این مضامین مجزا نیز که متمایز کننده زیرسیستم ها هستند جهت ممانعت از تداخل بکارگرفته می‌شوند. تابع نیز به معنای آن است که چنین ساختاری به گونه‌ای سازماندهی شده است تا آنکه بتواند اهداف خاصی را جامه عمل بپوشاند.
۲-۶٫ توابع وابسته به انتقال
توابع وابسته به انتقال جزء آن دسته از لایه سرویس به شمار می‌آیند که به صورت اولیه در تعامل با توابع لایه انتقال هستند.
۱-۲-۶٫ بهینه سازی ترافیک شبکه
سرویس ها و منابع در بین کاربران و سرویس های دیگر به اشتراک گذاشته می‌شوند که خود ممکن است باعث بوجود آوردن ترافیک انتها به انتهای زیادی در شبکه انتقال شوند. جامعیت هوشمندانه چنین ترافیک به اشتراک گذاشته شده‌ای باعث می‌شود تا جریان های حشو یا تکراری حذف گردیده و از اینرو سبب حفظ منابع لایه شبکه، نظیر پهنای باند، خواهند شد. NGSON باعث فراهم آوردن قیود هوشمندانه اطلاعات شبکه، به منظور بهینه سازی عملکرد لایه انتقال، می‌شود.
۲-۲-۶٫ آگاهی سرویس
مشتریان به دنبال بقچه ها و انتخاب های وابسته به سرویس یا خدمات بیشتری می‌باشند. به منظور راضی نگه داشتن مشتریان در این زمینه، حامل ها یا ارائه دهنده خدمات قادر خواهند بود تا نسبت به ترکیب کلیه سرویس ها در یک شبکه واحد با استفاده از یک QoS سرویس اقدام نمایند. اغلب حامل ها چنین دیدگاهی را انتخاب می‌کنند و آن را به صورت همگرا در یک شبکه IP مورد استفاده قرار می‌دهند، چرا که هزینه های آن کمتر می‌باشد. اما ذکر این نکته ضروری خواهد بود که چنین مضمونی باعث آن خواهد شد تا QoS فشار اضافی را بر روی شبکه وارد سازد. انواع سرویس های مختلف نیازمند سطوح مختلف QoS می‌باشند، بنابراین عناصر شبکه IP همگرا شده (شامل عناصر دسترسی و هسته) می‌بایست آگاه از سرویس باشند: NGSON می‌بایست قابلیت تشخیص نوع سرویس (صدا، ویدئو یا داده) را داشته باشد و بتواند سطح QoS مناسب آن را اعمال نماید.
۳-۲-۶٫ آگاهی از محتوا
آگاهی از محتوا شامل اجزایی از شبکه خواهد شد که از آگاهی کافی در خصوص هر یک از اطلاعات یا داده هایی برخوردارند که برای مشخص نمودن موقعیت هویت مشارکت کنندگان از آنها استفاده می‌شود. چنین هویت هایی شامل کاربران، سرویس ها، شرایط محیطی و غیره خواهد بود و داده‌های آن بر روی وضعیت دینامیکی عملیات سرویس تأثیر خواهد داشت. NGSON قابلیت تعامل با تابع مورد بحث را خواهد داشت (نظیر موردی که برای سطح QoS مورد نیاز می‌باشد، نوع سرویس نظیر زمان حقیقی در برابر داده، طبیعت جریان داده نظیر I-frame در برابر B-frame و نوع ترمینال نظیر مانیتور TV در برابر PDSها یا دستیارهای دیجیتال). چینن مواردی قابلیت پشتیبانی توابع دیگر نظیر مسیریابی، ارسال پیام، انطباق و خود سازماندهی را خواهند داشت.
