مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ظرفیت سازی کارآفرینان فاروس یونیدو

ظرفیت سازی کارآفرینان فاروس یونیدو

ظرفیت سازی کارآفرینان فاروس یونیدو – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

ظرفیت سازی کارآفرینان فاروس یونیدو

شماره       
۴۳
کد مقاله
MNG43
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
برنامه های ظرفیت سازی برای کارآفرینان با بکارگیری مجموعه نرم افزاری فاروس سازمان توسعه صنعتی ملل متحد برای اندازه گیری عملکرد تجاری، ارزیابی و مدیریت
نام انگلیسی
Capacity Building Programmes for Entrepreneurs applying UNIDO
تعداد صفحه به فارسی
۱۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
فاروس، کارآفرینی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Pharos, Entrepreneurship
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
GOLEM IMS GMBH, Austria
کشور
اتریش

ظرفیت سازی کارآفرینان فاروس یونیدو

 

برنامه های ظرفیت سازی برای کارآفرینان با بکارگیری مجموعه نرم افزاری فاروس سازمان توسعه صنعتی ملل متحد[۱] برای اندازه گیری عملکرد تجاری، ارزیابی و مدیریت[۲]
[۱] UNIDO Pharos Software Suite
[۲] Business Performance Measurements,Benchmarking & Management
شرح کلی  Overview  
ابزارهای ساده و شخصی فناوری اطلاعات بوسیله سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و با مطرح کردن سنجش عملکرد شرکت‌ها، ارزیابی و مدیریت برای کارآفرینان موسسات اقتصادی با اندازه کوچک و متوسط[۱] با صلاحیت‌ها و زمینه‌های آموزشی مختلف توسعه یافت. استفاده از این ابزارها در فعالیت های موسسات اقتصادی به تجربه های موفق در بهبود پیوسته مدیریت استراتژیک، تولید، روابط مشتریان، کیفیت، بهره‌وری و رقابت کمک می‌کند. بهبود کلی در سودهای سرمایه علمی[۲]، ظرفیت های افزایش یافته برای تجارت، صادرات، شفافیت مالی[۳] و مدیریت ابتکاری رخ می‌دهد. خروجی‌های برنامه‌های اصلاحی متنوع سبب افزایش قابل توجهی در شاخص‌های تجاری کلیدی[۴] در موسسات اقتصادی شرکت کننده در ارائه ظرفیت‌های تولیدی، رشد تجاری پایدار و فرهنگ تجارت شد.

ظرفیت سازی کارآفرینان فاروس یونیدو

 
چالش های متعارف پیش روی کارآفرینان موسسات اقتصادی با اندازه کوچک و متوسط : Typical challenges facing SME entrepreneurs:     
 • تجارت‌هایی که با زیان و عدم کارآیی ادامه داشتند در اشکال واقعی شناخته نشده‌اند.
 • تصمیمات عمده کارآفرین بطور اصولی گرفته نشده و در جزئیات ضروری ارزیابی، با نتایج و عواقب مقایسه و در اجرا بهینه سازی و بازبینی نشده است.
 • فرهنگ تجاری در برنامه ریزی و سنجش نتایج تجاری در مقایسه با هدف‌های برنامه ریزی شده بسیار نادر است!
 • پتانسیل تجاری بسیار کم مورد استفاده قرار گرفته است، رشد و توسعه پر مخاطره است، نتایج ممکن است غیرقابل پیشبینی و ناخواسته باشند.
 • ابزارهای فناوری اطلاعات ارزان و با کاربری آسان و ساده جهت سنجش عملکرد تجاری، مدیریت و ارزیابی استفاده نشده و به ندرت شناخته شده هستند.
 • کمبود در مهارت‌های مدیریتی و ابزارهای فناوری اطلاعات در فراهم نمودن سریع و آسان گزارش‌ها و داده های تجاری جهت ارائه نتایج به سرمایه گذاران، سازمان‌های مالی، ارزیابی تجارت و ظرفیت صادرات، بهبود بهره‌وری، کیفیت و رقابت وجود دارد.

