مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 14

در این قسمت  لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 14 عرضه شده است.

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات برق – الکترونیک – مخابرات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات برق - الکترونیک - مخابرات - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 14
ولتاژ جرقه با فركانس صنعتی
Paver Frequency Spark Over Voltage
ولتاژ جرقه ای ناشی از موج ضربه ای
Impulse Spark Over Voltage
حداكثر جریان تخلیه
Rated Discharge Current
ولتاژ باقیمانده
Residual Voltage
بازده ۲۴ ساعتی
24 hour Efficiency
گشتاور شتاب دهنده
Accelerating Torque
شتاب و محرک اولیه
Acceleration
آکوستیک، خواص صوتی
Acoustics
حلت فعال در ترانزیستور
Active
توان اکتیو، توان مؤثر
Active Power (P)
بکار اندازنده، عمل کننده، محرک
Actuator
قطب مجاور، دکل مجاور
Adjacent Pole
ادمیتانس، هدایت ظاهری، گذرایی
Admittance
هسته هوایی، بی هسته
Air Core
شکاف هوایی
Air Gap
توان عبوری از شکاف هوایی
Air Gap Power
الگوریتم
Algorithm
بازده شبانه روزی
All Day Efficiency
آهن ربای النیکو
Alnico Magnet
جریان متناوب
Alternating Current ( AC )
متناوب ساز، مولد جریان متباوب
Alternator
مؤسسه استاندارد ملی آمریکا
American National Standard Institute (ANSI)
    سیم پیچ میرا کننده
amortized Winding
قانون مداری آمپر
Ampere’s Circuit Law
تقویت کننده ی برق
Amplifier
دامنه
Amplitude
مانند، آنالوگ
Analog
پیوستگی تحلیل
Analytic Continuation
بسامد زاویه ای
Angular Frequency
سرعت زاویه ای
Angular Velocity
آند، الکترود مثبت، قطب مثبت
Anode
آنتن، موج گیر
Antenna
آرایه آنتن
Antenna Array
آنتن دهانه ای
Aperture Antenna
امپدانس ظاهری
Apparent Impedance
توان ظاهری
Apparent Power (S)
مدار معادل تقریبی
Approximate Equivalent Circuit
تقریب
Approximation
آرمیچر، القاگیر
Armature
عکس العمل آرمیچر
Armature Reaction
سیم پیچی آرمیچر
Armature Winding
جهتهای قراردادی متناظر
Associated Reference Directions
شرکت پذیری
Associative
مجانب
Asymptote
ناهمگام، غير همزمان
Asynchronous
ژنراتور آسنکرون یا القایی یا ناهمزمان
Asynchronous Generator
رابط ناهمگام
Asynchronous Link
موتور آسنکرون یا القایی یا ناهمزمان
Asynchronous Motor
سرعت آسنکرون یا القایی
Asynchronous Speed
شکافنده اتمی
Atom Smasher
ميرايى، تضعيف
Attenuation
تضعیف کننده
Attenuator
تقویت کننده صوتی
Audio Amplifier
مدار صوتی
Audio Circuit
افزودن
Augment
تنظیم کننده ولتاژ خودکار
Automatic Voltage Regulator (AVR)
اتو ترانسفورماتور
Autotransformer
تریستور کمکی
Auxiliary Thyristor
سیم پیچی کمکی
Auxiliary Winging
توان متوسط
Average Power
مقدار متوسط
Average Value
طول محوری
Axial Length
نیروی الکتروموتوری برگشتی یا ضدمحرکه
Back Electromotive Force (back EMF)
مؤلفه راست گرد
Backward Rotating Component
سه فاز متعادل
Balanced Three Phase
