مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

كارآفرینی صنعت گردشكری روستایی توسعه پایدار

كارآفرینی صنعت گردشكری روستایی توسعه پایدار

كارآفرینی صنعت گردشكری روستایی توسعه پایدار – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

كارآفرینی صنعت گردشكری روستایی توسعه پایدار

شماره       
72
کد مقاله
MNG72
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ارتقای كارآفرینی در صنعت گردشكری روستایی در جهت توسعه پایدار منطقه‌ ای
نام انگلیسی
Enhancing Entrepreneurship in Rural Tourism for Sustainable Regional Development
تعداد صفحه به فارسی
230
تعداد صفحه به انگلیسی
117
کلمات کلیدی به فارسی
كارآفرینی, گردشكری روستایی, توسعه پایدار
کلمات کلیدی به انگلیسی
Entrepreneurship, Rural Tourism, Sustainable Development
مرجع به فارسی
موسسه بین‌المللی اقتصاد محیطی صنعتی
مرجع به انگلیسی
The International Institute for Industrial Environmental Economics
سال      
2002
کشور
سوئد

كارآفرینی صنعت گردشكری روستایی توسعه پایدار

 

ارتقای كارآفرینی در صنعت گردشكری روستایی در جهت توسعه پایدار منطقه‌ای
خلاصه
گردشگری، امروزه یكی از بزرگترین صنایع بشمار آمده و دارای سریعترین رشد‌ها می‌باشد. با رشد سریع گردشگری،‌ تنوع محصولات و مقاصد گردشگری، بهمراه تقاضای رو به افزایش برای انواع جدید گردشگری، در جریان می‌باشد.
نزول روالهای مربوط به كشاورزی و مهاجرت افراد،‌ همینطور كاهش سرمایه گذاری بهمراه توسعه اتحادیه اروپا توجهات را بسمت مناطق روستایی افزایش داده است. دلایل توسعه یك منطقه قابل زیست روستایی زمینه‌‌های‌ محیطی،‌ فرهنگی/ اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. نگرشی یكپارچه برای توسعه مناطق روستایی با تاكید زیاد مطرح شده است زیرا بر روی جامعه، ‌اقتصاد و محیط متمركز بوده و بر مبنای همكاری و معاضدت بهمراه بكارگیری مناطق محلی بعنوان زمینه ای برای توسعه مداوم مناطق روستایی شكل گرفته است.
 توسعه مناطق روستایی بطور فزاینده‌ای مستلزم كارآفرینی است،‌ كه بصورت یك نیروی مركزی رشد و توسعه اقتصادی درنظر گرفته شده است. نقش گردشگری در توسعه مناطق روستایی اساسا از نوع اقتصادی بوده و می‌تواند به تداوم و بهبود كیفیت زندگی در مناطق روستایی كمك كند. گردشگری عموما متكی به شركت‌‌های‌ كوچك بوده،‌ بنابر این نقش كارآفرینان گردشگری برای توسعه گردشگری روستائی می‌تواند مهم باشد. در میان كلیه بخش‌‌های‌ اقتصادی،‌گردشگری شاید تنها موردی است كه در آن بالاترین میزان اشتغال بخش كارآفرینی در تنظیم سیاست گذاری‌‌های‌ پایدار بیش از همه مورد نیاز است. خصوصا در گردشگری روستایی، كارآفرینی با اهمیت فزآینده‌ای مواجه شده زیرا بعنوان یك قوه محركه پشتیبان گردشگری روستایی دیده می‌شود.
بهرحال، كارآفرینی محتاج محیطی مستعد برای شكوفایی است. فرهنگ كارآفرینانه،‌ آب و هوا، زیر ساخت‌‌ها‌ و حمایت، عناصری مهم برای چنین محیطی هستند. ایجاد چنین محیطی با توسعه حمایت‌‌های‌ زیربنایی مناسب  در سطح محلی شروع شده تا عرضه كارآفرینی را هدف قرار داده، و نهایتا بر روی تعداد افراد دارای انگیزه،  امكانات مالی و مهارت برای راه اندازی یك كسب و كار متمركزمی‌گردد. سیاست‌‌ها‌ و برنامه‌‌ها‌ خصوصا در بخش كارآفرینی باید بطور دقیق مشخص شده تا سطح آموزش كلی جمعیت،  خصوصا برای اطمینان از آنكه آموزش كارآفرینی، قبلا برای توسعه مهارت‌‌ها‌ و توانایی‌‌ها‌ جهت آغاز یك كسب و كار آماده شده است، افزایش یابد. در رابطه با سیاست‌‌های‌ پایدار، ‌آنها باید بر مبنای نگرش دولتی / خصوصی، كه در آن بخش دولتی می‌تواند نقش بسیار شاخصی بعنوان تسهیل كننده و محرك برای كارآفرینی خصوصی در گردشگری بازی كند،  قرار داشته باشند.