ظرفیت سازی کارآفرینان فاروس یونیدو

 

خلاصه Summary 
 • برنامه‌های ظرفیت سازی برای موسسات اقتصادی صنعتی با اندازه کوچک و متوسط راه حل‌های موثری جهت بهبود عملکرد و پایداری موسسات اقتصادی چندگانه در بخش های ویژه صنعتی با سرمایه گذاری منطقی هستند.
 • افزایش عملکرد در محدوده ۸%-۲۵% است و در هر شرکت اندازه‌گیری شده است.
 • نتایج در فاصله ۹-۱۲ ماهه بعد از شروع برنامه بدست آمده اند.
 • بسته خدماتی تهیه شده برای هر شرکت شامل آموزش مقدماتی، مشاوره ۹-۱۲ ماهه از طریق سایت همراه با مجموعه های نرم افزاری کامل فاروس سازمان توسعه صنعتی ملل متحد می باشد.
 • هزینه بسته خدماتی کامل برای هر موسسه اقتصادی در داخل برنامه، اغلب به تعداد کل موسسات اقتصادی شرکت کننده و حقوق مشاوران ملی که از طریق سایت برنامه را پشتیبانی می کنند بستگی دارد.
 • نتایج شامل بازبینی عملکرد تجاری بهبود یافته، سودهای سرمایه علمی، فراهم نمودن امکان تجربه های بهبود موثر و پیوسته، حذف ناکارآمدی‌های مختلف، تقویت و ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی و خدمات توسعه تجاری است. فرایندهای بهبود در شاخص‌های تجاری عمده، تولید، کیفیت و رقابت، ساده سازی صادرات و قابلیت تجارت، جذابیت سرمایه‌گذاری، راندمان مدیریت نوآوری، منابع انسانی، ظرفیت مدیریتی و فرهنگ تجاری همراه با ساده‌تر و سریعتر نمودن مسیر رسیدن به ISO 9000، استانداردهای بین اللملی عمده دیگر و نیازمندی های سازمان تجارت جهانی[۵] سنجیده شده اند.
 • برنامه‌ها امکان کاهش سطح تلفات موسسات اقتصادی با اندازه کوچک و متوسط در نواحی را می‌دهد، برنامه‌ها با شفافیت نتایج تجاری حامی تبعیت از موافقت نامه جامع[۶]، پایداری تجاری و دسترسی به مدیریت مالی را بهبود داد.
 • هر موسسه اقتصادی بر اساس برنامه ارزیابی اولیه و ثانویه، با فراهم نمودن گزارش های مستندی برای تجزیه و تحلیل بیشتر به صورت زیر مورد سنجش قرار گرفته است:
 • صورت بندی و تنظیم سیاست‌های توسعه صنعتی
 • راندمان موارد ابتکار و انتقال تکنولوژی
 • راندمان تامین مالی و سرمایه گذاری و شفافیت تجاری
 • بهبود نتایج وام و اعتبار شامل آنالیز مطابقت با استاندارد باسل ۲[۷]
 • بهبود شرایط محیطی سرمایه گذاری برای نواحی
 

ظرفیت سازی کارآفرینان فاروس یونیدو

 

مقدمه Introduction 
برنامه‌های ظرفیت سازی مطرح کننده بهترین تجربه‌های بهبود مداوم بر اساس استفاده از نرم افزار فاروس سازمان توسعه صنعتی ملل متحد برای سنجش و ارزیابی تجارت و عملکرد تولیدی همراه با شبیه سازی تصمیمات مدیریتی هستند.
بسته خدماتی موسسه اقتصادی در داخل چندین برنامه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد که در کشورهای مختلف از سال ۱۹۹۹ اجرا شد، توسعه یافته بود.

ظرفیت سازی کارآفرینان فاروس یونیدو

 

اهداف برنامه :  The Programme objectives  
 • معرفی بهترین تجربه های بهبود مداوم و ابزارهای فناوری اطلاعات ساده برای بازبینی عملکرد تجاری، مدیریت، سنجش و ارزیابی
 • تربیت کارآفرینان و مدیران ارشد در روش شناسی و کاربرد ابزارهای فناوری اطلاعات برای مدیریت عملکرد تجاری
 • توسعه بهترین تجارب و فرهنگ تجاری بهبود یافته بوسیله تربیت و آموزش کارآفرینان، نصب و راه اندازی نرم افزار در موسسات اقتصادی و استفاده از آن برای بهبود تدریجی راندمان تجاری با پشتیبانی از طریق سایت توسط مشاوران ملی در طول دوره برنامه
 • بدست آوردن نتایج بهبود محاسبه شده برای هر موسسه اقتصادی با استفاده از پایگاه های داده مناسب نرم افزار فاروس سازمان توسعه صنعتی ملل متحد برای تشخیص معایب و ارزیابی اولیه و بعد از برنامه موسسه اقتصادی
 • تایید عملکرد موفق کارآفرینان با گواهینامه های ویژه بهبود عملکرد موسسه اقتصادی توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و شرکاء ملی مهم[۸] شناخته شده برای هر موسسه اقتصادی شرکت کننده
 

