مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 26

در این قسمت  لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 26 عرضه شده است.

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات برق – الکترونیک – مخابرات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات برق - الکترونیک - مخابرات - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 26
ارتباطات متناوب دوطرفه
two-way alternate communications
برخوانی دوطرفه
two-way call
ارتباطات دوطرفه
two-way communications/ half-duplex communications
پی‌جوی دوطرفه
two-way pager
ارتباطات هم‌زمان دوطرفه
two-way simultaneous communications/ both-way simultaneous communications
انتقال دوسیمه
two-wire transmission/ two wire transmission
قبک
UDP
یکپارچه‌سازی فراکلان‌مقیاس
ultra-large-scale integration/ ULSI
سامانه تار نوری فرابنفش
ultraviolet fiber optics
بهره‌برداری بی‌متصدی
unattended operation
مدت دسترس‌ناپذیری
unavailable time
کم‌پوشانی
underfill
نسبت خطای آشکارنشده
undetected error ratio/ UER/ residual error ratio
هم‌شنوی نامفهوم
unintelligible cross-talk
نشانک تک‌قطبی بی‌برگشت‌به‌صفر
unipolar non-return to zero signal
نشانک تک‌قطبی بابرگشت‌به‌صفر
unipolar return to zero signal
بازه یکه
unit interval/ UI
حامل حلقه‌ای رقمی فراگیر
universal digital loop carrier/ UDLC
سامانه جهانی مخابرات سیار
universal mobile telecommunications system/ UMTS
مخابرات شخصی جهانی
universal personal telecommunications/ UPT
تعهد خدمات عام
universal service obligation/ USO
خط بی‌پیچه
unloaded line
فراگردان
up-converter/ up-translator
مدت کارایی
uptime
سامانه چندنقطه‌ای شهری
urban multipoint system
هزینه کارکرد
usage charge
مشخصه‌های کاربر
user characteristics
بستک داده‌های کاربر
user data packet
نرخ نشانک‌دهی داده‌های کاربر
user data signalling rate/ user data signaling rate
قرارداد بستک کاربر
User Datagram Protocol
حالت شماره‌گیری کاربر
user dialling state/ user dialing state
ضریب بهره‌گیری
utilisation factor/ utilization factor
ضریب سرعت
velocity factor
نمودار تابش عمودی
vertical radiation pattern/ VRP
توان تفکیک عمودی
vertical resolution
یکپارچه‌سازی کلان‌مقیاس
very-large-scale integration/ VLSI
پایانه کوچک‌دهانه
very-small-aperture terminal antenna
مدوله‌سازی دامنه کنارباند بازمانده
vestigial sideband amplitude modulation/ VSB-AM
مدوله‌سازی کنارباند بازمانده
vestigial sideband modulation
کنارباند بازمانده
vestigial sideband/ VSB
انتقال کنارباند بازمانده
vestigial-sideband transmission/ VSB transmission
اتلاف انتقال شبکه‌ای
via net loss/ VNL
تقویت‌کننده تصویر
video amplifier
پهنای باند تصویر
video bandwidth
کدگذاری تصویر
video coding
بسامد تصویری
video frequency
خدمات تلفن تصویری
videophony/ video telephony
آنتن پکود
VSAT antenn
نشان‌فرست
beacon
اصالت‌سنجی سه‌عاملی
3-factor authentication
سوءاستفاده از حق ویژه
abuse of privilege
اقدام به دسترسی
access attempt
مرجع دسترسی
access authority
گذرگاه دسترسی
access bus
مرکز واپایش دسترسی
access control centre/ ACC
مدخل واپایش دسترسی
access control entry/ ACE
میدان واپایش دسترسی
access control field
فهرست واپایش دسترسی
access control list/ ACL
سازوکار واپایش دسترسی
access control mechanism
پیام واپایش دسترسی
access control message
مسئول واپایش دسترسی
access control officer/ ACO
خدمات واپایش دسترسی
access control service
سامانه واپایش دسترسی
access control system
هماهنگ‌سازی دسترسی
access coordination
جفتگر دسترسی
access coupler
کوته‌نام دسترسی مشتری
access customer name abbreviation/ ACNA
رویداد دسترسی
access event
کارکرد دسترسی
access function
گروه دسترسی
access group
پیوند دسترسی
access link
مدیر دسترسی
access manager
دقیقه‌های دسترسی
access minutes/ access minutes of use
شبکه دسترسی
access network
گره دسترسی
access node
شماره دسترسی
