مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کارآفرینی صنعت گردشکری روستایی توسعه پایدار

کارآفرینی صنعت گردشکری روستایی توسعه پایدار

کارآفرینی صنعت گردشکری روستایی توسعه پایدار – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 200000 (دویست هزار) تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

کارآفرینی صنعت گردشکری روستایی توسعه پایدار

شماره       
۷۲
کد مقاله
MNG72
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ارتقای کارآفرینی در صنعت گردشکری روستایی در جهت توسعه پایدار منطقه‌ ای
نام انگلیسی
Enhancing Entrepreneurship in Rural Tourism for Sustainable Regional Development
تعداد صفحه به فارسی
۲۳۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۱۷
کلمات کلیدی به فارسی
کارآفرینی, گردشکری روستایی, توسعه پایدار
کلمات کلیدی به انگلیسی
Entrepreneurship, Rural Tourism, Sustainable Development
مرجع به فارسی
موسسه بین‌المللی اقتصاد محیطی صنعتی
مرجع به انگلیسی
The International Institute for Industrial Environmental Economics
کشور
سوئد

کارآفرینی صنعت گردشکری روستایی توسعه پایدار

 

ارتقای کارآفرینی در صنعت گردشکری روستایی در جهت توسعه پایدار منطقه‌ای
خلاصه
گردشگری، امروزه یکی از بزرگترین صنایع بشمار آمده و دارای سریعترین رشد‌ها می‌باشد. با رشد سریع گردشگری،‌ تنوع محصولات و مقاصد گردشگری، بهمراه تقاضای رو به افزایش برای انواع جدید گردشگری، در جریان می‌باشد.
نزول روالهای مربوط به کشاورزی و مهاجرت افراد،‌ همینطور کاهش سرمایه گذاری بهمراه توسعه اتحادیه اروپا توجهات را بسمت مناطق روستایی افزایش داده است. دلایل توسعه یک منطقه قابل زیست روستایی زمینه‌‌های‌ محیطی،‌ فرهنگی/ اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. نگرشی یکپارچه برای توسعه مناطق روستایی با تاکید زیاد مطرح شده است زیرا بر روی جامعه، ‌اقتصاد و محیط متمرکز بوده و بر مبنای همکاری و معاضدت بهمراه بکارگیری مناطق محلی بعنوان زمینه ای برای توسعه مداوم مناطق روستایی شکل گرفته است.
 توسعه مناطق روستایی بطور فزاینده‌ای مستلزم کارآفرینی است،‌ که بصورت یک نیروی مرکزی رشد و توسعه اقتصادی درنظر گرفته شده است. نقش گردشگری در توسعه مناطق روستایی اساسا از نوع اقتصادی بوده و می‌تواند به تداوم و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی کمک کند. گردشگری عموما متکی به شرکت‌‌های‌ کوچک بوده،‌ بنابر این نقش کارآفرینان گردشگری برای توسعه گردشگری روستائی می‌تواند مهم باشد. در میان کلیه بخش‌‌های‌ اقتصادی،‌گردشگری شاید تنها موردی است که در آن بالاترین میزان اشتغال بخش کارآفرینی در تنظیم سیاست گذاری‌‌های‌ پایدار بیش از همه مورد نیاز است. خصوصا در گردشگری روستایی، کارآفرینی با اهمیت فزآینده‌ای مواجه شده زیرا بعنوان یک قوه محرکه پشتیبان گردشگری روستایی دیده می‌شود.
بهرحال، کارآفرینی محتاج محیطی مستعد برای شکوفایی است. فرهنگ کارآفرینانه،‌ آب و هوا، زیر ساخت‌‌ها‌ و حمایت، عناصری مهم برای چنین محیطی هستند. ایجاد چنین محیطی با توسعه حمایت‌‌های‌ زیربنایی مناسب  در سطح محلی شروع شده تا عرضه کارآفرینی را هدف قرار داده، و نهایتا بر روی تعداد افراد دارای انگیزه،  امکانات مالی و مهارت برای راه اندازی یک کسب و کار متمرکزمی‌گردد. سیاست‌‌ها‌ و برنامه‌‌ها‌ خصوصا در بخش کارآفرینی باید بطور دقیق مشخص شده تا سطح آموزش کلی جمعیت،  خصوصا برای اطمینان از آنکه آموزش کارآفرینی، قبلا برای توسعه مهارت‌‌ها‌ و توانایی‌‌ها‌ جهت آغاز یک کسب و کار آماده شده است، افزایش یابد. در رابطه با سیاست‌‌های‌ پایدار، ‌آنها باید بر مبنای نگرش دولتی / خصوصی، که در آن بخش دولتی می‌تواند نقش بسیار شاخصی بعنوان تسهیل کننده و محرک برای کارآفرینی خصوصی در گردشگری بازی کند،  قرار داشته باشند.