بار سه فاز متعادل
Balanced Three Phase Load
فیلتر میان گذر
Band Pass Filter
پهنای باند
Bandwidth
مقادیر مبنا
Base Values
تمایل به یک طرف، بایاس کردن
Bias
بایاس شده
Biased
دومحورى
Biaxial
دو طرفه
Bilateral
جعبه سیاه
Black Box
آزمایش روتور قفل شده
Blocked Rotor Test ( BRT )
مرز
Boundary
کراندار
Bounded
شاخه
Branch
پل
Bridge
جاروبک، زغال
Brush
شین، نقطه مشترک در شبکه
Bus
رمز شین
Bus Code
کابل، سیم
Cable
ظرفيت خازنى، ظرفيت الکتريکى
Capacitance
ذخيره کننده برق، خازن، انباره
Capacitor
موتور با خازن دائم
Capacitor Run Motor ( CRM )
موتور با خازن راه انداز یا موقت
Capacitor Start Motor ( CSM )
اتصال پشت سر هم یا آبشاری یا پله ای
Cascade Connection
کلید گریز از مرکز
Centrifugal Switch
امپدانس مشخصه
Characteristic Impedance
برشگر
Chopper
دژنکتور، کلید فشار قوی، مدار شکن
Circuit breaker
جریان گردشی
Circulating Current
جهت عقربه ساعت
Clock wise ( CW )
کاملا تزویج شده
Closely Coupled
کواکسیال، هم محور
Coaxial
نیروی الزام گر هسته یا مغناطیس زدا
Coercive Force
سیم پیچی، چنبره، پیچک، بوبین، کویل
Coil
گام کلاف
Coil Pitch
سیگنال فرمان، علامت فرمان
Command Signal
بار تجاری
Commercial Load
ستون مشترک
Common Leg
کموتاتور، تغییر دهنده جهت برق
Commutator
سیم پیچی جبرانگر
Compensating Winding
صفحه فرکانس مختلط
Complex Frequency Plane
توان مختلط یا موهومی
Complex Power ( Q )
مختلط، ترکیبی، کمپوند
Compound
سیم پیچی متمرکز
Concentrated Winding
ميزان هدايت، رسانايى
Conductance
هادی، رسانا
Conductor
بقای بار الکتریکی
Conservation Of Charge
عمليات احتمالى
Contingency
منبع کنترل شده
Controlled Source
مبدل
Converter
تلفات مسی
Copper Loss
هسته
Core
هسته ستونی
Core Type
خلاف عقربه ساعت
Counter Clock Wise ( CCW )
میدان رابط یا پیوند دهنده
Coupling Field
مقاومت بحرانی
Critical Resistance
تقسیم کننده جریان
Current Divider
منبع جریان
Current Source
اینورتور منبع جریان
Current Source Inverter ( CSI )
ترانسفورماتور جریان
Current Transformer ( CT )
سیکلوکنورتور، مبدل توان متناوب به متناوب
Cycloconverter
رتور استوانه ای
Cylindrical Rotor
منحنی بار روزانه
Daily Load Curve
میراکننده
Damper
سیم پیچ میرا کننده
Damper Winding
میرایی
Damping
دسیبل، واحد صوت
Decibel ( db )
خط تاخیر
Delay Line
شبکه های با تاخیر
Delay Networks
مغناطیس زدایی
Demagnetization
منبع وابسته
Dependent Source
خازن لایه تخلیه
Depletion Layer Capacitance
آشکار ساز، موج ياب
Detector
ثابت دی الکتریک
Dielectric Constant
فرکانس تفاضل
Difference Frequency
تقویت کننده تفاضلی
Differential Amplifier
نفوذی، انتشاری
Diffusion
دیود، لامپ دوقطبی
Diode
دوقطبی
Dipole
تابع دلتای دیراک
Dirac Delta Function
سیم پیچی توزیع شده یا گسترده
Distributed Winding
شبکه توزیع
Distribution System
اختلال
Disturbance
حوزه
Domain
بار خانگی یا داخلی
Domestic Load
مدار تطبیق شده مضاعف
