مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ظرفیت سازی مدیریتی

ظرفیت سازی مدیریتی

ظرفیت سازی مدیریتی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 88000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

ظرفیت سازی مدیریتی

شماره      
۹۴
کد مقاله
MNG94
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ظرفیت سازی مدیریتی
نام انگلیسی
Management Capacity Building
تعداد صفحه به فارسی
۸۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۴۰
کلمات کلیدی به فارسی
ظرفیت سازی مدیریتی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Management Capacity Building
مرجع به فارسی
کمیسیون اروپا
مرجع به انگلیسی
EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL
کشور
اتحادیه اروپا

ظرفیت سازی مدیریتی

 

ظرفیت سازی مدیریتی
خلاصه اجرایی
جهت پشتیبانی از رشد و بوجود آوردن شرکتهای دارای اندازه کوچک و متوسط (SMEs)، ظرفیت سازی مدیریتی یکی از ویژگی‌های کلیدی بشمار می‌آید. براستی، بدون داشتن مهارت‌های مدیریتی لازم، بسیاری از شرکتهای مشهود که قابلیت عرضه محصولات مناسبی را دارند هرگز قابلیت شغلی خود را حاصل نمی‌نمایند و یا حتی خطر خروج از عرصه تجاری نیز بطور مثال از طرف رقبا و یا کمبود بودجه آنها را تهدید خواهد نمود.
بر این اساس، ظرفیت سازی مدیریتی بصورت گسترده‌ای شناخته شده است و بدین صورت کلیه ادواتی که یک شرکت نوپای تجاری و یا شرکتهای موجود کوچک و متوسط بدان نیاز دارند جمع‌آوری گردیده تا توانایی و قابلیت‌های دانش محور و سزاواری‌های آنها در چهار مقوله کلیدی که دارای تاثیر در سوددهی شرکتی می‌باشد تقویت گردد:    (۱) ویژگی‌های استراتژیک و دانش مدیریتی (شامل مدیریت منابع انسانی، حسابداری، مدیریت مالی، بازاریابی، استراتژی و مسایل سازمانی، نظیر خصیصه‌های تولید، اطلاعات و تکنولوژی). (۲) درک مقوله عملکرد شغلی و فرصتهای بالقوه یا خطرات (شامل نگرشهایی در زمینه توسعه بعدی فعالیت‌ها، ویژگی‌های بازاریابی کنونی و چشم‌اندازهای مربوط به آینده). (۳) تمایل جهت پاسخگویی و احتمالا بازنگری الگوهای جا افتاده (نوآوری، ویژگی‌های سازمانی). (۴) نگرشهایی در زمینه سرمایه‌گذاری زمانی در خصوص توسعه مدیریتی و یا دیگر سزاواریها و صلاحیت‌های مورد نیاز.
در این مبحث،‌ ادواتی که جهت اکتساب چنین مهارتهایی مورد نیاز می‌باشند مشخص گردیده و بدینسان این مضامین به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: (۱) استفاده از آموزش و فراگیری. (۲) بهره‌گیری از مشورتها و متخصصین مشاوره‌ای حرفه‌ای. (۳) به مشارکت گذاری دانش، همانند فعالیتهایی که هدف از آنها یافتن اطلاعات و داده‌های قابل اجرا می‌باشد، بطور مثال از طریق کاربرد روالهای شبکه‌ای یا تحقیق در اینترنت.
این پروژه اطلاعات کافی در زمینه داده‌های موجود را در اختیار ما قرار می‌دهد، بدان معنا که هیچگونه تحقیق جدیدی اعمال نگردیده است. بدین منظور، یک گروه تخصصی مشتمل بر متخصصین حرفه‌ای تاسیس گردید که برای اولین بار در اکتبر ۲۰۰۲ گرد هم آمدند. اعضای این گروه بوسیله دولتهای ملی انتخاب شده و کمیسیون اروپا تنها نقش هماهنگی را بعهده داشته است. به منظور جمع‌آوری اطلاعات، متخصصین مربوطه از دانش و تجربیات حرفه‌ای خود بهره جسته و همچنین از منابع مختلف موجود در سطح ملی نیز استفاده شده است.
در این مقاله ویژگی‌های کلیدی ذیل مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
 • شناسایی طرحهای آموزشی و مشاوره‌ای، در دسترس روسای شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs)