کارآفرینی صنعت گردشکری روستایی توسعه پایدار

 

خلاصه اجرائی
توجه بسوی مناطق روستایی بخاطر افول کشاورزی و مهاجرت خارجی افراد و همینطور کاهش تدریجی منابع مالی با توجه به توسعه اتحادیه اروپا افزایش یافته است. علاوه بر آن، رشد مورد نظر و گرایشات جدید مشاهده شده در صنعت گردشگری در سالهای اخیر حاکی از افزایش تقاضا برای گردشگری روستائی و گردشگری طبیعت شده است. دلیل اصلی آنکه چرا این تحقیق به بخش کارآفرینانه پرداخته است آن است‌ که با رشد گردشگری، تنوع محصول گردشگری بهمراه افزایش تقاضا برای انواع فرآیندهای جدید گردشگری رخ داده است. همچنین، ‌توسعه روستایی بطور فزاینده‌ای در معیت کارآفرینی است، که بعنوان یک نیروی محوری رشد و توسعه اقتصادی مطرح است. از آنجائیکه گردشگری خصوصا توسط موسسات کوچک شکل گرفته است، نقش کارآفرینان گردشگری می‌تواند عامل مهمی‌‌برای توسعه مناطق روستایی باشد.
این تحقیق در نظر دارد که شناخت  اهمیت کارآفرینی در گردشگری روستائی را افزایش داده و روشهای جدیدی برای ارتقاء کارآفرینی در گردشگری، که می‌تواند مدد رسان توسعه پایدار محلی باشد، را شناسائی نماید. منطقه سودر اسلات سوئد، بعنوان یک مطالعه موردی انتخاب گردید زیرا یکی از مناطق متمرکز کشاوزی سوئد بوده و مشکلاتی مانند نزول کشاورزی و مهاجرت مردم محلی در آن مشاهده شده است. علاقمندی و آمادگی شهرداری‌‌های‌ محلی برای توسعه منطقه بشکل یک جریان مداوم اعلام گردیده است. موضوع  این تحقیق به این نکته توجه دارد که “‌ چگونه می‌توان کارآفرینی در گردشگری روستایی را برای توسعه پایدار منطقه ای  تشویق کرده و ارتقاء داد ؟‌”‌
بمنظور پاسخگویی به پرسش تحقیق،‌ این رساله در نظر دارد به شناسائی فرهنگ و اقلیم موجود کارآفرینی بهمراه موانع و موقعیت‌‌های‌ آنها برای توسعه کارآفرینی در منطقه سودر اسلات بپردازد.  نتیجه این بررسی موردی آن است که منطقه سودر اسلات دارای توانایی بالقوه ای برای توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی است، لکن  تا کنون این زمینه‌‌ها‌ مورد شناسائی قرار نگرفته است.  بدلیل ویژگی‌‌های‌ روستائی منطقه،‌ نیروی بالقوه ای برای توسعه کارآفرینی نیز وجود دارد. یافته‌‌ها‌ و تحلیل‌‌های‌ این بررسی موردی حاکی از برخی از موانع و فرصت‌‌های‌ بالقوه در کنار توسعه کارآفرینی روستایی است.  در میان این موانع، فرهنگ فقیر کارآفرینانه و اقلیمی‌و همچنین فقدان مهارت‌‌ها‌،‌ نبود منابع مالی، فقدان اطلاعات و ارتباطات مورد تاکید قرار گرفت. بعلاوه، فصل کوتاه گردشگری و فقدان آشنائی با صنعت گردشگری موانعی برای گردشگری و همچنین توسعه کارآفرینی است. اگرچه فرصت‌‌هایی‌ نیز در بخش پذیرایی، بخش حمل ونقل و جاذبه‌‌های‌ انسانی وجود دارد. علاوه برآن، تورهای دارای راهنما، بازار یابی و آموزش می‌توانند فرصتهایی را نیز برای کارآفرینان فراهم  کنند.  بعلاوه،‌ ارائه غذاهای لذید نیز می‌تواند منبع مهمی‌برای شناسائی محلی شده که هم برای منطقه و هم کارآفرینان متضمن منافعی می‌باشد.