Double Tuned Circuit
دو تحریکه
Doubly Excited
امپدانس نقطه تحریک
Driving Point Impedance
مبدل دوگانه
Dual Converter
دوگانگی
Duality
   دافین
Duffin
دوره کاری
Duty Ratio
پویا
Dynamic
اتصال زمين
Earthing
جریان گردابی یا فوکو یا سرگردان
Eddy Current
بازده
Efficiency
مشابه الکتریکی
Electric Analog
پتانسیل الکتریکی
Electric Potential
الکتریسیته پویا، روان برق
Electrodynamics
الکترولیز، برقکافت
Electrolysis
وابسته به نيروى مغناطيسى برق
Electromagnetic
مبدل الکترومغناطیسی
Electromagnetic Transducer
نیرو محرکه الکتریکی، نيروى الکتروموتورى
Electromotive Force ( EMF )
انرژی
Energy
مرکز کنترل انرژی
Energy Control Center (ECC)
متعادل کننده
Equalizer
هم پتانسیل
Equipotential
معادل
Equivalent
ولتاژ تحریک
Excitation Voltage
سیم پیچ تحریک
Exciting Winding
ولتاژ فوق فشار قوی
Extra High Voltage (EHV)
فاراد، واحد گنجایش برق
Farad
قانون القای فاراده
Faraday’s Induction Law
پس خورد، فیدبک، باز خورد
Feedback
تغذیه کننده، فیدر، خط تغذیه
Feeder
هسته فرومغناطیسی
Ferromagnetic  Core
میدان
Field
سیم پیچی میدان یا تحریک
Field Winding
هارمونیک اول
First Harmonic
جاروبکهای ثابت
Fixed Brushes
تلفات ثابت
Fixed Loss
منبع جریان
Flow Source
شار
Flux
شار دور، شار پیوندی
Flux Linkage
دیود هرزگرد، دیود فلایول
Fly Wheel Diode
مؤلفه چپ گرد
Forward Rotating Component
سری فوریه
Fourier Series
گام کسری
Fractional Pitch
مسیر هرزگرد یا خلاصی
Freewheeling
بسامد، تکرار، فرکانس، تناوب
Frequency
مبدل فرکانس
Frequency Convertor
اصطکاک
Friction
بار کامل
Full Load
گام کامل
Full Pitch
فرکانس اصلی
Fundamental Frequency
هارمونیک بنیادی
Fundamental Harmonic
ضریب تقویت
Gain
لامپ گازدار
Gas Tube
حالت ژنراتوری
Generating Mode
زاينده، زاياد، دينام، ژنراتور، مولد برق
Generator
شبکه به هم پیوسته
Grid
زمین کردن
Grounding
چرخنده، ژیراتور
Gyrator
هماهنگ، موزون، هارمونيک، همساز
Harmonic
هانری، واحد ضريب خودالقايى
Henry
هرتز
Hertz
سیم پیچ فشارقوی
High Voltage Winding ( HV )
هیسترزیس، پسماند مغناطيسى
Hysteresis
ایده آل
Ideal
فرکانس بیکار
Idler Frequency
مقاومت ظاهرى، امپدانس، ناگذرایی
Impedance
زاویه امپدانس
Impedance Angle
هم فاز
In Phase
ژنراتور مستقل
Independent Generator
جریان القاء شده
Induced Current
اندوکتانس، ضريب القاء، اندوکتيويته، مقاومت سلف
Inductance
ماشین های القایی
Induction Machine
سلف، واسطه القاء، القاگر، چوک
Inductor
بار صنعتی
Industrial Load
شین بی نهایت
Infinite Bus
شبکه بی نهایت
Infinite Network
توان لحظه ای
Instantaneous Power
مقره، بند آور، عايق، عایق جدا کننده
Insulator
تقویت کننده فرکانس متوسط یا آی اف
Intermediate Frequency Amplifier
امپدانس داخلی
Internal Impedance
امپدانس ذاتی
Intrinsic Impedance
اینورتور ،مبدل توان مستقیم به متناوب
Inverter
هسته آهنی
Iron Core
ژول
Joule
دیود پیوندی
Junction Diode
انرژی جنبشی
