مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

صدمات شدید بین بازیکنان فوتبال

صدمات شدید بین بازیکنان فوتبال

صدمات شدید بین بازیکنان فوتبال – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه  تربیت بدنی – ورزش
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ورزش - ایران ترجمه - Irantarjomeh

شماره
۰۲
کد مقاله
SPORT02
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
صدمات شدید در بین بازیکنان فوتبال – فاکتورهای مهم و تاثیرگذار
نام انگلیسی
Severe Injuries in Football Players
تعداد صفحه به فارسی
۴۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۳۸
کلمات کلیدی به فارسی
صدمات شدید، بازیکنان فوتبال
کلمات کلیدی به انگلیسی
Injuries, Football Players
مرجع به فارسی
ژورنال پزشکی ورزشی آمریکا
مرجع به انگلیسی
American Journal of Sport Medicine
کشور

 

صدمات شدید در بین بازیکنان فوتبال

فاکتورهای مهم و تاثیرگذار

ژورنال پزشکی ورزشی آمریکا

اهداف این بررسی، تجزیه و تحلیل فاکتورهای مرتبط با صدمات شدید بازیکنان فوتبال در سنین مختلف (۱۴ تا ۴۲ سال) و در سطوح مختلف از نظر مهارت (تیمهای محلی تا تیمهای رده اول لیگ) می‌باشد. در جمهوری چکسلواکی تحقیقی بر روی ۳۹۸ بازیکن برای مدت یکسال انجام پذیرفت که در آن  ۶۸۶ مورد صدمه ثبت شده است. از این تعداد، ۱۱۳(۵/۱۶%) جراحات شدیدی را متحمل شدند. پرونده کامل پزشکی برای ۹۷ نفر(۸۶%) از اشخاصی که جراحات شدیدی متحمل شده بودند تشکیل گردید که همراه با جزئیات مربوطه می‌بود. ضربه منجر به جرح  علت  ۵/۸۱%  از صدمات بوده و بکارگیری نیرو بیش از حد توان نیز علت ۵/۱۸% از صدمات بوده است.
مقدمه
بسیاری از مطالعاتی که انجام پذیرفته و یا در حال انجام می‌باشند صدمات وارده به بازیکنان در بازی فوتبال و خطرات مرتبط با آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. این مطالعات یافته‌های زیادی داشته‌اند. دلیل این امر در وهله اول بواسطه روشهای مختلف استفاده شده توسط آنها می‌باشد. ظوابطی که برای تشریح شدت صدمه در اینگونه مطالعات بکار رفته شده است، بندرت با هم مطابقت دارند. جزئیات صدمات شدید یا بر مبنای گزارشات موردی وقایع مهلک بوده است یا آنکه براساس صدمات وارده به بخشهای خاصی از بدن نظیر زانو، قوزک پا،  کفل و ستون فقرات گردن گزارش شده است.

 

روشها و مواد
پس از انجام آزمایشات مقدماتی، کلیه تیمها بصورت هفتگی تحت مراقبت پزشکی قرار داشته و مستندات پزشکی هر یک از بازیکنان شامل صدمات و ناراحتیهای آنها ثبت می‌شود. پس از گذشت یکسال، از کلیه بازیکنانی که دچار صدمه‌دیدگی شد‌ه‌اند درخواست می‌شود تا به یک جراح ارتوپدی(JC) مراجعه نمایند. پزشک ارتوپد نیز به نوبه خود یکسری از آزمایشات بالینی را بر روی بازیکنان انجام داده و تاریخچه پزشکی آنها را ثبت می‌نماید.
تعریف آسیب دیدگی شدید
تعاریف گسترده‌ای برای شدت آسیب‌دیدگی وجود دارد. در بررسی جاری، دسته‌بندیی که براساس طول دوره ناتوانی می‌باشد مورد استفاده قرار گرفته است. مشابه چنین روشی توسط اشخاص گوناگون بکار گرفته شده است(۱۲، ۳۳، ۲، ۱۷، ۳۸، ۴۰).
نمونه
جمعیتی شامل ۳۹۸ نفر از بازیکنان جمهوری چک در آزمایشات مقدماتی(رفرانس ۲۸،۲۹و۴۸) برای مدت یکسال(رفرانس ۴۰) شرکت داشته‌اند. همچنین ۲۶۴ نفر نیز بصورت هفتگی و کامل تحت نظر قرار گرفتند. با این وجود، برای بازیکنانی که بدلایل مختلفی در این تحقیق حاضر نشدند(رفرانس ۴۰) ، اطلاعات آسیب دیدگی شدید آنها نیز مهیا گردیده است.

