مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات اجتماعی – بخش 1

در این قسمت  لغات اجتماعی بخش 1  عرضه شده است.

 

لغات اجتماعی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات اجتماعی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات اجتماعی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات اجتماعی بخش 1
امریکاگرایی
Americanism
انباشت سرمایه
capital accumulation
جامعه مدنی
civil society
محافظه‌کاری
conservatism
جهانی‌زدایی
deglobalisation
قدرت پخشیده
diffused power
سرمایه‌داری سازمان‌باخته
disorganised capitalism
رشد اقتصادی
economic growth/ growth
فوردگرایی
fordism
مکتب فرانکفورت
Frankfurt School
پیرسالاری
gerontocracy
جهانی شدن تولید
globalisation of production
جهانی شدن
globalisation/ globalization
جهانی‌گرایی
globalism
جهان‌محلی شدن
glocalisation/ glocalization
تقسیم کار بین‌المللی
international division of labour
توده‌ای شدن
massification
توده‌ای کردن
massification
مک‌دونالدی شدن
Mcdonaldization
جامعه‌شناسی پزشکی
medical sociology/ sociology of medecine
غرب‌گرایی
occidentalism
پسافوردگرایی
post fordism/ post-fordism
خط فقر
poverty line
خصوصی‌سازی
privatisation/ privatization
فاصله اجتماعی
social distance
بازاریابی اجتماعی
social marketing
آسیب‌شناسی اجتماعی
social pathology
نقش اجتماعی
social role
نظام اجتماعی
social system
روح سرمایه‌داری
spirit of capitalism
سرمایه‌داری دولتی
state capitalism
امر ناقدسی
(the) profane
امر روستایی
(the) rural
فقر مطلق
absolute poverty
پایگاه دستاورده
achieved status
عاملیت
agency
امریکازدگی
americanism
دایی‌سالاری
avunculate/ avunculism/ avuncularism
دایی‌کش
avunculicide
دایی‌کشی
avunculicide
تبار دوسویه
bilateral descent/ cognatic descent/ cognate/ consanguineal descent
خانواده آمیخته
blended family
فرهنگ طبقاتی
class culture
رویگردانی طبقاتی
class dealignment
تصور طبقاتی
class imagery
منافع طبقاتی
class interest
موقعیت طبقاتی
class position
طبقه
class/ social class
گروه بسته
closed group
کنش جمعی
collective action
آگاهی جمعی
collective conscience
مصرف جمعی
collective consumption
بازنمودهای جمعی
collective representations
جمع‌گرایی
collectivism
سازمان جمع‌گرا
collectivist organization
جمع‌گرا
collectivist
جمع‌گرایانه
collectivist
جمع
collectivity
جمع‌بودگی
collectivity
اجتماع‌گرایی
communitarianism
اجتماع
community
کنش اجتماع
community action
مراقبت درون‌اجتماعی
community care
نظارت اجتماع
community control
بوم‌شناسی اجتماع
community ecology
آموزش درون‌اجتماعی
community education
اجتماع رنگین‌پوستان
community of colour
روابط اجتماع
community relations
ایمنی اجتماع
community safety
اجتماع‌پژوهی
community studies
پیمایش اجتماع
community survey
نظریه تضاد
conflict theory
خانواده زوج‌محور
conjugal family
نظریه وفاق
consensus theory
نظریه انتقادی
critical theory
جماعت
crowd
پهنه فرهنگی
cultural area/ culture province/ ethno-geographic area
مطالعات فرهنگی
cultural studies
تبار
descent
گروه تباری
descent group
جماعت پراکنده
diffused crowd/ diffuse crowd
خانواده گسترده
extended family
پویایی گروهی
group dynamics
ازدواج گروهی
group marriage
کل‌گرایی
holism
کل‌گرا
holist
کل‌گرایانه
holistic
انسانی
humane
انسان‌گرایی
humanism
انسان‌گرا
humanist
انسان‌گرایانه
humanistic/ humanistical
انسان‌دوستانه
humanitarian/ philanthropic
فردگرایی
individualism
فردگرا
individualist
فردگرایانه
individualistic
فردیت
individuality
فردی‌سازی
individualization
فردی‌شدگی
individualization
فردی شدن
individualization
فردی کردن