۴-۲-۶٫ امنیت
امنیت در NGSON فراهم آورنده ساختاری است که تعریف کننده و اعمال کننده ارتباطات بین قواعد، محتوا و منابع مخصوصاً با توجه به مضمون دسترسی می‌باشد. چنین مواردی شامل چارچوبی برای مشخص نمودن تعاریف مرتبط و همچنین ادواتی جهت اعمال رویه‌های آن خواهد بود. بر این مبنا روال های کلیدی متعددی را می‌توان در فرآیند امنیتی بکار گرفت، شامل روال های شناسایی، تصدیق و دسترسی (کنترل). پایه و اساس بکارگیری چنین مواردی بر مبنای نیاز جهت تعریف قواعد و ارتباط آنها با فرآیندها و منابع و همچنین هریک از آنها خواهد بود. مفاهیم سطح بالا  نظیر حریم خصوصی، گمنامی ‌و تصدیق به صورت احتمالی در یک حالت همپوشانی و به صورت تعاریف قاعده مند بکار گرفته شده و از یک خط مشی های مرتبط سرچشمه گرفته‌اند. امنیت توأم با موفقیت می‌تواند از قواعد و ارتباطات مرتبط پشتیبانی نماید.
توابع امنیت شبکه، مشابه با IMS و موارد ارتقا یافته برای دسترسی فراگیر به صورت ایمن به عنوان بخشی از NGSON پیاده شده و در سطوح کاربردی و سرویس های مدنظر اعمال گردیده اند.
۵-۲-۶٫ اعمال خط مشی دینامیکی
NGSON قابلیتهای را دارا می‌باشد: محاسبه دینامیکی، انتخاب و احتمال بهینه سازی (چندگانه) مسیرها (که به وسیله ادوات مشارکت کننده جهت ارسال ترافیک به کاربران نهایی بر مبنای نوع خاص سرویس مورد استفاده قرار می‌گیرند)، مهندسی ترافیک و امنیت بر مبنای خط‌مشی‌هایی که می‌بایست آنها را در مقیاس مشخص شده در یک حوزه ‌(یعنی مجموعه ای از ادوات شبکه بندی که به وسیله هویتهای منحصر بفرد جهانی مدیریت شده اند) یا ناحیه ای از حوزه ها (نظیر نواحی شهری) اعمال نمود.
۶-۲-۶٫ قابلیت های خودسازماندهی و استقلال
خود سازماندهی در سطح شبکه به عنوان پذیرش پارامترهای شبکه بندی می‌باشد که از مضامین خاص همچون کاربران، سرویس ها، کیفیت، تجربه و موارد دیگر نشأت گرفته است- خود سازماندهی مرکزی شبکه – موردی که از جریان دینامیکی، تصمیمات مربوط به مسیریابی در شبکه متصل شده فیزیکی پشتیبانی می‌نماید. امر خود سازماندهی بر روی سازماندهی شبکه که ناشی از محتوا یا مضمون آن می‌باشد تأثیرگذار خواهد بود.
۳-۶٫ تدارک سرویس، توابع مرتبط با عملیات و مدیریت شبکه
توابع NM و  OSS/BSS جزء آن دسته از توابع خارج از لایه های سرویس و انتقال به شمار می‌آیند که در تعامل با توابع داخل لایه های سرویس و انتقال می‌باشند تا آنکه مواردی چون مدیریت شبکه، تدارکات سرویس و توابع عملیاتی، که بعنوان موارد کلیدی جهت پیاده سازی یک رویه تجاری توأم با موفقیت برای ارائه دهندگان خدمات و اپراتورها به شمار می‌آید، بخوبی اعمال گردند.
 
