مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

عناصر الگوی شخصیت

عناصر الگوی شخصیت

عناصر الگوی شخصیت – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه علوم اجتماعی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
4
کد مقاله
SOC04
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
عناصر الگوی شخصیت
نام انگلیسی
The Personality Pattern
تعداد صفحه به فارسی
33
تعداد صفحه به انگلیسی
8
کلمات کلیدی به فارسی
عناصر الگوی شخصیت
کلمات کلیدی به انگلیسی
Personality Pattern
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
سال
2003
کشور
ایالات متحده
عناصر الگوی شخصیت
تفاوت بین خودانگارگیهای اساسی و آرمانی ممكن است همچنین منعكس كننده راهی باشد كه در آن گروه یا شخص خاص صفات یا ویژگیهای مشخصی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. تفاوت در صفاتی كه بوسیله یك گروه اجتماعی دارای ارزش بالایی می‌باشد چشم‌گیرتر و بزرگترخواهد بود. بطور مثال در صورتی كه شجاعت بعنوان یك ارزش بالای اجتماعی بشمار آید، شخص كه خود را قدری ترسو می‌شمارد، در خودانگاری آرمانی‌خود، خویش را بعنوان شجاعترین شجاعان می‌بیند. از طرف دیگر، در صورتی كه شجاعت ارزش اجتماعی پایینی داشته باشد، كما اینكه برای دختران ممكن است چنین باشد، آن ویژگی تاثیر اندكی بر روی شكل‌گیری خودانگاری آرمانی خواهد داشت.
تفاوت زیاد بین خود‌انگارگیهای واقعی و آرمانی یك شخص می‌تواند منجر به تعدیلهای ضعیف شخصی و اجتماعی  شود. در برخی از مواقع تفاوت كوچكتر از آنچه واقعا است بنظر می‌رسد. دلیل این امر استفاده شخص از مكانیزمهای دفاعی جهت پوشاندن خودسنجیهای نامطلوب خود می‌باشد. بطور مثال ممكن است ترس خود را انكار نماید، آن هم به هنگامی كه خودانگارگی آرمانی شجاعت را بعنوان یكی از خصیصه‌های برجسته وی مطرح می‌‌نماید.
حتی به هنگامی كه سیستم‌های دفاعی به منظور كاهش تفاوت بین خودانگارگی اساسی و آرمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند، این تفاوت بعنوان یك تجربه درهم‌ریخته می‌باشد كه منجر به بروز احساس افسردگی می‌شود. همانگونه كه  لكی خاطرنشان می‌سازد، ”كلیه احساسات را می‌توان بطور مستقیم به تجاربی مرتبط نمود كه بوسیله اشخاص بعنوان پشتیبانانی یا تهدیدهایی برای یك یا چند ایده مربوط به خود تفسیر می‌شوند“.
در صورتی كه تفاوت بین خودانگارگی اساسی یا آرمانی برای مدت مدیدی دوام داشته باشد، منجر به اختلال شخصیت و ناكامی شدید خواهد شد. در این مواقع شخص از خود بیزار بوده و چنان رفتار می‌نماید كه دیگران نیز از وی روی‌گردان شوند. علاوه بر این، وی بصورت متوالی از ناكامیها و تحقیرها در رنج می‌باشد، چرا كه خود را از آرمانها و ایده‌آلهای خود بسیار دور دیده و برای رسیدن بدانها خود را ناتوان و درمانده احساس می‌كند. در این زمان احساس نابسندگی و حقارت در وی رشد نموده كه ممكن است باعث افزایش بیزاری از خود و حتی موجب ناسازگاری اجتماعی بیشتری گردد.
تفاوت بین خودانگارگیهای فیزیكی و روانشناختی
برخی از اشخاص قادرند تا خودانگاره‌های روانشناختی خود را قبول نمایند ولی قادر به قبول خودانگارگیهای فیزیكی خود نیستند. در برخی دیگری از اشخاص ممكن است عكس این قضیه درست باشد. بسیاری از نوجوانان كه از وضعیت ظاهری یا قیافه خود ناراضی می‌باشند، از توانایی خود در زمینه‌های دیگر رضایت دارند، همچنین حالت معكوس این قضیه نیز صادق است. بطور مشابه فردی كه پا به سن می‌گذارد ممكن است در خصوص پذیرش تغییرات فیزیكی مرتبط با سن دچار مشكل شود، ولی تا جائیكه كه مربوط به توانائیها و ناتوانائیهای وی می‌شود این مسئله را خود پذیرفته است. حتی در صورتی كه تصور قالبی آن را نیز قبول نماید، وی ممكن است بدین موضع اعتقاد داشته باشد كه بالا رفتن سن نشانه اضمحلال  یا تباهی فكری می‌باشد.