ظرفیت سازی کارآفرینان فاروس یونیدو

 

محصول  The Product 
تحویل یک بسته مفهومی از خدمات آموزشی و مشاوره از طریق سایت به هر یک از موسسات اقتصادی شرکت کننده با :
 • تربیت و تایید مشاوران ملی[۹] به عنوان مربیان آموزش دهنده کارآفرینان و مدیران در نواحی از طریق اینترنت
 • تامین اطلاعات مرجع و مجموعه نرم افزار فاروس سازمان توسعه صنعتی ملل متحد برای استفاده مدیران و مشاوران در ارزیابی و تشخیص معایب موسسه اقتصادی[۱۰]
 • پشتیبانی نصب و مشاوره از طریق سایت برای دوره ای بین ۶-۱۲ ماه و متعاقباً برای توسعه بهترین تجارب و سنجش بهبودها
 • تقویت و ارتقاء خدمات توسعه تجاری شبکه ملی مشاوران که فراهم کننده مقدمه ای از تجارب بهبود پیوسته در موسسات اقتصادی می‌باشد.
 • برنامه اولیه و ثانویه ارزیابی موسسات اقتصادی با اندازه کوچک و متوسط که نشان دهنده بهبود عملکرد واقعی شرکت‌ها به سرمایه گذاران بالقوه و موسسات اعتباری[۱۱] می‌باشد.
برنامه‌ها شامل اجرای راه حل‌های سفارشی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات[۱۲] برای بازبینی عملکرد صنعتی ناحیه‌ای یا در گستره ملی در زمان واقعی بر اساس نصب چندگانه نرم افزار سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در صنایع و جمع آوری آمارهای شاخص کلیدی در یک منطقه می‌باشد.

ظرفیت سازی کارآفرینان فاروس یونیدو

 

محتوای برنامه ظرفیت سازی   
The content of the Capacity Building Programme:
 
 • انتخاب موسسات اقتصادی و مشاوران ملی
 • سمینارهای آموزشی و گواهی نامه برای مشاوران ملی، مجریان و مدیران ارشد در نواحی
 • تحویل و نصب نرم افزار مدیریت عملکرد تجاری فاروس سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در هریک از موسسات اقتصادی شرکت کننده
 • اجرای پشتیبانی محلی و مشاوره بر روی سایت هر موسسه اقتصادی برای  دوره ای ۶-۱۲ ماهه توسط مشاوران ملی
 • توسعه کاربردها و بهترین تجارب تجاری برای بهبود مداوم
 • برنامه اولیه و ثانویه ارزیابی و تشخیص معایب موسسه اقتصادی، سنجش هزینه تولید و آنالیز راندمان تولید بر اساس پایگاه‌های داده واقعی موسسه اقتصادی (هزینه‌ها، عملکردها، تهیه کننده‌ها، عدم تطبیقات، روش‌های برنامه‌ریزی، بکارگیری منابع تولید و غیره)
 • آموزش کارآفرینان جهت ارائه نتایج بهبود عملکرد موسسات اقتصادیشان به سرمایه گذاران و موسسات اعتباری
 • تایید موسسات اقتصادی و مدیریت آنها بر اساس سنجش و برآورد ارزیابی برنامه ثانویه، محاسبه میزان بهبود و ارزشیابی بوسیله مشاوران ملی
 

ظرفیت سازی کارآفرینان فاروس یونیدو

 

محتوای بسته خدماتی موسسه اقتصادی[۱۳]  
The content of enterprise services package
 
کارگاه آموزشی اصلی[۱۴] :  Main workshop:  
 • کارگاه آموزشی برای دو مدیر ارشد[۱۵]، ۵ روز، ۸ ساعت در روز، در مجموع ۴۰ ساعت
 • تامین مجموعه‌های کامل برنامه‌های نرم افزاری فاروس سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، دو لیسانس در هر موسسه اقتصادی
 • اطلاعات مرجع جمع آوری شده گسترده[۱۶]
 • گواهینامه برای شرکت کنندگان
کمک و پشتیبانی از طریق سایت (اختیاری[۱۷])  
On site assistance and support (optional)
 