۱-۳-۶٫ ایجاد مولفه های تجاری
به منظور ارائه سرویسها، بعنوان سیستم های کاربردی به اشخاص ثالث یا کاربران، لازم است تا ویژگی های مربوط به مشخص نمودن مولفه های ذیل مدنظر قرار گیرند:
۱-۱-۳-۶٫ مدلسازی سرویس
مدلسازی سرویس NGSON به عنوان یک امر مهم تلقی می‌گردد به گونه ای که مشاغل مختلف می‌توانند به آسانی نسبت به مدیریت سرویس های ایجادی با استفاده از شبکه‌ها، سرورها و منابع دیگر اقدام نمایند. مدلسازی سرویس به عنوان راهکاری جهت برقراری ارتباطات و مشارکت و همکاری بین طراحان، متخصصین پیاده سازی سیستم، اپراتورها و کاربران مطرح می‌باشد و بوجود آورنده اطلاعاتی است که می‌توان آن را به سادگی به اشتراک گذاشت، آن را دنبال نمود و تحت کنترل و بازنگری قرار داد. چنین اطلاعاتی مهم تلقی می‌شوند چرا که سرویس های پیچیده غالباً به وسیله اشخاص مختلفی که نقش های متفاوتی را ایفا می‌کنند، ایجاد می‌گردند.
۲-۲-۳-۶٫ ایجاد و ترکیب سرویس
به منظور پاسخ به نیازهای مشتریان به صورتی سریع و کوتاه با توجه به چرخه حیات توسعه سرویس، NGSON ارائه دهنده یک مکانیسم چرخه ای انعطاف پذیر برحسب تقاضا می‌باشد. NGSON بر روی ترکیب دینامیکی سرویس که پیوند دهنده مولفه ها و اجزای مختلف سرویس به یک روال عرضه شده سرویس جدید می‌باشد اقدام می‌نماید. بر این مبنا، این موضوع را می‌توان به عنوان یک روش کم هزینه جهت برآورده سازی نیاز کاربران مدنظر قرار داد. ترکیب سرویس به عنوان بخشی از حوزه NGSON مطرح می‌باشد، اما هویت منطقی که به طور حقیقی باعث برقراری پیوند می‌شود ممکن است یا اینکه حتی ممکن نیست بر روی لایه زیرساختار NGSON موجود باشد.
۳-۱-۳-۶٫ پیاده سازی سرویس
تابع پیاده سازی سرویس باعث بهینه سازی رویه پیاده سازی سرویس می‌شود و از اینرو آن را به سادگی و سرعت در دسترس کاربران قرار می‌دهد.
NGSON را می‌توان به عنوان یک مقیاس لایه ای بزرگ برای شبکه سرویس مدنظر قرار داد. از اینرو، تابع پیاده سازی سرویس به طور اتوماتیک فراهم خواهد شد، مخصوصاً با توجه به نگرش پیاده سازی در امتداد شبکه های ناهمگن. یک تابع پیاده سازی سرویس اتوماتیک باعث خواهد شد تا بتوان از قابلیت های پیچیده و توزیعی که در عناصر شبکه موجود می‌باشند به خوبی استفاده نمود، مخصوصاً به هنگامی‌که مواردی چون نصب سرویس های جدید مدنظر باشد. بر این اساس، چنین روال هایی به صورتی موثرتر از رویه های مبتنی بر مدیریت شبکه های متمرکز سنتی اعمال خواهند شد. روال نصب نیز سریعتر بوده و استفاده از منابع عملکردی نیز بهینه سازی شده اند.
۲-۳-۶٫ مدیریت چرخه حیات زمان- اجرای سرویس