 • منابع ترجیحی آموزشی
 • بررسی این نکته که آیا موارد عرضه شده در توسعه مدیریت و نیازهای SMEs به میزان کفایت از انطباق لازم برخوردار می‌باشند و
 • چارچوب ملی، شامل ضروریات و انگیزه‌های قانونی
بعنوان بخشی از این پروژه، متخصیصن ملی ۱۵ نمونه از «روالهای متناسب» را انتخاب نموده‌اند که در زمینه مدلهای سازمانی، راهکارهای شبکه‌سازی، برنامه‌های ملی و منطقه‌ای و روالهای آموزش الکترونیکی می‌باشند. این مثالها معرف راههای موفق متفاوت در خصوص پشتیبانی از ظرفیت سازی مدیریتی در SMEs می‌باشند. با توجه بدانکه سودمندی در سطح ملی، چنین مضامینی قطعا از قابلیتهای بالایی برخوردار بوده و می‌توانند الهام بخش کشورهای دیگر باشند.
بدین مضمون، متخصصین، یکسری از توصیه‌های مرتبط را ارائه نموده‌اند ـ که در بردارنده کلیه بازیگرانی است که در این عرصه ـ یعنی چگونگی قدرت بخشیدن به پدیده بوجود آوردن ظرفیت مدیریتی ـ به فعالیت مشغول می‌باشند:
بر این اساس از فراهم آورنده‌های خدمات پشتیبانی شغلی جهت بررسی توصیه‌های ذیل دعوت بعمل آمد:
 • دوره‌ها و برنامه‌های قابل توجه که می‌توانند در زمینه ارزیابی موقعیت رقابتی یک شرکت مفید باشد و قادرند تا بطور مستقیم بر روی سوددهی شرکت تاثیر گذارند.
 • اطمینان از آنکه کلیه فازهای سیکل حیات یک شرکت تحت پوشش قرار گرفته است.
 • ارتقای سطح اتحاد و یکپارچگی با شرکتهای بزرگتر
 • تسهیل امر بوجود آوردن و ارتقای استفاده از شبکه‌ها
 • برنامه‌ریزی آموزشی، بگونه‌ای که مدیران مشاغل کوچک نیز بتوانند بطور حقیقی در آن شرکت جویند.
 • استفاده متناسب از احتمالاتی که پدیده فراگیری الکترونیکی می‌تواند عرضه دارد.
 • ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی تجاری باید خدمات خود را به نحو شایسته‌تری به بازار عرضه نمایند.
جهان تجاری ـ انجمن‌های تجاری همراه با کارآفرینان واحد و مالکین / مدیران SMEs ـ نیز دعوت می‌شوند تا توصیه‌های ذیل را مدنظر قرار دهند:
 • شناسایی و اکتساب اطلاعات یا دانشی که منطبق با نیازهای خاص شغلی یا تجاری می‌باشد.
 • شناسایی دوره‌های مفید و توجه به مشارکت (بدون عذر) انجمن‌های تجاری جهت ارزیابی کیفیت و موارد مرتبط با روالهای عرضه شده آموزشی.
 • جهان تجاری می‌بایست این نکته را در نظر داشته باشد که می‌توان از طریق مضامین و ادوات دیگری به غیر از دوره‌ها و متخصصین مشاوره فوق نسبت به تشویق بهره‌گیری از اطلاعات و دانشهای بیشتر از سوی شرکتها اقدام نمود ـ بطور مثال از طریق اعمال سیستم‌های پاداش و تشویق که می‌توانند حتی ارزان‌تر نیز باشند!
از مقامات عمومی‌در سطح ملی و منطقه‌ای جهت توجه به توصیه‌های ذیل دعوت بعمل می‌آید:
 • تهییج و افزایش علاقه به مهارتهای مدیریتی و دانش روسای SMEs
 • فراهم آوردن انگیزه‌های در زمینه استفاده از برنامه‌های پشتیبانی جاری در منطقه یا کشور
 • دسترسی شایسته سرمایه و / یا خدمات پشتیبانی تجاری برای شرکتهای نوپا
 • اطمینان از آنکه موضوعات مدیریتی بعنوان یک گزینه در مسیرهای آموزش فنی در کلیه سطوح در دسترس می‌باشند.
از کمیسیون اروپا نیز دعوت می‌شود تا توصیه‌های ذیل را در نظر گیرند:
 • ارتقای سطح تبادل دانش و داشتن رویه‌های متناسب تمرینی در زمینه مهارتهای مدیریتی بین کشورهای مختلف و بین بازیگران فعال در این عرصه، شامل انجمن‌های تجاری.
 • مشخص نمودن تلاشها به منظور ارتقای سطح هم‌افزایی و اشتراک مساعی به ادوات و برنامه‌های اروپایی، شامل بهره‌گیری از سرمایه و پاداشهای این اتحادیه و همچنین بین سرویسهای مختلف با توجه به ارتقای سطح بوجود آوردن ظرفیت سازی مدیریتی.