كارآفرینی صنعت گردشكری روستایی توسعه پایدار

 

خلاصه اجرائی
توجه بسوی مناطق روستایی بخاطر افول كشاورزی و مهاجرت خارجی افراد و همینطور كاهش تدریجی منابع مالی با توجه به توسعه اتحادیه اروپا افزایش یافته است. علاوه بر آن، رشد مورد نظر و گرایشات جدید مشاهده شده در صنعت گردشگری در سالهای اخیر حاكی از افزایش تقاضا برای گردشگری روستائی و گردشگری طبیعت شده است. دلیل اصلی آنكه چرا این تحقیق به بخش كارآفرینانه پرداخته است آن است‌ كه با رشد گردشگری، تنوع محصول گردشگری بهمراه افزایش تقاضا برای انواع فرآیندهای جدید گردشگری رخ داده است. همچنین، ‌توسعه روستایی بطور فزاینده‌ای در معیت كارآفرینی است، كه بعنوان یك نیروی محوری رشد و توسعه اقتصادی مطرح است. از آنجائیكه گردشگری خصوصا توسط موسسات كوچك شكل گرفته است، نقش كارآفرینان گردشگری می‌تواند عامل مهمی‌‌برای توسعه مناطق روستایی باشد.
این تحقیق در نظر دارد كه شناخت  اهمیت كارآفرینی در گردشگری روستائی را افزایش داده و روشهای جدیدی برای ارتقاء كارآفرینی در گردشگری، كه می‌تواند مدد رسان توسعه پایدار محلی باشد، را شناسائی نماید. منطقه سودر اسلات سوئد، بعنوان یك مطالعه موردی انتخاب گردید زیرا یكی از مناطق متمركز كشاوزی سوئد بوده و مشكلاتی مانند نزول كشاورزی و مهاجرت مردم محلی در آن مشاهده شده است. علاقمندی و آمادگی شهرداری‌‌های‌ محلی برای توسعه منطقه بشكل یك جریان مداوم اعلام گردیده است. موضوع  این تحقیق به این نكته توجه دارد كه “‌ چگونه می‌توان كارآفرینی در گردشگری روستایی را برای توسعه پایدار منطقه ای  تشویق كرده و ارتقاء داد ؟‌”‌
بمنظور پاسخگویی به پرسش تحقیق،‌ این رساله در نظر دارد به شناسائی فرهنگ و اقلیم موجود كارآفرینی بهمراه موانع و موقعیت‌‌های‌ آنها برای توسعه كارآفرینی در منطقه سودر اسلات بپردازد.  نتیجه این بررسی موردی آن است كه منطقه سودر اسلات دارای توانایی بالقوه ای برای توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی است، لكن  تا كنون این زمینه‌‌ها‌ مورد شناسائی قرار نگرفته است.  بدلیل ویژگی‌‌های‌ روستائی منطقه،‌ نیروی بالقوه ای برای توسعه كارآفرینی نیز وجود دارد. یافته‌‌ها‌ و تحلیل‌‌های‌ این بررسی موردی حاكی از برخی از موانع و فرصت‌‌های‌ بالقوه در كنار توسعه كارآفرینی روستایی است.  در میان این موانع، فرهنگ فقیر كارآفرینانه و اقلیمی‌و همچنین فقدان مهارت‌‌ها‌،‌ نبود منابع مالی، فقدان اطلاعات و ارتباطات مورد تاكید قرار گرفت. بعلاوه، فصل كوتاه گردشگری و فقدان آشنائی با صنعت گردشگری موانعی برای گردشگری و همچنین توسعه كارآفرینی است. اگرچه فرصت‌‌هایی‌ نیز در بخش پذیرایی، بخش حمل ونقل و جاذبه‌‌های‌ انسانی وجود دارد. علاوه برآن، تورهای دارای راهنما، بازار یابی و آموزش می‌توانند فرصتهایی را نیز برای كارآفرینان فراهم  كنند.  بعلاوه،‌ ارائه غذاهای لذید نیز می‌تواند منبع مهمی‌برای شناسائی محلی شده كه هم برای منطقه و هم كارآفرینان متضمن منافعی می‌باشد.