 

تحلیل آماری
داده‌های مربوطه از طریق یک کامپیوتر اپل‌مکینتاش، با استفاده از برنامه Office مایکروسافت، StatView(نگارش ۵/۴، موسسه SAS) و SPSS(نگارش ۱/۶ شرکت SPSS)  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روشهای بکار رفته شامل روشهای فراوانی، جدول متقاطع، تشریحی و میانگین می‌گردید. تفاوتهای بین گروهها با استفاده از t-test یا آزمون Chi-square  مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج
تشریح کلیه صدمات شدید
تعداد ۶۸۶ آسیب به کلیه بازیکنان در این تحقیق وارد آمد. ۱۱۳ مورد(۵/۱۶%) از این آسیبها شدید می‌بود. تعداد ۹۷ مورد از آسیب‌دیدگی(۸/۸۵%) نیز در ۸۷ بازیکن با جزئیات مربوطه ثبت گردید.

 

تشریح بازیکنانی که بشدت آسیب دیده‌اند
سن. تناسب بازیکنانی که بشدت صدمه دیده‌اند در سه گروه سنی مشابه بوده است(کمتر از ۱۶ سال، ۷/۲۲%، ۱۵ نفر از ۶۶ نفر؛ ۱۶ الی ۱۸ سال، ۳/۲۵%، ۳۸ نفر از ۱۵۰ نفر؛ بیشتر از ۱۸ سال، ۷/۱۸%، ۳۴ نفر از ۱۸۲ نفر).

 

در بررسی ارتباط بین سن و نوع جراحت(شکل۱)، مشاهده گردید که در گروه سنی ۱۴ الی ۱۶ ساله صدماتی که غالبا وارد می‌آید، بطور ذاتی دارای شدت کمتری می‌باشند و اکثرا شامل مشکلات ستون فقرات(۲۴%)،  پیچ خوردگی مفاصل(۲۳%)، و کوفتگی (۲۳%) می‌باشند.

 

شرح صدمات
فصول فوتبال. تعداد صدمات منجر به جرح ثبت شده در  فصل پاییز در زمان مسابقات بیشتر است(تعداد ۳۹، ۴۹%). پس از آن فصل زمستان، مسابقات پیش از آغاز فصل(تعداد ۱۸،‌۲۳% )، فصل بهار در زمان مسابقات(تعداد ۱۷، ۲۲% ) و فصل تابستان، مسابقات پیش از آغاز فصل(تعداد ۵ ،‌۶%) قرار دارد. این آمار برای صدمات ناشی از استفاده توان بیش از حد بازیکنان مشابه می‌باشد: ۸ مورد صدمه در فصل، ۵ مورد در مسابقات پیش از آغاز فصل پاییز، ۳ مورد در مسابقات پیش از آغاز فصل تابستان و ۲ مورد در فصل بهار ثبت گردیده است.
پیامدهای آسیب‌دیدگی
داوری. داوران در ۹ مورد هیچگونه مجازاتی برای خطاها اعلام نداشتند(۳۳%). تنها ۹ مورد از خطاهای مرتکب شده که منجر به بروز صدمه شدید گردید با کارت زرد مواجه شدند و در هیچ یک از این موارد کارت قرمزی داده نشد. با این وجود، ۴۳ نفر از بازیکنان صدمه دیده کنترل بازی توسط داور را خوب دانسته، ۹ بازیکن آن را متوسط قلمداد نموده و تنها ۴ بازیکن آن را ناکافی پنداشتند.

 

بازی پس از صدمه. ۲۴ بازیکن پس از آسیب‌دیدن دست از بازی کشیده، ۱۳ نفر بعد از صدمه برای مدت کوتاهی بازی نموده، و ۱۷ نفر تا انتهای بازی با وجود آسیب‌دیدگی در زمین باقی ماندند.
 

 

آنالیز موقعیت آسیب‌دیدگی از نظر آناتومی
آسیب‌های زانو. از بین ۲۹ مورد آسیب‌دیدگی زانو، ۷ مورد آن بصورت پارگیهای کلی یا جزئی ACL بوده است، ۶ مورد مربوط به پارگی مینیسک، و ۱۶ مورد آن جزء آسیب‌دیدگیهای کم اهمیت‌تر بوده‌اند. اکثریت آسیب‌دیدگیهای زانو(۱۸ مورد از ۲۹ مورد، یا ۶۲%) غیربرخوردی بوده است(جدول ۱).