در برهه‌ای از عمر كه در آن وضعیت ظاهری یك از موارد قابل توجه، برای نوجوانان و بزرگسالانی كه بتازگی مرحله نوجوانی را پشت سر گذاشته‌اند، می‌‌باشد و یا در موقعیتی كه ظاهر اشخاص می‌تواند برای تشخیص میزان موفقیت آنها بكار آید، همانند انتخاب رهبران یا در زمان عشقبازی، یك خودانگارگی فیزیكی نامناسب، حتی در صورتی كه خودانگارگی روانشناختی رضایت بخش باشد، می‌تواند منجر به سازگاری ضعیف و ناخرسندی شود. هر چه ارزش اجتماعی مرتبط با خصیصه‌های فیزیكی یا روانشناختی بیشتر باشد، تفاوت بین این دو خودانگاشتی زیان‌بخش‌تر خواهد بود.
تفاوتهای بین خودانگارگی اجتماعی و آرمانی
در زمانهای خاصی ممكن است شخصی خویش را از طریق چشمان دیگران ببیند، آن هم به روشی كه حقیقتا بر خلاف خواسته و نگاه خود می‌باشد. تنفر وی از قضاوت دیگران درباره‌اش وی را در موضعی دفاعی قرار داده و او را تشویق می‌كند تا رفتار خود را توجیه كرده و یا از ارزش منبعی كه قضاوت نامتناسب را از دید او انجام داده بكاهد. ناهمخوانی بین  مردان  و زنان در خصوص مفهوم ”زن  آرمانی“ یك نمونه مناسب از این امر می‌باشد و نشان می‌دهد كه چگونه چنین اختلافی می‌تواند منجر به مسئله‌ای مشكل آفرین شود. به هنگامی كه زنی همجنس ایده‌آل خود را در فردی جستجو می‌كند كه نقش مساوی با مردان را در امور مربوط به تجارت، اجتماع و زندگی خانوادگی ایفا می‌كند، حال چنانچه به این موضوع پی برد كه مردان مهم در دنیای او زن ایده‌آل خود را كسی می‌دانند كه می‌بایست نقش پایینتری در مقایسه با مردان بعهده داشته باشد، این موضوع باعث عدم رضایت و ناكامی او خواهد شد. در این وضعیت، در صورتی كه خواسته باشد ایده‌های آرمانی مردان را جامه عمل بپوشاند خود را غمگین و ناكام احساس نموده و در صورتی كه سعی نماید ایده‌های خود را تداوم بخشد باز نیز ناكام خواهد بود چرا كه قضاوت و رفتار مردان با او نامناسب خواهد بود.
استواری خودانگارگی
به هنگامی كه خودانگارگی متغییر یا بی ثبات می‌باشد، همانگونه كه در مفاهیم انتقالی بدان اشاره شده است،  برای شخص، دیدن خود به همان صورتی كه واقعا می‌باشد دشوار خواهد بود. تنها در صورتی كه خودانگارگی نسبتا ثبات داشته باشد فرد قادر خواهد بود تا احساسی درست از هویت خود بروز دهد.
تغییرات در استواری
خودانگارگی در سالیان اولیه زندگی، به هنگامی كه تغییرات سریع فیزیكی و روانی روی می‌دهد، دارای حداقل میزان استواری می‌باشد. یك تغییر فیزیكی شدید كه تقریبا زمان اندكی را بخود اختصاص می‌دهد، به هنگام بلوغ جنسی، باعث بروز عدم استواری می‌گردد. البته این عدم استواری موقتی می‌باشد. در مبحث تاثیرات رشد سریع فیزیكی و روانی بر روی خودانگارگی به هنگام بلوغ جنسی، لیولی و همكاران می‌نویسند:
تاثیرات استواری و سازگاری
سازگاریهای شخصی و اجتماعی به میزان زیادی تحت تاثیر شدت یا درجه استواری خودانگارگی قرار می‌گیرند. یك خودانگارگی استوار، حتی چنانچه منفی باشد، به شخص احساس ایمنی می‌دهد. لكی در این خصوص می‌نویسد:
انگیزه اولیه در كلیه رفتارها حافظت از سلامت ادراك فردی می‌باشد. به منظور محافظت از هویت هر شخص نیاز به خودهمسانی می‌باشد. حتی فردی كه خود را احمق، بد یا شر می‌داند، به تمامی ادراكاتی كه عقیده‌اش را در این خصوص بوجود آورده تكیه دارد و از قبول هر گونه ادراكی كه وی را بعنوان فردی باهوش، قوی و خوب معرفی می‌دارد پرهیز می‌كند. در صورتی كه وی به این تصور خود پایبند نباشد، وی در معرض خطر از دست دادن خویشتن خود می‌باشد.