با عنایت به این تجزیه و تحلیل، یك SWOT (تحلیل نقاط قوت، ضعف، امكانات و تهدیدات) برای توسعه كارآفرینی منطقه سودراسلات، یك نمای كلی از وضعیت فعلی كارآفرینی را بدست می‌دهد‌. در مورد عامل قوت، بخاطر ویژگیهای روستایی یك زمینه خوب برای توسعه كارآفرینی وجود دارد. در زمینه ضعف، بدلیل فشار اجتماعی و بدلایل اقتصادی وفصلی برای كارآفرینان، محیط برای توسعه كارآفرینی مساعد نیست. در زمینه موقعیت‌‌ها‌، رشد اقتصادی، تقویت شناخت محلی و توسعه بازارهای در دسترس قابل توجه است و در مورد تهدیدات، مهاجرت افراد و نزول كشاورزی بهمراه مهاجرت داخلی از سایر مناطق سوئد كه باعث حذف فرهنگ اصیل سودراسلات می‌شود مشاهده شده است. تحلیل swot با امكان كاربرد هریك از سیاست‌‌های‌ بخش‌‌های‌ آن كه میزان توسعه كارآفرینی را تحت تاثیر قرار می‌دهد‌ ادامه میی‌ابد. در میان كاربردهای این سیاست گذاری، نكته اصلی در گرایشات و ایجاد محیط كارآفرینانه آن است كه  باید از طریق مجموعه ای از موسسات حمایت كننده از بخش عمومی‌و همچنین بخش خصوصی تشویق بعمل آورد. برای نمونه،  محدودیت‌‌های‌ كمتر، عدم كاغذ بازی غیر ضروری، زیر ساخت‌‌های‌ عملی و سیاست گذاری‌‌های‌ بازرگانی و همچنین اطمینان عمومی‌باید توسط بخش عمومی‌ارائه شده در حالیكه سرمایه،‌ حمایت بازرگانی و خدمات حرفه ای می‌تواند توسط بخش خصوصی تامین گردد. برخی از عوامل مانند آموزش، فرهنگ و كیفیت زندگی باید بصورت مشترك ارائه گردد. بنابراین، همكاری و مشاركت عمومی/ خصوصی بصورت یك شبكه شرح داده شده و سایر همكاریها بشكل موثری می‌تواند به ارتقاء كارآفرینی كمك نمایند.
راهبردهای دراز مدت پیشنهادی در این نظریه بر مبنای موانع و فرصت‌‌ها‌ برای توسعه كارآفرینی در زمینه گردشكری می‌باشد كه در منطقه سودر اسلات شكل گرفته است. آنها بر مبنای نگرش عمومی‌/ خصوصی پایه گذاری شده كه در آن بخش عمومی‌نقش بسیار مهمی‌در تسهیل و تشویق موسسات خصوصی گردشگری بازی می‌كند. استراتژی‌‌های‌ ذیل در منطقه سودر اسلات بمنظور نشان دادن زمینه‌‌هایی‌ مورد نیاز برای توسعه كارآفرینی قابل شناسائی است:‌
 • برنامه ریزی استراتژیك بمنظور تشریح نقشی كه گردشگری می‌تواند در اقتصاد و زندگی منطقه داشته داشته و منابع و سرمایه گذاریهایی كه ممكن است برای توسعه این گردشگری مصرف شود. برنامه ریزی برای گردشگری نیازمند درگیر بودن شركای اصلی و گروههای منطقه‌ای مانند كارآفرینان عرصه گردشگری، دولت محلی، مسئولین گردشگری و دفاتر دولتی است. بر این اساس، طرح استراتژیك نسبت به مشخص نمودن اهداف، برنامه‌های اجرایی توسعه و بازار یابی و گردآوری معیارهای ارزیابی اقدام می‌نماید.
 • زیرساختهای كارآفرینانه، مانند زیرساختهای فیزیكی (راه، سیستم آب و غیره)، تحقیق و توسعه وسیاست‌‌های‌ بازرگانی است كه در اختیار بخش دولتی است.