با عنایت به این تجزیه و تحلیل، یک SWOT (تحلیل نقاط قوت، ضعف، امکانات و تهدیدات) برای توسعه کارآفرینی منطقه سودراسلات، یک نمای کلی از وضعیت فعلی کارآفرینی را بدست می‌دهد‌. در مورد عامل قوت، بخاطر ویژگیهای روستایی یک زمینه خوب برای توسعه کارآفرینی وجود دارد. در زمینه ضعف، بدلیل فشار اجتماعی و بدلایل اقتصادی وفصلی برای کارآفرینان، محیط برای توسعه کارآفرینی مساعد نیست. در زمینه موقعیت‌‌ها‌، رشد اقتصادی، تقویت شناخت محلی و توسعه بازارهای در دسترس قابل توجه است و در مورد تهدیدات، مهاجرت افراد و نزول کشاورزی بهمراه مهاجرت داخلی از سایر مناطق سوئد که باعث حذف فرهنگ اصیل سودراسلات می‌شود مشاهده شده است. تحلیل swot با امکان کاربرد هریک از سیاست‌‌های‌ بخش‌‌های‌ آن که میزان توسعه کارآفرینی را تحت تاثیر قرار می‌دهد‌ ادامه میی‌ابد. در میان کاربردهای این سیاست گذاری، نکته اصلی در گرایشات و ایجاد محیط کارآفرینانه آن است که  باید از طریق مجموعه ای از موسسات حمایت کننده از بخش عمومی‌و همچنین بخش خصوصی تشویق بعمل آورد. برای نمونه،  محدودیت‌‌های‌ کمتر، عدم کاغذ بازی غیر ضروری، زیر ساخت‌‌های‌ عملی و سیاست گذاری‌‌های‌ بازرگانی و همچنین اطمینان عمومی‌باید توسط بخش عمومی‌ارائه شده در حالیکه سرمایه،‌ حمایت بازرگانی و خدمات حرفه ای می‌تواند توسط بخش خصوصی تامین گردد. برخی از عوامل مانند آموزش، فرهنگ و کیفیت زندگی باید بصورت مشترک ارائه گردد. بنابراین، همکاری و مشارکت عمومی/ خصوصی بصورت یک شبکه شرح داده شده و سایر همکاریها بشکل موثری می‌تواند به ارتقاء کارآفرینی کمک نمایند.
راهبردهای دراز مدت پیشنهادی در این نظریه بر مبنای موانع و فرصت‌‌ها‌ برای توسعه کارآفرینی در زمینه گردشکری می‌باشد که در منطقه سودر اسلات شکل گرفته است. آنها بر مبنای نگرش عمومی‌/ خصوصی پایه گذاری شده که در آن بخش عمومی‌نقش بسیار مهمی‌در تسهیل و تشویق موسسات خصوصی گردشگری بازی می‌کند. استراتژی‌‌های‌ ذیل در منطقه سودر اسلات بمنظور نشان دادن زمینه‌‌هایی‌ مورد نیاز برای توسعه کارآفرینی قابل شناسائی است:‌
 • برنامه ریزی استراتژیک بمنظور تشریح نقشی که گردشگری می‌تواند در اقتصاد و زندگی منطقه داشته داشته و منابع و سرمایه گذاریهایی که ممکن است برای توسعه این گردشگری مصرف شود. برنامه ریزی برای گردشگری نیازمند درگیر بودن شرکای اصلی و گروههای منطقه‌ای مانند کارآفرینان عرصه گردشگری، دولت محلی، مسئولین گردشگری و دفاتر دولتی است. بر این اساس، طرح استراتژیک نسبت به مشخص نمودن اهداف، برنامه‌های اجرایی توسعه و بازار یابی و گردآوری معیارهای ارزیابی اقدام می‌نماید.
 • زیرساختهای کارآفرینانه، مانند زیرساختهای فیزیکی (راه، سیستم آب و غیره)، تحقیق و توسعه وسیاست‌‌های‌ بازرگانی است که در اختیار بخش دولتی است.