access number
سازمان دسترسی
access organisation
مرحله دسترسی
access phase
نقطه دسترسی
access point
قراردادهای دسترسی
access protocols
فراهم‌ساز دسترسی
access provider
نرخ دسترسی
access rate/ AR
درخواست دسترسی
access request
رهیاب دسترسی
access router
کارساز دسترسی
access server
خدمات دسترسی
access service
درخواست خدمات دسترسی
access service request/ ASR
نشانک‌دهی دسترسی
access signaling/ End-to-End Signaling
اضافه‌هزینه دسترسی
access surcharge
واحد دسترسی
access unit
کد حساب
account code
متصدی حساب
account executive/ AE
حساب‌ربایی
account hijacking
خط‌مشی حساب
account policy
مدیریت حساب
accounting management
سامانه حسابداری نرخ
accounting rate system
کارساز حسابداری
accounting server
پادمان اداری
administrative safeguards
مدت حمله
attack time
شاخصه
attribute/ entity attribute
گواهی شاخصه
attribute certificate/ AC
شماره تصادفی اصالت‌سنجی
authentication random number
شماره ترتیبی اصالت‌سنجی
authentication sequence number
حمله به پهنای باند
bandwidth consumption attack
اقدام انسدادی
blocked attempt
برخوانی انسدادی
blocked call
متغیر برخوانی انسدادی تأخیری
blocked call delayed
متغیر برخوانی انسدادی بی‌تأخیر
blocked call held
متغیر برخوانی انسدادی رهاشده
blocked call released
ضریب بستک‌بندی
blocking factor
توابع انسداد
blocking formulas
نسبت انسداد
blocking ratio
نمانام‌ربایی
brand spoof/ brand spoofing
بازبینی چرخه‌ای افزونگی
cyclic redundancy check/ CRC
پیوند داده‌ای
data link
واپایش پیوند داده‌ای
data link control/ DLC
لایه پیوند داده‌ای
data link layer
بازبینی افقی افزونگی
horizontal redundancy check/ HRC
بازبینی طولی افزونگی
longitudinal redundancy check,LRC
اصالت‌سنجی هستار همتا
peer entity authentication
رخنه‌گر تلفن
phreak/ phreaker
بازبینی افزونگی
redundancy check/ redundancy checking
تراز حساسیت
sensitivity level
قرارداد واپایش پیوند داده‌ای هم‌زمان
synchronous data link control/ SDLC
رابطه اعتمادآمیز
trust relationship
بازبینی عمودی افزونگی
vertical redundancy check/ VRC
خدمات مشترک غایب
absent subscriber
خدمات تماس کارتی
account card calling/ ACC
هشدار پایان اعتبار
alarm for quota restriction
هشدار
alert service
رد تماس ناشناس
anonymous call rejection/ ACR
خدمات دوباره‌گیری محدود
automatic callback/ call return
تماس‌افزایی
call add-on/ add-on conference
اقدام به تماس
call attempt
برگردان تماس
call back
مدت تماس
call duration
برقراری تماس
call establishment
خدمات هدایت خط مشغول به کارور مرکز
call forwarding busy to centrex attendant
خدمات هدایت تماس زمان‌دار
call forwarding by time
خدمات فهرست هدایت تماس
call forwarding list
خدمات هدایت تماس بی‌پاسخ به کارور مرکز
call forwarding no reply to centrex attendant
خدمات هدایت تماس برون‌خط
call forwarding offline
خدمات محدودسازی هدایت تماس
call forwarding restriction
خدمات هدایت نامشروط تماس به کارور مرکز
call forwarding unconditional to centrex attendant
خدمات محدودسازی تماس
call restriction
محدودساز تماس
call restrictor
خدمات وقت‌محدود
call timingly restriction
خدمات ردگیری تماس
call trace
خدمات انتقال تماس خط مشغول
call transfer by caller hooking
انتقال تماس
call transfer/ CT
مخاطب تماس
called party
تماس‌گیری
calling
برخوان‌نمایی
calling line identification presentation/ CLIP
خدمات منع برخوان‌نمایی
calling line identification restriction/ CLIR
خدمات ارائه نام تماس‌گیرنده
calling name delivery/ CNAM
خدمات ارائه مشخصات تماس‌گیرنده
calling number delivery/ CND
تماس‌گیرنده
calling party
خدمات پرداخت با تماس‌گیرنده
calling party pays/ CPP
لغو همه خدمات مکمل ثبت‌شده
cancel all registered supplementary services
فراهم‌ساز واسط
carriage service provider
تکمیل با مشغول
CCBS
خدمات هدایت مشغول
CFB
خدمات هدایت بی‌ورود
CFNL/ not logged-in
خدمات هدایت بی‌پاسخ
CFNR
خدمات هدایت خارج‌ازدسترس