 • راهنمایی از طریق سایت، مشاوره و پشتیبانی برای دوره‌های ۶-۱۲ ماهه بعد از کارگاه آموزشی جهت توسعه بهترین تجارب
 • ارزیابی برنامه اولیه و ثانویه وضعیت موسسه اقتصادی[۱۸]
 • تایید شرکت و مدیران ارشد بر اساس سنجش واقعی پیشرفت‌های کسب شده در برنامه
بودجه[۱۹]   The budget  
بودجه برنامه در همکاری با موسسات ملی و حامیان مالی بعد از شفاف سازی اولویت‌ها و محتوای برنامه‌ای لازم تعریف شده است. حق عضویت[۲۰] موسسات اقتصادی شرکت کننده نوعاً بخشی از هزینه‌های بسته (۱۵%-۵۰%) را پوشش می‌دهد در حالیکه بقیه هزینه‌ها توسط منابع ملی و بین اللملی تامین شده است. هماهنگی ملی و پوشش کار اجرایی ممکن است در برگیرنده ۱۰% – ۴۰% هزینه‌های بودجه‌ای برنامه باشد. هزینه‌های پشتیبانی از طریق سایت بطور عمده به (۱) حقوق‌های متوسط در کشورها (۲) تعداد مشاوران و (۳) دوره مرحله مشاوره از طریق سایت[۲۱] بستگی دارد.
منابع محلی Local Resources  
منابع محلی مورد نیاز به مقیاس برنامه و مرحله مشاوره آنلاین آن بستگی دارد. معمولاً یک هماهنگ کننده پروژه با حقوق قابل توجه (تقریباً سه برابر حقوق متوسط در کشور جهت اطمینان از نتایج) به منظور اجرای پروژه مورد نیاز است. دوره استخدام برابر با دوره برنامه علاوه بر ۲-۳ ماه برای شروع و خاتمه برنامه می‌باشد. تعداد پرسنل پشتیبانی مورد نیاز هنگامی که تعداد موسسات اقتصادی شرکت کننده از ۱۰۰ تجاوز می‌کند به مقیاس برنامه بستگی دارد.
اگر مرحله پشتیبانی آنلاین مورد موافقت قرار گیرد، تعداد متوسط مشاوران محلی ارائه دهنده خدمات به موسسات اقتصادی بصورت ۱ مشاور برای هر ۱۰ موسسه اقتصادی تخمین زده خواهد شد. این بدان معنی است که برای دوره برنامه هر موسسه اقتصادی یکبار بازدید روزانه از طریق سایت و دوبار پشتیبانی اجرایی در ماه دارد.
دوره ۱۲ ماهه را می‌توان نسبت به بودجه موجود تنظیم نمود.
مثال : در مورد  برنامه ۱۰۰ موسسه اقتصادی محتوا و بودجه بصورت زیر می باشد :
 • ۱-۳ سمینار اطلاع رسانی برای همه کارآفرینان در ناحیه مورد علاقه
 • ۱۰ کارگاه آموزشی مقدماتی برای شرکت کنندگان منتخب (۵*۲۰ هریک، ۲ شرکت کننده از هر موسسه اقتصادی)
 • ۱۰۰ مجموعه نرم افزاری فاروس سازمان توسعه صنعتی ملل متحد با ۲ لیسانس کاربری برای مجموعه در هر موسسه اقتصادی
 • ۱۳ مشاور محلی تربیت شده بودند، ۱۰ مشاور برای ماموریت کاری در اجرا و پیاده سازی از طریق سایت با دستمزدی تقریباً ۲٫۵ برابر دستمزد متوسط تایید و انتخاب شدند.
 • کنفرانس پایانی
روش‌های اضافی افزایش فروش مالی در توسعه مشارکت‌های تجاری برای شرکاء  موجود هستند[۲۲].

ظرفیت سازی کارآفرینان فاروس یونیدو

 
سازمان های اجرائی و شرکت کننده   
The implementing and participating organizations
 
 • سازمان‌های دولتی کمک کننده به توسعه اقتصادی و موسسات اقتصادی با اندازه کوچک و متوسط در کشورها، نواحی، ایالت‌ها و استان‌ها
 • سازمان صنایع، اداره بازرگانی به برنامههای پشتیبانی موسسات اقتصادی با اندازه کوچک و متوسط در کشورها، نواحی، ایالت‌ها و استان‌ها کمک نموده و آنها را سازماندهی می‌کنند.
 • موسسات مالی فراهم کننده پشتیبانی جهت اجرا و پیاده سازی برنامه
 • مراکز کیفیت ملی، بهره وری و کارآفرینی
 • مراکز پرورش تجاری[۲۳]، ابتکار و انتقال تکنولوژی
 • دانشکده‌های مدیریت تجاری، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش شغلی[۲۴]
استقرار برنامه ممکن است شامل مشارکت آژانس‌های بین اللملی شناخته شده و کمک کننده به توسعه صنایع ملی و محلی باشد.