ظرفیت سازی مدیریتی

 

۱- مقدمه
۱-۱٫ سابقه
شرکتهای دارای اندازه کوچک و متوسط (SMEs) بعنوان چارچوب یا استخوان‌بندی اقتصاد اروپا به شمار می‌آیند. با این وجود، اتحادیه اروپا هم اکنون بطور کامل از قدرت بالقوه کارآفرینی خود بهره نمی‌جوید. در نشست بازنگری «مشارکت در زمینه رشد و مشاغل لیزبون» بر روی اهمیت سیاستهایی که باعث ارتقای سطح دانش، تحصیل و مهارتها می‌شود، تاکید شده است. در حقیقت، SMEs اروپا کمبود مهارتها را بعنوان مانع اصلی فراروی رشد خود در نظر می‌گیرند. جهت در آغوش کشیدن موفقیت که هدف از نشست فوق می‌باشد، اروپا نیاز خواهد داشت تا پدیده کارآفرینی را بصورت کاراتر و موثرتر به پیش براند. ساخت و توسعه SMEs در جهت ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بیشتر ضروری می‌باشد. این بدان معنا است که از امر رقابت و احتمالات رشد شرکتهای موجود و همچنین پشتیبانی از به وجود آمدن شرکتهای متهور اقتصادی جدید، اطمینان حاصل آید.
اقدامات قبلی که در زمینه خدمات پشتیبانی شغلی یا تجاری، بوسیله این کمیسیون و کشورهای عضو قبلا انجام شده است، نیاز جهت اطمینان از انتقال مهارتهای مدیریتی به SMEs به منظور ارتقای رقابت بین شرکتهای کوچک و متوسط موجود را بطور کامل نشان می‌دهد، بنابراین بدانها اجازه داده می‌شود تا در این زمینه قابلیت شکوفایی را حاصل آورده و همچنین این اطمینان بدست آید که شرکتهای تجاری جدید نیز از احتمال رشد و توسعه برخوردار خواهند بود.
۲-۱٫ اهداف و روشها
این مقاله در حقیقت یک مبحث تکمیلی در زمینه اقدامات قبلی در رشته کارآفرینی به حساب می‌آید و تحت عنوان ارائه سرویسهای پشتیبانی کلاس تجاری ممتاز و آموزش و فراگیری کارآفرینی مدنظر است.
هدف از این مقاله شناسایی راهکارهایی در گوشه و کنار اروپا می‌باشد که می‌توان آنها را در رشته ظرفیت سازی مدیریتی با ارزش تلقی نمود. هدف کلی این مبحث ارائه تصویری از وضعیت موجود در اروپا می‌باشد تا آنکه بتوان مبنایی را برای توسعه سیاستهای آینده در سطح ملی و کل منطقه اروپا بوجود آورد. از اینرو، مبحث جاری بعنوان یک رفرانس یا مرجع ممکن جهت پشتیبانی تجاری و توسعه سازمانها می‌باشد.
جهت انجام این پروژه، یک گروه کاری تشکیل گردید که متشکل از گروه‌های تخصصی ملی در این رشته می‌باشد. متخصیصن مربوطه بطور رسمی‌بوسیله دول شرکت کننده انتخاب شده‌اند (۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا و نروژ). این گروه می‌بایست مضامین تخصصی لازم همراه با داده‌ها و اطلاعات در خصوص موقعیت‌های ملی را فراهم آورند و علاوه بر این قابلیت عرضه یافته‌ها و توصیه‌های خود به طرف‌های ذینفع را نیز داشته باشند.
۳-۱٫ تعریف ظرفیت سازی مدیریتی و حوزه این گزارش
۱-۳-۱٫ تعریف ظرفیت سازی مدیریتی
این گزارش راهکارهایی را مورد توجه قرار می‌دهد که از طریق آن SMEs موجود یا جدید نسبت به توسعه سزاواریها و صلاحیت‌های مدیریتی خود، نظیر حسابداری، مدیریت مالی، بازاریابی، مضامین مرتبط با کیفیت و تولید و همچنین مهارتهای مدیریتی و سازمانی، اقدام می‌نمایند. تا اینجا تعریف گسترده‌ای از ادوات توسعه حال آمده است، بنابراین نه تنها حوزه‌ها و دوره‌های مدیریتی و تجاری در کلیه مباحث فوق شامل گردیده‌اند، بکله استفاده از مشاورین و فعالیت‌های مرتبط با کسب دانش نیز جزء مباحث اصلی این مقوله بشمار آمده‌اند.
ظرفیت مدیریتی بطور ذاتی به چهار رشته تخصصی در مبحث مدیران / صاحبان یا کارکنان مربوطه بستگی دارد: (۱) ویژگی‌های استراتژیک و دانش مدیریتی (شامل مدیریت منابع انسانی، حسابداری، مدیریت مالی، بازاریابی، مضامین مربوط به استراتژی و مسایل سازمانی، نظیر ویژگی‌های تولید و اطلاعات و تکنولوژی). (۲) درک مبحث تداوم حیات تجاری و فرصتهای یا خطرات بالقوه (شامل نگرشهایی در زمینه توسعه متعاقب فعالیت‌ها، ویژگی‌های بازاریابی کنونی و چشم‌اندازهای آتی آن). (۳) تمایل به طرح سوال و احتمالا بررسی الگوهای جا افتاده (نوآوری، ویژگی‌های سازمانی). (۴) داشتن جهت‌گیری‌هایی در زمینه سرمایه‌گذاری زمانی در توسعه مدیریت و یا صلاحدیدهای مورد نیاز دیگر.
۲-۳-۱٫ حوزه این گزارش
این مبحث بطور گسترده‌ای مشخص گردیده است که کمبود مهارتهای مدیریتی شرکتهای کوچک و متوسط را از دسترسی به پتانسیل و رشد خود باز می‌دارد. با این وجود، ظرفیت سازی مدیریتی بعنوان یک مبحث چند بعدی مدنظر می‌باشد. مهارتهای مدیریتی متنوع بوده و حالت تخصصی و خاص SMEs نیز در این زمینه نقش مهمی‌را ایفا می‌نماید. علاوه بر این، هر یک از موسسات متهور تجاری بعنوان ترکیب زمانی منحصر بفرد دیدگاه مدیریتی مدنظر بوده و ارائه دهنده محصولات و خدماتی می‌باشند که با استفاده از کانالهای متعدد، حالتی کم و بیش متمایز و مبتنی بر قیمت‌های مشتری‌مدارانه، را فرا روی ما قرار می‌دهند. مهارتهای مدیریتی تنها یک مورد کلی را مورد خطاب قرار می‌دهند ـ اما این مورد خود می‌تواند کاملا حیاتی و مهم باشد ـ عوامل تعیین کننده معادله‌ای که منجر به پیشرفت، موفقیت تجاری یا شکست آن می‌شود، بر این اساس بوجود آوردن چنین آنالیزی تا اندازه‌ای مشکل جلوه می‌نماید. براستی، این نکته نیز حائز اهمیت خواهد بود که در این مرحله به منظور اطمینان از رشد، لازم است تا تمایل و اشتیاق بدین مبحث نیز وجود داشته باشد و علاوه بر این مهارتهای لازم و سزاواری‌های شایسته (و نه تنها مضامین مدیریتی) نیز به خوبی نقش ایفا می‌کنند و همچنین فرصتهای زمانی در بازار نیز باید فرا روی ما قرار داشته باشد.