 • بازاریابی که در آن بخش عمومی‌ممکن است رهبری را در اختیار داشته باشد، و بر این اساس همکاری نزدیک با بخش خصوصی داشته باشد: در همکاری با سایر انواع محصولات گردشگری (منطقه ای، ملی)و محصولات مشابه: در همکاری با محصولات نامرتبط با گردشگری
 • حمایت‌‌های‌ مالی و پولی یا تشویقی، که بطور عمده‌ای در مراحل اولیه
      ایجاد یا گسترش محصولات گردشگری تاثیر گذار باشد.
 • راهنمائی یا آموزش که بویژه می‌تواند برای خانواده‌‌ها‌ یا افراد کارآفرین مفید باشد. راهنمایی‌‌ها‌ و آموزش‌‌ها‌ باید در راستای نیازهای افراد یا       گروهها باشد. این موضوع اهمیت دارد که افراد روستائی در مشارکت با دفاتر       دولتی مسئول گردشگری و توسعه روستایی برای در دست گرفتن اقدامات مرتبط با توسعه و  تضمین روالهای مرتبط آموزش ببینند.
علاوه بر این، تمرکز بر روی شناسائی و حمایت از کارآفرینان ” ‌قهرمان “‌، که به گسترش حوزه کارآفرینی کمک می‌کنند می‌تواند راه مستقیمی‌برای حمایت بهتر از کارآفرینان روستایی و رشد اقتصاد کارآفرینی روستایی را بوجود آورد. بهرحال، این   امکان نیز وجود دارد که کارآفرینان را از شهرها به مناطق روستایی جلب نمود تا روحیه کارآفرینی را با خود بهمراه آورند، زیرا مناطق روستائی در برابر تغییرات    محافظه کارتر بوده و کمتر انعطاف دارند.
بر مبنای یافته‌های این تحقیق، برخی پیشنهادات بمنظور غلبه بر موانع و اطمینان از توسعه کارآفرینی پایدار روستایی ارائه شده است. این پیشنهادات به موارد ذیل بستگی دارد: (۱) ایجاد یک گرایش مثبت کارآفرینانه از طریق سیاست گذاریها، آموزش و تعلیم و تربیت بخش عمومی، برنامه‌‌های‌ آموزشی، برای توسعه کارآفرینی به آندسته از افراد روستائی که می‌توانند بطور بالقوه کارآفرین شوند، کمک می‌کند تا مشکلات مهارتی خود را حل کرده و آگاهی خود را از برنامه‌‌های‌ پایدار توسعه گردشگری افزایش دهند :‌ اجرای برنامه‌‌های‌ آموزشی در بخش شماره LA 21 منطقه درهمکاری نزدیک باموسسات آموزشی، صنایع گردشگری و صنایع کشاورزی؛ ‌(۲) ایجاد مرکز توسعه کارآفرینی در گردشگری با هدف انجام تحقیق، شناسایی نیازهای خدماتی بالقوه در جوامع روستایی و تاسیس مشاغل مربوطه در راستای این نیازها؛ (۳) تامین دستیابی آسان به منابع مالی با ایجاد بانک اطلاعات مالی؛ ‌(۴) فراهم ساختن شبکه‌هایی میان کارآفرینان داخلی و خارجی و برنامه‌های یادگیری الکترونیکی برای تبادل اطلاعات و ایجاد مهارت‌‌های‌ ضروری برای کارآفرینان؛ (۵) نیل به توان همکاری مشترک بازرگانی و بکارگیری اقدامات موثر بازاریابی، که می‌تواند انزوای کسب و کارهای کوچک روستایی را کاهش دهد، استفاده موثرتر از منابع و قادر سازی گردشگری روستائی برای دستیابی به بازارهای خارجی گردشگری: ارتقاء کارآفرینی زنان از طریق آموزش بهتر در زمینه‌‌های‌ مهارت‌‌های‌ اساسی بازرگانی و دستیابی موثرتر به فرصت‌‌های‌ بازار در بخش‌‌های‌ غیر سنتی.