NGSON باعث فراهم آمدن تابع مدیریت چرخه حیات زمان اجرای سرویس ها می‌شود و دارای جزئیاتی در زمینه ویژگیهای مرتبط با عملیات سرویس نظیر عملیات فعال، غیرفعال، خطا، اجرا، تدارک و شروع است.
۳-۳-۶٫ مشارکت سرویس به سرویس (SLAs ، خط مشی ها)
NGSON فراهم آورنده یک سکو یا پلتفرم برای SLA و خط مشی های مرتبط در زمینه فراهم آوردن دینامیکی عناصر شبکه می‌باشد. این SLA ها و خط مشی‌های مطرح شده در مراحل بعدی در مذاکرات و موافقات آتی سازماندهی دینامیکی شبکه سرویس در محدوده ای از محیط های مدیریت شده به کار گرفته خواهند شد.
یک رویه گردش کار می‌تواند معرف یک سرویس ترکیبی باشد که به صورت ابتدایی حول و هوش کاربرد تشریح معانی سرویس عمل می‌نماید. به منظور ارتقای تجربه سرویس به کاربران- خط مشی های مبتنی بر کاربران و موافقت نامه های سرویس سطح اپراتور را می‌توان مورد استفاده قرار داد تا آنکه نسبت به شناسایی یک وضعیت مشارکتی بالقوه بین سرویس ها اقدام نمود. به طور مثال، در صورتی که یک گردش کار دارای سرویس جستجو به عنوان یکی از گره های آن باشد، بنابراین سرویس واقعی می‌بایست در زمان اجرا شامل گردیده که بر مبنای هزینه کاربر تعیین خواهد شد. در صورتی که کاربری خواسته باشد نسبت به پرداخت هزینه جستجو اقدام نماید، یک سرویس جستجو از یک ارائه دهنده سرویسی، که در انطباق با این هزینه می‌باشد، می‌تواند در چنین راهکاری در نظر گرفته شود. در غیراین صورت، می‌توان از یک سرویس جستجوی مجانی استفاده نمود. چنین تفاوتی، برحسب تجربه مربوط به اجرای این گردش کار، برای کاربر محرز خواهد بود.
۴-۳-۶٫ اطمینان از سرویس
NGSON فراهم آورنده تابع نظارت بر سرویس می‌باشد تا این اطمینان حاصل آید که آیا چنین سرویسی فراهم آورنده مضامین دارای کیفیت برحسب QoS مشخص شده خواهد بود یا خیر. این تابع مسئول جمع آوری و نظارت بر داده ها در طی روال اجرای سرویس می‌باشد و پس از آن نیز مسئولیت بهره برداری از داده ها جهت ارتقای انتخاب سرویس ها برای ترکیب و همچنین ارتقای تصمیم های استراتژی سرویس را خواهد داشت.
۵-۳-۶٫ FCAPS
NGSON در تعامل با اصول اساسی و مفید مدیریتی می‌باشد که شامل موارد ذیل می‌باشند:
مدیریت خطا، مدیریت پیکربندی، مدیریت حسابداری، مدیریت عملکرد و مدیریت امنیت.
۶-۳-۶٫ تابع فراهم آوردن سرویس
تابع تدارک سرویس نقشی مشابه با سرور کاربردی را دارد که وظیفه آن فراهم آوردن لاجیک سرویس، اجرا و قابلیت ایجاد سرویس می‌باشد. اعضای این بخش قابلیت دسترسی به تابع ارسال سرویس را خواهند داشت که از طریق آن سرویسها را می‌توان بوجود آورده و آنها را از با توجه به کاهش زمان عرضه بازاری به مشتریان عرضه داشت.
NGSON توابع فوق را برای اجزای موجود در شبکه سرویس فراهم می‌آورد.
 