 • بازاریابی كه در آن بخش عمومی‌ممكن است رهبری را در اختیار داشته باشد، و بر این اساس همكاری نزدیك با بخش خصوصی داشته باشد: در همكاری با سایر انواع محصولات گردشگری (منطقه ای، ملی)و محصولات مشابه: در همكاری با محصولات نامرتبط با گردشگری
 • حمایت‌‌های‌ مالی و پولی یا تشویقی، كه بطور عمده‌ای در مراحل اولیه
      ایجاد یا گسترش محصولات گردشگری تاثیر گذار باشد.
 • راهنمائی یا آموزش كه بویژه می‌تواند برای خانواده‌‌ها‌ یا افراد كارآفرین مفید باشد. راهنمایی‌‌ها‌ و آموزش‌‌ها‌ باید در راستای نیازهای افراد یا       گروهها باشد. این موضوع اهمیت دارد كه افراد روستائی در مشاركت با دفاتر       دولتی مسئول گردشگری و توسعه روستایی برای در دست گرفتن اقدامات مرتبط با توسعه و  تضمین روالهای مرتبط آموزش ببینند.
علاوه بر این، تمركز بر روی شناسائی و حمایت از كارآفرینان ” ‌قهرمان “‌، كه به گسترش حوزه كارآفرینی كمك می‌كنند می‌تواند راه مستقیمی‌برای حمایت بهتر از كارآفرینان روستایی و رشد اقتصاد كارآفرینی روستایی را بوجود آورد. بهرحال، این   امكان نیز وجود دارد كه كارآفرینان را از شهرها به مناطق روستایی جلب نمود تا روحیه كارآفرینی را با خود بهمراه آورند، زیرا مناطق روستائی در برابر تغییرات    محافظه كارتر بوده و كمتر انعطاف دارند.
بر مبنای یافته‌های این تحقیق، برخی پیشنهادات بمنظور غلبه بر موانع و اطمینان از توسعه كارآفرینی پایدار روستایی ارائه شده است. این پیشنهادات به موارد ذیل بستگی دارد: (1) ایجاد یك گرایش مثبت كارآفرینانه از طریق سیاست گذاریها، آموزش و تعلیم و تربیت بخش عمومی، برنامه‌‌های‌ آموزشی، برای توسعه كارآفرینی به آندسته از افراد روستائی كه می‌توانند بطور بالقوه كارآفرین شوند، كمك می‌كند تا مشكلات مهارتی خود را حل كرده و آگاهی خود را از برنامه‌‌های‌ پایدار توسعه گردشگری افزایش دهند :‌ اجرای برنامه‌‌های‌ آموزشی در بخش شماره LA 21 منطقه درهمكاری نزدیك باموسسات آموزشی، صنایع گردشگری و صنایع كشاورزی؛ ‌(2) ایجاد مركز توسعه كارآفرینی در گردشگری با هدف انجام تحقیق، شناسایی نیازهای خدماتی بالقوه در جوامع روستایی و تاسیس مشاغل مربوطه در راستای این نیازها؛ (3) تامین دستیابی آسان به منابع مالی با ایجاد بانك اطلاعات مالی؛ ‌(4) فراهم ساختن شبكه‌هایی میان كارآفرینان داخلی و خارجی و برنامه‌های یادگیری الكترونیكی برای تبادل اطلاعات و ایجاد مهارت‌‌های‌ ضروری برای كارآفرینان؛ (5) نیل به توان همكاری مشترك بازرگانی و بكارگیری اقدامات موثر بازاریابی، كه می‌تواند انزوای كسب و كارهای كوچك روستایی را كاهش دهد، استفاده موثرتر از منابع و قادر سازی گردشگری روستائی برای دستیابی به بازارهای خارجی گردشگری: ارتقاء كارآفرینی زنان از طریق آموزش بهتر در زمینه‌‌های‌ مهارت‌‌های‌ اساسی بازرگانی و دستیابی موثرتر به فرصت‌‌های‌ بازار در بخش‌‌های‌ غیر سنتی.