کارآفرینی صنعت گردشکری روستایی توسعه پایدار

 

فهرست مندرجات
فهرست نمودارها
فهرست جداول
 1. مقدمه
۱/۱٫ سابقه
۲/۱٫ سئوالات تحقیق و داوری
۳/۱٫  دامنه و محدوده‌‌ها‌
۴/۱٫ روش شناسی
۵/۱٫ محتوای تحقیق
 1. صنعت گردشگری
۱/۲٫   طبیعت و امکانات بالقوه آن
۲/۲٫   تاثیرات صنعت گردشگری
۱/۲/۲٫ تاثیرات محیطی
۲/۲/۲٫ تاثیرا ت اجتماعی / فرهنگی
۳/۲/۲٫ تاثیرات اقتصادی
۳/۲٫  گردشگری روستائی
۴/۲٫ مفاهیم و اصول در گردشگری روستائی
۱/۴/۲٫ مفهوم توسعه پایدار
۲/۴/۲٫  مفهوم گردشگری پایدار
۵/۲٫ خلاصه فصل
 1. گردشگری و توسعه پایدار روستائی
۱/۳٫  تصویر متغیر مناطق روستائی
۲/۳٫ سنخ شناسی توسعه گردشگری روستائی
۳/۳٫ چارچوب سیاست‌‌ها‌
۴/۳٫ مفاهیم و اصول
۱/۴/۳٫ خلاصه فصل
 1. بسوی نظریه کارآفرینی
¼۱/۴٫  کارآفرینی درون نظریه اقتصادی
۲/۴٫  عوامل کارآفرینی
۱/۲/۴٫ انگیزش‌‌ها‌
۲/۲/۴٫  شرایط موفقیت
۳/۴٫ محیط حمایت کننده
۱/۳/۴٫ فرهنگ کارآفرینانه
۲/۳/۴٫ اقلیم، زیرساختها و حمایت کارآفرینانه
۴/۴٫ کارآفرینی و SMEs  ( تشکیلات اقتصادی کوچک و متوسط)
۵/۴٫ عرضه کارآفرینی
۶/۴٫  سیاست کارآفرینی
۷/۴٫ کارآفرینی پایدار مباحث قرن ۲۱
۸/۴٫ کارآفرینی در گردشگری
۹/۴٫ خلاصه فصل
۵ . بررسی موردی- منطقه سودراسلات
۱/۵٫ تاریخچه مختصر و تشریح منطقه سودراسلات
۲/۵٫ گردشگری در سودراسلات
۱/۲/۵٫ عرضه و تقاضای گردشگری سودر اسلات
۳/۵٫ کارآفرینی در منطقه سودراسلات
۴/۵٫ بازیگران حاضر در توسعه کارآفرینی
۵/۵٫ موردAVGAVALIEN GARD  درولینگه،مزرعه خوک سالم
۶/۵٫  خلاصه فصل
 1. یافته‌‌ها‌ و تجزیه و تحلیل