Kinetic Energy
پس فاز، فاز عقب مانده
Lagging
هسته ورقه ورقه
Laminated Core
اندوکتانس پوشش سیم
Lead Inductance
پیش فاز، فاز مقدم
Leading
نشت
Leak
شار نشتی
Leakage Flux
سیستم کنترل روشنایی
Light Dimmer
برقگیر
Lightning Arrester
سیکل حد
Limit Cycle
جریان خط
Line Current
ولتاژ خط به خط
Line To Line Voltage
ولتاژ خط یا خط به خط
Line Voltage
نوسان ساز خطی
Linear Oscillator
موتور سنکرون خطی
Linear Synchronous Motor ( LSM )
خطی بودن
Linearity
بار، فشار، مصرف
Load
شین بار
Load Bus
مراکز بار
Load Centers
منحنی بار
Load Curve
سیکل بار
Load Cycle
ضریب بار
Load Factor
ماکزیمم محلی
Local Maximum
مینیمم محلی
Local Minimum
اکتیو محلی
Locally Active
پسیو محلی
Locally Passive
منطقی
Logic
بی اتلاف
Loss Less
از دست دادن سنکرونیزم یا همگامی
Loss Of Synchronism
بلندگو
Loudspeaker
پایین گذر
Low Pass
سیم پیچ فشار ضعیف
Low Voltage Winding ( LV )
مدارهای فشرده
Lumped Circuits
آهن ربا
Magnet
تقویت کننده مغناطیسی
Magnetic Amplifier
پیوند مغناطیسی
Magnetic Coupling
نیروی محرکه مغناطیسی
Magnetic Motive Force ( mmf )
مقاومت یا رلوکتانس مغناطیسی
Magnetic Reluctance
مغناطیس کننده گی
Magnetizing
بيشترين، بيشين
Maximum
حداکثر تقاضا، پیک بار، بار پیک
Maximum Demand
تلفات مکانیکی
Mechanical Loss
مهو
Mho
میکروفن
Microphone
ريز موج، ميکرو ويو
Microwave
مدولاسیون، زیر و بم، نوسان
Modulation
مدولاتور، تعدیل کننده، زیر و بم کننده
Modulator
موتور
Motor
حالت موتوری
Motoring Mode
شبکه ارتباطى، وابسته به شبکه
Network
متغیر شبکه
Network Variable
نقطه خنثی
Neutral Point
سیم خنثی
Neutral Wire
جریان بی باری یا مدار بازی
No load Current
تلفات بی باری یا هسته
No Load Power Loss
آزمایش بی باری
No Load Test ( NLT )
ولتاژ گره
Node Voltage
تحریک نرمال
Normal Excitation
نرمالیزه کردن، عادی شدن، بهنجار سازی
Normalization
گداخت هسته ای
Nuclear Fusion
هارمونیک های فرد
Odd Harmonics
تلفات اهمی یا مسی
Ohmic Loss
در حین کار، درون خطی
On Line
آزمایش مدار باز
Open Circuit Test ( OCT )
نقطه عملیاتی
Operating Point
تقویت کننده عملیاتی
Operational Amplifier
اپراتور، عملگر
Operator
توزیع بهینه تولید
Optimal Dispatch Of Generation
نوسان کننده، اسیلاتور
Oscillator
خروجی
Output
میرای شدید
Over Damped
فوق تحریک
Over Excitation
اضافه بار
Over Load
موازی کردن
Paralleling
پارامغناطیسی، خاصيت مغناطيسى دائم
Paramagnetic
تقویت کننده پارامتری
Parametric Amplifier
پارازیتی
Parasitic
باندگذر
Pass Band / passband / pass-band
پسیو، منفعل
Passive
نوک، اوج
Peak
اوج بار
Peak Load
هرفاز، تک فاز
Per Phase
سیستم نسبت به واحد یا یکایی، پریونیت
Per Unit System ( PU )
دوره
Period
متناوب
Periodic
پرمالوی، پودر فشرده و یا کمپرس شده آلیاژهای فرو مغناطیسی
Permalloy
ماشین جریان مستقیم با آهنربای دائم
Permanent Magnet DC Machine
ضریب نفوذپذیری مغناطیسی
Permeability
هدایت مغناطیسی، پرمانس