كارآفرینی صنعت گردشكری روستایی توسعه پایدار

 

فهرست مندرجات
فهرست نمودارها
فهرست جداول
 1. مقدمه
1/1. سابقه
2/1. سئوالات تحقیق و داوری
3/1.  دامنه و محدوده‌‌ها‌
4/1. روش شناسی
5/1. محتوای تحقیق
 1. صنعت گردشگری
1/2.   طبیعت و امكانات بالقوه آن
2/2.   تاثیرات صنعت گردشگری
1/2/2. تاثیرات محیطی
2/2/2. تاثیرا ت اجتماعی / فرهنگی
3/2/2. تاثیرات اقتصادی
3/2.  گردشگری روستائی
4/2. مفاهیم و اصول در گردشگری روستائی
1/4/2. مفهوم توسعه پایدار
2/4/2.  مفهوم گردشگری پایدار
5/2. خلاصه فصل
 1. گردشگری و توسعه پایدار روستائی
1/3.  تصویر متغیر مناطق روستائی
2/3. سنخ شناسی توسعه گردشگری روستائی
3/3. چارچوب سیاست‌‌ها‌
4/3. مفاهیم و اصول
1/4/3. خلاصه فصل
 1. بسوی نظریه كارآفرینی
¼1/4.  كارآفرینی درون نظریه اقتصادی
2/4.  عوامل كارآفرینی
1/2/4. انگیزش‌‌ها‌
2/2/4.  شرایط موفقیت
3/4. محیط حمایت كننده
1/3/4. فرهنگ كارآفرینانه
2/3/4. اقلیم، زیرساختها و حمایت كارآفرینانه
4/4. كارآفرینی و SMEs  ( تشكیلات اقتصادی كوچك و متوسط)
5/4. عرضه كارآفرینی
6/4.  سیاست كارآفرینی
7/4. كارآفرینی پایدار مباحث قرن 21
8/4. كارآفرینی در گردشگری
9/4. خلاصه فصل
5 . بررسی موردی- منطقه سودراسلات
1/5. تاریخچه مختصر و تشریح منطقه سودراسلات
2/5. گردشگری در سودراسلات
1/2/5. عرضه و تقاضای گردشگری سودر اسلات
3/5. كارآفرینی در منطقه سودراسلات
4/5. بازیگران حاضر در توسعه كارآفرینی
5/5. موردAVGAVALIEN GARD  درولینگه،مزرعه خوك سالم
6/5.  خلاصه فصل
 1. یافته‌‌ها‌ و تجزیه و تحلیل
1/6. یافته‌‌ها‌. فرهنگ  كارآفرینی و اقلیم در سودراسلات
1/1/6.  كاربرد سیاست‌‌ها‌ برا ی توسعه كارآفرینی در سودراسلات
2/1/6. كارآفرینی و توسعه پایدار منطقه ای
3/1/6.  موانع توسعه پایدار منطقه ای
4/1/6. فرصت‌‌ها‌ برای توسعه پایدار منطقه ای
2/6.   تحلیل‌‌ها‌ –SWOT برای توسعه كارآفرینی گردشگری سودراسلات
1/2/6.  كاربرد‌‌های‌ سیاست گذاری برای تحلیل SWOT
3/6.  مزیت‌‌های‌ بالقوه از تشویق كارآفرینی
1/3/6.  مزیت‌‌های‌ اقتصادی
2/3/6. مزیت‌‌های‌ فرهنگی  اجتماعی
3/3/6. مزیت‌‌های‌ محیطی
4/6.  حفاظت از محیط
1/4/6.  طرح مشخص كردن مباحث قرن 21
2/4/6.  ” گواهی سبز”  برای تاسیس روستائی
3/4/6.  قوی شمالی برای هتل‌‌ها‌
4/4/6.  ” بهترین برای طبیعت ”  برای تجربیات سفر و راهنمائی تورها
5/4/6.  ” متعهد به فضای سبز” برای زمین‌‌های‌ گلف
5/6.  شناسائی استراتژیهای پایدار برای كارآفرینی
6/6.  خلاصه فصل
 1. پیشنهادات و نتیجه گیری
1/7. پیشنهادات
2/7. نتیجه گیری
3/7. توضیحات نهایی
مراجع
اختصارات
پیوست 1
پیوست 2
پیوست 3
پیوست 4
پیوست 5
پیوست 6
پیوست 7
پیوست 8
پیوست 9
پیوست 10
پیوست 11
پیوست 12
فهرست نمودار‌‌ها‌
نمودار شماره 1-3.  قلمرو توسعه یكپارچه روستائی
نمودار شماره 1-4. چارچوب تشویق كارآفرینی روستائی
نمودار شماره 2-4. حمایت / اقلیم / زیرساخت
نمودار شماره 2-4.  دیدگاه عناصر اقلیمی‌”‌E
نمودار شماره 4-4. روابط متقابل میان كارآفرینی و سیاست بنگاههای كوچك
نمودار شماره 1-5. منطقه سودراسلات
نمودار شماره 2-5. ساختار فدراسیون تشكیلات اقتصادی خصوصی سوئد
نمودار شماره 1-0.  مدل پنج نیروی پورتر