شبکه پوششی سرویس نسل بعد

 

۷- ملاحظاتی در زمینه استاندارد سازی
چارچوب NGSON نگرش بالاتری را زمینه آینده شبکه سرویس برای ما فراهم می‌آورد. مسایل بالقوه‌ای که در این مبحث ذکر گردیدند و می‌توان آنها را در زمینه روال‌های استاندارد سازی مد نظر قرار داد عبارتند از :
  • توابع خاص سرویس : آدرس دهی سرویس، مسیریابی سرویس، QoS شبکه سرویس و قابلیت‌های خود سازمانی.
  • توابع خاص شبکه: آگاهی از سرویس، آگاهی از محتوی، پیاده‌سازی خط‌مشی‌های دینامیکی و قابلیت‌های خودسازماندهی.
  • تدارک سرویس، عملیات و توابع مرتبط با شبکه مدیریتی: مدیریت چرخه حیات زمان اجرای سرویس، مشارکت سرویس به سرویس، نظارت بر سرویس و FCAPS.
برخی از این توابع بطور احتمالی دارای استانداردهایی می‌باشند و یا آنچه در برخی از سازمان‌های توسعه دهنده استاندارد مورد بازنگری قرار گرفته‌اند. بر این مبنا، NGSON نیز مشخصه‌های مربوطه را در بر خواهد داشت. گروه کاری NGSON سعی دارد تا نسبت به برپایی روابط گسترده بر اساس آنچه انجام شده است گام بردارد و در تعامل با دیگر سازمان‌ها به فعالیت بپردازد. NGSON WG هیچ‌گونه تمایلی جهت انجام کارهایی که دیگران انجام داده‌اند نخواهد داشت. WG تنها بر روی آن دسته از توابعی کار خواهد نمودکه در هیچ جای دیگری هنوز اعمال نشده‌اند.

شبکه پوششی سرویس نسل بعد

 

۸- سناریو‌ها
۱-۸٫ هشت نکته از سناریو IPTV و تحرک در NGSON
تشریح محیط –  توپولوژی NGSON
هویتها
مسیر یاب سرویسNGSON: این سیستم هویتی به شمار می‌آید که میزبان رویه‌های ارسال یک درخواست سرویس به یک گره سرویس (چه یک گره همتا چه یک سرور) خواهد بود، جاییکه ب‌توان چنین تقاضایی را اجابت کرد.
سرور IPTV: این سرور نیز جزء هویتی به‌شمار می‌آید که فراهم آورنده سرویس IPTV می‌باشد.
سرور اعلان: این سرور نیز دارای هویتی می‌باشد که بر مبنای آن سبب فراهم آمدن سرویس اعلانات می‌گردد.
سرور حضور : این سرور نیز به عنوان هویتی مطرح است که فراهم‌آونده اطلاعات حضور در ارتباط با یک کاربر می‌باشد.
سرور کتاب آدرس کاربر: این سرور نیز به عنوان هویتی به‌شمار می‌آید که ارائه دهنده لیست آدرس کاربران می‌باشد.
سرور دیسکاوری : این سرو نیز هویتی است که فراهم آورنده اطلاعات ایستایی سرویس‌ها همانند تشریح کلاس سرویس، میانجی یا رابط، ارائه دهنده، QoS، SLA و غیره می‌باشد. این سرور در ارتباط با سرویس انتشار یا اعلان و دیسکاوری خواهد بود .
سرور رجیستر : این سرور نیز به‌عنوان هویتی مطرح است که فراهم آورنده اطلاعات دینامیکی سرویس‌ها نظیرID سرویس، وضعیت سرویس،  آدرس خانه سرویس و غیره می‌باشد.
سرور ترکیبی: که به‌ عنوان هویتی ب‌شمار می‌آید که ارائه دهنده قابلیت‌های ترکیب سرویس است.
سرویس کاربردی: هویتی است که میزبان سرویس‌ها خواهد بود.
وظایف
بازیگر اولیه: کاربر نهایی (مشتری جهت دسترسی به سرویس IPTV مبالغی را پرداخت می‌کند)
افراد بهره‌بردار: اپراتورها، ارائه دهندگان سرویس، ارائه دهندگان محتوا
آنالیز سناریو
قصد و هدف: ارتقای تجربه کاربر از طریق جامعیت اعلانات کاربر با سیستم کاربردی IPTV بر مبنای ترجیحات کاربر.
۲-۸٫ ترکیب سرویس دینامیک در محیط متحرک یکپارچه
تشریح محیط
توپولوژی استفاده شده NGSON

شبکه پوششی سرویس نسل بعد

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.