ظرفیت سازی مدیریتی

 

۲- موقعیت کنونی
۱-۲٫ نقش کلیدی روسای شرکتهای کوچک و متوسط در ظرفیت سازی مدیریتی
هر چه اندازه یک SME کوچکتر باشد، طرز نگرش و مهارتهای مدیریتی رئیس آن شرکت به میزان مهم‌تری، به منظور اطمینان از موفقیت آن شرکت و توسعه بالقوه آن، خود را نشان می‌دهد. چشم انداز روسای SMEs در زمینه آموزش و توسعه مدیریتی دارای تاثیر تعیین کننده‌ای بر روی مجموع ظرفیت سازی مدیریتی شرکتهای کوچک و متوسط خواهد داشت.
تحقیقاتی که در ارتباط با علل شکست مشاغل کوچک می‌باشند معمولا بواسطه موارد فی‌نفسه می‌باشند. با این وجود، در اطراف اروپا، یکسری از فاکتورهای خارجی و داخلی بصورت معمول مشخص می‌شوند. عوامل خارجی شامل بازارهای در حال تنزل، هزینه‌های غیر رقابتی و مسایل مالی می‌باشند. عوامل داخلی نیز شامل ضعف مدیریت، در بردارنده ضعف مدیریت مرتبط با نقدینگی و برنامه‌ریزی مالی، خطا در فروش، مدیریت بازاریابی و فروش و همچنین مسایل سازمانی و مدیریت ضعیف سیستم‌های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات می‌باشد.
۲-۲- انطباق پیشنهادات در توسعه مدیریت و نیازهای SMEs
احتمالات مرتبط با ظرفیت سازی مدیریتی بیشتر در مورد مباحث ذیل مطرح می‌باشند: آموزش حین کار (کم و بیش آموزشهای ساختاری یا بهره‌گیری از توانایی مربی‌گری بوسیله همکاران)، دوره‌های آموزشی در موضوعات مختلف، چه بصورت برنامه‌های کلاسیک و یا سیستم‌های آموزش از راه دور (شامل محیط‌های فراگیری مجازی)، سمینارهای کوتاه ۲ یا ۳ روزه، دسترسی به خدمات مشاوره‌ای یا شبکه و برنامه‌های هدایتی و راهبردی.
۳-۲٫ فراگیری الکترونیکی
تجارب مرتبط با فراگیری الکترونیکی از کشوری به کشور دیگر بصورت کاملا متمایزی می‌باشد. وضعیت بهره‌گیری حقیقی از این گونه یا فرم آموزشی وابسته به موقعیت یک کشور در ارتباط با استفاده همه جانبه از اینترنت و اطلاعات جدید و تکنیک‌های ارتباطات (ICT) خواهد بود، و علاوه بر این عواملی همچون تلاشهای ملی در زمینه «دیجیتالی شدن» نیز در این قضیه مهم می‌باشند، که بطور مثال بوسیله میزانی که بر اساس آن احتمال تعامل با سیستم‌های مدیریت ملی در یک حالت دیجیتال وجود دارد نشان داده شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با این وجود، در کلیه کشورها، اینترنت بعنوان یک مضمون برجسته حاوی منابع اطلاعاتی و دانش مطرح می‌باشد. بنابراین، در بسیاری از کشورهای عضو، شامل اعضای جدید، طرحها یا انگیزه‌های مرتبط اعمال گردیده تا آنکه بهره‌گیری از اینترنت بوسیله SMEs را شکوفا سازد، که این مبحث بطور معمول بعنوان ادواتی جهت پشتیبانی توسعه مورد نیاز بین‌المللی SMEs جدید و بدعت گذار مورد نظر خواهد بود.

ظرفیت سازی مدیریتی

 

۳- چهارچوب ملی: نیازها و انگیزه های قانونی
۱-۳٫ ارتباطات با ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی تجاری، شامل اتاقهای بازرگانی و سازمانهای حرفه ای
ارتباط داشتن با سازمانهای حرفه ای باعث به وجود آمدن فرصتهایی جهت کسب دانش مدیریتی خواهد شد. برخی از سازمانها نسبت به عرضه کمکها و روالهای مشاوره ای کلی اقدام می‌نمایند، سازمانهای محلی دیگری نیز وجود دارند که طراحی آنها به گونه‌ای است که قادر خواهند بود نسبت به فراهم آوردن فرصت های کار با شبکه و روال های فراگیری تعریف شده بیشتری برای SME ها (SMEs) اقدام نمایند.
۲-۳ ملزومات قانونی در زمینه آموزش در SMEs
بواسطه کمبود جزئیات آماری در خصوص تقسیم بندی روال های آموزش مدیریت و دیگر انواع فرآیندهای آموزشی در اغلب کشورها، مبحث ذیل به طور کلی، بخشی از خصیصه های آموزشی برای SMEها را مورد کنکاش قرار می‌دهد.
برحسب گزارشات کمیته نظارتی اروپا در خصوص شرکت های کوچک و متوسط بسال ۲۰۰۲، بیش از ۸۰% از SMEهای اروپا نسبت به پیگیری رویه های رسمی ‌و غیر رسمی ‌برای ارتقای مضامین مرتبط با منابع انسانی داخل خانگی خود بر مبنای سزاواریها و صلاحیت های آنها اقدام نموده اند. شایع ترین روش ها و راهکارهای انجام شده در این زمینه شامل بازدید از نمایشگاه های تجاری، دوره ها، سمینارها، کنفرانس ها و موارد مشابهی می‌باشد که بوسیله آموزش دهندگان خارجی مهیا گردیده است و علاوه بر این، خواندن مقاله های حرفه ای و برگزاری نشست های وابسته بین پرسنلی جهت تبادل دانش نیز از جمله این راهکار ها بوده است.
۳-۳- ضروریات قانونی جهت اطمینان از کیفیت حرفه‌ای کارآفرینان بالقوه
به هنگامی‌که بحث مربوط به کیفیت بالقوه کارآفرینان مطرح می‌شود، دو نوع طرز تفکر نمود می‌یابد: یک دیدگاه شرکتی آزاد و یک دیدگاه شرکتی با داشتن قواعد و مقررات بیشتر، جاییکه یک کارآفرین بالقوه می‌بایست حداقل میزان کیفیت حرفه‌ای خود را نه تنها از نقطه نظر ویژگیهای فنی، بلکه در ارتباط با رشته مدیریت، توجیه نماید.
۴- ۳- انگیزه های مالیاتی
در رأس برنامه های موجود و سیستم های پشتیبان که به صورت نسبی روالهای آموزش مدیریت مالی و توسعه SMEها را انجام می‌دهند، در برخی از کشورها هزینه های آموزشی، بر مبنای موارد مالیاتی، قابلیت کسرپذیری را داشته و یا آنکه جهت جبران هزینه‌ها، پشتیبانی مالی به صورت مستقیم، مهیا می‌گردد.