individualization
فردی‌سازی‌شده
individualized
فردی‌شده
individualized
خانواده پیوسته
joint family
سویه
line
دودمان
lineage
طبقه پایین
lower class
توده
mass
ارتباط جمعی
mass communication
فرهنگ توده
mass culture
رسانه‌های جمعی
mass media
جامعه توده‌وار
mass society
پایگاه غالب
master status
مادردودمانی
matrilineage
تبار مادرسویی
matrilineal descent
طبقه متوسط
middle class
اجتماع اخلاقی
moral community
خانواده هسته‌ای
nuclear family
گروه باز
open group
شرق‌شناسی
orientalism
تبار موازی
parallel descent
گروه مطرود
pariah group
پدرسالار
patriarchal
پدرسالاری
patriarchy/ patriarchism
پدردودمانی
patrilineage
تبار پدرسویی
patrilineal descent/ agnate/ agnation
انسان‌دوست
philanthropist/ philanthrope/ humanitarianist/ humanitarian
انسان‌دوستی
philanthropy/ philanthropism/ humanitarianism
فرهنگ مردمی
popular culture
چرخه فقر
poverty cycle
نرخ فقر
poverty rate
دام فقر
poverty trap
فقرزده
poverty-stricken/ poor
حیثیت
prestige
الگوی حیثیت
prestige model
باحیثیت
prestigious
گروه نخستین
primary group
خانواده مسئله‌دار
problem family
تقدس‌زدایی
profanation/ desecration/ desacralization
افکار عمومی
public opinion
نژاد
race
نژادگرایی
racism/ racialism
نژادگرا
racist
خانواده بازساخته
reconstituted family
گروه مرجع
reference group
فقر نسبی
relative poverty
اجتماع روستایی
rural community
جامعه روستایی
rural society
تقدس‌بخشی
sacrament
قدسی‌باوری
sacramentalism/ sacramentarianism
قدسی‌باور
sacramentalist/ sacramentarian
قدسی
sacred/ sacramental
گروه دومین
secondary group
خانواده ناتنی ساده
simple stepfamily
وفاق اجتماعی
social consensus
نظارت اجتماعی
social control
گروه اجتماعی
social group/ group
نظم اجتماعی
social order
پایگاه اجتماعی
social status
واکنش جامعگی
societal reaction
امنیت جامعگی
societal security
جامعه‌شناسی رسانه‌های جمعی
sociology of mass media/ media sociology
جامعه‌شناسی نژاد
sociology of race
جامعه‌شناسی خانواده
sociology of the family/ family sociology
کسب پایگاه
status attainment
سازگاری پایگاهی
status consistency
تشریفات تنزل پایگاه
status degradation ceremony
سرخوردگی پایگاهی
status frustration
گروه پایگاهی
status group
ناسازگاری پایگاهی
status inconsistency
مجموعه‌پایگاه
status set
وضعیت پایگاهی
status situation
نظریه کسب پایگاه
status-attainment theory
نظریه انتساب پایگاه
status-attribution theory
نظریه ارزش‌ـ پایگاه
status-value theory
خانواده ستاکی
stem family
خانواده ناتنی
stepfamily
لایه‌بندی
stratification
لایه
stratum
خانواده متقارن
symmetrical family
زیرین‌طبقه
underclass
تبار یک‌سویه
unilineal descent
طبقه بالا
upper class
سوسیالیسم تخیلی
utopian socialism
آرمانشهری
utopian/ utopic
آرمانشهرگرایی
utopianism/ utopism
آرمانشهرگرا
Utopianist/ Utopist/ Utopian
طبقه کارگر
working class
جُرم سازمان‌یافته
organized crime
بیگانه‌هراس
xenophobe
بیگانه‌هراسی
xenophobia
اقتدارگریختی
anarchic/ anarchical
اقتدارگریزی
anarchism
اقتدارگریز
Anarchist
اقتدارگریزانه
anarchist
اقتدارگریزی
anarchy
اصلاح
reform
وحشت
terror
وحشت‌افکنی
terrorism
وحشت‌افکن
terrorist
اتحاد
alliance
اتحاد تدافعی
defensive alliance
اتحاد مقدس
Holy Alliance
اتحاد مثلث
Triple Alliance
آلمان‌دوست
germanophile
آلمان‌دوستی
germanophilia
مشروعیت
legitimacy
مشروع
legitimate
عوام‌فریب
demagogue
عوام‌فریبی
demagogy/ demagoguery
جهان‌وطنی
cosmopolitanism
کودتا
coup d’état
کودتاگر
coup maker
ساختار قدرت
power structure
به‌هم‌وابستگی
interdependence
لغات اجتماعی بخش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.