كارآفرینی صنعت گردشكری روستایی توسعه پایدار

 
1-مقدمه
رشد سریع تولید و مصرف جهانی به ایجاد تغییرات منفی در جهان مانند كاهش لایه ازن، تغییرات اقلیمی، تخریب سیستم‌‌های‌ زیست محیطی و فقدان چرخه زیستی منجر شده است. بر این اساس مشخص شده است كه مصرف و الگوهای تولید فعلی قابل دوام نیستند. در نتیجه، دولتها و بخش‌‌های‌ خصوصی بدنبال راه حلهای اقتصادی هستند كه به موضوعات تحصیل پایداری مانند كاهش ضایعات، كارآیی انرژی،  جلوگیری از آلودگی و حفظ حیات وحش و میراث فرهنگی بپردازد.
رهبران تجاری، دولتی،‌ علمی، سازمانهای عمومی‌و گروههای محلی با ایجاد راه حلهای نوآورانه بدنبال پاسخگویی به مشكل توسعه پایدار بازرگانی و صنعتی هستند. شركت‌‌ها‌ شروع به درك این موضوع كرده‌اند كه قابلیت دوام ضرورتا چیزی بیشتر از یك استنباط عرفی است، این موضوع بر روی زمینه اصلی تاثیر گذار بوده و بخش غیر قابل تفكیكی از یك تجارت خوب بشمار می‌آید.

كارآفرینی صنعت گردشكری روستایی توسعه پایدار

 

1/1. سابقه
درباره بخش گردشگری
گردشگری نیروی بالقوه‌ای را برای تاثیرگذاری بر روی فرهنگ، اقتصاد و محیط مقصد در اختیار دارد. این تاثیرات می‌تواند هم مثبت و هم منفی باشد. تاثیرات مثبت شامل ایجاد منافع، ایجاد اشتغال، كاهش مهاجرت روستایی و تشویق حفظ حیات وحش، تاریخ و فرهنگ كشور مقصد باشد. تاثیرات منفی گردشگری بخاطر تغییر محیط طبیعی، تخریب منابع طبیعی،‌ آلایندگی و ایجاد ضایعات و همچنین اختلال در زندگی محلی و رسوم آنها بر روی آینده مناطق گردشگری چشمگیر می‌باشد.  گردشگری با مدیریت ضعیف می‌تواند به پدیده ای كه بنام  ” گردشگری نابود كننده گردشگری ” شناخته می‌شود منجر شود. ثابت شده است كه گردشگری بیش ازحد نه تنها یك فعالیت غیر پایدار محیطی، بلكه نوعی  فعالیت اقتصادی اجتماعی است كه تاثیرات مخربی بر روی دارائیهای اجتماعی و فرهنگی برجای می‌گذارد‌. محیط، بعنوان منبع اصلی محصولات گردشگری، باید برای رشد آینده گردشگری و توسعه اقتصادی حفظ گردد.
گرایشات مشاهده شده در صنعت گردشگری در سالهای اخیر حاكی از رشد تقاضا برای گردشگری در رابطه با مناطق روستایی و طبیعت است. مدیریت صحیح گردشگری روستایی می‌تواند در حمایت از اقتصاد و جمعیت  روستایی نقش مثبتی داشته و یكی از عمده ترین نیروهای تاثیر گذار در جهت گیری توسعه منطقه باشد. اگر چه،‌ برای نیل یك منطقه به قدرت واقعی بالقوه خود،‌ باید به حفظ میراث روستائی، تنوع زیست محیطی،‌ چشم انداز منطقه و فرهنگ محلی توجه داشت.

كارآفرینی صنعت گردشكری روستایی توسعه پایدار

 

واژه نامه Vocabulary
تاسیسات
establishments
نواحی روستایی
rural areas
گواهینامه سبز
Green Certificate
حفاظت محیط
environment protection
برنامه محیطی
Environmental Plan
مصرف
Consumption
نیروی برق
electrical power
چشم‌انداز
landscape
حمل و نقل
transportation
فعالیتهای توریست
tourist activities
غذای بسته‌بندی
packaging food
جمع‌آوری آشغال
waste collection
مصرف آب
water consumption
منابع انرژی
energy sources
تهویه
Ventilation
 

كارآفرینی صنعت گردشكری روستایی توسعه پایدار

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.