ظرفیت سازی مدیریتی

 

۴- رویه‌های متناسب
مثالهای ذیل که بوسیله متخصصین ملی انتخاب گردیده اند، تحت سازماندهی گروه کاری، بعنوان رویه‌ها و افعال متناسب مشخص گردیده‌اند. این مثال ها معرف روش های تحصیل موفقیت‌های گوناگون، در زمینه پشتیبانی از بوجود آوردن ظرفیت سازی مدیریتی، در SMEها می‌باشند. با توجه بدین موضوع که چنین مبحثی در مضمون ملی کاملاً سودمند خواهد بود، این برآوردها و اقدامات می‌توانند مورد علاقه باشند و به عنوان الهام بخش دیگر کشورها مد نظر قرار گیرند.
این مثال ها به صورت دسته بندی های ذیل گروه بندی شده اند:
۱-۴ مدل های سازمانی و راهکارهای شبکه ای
مدل WIFI Unternehmer Akademie، اتریش
در اتریش مدل WirtschaftsförderungInstitute, WIFI (موسسه اتریشی ارتقای اقتصادی) در هر یک از نه ناحیه مطرح شده (Bundesländer) حضور دارد و بطور کامل متعلق به اتاق ناحیه اقتصادی می‌باشد، که خود تشکیل دهنده یک شبکه است. با توجه به یک موقعیت بازاری قدرتمند به واسطه عضویت الزامی‌کلیه شرکت ها، WIFI در اتریش مترادف با برنامه های رشد و آموزش حرفه ای برای بیش از ۵۰ سال بوده است. در پاییز ۲۰۰۳ WIFI نسبت به آغاز برنامه Unternehmer Akademie (آکادمی‌کارآفرینان) اقدام نمود و در اولین سال حضور این برنامه بیش از ۱۷۰۰۰ شرکت کننده را جذب نمود.

ظرفیت سازی مدیریتی

 

۵- نتیجه گیری و توصیه ها
در بازارهای رقابتی امروزی، کلیه SMEهای اروپایی را باید مورد ترغیب قرار داد، البته در صورتیکه قبلاً آنها تشویق نشده اند، تا آنکه بتوانند یک جهش متناسبی را به سمت جلو جهت جامعیت بخشیدن به فعالیت های خود در زمینه ادوات مدیریتی بردارند. جهت تحصیل این مهم، مهارتهای مدیریت پایه و همچنین مهارت های ICT را می‌بایست به صورت کامل فراگرفت و سپس آنها را به صورت سیستماتیک بوسیله روالهای پیوسته فراگیری و توسعه آینده تکمیل نمود.
با وجود آنکه منابع احتمالی فراگیری آموزش مختلف و متفاوت می‌باشند و همچنین طول و فرمهای آنها نیز مختلف خواهند بود، ۳ مشکل اصلی در زمینه تعهد SME ها جهت انجام چنین مقوله ای وجود دارد: (۱) شناسایی و مشخص نمودن مشکل، مسایل یا ضعف‌های اندک که می‌توان آنها را از طریق گونه های مختلف آموزشی مرتفع نمود و ارتقاء داد.(۲) کمبود روشها جهت ارزیابی کیفیت های آموزشی و موارد مرتبط با نشست‌های مطلوب و مورد نیاز SME ها. (۳) تمایل و قابلیت جهت پیوستن به چنین مضامین آموزشی، شامل برنامه ریزی و اختصاص زمان مورد نیاز و مطلوب خارج از حیطه شغلی.
تهییج و افزایش علاقه به مهارتهای مدیریتی و دانش روسای SME که هنوز به صورت کامل از اهمیت چنین مهارتهایی واقف نیستند، همراه با آمادگی جهت مالکیت درصد قابل توجهی از SME ها می‌بایست به عنوان هدف اصلی جهت سیاست گذاران مطرح باشد تا بدین وسیله اطمینان حاصل آید که شرکت های زیست پذیر یا قابل ابقا بتوانند عملیات خود را تداوم بخشند. بنابراین ارائه جر و بحث های مرتبط در سطح منطقه ای و ملی و بر مبنای موقعیت رقابتی اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری نیروی انسانی در SME ها جزء مواردی بشمار می‌آیند که باید نسبت به ترغیب و تهییج آنها اقدام نمود.
گروه تخصصی به عنوان گروهی به شمار می‌آیند که جهت از بین بردن عزلت یا گوشه‌گیری روسای SMEها کارآمد می‌باشند و علاوه بر این کارآمدی آنها در زمینه این مسئله خواهد بود که اطمینان حاصل شود که مدیران SME ها به برنامه های دارای کیفیت دسترسی داشته باشند و علاوه بر آن چنین مضامینی باید دارای تأثیر مثبت مستقیمی ‌بر روی سود دهی شرکت های خود باشند. برنامه های کوتاه که در واکنش به سیکل حیات مشاغل می‌باشند و اجازه تعاملات همتایان را فراهم می‌سازند، به عنوان یکی از راهکارهای بسیار با ارزش به وسیله این گروه تخصصی مدنظر قرار گرفته است. عملکردهای آموزشی در زمینه چگونگی اقدام در مقابل زمانهای بحرانی، نیز جزء مضامینی بشمار می‌آیند که کاملاً ضروری و مورد نیاز هستند.
بر این مبنا گروه تخصصی نسبت به ارائه تعدادی از توصیه ها اقدام نموده است که خود کلیه بازیگران در این عرصه را مخاطب قرار داده است- مواردی که چگونگی قدرت بخشیدن به ظریفیت سازی مدیریتی را مورد کنکاش و بحث قرار می‌دهند:
 
ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی تجاری
ارائه دهندگان خدمات پشتیباتی تجاری جهت ملاحظه توصیه های ذیل مورد خطاب قرار می‌گیرند:
 • دوره های مطلوب و برنامه هایی که در جهت ارزیابی موقعیت های رقابتی شرکتها کمک می‌نماید و دارای تأثیر مستقیم بر روی سوددهی شرکتی می‌باشند. کارآفرینان و روسای SMEها باید بدین ایده واقف باشند که لازم است آنها به صورت فعالانه امر جست و جوی اطلاعات را دنبال کنند، اطلاعاتی که علی‌الخصوص مباحث مرتبط با مدیریت و دانش بازاریابی را تحت پوشش قرار می‌دهد. یک پویش پیوسته و سالم با توجه به موقعیت های رشد احتمالی در بازارها، در محیط‌های قانون گذاری و اجرایی و در زمینه های واکنش های احتمالی و انطباق های مطلوب می‌بایست بیش از ایده های مرتبط با مدها یا حالات خاص مدنظر قرار گیرند، و بر این اساس لازم است تا عملیات و تمارین روزمره را به صورت مطلوب مورد توجه قرار داد. ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی تجاری و مشاورین می‌بایست موارد عرضه شده خود را مبتنی بر روالهای اساسی و حیاتی شرکتها بنا گذارند، که در حقیقت این روال همانا موقعیت‌های رقابتی در بازار می‌باشند.
 • اطمینان از آنکه کلیه فازهای سیکل حیات یک شرکت تحت پوشش قرار گرفته است. در فاز شروع به کار یک شغل، به وجود آوردن ظریفیت سازی مدیریتی به طور عمده می‌بایست کاملاً تحت نظر قرار گرفته شود که بر این مبنا لازم است تا از پشتیبانهای موجود و گسترده قدردانی نمود و از چهارچوبهای فکری کارآفرینان نیز تشکر نمود، چراکه آنها درصدد شکل دادن و سازماندهی مضامین تجاری هستند. ساخت ظرفیت سازی مدیریتی در زمان تحولات تجاری، به منظور حاصل آوردن رشد بالا و آمادگی جهت حضور در بازارهای مرتبط و ممانعت از بحرانها، بعنوان مسایل مهم در این عرصه بشمار می‌آیند. ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی تجاری و مشاورین می‌بایست از این امر اطمینان حاصل نمایند که موارد عرضه شده آنها شامل احتمالات وابسته به ظرفیت سازی مدیریتی در سیکل حیات شرکتها می‌باشد.
 • ارتقاء همبستگی و اتحاد با شرکتهای بزرگتر. به طور مثال شرکت Piggy-backing در رشته  صادرات می‌تواند روشهایی را جهت ارتقای سطح فروش و تحصیل دانش و همچنین تجارب عملی جهت مدیریت صادرات را در نظر داشته باشد. ارئه دهندگان خدمات پشتیبانی تجاری می‌بایست چنین خصیصه هایی، به هنگامی ‌که با شرکتهای کوچک کار می‌کنند، مخصوصاً شرکتهای خرد، را مدنظر قرار داده و آنها را وارد بازار سازند.
(۴)  ایجاد تسهیلات جهت ساخت و ارتقای استفاده از شبکه‌ها. کارآفرینان و همکاران آنها می‌بایست حالت تنهایی یا عزلت خود را شکسته و بر این مبنا توصیه می‌شود که کلیه روسای SME ها تعلق به چنین شبکه رسمی ‌و غیر رسمی ‌داشته باشند که این شبکه ها بتوانند پشتیبانی لازم را برای آنها فراهم سازند و به عنوان منبع دانش اطلاعات اضافی مورد نیاز در نظر گرفته شوند. توجه به رخدادهای حرفه ای از زمانی به زمان دیگر نیز باید به عنوان یک مبحث قابل توجه و مفید در روالهای عملیاتی مدنظر قرار گرفته شود. ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی تجاری و موسسات توسعه می‌بایست تلاشهای خود جهت ایجاد تسهیلات در این فرآیند را ارتقاء بخشند.
 • برنامه ریزی روالهای آموزشی به گونه ای که مدیران مشاغل کوچک نیز بتوانند به طور حقیقی در آن شرکت جویند. از آنجایی که مدیران مشاغل کوچک غالبا در زمینه ترک محل کار خود به منظور شرکت در کلاسها و سمینارها در طی ساعات کاری معمولی با مشکلاتی مواجه هستند، دوره ها و دیگر رخدادهای مرتبط با مضامین آموزشی را باید به گونه ای برنامه ریزی نمود که غیبت ضروری مدیران در طی ساعات کاری معمولی را به حداقل رساند.
 • استفاده متناسب از احتمالات عرضه شده در روالهای فراگیری الکترونیکی. آموزش به وسیله روالهای فراگیری الکترونیکی اجازه خواهد داد تا بتوان از برخی از موانع عمده پیش روی در زمینه آموزش SME ها پرهیز نمود، این مسایل عمدتاً شامل کمبود زمان و مشکل غیبت در ساعت های کاری می‌باشد. بعلاوه، این مبحث احتمال دریافت خدمات مشتری مدارانه را مطرح می‌سازد، که در این زمینه باید از جوابهای دقیق در زمینه مسایل  خاص از طریق ایمیل و تبادل ایده ها قدردانی نمود و بر این مبنا این نوع از روالهای آموزشی که قطعاً به عنوان روالهای حیاتی نیز مطرح می‌باشند، باید از انعطاف پذیری کافی برخوردار باشند تا بتوان آنها را منطبق با مضامین دانش قبلی مدیران در رشته مربوطه تحت آموزش درآورد. با این وجود، سیستم فراگیری ترکیبی، شامل ترکیب نمودن آموزش آنلاین و نشست های مربوطه در جوامع  یادگیری مجازی با دیگر انواع سنتی تر روالهای آموزشی به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای کسب دانش در رشته ظرفیت سازی مدیریتی مدنظر قرار گرفته است. برای انواع “نرم” از مهارتهای مدیریتی، یعنی مهارتهای مبتنی بر ارتباطات و اشخاص، تعاملات انسانی به عنوان یک بخش حیاتی مشخص شده است و از اینرو تعاملات انسانی سنتی نیز از طریق کار گروهی به طور مثال، همچنان به عنوان مفیدترین راه در این زمینه مطرح خواهد بود . ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی تجاری می‌بایست استفاد بهینه از احتمالات عرضه شده به وسیله روالهای فراگیری الکترونیکی را در این زمینه نصیب خود سازند.
(۷ ) ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی تجاری می‌بایست خدمات خود را به صورت بهتری روانه بازار سازند. سازمانهای پشتیبانی تجاری جزء آن دسته از سازمانهایی به شمار می‌آیند که نسبت به اعمال رویه های تجاری، مخصوصاً رویه های تجاری کوچک اقدام می‌ورزند. بر این مبنا گروه تخصصی این موضوع را به حساب می‌آورد که، با وجود آنکه سازمانهای پشتیبان تجاری قابلیت ارائه دانش های مفید و تماسهای قابل توجه را در این زمینه دارا می‌باشند، استفاده سرویس های آنها به وسیله مشاغل تجاری بیش از حد بهینه مدنظر خواهد بود.
 