۱/۶٫ یافته‌‌ها‌. فرهنگ  کارآفرینی و اقلیم در سودراسلات
۱/۱/۶٫  کاربرد سیاست‌‌ها‌ برا ی توسعه کارآفرینی در سودراسلات
۲/۱/۶٫ کارآفرینی و توسعه پایدار منطقه ای
۳/۱/۶٫  موانع توسعه پایدار منطقه ای
۴/۱/۶٫ فرصت‌‌ها‌ برای توسعه پایدار منطقه ای
۲/۶٫   تحلیل‌‌ها‌ –SWOT برای توسعه کارآفرینی گردشگری سودراسلات
۱/۲/۶٫  کاربرد‌‌های‌ سیاست گذاری برای تحلیل SWOT
۳/۶٫  مزیت‌‌های‌ بالقوه از تشویق کارآفرینی
۱/۳/۶٫  مزیت‌‌های‌ اقتصادی
۲/۳/۶٫ مزیت‌‌های‌ فرهنگی  اجتماعی
۳/۳/۶٫ مزیت‌‌های‌ محیطی
۴/۶٫  حفاظت از محیط
۱/۴/۶٫  طرح مشخص کردن مباحث قرن ۲۱
۲/۴/۶٫  ” گواهی سبز”  برای تاسیس روستائی
۳/۴/۶٫  قوی شمالی برای هتل‌‌ها‌
۴/۴/۶٫  ” بهترین برای طبیعت ”  برای تجربیات سفر و راهنمائی تورها
۵/۴/۶٫  ” متعهد به فضای سبز” برای زمین‌‌های‌ گلف
۵/۶٫  شناسائی استراتژیهای پایدار برای کارآفرینی
۶/۶٫  خلاصه فصل
 1. پیشنهادات و نتیجه گیری
۱/۷٫ پیشنهادات
۲/۷٫ نتیجه گیری
۳/۷٫ توضیحات نهایی
مراجع
اختصارات
پیوست ۱
پیوست ۲
پیوست ۳
پیوست ۴
پیوست ۵
پیوست ۶
پیوست ۷
پیوست ۸
پیوست ۹
پیوست ۱۰
پیوست ۱۱
پیوست ۱۲
فهرست نمودار‌‌ها‌
نمودار شماره ۱-۳٫  قلمرو توسعه یکپارچه روستائی
نمودار شماره ۱-۴٫ چارچوب تشویق کارآفرینی روستائی
نمودار شماره ۲-۴٫ حمایت / اقلیم / زیرساخت
نمودار شماره ۲-۴٫  دیدگاه عناصر اقلیمی‌”‌E
نمودار شماره ۴-۴٫ روابط متقابل میان کارآفرینی و سیاست بنگاههای کوچک
نمودار شماره ۱-۵٫ منطقه سودراسلات
نمودار شماره ۲-۵٫ ساختار فدراسیون تشکیلات اقتصادی خصوصی سوئد
نمودار شماره ۱-۰٫  مدل پنج نیروی پورتر