تاثیرات خودانگارگیها بر روی رفتار
خودانگارگی یك شخص، خواه بصورت استوار باشد و خواه نااستوار، باعث برانگیختن نیرو در رفتار وی می‌شود. اعمال فردی براساس چگونگی دیدن خویش در هر لحظه است. در صورتی كه فردی احساس كند كه بخوبی درك نشده و یا تبعیضی نسبت بوی روا داشته شده، وی رفتاری به مانند یك فدایی خواهد داشت. در صورتی كه فردی احساس كند كه مردم او را پذیرفته‌اند، رفتار وی نیز دوستانه و مشاركتی خواهد بود. بسیاری از رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی را می‌توان در خودانگارگیهای نااستوار ریشه یابی كرد.
صفات و ویژگیها
الگوی شخصیت یك ساختار چندبعدی واحد می‌باشد كه در آن مفهوم خود بعنوان هسته یا مركز ثقل(جاذبه) بشمار می‌آید. در این ساختار الگوهای یكپارچه بسیاری در خصوص گرایشهای واكنشی وجود دارد كه بنام ”صفات“ معروفیت داشته، كه دارای ارتباط نزدیك و تحت تاثیر مفهوم ”خود“ می‌باشند.
معنای صفات و ویژگیها
صفات و ویژگیهای شخصی، با وجود آنكه اغلب تعاریف و تشریحات آن بواسطه شامل شدن نقاط برجسته مشترك مشابه می‌باشند،  بروشهای بسیاری تشریح و تعریف گردیده‌اند. یك صفت بعنوان یك ویژگی یا بعد شخصیت مورد تشریح قرار گرفته كه شامل گروهی از واكنشهای مرتبط و پایدار از خصیصه‌های سازگاری بارز یك فرد می‌باشد.
ویژگیهای صفات
هر صفت دارای سه ویژگی می‌باشد: یگانگی، درجه درست‌نمایی و همسانی. یگانگی بدان معنا نیست كه فرد خاصی دارای صفات مشخص مختص بخود می‌باشد، بلكه معنای آن داشتن میزان مشخصی از رفتار خاص خود است. همانگونه كه ودورس و ماركئیس خاطر نشان می‌كنند، ”صفات ابعاد رفتاری بوده كه در آن افراد متفاوت می‌باشند“.
یك صفت چیزی نیست كه حاضر و یا غایب ‌باشد. در عوض، عنصری نظیر هوش، بر حسب منحنی توزیع نرمال گسترش یافته است. این بدان معناست كه یك صفت یا ویژگی تقریبا در تمامی افراد وجود دارد ولی شدت یا درجه آن متفاوت می‌باشد. علاوه بر این، در منحنی توزیع نرمال، اغلب افراد با هر ویژگی خاص در حول و حوش میانی یا میانگین آن قرار می‌گیرند.
صفات در برابر عادات
تاكید بر همسانی رفتار، كه ویژگی تمامی صفات می‌باشد، ممكن است بدین امر منجر شود كه شخصی اعتقاد یابد كه صفات و عادات یكی می‌باشند. هر دوی این ویژگیها درست بوده و جزء الگوهای فراگرفته شده رفتاری بشمار می‌آیند. هر دو در این موضوع برابر می‌باشند كه در موقعیتهای مشابه رفتار یك شخص برابر با رفتار وی تحت شرایط یكسان گذشته خواهد بود. ضمن آنكه هر دو این نكته را در بر دارند كه یادگیری باعث رفتاری می‌شود كه براساس آن یك شخص بدون آنكه متوجه رفتاری باشد و بدون آنكه قبلا برای آن برنامه‌ریزی كرده باشد، آن رفتار را بصورت اتوماتیك اجرا نموده و فرد تنها پس از انجام، متوجه آن خواهد شد.
صفات مشترك و منحصربفرد
در داخل الگوی شخصیت صفات مشترك و منحصربفرد جای گرفته‌اند. تركیب این دو صفت نقش مهمی در فردیت یك شخص بعهده دارد. این دو صفت كه همچنین نقش تعیین‌كننده‌ای در الگوی شخصیت دارند، در اشخاص گوناگون دارای تفاوتهای فاحشی بوده و حتی ممكن است در یك فرد خاص در زمانها و دفعات مختلف دوره حیات وی بصورت گوناگون و متغییر ظاهر شوند.
تعداد صفات
تلاشهای زیادی انجام پذیرفته است تا مشخص شود كه یك الگوی شخصیت معمولی یا متداول دارای چه میزان صفاتی می‌باشد. برای نشان‌دادن عظمت این كار، آلپورت و آدبرت در سال 1936 لیستی از لغاتی كه در زبان انگلیسی تشریح كننده صفات شخصیتی بودند را تهیه نمودند. در این لیست آنها 17935 كلمه برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته است. با این وجود، بسیاری از كلمات، مترادف بوده و یا آنكه بازگوكننده نگرشهای مقطعی در رفتار بودند تا نگرشهای ثابت و پایداری رفتاری.