دنیای تجاری
دنیای تجاری- انجمن های تجاری و همچنین کارآفرینان واحد و مدیران و مالکین SMEها می‌بایست مضامین ذیل را مورد توجه قرار دهند:
(۸) شناسایی و کسب اطلاعات یا دانشی که منطبق با نیازهای خاص یک شغل یا تجارت باشد. موضوع هرچه که باشد، توالی ها یا دامنه های مشخص شده قاعدتاً یکسان نخواهند بود:  در ابتدا باید نسبت به شناسایی ناحیه های مورد ارتقا اقدام نمود و سپس اقدامات لازم را جهت کسب اطلاعات یا دانش بیشتر به کار برد.
(۹) مشخص نمودن دوره های مفید و حضور انجمن های تجاری (بدون عذر) و مشارکت آنها جهت ارزیابی کیفیت و مضامین مرتبط با روال های آموزش عرضه شده. در یک شرکت اقتصادی کوچک غالباً یک عذر یا دلیل جهت انجام برخی از روالهای ضروری یا تولیدی به جای رفتن به دوره های آموزشی به صورت غیر فعال وجود دارد. بر این مبنا گروه تخصصی این موضوع را درک نموده است که شامل نمودن افراد در عملکردهای آموزشی را باید به عنوان یک سرمایه گذاری مدنظر قرار داد. بر این اساس این گروه نسبت به ترغیب روسای SMEs و کارکنان آنها جهت جستجوی منابع آموزشی، مخصوصاً روال های آموزشی مدیریتی و بازاریابی و همچنین دوره‌های استفاده از ICT اقدام نموده است و بر این مبنا سعی شده است تا حضور برخی از مضامین آموزشی، که در آن دوره های گروهی نیز دیده می‌شوند، تحقق یابد، که این راهکار از طریق خرید یک دوره خصوصی و یا پیوستن دیگر SMEها در این مقوله  خواهد بود که در نهایت باعث سود بردن از این نشست ها و دوره های مشتری مدارانه می‌شود. انجمن های تجاری دارای نقش مهمی‌ در این زمینه و مخصوصاً در خصوص ارزیابی کیفیت و موارد مرتبط با روال های آموزشی عرضه شده می‌باشند و علاوه بر این نقش مهمی ‌را در برآورد دیگر موارد نظیر نشست های وابسته به تبادل اطلاعات و موارد دیگر خواهند داشت.
(۱۰) دنیای تجاری می‌بایست از این نکته آگاهی داشته باشد که شرکت ها ممکن است اطلاعات بیشتری را از طریق ادوات دیگر به جزء دوره ها و یا مشاورین به دست آورند- به طور مثال با بهره گیری از سیستم پاداش که می‌تواند یک مقوله متناسب تر و ارزان تر در نظر گرفته شود. این گروه SMEها را ترغیب می‌نمایند تا اینکه کلیه روش های ممکن جهت بدست آوردن اطلاعات و دانش جدید و تازه را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند. دوره ها و بهره گیری از مشاورین به عنوان تنها روش جمع آوری دوره های مطلوب و تخصص های مورد نیاز مطرح نمی‌باشندو جایگزین های ارزان تر نظیر عرضه گواهی نامه های داخلی و فارغ التحصیلی دانشجویان از این مقاطع و موارد مشابه در زمینه تحقیقات بازاریابی را می‌توان به طور کامل و مفید مورد بررسی قرار داد. در برخی از موارد، نیاز به کسب دانش های بیشتر را می‌توان از طریق تعامل با متخصصین خاص و یا از طریق برگزار سخنرانی ها به وسیله این متخصصین حاصل آورد. علاوه بر این دعوت از یک متخصص جهت ارائه سخنرانی یا نشستهای حرفه ای و یا دعوت از آنها به منظور حضور در شرکت ها یا گروهی از شرکت ها جهت بررسی مشکلات آنها نظیر آنکه چگونه باید نسبت به پرنمودن یک فرم اداری اقدام نمود، همگی از جمله موارد مطلوب در این زمینه به شمار می‌آیند. در برخی از مواقع چنین دانشی حتی در داخل یک شرکت موجود می‌باشد و کلیه آنچه که باید انجام داد در حقیقت همانا نوشتن رویه ها و سازماندهی دوره های داخلی می‌باشد.
 