ظرفیت سازی کارآفرینان فاروس یونیدو

 

نتایج مورد انتظار Expected Results   
 • دست یابی به مرحله جدیدی از عملکرد تجاری و سودهای سرمایه علمی قابلیتی را برای تجارت، صادرات، سرمایه گذاری‌ها، مدیریت نوآوری، بهره وری، کیفیت و رقابت فراهم می‌کند.
 • کارآفرینان فرهنگ تجاری را بهبود، سرمایه علمی را افزایش و بهترین تجارب پیشرفت را برای رشد تجاری پایدار معرفی می کنند.
 • موسسات اقتصادی تکمیل کننده برنامه می توان انتظار داشت تا به مجریان در سطح جهانی و با بهبود قابل توجهی در عملکرد و افزایش اعتبار تبدیل شوند.
 • سازمان‌های دولتی خواهیم دید که بطور قابل توجهی بر مبنای موسسات اقتصادی با اندازه کوچک و متوسط کمک و همکاری را افزایش دادند.
برای موسسات اقتصادی با اندازه کوچک و متوسط خصوصی و هم سازمان‌های دولتی خواهیم داشت :
 • توسعه پایدار موسسات اقتصادی با اندازه کوچک و متوسط خصوصی و بخش صنعت در کل
 • کاهش سطح تلفات موسسه اقتصادی با اندازه کوچک و متوسط در نواحی
 • عملکرد اقتصادی، بهره وری،کیفیت، رقابت و فرهنگ تجاری بهبود یافته
 • پیشرفت و بهبود در پتانسیل صادراتی، جذابیت سرمایه گذاری و شفافیت تجاری، تسهیل توسعه منابع انسانی، ظرفیت و پتانسیل مدیریتی
 • مسیر ساده و آسانتر به سمت نیازمندیهای ISO 9000 و سازمان تجارت جهانی
 • پشتیبانی دولتی و بین اللملی از برنامه‌های ظرفیت سازی به عنوان راهی موثر جهت ترقی عملکرد تجاری و پایداری بخش‌های صنعتی
 • نتایج برنامه به منظور فراهم نمودن آمارهای اساسی اقتصادی و صنعتی برای برنامه ریزان و کمک کنندگان سنجیده و ثبت شدند.

ظرفیت سازی کارآفرینان فاروس یونیدو

 

نتیجه گیری   The Conclusion 
برنامه های ظرفیت سازی برای موسسات اقتصادی با اندازه کوچک و متوسط راه حلی منحصر به فرد و موثر برای ارتقاء موسسات اقتصادی و بهبود عملکرد بخش صنعتی با حداقل هزینه و زمان قابل قبول هستند.
نتایج آماری بدست آمده از اجرا برنامه در انگلستان (۲۰۰۰-۲۰۰۵)، کلمبیا (۲۰۰۰-۲۰۰۳) دست یابی به سطوح بهبودی بین ۹% تا ۴۵% را در مورد شاخص های کلیدی عملکرد برای موسسات اقتصادی شرکت کننده در دوره اجرای برنامه، افزایش قابل توجه در فرهنگ مدیریت تجاری، رقابت و پایداری را نمایان ساخت.
واژه نامه Vocabulary
ظرفیت سازی
Capacity Building
معیار، محک
Benchmark
تکنولوژی اطلاعات
Information Technology
ارتباطات مشتری
Customer Relations
رشد تجاری
Business Growth
راه‌حلهای موثر
Effective Solutions
ارتقا
Improvement
جهانی
Global
بودجه، سرمایه
Fund
اعتبار
Credit
شفافیت
Transparency
سرمایه‌گذاری
Investment
فرهنگ
Culture
شریک
Partner
مشورت
Consultation
 
[۱] Small and Medium Sized Enterprise
[۲] Knowledge Capital Gains
[۳] Investment Transparency
[۴] Key Business Indicators
[۵] WTO
[۶] Global Compact
[۷] BASEL 2 Standard
[۸] Major National Counter-Partners
[۹] Training and Certification of National Consultants
[۱۰] Enterprise Benchmarking and Diagnostics
[۱۱] Potential Investors and Credit Institutions
[۱۲] ICT
[۱۳] The Content of Enterprise Services Package
[۱۴] Main Workshop
[۱۵] Senior Managers
[۱۶] Comprehensive Reference Materials
[۱۷] Optional
[۱۸] Benchmarking of Initial and Post-Programme Enterprise Status
[۱۹] The Budget
[۲۰] Fee
[۲۱] Duration of the On-Site Support Phase
[۲۲] EPIC,GOLEM IMS GmbH,Austria
[۲۳] Business Incubators
[۲۴] Vocational Training Centers

ظرفیت سازی کارآفرینان فاروس یونیدو

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.