مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

عامل ازدیاد برداشت نفت EOR زمین شناسی

عامل ازدیاد برداشت نفت EOR زمین شناسی

عامل ازدیاد برداشت نفت EOR زمین شناسی – ایران ترجمه – irantarjomeh.ir

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۱۱۹
کد مقاله
IND119
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
درک عملکرد درجا عامل ازدیاد برداشت نفت  EORبا توجه به عدم قطعیت زمین شناسی
نام انگلیسی
Discerning In Situ Performance of an EOR Agent in the Midst of Geological Uncertainty
تعداد صفحه به فارسی
۲۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
نفت، زمین شناسی، عدم قطعیت
کلمات کلیدی به انگلیسی
Oil, Geological Uncertainty
مرجع به فارسی
دانشگاه فناوری دلفت، سمپوزیوم اروپایی ازدیاد برداشت نفت، آلمان
مرجع به انگلیسی
۱۸th European Symposium on Improved Oil Recovery Dresden, Germany
کشور
آلمان

 

درک عملکرد درجا عامل ازدیاد برداشت نفت (EOR) با توجه به عدم قطعیت زمین شناسی

چکیده

هدف مطالعه جاری بررسی یک آزمون پایلوت ازدیاد برداشت نفت با اهداف متعدد، همانند کنترل و تأیید ویژگیهای مرتبط با عامل ازدیاد برداشت نفت (EOR) در محل طبیعی / درجا می باشد. با توجه به پیچیدگی فرآیندهای EOR و عدم قطعیت ذاتی در توصیف مخزن، درک خواص عامل EOR در محیط طبیعی به عنوان یک چالش قابل توجه به شمار می آید. بر این مبنا، به منظور نشان دادن چنین چالشی یک مطالعه موردی ساده، یعنی فرآیند EOR پلیمری، در یک مخزن کیک لایه ای دو بعدی در مبحث جاری در نظر گرفته شده است:. ارزش طراحی پلیمری مورد نظر برابر با ۲۱ cp در محل طبیعی می باشد، اما ما آن را به میزان ۴/۱ در نظر گرفتیم که قابلیت ارائه شبیه سازی های مرتبط وجود داشته باشد. بنابر این ما اقدام به بررسی این موضوع نمودیم که آیا این سیگنال های متمایز در چاه های تزریق و تولید با توجه به عدم قطعیت زمین شناسی از نقطه نظر آماری معنی دار تلقی می شوند یا خیر. ما نسبت به مقایسه این میزان انحراف به واسطه کاهش ویسکوزیته / گرانروی پلیمر و پراکندگی آن با توجه به عدم قطعیت زمین شناسی در سطح تفاوت ۹۵ درصد اقدام می نماییم. در بین سیگنال های مورد نظر، میزان خیز فشار تزریق با تزریق پلیمر و فشار حداکثری تزریق در سیستم تزریق گر خود معرف پایاترین شاخص ها در این زمینه می باشد که آیا ویسکوزیته پلیمر را می توان در موقعیت طبیعی حفظ نمود یا خیر. مواردی نظیر زمان ورود جبهه نفت، حداقل برش نفتی قبل از ورود جبهه نفت و زمان نفوذ پلیمر ارائه دهنده شاخص معنی دار آماری در این مبحث می باشند.
 

 