کارآفرینی صنعت گردشکری روستایی توسعه پایدار

 
۱-مقدمه
رشد سریع تولید و مصرف جهانی به ایجاد تغییرات منفی در جهان مانند کاهش لایه ازن، تغییرات اقلیمی، تخریب سیستم‌‌های‌ زیست محیطی و فقدان چرخه زیستی منجر شده است. بر این اساس مشخص شده است که مصرف و الگوهای تولید فعلی قابل دوام نیستند. در نتیجه، دولتها و بخش‌‌های‌ خصوصی بدنبال راه حلهای اقتصادی هستند که به موضوعات تحصیل پایداری مانند کاهش ضایعات، کارآیی انرژی،  جلوگیری از آلودگی و حفظ حیات وحش و میراث فرهنگی بپردازد.
رهبران تجاری، دولتی،‌ علمی، سازمانهای عمومی‌و گروههای محلی با ایجاد راه حلهای نوآورانه بدنبال پاسخگویی به مشکل توسعه پایدار بازرگانی و صنعتی هستند. شرکت‌‌ها‌ شروع به درک این موضوع کرده‌اند که قابلیت دوام ضرورتا چیزی بیشتر از یک استنباط عرفی است، این موضوع بر روی زمینه اصلی تاثیر گذار بوده و بخش غیر قابل تفکیکی از یک تجارت خوب بشمار می‌آید.

کارآفرینی صنعت گردشکری روستایی توسعه پایدار

 

۱/۱٫ سابقه
درباره بخش گردشگری
گردشگری نیروی بالقوه‌ای را برای تاثیرگذاری بر روی فرهنگ، اقتصاد و محیط مقصد در اختیار دارد. این تاثیرات می‌تواند هم مثبت و هم منفی باشد. تاثیرات مثبت شامل ایجاد منافع، ایجاد اشتغال، کاهش مهاجرت روستایی و تشویق حفظ حیات وحش، تاریخ و فرهنگ کشور مقصد باشد. تاثیرات منفی گردشگری بخاطر تغییر محیط طبیعی، تخریب منابع طبیعی،‌ آلایندگی و ایجاد ضایعات و همچنین اختلال در زندگی محلی و رسوم آنها بر روی آینده مناطق گردشگری چشمگیر می‌باشد.  گردشگری با مدیریت ضعیف می‌تواند به پدیده ای که بنام  ” گردشگری نابود کننده گردشگری ” شناخته می‌شود منجر شود. ثابت شده است که گردشگری بیش ازحد نه تنها یک فعالیت غیر پایدار محیطی، بلکه نوعی  فعالیت اقتصادی اجتماعی است که تاثیرات مخربی بر روی دارائیهای اجتماعی و فرهنگی برجای می‌گذارد‌. محیط، بعنوان منبع اصلی محصولات گردشگری، باید برای رشد آینده گردشگری و توسعه اقتصادی حفظ گردد.
گرایشات مشاهده شده در صنعت گردشگری در سالهای اخیر حاکی از رشد تقاضا برای گردشگری در رابطه با مناطق روستایی و طبیعت است. مدیریت صحیح گردشگری روستایی می‌تواند در حمایت از اقتصاد و جمعیت  روستایی نقش مثبتی داشته و یکی از عمده ترین نیروهای تاثیر گذار در جهت گیری توسعه منطقه باشد. اگر چه،‌ برای نیل یک منطقه به قدرت واقعی بالقوه خود،‌ باید به حفظ میراث روستائی، تنوع زیست محیطی،‌ چشم انداز منطقه و فرهنگ محلی توجه داشت.

کارآفرینی صنعت گردشکری روستایی توسعه پایدار

 

واژه نامه Vocabulary
تاسیسات
establishments
نواحی روستایی
rural areas
گواهینامه سبز
Green Certificate
حفاظت محیط
environment protection
برنامه محیطی
Environmental Plan
مصرف
Consumption
نیروی برق
electrical power
چشم‌انداز
landscape
حمل و نقل
transportation
فعالیتهای توریست
tourist activities
غذای بسته‌بندی
packaging food
جمع‌آوری آشغال
waste collection
مصرف آب
water consumption
منابع انرژی
energy sources
تهویه
Ventilation
 

کارآفرینی صنعت گردشکری روستایی توسعه پایدار

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.