 

صدمات وارده بر ستون فقرات قفسه سینه و کمر. ۹ مورد کلی آسیب‌دیدگی جدی ستون فقرات به ثبت رسید. جدی‌ترین گلایه‌ها‌یی که با علایم تدریجی همراه …

 

صدمات کشاله ران. از بین ۸ مورد از  صدمات مربوط به کشاله ران، سه مورد از آنها بعنوان پارگیهای جزئی عضو مجاور ماهیچه‌های نزدیک به هم بوده است. ۱ مورد مرتبط با پارگی جزئی تاندون مجاور ماهیچه استخوان ران، و ۴ مورد مربوط به کشیدگی عضو مجاور ماهیچه‌های نزدیک به هم بوده است. یک بازیکن نیز بواسطه کشش ماهیچه‌ای، عضله نزدیک شونده دوسویه مزمن، تحت عمل جراحی قرار گرفت.

 

صدمات وارده به ران. از مجموع ۷ صدمه وارده به ران، ۴ مورد کوفتگی شدید بوده است. ۲ مورد از این کوفتگیها در ماهیچه چهارسر استخوان ران ، ۱ مورد در ماهیچه عضله نزدیک‌کننده شکمی و ۱ مورد نیز در ماهیچه‌‌های عقب ران روی داده است.     

 

صدمات شانه. ۶ مورد از آسیبهای شانه شامل ۳ مورد جداسازی مفاصل زائدهای ترقوه(درجه ۱و۲ )، ۱ شکستگی و۱ شکستگی مجدد ترقوه و ۱ مورد در رفتگی مفصل مربوط به گودی استخوان بازو می‌بود. 

 

آسیب‌دیدگیهای قسمت پایین پا. ۵ مورد صدمات قسمت پایین پا شامل ۲ آسیب‌دیدگی در ماهیچه نرمه سه سر، و ۳ مورد صدمه به تاندون آشیل بوده است. دو مورد از این آسیب‌دیدگیها بواسطه استفاده بیش از حد از توان شخصی بوده‌اند. پارگی جزئی ماهیچه‌های نرم بر اثر خطا در بازی، تکل از پشت، بوده است(جدول ۱).

 

صدمات پا (بجز قوزک).  دو مورد از صدمات شدید به پا جزء صدمات غیربرخوردی بوده‌اند و شامل شکستگیهای ناشی از اعمال فشار بر روی استخوان مشط پنجم پا در ناحیه محور انتهایی استخوان بوده است. هر دوی این صدمات در حقیقت نشانه بیماری بوده و یافته‌های رادیوگرافی در این خصوص نشان از تغییرات قبلی در وضعیت استخوانی بازیکنان بواسطه فشار بیش از حد بدانها بوده است.

 

صدمات سر. دو مورد صدمه شدید به سر وجود داشته است. اولین مورد شکستگی استخوان گونه و بینی بوده است و دومین مورد شکستگی دوبله فک بود. هر دوی بازیکنان به هنگام بازی و بواسطه انجام خطا بر روی آنها  صدمه دیده بودند. بازیکن اولی بر اثر تصادم مستقیم سر به سر مجروح شده و دومی بر اثر ضربه آرنج صدمه دیده بود. هر دوی این بازیکنان بزرگسال بودند‌(۶/۲۰ و ۲۸ سال). هیچگونه صدمه به مغز و آسیب‌دیدگی جدی بر اثر سر زدن به توپ گزارش نشده بود.
مباحث
تنها میزان اندکی از مطالعات مشخصی که در آن محققین، حوادث فوتبال را براساس سطوح مختلف مهارتی مورد ارزیابی قرار داده‌اند وجود دارد. معمولا در مطالعات صدمات جدی به همراه صدمات معمولی‌تر در یک گروه جای گرفته ولی در مطالعه جاری صدمات شدید بصورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
 
نتیجه‌گیری
در نهایت، نتایج تحقیق ما با نتایج تحقیقات پیشین انجام گرفته مطابقت دارد. البته تحقیقات قبلی بطور خاص صدمات شدید را مورد بررسی قرار نداده است.
ما عوامل خطرساز را به دو دسته فردی(عامل درونی) و محیطی(عامل بیرونی) طبقه‌بندی نمودیم. از این طریق ما دریافتیم که تاثیر مهمترین فاکتورها بر روی وقوع صدمات شدید را می‌توان بشرح ذیل خلاصه کرد:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.