نشانگان شخصیت
از زمان بقراط اینگونه فرض شده بود كه الگوهای شخصیت با برخی از استانداردها یا ”سنخهای“(بقراطی) مطابقت دارد. طبقه‌بندی مردم براین اساس از جمله روشهای آسان بشمار می‌آید، ولی مردم كمی در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرند، چه این طبقه‌بندی براساس هیكل یا وضعیت جسمانی و عملكرده‌های غده‌ای باشد یا خواه براساس ویژگیهای رفتاری.
نشانگان نابهنجاری
تعداد نشانگان یا سندرمهای ویژگی الگوهای شخصیت نابهنجار مشخص گردیده و بعنوان مورد باارزش در تشخیص اختلالات شخصیتی به اثبات رسیده است. ذكر سه مثال عناصر مشترك در سندرمها را نشان خواهد داد.
ویژگی مركزی نشانگان شیدایی مرحله‌ای عاطفی از برانگیختگی اشتیاق و خوشی می‌باشد. مرحله‌ای كه در آن ارتباط انگاره‌ها بصورت سریع و كنترل نشده بوده و تفكر نیز، با وجود آنكه غیرمنطقی نبوده و حتی ممكن است لطیف و طعنه‌آمیز نیز باشد، بصورت دمدمی و بوالهوسانه شكل می‌گیرد. تفكر افراد براحتی بواسطه تداخل با محركهای خارجی گیج و منحرف گشته و ممكن است از خود یك حالت واپاشی خواب مانند از انگاره‌ها و ارتباطات منطقی را بروز دهد. حافظه و تشخیص موقعیتهای زمانی، مكانی و هویتی بنظر ممكن می‌رسد، ولی فرد نمی‌تواند تشخیص دهد كه شخصیت وی در معرض تغییر قرار گرفته است. وی اغلب احساس توهم زودگذر می‌نماید. الگوی رفتاری در این خصوص دارای ویژگیهایی نظیر پرحرفی یا وراجی، فعالیت بیش از حد، عدم پایداری یا مقاومت و عدم صبوری می‌باشد. در این حالت شخص دست بكارهای متهورانه، شیطنت‌آمیز یا توام با بذله‌‌‌ زده و حتی ممكن است حس تناسب قوای جنسی خود را همراه با موارد دیگر از دست دهد.
نشانگان وابسته به ناخوشی شخصیتی شامل صفاتی نظیر عدم‌پایایی یا اطمینان‌پذیری، تقلب، خودمحوری، بی‌احتیاطی، بی‌بندوباری جنسی و عدم ژرفای شدید احساسی می‌باشد، كه در مثالهایی از عدم‌ توانایی در بیان خشم، عشق و دیگر احساسهای معمولی كه دارای الگوی واكنش متداول می‌باشند، تجلی می‌یابد. با این وجود، ظاهر اشخاصی كه مبتلا به این عارضه می‌باشند ممكن است دارای آراستگی مصنوعی بوده و بگونه‌ای نشان می‌دهند كه گویا از سلامت ذهنی كامل برخوردار می‌باشند.
نشانگان شخصیت خلاف یا مجرمانه شامل سائق شدید، سطح هشیاری ضعیف، ناخشنودی، اضطراب، تنش، نارسیدگی احساسی، یاغی‌گری یا تمرد و حساسیت شدید. بسیاری از اعمال مجرمانه لذت حال را بر اجرتها یا پاداشهای آتی ترجیح داده و توجه اندكی به هنجارهای پذیرفته شده عمومی رفتار دارند. تركیبی از این صفات، شخص را رودررو با هر فرد دیگری قرار داده و بوی مكانیسمی از دفاع، در برابر جهانی كه وی را ترسانده و او را بدون دادن لذتهای جبرانی در خود غرق نموده است، را اعطا می‌نماید. اعمال مجرمانه نوجوانان معمولا در خانه بعنوان ”مشكلات كودكان“ و در مدرسه بعنوان ”مشكلات انظباطی“ مورد توجه قرار می‌گیرد. مطالعه الگوهای شخصیتی ”دانش‌آموزان اهل انضباط“ نشان داده است كه آنها دارای قابلیت انعطاف‌پذیری بیشتری بوده و حالت جزمی كمتری در مقایسه با دانش‌آموزانی دارند كه قوانین را پذیرفته و دنبال می‌كنند. ولی با این حال آنها دارای سیستمهای ارزشی و معتقدات نوظهوری می‌باشند كه مطابقتی با ارزشهای گروه بزرگتر ندارد.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.