مقدمه

یک آزمایش پایلوت EOR با اهداف متعدد در نظر گرفته شده است که در بین آن ها قابلیت نشان دادن میزان برداشت نفت، تأیید خواص عامل EOR در محل، و فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز جهت افزایش بازده اقتصادی قابل مورد نظر می باشد. اولین هدف در ارتباط با این موضوع می باشد که آیا چنین فرآیندی قابلیت حاصل آوردن اهداف کلی (برداشت نفت) در یک سازند مشخص شده را دارد یا خیر. حال این مورد مطرح می شود که چه هدف اول حاصل شده باشد و چه نشده باشد، ارزیابی چنین فرآیندی با در نظرگیری معیار دوم به عنوان یک مؤلفه مهم تلقی می شود. چنین موردی بدین علت مهم است چرا که پروسه ای با عدم قابلیت تحصیل اهداف مطلوب در یک سازند روبرو است ممکن است در یک میدان دیگر به عنوان پروسه ای موفق عمل نماید، آن هم در صورتی که قابلیت تحصیل اهداف فنی آن وجود داشته باشد. به طور مثال، معیارهای فنی برای موفقیت یک عامل EOR تحت شرایط محلی می تواند شامل کشش سطح کم (IST) یا مقدار اندک نفت باقی مانده برای یک فرآیند سورفاکتانت یا عامل فعال در سطح، یا یک تحرک مشخص برای پروسه پلیمر یا موارد دیگر باشد. در یک تحقیقات پایلوت میدانی، لازم است تا قابلیت تعیین موفقیت فنی یک عامل EOR با توجه به عدم قطعیت زمین شناسی و با در نظرگیری ویژگی توصیفی مخزن مرتبط مور بررسی قرار گیرد.
در این مقاله، ما نسبت به بررسی تأثیر هر دوی این منابع عدم قطعیت به صورت توأم باهم اقدام می نماییم: یک رویکرد آماری جهت مشخص سازی عملکرد EOR تحت شرایط محیطی و با در نظرگیری عدم قطعیت زمین شناسی ارائه می شود.

 

تشریح مطالعه موردی

مدل مخزن و ابعاد آن. جدول۱ نشان دهنده ابعاد مدل و ویژگی های مرتبط با مطالعه موردی می باشد. مخزن مستطیلی پنج لایه ای در شکل۱ نشان داده شده است. شبیه سازی های پلیمری- سیلابی با استفاده از یک چاه تزریق کننده و یک چاه تولیدی اعمال شد. فشار در ته چاه تولیدی برابر با ۷۰ بار در نظر گرفته شده در حالی که این فشار در چاه تزریق تا ۱۵۰ بار محقق شد. ویسکوزیته پلیمر سبب کاهش قابلیت تزریق می شود، اما شکستگی غیرعامدانه نزدیک چاه در طی تزریق پلیمر می تواند سبب افزایش تزریق پذیری شود. میزان این شکستگی غیرعامدانه کاملا مشخص نمی باشد (Seright و همکاران، ۲۰۰۹).
 

 

شاخص عدم قطعیت در عملکرد پلیمر

ما اقدام به مشخص سازی پدیده عدم قطعیت در عملکرد فرآیندی با استفاده از مقادیر مختلف ویسکوزیته پلیمر تحت شرایط طبیعی نموده ایم: ۵ cp و ۲۱ cp. همان گونه که در بالا ذکر شد، برای سادگی، مکانیزم های تفصیلی ویسکوزیته پلیمر تحت شرایط میدانی در این جا مستثنا گردیده است. در شبیه سازی های ما، ما ویژگی های شکست را به منظور حاصل آوردن ویسکوزیته طراحی تحت شرایط طبیعی از طریق تزریق در ارتباط با شبیه سازی های غلظت پلیمر متناظر با ۵ cp (200 ppm) به جای مورد متناظر با ۲۱ cp (600 ppm) ارائه نموده ایم.

 

نتیجه گیری و مباحث

در این مقاله ما نسبت به ارائه یک مطالعه موردی ساده اقدام نمودیم که نشان دهنده چالش ها در زمینه مشخص سازی خواص یک عامل EOR تحت شرایط طبیعی از داده های چاه و با توجه به عدم قطعیت زمین شناسی می باشد. در بین سیگنال های مورد بررسی، میزان افزایش فشار تزریق در پی تزریق پلیمر و فشار حداکثری در چاه تزریق معرف پایاترین شاخص ها در این زمینه می باشد که آیا قابلیت حفظ ویژگی های ویسکوزیته پلیمر تحت شرایط محیطی وجود خواهد داشت یا خیر. متأسفانه با توجه به تغییرات شکستگی چاه تزریق و میزان ناشناخته احتمالی این شکستگی، فشار تزریق ممکن است به عنوان یک شاخص ناپایا در ارتباط با ویسکوزیته پلیمر تحت شرایط محیطی تلقی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.