Permeance
فاز، وجهه
Phase
کمربند فاز
Phase Belt
توالی فاز
Phase Sequence
اختلاف یا جابجایی فاز
Phase Shift
اختلاف فاز دهنده
Phase Shifter
ولتاژ فاز یا خط به خنثی
Phase Voltage
فازور
Phasor
حالت ترمز
Plugging Mode
پلاریته
Polarity
قطب
Pole
گام قطبی
Pole Pitch
دهانه قطب
Pole Span
توالی فاز مثبت
Positive Phase Sequence
پتانسیومتر، توان سنج ولتاژ برق
Potentiometer
توان، قدرت
Power
ضریب توان یا قدرت
Power Factor
معادله پخش بار
Power Flow Equation
شبکه قدرت
Power Grid
شبکه قدرت
Power Network
نیروگاه
Power Plant
تسهیلات اشتراکی قدرت
Power Pools
سیستم قدرت
Power System
ترانسفورماتور قدرت
Power Transformer
ترانزیستور قدرت
Power Transistor
مثلث توان
Power Triangle
کلاف های پیش ساخته
Prefabricated Coils
سیم پیچ اولیه
Primary Winding
محرک اولیه
Prime Mover
اصل بقای انرژی
Principles Of Conservation Of Energy
فرآیند
Process
رله حفاظتی
Protective Relay
نوسانی، ضربانی
Pulsating
پالس، ضربان
Pulse
پمپ
Pump
شین پی وی
PV Bus
رادار
Radar
آشکارسازی و فاصله یابی رادیوئی
Radio Detection & Ranging
برج رادار
Radome
دامنه
Range
اسمی، نامی
Rated
جریان اسمی و مجاز
Rated Current
توان اسمی خروجی
Rated Output Power
ولتاژ اسمی و مجاز
Rated Voltage
راکتانس، واکنش برق، مقاومت القايى يا خازنى
Reactance
راکتیو، واکنشی
Reactive
توان راکتیو
Reactive Power (Q)
شبکه متقابل
Reciprocal Network
هم پاسخی
Reciprocity
خط پس نشت
Recoil Line
یکسو کننده، اصلاح کننده، یکسوساز
Rectifier
شین مرجع
Reference Bus
ترمز – تولید
Regenerative Breaking
داده های شین با ولتاژِ کنترل شده
Regulated Bus Data
رله، دستگاه تقويت نيروى برق يا راديو و تلگراف و غيره، ايستگاه تقويت
Relay
مغاومت مغناطیسی، رلوکتانس
Reluctance
شار پسماند
Residual Flux
مقاومت، عایق
Resistance
مقاومت ویژه
Resistivity
فرکانس طنین دار
Resonant Frequency
وارونه سازی
Reversal
دستگاه تنظيم جريان هاى متغير برق، رئوستا، مقاومت متغییر
Rheostat
فرکانس تقاطع
Ringing Frequency
تموج
Ripple
ماشین های الکتریکی دوار
Rotating Electrical Machines
تلفات چرخشی
Rotational Loss
روتور، چرخان، قسمت گردنده ماشين
Rotor
دندانه رتور
Rotor Teeth
دور در دقیقه
Rounds Per Minute (rpm)
قطب برجسته
Salient Pole
القاگر یا راکتور اشباع پذیر
Saturable Reactor
اشباع
Saturation
سیم پیچ ثانویه
Secondary Winding
خود تحریک
Self Excited / Self-Excited
اندوکتانس خودی
Self Inductance / Self-Inductance
خود راه انداز
Self Starting / Self-Starting
نیمه مبدل
Semi Converter
نيمه رسانايى، جسم نيمه هادى
Semiconductor
تحریک جداگانه یا مستقل
Separately Excited
سری
Series
سرومکانیسم، مکانیسم فرمان یار
Servomechanism
موتور فرمان يار، سرو موتور، موتور کنترل
Servomotor
موتور قطب چاک دار
Shaded Pole Motor ( SHPM )
لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 14
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.