مقامات دولتی و سطح ملی و منطقه‌ای
مقامات دولتی در سطح ملی و منطقه‌ای می‌بایست شرایط ذیل را مدنظر قرار دهند:
(۱۱) تهییج و افزایش علاقه به مهارتهای مدیریتی و دانش روسای SMEها. مقامات دولتی می‌توانند بصورت مفیدی مباحث تهییج کننده‌ای را در سطح ملی و منطقه‌ای در زمینه موقعیت رقابتی اقتصاد و نقش حیاتی SMEها در اقتصاد محلی و مزیت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه سرمایه انسانی در SMEها به راه اندازند.
(۱۲) انگیزه بخشی جهت استفاده از برنامه‌های پشتیبانی موجود در منطقه یا کشور. بر این مبنا، چه این انگیزه‌ها بصورت مزیت‌های مالیاتی باشند و یا بهره‌گیری از حواله‌جات با تخفیف، باعث بوجود آمدن دسترسی بیشتر به روالهای آموزشی خواهند شد و بدینسان روشهای بسیاری وجود خواهند داشت که از طریق آن SMEها می‌توانند نسبت به بوجود آوردن دانش بیشتر اقدام نموده و اینگونه است که بررسی و اکتشاف روش‌های مختلف ارتقای استفاده از مدیریت در ارتباط با آموزش SMEها می‌تواند کارگشا باشد.
(۱۳) دسترسی شرطی به بودجه شرکتهای نوپا و یا خدمات پشتیبانی تجاری. دسترسی به امتیازات شرکتهای نوپای عمومی و یا خدمات پشتیبانی می‌تواند بصورت شرطی باشد، که خود این نیاز را مطرح می‌سازد که کارآفرینان باید نسبت به پیگیری روالهای آموزشی در کارآفرینی رشته‌های مربوطه اقدام نمایند و بر این مبنا مضامینی همچون استراتژی پایه، اصول حسابداری، بازاریابی و مسایل قانونی را فراگیرند.
(۱۴) اطمینان از آنکه موضوعات مدیریتی بعنوان یک گزینه در مسیرهای آموزشی و فنی در کلیه سطوح موجود باشند. بسیاری از کارآفرینانی که از تکنولوژی بالایی بهره‌مند می‌باشند دارای سطح آموزش عالی و تجربه در رشته‌های خاص علمی خود می‌باشند، اما از قابلیتهای مدیریت تجاری بی‌بهره‌اند. مسیرهای آمورش فنی در کلیه سطوح می‌بایست عرضه کننده احتمال مطالعات موضوعات مدیریتی باشند. علاوه بر این مهارتهای مدیریتی را می‌توان در قالب آموزشهای بعدی، همانند چارچوب مراکز رشد تجاری، مورد تدریس قرار داد.
 
کمیسیون اروپا
از کمیسیون اروپا نیز دعوت می‌شود تا نسبت به بررسی توصیه‌های ذیل اقدام نمایند:
(۱۵) ارتقای تبادل دانش و عملیات متناسب با آن در زمینه مهارتهای مدیریتی بین کشورهای مختلف و بین بازیگران درگیر در این عرصه، شامل انجمن‌های تجاری.
(۱۶) تشدید تلاشها به منظور ارتقای اشتراک مساعی بین ابزارآلات و برنامه‌های مختلف اروپا (شامل استفاده از بودجه‌های اتحادیه اروپا و پاداش‌های مربوطه)، و همچنین بین خدمات مختلف با توجه به ارتقای سطح ظرفیت سازی مدیریتی (علی‌الخصوص بین هیئت‌های مدیره شرکتها و صنایع، آموزش و فرهنگ، اشتغال، مسایل اجتماعی و فرصت‌های برابر، سیاست‌های منطقه‌ای و تحقیقات).

ظرفیت سازی مدیریتی

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.