CFNRc
خدمات هدایت نامشروط
CFU
اعلام نرخ در آغاز تماس
charging information at call set-up time
اعلام هزینه در پایان تماس
charging information at the end of the call
اعلام هزینه ضمن تماس
charging information during the call
فراهم‌ساز خدمات تجاری
commerce service provider/ CSP
خدمات هدایت ارتباط مشغول
communication forwarding busy
خدمات هدایت ارتباط بی‌پاسخ
communication forwarding no reply
خدمات هدایت ارتباط بی‌ورود
communication forwarding on not logged-in/ call forwarding on not logged-in
خدمات هدایت ارتباط مشترک خارج‌ازدسترس
communication forwarding on subscriber not reachable
خدمات هدایت ارتباط نامشروط
communication forwarding unconditional
خدمات هدایت ارتباط
communication forwarding/ CF
فراهم‌ساز خدمات ارتباطی
communication service provider/ CSP
تماس کامل
completed call
خدمات تکمیل ارتباط با مشترک مشغول
completion of communication to busy subscriber
خدمات قرار تماس همایشی مدیریت‌پذیر
conference calling add-on
خدمات قرار تماس همایشی
conference calling meet-me
خدمات تماس همایشی
conference calling/ CONF
تماس با کارت اعتباری
credit card calling
خدمات سفارشی تماس
custom calling services
خدمات سفارشی نشانک‌دهی دسترسی محلی
custom local access signalling services/ CLASS
خدمات ردگیری از طرف مشتری
customer-originated trace
بوق سفارشی
customised ringback tone/ CRBT/ colour ringback tone
خدمات زنگ سفارشی
customised ringing tone/ CRT
خط اختصاصی
dedicated access line/ DAL/ dedicated line/ DL
خط اختصاصی مکالمه
dedicated line call/ specified trunk call
خدمات مقصدمعین
designated destination code allowed
خدمات زنگ تفکیکی
distinctive ringing/ DR/ priority ringing/ selective ringing
خدمات عبور از مزاحم نشوید
do not disturb override/ DNDO
خدمات مزاحم نشوید
do not disturb/ DND
فراهم‌ساز خدمات بهبودیافته
enhanced service provider/ ESP
خدمات تقدم دورنگار
fax line service
تلفن همراه نیمه‌هوشمند
feature phone
خدمات آزادسازی اجباری
forced release by operator
خدمات شماره‌کوتاه گروهی
group-shared abbreviated dialing
قطع تماس
hangup
خدمات راهنمایی شبکه
interception service
خدمات مسدودسازی تماس بین‌المللی خروجی
international direct dialing security/ IDD security
فراهم‌ساز خدمات تلفن اینترنتی
internet telephony service provider/ ITSP
فراهم‌ساز خدمات تلویزیون اینترنتی
internet television service provider/ ITVSP
خدمات هدایت تماس برون‌مرکز
into-centrex call forwarding
خدمات تماس‌انبوه
mass calling service
تماس‌انبوه
MCS
فراهم‌ساز خدمات کاربردی سیار
mobile application service provider
فراهم‌ساز خدمات سیار اینترنتی
mobile internet service provider/ MISP/ wireless ISP/ WISP
فراهم‌ساز خدمات سیار
mobile service provider
نمابوق
multimedia ringback tone/ MRBT
خدمات بیدارباش مکرر
multi-wakeup
فراهم‌ساز خدمات شبکه
network service provider/ NSP
خدمات شماره‌پوشی
number incomplete
خدمات مداخله کارور
operator break-in
خدمات مسدودسازی تماس بین‌المللی ورودی
operator call-in barring
برون‌سپاری تماس
outsourcing of calls
متد
PBX
خدمات رد تماس ناشناس در متد
PBX block the blocker
خدمات هدایت تماس مشغول در متد
PBX call forwarding busy
خدمات هدایت تماس بی‌پاسخ در متد
PBX call forwarding no reply
خدمات هدایت نامشروط تماس در متد
PBX call forwarding unconditional
خدمات دورفعال‌سازی هدایت تماس در متد
PBX remotely active call forwarding
خدمات پیش‌پرداختی
prepaid services
مرکز تلفن داخلی خودکار
private automatic branch exchange/ PABX
مرکز تلفن داخلی
private branch exchange
خدمات سهمیه‌بندی ماهانه
quota restored monthly
خدمات تماس اعتبارمحدود
quota restricted calling
تماس هدایت‌شده
redirected call
خدمات شبه‌کارور
register as operator
خدمات پیشانه ثبتی
register console
لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 26
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.